Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи за напрямом підготовкиСторінка6/9
Дата конвертації11.03.2016
Розмір0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3.4Моделювання розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі

Розрахунок концентрації забруднюючих речовин в атмосфері без врахування впливу забудови здійснюється за допомогою програми ОНД-86 для точкових джерел. Метеорологічні характеристики та коефіцієнти, які визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері міста, представлені в таблиці 3.5 [3].


Таблиця 3.5 – Характеристика району

Параметр

Значення

Коефіцієнт стратифікації атмосфери, А

200

Коефіцієнт впливу рельєфу місцевості, η

1,0

Середня температура навколишнього середовища, °С
теплого місяця

25,0

холодного місяця

-6,0

Швидкість вітру V* повторюваність перевищення якого складає 5%, м/с

8,0

Відповідно за ОНД-86 вибираємо розрахунковий прямокутник 500 м х 500 м з кроком сітки 50 м (таблиця 3.6, 3.7). Розрахунок виконувався по пилу гуми та парів бензину.


Таблиця 3.6 – Параметри розрахункового прямокутника


Довжина, м

Ширина, м

Крок по X, м

Крок по Y, м

500

500

50

50

Таблиця 3.7 - Параметри джерелНайменування

Висо-та, м

Діа-метр, м

Об’ємний розхід газів, м3

Темпе-ратура газів, °С

Коорди-ната Х, м

Коорди-ната Y, м

Установка нанесення клею

7,0

0,25

0,98000

21,0

235

252

Дільниця виготовлення гумової крихти

12,0

0,71

2,90000

21,0

387

153

Результати розрахунку по речовинам та сумуюча дія забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря наведені в таблицях 3.8, 3.9.

Речовина: 10400 – Пил гуми

ГДК, мг/м3: 0,1000

Коефіцієнт осідання: 1,0
Таблиця 3.8 - Джерела, які викидають речовину 10400

джерела

Викид, г/с

Сm, од. ГДК

Xm, м

Um, м/с

4

0,062000

0,4762

74,0

0,9

Всього джерел, які викидають дану речовину: 1.

Сумарний викид по всіх джерелах, г/с: 0,0602000

Сума Сm по всіх джерелах, од. ГДК: 0,4762

Середня швидкість вітру, м/с: 0,9

Карта розсіювання забруднюючої речовини, а саме пилу гуми, представлена на рисунку 3.1.

Речовина: 2704 – Бензин

ГДК, мг/м3: 5,0000

Коефіцієнт осідання: 1,0
Таблиця 3.9 - Джерела, які викидають речовину 2704

№ джерела

Викид, г/с

Сm, од. ГДК

Xm, м

Um, м/с

13

0,403000

0,0377

77,1

0,6

Всього джерел, які викидають дану речовину: 1.

Сумарний викид по всіх джерелах, г/с: 0,403000

Сума Сm по всіх джерелах, од. ГДК: 0,0377

Середня швидкість вітру, м/с: 0,6

Карта розсіювання забруднюючої речовини, а саме парів безнину, представлена на рисунку 3.2.

Код речовини: 00011

ГДК, мг/м3: по кожній речовині

Коефіцієнт осідання: по кожній речовині

Розрахункові значення: Сmax: 0,4743; Cmin: 0,1441.
Рисунок 3.1 - Карта розсіювання забруднюючої речовини (пил гуми) від

стаціонарного джерела


Карта розсіювання сумуючої дії забруднюючих речовин від стаціонарного джерела представлена на рисунку 3.3.

За даними моделювання екосистема, а саме стан атмосферного повітря знаходиться в досить непоганому стані. Викиди від КП “Гніванський шиноремонтний завод”, зокрема джерела викиду № 4 та 13, не перевищують встановлені норми. Перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони підприємства не виявлено (таблиця 3.10) [12].


Рисунок 3.2 - Карта розсіювання забруднюючої речовини (парів бензину) від

стаціонарного джерела

Рисунок 3.3 – Карта розсіювання забруднюючих речовин від стаціонарного

джерела
З даних в таблиці видно, що максимальне значення приземної концентрації забруднюючих речовин, що встановлюються в приземному шарі повітря в певній мірі перевищують ГДК, це пов’язано з тим, що речовинам властиво осідати.

На підприємстві планується проведення режимно-налагоджувальних робіт, що зменшить викиди в атмосферне повітря.

Таблиця 3.10 – Рівень забруднення атмосферного повітря від викидів стаціонарних джерел з нормами ГДК


Джерело викидуЗР, що викидається в атмосферне повітряМаксимальне значення приземної концентрації ЗР, що встановилася в приземному шарі повітря, мг/м3

ГДК, мг/м3№ 4

Пил гуми

0,515

0,1

№ 13

Пари бензину

7,614

5,0

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка