Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи за напрямом підготовкиСторінка4/9
Дата конвертації11.03.2016
Розмір0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ТА ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
2.1Постановка задачі

В попередніх підрозділах розглянуто та проаналізовано різні аспекти, які стосуються динаміки забруднення атмосферного повітря внаслідок діяльності шинної промисловості.

Атмосферне забруднення сьогодні корелює із захворюваністю і смертністю населення. Вивчаючи дію забруднення атмосферного повітря на здоров'я людини, головну увагу звертають його впливу на легені та дихальні шляхи. Ряд забруднювачів, потрапляючи в землю або воду, накопичуються там і можуть разом з продуктами харчування потрапити в організм людини.

Пропонується провести екологічне дослідження діяльності шинної промисловості на прикладі КП «Гніванський шиноремонтний завод», оцінити його вплив на довкілля, можливість відновлення пошкоджених покришок та альтернативне використання не придатних до використання покришок. Провести моделювання найбільш небезпечних джерел викиду та розробити рекомендації та пропозиції щодо утилізації не придатних до використання автомобільних покришок.2.2Вибір оптимального програмного забезпечення

Для розрахунків та аналізу даних, є досить велика кількість програмних продуктів, які володіють можливостями необхідними для реалізації аналізу та графічного представлення даних. Це такі пакети як Model Vision Free, Exсel, Mathcad та інші.

MS Exсel — пакет, якмй дозволяє графічно представляти дані за допомогою діаграм. Володіє потужною системою обчислень та широким діапазоном різноманітних функцій. Основна перевага електронних таблиць – простота використання засобів обробки. Робота із ними не вимагає від користувача спеціальної підготовки у області програмування. В таблицю можна вводити будь-яку інформацію: текст, числа, дати і час, формули, малюнки, діаграми, графіки. Вся введена інформація у електронну таблицю Microsoft Excel може бути оброблена за допомогою спеціальних функцій, а саме: проведення різноманітних обчислень з використанням потужного апарату функцій і формул; дослідження впливу різноманітних чинників на показники; рішення задач оптимізації; отримання вибіркових даних; побудову графіків і діаграм; статистичний аналіз даних. Окрім обчислень з окремими числами, можна обробляти рядки або стовпчики таблиці, а також блоки комірок, зокрема, знаходити середнє арифметичне, максимальне і мінімальне значення, середньоквадратичне відхилення, найбільш імовірне значення.

Model Vision Free — пакет, який володіє потужною базою для проведення обчислень, візуалізації результатів обчислень, має вмонтовану бібліотеку класів, які можна використовувати у при побудові власних моделей. Також даний пакет дозволяє при побудові моделей використовувати елементи програмування у вигляді функцій та процедур. Основним недоліком являється недостатня кількість засобів призначених для проведення статистичного аналізу.

Для реалізації поставлених задач використаємо програму Mathcad. Тому що, програмний засіб Mathcad є середовищем для виконання на комп'ютері різноманітних математичних розрахунків. Mathcad має простий в освоєнні та роботі графічний інтерфейс, який надає користувачу інструменти для роботи з текстами, числами, формулами, графіками. Це універсальне середовище для розв’язання задач у таких галузях науки: економіка, фінанси, фізика, астрономія, математика та статистика. Середовище Mathcad налічує більше сотні операторів і логічних функцій, які необхідні для чисельного і символьного вирішення математичних задач різної складності. З допомогою цього програмного середовища можна аналізувати необхідні дані, визначати різні проблеми, формулювати певні ідеї, будувати моделі, вибирати оптимальне рішення і представляти виведені результати. Mathcad – це єдина система, у якій опис розв’язання математичних задач задається за допомогою звичайних математичних формул і знаків. Ця програма дає можливість виконувати як чисельні, так і аналітичні (символьні) обчислення, має надзвичайно зручний інтерфейс і хороші засоби наукової графіки. Усе це доповнюється чудовими засобами візуалізації обчислень – представлення результатів обчислень та вихідних даних в математичному вигляді і потужні кольорові графіки.

3АНАЛІЗ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВІД КП «Гніванський шиноремонтний завад» ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
3.1Загальна характеристика підприємства

Колективне підприємство “Гніванський шиноремонтний завод” розташований в м. Гнівань, Тиврівського району, Вінницької області.

Місто Гнівань знаходиться в фізико – географічній Вінницькій лісостеповій області Подільського підвищення.

Місто розташоване в зоні помірного потенціалу забруднення атмосфери і не входить в перелік міст з високим рівнем забруднення атмосфери.

Найменша відстань від джерел викиду до житлової забудови становить 260 м.

Завод відноситься до ІІІ класу небезпеки з розміром санітарно – захисної зони 300 м.

Завод спеціалізується на виготовлені гумо- технічних виробів і ремонті шин.

Покришки, які надійшли на підприємство, після ретельного огляду з метою визначення їх придатності до відновлення, направляють на склад або безпосередньо на подальші стадії виробництва (рисунок 2.1).

Зі складу покришки надходять на ділянку шорсткування, де проводять операції видалення залишків зношеного протектора та шорсткування поверхні. При шорсткуванні покришок на копіювально – шорсткуватих верстатах в атмосферне повітря виділяється пил гуми. Джерело пилогазоочисної установки – батареї циклонів ЦН-15.

Потім покришки відправляють на операцію обробки місцевих пошкоджень, де виконують вирізання і шорсткування пошкоджених ділянок каркаса та покривної гуми.

На оброблені ділянки місцевих пошкоджень наносять клей та закладають його шиноремонтним матеріалами.

Рисунок 3.1 – Основні етапи технологічного процесу відновлення покришок


При обробці місцевих пошкоджень викидаються пил гуми, пари бензину.

Після закладання місцевих пошкоджень на відшорстковуну поверхню наносить клей методом безповітряного розпилення. Приготування клею відбувається в клеємішалці. Сушка клеєної плівки проходить в сушильній камері. При приготуванні, нанесені клею на покришки та сушці клеєної плівки в атмосферу викидають пари бензину.

Накладання протектора виконують методом навивки вузької гумової стрічки або протекторної заготовки, в тому числі в гарячому стані. При розігріванні гумових сумішей на вальцях та випуску вальцьованої стрічки в атмосферне повітря виділяються вуглеводні: пентан. гексан, бутадієн, ізопрен, циклопентан, циклогексан, бензол, толуол, ксилол, етилбензол, λ-метилстирол.

Далі покришки направляють на ділянку вулканізації. Вулканізують покришки в діафрагмових вулканізаторах. В процесі вулканізації в атмосферу виділяються ангідрид сірчистий, аміносполуки, вуглеводні: пентан. гексан, бутадієн, ізопрен, циклопентан, циклогексан, бензол, толуол, ксилол, етилбензол, λ-метилстирол.

Готову продукцію передають на склад.

В цеху гумо-технічних виробів розміщені вальці підігрівальні, шприцмашина, вулканізаційні преси. При розігріванні гумової суміші на вальцях, роботі шприцмашини, вулканізації в атмосферне повітря викидаються дивініл, ізопрен, нітрил акрилової кислоти, стирол, λ-метилстирол, хлоропрен, оксиди етилену, пропілена, етилен, ізобутилен, хлористий водень, дибутілфталат, сульфур (IV) оксид, оксид вуглецю, аліфатичні насичені вуглеводні, пропілен.

На ділянці виготовлення крихти гумової встановлені дробильні вальці, сита, подрібнювач. При роботі обладнання в атмосферу виділяється пил гуми.

На столярній дільниці, яка працює для власних потреб підприємства, у викидах забруднюючих речовин містяться: нітроген (IV) оксид, сульфур (IV) оксид, насичені вуглеводні.

На підприємстві є котельня, в даний час законсервована але під час її роботі в атмосферне повітря виділяються такі речовини, як нітроген (IV) оксид та оксид карбону (ІІ).

Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря є шорсткування шин, приготування та нанесення клею, сушіння клеєвої плівки, вальцювання, вулканізація, приготування крихти гумової, обробка місцевих пошкоджень, столярна дільниця, зварювання, котельня.1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка