Пояснювальна записка до експериментального робочого навчального плану Комунального закладу освіти «Фінансово-економічний ліцей»Скачати 192.16 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір192.16 Kb.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до експериментального робочого навчального плану

Комунального закладу освіти

«Фінансово-економічний ліцей» Дніпропетровської міської ради

на 2015/2016 навчальний рікІ. Загальні засади
Згідно з наказами головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 31.07.2009 № 611 та від 02.09.2011 № 1/1938 ліцею було надано статус експериментального навчального закладу. Ліцей брав участь у Всеукраїнському експерименті «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності в навчально-виховний процес навчальних закладів»; у регіональних експериментах: «Створення педагогічних та соціально-психологічних умов для економічної освіти ліцеїстів в системі реалізації принципів сталого розвитку», «Формування інформаційної культури ліцеїстів в умовах випереджаючої освіти для сталого розвитку». (Додатки 3,4 та 5)

У 2015/2016 навчальному році педагогічний колектив ліцею планує продовжити експериментальну роботу з вище названих тем.

Основними завданнями ліцею є:


  1. Створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки.

  2. Забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення ліцеїстів, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією.

  3. Формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технологічної компетенцій учнів на допрофесійному рівні.

  4. Забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю.

  5. Залучення учнів до експериментальної та науково-дослідницької роботи.

Профільне навчання в фінансово-економічному ліцеї здійснюється за економічним профілем (суспільно-гуманітарний напрям диференціації).

В 2015/2016 навчальному році заплановано відкрити вісім класів, в яких будуть навчатися 240 учнів. Мова навчання – українська.

Експериментальний робочий навчальний план ліцею складено:

- для 8-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66 (додаток 22);

- для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток 23).

Експериментальний робочий навчальний план ліцею для основної школи (8-9 класи) надано у додатку 1, для старшої школи (10-11 класи) – у додатку 2.Інваріантна складова навчального плану складається з базових загальноосвітніх предметів, які реалізують цілі й завдання загальної середньої освіти. Зміст їх визначається державним загальноосвітнім стандартом. Передбачено поділ класів на групи при вивченні української мови, іноземної мови, інформатики, математики, економіки, фізичної культури відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти та науки № 128 від 20.02.2002.

До профільних загальноосвітніх предметів та курсів за вибором учнів віднесено цикл предметів, які реалізують цілі, завдання і зміст економічного профілю: економіка, основи макроекономіки, основи менеджменту та маркетингу, основи підприємницької діяльності та фінансова грамотність (в рамках Всеукраїнського проекту «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності в навчально-виховний процес навчальних закладів»). Опанування змісту цих предметів здійснюється на рівні профільної підготовки і передбачає орієнтацію на майбутню професію. Зміст профільних предметів реалізується за рахунок варіативної складової навчального плану (крім економіки, на вивчення якої з варіативної частини надано додаткові години).
ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Для впровадження експериментального робочого навчального плану, який би розкривав економічну, екологічну та соціальну складові сталого розвитку, виникла необхідність провести перерозподіл навчальних годин та предметів в інваріантній частині робочого плану.

У 8-х класах за рахунок 2 годин трудового навчання вивчається профільний предмет «Економіка». За рахунок 1 години музики – інформатика. У зв’язку з тим, що в ліцеї пристосована спортивна зала, 1 годину фізкультури надано на вивчення іноземної мови. Перерозподіл годин не перевищує 15%.

У 9-х класах за рахунок 1 години трудового навчання і 1 години художньої культури вивчається профільний предмет «Економіка», 1 годину фізкультури надано на вивчення іноземної мови. Перерозподіл годин не перевищує 15%.

У 10-11-х класах за рахунок 1 години технологій вивчається інформатика, 0,5 годин художньої культури – економіка. Перерозподіл годин не перевищує 15%.

Додатково з варіативної частини надано:

- 2 години на вивчення алгебри, 1 годину – на вивчення інформатики (8-мі класи); - 2 години – на вивчення алгебри, 1 годину – на вивчення інформатики (9-ті класи); - 1 годину – на вивчення української мови, 1 годину – на вивчення світової літератури,

1,5 години – на вивчення економіки, 2 години – на вивчення алгебри і початків

аналізу, 1 годину – на вивчення геометрії (10-ті класи);

- 1 годину – на вивчення української мови, 1 годину – на вивчення світової літератури,

0,5 годин – на вивчення економіки, 2 години – на вивчення алгебри і початків аналізу,

1 годину – на вивчення геометрії (11-ті класи).

На вивчення предмету «Захист Вітчизни» відводиться 1,5 година на тиждень. Навчання учнів-юнаків та учениць-дівчат здійснюється окремо.

Факультативні курси «Уроки для сталого розвитку», «Екологія» введено з метою впровадження ідей та принципів сталого розвитку у навчально-виховний процес ліцею, формування у підлітків екологічного світогляду та екологічної культури, дбайливого ставлення до навколишнього середовища; вчить ефективно запам’ятовувати великі об’єми інформації та сприяє розвитку уваги та уяви факультативний курс «Ейдетика»; умінню орієнтуватися у фінансових банківських операціях, захищати свої права споживачів вчить факультативний курс «Основи споживчих знань»; розуміти становище країни у сучасному європейському просторі допомагає курс «Європейський вибір України». Також ліцеїстам пропонуються факультативи: «Основи мікроекономіки», «Розрахункові задачі з хімії», «Математика». Навчатися писати та правильно оформлювати курсові та науково-дослідницькі роботи допомагає гурток «Основи дослідницької роботи». Знайомляться з податковою системою учні на заняттях гуртка «Основи податкових знань».

Перелік програм з предметів інваріантної та варіативної частин навчального плану ліцею додається. (Додаток 6)

Вивчення всіх курсів за вибором, а також навчальна практика після 8-го та 10-го класу є обов’язковими для кожного учня.


ІІІ. Структура 2015/2016 навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2015 року № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», навчальні заняття в ліцеї організовуються за семестровою системою: І семестр - з 01 вересня по 25 грудня, ІІ семестр - з 11 січня по 27 травня.

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій та навчальної бізнес-практики у 8-х і 10-х класах (1-10 червня) і державної підсумкової атестації випускників основної школи (1-8 червня) і старшої школи (23-27 травня).

Впродовж навчального року для учнів будуть проводитися канікули: осінні з 26 жовтня  до 1 листопада, зимові з 26 грудня до 10 січня, весняні з 21 до 27 березня.

Тривалість канікул протягом навчального року не перевищує 30-ти календарних днів.

Навчальні заняття в ліцеї проводяться в одну зміну та розпочинаються о 8.30 і закінчуються о 15.15. Уроки спарені, по 40 хвилин. Перерви між уроками 10-15 хвилин. Чотири обідні перерви по 15 хвилин. Після уроків проводяться час індивідуальної корекції знань, факультативи, гуртки за окремим розкладом.ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ

робочий навчальний план

для основної школи

Комунального закладу освіти «Фінансово-економічний ліцей»

Дніпропетровської міської ради

на 2015/2016 н.р.
Складено за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України

від 05.02.2009 № 66 (додаток 22)


Освітні

галузі

Клас

8-1

клас

8-2

клас


9-1

клас

9-2

клас

Всього

годин


Інваріантна складова

поглиблене

вивчення

економіки

поглиблене вивчення економіки

поглиблене вивчення економіки

поглиблене вивчення економікиМови

і літератури

Українська мова

2

2

2

2

8

Українська література

2

2

2

2

8

Іноземна мова (англ.)

3

3

3

3

12

Світова література

2

2

2

2

8

Суспільствознавство

Історія України

1,5

1,5

1,5

1,5

6

Всесвітня історія

1

1

1

1

4

Правознавство

--

--

1

1

2

Економіка

2

2

2

2

8

Математика

Алгебра

2+2

2+2

2+2

2+2

8+8

Геометрія

2

2

2

2

8

Природознавство

Біологія

2

2

3

3

10

Географія

1,5

1,5

1,5

1,5

6

Фізика

2

2

2

2

8

Хімія

2

2

2

2

8

Технології

Інформатика

1+1

1+1

1

1

4+2

Здоров’я

і фізична

культура

Основи здоров’я

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Фізична культура

2

2

2

2

8

Всього ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА

28,5+3

28,5+3

30,5+2

30,5+2

118+10

Варіативна складова

5,5

5,5

3,5

3,5

18

Факультативи

2,5

2,5

1,5

1,5

8

Уроки для сталого розвитку

1

1

--

--

2

Основи споживчих знань

0,5

0,5

--

--

1

Ейдетика

0,5

0,5

--

--

1

Основи мікроекономіки

--

--

1

1

2

Математика

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Гранично допустиме навчальне

навантаження на одного учня

32

32

32

32

128

ВСЬОГО фінансується

(без урахування поділу класів на групи)


34

34

34

34

136


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
робочий навчальний план

для старшої школиКомунального закладу освіти «Фінансово-економічний ліцей»

Дніпропетровської міської ради

на 2015/2016 н.р.
Складено за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня,

затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказами МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток 23) і від 07.08.2015 № 855


Освітні

галузі

Клас

10-1

клас

10-2

клас

11-1

клас

11-2

клас

Всього

годинІнваріантна складова

економічний

профіль

економічний профіль

економічний профіль

економічний профіль


Мови

і літератури

Українська мова

1+1

1+1

1+1

1+1

4+4

Українська література

2

2

2

2

8

Іноземна мова (англ.)

3+0.5

3+0.5

3+0.5

3+0.5

12+2

Світова література

1+1

1+1

1+1

1+1

4+4

Суспільство

знавство

Історія України

1

1

1,5

1,5

5

Всесвітня історія

1

1

1

1

4

Правознавство

1

1

--

--

2

Економіка

0,5+1,5

0,5+1,5

1,5+0,5

1,5+0,5

4+4

Людина і світ

--

--

0,5

0,5

1

Математика

Алгебра

2+2

2+2

2+2

2+2

8+8

Геометрія

1+1

1+1

1+1

1+1

4+4

Природознавство

Біологія

1,5

1,5

1,5

1,5

6

Екологія

--

--

0,5

0,5

1

Географія

1,5

1,5

--

--

3

Фізика

2

2

2

2

8

Астрономія

--

--

0,5

0,5

1

Хімія

1

1

1

1

4

Технології

Інформатика

2

2

2

2

8

Здоров’я

і фізична

культура

Фізична культура

2

2

2

2

8

Захист Вітчизни

1,5

1,5

1,5

1,5

6

Всього ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА

25+7

25+7

25,5+6

25,5+6

101+26

Варіативна складова

13

13

12,5

12,5

51

Курси за вибором

2,5

2,5

2,5

2,5

10
Основи макроекономіки

1

1

--

--

2

Фінансова грамотність

1,5

1,5

--

--

3

Основи менеджменту та маркетингу

--

--

1

1

2

Основи підприємницької діяльності

--

--

1,5

1,5

3

Факультативи, індивідуальні та групові заняття

3,5

3,5

4

4

15

Уроки для сталого розвитку

1

1

--

--

2

Математика

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Розрахункові задачі з хімії

1

1

1

1

4

Екологія

0,5

0,5

--

--

1

Європейський вибір України

--

--

0,5

0,5

1

Індивідуальні та групові заняття

0,5

0,5

2

2

5

Гранично допустиме навчальне

навантаження на одного учня

33

33

33

33

132

ВСЬОГО фінансується


(без урахування поділу класів на групи)

38

38

38

38

152


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка