Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи за напрямом підготовки



Сторінка8/9
Дата конвертації11.03.2016
Розмір0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4.3Автомобільна покришка як альтернативне паливо


Учені однієї з Одеських компаній створили паро-термічний реактор, за допомогою якого структура автогуми змінюється у зворотному процесі, тобто з’являється синтетична нафта, газ та металевий корд. До того ж, надлишковим теплом від термічної реакції можна обігрівати взимку лікарні, дитсадки та школи.

Про додаткові джерела енергії на Одещині пригадали, коли через зменшення обсягу газу чотири райони опинилися перед загрозою залишитися без опалення. Тут навіть готувалися до евакуації людей із лікарень та дітей з інтернатів. Біопальне, електроенергія і навіть звичайна солома – розглядали різні варіанти альтеративного палива.

Одеські вчені також запропонували виробляти паливо з відходів, якими переповнені місцеві сміттєзвалища. Двісті кубометрів газу, п’ять тонн пічного пального та три з половиною тонни вугілля – таку кількість альтернативного палива здатне виробляти за добу устаткування, яке розробили вчені.

Технологію переробки гуми вчені почали вдосконалювати задовго до проблем із газом. Ставили головну умову – забезпечити часткову енергетичну незалежність та вирішити проблему утилізації автогуми, яка є вкрай шкідливим забруднювачем довкілля. Щороку в Україні їх кількість зростає на двісті тисяч тонн.

Шини практично не підлягають біологічному розпаду. Якщо їх просто закопують в землю, то вони виділяють шкідливі для здоров`я людей речовини.

Впродовж п’яти років учені вдосконалювали технологію, що відповідає всім європейським стандартам.

Останнім часом розробкою одеситів зацікавились європейці. У Румунії та Болгарії, які на початку року відчули дефіцит російського блакитного палива, уже готують територію під такі переробні заводи. Коли Україна зацікавиться власними науковими здобутками поки що невідомо [22].

4.4Відпрацьовані шини в цементному виробництві

Висока енергоємність виробництва портландцементного клінкеру, а також постійне зростання цін на викопне паливо призводять до того, що енергетичне використання альтернативних палив з горючих промислових і комунальних відходів стає одним із головних напрямків діяльності цементної промисловості на шляху до підвищення ефективності виробництва. Теплова енергія становить більш як 40 % вартості готового портландцементу, електрична – більш як 25 %. На виробництво однієї тонни портландцементу затрачається близько 60 – 130 кг природного палива, а утворюється від 879 до 680 кг вуглекислого газу, зменшення викидів якого вимагають основні положення Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції ООН, підписаного Україною 15 березня 1999 р. і ратифікованого 4 лютого 2004 року. Верховною Радою України, міжнародної угоди, яка передбачає стабілізацію викидів СО2 в атмосферу на рівні 1990 р. з поступовим їх зменшення для попередження зміни клімату нашої планети.

Цементна промисловість вже сьогодні працює над вирішенням питань комплексної утилізації відходів та зменшення загрози глобальної зміни клімату шляхом часткової заміни викопного палива альтернативним на основі горючих відходів, а також їх використання як вторинної мінеральної сировини або додатків до цементу.

Цементна промисловості є однією з найбільш енергоємних галузей промисловість. Виробництво цементу є високотемпературним процесом, спрямованим на термохімічне перетворення мінеральної сировини [24, 25].

У цементних печах найкраще використовувати як альтернативне паливо такі відходи: відпрацьовані шини; тваринне м'ясо, кісткову муку і жир; пластмаси; просочену тирсу; деревину, папір, картон і відходи пакування; осади стічних вод і паперових волокон; сільськогосподарські та органічні відходи; нафтові сланці; вугільні шлами; залишки дистиляції; відпрацьовані мастила і шлами нафтопереробки; відпрацьовані розчинники. Основною задачею цементного заводу є, однак, не спалювання відходів, а виробництво високоякісного цементу. З цієї причини поряд з відходами, які можливо і доцільно спалювати в цементних печах є перелік відходів, використання яких є небажаним: радіоактивні відходи, відходи електроніки, вибухонебезпечні речовини, неорганічні кислоти, азбестовмісні відходи, відходи, що містять велику кількість солей ціаністої кислоти, інфіковані медичні відходи, хімічна і біологічна зброя, призначена для знищення, цілі батареї, не відсортовані комунальні відходи та інші відходи невідомого складу.

Обертова цементна піч є, на сьогодні, однією з найкращих установок для безпечного спалювання та утилізації відходів, в якій можна знешкоджувати навіть найбільш стійкі до розпаду органічні сполуки. Температура процесу спалювання сягає 2000 °С [25].

Використання альтернативного палива в цементній промисловості є особливо корисним, оскільки:


 • в цементній печі відбувається виділення енергії, що міститься в альтернативному паливі, яка повністю використовується для виробництва клінкеру;

 • заощаджується природне паливо;

 • в глобальному масштабі, зменшується емісія парникових газів в атмосферу (відходи, невикористані у цементній промисловості, були б спалені в іншому місці, або вивезені на полігони твердих побітових відходів, що призвело б до порушення екологічного балансу);

 • спалювання альтернативного палива в цементних печах є процесом безвідходним; зола з його спалювання входить у склад портландцементного клінкеру. Використання альтернативних палив на основі горючих відходів у цементній промисловості дає позитивний економічний ефект (вартість 1 ГДж енергії альтернативних палив з урахуванням транспортних витрат у 4-5 разів менша від вартості природного палива) та суттєво не впливає на екологічний баланс у цементному виробництві [26].


5ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1 Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів у виробничому приміщенні

Дане приміщення характеризується небезпечними та шкідливими виробничими факторами фізичної, хімічної, біологічної та психофiзiологiчної груп [1], які класифікуються таким чином:

1) Фізичні небезпечні i шкідливі виробничі фактори:


 • високий рівень інфразвуку, шуму, ультразвуку та вібрації;

 • підвищений рівень електромагнітних випромінювань;

 • високе значення напруги в електричній мережі;

 • підвищена або понижена температура, вологість і рухливість повітря робочої зони;

 • відсутність або недостатність природного освітлення;

 • недостатня освітленість робочої зони;

 • пряма або відбита блискучість.

2) Хімічні небезпечні i шкідливі фактори – шкідливі хімічні речовини.

3) Біологічні небезпечні i шкідливі виробничі фактори – немає.

4) Психофiзiологiчнi небезпечні i шкідливі виробничі фактори:

а) фізичні перевантаження – немає.

б) нервово-психiчнi перевантаження:


 • перенапруження аналізаторів;

 • монотонність праці.

Вкажемо можливі причини виникнення цих факторів і коротко опишемо їхню дію на організм людини.

Високий рівень шуму і вібрації робочої зони може бути спричинений наявністю рухомих частин технологічного обладнання, що може викликати швидку стомленість працюючого, погіршення слуху, нервові розлади.

Високий рівень інфразвуку може бути спричинений вентиляторами та іншими рухомими елементами обладнання з частотою рухів менше 20 Гц або 1200 об/хв, що може викликати нездужання типу морської хвороби, нервову втому.

Високий рівень ультразвуку може бути викликаний обладнанням, у якому генеруються ультразвуковi коливання для виконання технологiчних операцiй, а також обладнання, при експлуатацiї якого ультpазвук виникає як побічний фактор, що може викликати зсуви у станi неpвової, серцево-судинної, дихальної, ендокринної системах органiзму, у обмiнi речовин та терморегуляцiї людини.

Підвищений рівень електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону може бути спричинений вимірювальними та контролюючими пристроями, дослідницькими установками, а також ЕОМ, що може викликати при постійному впливові стійкі функціональні зміни у центральній нервовій та серцево-судинній системах, а при тривалому впливі – сонливість, порушення сну, зниження кров'яного тиску, зміну температури тіла та інше.

Підвищений рівень електромагнітних випромінювань промислової частоти може бути спричинений будь-якими електроустановками та струмоведучими частинами промислової частоти, що може викликати порушення регуляції фізіологічних функцій організму, внаслідок дії електричного поля на різні відділи нервової системи і на структури головного і спинного мозку.

Високе значення напруги в електричній мережі може бути спричинене наявністю електрообладнання, що може викликати ураження електричним струмом людини.

Підвищена або понижена температура повітря робочої зони може бути спричинена різкою зміною температури повітря навколишнього середовища, наявністю або відсутністю опалення робочого приміщення тощо. Це може викликати перегрів або переохолодження організму людини.

Підвищена або понижена відносна вологість повітря робочої зони може бути спричинена різною кількістю води, що випаровується у приміщенні, метрологічними умовами поза приміщенням, що може викликати зменшення або збільшення тепловіддачі організмом працівника, що сприяє його перегріванню або переохолодженню.

Підвищена або понижена рухливість повітря робочої зони може бути спричинена нераціональними параметрами системи вентиляції або її відсутністю, що може викликати порушення реакції терморегуляції організму людини.

Відсутність або недостатність природного освітлення може бути спричинена відсутністю або недостатніми розмірами віконних пройм, а також наявністю конфронтуючих будинків та споруд. Відсутність або недостатність природного освітлення ускладнює виконання роботи, може призвести до нещасного випадку і захворюванню органів зору працюючого.

Недостатня освітленість робочої зони може бути спричинена відсутністю або недостатністю природного освітлення, малою потужністю світильників та ламп штучного освітлення тощо. Недостатня освітленість може стати причиною багатьох важких і смертельних випадків на виробництві.

Пряма або відбита блискучість може бути спричинена наявністю в приміщенні блискучих поверхонь, які здатні відбивати промені світла, що може призвести до швидкої втоми органів зору працюючого.

Шкідливі хімічні речовини в повітрі робочої зони можуть бути спричинені виділенням фосфору, який є отруйним хімічним елементом і може призвести до отруєння працюючого.

Перенапруження аналізаторів може бути спричинене інтенсивною роботою за ЕОМ, що призводить до швидкої втоми органів зору працюючого і навіть до погіршення зору.

Монотонність праці може бути спричинена одноманітністю роботи працюючого і призводить до швидкої втоми працівника, зниження функціональних можливостей організму та інтересу до роботи, сонливості. Монотонність викликає також у працюючого переоцінку тривалості робочого часу (зміна здається значно довшою), а також підвищує аварійність і травматизм, призводить до плинності кадрів.



1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка