Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи за напрямом підготовкиСторінка9/9
Дата конвертації11.03.2016
Розмір0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5.2 Карта умов праці


У таблиці 5.1 розглянуто оцінку факторів виробничого і трудового процесів.

Таблиця 5.1 – Оцінка факторів виробничого і трудового процесівНомер

Фактори виробничого середовища

Нормативне значення (ГДР, ГДК)

Фактичне

значення


3-й клас: шкідливі умови і характер праці

ни-жнє

вер-хнє

І ступінь

ІІ ступінь

ІІІ ступінь

1

Шкідливі хімічні речовини:


1-й клас небезпеки
0,1

10+
2-й клас небезпеки
3-й, 4-й класи небезпеки

2

Вібрація
76

76


3

Шум
60

50


4

Інфразвук
110

115

+5

Ультразвук
110

76


6

Неіонізуючі випромінювання:6.1

радіочастотний діапазон
3

21

+6.2

діапазон промислової частоти
5

14

+7

Мікроклімат у приміщенні:7.1

температура повітря, С

16

27

15


7.2

швидкість руху повітря, м/с

0,2

0,5

0,8

+7.3

відносна вологість повітря, %
70

48


8

Виробниче освітлення:8.1

КПО для природного освітлення, %

1,5
2,2


8.2

освітленість для штучного освітлення, лк

200
687

Кількість факторів4

0

1

І. Гігієнічна оцінка умов праці:

‒ Підвищений рівень інфразвуку – 1 ст.

‒ Підвищений рівень неіонізуючих випромінювань радіочастотного діапазону – 1 ст.

‒ Підвищений рівень неіонізуючих випромінювань промислової частоти – 1 ст.

‒ Підвищена швидкість руху повітря в теплий період року – 1 ст.

ІІ. Оцінка технічного й організаційного рівня:

‒ Технічний рівень робочого місця не відповідає нормативним вимогам.

ІІІ. Атестація робочого місця:

‒ Робоче місце атестовано за третім ступенем шкідливості.

5.3Рекомендації щодо покращення умов праці

Для забезпечення чистоти повітря робочої зони потрібно використовувати систему витяжної вентиляції.

З метою забезпечення нормованих параметрів вібрації в приміщенні доцільно застосувати активний віброзахист шляхом введення додаткового джерела вібрації, яке діє у протифазі.

Для забезпечення допустимих параметрів шуму в приміщенні потрібно проводити постійне змащування підшипників вентиляторів системи вентиляції.

З метою забезпечення нормованих параметрів інфразвуку в приміщенні необхідно підвищити частоту коливань до області звукових з подальшим застосуванням звукопоглинання.

З метою забезпечення нормованих параметрів неіонізуючих випромінювань радіочастотного діапазону в приміщенні необхідно застосувати захист часом або відстанню.

Для забезпечення допустимих параметрів неіонізуючих випромінювань промислової частоти в приміщенні потрібно зменшити випромінювання в самому джерелі.

Для забезпечення нормованих параметрів температури повітря в приміщенні потрібно використати систему опалення.

З метою забезпечення допустимих параметрів швидкості руху повітря в приміщенні доцільно зменшити продуктивність вентиляції.

Для забезпечення нормованих параметрів КПО для природного освітлення в приміщенні потрібно доповнити природне освітлення штучним, створивши систему суміщеного освітлення.5.4Розрахунок відповідності стану грунту встановленим нормам

Умова: Визначити чи відповідає встановленим нормам стан ґрунту, якщо у відібраній пробі ґрунту масою mг=12 кг, виявлені шкідливі речовини (ШР), маса яких відповідно, m1=127 мг, m2=106 мг, m3=54 мг, m4=81 мг, m5=19 мг, вважаючи, що ШР мають однонаправлену дію.

Розглянемо такі ШР: фосфор, цинк, фтор, кобальт, мідь, концентрації яких наведено в таблиці 5.2.
Таблиця 5.2 – Концентрації ШР у грунті
Шкідлива речовина

ГДК, мг/кг

1

фосфор

200

2

цинк

20

3

фтор

3

4

кобальт

5

5

мідь

3

Оскільки в нашому випадку присутні відразу 5 ШР однонаправленої дії тому їх сумарна концентрація повинна задовольняти умову:


C1/ГДК1+C2/ГДК2+C3/ГДК3+C4/ГДК4+C5/ГДК51, (5.1)
де С1, С2, С3, С4, С5 - концентрації 1-ї, 2-ї, 3-ї, 4-ї, 5-ї ШР відповідно, тому знаючи масу відібраної проби ґрунту, та відповідні маси, можемо визначити ці концентрації:
С1=m1/mг=127/12=10,5833 мг/кг. (5.2)

С2=m2/mг=106/12=8,8333 мг/кг. (5.3)

С3=m3/mг=54/12=4,5 мг/кг. (5.4)

С4=m4/mг=81/12=6,75 мг/кг. (5.5)

С5=m5/mг=19/12=1,5833 мг/кг. (5.6)
Перевіримо чи задовольняє їх сумарна концентрація умові (5.1):
10,5833/200+8,8333/20+4,5/3+6,75/5+1,5833/3=3,872>1
З нерівності видно, що в даній одноразовій пробі концентрація ШР перевищує норму, на основі чого, стан ґрунту можна віднести до критичних.

Отже, в даному розділі було проаналізовано небезпечні та шкідливі виробничі фактори у виробничому приміщенні та розроблено рекомендації щодо покращення умов праці. Також було проведено розрахунок відповідності стану ґрунту однієї проби встановленим нормам. Розрахунок показав, що у досліджуваній пробі концентрація шкідливих речовин перевищує норму, на основі чого, стан ґрунту можна віднести до критичних.


Висновки

В бакалаврській дипломній роботі проведено екологічне дослідження забруднення атмосферного повітря шинною промисловістю та її вплив на здоровя людини.При виконанні бакалаврської дипломної роботи було виконано наступне:

 • розглянута екологічна характеристика забруднення атмосферного повітря шинною промисловістю та їх вплив на здоров’я людей. Коротко описані всі аспекти забруднення атмосферного повітря внаслідок експлуатації автомобільної шини та розглянута проблема накопичення автомобільних шин за сміттєзвалищах. Проаналізовані аспекти впливу шинної промисловості на здоров’я людей, які працюють в даній галузі та запропоновано певні рекомендації щодо захисту людського організму від негативного впливу;

 • проведена оцінка впливу на навколишнє середовище КП «Гніванський шиноремонтний завод», як антропогенного джерела забруднення атмосферного повітря. Охарактеризовано процес відновлення пошкоджених покришок, наведені основні речовини, які забруднюють атмосферне повітря;

 • на основі даних викидів від стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря було проведено моделювання таких забруднюючих речовин, як пил гуми, на дільниці приготування гуми та парів бензину – установка нанесення клею, і побудовані карти розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;

 • наведені рекомендації та пропозиції по зменшенню антропогенного впливу на навколишнє середовище відходів шинної промисловості.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ


 1. Екологія автомобільного транспорту. Навч. посібник / Ю.Ф. Гутаревич, Д.В.Зеркалов, А.Г.Говорун, А.О.Корпач, Л.П.Менжиєвська – К.: Основа,2002. –312с.

 2. http://ru.wikipedia.org/wiki.

 3. Хічевський В.В., Кондратюк С.Є., Степаненко В.О., Лопатьмо К.Г. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів:Навч.посібник.–К.:Либідь,2002.–328с

 4. Посібник з хімії для вступників до вищих начальних закладів / Г. П. Хомченко – К.: А.С.К., 2005. – 480 с.

 5. Безопасность жизнедеятельности: Учебник: /Под ред. С.В. Белова - М.: Высшая школа, 2002. – 476 с.

 6. http://www.masters.donntu.edu.ua/2002/feht/lukina/diss/indexref.htm.

 7. http://www.pollution.com.ua/porushennya-roboti-vnutrishnih-organiv.

 8. http://www.pollution.com.ua/sorok-vidsotkiv-lyudey-vmirayut-vid-zabrudnennya-navkolishnogo-seredovischa

 9. Техноекологія. Навч. посібник / Л.П. Клименко – О.: Таврія, 2000.- 343 с.

 10. Безопасность жизнедеятельности: Учебник: / Под ред. С.В. Белова - М.: Высшая школа, 2002. – 476 с.

 11. http://greenparty.ua/?p=news&id=634&ln=3&cats=14.

 12. Проект нормативі гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел для КП”Гніванський шиноремонтний завод” – В.: 2001.- 60 с.

 13. Технологічний регламент на відновлення покришок для легкових та вантажних автомобілів, автобусів, мікроавтобусів, тролейбусів.ТР 001.52052.001-97.

 14. Шиноремонтні роботи. Навч. посібник / Р.Д. Кузьмінський, О.М. Крупич – Л.: Афіша, 2006. – 191с.

 15. Ковальчук П. И., Лахно Е. С. Прогнозирование и оптимизация санитарного состояния окружающей среды. – К:. Вища шк., 1988. – 187 с.

 16. ОНД-86 “Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий”.

 17. http://ua.textreferat.com/referat-5313-3.html.

 18. http://www.city.kherson.ua.

 19. Бобович Б.Б., Девяткин В.В. Переработка отходов производства и потребления: Справочное издание / Под ред. док. техн. наук, проф. Б.Б. Бобовича. - М.: Интермет Инжиниринг, 2000. - 496 с.

 20. http://greenparty.ua/?p=news&id=634&ln=3&cats=14.

 21. http://www.dt.ua/3000/3100/31479.

 22. http://tsn.ua/nauka_it/avtoshin-otrimuvati-alternativne-palivo.html.

 23. http://www.eco.com.ua/cgi-bin/index.cgi?id=1770.

 24. Використання альтернативного палива в цементній промисловості / М.А Саницький, Т.Є. Марків, С.Я. Хруник, Т. М. Круць, К. Рецько // Теорія і практика будівництва. Вісник НУ “Львівська політехніка” – 2007. – № 600 – с. 258-264.

 25. Екологічні аспекти спалювання вторинних паливних матеріалів у цементних печах / М.А. Саницький, С.Я. Хруник, О.Т. Мазурак, І.І. Кіракевич // Теорія і практика будівництва. Вісник НУ “Львівська політехніка” – 2007. – № 602 – с. 160-165.

 26. http://www.rusnauka.com/29_NNM_2008.doc.htm.

Додатки


Додаток А

Технічне завдання
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка