Повторення таблиць множення і ділення чисел 2 і 3Сторінка5/8
Дата конвертації20.02.2016
Розмір0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

План-конспект


уроку з української мови

Тема уроку:

,,Основа слова”.

3 клас
Вчитель-методист:

Дубрівна В.М.
КЗ НСЗШ І-ІІІ ст. № 8

м. Нікополя

Тема. Основа слова
Мета: формувати у дітей поняття основа слова; вчити знаходити осно­ву, виділяючи закінчення; розвива­ти мовне чуття, мовлення, увагу та уяву; виховувати почуття товарись­кості, любов та повагу до рідного краю, батьківської оселі.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів


1. Бесіда.

—Що вивчали на попередньому уроці?

— Яка частина мови називається за­кінченням?

— Для чого потрібне закінчення?

— Як його виділити? Наведіть при­клади.

Алгоритм виділення закінчення

1) Прочитайте слово.

2) Змініть його за питаннями.

3) Виділіть закінчення.Питання: хто? що? кого ? чого ? кому? чому? ким? чим?

—Яке закінчення у слова кіно? Чому?

— Наведіть ще приклади таких слів.
2. Хвилинка каліграфії.

а ий я є є ій о

— Що можуть позначати ці букви та буквосполучення? (Закінчення)

— Наведіть приклади.
3. Диктант-дубль.

1) Мама,... 4) Великий,...

2) Зозуля,... 5) Читала,...

3) Горизонт,... 6) Кіно,...

Перевірка диктанту з поясненням добору слів та орфограм, виділен­ням закінчень слів.
II. Повідомлення теми і мети уроку

1. Проблемна ситуація.

— Що залишається, коли виділяємо закінчення? (Частина слова. Вона не змінюється.)

— Яка частина слова є основною в слові? Чому?
2. Навчившись знаходити змінну частину слова — закінчення, ми тим самим знаходимо іншу його час­тину, яка залишається незмінною.

Що це за частина слова, ми дізна­ємось сьогодні на уроці.


III. Вивчення нового матеріалу

1. Дослідження. Робота за прави­лом (С. 71).
Самостійне опрацювання правила дітьми.

— Як називають частину слова без закінчення?

— Що таке основа слова?

— Як позначають основу слова?

— Позначте її в диктанті-дублі в 2 словах.

— Складіть алгоритм визначення основи.

1) Прочитати слово.

2) Виділити закінчення.

3) Позначити основу


2. Учитель. Незмінна части­на слова є основою, в ній по­лягає лексичне значення слова. Зверніть увагу на дошку (На дошці — зразки змінювання сло­ва дружба.)

— Яка частина не змінюється?

— Як вона називається?

— Що означає слово дружба?


3. «Довідкове бюро».

Учень зачитує із словника значення слова.

— За чим у слові дружба ми визна­чили лексичне значення слова: за закінченням чи основою?
4. Висновок дітей.
IV. Первинне закріплення

1. Робота за підручником.

Вправа 158 (з коментуванням).


2. Фізкультхвилинка.

Трава низенька-низенька,

Дерева високі-високі.

Вітер дерева колише, гойдає,

Птахи літять-відлітають,

А учні тихенько за парти сідають.

— Про кого йшлося у тексті фізкультхвилинки?

— Як визначити основу слова птахи?


V. Закріплення набутих знань

1. Самостійна робота (обов'язкове виконання завдання достатнього рівня з переходом до високого).

Достатній рівень. Вправа 159 (за­вдання 1).

Високий рівень. Зробити синтаксич­ний розбір 4 речення.
2. Робота в парах. Вправа 160.

— Визначте тему тексту, доберіть заголовок. Випишіть слова, що ви­ділені у тексті, визначте основу і за­кінчення. Відшукайте в тексті сино­німи.

Перевірка.

— Що для вас є рідним краєм? (Гра «Мікрофон»)


3. «Акваріум».

Поки всі учні класу працюють в па­рах, 4 учні працюють в «акваріумі», ви­конуючи вправу 161.

1) Переказ легенди.

2) Виконання завдань вправи.


VI. Підсумок уроку

— Що таке основа?

— Як її виділити в слові?

—Що ж є головнішим в слові? Доведіть. (Елементи дискусії.Висновок: слово не може існувати без основи і без закінчення.)

— Для чого необхідна основа?

— Для чого необхідне закінчення?

— Наведіть приклади слів, в яких

— закінчення позначається на пись­мі -я.
VII. Домашнє завдання (за вибором)

Достатній рівень. Вправа 162.

Високий рівень. Написати твір за од­ним'із прислів'їв із вправи 159.
Міністерство освіти і науки України


ІНТЕРАКТИВНИЙ УРОК


,,У мовному кафе”

з української мови

Тема уроку:

,,Частини слова: префікс, корінь, суфікс”.

3 клас

Вчитель-методист:

Дубрівна В.М.
КЗ НСЗШ І-ІІІ ст. № 8

м. Нікополя

Тема. Частини основи: префікс, корінь, суфікс
Мета: закріпити знання учнів про основу слова; сформувати поняття префікс, корінь, суфікс, як значущих частин основи; розвивати мовне чуття та увагу, мовлення, мислен­ня; виховувати любов до природи та дбайливе ставлення до її багатств.

ХІД УРОКУ


І. Етап орієнтації

1. Евристична бесіда, мотивація ді­яльності учнів.Учитель. Діти, сьогодні урок буде незвичайним. Ми проведе­мо його у кафе. Що це таке? Ви були у кафе? Що там робили?

— Але кафе у нас буде не звичайне, а «мовне». Ми будемо замовляти всі страви, що стосуються української мови.

Особу, яка обслуговує відвід­увачів кафе, називають офіціан­том. Сьогодні я буду офіціантом, ви — відвідувачами. Отже, сьогод­ні в меню:Меню


Вартість


1


Перевірка д/з
2


Хвилинка каліграфії


*


3


«Аукціон»


*


4


Словниковий дик­тант


**


Реклама


5


Працюємо разом


**


Активний відпочинок


6


Робота в парах


*


7


Працюємо само­стійно


***


8


Творча роботаВалюта:


• Увага

• Правильність

• Взаємодопомога

• Згуртованість

• Дисципліна

Швидкість

Це — валюта, за яку ви можете придбати будь-яку страву із нашого меню.
2. Орієнтація учнів у темі.

1) Перевірка домашнього завдання.

— Зателефонуймо додому. Чи всі мають дозвіл на відвідування кафе?

(Учні звітують про виконання завдан­ня.)

Перевірка різнорівневої домашньої роботи.

2) Бесіда.

— Що таке основа?

— Для чого існує закінчення?

— Як воно позначається?

— Як позначається основа?

— Чи може існувати слово без своєї основи?

3) Хвилинка каліграфії.ліс лоб осінь льон (Повторення з'єд­нання буквосполучень ос, об, ьо, он.)

— Що є спільним у всіх цих словах? (Нульове закінчення)

— Яка частина кожного слова запи­сана на дошці?

— Яке слово є зайвим? Чому?

4) «Аукціон» слова ліс.

5) Словниковий диктант.

— Для замовлення цієї страви про­шу з кожного столика по одному представникові.

Олень, спасибі, Київ, райдуга, леле­ка, предмет, корінь, бабуся, лісови­чок, Україна, ґанок.

— Назвіть слова з нульовим закін­ченням. Що це ви назвали?

— Назвіть слово, в якому найбільше букв.

— Яке значення слова?

— Від якого слова воно утворилося?

— Що спільного, у словах ліс і лісо­вичок?
II. Етап цілепокладання мети

— А зараз я пропоную рекламну кампанію нової страви!

Основа слова — це дуже смачна, ві­тамінна та корисна страва у нашому «мовному кафе». З чого вона скла­дається, ми сьогодні дізнаємося.
III. Етап проектування

1. Проблемне питання.

— На які частини можна поділити основу? Пригадайте, що спільного в словах ліс, лісовичок? Як назива­ється ця частина слова? (Корінь)

— Отже, основа складається з кореня і все? (Ні, є ще частини.)

— Як вони називаються, ви дізна­єтесь, коли проведете дослідження за правилом (С. 72).


2. Дослідження.

— З яких частин складається осно­ва?

— Як на письмі позначаються час­тини основи?
3. Робота з підручниками (первин­не закріплення). Попрацюймо разом!

Вправа 163.
4. Робота з таблицею «Частини основи».

Слово

Основа
Закін­чення


Префікс


Корінь


Суфікс


пра-


-ліс-


-ок-


-ий


про-
-ов-

-к-— Зверніть увагу: яка частина осно­ви є в кожному слові? (Корінь)

— З яких ще частин може складати­ся основа слова?

Висновок. Основа слова складається з трьох значущих частин: префікса, кореня, суфікса. Обов'язковою зна­чущою частиною є корінь.
IV. Фізкультхвилинка

Ми в кафе відпочивали,

Смачні страви куштували.

Подивіться,вправо, вліво —

Тут і там — знання на диво!

Треба їх усі придбати,

Щоб розумними зростати!
V. Етап організації виконання плану діяльності

1. Робота в парах. Вправа 164.
2. Самостійна рівнева робота.

Середній рівень. Випишіть спільно-кореневі слова.

1 варіант — Вправа 165.

2 варіант — Вправа 166.

Достатній рівень. Позначте частини , основи.

Високий рівень. Запишіть слово, в якому є всі частини основи.
3. Творча робота. Робота в групах. Підбір слів до схем.VI. Етап контрольно-оцінювальний

1. Бліц-тест.

1) Основа складається тільки з ко­реня. (-)

2) Основа обов'язково має пре­фікс, суфікс. (—)

3) Основа слова складається з ко­реня, префікса, суфікса. Без ко­реня не існує слово. (+)


2. Підсумки уроку.

— З яких значущих частин склада­ється основа слова?

— Яка частина слова є обов'язковою для кожного слова?

— Доведіть, що за допомогою пре­фіксів і суфіксів утворюються нові слова.

— Ось і закінчився наш урок в кафе. Чи сподобався він вам? Чим?

— Все вдалося завдяки гарній роботі на уроці!


VII. Домашнє завдання

— Як встановити зв'язок слів у ре­ченні?

— Що таке основа речення?

— Як визначити підмет і присудок?Достатній рівень. Вправа 167.

Високий рівень. Встановити зв'язок слів в реченні.

Міністерство освіти і науки України1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка