Пояснювальна записка Освітня галузь "Технології" в молодших класах реалізується через зміст навчальних предметів "Трудове навчання" та "Інформаційно-комунікативна грамотність"Скачати 241.03 Kb.
Дата конвертації03.03.2016
Розмір241.03 Kb.

Проект Трудове навчання (35год.)

Автор проекту: Гонтар І.П.
Автор програми: В.П.Тименко, І.М. Веремійчик

Пояснювальна записка

Освітня галузь "Технології" в молодших класах реалізується через зміст навчальних предметів "Трудове навчання" та "Інформаційно-комунікативна грамотність", які є початковою ланкою загальної системи трудового навчання та виховання учнів. Трудове навчання в початковій школі є однією з ланок неперервної технологічної освіти, що логічно продовжує дошкільну освіту, створює базу для успішного опанування учнями технологій основної школи та здобуття професійної освіти. Трудове навчання в початкових класах є першою сходинкою до вибору майбутньої професії.

Зміст "Трудового навчання" визначається за такими змістовими лініями: ручні техніки обробки матеріалів, технічна творчість, декоративно-ужиткове мистецтво та самообслуговування. Кожна змістова лінія передбачає формування культури виконання трудових дій. У результаті трудової діяльності в учнів формуються вміння та навички з обробки матеріалів, правильне уявлення про навколишню дійсність, розширюється загальний і політехнічний кругозір, виховується свідоме ставлення до праці. У молодшому шкільному віці предметна діяльність одночасно є і пізнавальною. А тому діяльність, яка передбачає обробку різних матеріалів, стає для дітей формою мислення, джерелом їх розумового розвитку.

Навчальну програму побудовано за наступними такими принципами:

 • навчальний матеріал диференціюється за видами діяльності (згинання, складання, різання, ліплення тощо) та конструкційними матеріалами (папір, картон, пластилін, природні та штучні матеріали та ін.), які ускладнюються в кожному класі залежно від просторово-предметних характеристик виготовлення виробів (за шаблоном на площині, за шаблоном на площині з елементами творчості, об'ємні, об'ємні з елементами творчості);

 • види практичної діяльності диференціюються впродовж навчального року залежно від календарних свят (держаних і релігійних), регіональних традицій і звичаїв, які ускладнюються в кожному класі через добір об'єктів праці з врахуванням вікових особливостей учнів;

Окремі елементи загальних тем навчальної програми (організація робочого місця на уроці, безпека життя користування інструментами та матеріалами, бережливе та економне ставлення до використання матеріалів, самообслуговування та ін.) є наскрізними. Отримані учнями знання, сформовані вміння та навички розвиваються на кожному уроці в школі, позаурочній діяльності, зокрема на заняттях в групі продовженого дня та вдома.

Мета:

"Трудового навчання" в початковій школі є формування і розвиток в межах вікових можливостей предметно-перетворювальної компетентності учнів, яка дає можливість їм самостійно вирішувати предметно-практичні та побутові задачі.

Завданнями є:

 • формування в межах вікових можливостей узагальнених способів (алгоритмів) предметно-перетворювальної діяльності з дотримання безпечних прийомів ручної праці та економного використання матеріалів;

 • розвиток творчих здібностей, елементів графічної грамоти, вмінь працювати в команді та навичок виконання операцій з ручних технік обробки матеріалів;

 • набуття досвіду предметно-перетворювальної та побутової практичної діяльності, алгоритмів і способів предметно-практичних дій ручними техніками для оволодіння в основній школи основами технологій;

 • виховання в учнів ціннісного ставлення до себе як суб'єкта предметно-перетворювальної діяльності, шанобливого ставлення до людей праці та їх професії, трудових традицій українського народу та інших народів світу.

Модуль


п/п

Назва

к-тьгод.

1

Вступ

1

2

Папір. Види і властивості паперу

1

3

Рвання паперу

1

4

Різання паперу

2

5

Симетричні формі

1

6

Згинання і складання паперу

2

7

Аплікація з паперу

4

8

Робота з природними матеріалами

3

9

Прикраси з паперу

3

10

Робота з пластиліном

4

11

Самообслуговування

2

12

Комбіновані роботи

5

13

Екскурсії

2

14

Резерв

4
Всього

35Модуль 1. Вступ

 1. Місце праці, професії в житті людини. Правила: організації робочого міста на уроці та країни майстрі

Основний зміст:

Практичне ознайомлення з інструментами, прийомами безпечної роботи правилами поведінки з ними.

Модуль 2. Папір. Види і властивості паперу

 1. Виготовлення закладки для книги

Основний зміст

Виготовлення закладки для книги.

 • 1.2.1.1. Організаційний момент

 • 1.2.1.2. Слово учителя

 • 1.2.1.3. Робота за підручником

 • 1.2.1.4. Фізкультхвилинка

 • 1.2.1.5. Демонстрація та аналіз зразка

 • 1.2.1.6. Виготовлення закладки

 • 1.2.1.7. Правила безпеки при роботі з ножицями

 • 1.2.1.8. Слово учителя

 • 1.2.1.9. виставка та оцінювання робіт

Модуль 3. Рвання паперу

 1. З'єднання відірваних частин паперу за допомогою склеювання. Аплікація. "Чудо-дерево"

Основний зміст

Виготовлення аплікації з рваних частин паперу.

 • 1.3.1.1. Організаційний момент

 • 1.3.1.2. Слово учителя

 • 1.3.1.3. Вступна бесіда

 • 1.3.1.4. Фізкультхвилинка

 • 1.3.1.5. Демонстрація та аналіз зразка

 • 1.3.1.6. Виготовлення аплікації

 • 1.3.1.7. Виставка та оцінювання робіт

 • 1.3.1.8. Бесіда за запитаннями

 • 1.3.1.9. Домашнє завдання

. Модуль 4. Різання паперу

 1. Нанесення зображення на папір за допомогою шаблону. Поняття "шаблон". Аплікація "Катерок"

Основний зміст

Різання паперу і картону по згину, вирізання найпростіших форм розмічених за допомогою шаблону. Створення аплікації "Катерок" з вирізаних форм.

 • 1.4.1.1. Організаційний момент

 • 1.4.1.2. Слово учителя

 • 1.4.1.3. Вступна бесіда

 • 1.4.1.4. Перегляд мультфільму "Катерок"

 • 1.4.1.5. Розгадування кросворду

 • 1.4.1.6. Фізкультхвилинка

 • 1.4.1.7. Демонстрація та аналіз зразка

 • 1.4.1.8. Виготовлення аплікації

 • 1.4.1.9. Виставка та оцінювання робіт

 • 1.4.1.10. Бесіда за запитаннями

 1. Аплікація. "Зелена жабка"

Основний зміст

Різання паперу і картону по згину, вирізання найпростіших форм розмічених за допомогою шаблону. Створення аплікації ""Зелена жабка"" з вирізаних форм.

 • 1.4.2.1. Організаційниі момент

 • 1.4.2.2. Слово учителя

 • 1.4.2.3. Вступна бесіда

 • 1.4.2.4. Фізкультхвилинка

 • 1.4.2.5. Демонстрування та аналіз зразка

 • 1.4.2.6. Виготовлення аплікації

 • 1.4.2.7. Виставка та оцінювання робіт

 • 1.4.2.8. Бесіда за запитаннями

Модуль 5. Симетричні формі

 1. Симетрія у природі. Аплікація "Грибок", "Метелик"

Основний зміст

Вирізання деталей виробів симетричної форми. Створення аплікацій з вирізаних простих симетричних форм.

 • 1.5.1.1. Організаційний момент

 • 1.5.1.2. Слово учителя

 • 1.5.1.3. Вступна бесіда

 • 1.5.1.4. Розповідь учителя з елементами бесіди

 • 1.5.1.5. Фізкультхвилинка

 • 1.5.1.6. Демонстрація та аналіз зразка

 • 1.5.1.7. Правила роботи у групі

 • 1.5.1.8. Виставка та оцінювання робіт

 • 1.5.1.9. Бесіда за запитаннями

Модуль 6. Згинання і складання паперу

 1. Раціональне використання паперу. Техніка "Оригамі". Створення оригамі "Голуб" та "Зайчик"

Основний зміст

Створення найпростіших виробів у техніці оригамі "Голуб" та "Зайчик"

 • 1.6.1.1. Організаційний момент

 • 1.6.1.2. Слово учителя

 • 1.6.1.3. Вступна бесіда

 • 1.6.1.4. Робота за підручником

 • 1.6.1.5. Фізкультхвилинка

 • 1.6.1.6. Демонстрування та аналіз зразка

 • 1.6.1.7. Виготовлення оригамі

 • 1.6.1.8. Витавка та оцінювання робіт

 • 1.6.1.9. Беседа за запитаннями

 1. Техніка ори гамі. Створення найпростіших виробів у техніці оригамі "Собачка" та "Кішечка"

Основний зміст

Створення найпростіших виробів у техніці оригамі "Собачка та "Кішечка".

 • 1.6.2.1. Організаційний момент

 • 1.6.2.2. Слово учителя

 • 1.6.2.3. Вступна бесіда

 • 1.6.2.4. Демонстрування та аналіз зразка

 • 1.6.2.5. Фізкультхвилинка

 • 1.6.2.6. Виготовлення оригамі

 • 1.6.2.7. Виставка та оцінювання роботи учнів

 • 1.6.2.8. Бесіда за запитаннями

 • 1.6.2.9. Домашнє завдання

Модуль 7. Аплікація з паперу

 1. Види аплікацій. Виготовлення натюрморту

Основний зміст

Виготовлення аплікації натюрморт.

 • 1.7.1.1. Організаційний момент

 • 1.7.1.2. Слово учителя

 • 1.7.1.3. Вступна бесіда

 • 1.7.1.4. Фізкультхвилинка

 • 1.7.1.5. Демонстрування та аналіз зразка

 • 1.7.1.6. Правила роботи у групах

 • 1.7.1.7. Виготовлення апікації

 • 1.7.1.8. Виставка та оцінювання робіт

 • 1.7.1.9. Бесіда за запитаннями

 1. Виготовлення пейзажу

Основний зміст

Виготовлення аплікації пейзаж.

 • 1.7.2.1. Організаційний момент

 • 1.7.2.2. Слово учителя

 • 1.7.2.3. Фізкультхвилинка

 • 1.7.2.4. Демонстрування та аналіз зразка

 • 1.7.2.5. Вступна бесіда

 • 1.7.2.6. Слово учителя

 • 1.7.2.7. Виготовлення аплікації

 • 1.7.2.8. Виставка та оцінювання робіт

 • 1.7.2.9. Бесіда за запитаннями

 1. Виготовлення комбінованої аплікації "Підводний Світ"

Основний зміст

Виготовлення комбінованої аплікації "Підводний світ".

 • 1.7.3.1. Організаційний момент

 • 1.7.3.2. Слово учителя

 • 1.7.3.3. Вступна бесіда

 • 1.7.3.4. Перегляд мультфільму "Русалонька" (окремі кадри)

 • 1.7.3.5. Фізкульхвилинка

 • 1.7.3.6. Демонстрування та аналіз зразка

 • 1.7.3.7. Виготовлення аплікації

 • 1.7.3.8. Виставка та оцінювання робіт

 • 1.7.3.9. Бесіда за запитаннями

 1. Виготовлення сюжетних казкових композицій

Основний зміст

Виготовлення сюжетних казкових композицій.

 • 1.7.4.1. Організаційний момент

 • 1.7.4.2. Слово учителя

 • 1.7.4.3. Бесіда за запитаннями

 • 1.7.4.4. Слухання казки "Кіт і мишка"

 • 1.7.4.5. Фізкультхвилинка

 • 1.7.4.6. Демонстрування та аналіз зразка

 • 1.7.4.7. Виготовлення аплікації

 • 1.7.4.8. Виставка та оцінювання робіт

 • 1.7.4.9. Бесіда за запитаннями

Модуль 8. Робота з природними матеріалами

 1. Аплікація із засушеного листя

Основний зміст

Виготовлення аплікацій з природних матеріалів з використанням клеєного способу з’єднання.

 • 1.8.1.1. Організаційний момент

 • 1.8.1.2. Слово учителя

 • 1.8.1.3. Вступна бесіда

 • 1.8.1.4. Робота за підручником

 • 1.8.1.5. Фізкультхвилинка

 • 1.8.1.6. Демонстрування та аналіз зразка

 • 1.8.1.7. Бесіда за запитаннями

 • 1.8.1.8. Виготовлення аплікації

 • 1.8.1.9. Виставка та оцінювання робіт

 • 1.8.1.10. Бесіда за запитаннями

 1. Виготовлення композицій за мотивами казок

Основний зміст

Виготовлення композицій з природних матеріалів за мотивами казок.

 1.8.2.1. Організаційний момент

 1.8.2.2. Слово учителя

 1.8.2.3. Вступна бесіда

 1.8.2.4. Фізкультхвилинка

 1.8.2.5. Робота за підручником

 1.8.2.6. Інструктаж учителя

 1.8.2.7. Виготовлення аплікації

 1.8.2.8. Вистовка та оцінювання робіт

 1.8.2.9. Бесіда за запитаннями 1. Виготовлення персонажів казок та мультфільмів.

Основний зміст

Виготовлення персонажів казок та мультфільмів з природних матеріалів на площині.

 • 1.8.3.1. Організаційний момент

 • 1.8.3.2. Слово учителя

 • 1.8.3.3. Вступна бесіда

 • 1.8.3.4. Физкультхвилинка

 • 1.8.3.5. Конкурс "Знавець казок"

 • 1.8.3.6. Демонстрування та аналіз зразка

 • 1.8.3.7. Віготовлення аплікації

 • 1.8.3.8. Виставка та оцінювання робіт

 • 1.8.3.9. Бесіда за запитаннями

 • 1.8.3.10. Домашнє завдання

Модуль 9. Прикраси з паперу

 1. Виготовлення новорічних прикрас з паперу

Основний зміст

Виготовлення новорічних прикрас з паперу (ялинка, бурулька).

 • 1.9.1.1. Бесіда за запитаннями

 • 1.9.1.2. Організаційний момент

 • 1.9.1.3. Слово учителя

 • 1.9.1.4. Вступна бесіда

 • 1.9.1.5. Фізкультхвилинка

 • 1.9.1.6. Демонстрування та аналіз зразка

 • 1.9.1.7. Виготовлення новорічних прикрас

 • 1.9.1.8. Виставка та оцінювання робіт

 1. Виготовлення новорічних прикрас. Ліхтарики

Основний зміст

Виготовлення новорічних прикрас з паперу (зірочки, ліхтарики, гірлянди).

 • 1.9.2.1. Організаційний момент

 • 1.9.2.2. Слово учителя

 • 1.9.2.3. Вступна бесіда

 • 1.9.2.4. Демонстрування та аналіз зразка

 • 1.9.2.5. Фізкультхвилинка

 • 1.9.2.6. Виготовлення Різдвяної зірки

 • 1.9.2.7. Виготовлення ліхтариків

 • 1.9.2.8. Виставка та оцінювання робіт

 • 1.9.2.9. Бесіда за запитаннями

 1. Вітальна новорічна листівка

Основний зміст

Виготовлення новорічних паперових валентинок.

 • 1.9.3.1. Організаційний момент

 • 1.9.3.2. Слово учителя

 • 1.9.3.3. Вступна бесіда

 • 1.9.3.4. Фізкультхвилинка

 • 1.9.3.5. Демонстрування та аналіз зразка

 • 1.9.3.6. Виготовлення Новорічної листівки

 • 1.9.3.7. Виставка та оцінювання робіт

 • 1.9.3.8. Бесіда за запитаннями

Модуль 10. Робота з пластиліном

 1. Виготовлення плоских зображень комах та квітів

Основний зміст

Виготовлення з пластиліну плоских зображень комах та квітів.

 • 1.10.1.1. Організаційниі момент

 • 1.10.1.2. Слово учителя

 • 1.10.1.3. Демонстрування та аналіз зразка

 • 1.10.1.4. Фізкультхвилинка

 • 1.10.1.5. Вступна бесіда

 • 1.10.1.6. Практична робота

 • 1.10.1.7. Слово учителя

 • 1.10.1.8. Виготовлення з пластиліну плоских зображень комах та квітів.

 • 1.10.1.9. Виставка та оцінювання робіт

 • 1.10.1.10. Бесіда за запитаннями

 1. Виготовлення із пластиліну казкових героїв

Основний зміст

Виготовлення з пластиліну плоских зображень фантастичних тварин, казкових героїв.

 • 1.10.2.1. Організаційний момент

 • 1.10.2.2. Слово учителя

 • 1.10.2.3. Вступна бесіда

 • 1.10.2.4. Перегляд мультфільму

 • 1.10.2.5. Фізкультхвилинка

 • 1.10.2.6. Демонстрування та аналіз зразка

 • 1.10.2.7. Виготовлення виробів з пластиліну

 • 1.10.2.8. Виставка та оцінювання робіт

 • 1.10.2.9. Бесіда за запитаннями

 1. Виготовлення овочів та фруктів

Основний зміст

Виготовлення овочів та фруктів з пластиліну.

 • 1.10.3.1. Організаційний момент

 • 1.10.3.2. Слово учителя

 • 1.10.3.3. Вступна бесіда

 • 1.10.3.4. Фізкультхвилинка

 • 1.10.3.5. Демонстрування та аналіз зразка

 • 1.10.3.6. Слова учителя

 • 1.10.3.7. Виготовлення аплікації

 • 1.10.3.8. Виставка та оцінювання робіт

 • 1.10.3.9. Бесіда за запитаннями

 1. Виготовлення виробів за власним задумом

Основний зміст

Виготовлення виробів з пластиліну на площині за власним задумом.

 1.10.4.1. Організаційний момент

 1.10.4.2. Слова учителя

 1.10.4.3. Вступна бесіда

 1.10.4.4. Демонстрування та аналіз зразка

 1.10.4.5. Фізкультхвилинка

 1.10.4.6. Виготовлення виробів із пластиліну

 1.10.4.7. Виставка та оцінювання робіт 1.10.4.8. Бесіда за запитаннями

Модуль 11. Самообслуговування

 1. Одяг і взуття, їх призначення. Як виглядати акуратним

Основний зміст

Одяг і взуття. Основні відомості про правила догляду за одягом і взуттям. Як виглядати охайним.

 • 1.11.1.1. Організаційний момент

 • 1.11.1.2. Слово учителя

 • 1.11.1.3. Вступна бесіда

 • 1.11.1.4. Перегляд мультфільму

 • 1.11.1.5. Фізкультхвилинка

 • 1.11.1.6. Робота з підручником

 • 1.11.1.7. Гра "Що та коли одягати?"

 • 1.11.1.8. Гра "Одягни ляльку"

 • 1.11.1.9. Бесіда за запитаннями

 • 1.11.1.10. Домашнє завдання

 1. Одяг і взуття. Відпрацювання прийомів зав'язування шнурків на одязі та взутті

Основний зміст

Відпрацьовування прийомів зав’язування шнурків на одязі та взутті.

 • 1.11.2.1. Організаційний момент

 • 1.11.2.2. Слово учителя

 • 1.11.2.3. Вступна бесіда

 • 1.11.2.4. Правила догляду за взуттям

 • 1.11.2.5. Фізкультхвилинка

 • 1.11.2.6. Робота з підручником

 • 1.11.2.7. Зав'язування шнурків

 • 1.11.2.8. Гра "Хто найшвидше"

 • 1.11.2.9. Оцінювання робіт

 • 1.11.2.10. Бесіда за запитаннями

Модуль 12. Комбіновані роботи

 1. Колективне виготовлення писанок

Основний зміст

Конструювання і виготовлення писанок.

 • 1.12.1.1. Організаційний момент

 • 1.12.1.2. Слово учителя

 • 1.12.1.3. Вступна бесіда

 • 1.12.1.4. Розповідь учителя про писанки

 • 1.12.1.5. Физкульминутка

 • 1.12.1.6. Демонстрація та аналіз зразка

 • 1.12.1.7. Робота в групах

 • 1.12.1.8. Виставка та оцінювання робіт

 • 1.12.1.9. Бесіда за запитанням

 1. Виготовлення аплікації до Великодніх свят "Пасхальний кошик"

Основний зміст

Конструювання і виготовлення (індивідуальних, парних, групових, колективних) аплікацій до свят.

 • 1.12.2.1. Організаційний момент

 • 1.12.2.2. Слово учителя

 • 1.12.2.3. Вступна бесіда

 • 1.12.2.4. Фізкультхвилинка

 • 1.12.2.5. Демонстрування та аналіз зразка

 • 1.12.2.6. Виготовлення аплікації

 • 1.12.2.7. Виставка та оцінювання робіт

 • 1.12.2.8. Бесіда за запитаннями

 1. Виготовлення подарунків до дня Матері

Основний зміст

Конструювання і виготовлення (індивідуальних, парних, групових, колективних) аплікацій до свят.

 • 1.12.3.1. Організаційний момент

 • 1.12.3.2. Слово учителя

 • 1.12.3.3. Вступна бесіда

 • 1.12.3.4. Фізкультхвилинка

 • 1.12.3.5. Демонстрування та аналіз зразка

 • 1.12.3.6. Розповідь учителя

 • 1.12.3.7. Бесіда за запитаннями

 • 1.12.3.8. Виготовлення аплікації

 • 1.12.3.9. Виставка та оцінювання робіт

 • 1.12.3.10. Бесіда за запитаннями

 1. Виготовлення аплікації із різних матеріалів «Метелик на квітці»

Основний зміст

Конструювання і виготовлення (індивідуальних, парних, групових, колективних) аплікацій до свят.

 • 1.12.4.1. Організаційний момент

 • 1.12.4.2. Слово учителя

 • 1.12.4.3. Вступна бесіда

 • 1.12.4.4. Перегляд мультфільму "Просто так"

 • 1.12.4.5. Розгадування кросворду "Квіти весни"

 • 1.12.4.6. Демонстрування та аналіз зразка

 • 1.12.4.7. Виконання аплікації

 • 1.12.4.8. Віставка та оцінювання робіт

 • 1.12.4.9. Бесіда за запитанням

 1. Виготовлення аплікації «Птахи весняног лісу»

Основний зміст

Конструювання і виготовлення (індивідуальних, парних, групових, колективних) аплікацій.

 • 1.12.5.1. Організаційний момент

 • 1.12.5.2. Слово учителя

 • 1.12.5.3. Вступна бесіда

 • 1.12.5.4. Фізкультхвилинка

 • 1.12.5.5. Демонстрування та аналіз зразка

 • 1.12.5.6. Виготовлення аплікації

 • 1.12.5.7. Виставка та оцінювання робіт

 • 1.12.5.8. Бесіда за запитаннями

Модуль 13. Екскурсії

 1. Екскурсія до шкільної їдальні

Основний зміст

Екскурсія до шкільної їдальні

 • 1.13.1.1. Організаційний момент

 • 1.13.1.2. Слово учителя

 • 1.13.1.3. Вступна бесіда

 • 1.13.1.4. У їдальні

 • 1.13.1.5. Фізкультхвилинка

 • 1.13.1.6. Продовження екскурсії

 • 1.13.1.7. Гра "Готуємо обід"

 • 1.13.1.8. Бесіда за запитаннями

 • 1.13.1.9. Слово учителя

 1. Екскурсія до шкільної бібліотеки

Основний зміст

Екскурсія до шкільної бібліотеки

 1.13.2.1. Організаційний момент

 1.13.2.2. Слово учителя

 1.13.2.3. Вступна бесіда

 1.13.2.4. Ознайомлення з читальною залою

 1.13.2.5. Ознайомлення з поняттям каталог

 1.13.2.6. Фізкультхвилинка

 1.13.2.7. Бесіда про правила поведінці у бібліотеці

 1.13.2.8. Конкурс "Відгадай казочку"

 1.13.2.9. Бесіда за запитаннями 1.13.2.10. Слухання "Пісеньки маленьких слухачів"

Модуль 14. Резерв

 1. Паперові прикраси. Листівка до дня перемоги

Основний зміст

Витовлення паперових прикрас

 • 1.14.1.1. Організаційний момент

 • 1.14.1.2. Слово учителя

 • 1.14.1.3. Вступна бесіда

 • 1.14.1.4. Розповідь учителя про листівки

 • 1.14.1.5. Фізкультхвилинка

 • 1.14.1.6. Демонстрування та аналіз зразка

 • 1.14.1.7. Виготовлення листівки

 • 1.14.1.8. Виставка та оцінювання робіт

 • 1.14.1.9. Бесіда за запитаннями

 1. Самообслуговування. Оздоблення сукні для ляльки

Основний зміст

Ознайомлення з основними матеріалами, які використовуються для виготовлення одягу і взуття. Оздоблення сукні для ляльки аплікацією.

 • 1.14.2.1. Організаційний момент

 • 1.14.2.2. Слово учителя

 • 1.14.2.3. Вступна бесіда

 • 1.14.2.4. Перегляд мкльтфильму

 • 1.14.2.5. Фізкультхвилинка

 • 1.14.2.6. Робота з підручником

 • 1.14.2.7. Одягни ляльку

 • 1.14.2.8. Робота з підручником

 • 1.14.2.9. Інструктаж учителя

 • 1.14.2.10. Виставка та оцінювання робіт

 • 1.14.2.11. Бесіда за запитаннями

 1. Виготовлення аплікацій із різних матеріалів

Основний зміст

Виготовлення аплікації із різних матеріалів.

 • 1.14.3.1. Організаційний момент

 • 1.14.3.2. Слово учителя

 • 1.14.3.3. Вступна бесіда

 • 1.14.3.4. Перегляд мультфільму "Теремок"

 • 1.14.3.5. Фізкультхвилинка

 • 1.14.3.6. Демонстрування та аналіз зразка

 • 1.14.3.7. Виготовлення будиночку

 • 1.14.3.8. Виставка та оцінювання робіт

 • 1.14.3.9. Бесіда за запитаннями

 1. Підсумковий урок за рік. Виготовлення аплікації "Дельфін"

Основний зміст

Виготовлення комбінованої роботи - Аплікації "Дельфін".

 • 1.14.4.1. Організаційний момент

 • 1.14.4.2. Бесіда

 • 1.14.4.3. Слово учителя

 • 1.14.4.4. Вступна бесіда

 • 1.14.4.5. Фізкультхвилинка

 • 1.14.4.6. Перегляд мультфільму "Русалонька"

 • 1.14.4.7. Демонстрація та аналіз зразка

 • 1.14.4.8. Робота з підручником

 • 1.14.4.9. Інструктаж учителя

 • 1.14.4.10. Практична робота

 • 1.14.4.11. Виставка та оцінювання робіт

 • 1.14.4.12. Бесіда за запитаннями

Примітка: На конкурс у вигляді додатків (із-за обмеження обсягу матеріалу, який надається) надіслано конспект тільки двох уроків. Повний конспект уроків дивись на офіційному сайті Інституту обдарованої дитини АПН України: universal.iod.gov.ua у діагностично – проектуючому комплексі Універсал – 4 (on-line); вчитель Гонтар І.П. (логін: gontar).


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка