Пояснювальна записка Мета школи лідерства системне навчання учнівської молоді вмінь організовувати роботу на користь громади



Скачати 123.4 Kb.
Дата конвертації02.04.2016
Розмір123.4 Kb.
Рамкова програма

громадської Школи лідерства при ЗНЗ
Пояснювальна записка
Мета школи лідерства – системне навчання учнівської молоді вмінь організовувати роботу на користь громади.
Завдання Школи

Формувати уміння:

 • володіти собою, приймати та виконувати правові та моральні зобов’язання;

 • організовувати та керувати групою однолітків;

 • працювати в команді;

 • давати адекватну самооцінку своїм вчинкам;

 • аналізувати ситуації пов’язані з громадської діяльністю;

 • спілкуватися – вміння дискутувати.


Учні Школи - це діти середнього та старшого шкільного віку (7-10 класів), які:

 • самі виявили бажання навчатися, подавши відповідну заяву;

 • обрані в органи учнівського самоврядування та дали згоду навчатися;

 • рекомендовані шкільним психологом (потенційні лідери) та дали згоду навчатися.


Тривалість навчання у Школі лідерства:

1 навчальний рік - 54 навч. год. для кожної групи учнів з 15-20 осіб.

Тривалість заняття: 45 хв.. Періодичність проведення занять: двічі на тиждень.
Очікувані результати навчання у Школі:

Знання:


 • прав дитини

 • засад діяльності учнівського самоврядування в ЗНЗ

Уміння:

 • розробляти та реалізовувати соціально орієнтовані проекти;

 • вести волонтерську діяльність;

 • дискутувати на різноманітні теми;

 • організовувати громадські справи;

 • об’єктивно оцінювати власну поведінку, поведінку однолітків, якість проведених громадських справ, власний внесок та внесок однолітків у командну діяльність;

 • налагоджувати партнерські стосунки з однолітками та дорослими – учасниками громадських акцій;

 • формулювати та обстоювати свою громадянську позицію (як члена учнівського колективу, шкільної громади, місцевої громади, громадянина України).


Методи оцінювання результатів навчання у Школі:

 • тестування;

 • анкетування,

 • спостереження.


Підстави отримання учнем сертифікату про освоєння програм Школи:

 1. Відвідав не менше ніж 2/3 занять.

 2. Розробив (самостійно чи в команді), реалізував і представив один проект громадської справи.

 3. Публічно висловлював свою громадянську позицію (напр., щодо проведеної загальношкільної акції).

 4. У стосунках з вчителями та учнями поводився з гідністю.


Зміст навчання:

Тема 1. Теоретичні основи лідерства (4 год)

Зміст теми

Обов’язкові навчальні досягнення:

Рекомендовані методи навчання

Інструменти вимірювання навчальних досягнень

Поняття «лідер» і «лідерство».

Постаті та типи лідера, якості лідера.

Я відчуваю себе лідером. (практична робота).


• розуміють та пояснюють поняття: “лідерство”, “лідер”, “ініціатива”, “успіх”, “самоаналіз”, “самооцінка”, “самопізнання”, “самовиховання”;

• розкривають власне бачення ідеального лідера;

• визначають (на основі запропонованих методик) власні лідерські якості й організаторські здібності.


Мозковий штурм «Лідер – це…»

Інформаційне повідомлення «Типи та якості лідера».

Вправа «Історичні портрети».


Тест «Що ти знаєш про лідерство».




Тема 2. Права людини ( 4 год)

Зміст теми

Обов’язкові навчальні досягнення:

Рекомендовані методи навчання

Інструменти вимірювання навчальних досягнень

Основні базові документи про права людини та дитини.

Структура влади в Україні.

Структура шкільного самоврядування.

Мої права та обов’язки школяра (практична робота).




• формулюють (своїми словами) права та обов'язки учня

• розповідають про структуру та повноваження органів влади в Україні, органів влади у школі, органів учнівського самоврядування школи;

• використовують базові документи про права людини та дитини для аналізу описаних (тренером) ситуацій з повсякденного життя школи.


Диспут, бесіда, коло ідей «Статут шкільного самоврядування»

Тест «Суспільствознавство, права людини».

Ситуаційні задачі на тему «Стосунки учасників навчально-виховного процесу».






Тема 3. Спілкування. Розвиток емоційного інтелекту ( 8 год)

Зміст теми

Обов’язкові навчальні досягнення:

Рекомендовані методи навчання

Інструменти вимірювання навчальних досягнень

Ціннісні орієнтації лідера.

Ази ділового етикету, культура суперечки.

Етикет в різних країнах (практична робота).

Спектр емоцій і емоційний потенціал.

Типи темпераменту.

Людина та настрій.

Мистецтво володіння собою (тренінг).

Конфлікт та його причини.

Спілкування та конфлікт, ведення переговорів (практична робота).

Розв’язання конфліктних ситуацій.



• розуміють та пояснюють вплив емоцій на поведінку людини;

• обґрунтовують важливість для лідера вольових якостей характеру;

• ведуть ділове спілкування, дискусію на визначену (тренером) тему;

• знаходять вихід з описаних (тренером) конфліктних ситуацій.



Ділове спілкування, дискусія

Інформаційне повідомлення «Толерантна людина», вправа «Я вмію сказати «ні»,

Тести, метод «Мікрофон», вправа «Павутина конфліктів», мозковий штурм, робота в мінігрупах, метод «активне слухання».


Ситуаційні задачі на тему «Конфлікти»

Анкета «Ази ділового етикету»

Анкета «Ціннісні орієнтації лідера»

Спостереження: опитування учасників навчально-виховного процесу «Як лідери Школи лідерства вирішують конфлікти»






Тема 4. Лідерство як організація співпраці (6 год)

Зміст теми

Обов’язкові навчальні досягнення:

Рекомендовані методи навчання

Інструменти вимірювання навчальних досягнень

Функції співробітництва, форми співпраці.

Інтернет та його можливості.

Пошук інформації в Інтернеті (практична робота).

Планування та проектування громадської акції (практична робота).




• розуміють та пояснюють поняття: “організація роботи ”, “співпраця”, “управління /менеджмент”, “суперництво”, “комунікативність”, “ефективність”, “продуктивність”;

• розкривають принципи пошуку в мережі Інтернет;

• уміють користуватися пошуковими системами та електронною поштою;

• укладають правила роботи в групі;

• розуміють вимоги до планування/проектування та структуру плану/проекту громадської акції;

• розуміють вимоги до звіту/презентації громадської акції;

• складають (за зразком) угоду про співпрацю.


Мозковий штурм, бесіда «Співпраця – це…», робота в парах, диспут, метод «Обери позицію», вправа «Сліпий і поводир», прийняття правил роботи в групі методом «Контракт», тест «Діагностика функціонально-рольових позицій в управлінській команді», метод проекту

Безпосереднє спостереження: поведінка лідерів у роботі в групі.

Творче завдання: укласти правила роботи в групі.

Практичне завдання: поширити інформацію, використовуючи електронні засоби зв’язку.

Портфоліо на тему «Ефективність громадської діяльності» або/і «Управління громадською організацією»

Творче завдання: укласти меморандум/ угоду про співпрацю.





Тема 5. Самоврядування в школі (6 год)

Зміст теми

Обов’язкові навчальні досягнення:

Рекомендовані методи навчання

Інструменти вимірювання навчальних досягнень

Основні принципи роботи шкільного самоврядування.

Документація органів учнівського самоврядування (практична робота).

Перспективи розвитку самоврядування в школі.


• класифікують ділову документацію органів учнівського самоврядування;

• укладають (за зразком) протокол засідання органу учнівського самоврядування, рішення учнівських зборів, громадське звернення та ін.;

• інструктують (один одного) щодо забезпечення дотримання процедури виборів до органів учнівського самоврядування;

• аналізують виборчі кампанії кандидатів, які брали участь у виборах до органів учнівського самоврядування класу, школи;

• аналізують (по напрямках) діяльність органів учнівського самоврядування класу, школи;

• мотивують потребу проведення загальношкільних чи класних учнівських акцій.



Диспут, бесіда, метаплан «Робота учнівського самоврядування», робота в групах


Тест «Учнівське самоврядування»

Практичне завдання: укласти протокол учнівських зборів/засідання органу учнівського самоврядування.







Тема 6. Ораторське мистецтво лідера (6 год)

Зміст теми

Обов’язкові навчальні досягнення:

Рекомендовані методи навчання

Інструменти вимірювання навчальних досягнень

Ораторське мистецтво: знайомство з основними поняттями.

Навчання мистецтва публічних виступів.

Майстерність оратора.

Промова біля мікрофона (практична робота).




• розуміють та пояснюють значення ораторських умінь для лідерства;

• називають основні етапи підготовки до публічних виступів та завдання кожного етапу;

• розробляють та презентують програму кандидата у члени учнівського самоврядування;

• дотримуються основних правил використання міміки, жестів, голосу під час виступів.



Обговорення, вправа «Міктофон», бесіда, вправи на розвиток артикуляції, скоромовки


Безпосереднє спостереження «Міміка та жести під час публічних виступів».
Анкета «Навіщо мені ораторські вміння».

Творче завдання: підготувати та представити презентацію програми кандидата у члени учнівського самоврядування.







Тема 7. Організація громадської роботи економічного характеру (4 год)

Зміст теми

Обов’язкові навчальні досягнення:

Рекомендовані методи навчання

Інструменти вимірювання навчальних досягнень

Право на підприємницьку діяльність. Організації економічної самодопомоги. Шкільні кооперативи та інші громадсько-господарські утворення школярів.

Створення та релізація проекту: дитяча громадсько-господарська акція або організація (на вибір).



• називають відомі приклади господарської діяльності школярів;

• характеризують учнівські громадсько-господарські утворення, зокрема, учнівські кооперативи;

• мотивують потребу проведення учнівських громадсько-господарських акцій, утворення громадсько-господарських організацій школярів;

• планують організацію громадсько-господарської акції

або

• розробляють та презентують бізнес-план громадсько-господарської організації;



• звітують про проведену громадсько-господарську акцію (роботу організації за місяць/квартал).

«Економічна гра»,

бесіда, метод SMART, робота в групах



Творче завдання: спроектувати громадсько-господарську акцію або укласти бізнес-план учнівської громадсько-господарської організації.
Творче завдання: укласти письмовий звіт про проведену громадсько-господарську акцію або роботу місцевого осередку громадсько-господарської організації за місяць/квартал.




Тема 8. Організація громадських екологічних акцій (4 год)

Зміст теми

Обов’язкові навчальні досягнення:

Рекомендовані методи навчання

Інструменти вимірювання навчальних досягнень

Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Екологічні організації. Екологічні акції школярів.

Екологічні проблеми довкілля рідного краю (практична робота).

Створення та релізація проекту: дитяча екологічна акція або орагнізація (на вибір).


• називають відомі приклади екологічної діяльності школярів;

• класифікують екологічні організації;

• характеризують учнівські екологічні акції;

• виявляють та аналізують основні екологічні проблеми довкілля;

• мотивують потребу проведення учнівських акцій, спрямованих на розв’язання/пом’якшення наявних у рідній місцевості екологічних проблем;

• планують організацію екологічної акції або осередку екологічної організації (на вибір);

• розробляють та презентують агітаційну кампанію в підтримку екологічної акції (діяльності екологічної організації);

• звітують про проведену

екологічну акцію (роботу осередку організації за місяць/квартал).


Мозковий штурм, бесіда «Якою я хочу бачити свою місцевість», робота в групах

Анкета «Екологія. Довкілля».

Творче завдання: провести презентацію агітаційної кампанії в підтримку екологічної акції (діяльності екологічної організації).


Творче завдання: укласти письмовий звіт про проведену екологічну акцію або роботу місцевого осередку екологічної організації за місяць/квартал.




Тема 9. Організація громадських благодійних акцій (6 год)

Зміст теми

Обов’язкові навчальні досягнення:

Рекомендовані методи навчання

Інструменти вимірювання навчальних досягнень

Право на рівень життя, достатній для розвитку людини.

Соціальні проблеми населення рідного міста/села та шляхи їх вирішення (практична робота).

Благодійні організації та фонди. Волонтерство.

Створення та релізація проекту: учнівська благодійна акція.



• називають відомі приклади благодійної діяльності школярів;

• класифікують благодійні організації, фонди;

• характеризують учнівські благодійні акції;

• виявляють та аналізують основні соціальні проблеми рідного міста/села;

• мотивують потребу проведення учнівських акцій, спрямованих на пом’якшення наявних у рідному місті/селі соціальних проблем;

• планують організацію благодійної акції;

• розробляють та презентують агітаційну кампанію в підтримку благодійної акції;

• звітують про проведену

благодійну акцію.


Метод проекту, робота в групах, бесіда

Творче завдання: проект благодійної акції.
Творче завдання: усний звіт про проведену благодійну акцію.




Тема 10. Інформування населення про громадську діяльність (6 год)

Зміст теми

Обов’язкові навчальні досягнення:

Рекомендовані методи навчання

Інструменти вимірювання навчальних досягнень

Право на інформацію.

Сучасні заасоби масової інформації. Інформаційні війни.

Користування шкільними засобами інформації. Інформаційні тексти про громадські акції (практична робота)

Планування та проведення інформаційної кампанії (практична робота).




• розуміють та пояснюють необхідність систематичного інформування про громадську роботу;

• класифікують засоби масової інформації;

• розкривають специфіку роботи основних видів ЗМІ;

• називають наявні у школі та доступні для використання учнями засоби публічної інформації;

• класифікують інформацію про громадські акції, яку подають ЗМІ;

• характеризують основні різновиди інформації про громадську діяльність;

• укладають (за зразком) прес-реліз, повідомлення, замітку, аналітичну статтю, інші різновиди інформаційних текстів про громадські акції;

• мотивують потребу інформування шкільної спільноти, населення рідного міста/села про учнівську акцію/діяльність осередку дитячої організації (на вибір);

• планують інформаційну кампанію конкретної громадської акції, діяльності осередку дитячої громадської організації;

• проводять інформаційну кампанію в підтримку обраної самостійно (групою) учнівської громадської акції;

• звітують про проведену

інформаційну кампанію, аналізують її перебіг та оцінюють наслідки.



Бесіда, робота в групах, мозковий штурм

Творче завдання:

укласти інформаційні тексти про громадські акції.


Творче завдання: укласти та реалізувати проект інформаційної кампанії шкільної громадської акції (на вибір).







База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка