Пояснювальна записка перед сучасною школою стоїть складне ІСторінка3/4
Дата конвертації05.03.2016
Розмір0.76 Mb.
1   2   3   4

Основні вимоги до вихованості

учнів початкової школи

Завершуючи навчання в початковій школі учні повинні вміти:

- висвітлювати своє ставлення до подій, оцінювати вчинки історичних героїв за допомогою вчителя;

- робити за допомогою вчителя висновки, узагальнення, встановлювати послідовність подій та їх історично-наслідкові зв’язки;

- доводити правильність певного судження та власної думки;

- проявляти глибоку повагу і шану до символів України;

- проявляти почуття дружби;

- повноцінно сприймати художні і науково-пізнавальні тексти;

- виконувати свої обов’язки, дотримуватися режиму дня, виробляти традиції свого народу, роду;

- берегти і примножувати, бережно ставитись до сімейного та народного добра;

- шанувати працю людей і хліб;

- проявляти інтерес до навчання і різних видів діяльності;

- брати активну участь в пізнавальній діяльності;

- вишивати, в’язати, плести, робити вироби з природного матеріалу;

- брати активну участь в пізнавальній діяльності народознавчого характеру;

- дружно працювати в колективі, допомагати товаришам, відповідально ставитись до виконання доручень;

- читати періодичні дитячі видання;

- застосовувати знання в трудовій діяльності;

- проявляти активність, ініціативу, самостійність в патріотичній діяльності;

- планувати трудові дії, колективну та індивідуальну працю;

- активно включитись в суспільно корисну трудову діяльність, посильну продуктивну працю;

- виявляти нетерпимість до ледарів.Комплексна тематично-цільова

програма виховної роботи

з учнями основної школи (V – ІХ класи).
Основні особливості і завдання виховання учнів V-VІІ класів.

Підлітковий вік прийнято називати перехідним періодом в розвитку дитини. Цей період характеризується інтенсивним розвитком фізичних і духовних сил дітей.

Особливо значні анатомо-фізіологічні зміни: стрибок у фізіологічному розвитку, статеве дозрівання, посилений ріст організму, різка перебудова більшості органів та їх систем. Бурхливий фізичний ріст і статеве дозрівання підвищують збудливість центральної нервової системи, впливають на психічний стан підлітків, що, природно, не може не відобразитися в цілому на загальній картині їх життєдіяльності та поведінці.

При правильній організації життя і діяльності підлітка, основу якої складає доцільне поєднання його праці і відпочинку, в атмосфері довірливих відносин і твердих вимог внутрішня ломка і розвиток дитини протікають в цілому безболісно або з незначними зовнішніми відхиленнями.

Для розвитку підлітка дуже важливе значення набуває накопичення соціального досвіду в різноманітних життєвих ситуаціях, в діяльності шкільного колективу, в сім’ї.

Новий стан підлітка в школі і сім’ї в порівнянні з молодшим віком визначається насамперед його віковими можливостями. Підліток вже не дитина, він має більше прав і обов’язків, ускладнюється його діяльність. В школі до нього пред’являють більш високі вимоги. Для засвоєння шкільних програм йому необхідно чималі зусилля, воля, самостійність. Ускладнюються відносини підлітка з учителями і однокласниками. В житті сім’ї підлітки все більше користуються правами дорослих. Вони виявляють турботу про близьких людей, відповідальніше ставляться до домашніх доручень, надають велику допомогу дорослим. Підліткам довіряють, чимало їх дій не контролюють. Дорослі члени сім’ї більше рахуються з думкою підлітка. Але, водночас підліток ще не дорослий, чимало йому ще недоступно. Недостатній особистий життєвий досвід, нестійкість поведінки часто веде до активного втручання дорослих в розпорядок його життя. Вони контролюють організацію і використання вільного часу, проведення дозвілля, читання книг, відвідування різних культурно-масових заходів.

Рівень психічного і морального розвитку дозволяють підлітку вступати в якісно нову для дітей систему громадських відносин, взаємозв’язків і спілкування, інтенсивно накопичувати досвід суспільної поведінки.

Розвиток самосвідомості і почуття “дорослості” – важливі новоутворення, властиві підлітковому віку, з якими пов’язано формування інших психологічних закономірностей. Надзвичайний потяг до самостійності і незалежності від дорослих без врахування наявних можливостей часто веде до внутрішнього протиріччя в розвитку підлітка. Упертість, грубість, різкість, роздратованість, збудливість, що дуже часто зустрічається в даному віці, як правило, викликана не розумінням вихователем вікових особливостей їх розвитку, неправильним підходом до них, помилками виховання в молодшому віці.

Цілеспрямоване виховання моральних якостей особистості, а також формування вольових якостей характеру, що сприяють свідомому керуванню дитиною своєї поведінки та емоцій, дозволяють уникнути багатьох негативних проявів у поведінці підлітків.

В розвитку учнів-підлітків розрізняють три вікові періоди: молодший (V клас), середній (VI-VII класи) і старший (VIII-IX класи).

Молодші підлітки вже мають деякий запас знань суспільно-політичного характеру, мають досвід колективної роботи на спільну користь, стають впевненими в собі і самостійніші. В них починають виявлятися нахили до самоаналізу та самооцінки, намагання аналізувати поведінку дорослих і товаришів, визначаються як особистості. Їх починає хвилювати та роль, яка відводиться їм в класному колективі, громадська думка, відношення товаришів. Особисті взаємовідношення молодших підлітків більш диференціюються, проявляються вибірковим відношенням до товаришів, намагання знайти товариша.

Тому дуже важливо домогтися створення дружного і згуртованого дитячого колективу, в якому оцінка товаришів, їх думка стають поступово важливими мотивами поведінки школярів. Для молодшого підлітка надзвичайно важлива і особистісно значима позиція безпосереднього учасника громадської діяльності класу.

Виключно велике значення в цей час набувають громадські організації, що спрямовують ініціативу підлітків на розширення політичного та інтелектуального світогляду і розвиток громадської активності. Громадська діяльність допомагає школяреві стати на рівень нових для нього суспільних вимог, перетворити наявні моральні уявлення, почуття і навички в певну систему потреб, інтересів, відносин.

Характерною особливістю навчання молодших підлітків є його зв’язок з грою та працею дітей. Цю особливість важливо використати і для формування моральних мотивів свідомого і позитивного відношення школярів до навчальних і трудових обов’язків.

Середній підлітковий вік учнів – один з найскладніших і найвідповідальніших періодів вікового розвитку школярів, коли особливо інтенсивно формується саморозвиток дитини, його інтелект, загострюється пізнавальний інтерес, розширюється кругозір і досвід.

Специфічною особливістю цього періоду є намагання дітей зрозуміти і оцінити навколишнє життя людей, розібратися в своїх діях, з’являється інтерес до своєї особистості.

На основі спостережень над конкретними фактами з власного життя і діяльності, розмірковуючи над своїми вчинками, аналізу відносин з дорослими і ровесниками, в результаті порівняння себе з товаришами і врахування думки оточуючих у підлітка складається уявлення про самого себе.

Ці уявлення підлітка можуть бути нестійкими, ситуативними, залежати від змінних конкретних обставин його життя, може поглиблюватися протиріччями чужих оцінок і суджень, які йому далеко не байдужі. Формуванню адекватних уявлень про себе сприяє об’єктивна оцінка моральних відносин і поведінки підлітка. В той же час нічим не підкріплена завищена оцінка може сприяти виникненню самовпевненості, а занижена, навпаки, невпевненості в собі і своїх можливостях.

Самосвідомість, що починає інтенсивно формуватися, веде до появи у підлітків відносно стійкої самооцінки і певного рівня вимог, а також до виникнення нової системи вимог по відношенню до власної особистості, намагання до морального удосконалення.

Особливе значення для підлітка мають його взаємовідносини з товаришами і положення в колективі однолітків. Щоб зайняти бажане місце серед товаришів, підлітки іноді можуть проявляти негативізм, розгнузданість, впертість, забіякуватість. Дуже важливо допомогти їм знайти правильні форми самоутвердження в колективі на основі цікавої для них і корисної для інших видах діяльності.

Школярі V-VI класів починають цікавитися подіями суспільного життя і виявляють інтерес до діяльності, що має широке соціальне значення. Вони намагаються бути корисними суспільству своїми справами, працею, допомагають дорослим і разом з ними беруть участь в поліпшенні навколишнього життя. Їх діяльність в громадських організаціях стає більш активною і самостійною. Вона вже не обмежується рамками свого класу, а набирає загальношкільного значення, виходить в мікрорайон школи. Школярі цього віку вчаться самостійно і відповідально відноситися до дорученої справи, хочуть бути не тільки учасниками, а й організаторами життя класу, громадського угрупування, намагаються працювати разом з дорослими.

У виховному впливові на підлітка необхідно особливу увагу приділити вибору методів і методичних прийомів, дотримуватись педагогічного такту.

Особливо велике значення у формуванні характеру підлітків має особистий приклад вихователів. Починаючи рахувати себе дорослим, підліток, на відміну від молодшого школяра, повністю свідомо намагається наслідувати вчинки і поступки дорослих. Для підлітка надзвичайно важливо те, що роблять дорослі і вчителі, як вони ведуть себе, що вони говорять, чому навчають, як поступають.

Підліток дуже чутливий до мотивації вимог, що пред’явлені до нього. Для нього дуже важлива справедливість, єдність і обґрунтованість вимог дорослих. Не менше значення має форма висунутих йому вимог.

В зв’язку з особливостями виховної роботи в підлітковому віці в V-VIІ класах найбільш успішно реалізуються такі завдання виховання:

І. Формування особистості як громадянина України.

1.1. Формування патріотизму як основи розвитку особистості, її прагнення до волі і процвітання своєї держави, складової частини національного світогляду та поведінки дитини щодо ставлення до рідної країни, до всіх націй і народів. Патріотичне загартування як могутній стимул у боротьбі за розбудову держави, духовне оновлення суспільства.

1.2. Розуміння найважливіших політичних подій, розвиток інтересу до дитячої періодичної преси, радіо- і телепередач на політичні теми, вироблення вміння дискутувати, поважати погляди інших, оцінювати їх.

1.3. Оволодіння рідною мовою, правами і обов’язками громадян України, ознайомлення з народними та державними символами, державним Гербом, Прапором, Гімном.

ІІ. Формування інтелектуальних якостей особистості та культури поведінки.

2.1. Озброєння учнів знаннями закономірностей розвитку природи і суспільства, народного світорозуміння і світосприймання, національної психології і характеру, розуміння ролі наукових знань і народної дидактики в інтелектуальному розвитку особистості, виховання любові до істини.

2.2. Розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці, вироблення готовності і здатності до самоосвіти, застосування знання в своїй практичній діяльності.

2.3. Формування цілісних уявлень про історію розвитку природи, суспільства і національної культури. Розвиток творчого мислення та пізнавального інтересу до ідейно-моральної спадщини українського народу.

ІІІ. Формування духовності особистості.

3.1. Формування в учнів розуміння загальнолюдської і народної моралі, набуття та усвідомлення історичних знань, вивчення культурних надбань свого народу та світового духовного розвитку.

3.2. Засвоєння знань про пріоритети загальнолюдських цінностей, ознайомлення з проблемами світової цивілізації – збереження природи, охорона довкілля, роззброєння, вироблення готовності жити і діяти за принципами гуманізму, милосердя, людяності, доброти, порядності, справедливості, совісті, толерантності.

3.3. Вироблення свідомого ставлення до праці як найвищої цінності суспільства, ознайомлення з основами ринкової економіки, розвиток потреби в творчій праці, діловитості, підприємництві, розвиток інтересу до певних професій.

3.4. Оволодіння народною мораллю, етикою, цілісною народною культурою. Ознайомлення з родинною педагогікою, виховання поваги до Батька, Матері, Бабусі, Дідуся, свого Роду.

ІV. Формування здорового та безпечного способу життя.

4.1. Набуття знань про роль фізичної культури в житті людини, систему фізичного та психофізичного загартування. Розвиток природних задатків, вдосконалення душі і тіла в іграх, танцях, різних видах змагань і боротьби.

4.2. Опанування окремими видами спорту, туризму, активного відпочинку, турбота про своє здоров’я.

4.3. Вироблення навичок техніки безпеки при виникненні побутових, природних, техногенних надзвичайних ситуацій, профілактики захворювань та домедичної допомоги.


Основні особливості і завдання виховання

учнів VIII-IX класів.
Учні VIII-IX класів – це старші підлітки. Від середніх підлітків їх відрізняють значно вищі рівні фізичного і психологічного розвитку. Проходять суттєві зміни у внутрішньому світі в умовах життя старших підлітків.

В цьому віці досить інтенсивно формується самосвідомість, відповідальне відношення до громадських вимог, намагання визначити своє місце серед оточуючих.

Важливу роль в житті учнів VIII-IX класів відіграє їх підготовка до вибору професії. В підлітків посилюється інтерес до проблем моральності і суспільно-політичного життя. Вихователі повинні використати це з метою етичного виховання, цілеспрямованого збагачення їх морального досвіду, розвитку навичок самоосвіти та самовиховання.

Характерною рисою старших підлітків є глибше, ніж в V-VII класах, розуміння суті моральних якостей і рис характеру оточуючих людей, а також інтенсивне усвідомлення якостей своєї особистості і потребу у самовихованні. Тому виховники повинні активізувати пошуки учнями моральних зразків, процес формування їх ідеалів. Це піднімає підлітків на вищий ступінь самовиховання і створює сприятливі умови для їх виховання і розвитку. Дуже важливо тут керувати самовихованням підлітків, створюючи умови для залучення їх в діяльність, що сприяє активному формуванню позитивних якостей особистості.

Вихователі повинні врахувати, що до VII класу у школярів нерідко визначаються достатньо стійкі навчальні інтереси і нахили, з’являється намагання розширити і поглибити знання з певного предмету, визначаються інтереси до різних галузей науки, літератури, техніки і мистецтва. До VIII класу підлітки серйозно думають над вибором професії, тому їх навчальні інтереси продовжують диференціюватися. Проте часто інтереси учнів залежать від випадкових обставин: прочитаної книги, переглянутого кінофільму або навіть поточної оцінки з предмету. Ці обставини зобов’язують вихователя систематично розвивати інтереси та нахили підлітків.

Старші підлітки, як правило, вже знайомі з раціональними прийомами розумової праці, але користуються ними не завжди. Це стосується також режиму, вмінню планувати і раціонально використовувати час. Однією з умов правильної організації режиму підлітків є узгодження його із загальним режимом школи і сім’ї.

В зв’язку зі статевим дозріванням в житті підлітків помітну роль починає відігравати взаємний інтерес хлопців та дівчат один до одного. Перші переживання закоханості накладають свій відтінок на їх поведінку.

Вихователям дуже важливо враховувати цю особливість старших підлітків і створити умови для формування у школярів високоморальних уявлень про дружбу і любов, про створення нормальних взаємовідносин між хлопцями і дівчатами.

Підлітку особливо необхідне турботливе відношення, розуміння та підтримка вихователів. Не слід спеціально акцентувати увагу до тих змін, які проходять в організмі підлітка та його психіці, але необхідно пояснити закономірність цих змін їх біологічне значення. Особливо необхідні в цей період санітарно-гігієнічні знання.

Ще одна особливість старших підлітків полягає у підвищеному інтересові і захопленні спортом, танцями, різними розвагами, що часто негативно відображається на результатах навчання.

Старші підлітки беруть активну участь в громадській діяльності, охоче виконують громадські обов’язки, якщо розвивати їх ініціативу і самодіяльність та довіряти їм. Повсякденна увага до духовного світу підлітка, до визначення перспектив його розвитку, навчання і праці, продумане керівництво його громадською діяльністю є необхідними умовами успіху у вихованні учнів 8-9 класів. Ці умови визначають специфіку виховної роботи із старшими підлітками і враховуються при розв’язанні основних завдань виховання:

І. Формування особистості як громадянина України.

1.1. Глибоке розуміння політики держави, завдань створення громадянського суспільства як вираження конкретних інтересів народу, розвиток патріотичних почуттів і рис поведінки, а саме: любов до Батьківщини, відданість їй, активна праця на благо Вітчизни і особистості, примноження трудових традицій та звичаїв народу, бережливого ставлення до історичних пам’яток, прагнення до зміцнення честі і гідності своєї держави.

1.2. Стійкий інтерес до фактів і подій суспільного життя, потреби оволодівати політичними знаннями, брати участь в суспільно-громадському житті школи, села, району, вміння самостійно розширювати свій політичний світогляд, виробляти вміння відстоювати свої погляди, проявляти толерантність.

1.3. Активна патріотична діяльність спрямована на поліпшення умов життя в рідній місцевості, підвищує матеріальний і духовний рівень народу, прагнення розвивати і зберігати духовну і культурну спадщину народу.

ІІ. Формування інтелектуальних якостей особистості та культури поведінки.

2.1. Осмислення необхідності в здобутті середньої освіти, її ролі в суспільному і особистому житті, потреба в поглибленому вивченні окремих галузей знань відповідно нахилів і здібностей, прагнення до розвитку пізнавальних інтересів та розширення загального інтелектуального рівня.

2.2. Відповідальне відношення до навчання, готовність до групової і колективної пізнавальної діяльності, намагання творчо виконувати навчальні завдання і переборювати труднощі в навчанні, готовність і вміння використовувати знання в громадському житті, в праці та побуті.

2.3. Осмислення ролі вмінь і навичок культури розумової праці в процесі навчання, потреба в самостійному здобутті нових знань, в розв’язанні проблемних пізнавальних задач, вироблення вміння і бажання вчитись.

2.4. Непримериме ставлення до безвідповідальності, пасивності в навчанні, до порушень навчальної дисципліни.

ІІІ. Формування духовності особистості.

3.1.Формування цілісних уявлень про історію розвитку суспільства і національної культури. Розвиток пізнавального інтересу до ідейно-моральної спадщини, культурно-історичних традицій, міфології, фольклору, вірувань, прикмет української нації.

3.2. Формування потреби в правовій культурі, виховання поваги до законів і норм співжиття в суспільстві, вироблення вмінь і навичок організаторської роботи з відродження традицій національної духовності, сторичних коренів.

3.3. Вироблення свідомого ставлення до праці, як вищої цінності суспільства, розвиток діловитості, підприємництва, вмінь включитись у виробничі відносини на основі ринкової економіки, розвиток потреби оволодіти певною професією, залучення до активної екологічної діяльності.

3.4. Формування основ естетичної культури, розвиток художньо-естетичного досвіду особистості, розвиток почуття прекрасного.

ІV. Формування здорового і безпечного способу життя.

4.1.Усвідомлення важливості систематичних занять фізичною культурою для все стороннього розвитку особистості, свідоме відношення до зміцнення свого здоров’я як підготовка до виробничої діяльності та захисту Батьківщини.

4.2. Прагнення до регулярних занять фізичною культурою і дотримання режиму дня, інтерес до занять в улюблених видах спорту, туризму та активних формах відпочинку, прагнення до виконання правил особистої гігієни та безпеки життєдіяльності.4.3. Формування в учнів моделей безпеки в надзвичайних ситуаціях у побуті, на вулиці, в школі, транспорті, лісі, на воді, у громадських місцях. Усвідомлення необхідності берегти і цінувати життя, захищати його, а також користуватися допомогою з боку держави, яка теж стоїть на захисті життя і здоров’я людей.

Форми і види діяльності учнів основної школи


 • Формування основ наукового світогляду в учнів основної школи проходить при вивченні основ наук, активної їх участі в позакласній роботі з предметів( гуртки, факультативи, МАН), участі в різноманітних громадських організаціях за інтересами та творчих об’єднаннях.

 • Участь в суспільно-політичному житті класного і загальношкільного колективу, життя села, району, області, держави

 • Наукова і пошуково-дослідницька колективна та індивідуальна робота з архівними матеріалами і спільна діяльність з учителями і батьками по створенню навчально-матеріальної бази для здійснення національного виховання, кабінетів українознавства, кімнат народознавства, залів української звитяги, історико-краєзнавчих кутків і музеїв.

 • Збір матеріалів та документів, складання родовідного дерева, фольклорні та етнографічні розвідки, виставки сімейних реліквій, виготовлення слайдів, альбомів, рукописних альманахів, фонограм, фонотек тощо.

 • Участь в підготовці і проведенні масових форм роботи – уроків Вітчизни, Пам’яті, Матері, мужності, громадянськості, народознавства, вечорів, експедицій, читань, аукціонів знань, бліц конкурсів, вечорів поезії, пісні, музики, виставок декоративно-ужиткового мистецтва, подорожей по літературі, вечорів творчого портрету, рейдів по охороні природи.

 • Суспільно-політична та інформаційна діяльність в колективі ровесників, молодших школярів, населення мікрорайону школи .

 • Виконання доручень суспільно-гуманітарного, народознавчого характеру, участь в громадських організація і об’єднаннях. Активно творча патріотична діяльність в русі учнівської молоді “Мій рідний край – моя земля, земля моїх батьків”.

 • Активна участь в діяльності по роз’ясненню ролі загальнолюдської та християнської моралі в розвитку сучасного суспільства.

 • Особиста участь в суспільно-корисній, продуктивній праці, шкільних лісництвах, кооперативах, ремонтних бригадах, благодійній діяльності, участь в акціях “Милосердя”, “Зелений світ” та інші.

 • Активна участь у пізнанні свого внутрішнього “Я”, опанування методиками вивчення особистості, участь у тестуванні та тренінгах по самовдосконаленню та самовихованню.

 • Участь в проведенні Днів здоров’я, спартакіад, змагань, козацьких забав, народних ігор.

 • Заняття в технічних клубах, секціях, гуртках, туристичних походах, тренувальних іграх по безпечному способі життя.

 • Підтримка чистоти і порядку в класі і школі, контроль за відвідуваннями учнів та дотримання правил гігієни та санітарії.

 • Пропаганда здорового способу життя.

 • Формування поняття про небезпеку, вироблення вміння та навичок перестороги і розумного поводження у типових небезпечних ситуаціях та стереотипно закріпити їх.Примірний комплексний план виховної

роботи в основній школі

V клас

Роде наш красний, роде наш прекрасний
ПЕРШИЙ МОДУЛЬ. Формування особистості, як громадянина України.

Бесіди та години спілкування:

“Моя родина - Україна”, “Мій край - моя історія жива”, “Від роду до народу, слався Україно”, “Козацькому роду – нема переводу”, “Хата моя, біла хата”, “Очерет мені був за колиску”.Колективні творчі справи:

Історія української державної символіки, родовідне дерево моєї родини, хай попіл героїв стукає в ваші серця.Сімейні ранки та свята:

“І на тім рушникові...”, Історія кожного – літопис нашого народу, Свято Матері.

Конкурси : Традиції моєї родини. Бібліотека моєї родини, Я продовжувач роду.

Екскурсії в краєзнавчі музеї ( Млинів, Рівне, Луцьк).

Практичні заняття: вивчення свого родоводу по батьківській і материнській лінії, долі своєї родини в долі України, сподвижницької діяльності своїх дідів і прадідів.

ДРУГИЙ МОДУЛЬ: Формування інтелектуальних якостей особистості та культури поведінки.Бесіди та години спілкування:

“Читання – найкраще навчання”, “Землю освітлює сонце, а людину – знання”, “Знання – це скарб, а вміння вчитись - ключ до нього”, “Шпаргалка і підказка – в навчанні поразка”, “Як працювати з підручниками та іншими джерелами інформацій”Класні збори : “Навчання – твоя головна праця”, “Знання потрібні в житті, як гвинтівка в бою”.

Ділові та рольові ігри, диспути: гра “Лідер “( вибори в класі), ділова гра “Програма” ( як скласти програму діяльності класу, програму розвитку самого себе), “Ми прогнозуємо своє завтра”, анкета-скарбничка до планування роботи “Хочу, щоб було так”, “Думаю, мрію, пропоную”, естафета улюблених занять.

Вікторини : “Чи знаєш ти природу свого краю”, “Герої улюблених книг нашої родини”, “Коли це було”, “Міста, моря, ріки”.

Конкурси : на кращого декламатора, оповідача, юного художника, колекціонера, перекладача.

Екскурсії : цикл екскурсій в природу по вивченню рослинних багатств своєї місцевості, екскурсії в бухгалтерію, відділ статистики, комп’ютерний клас школи.

Шкільні олімпіади або конкурс “Учень року”.Гурткова робота за інтересами.

Психологічний практикум: “Основні функції “Я”, “Твої особливості”, “Структура Я”, “Удосконалення і розвиток Я”, тестування вихованців.

ТРЕТІЙ МОДУЛЬ. Формування духовних рис особистості.Бесіди та години спілкування:

“Біблія – це книга життя”, “Світ як Боже створіння”, “Що таке ввічливість? Будьмо ввічливими”, “Скромність прикрашає людину”, “Праця прославляє людину”, “Культура поведінки в громадських місцях (вулиця, бібліотека, магазин)”.Колективні творчі справи:

“Хліб – всьому голова”, “Славні постаті біблійних легенд”Ділові та рольові ігри:

“Природа – загальнолюдське надбання”, “ Правила поведінки в природі”, “Гостинність – національна традиція нашого народу”, “Правила поведінки в гостях”, “Подарунок. Як і коли його підносять”, “Культура поведінки за столом”.

Громадський огляд роботи класу: “Дав слово – виконай його”.

Трудові акції та десанти:

“Для школи своїх ти рук не шкодуй” – прибирання території, робота на дослідних та виробничих площах школи, самообслуговування і т.д., “Рукам робота – душі свято “ – допомога ветеранам війни та праці, “Школа твій дім і ти господар в нім” – ремонт та догляд за навчальним обладнанням свого кабінету ( класу)Робота по охороні природи: ( участь в загально шкільних заходах) “День зимуючих птахів”, “Свято осені”, “Зустріч перелітних птахів”, “Свято врожаю” і т.д.

Збір врожаю з навчально дослідних ділянок, оформлення результатів дослідницької роботи, збір насіння квітів, догляд за кімнатними квітами в класі, школі. Збір лікарської сировини, металолому, макулатури.Екскурсії : виробництво будівельних матеріалів, пожежну охорону, тваринницький комплекс, тракторна бригада, фермерське господарство та ознайомлення з професіями даних підприємств.

ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ. Виховання здорового та безпечного способу життя.Валеологічні бесіди та години спілкування:

“Гігієнічні навички школяра”, “Ранкова гімнастика ­ - запорука здорового способу життя”, “Запобігання отруєння грибами та дикорослими ягодами”, “Вплив природного середовища на організм людини”, “Анатомофізіологічна характеристика здорового людського організму”, “Право людини на здоров’я. Дитячі лікувальні заклади”, “Вплив алкоголю і нікотину на здоров’я школяра”, “Валеологічні вимоги особистої гігієни хлопця і дівчини”, “Харчування і здоровий спосіб життя школяра”.Практичні заняття:

“Малі козацькі забави – свято здоров’я”, “Я пасажир .Безпека у громадському транспорті”, “Безпечне використання природних факторів ( вода, сонце, повітря) для оздоровлення організму та правила загартування”, “Правила поведінки при зустрічі з шахраями, крадіями, хуліганами”.VІ клас.

Рідна мова - пісня солов’їна
ПЕРШИЙ МОДУЛЬ. Формування особистості, як громадянина України.
1.1. Бесіди та години спілкування:

“Рідна мова – засіб спілкування”, “Рідна мова – вияв невичерпної мудрості народу”, “Слово, як духовна святиня”, “Споконвіку було слово...”, “Книга вчить як на світі жить”, “Слово у пісні – пісня у слові”, урок рідної мови “Слово, як духовна святиня”.

1.2. Колективні творчі справи:

“Свято рідної мови”, “Як парость виноградної лози, плекайте слово”.

1.3. Екскурсії та експедиції по вивченню діалектів рідного краю.

1.4. Практичні роботи :

Створення етнографічних словників, рукописних альбомів, альманахів “Казки, приказки, прислів’я, загадки, ворожіння, заклинання мого краю”. Пошук стародавніх книг, писань, легенд, притч, пісень.

1.5. Конкурси :

Опис етнографічної експедиції “До глибин віків”, записів старожилів (легенди, перекази, прислів’я, загадки, колискові, вірші, етюди), “Дивосвіт рідного слова”.
ДРУГИЙ МОДУЛЬ. Формування інтелектуальних якостей особистості.

2.1. Бесіди та години спілкування :

“Навчання – головна праця учня”, “Видатні українські вчені”, “Рослини в природі і житті людини”, “Як працювати з додатковою літературою, словниками, енциклопедіями, каталогами”, “Як розвивати свою мову”, “Як правильно готувати домашні завдання”, “Як правильно готувати домашні завдання”, “Вчимося складати план статті, розповіді вчителя, відповіді”.

2.2. Робота з дитячими виданнями, газетами та журналами :

“Як підготувати повідомлення на політінформацію”, “Як презентувати нову книгу, періодичне видання”, “Як організувати ранок запитань і відповідей” – тренінг.

2.3. Участь у предметних олімпіадах, конкурсах творів малюнків та конкурсу “Учень року”.

2.4. Участь у виготовленні наочних посібників для кабінетів школи (прилади, моделі, екранні посібники, муляжі, гербарії тощо).

2.5. Екскурсії в природу:

“ Охоронні об’єкти своєї місцевості”, “Грунти околиць школи”. Робота з визначниками рослин і тварин.

2.6. Психологічний практикум:

“Я себе вивчаю”, “Я пізнаю і оцінюю себе”.

2.7. Участь в роботі гуртків, факультативів, залучення в музичну, художню і спортивну школи.


ТРЕТІЙ МОДУЛЬ. Формування духовних рис особистості та культури поведінки.
3.1. Бесіди та години спілкування :

“Хто людей питає, той розум має”, “Чуйність і уважність – цінні моральні якості”, “Скромність кожному до лиця”, “Культура спілкування і взаємин у повсякденному житті”, “Закони державні, Божі і церковні”, “Святе письмо (Біблія) – історія спасіння людства, невичерпне джерело нашої віри і моралі”, “Основна мораль життя християнина”, “Земля і хліб – святе й нетлінне”, “Як ми говоримо”.

3.2. Колективні творчі справи :

“Притчі Христові – джерело нашої віри і моралі”, “Рідна мова - пісня солов’їна”.

3.3. Ділові, рольові ігри, диспути, дискусії, практичні роботи:
”Культура поведінки в громадських місцях ( стадіон, дискотека, ринок)”, “Культура поведінки в туристичному поході”, “Основні правила гостинності: Будьте як вдома, а поводьтеся , як в гостях”, “Як вибирати, оформити і вручити подарунок?”, “Правила сервірування столу”.

3.4. Громадський огляд роботи класу :

“Сказано – зроблено. Це про нас ?”.

3.5. Трудові акції, десанти та заходи :

“Порядок наводимо самі !” – прибирання території школи, самообслуговування, робота на навчально-дослідній ділянці, виробничих площах школи, фермерських господарствах.

“Добрі справи – людям!”- допомога ветеранам війни і праці, престарілим і самотнім.

Свято урожаю “Щедрий ужинок” – підсумки навчально-дослідної роботи учнів класу.

Свято осені та квітів – підсумок натуралістичної роботи по озелененню території школи..

Збір вторинної сировини, заготівля лікарської сировини, насіння квітів та декоративних рослин ( створення колекційної ділянки, ділянки систематики).

Посадка дерев та кущів, участь в місячнику лісу і саду “Легені землі”, “Вербовий пояс”, “Калинова гілка”, тощо.

3.6. Екскурсії: на промислові і сільськогосподарські та переробні підприємства, фермерські господарства. Знайомство з професіями, технологічним процесом та перспективними планами даних господарств.
ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ. Виховання здорового та безпечного способу життя.

4.1. Валеологічні бесіди :

“Режим харчування школяра”, “Як загартовувати організм”, “Твоє здоров’я – багатство України”, “Запорізьке козацтво – приклад фізичної та духовної досконалості”.

4.2. Валеологічні години спілкування :

“Анатомічна будова і функції органів здорової людини”, “Матеріальне життя і здоров’я”, “Залежність здоров’я від рівня розвитку виробництва”, “Гігієна розумової праці”, “Валеологічні основи та вимоги особистої гігієни хлопця і дівчини”, “Шкідливий вплив алкоголю, токсичних речовин і нікотину на індивідуальне здоров’я підлітка”.
VІІ клас.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка