Пояснювальна записка до дипломної роботи магістра. (освітньо-кваліфікаційний рівень) на тему: «У правління кар’єрним зростанням персоналу підприємства»Скачати 36.89 Kb.
Дата конвертації30.03.2016
Розмір36.89 Kb.
Форма № Н-9.02


Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

(повне найменування вищого навчального закладу)
Економіки і права

(повна назва факультету)
Економіки підприємства та менеджменту

(повна назва кафедри)


Пояснювальна записка
до дипломної роботи
магістра .

(освітньо-кваліфікаційний рівень)


на тему: «Управління кар’єрним зростанням персоналу підприємства»

Виконала: студентка 2 року навчання,групи 8.05.10.14.01, спеціальності 8.03050401

«Економіка підприємства»Гіренко-Самаріна Н.В.

Керівник: к.е.н., доцент Ушкальов В. В.


Рецензент: головний економіст Заводу «Комунарсчетмаш»

Бондаренко О.В.

Харків – 2016 рік


Додаток 2

РЕФЕРАТ


Дипломна магістерська робота містить 126 сторінок, 44 таблиць, 8 рисунків, список літератури зі 75 найменувань, 7 додатків.
УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРНИМ ЗРОСТАННЯМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Метою дипломної магістерської роботи є дослідження теоретичних засад управління кар’єрним зростанням персоналу підприємства, а також розробка заходів щодо його удосконалення.

Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання: розглянути теоретичні аспекти управління кар’єрним зростанням персоналу підприємства; провести аналіз кар’єрного зростання персоналу на основі динаміки якісних та кількісних характеристик персоналу; розробити технічне завдання розробки проекту удосконалення управління кар’єрним зростанням персоналу підприємства; запропонувати заходи, спрямовані на удосконалення управління кар’єрним зростанням персоналу підприємства; провести планування основних техніко-економічних показників підприємства з урахуванням розроблених заходів.

Об’єкт дослідження: процес розробки проекту удосконалення управління кар’єрним зростанням персоналу підприємства Завод «Комунарсчетмаш».

Предмет дослідження: організаційно-методичне забезпечення процесу розробки проекту удосконалення управління кар’єрним зростанням персоналу підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища.

База дослідження: Завод «Комунарчсетмаш».

За результатами дослідження розроблено перелік заходів щодо удосконалення управління кар’єрним зростанням персоналу підприємства.

Рік написання дипломної магістерської роботи – 2014 – 2015.

Рік захисту роботи – 2015.Додаток 3
Дані для наповнення наукового архіву

Автор: Гіренко-Самаріна Наталія Валеріївна

Тема: Управління кар’єрним зростанням персоналу підприємства

Анотація: В дипломній роботі обґрунтована актуальність проблеми управління кар’єрним зростанням персоналу підприємства в умовах реформування суспільних відносин. Визначені особливості аспектів управління кар’єрним зростанням персоналу підприємства, та запропоновані практичні рекомендації щодо удосконалення управління кар’єрним зростанням персоналу підприємства.

Ключові слова: кар’єрне зростання, персонал, кібернетичний підхід
Автор : Гиренко - Самарина Наталья Валерьевна

Тема: Управление карьерным ростом персонала предприятия

Аннотация : В дипломной работе обоснована актуальность проблемы управления карьерным ростом персонала предприятия в условиях реформирования общественных отношений. Определены особенности аспектов управления карьерным ростом персонала предприятия, и предложены практические рекомендации по совершенствованию управления карьерным ростом персонала предприятия.

Ключевые слова: карьерный рост, персонал, кибернетический подход


Author: Girenko-Samarina Natalia Valeriivna

Subject: Management personnel career growthAnnotation: In the thesis work the relevance of career growth management personnel in restructuring social relations. The features aspects of career growth company personnel, and proposed practical recommendations for improving the management of career growth personnel.

Keywords : career development , human resources, cybernetic approach


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка