«Практичне краєзнавство»Скачати 245.27 Kb.
Дата конвертації18.03.2016
Розмір245.27 Kb.


Головне управління освіти і науки

Київської облдержадміністрації

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

Центр творчості дітей та юнацтва «Соняшник»Номінація «Програма гуртка»

Програма гуртка

«Практичне краєзнавство»

Автор:

Некрасова Ірина Миколаївна,

керівник краєзнавчого гуртка

«Практичне краєзнавство»

Центру творчості

дітей та юнацтва «Соняшник»

Біла Церква

2013

ЗМІСТ

1. Пояснювальна записка 3

2. Навчально-тематичний план (І рік навчання) 6

3. Зміст програми першого року навчання 13

4 Навчально-тематичний план (ІІ рік навчання) 17

5. Зміст програми другого року навчання 24

6. Прогнозований результат 27

7. Література 29Пояснювальна записка

Немає в людини місця, дорожчого за рідну землю, рідний край, рідне місто, село – малу Батьківщину.

Щоб по-справжньому любити свій край, його треба пізнати, вивчити історію, мову, культуру, звичаї і традиції рідного народу.

У зв’язку з цим одним з пріоритетних напрямів патріотичного гарту дітей та учнівської молоді є краєзнавство. Краєзнавство – важливий фактор морального, трудового, естетичного, екологічного і фізичного виховання учнів, який сприяє формуванню національно свідомих громадян-патріотів України, розширює світогляд і розвиває пізнавальні інтереси учнів, спонукає до творчої діяльності, формує практичні та інтелектуальні вміння, допомагає у професійному самовизначенні.

Програма гуртка «Практичне краєзнавство» розрахована на 2 роки навчання для дітей середнього та старшого шкільного віку. На опрацювання навчального матеріалу відводиться по 216 годин на кожний рік.

Переважна частина занять є практичними: екскурсії, зустрічі, інтерв’ю, збір краєзнавчих матеріалів, фото-, відеоматеріалів, відвідування виставок, музеїв, польові дослідження та ін.

Програма побудована на основі тісного взаємозв’язку з

іншими предметами: історією, літературою, народознавством,

біологією, київщинознавством тощо.

Мета програми: залучення учнівської молоді до процесів дослідження, вивчення та збереження історико-культурної спадщини України та рідного краю; формування у гуртківців системи поглядів, принципів та цілісного уявлення про історико-культурний потенціал українського народу.

Завдання:


 • дати гуртківцям загальні уявлення про краєзнавство, зміст, значення та завдання краєзнавчої роботи, джерела краєзнавчої інформації, їх роль як ефективного засобу пізнання світу;

 • ознайомити з історією рідного краю, населеного пункту в контексті історії України, з основними пам’ятками історії, культури, археології, довкілля та ін;

 • сприяти оволодінню гуртківцями практичними уміннями і навичками з краєзнавства, методикою кра­єзнавчих досліджень, збиранням краєзнавчих матеріалів, формувати в учнів уміння самостійно працювати з джерелами краєзнавчої інформації;

 • сприяти розширенню і збагаченню духовного світу учнів, формувати почуття патріотизму, національної гідності; розвивати творчі здібності, виховувати екологічну культуру, акти­візувати природоохоронну роботу, пропагувати здоровий спосіб життя;

 • сприяти соціалізації учнівської молоді, залучати

гуртківців до участі у краєзнавчих конкурсах, експедиціях, екскурсіях, до організації змістовного дозвілля.

Важлива роль відводиться формуванню у гуртківців мовної культури, засвоєнню географічної, краєзнавчої та туристської термінології, практичних навичок роботи з колекціями, гербаріями, обладнанням, картографічними матеріалами тощо.

Краєзнавча робота досить специфічна і складна, що вимагає багато часу і великої віддачі, тому, природно, необхідна індивідуальна робота з гуртківцями.

Екскурсії та практичні заняття є обов’язковими та необхідними складовими роботи гуртка. Вони передбачають створення умов для наближення змісту тем до реального життя. Необхідною умовою організації екскурсій і практичних занять, занять на місцевості є дотримання санітарно-гігієнічних вимог, техніки безпеки, правил поведінки у громадських місцях.

При плануванні екскурсій, практичних занять, подорожей та змагань беруться до уваги сезонні зміни погоди, кліматичні умови.

Керівник гуртка в установленому порядку може вносити зміни до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми, враховуючи рівень підготовки, вік, інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази закладу, в якому працюють гуртки.

Теми подані у порядку зростання складності матеріалу.

Навчально-тематичний план

(І рік навчання)

(216 годин)

Тема заняття

Теоретичні

Практичні

Всього


1. Практичне краєзнавство.

Зміст, значення та завдання краєзнавчої роботи. (6 год)


6

-

6

Суть, значення та завдання краєзнавчої роботи.

Інструктаж з техніки безпеки на заняттях з краєзнавства, під час проведення практичних занять.3

-

3

Джерела краєзнавчої інформації. Методи і форми організації краєзнавчих досліджень.

3

-

3

2. Робота з краєзнавчою літературою. (21 год)

3

15

21

Ознайомлення та робота з краєзнавчою літературою:

-творчі джерела – рукописні матеріали письменників; епістолярна література: щоденники митців, записні книги, листи, переписка тощо;-періодика; фонди бібліотек.

3

6

9

Літературні та історичні ресурси мережі Інтернет (каталоги, літературні та історичні бази даних, електронні бібліотеки, періодичні видання, форуми та конкурси).


3

9

12

3. Робота з документальними джерелами краєзнавчої інформації

(12 год)

3

9

12

Методика роботи з документальними джерелами краєзнавчої інформації

3
3

Робота з архівними матеріалами.

3

3

Робота з листами, посвідченнями тощо.
6

6

4. Робота з історичними джерелами краєзнавчої інформації. (45 год)


3

42

45

Види історичних джерел: меморіали, стели, пам’ятні дошки, пам'ятники, пам’ятні знаки тощо.


3

-

3

Вивчення меморіалів міста
6

6


Дослідження стел
6

6


Робота з пам’ятними дошками.

6

6

Дослідження пам’ятників міста

6

6

Робота з пам'ятними знаками.

6

6

Пошук безпосередніх учасників або свідків різних історичних подій, їх родичами, записи їх спогадів.
6

6

Речові джерела (одяг, медалі, значки, рушники тощо).

6

6

5. Робота з природними джерелами краєзнавчої інформації. (24 год)


3

18

24

Методика роботи з природними джерелами краєзнавчої інформації.


3

-

3

Вивчення геологічних порід у кар'єрах і на берегах річки Рось.


6

6

Вивчення матеріалів з

геологічного минулого нашого краю, відвідування музею.


6

6

Вивчення рослинного і тваринного світу краю (польові дослідження).

Збір гербарію.


9

9

6. Робота з живими джерелами краєзнавчої інформації. (48 год)

12

36

48

Методика роботи з живими джерелами краєзнавчої інформації.


3

-

3

Інтерв’ю, спогади, розповіді очевидців, спогадів старожилів та учасників історичних подій.


3

12

15

Спілкування з місцевими жителями (сторожили, знатні люди, ветерани війни). Інтерв'ю, індивідуальна робота, збір усної інформації,


3

12

15

Збір відео та фотоматеріалів.

3

12

15

7.Робота з творами усної народної творчості.

(36 год)


9

27

36

Пам’ятки усної народної творчості (збирання та вивчення: прислів’я, приказки, дитячий фольклор,

прикмети і повір'я тощо).3

-

3

Як записувати фольклор: практичні рекомендації юному збирачеві народної творчості

3

6

9

Фольклорна експедиція.

3

21

24


8. Узагальнення матеріалу.

(24 год)

24

24

Поповнення фонду шкільного музею. Оформлення рефератів, пошукових робіт.

12

15

Складання презентацій, публікацій.9

9

Монтаж фотоматеріалів і відео.

12

12

Участь у краєзнавчих міських та обласних конкурсах, конференціях тощо.
12

12

Всього:

57

159

216

Зміст програми

Практичне краєзнавство (216 год)

1. Практичне краєзнавство. (6год)

Зміст, значення та завдання краєзнавчої роботи. Джерела краєзнавчої інформації. Методи і форми організації краєзнавчих досліджень.2. Робота з краєзнавчою літературою. (21 год)

Ознайомлення та робота з краєзнавчою літературою:

- творчі джерела – рукописні матеріали письменників; епістолярна література: щоденники митців, записні книги, листи, переписка тощо;

- періодика;

- довідники;

- фонди бібліотек;

- краєзнавчі ресурси мережі Інтернет (каталоги, літературні та історичні бази даних, електронні бібліотеки, періодичні видання, форуми та конкурси);

Практичні заняття: робота з краєзнавчою літературою, мережею Інтернет, робота в шкільних та міських бібліотеках.

3. Робота з документальними джерелами краєзнавчої інформації. (12 год)

Робота з архівними матеріалами, фотографіями.

Відвідування краєзнавчого музею. Лекції, перегляд виставок, вивчення архівних матеріалів.

Практичні заняття:робота з архівними матеріалами, фотографіями, відвідування виставок, шкільних музеїв, краєзнавчого музею.

4. Робота з історичними джерелами краєзнавчої інформації. (45 год)

Види історичних джерел: меморіали, стели, пам’ятні дошки, пам'ятники, пам’ятні знаки тощо.

Вивчення меморіалів міста. Дослідження стел. Робота з пам’ятними дошками.

Дослідження пам’ятників міста.

Робота з пам'ятними знаками.

Пошук безпосередніх учасників або свідків різних історичних подій, їх родичами, записи їх спогадів.Практичні заняття: екскурсії до історичних джерел, збір

фото-, відеоматеріалів, оформлення пошукових робіт.5. Робота з природними джерелами краєзнавчої інформації. (24 год)

Вивчення геологічних порід у кар'єрах і на берегах річки Рось. Вивчення матеріалів з геологічного минулого нашого краю, відвідування музею. Вивчення рослинного і тваринного світу (польові дослідження). Збір гербарію. Похід до парку «Олександрія».Практичні заняття: похід у кар’єр, на берег річки, польові дослідження, збір гербарію,екскурсія до парку.

6. Робота з живими джерелами краєзнавчої інформації. (48 год)

Інтерв’ю (метод), спогади, розповіді очевидців, спогадів старожилів та учасників історичних подій. Спілкування з місцевими жителями (сторожили, знатні люди, ветерани війни, їх родичами тощо). Інтерв'ю, індивідуальна робота, збір усної інформації, відео та фотоматеріалів.Практичні заняття: розробка інтерв’ю, збирання спогадів очевидців подій, збір відео та фотоматеріалів.

7. Робота з творами усної народної творчості. (36 год)

Пам’ятки усної народної творчості ( прислів’я, приказки, дитячий фольклор,

прикмети і повір'я). Як записувати фольклор: практичні рекомендації юному збирачеві народної творчості.

Практичні заняття: робота в бібліотеці, фольклорна експедиція.

8. Узагальнення матеріалу. (24 год)

Оформлення рефератів, складання презентацій.

Участь у краєзнавчих міських та обласних конкурсах, конференціях тощо.

Написання рефератів, монтаж фотоматеріалів і відео.

Звіт про виконану роботу.

Практичні заняття: робота над рефератами, розробка презентацій, монтаж фото та відеоматеріалів.
Навчально-тематичний план

(ІІ рік навчання)

(216 годин)

Тема заняття

Теоретичні

Практичні

Всього


1. Дослідження природних краєзнавчих матеріалів. (39 год)

15

24

39

Інструктаж з техніки безпеки на заняттях з краєзнавства, під час проведення практичних занять, екскурсій тощо.

Гірські породи та мінерали краю.
3

-

3

Геологічна колекція та її краєзнавче значення.

Правила збору мінералів і гірських порід.
3

9

12

Екскурсія до кар’єру.

3

3

Археологічні пам’ятники міста.

3

3

6

Метеорологічні спостереження. Погода та кліматичні особливості території рідного краю.


3Екскурсія до метеостанції.

3

3

Вивчення та збирання місцевих ознак та прогнозів погоди.


3

6

9

Народний календар.

3

3

2. Дослідження статистичних краєзнавчих матеріалів. (18 год)

6

12

18

Робота з довідниками. Дослідження населення міста (кількість, густота та національний, статевий склад населення, тенденції розселення). Складання діаграм, графіків.


3

6

9

Видатні люди рідного краю.

3

6

9


3. Памятники матеріальної культури та мистецтва: архітектурні, храмові споруди краю. (30 год)

9

24

30

Методика роботи з архітектурними джерелами краєзнавчої інформації

3

-

3

Архітектурні пам’ятки .

3

6

9


Храмові споруди.
9

9


Методика розробки екскурсійного маршруту.

3

6

9

4. Дослідження розвитку освіти і науки краю. (18 год)

6

12

18

Розвиток освіти краю.

Видатні педагоги.(збір інформації, зустрічі та інтерв'ю)3

6

9

Заклади освіти та науки.

Науковці-земляки.
3

6

9

5. Дослідження господарства краю.

(33 год)


12

21

33

Промислові підприємства краю: заводи, фабрики тощо.

3

-

3

Екскурсія на місцеві підприємства.
6

6

Дослідження сільськогосподарських традицій на території краю..

3

3

6

Рослинництво та тваринництво краю

3

-

3

Екскурсія до БЦДАУ.
3

3


Розвиток народних промислів і ремесел краю.

3
3

Зустрічі з народними умільцями краю.

-

9

9

6. Вивчення топонімів краю. (12 год)


3

9

12

Поняття про топоніми. Топонімічний словник

3

-

3

Гідроніми (назви водних об’єктів) , годоніми (назви вулиць).


-

3

3


Створення топонімічного словника краю.

-

6

6

7. Музеї краю. (45 год)

12

33

45


Розвиток музейної справи краю.

Види музеїв.3

-

3

Шкільні музеї. Підготовка матеріалів для музею.

Ознайомлення з порядком їх фіксації3

9

12

Музеї при закладах.


3

6

9

Музеї краю. Збір відео та фотоматеріалів. Екскурсія до музеїв.


3

6

9

Розробка екскурсій до шкільного музею.


-

6

6

Створення путівника по музеям краю.


-

6

6

8. Узагальнення матеріалу. (21 год)


-

21

21

Поповнення фонду шкільного музею. Оформлення рефератів, пошукових робіт.

Складання туристичних маршрутів.
-

6

6

Складання презентацій, публікацій.

-

6

6

Монтаж фотоматеріалів і відео.

Оформлення стендів, фотоальбомів. Фотовиставка. випуск краєзнавчого журналу, радіо - і стінна газета, видання альманахів та інші заходи, що проводяться на місці, в умовах школи, ВНЗ, населеного пункту.-

6

6

Участь у краєзнавчих міських та обласних конкурсах, конференціях тощо.


-

3

3

Всього:

63

153

216

Зміст програми

Практичне краєзнавство

(ІІ рік навчання)

1. Дослідження природних краєзнавчих матеріалів

Гірські породи та мінерали краю. Геологічна колекція та її краєзнавче значення. Правила збору мінералів і гірських порід.

Екскурсія до кар’єру.

Фенологічні спостереження. Погода та кліматичні особливості території рідного краю.

Екскурсія до метеостанції.

Вивчення та збирання місцевих ознак та прогнозів погоди.

Народний календар.

Практичні заняття: екскурсія до кар’єру, збір мінералів і гірських порід, відвідування краєзнавчого музею, екскурсія до метеостанції, складання народного календаря.

2. Дослідження статистичних краєзнавчих матеріалів

Робота з довідниками. Дослідження населення міста (кількість, густота та національний склад населення). Складання діаграм, графіків.

Видатні люди рідного краю

Практичні заняття: зустріч з видатними людьми міста, складання діаграм, графіків тощо.

3. Памятники матеріальної культури та мистецтва: архітектурні, храмові споруди краю.

Методика роботи з архітектурними джерелами краєзнавчої інформації.

Архітектурні пам’ятки . Храмові споруди.

Практичні заняття: екскурсії до архітектурних пам’ятників міста,храмових споруд,збір фото, відеоматеріалів.

6.Дослідження розвитку освіти і науки краю.

Розвиток освіти краю

Видатні педагоги.(збір інформації, зустрічі та інтерв'ю)

Заклади освіти та науки.

Науковці-земляки.

Практичні заняття: екскурсії до музею освіти, зустрічі, інтерв’ю з видатними педагогами та науковцями міста.

7. Дослідження господарства краю.

Промислові підприємства: заводи, фабрики тощо. Екскурсія на місцеве підприємство. Дослідження сільськогосподарських традицій на території краю. Рослинництво та тваринництво краю.Практичні заняття: екскурсія на підприємства міста, екскурсія до БЦДАУ.

5. Вивчення топонімів краю.

Поняття про топоніми. Топонімічний словник. Гідроніми (назви водних об’єктів) , годоніми (назви вулиць). Оформлення результатів.Практичні заняття: робота з краєзнавчою літературою,

топонімічним словником, Інтернет ресурсами, оформлення

топонімічних словників краю.

8. Музеї краю.

Шкільні музеї. Підготовка матеріалів для музею.

Ознайомлення з порядком їх фіксації. Музеї при закладах. Музеї краю. Збір відео та фотоматеріалів. Екскурсія до музеїв.

Методика розробки екскурсії.Практичні заняття: екскурсії до музеїв, до шкільних музеїв, розробка екскурсії, збір фото, відеоматеріалів.

9.Узагальнення матеріалу.

Поповнення фонду шкільного музею. Оформлення рефератів, пошукових робіт.

Розробка екскурсій до шкільного музею.

Складання туристичних маршрутів по рідному краю.

Складання презентацій, публікацій.

Монтаж фотоматеріалів і відео.

Оформлення стендів, фотоальбомів. Фотовиставка. випуск краєзнавчого журналу, радіо - і стінна газета, видання альманахів та інші заходи, що проводяться на місці, в умовах школи та поза навчального закладу.

Участь у краєзнавчих міських та обласних конкурсах, конференціях тощо.Практичні заняття: робота над рефератами, розробка

презентацій, фотоальбомів, журналів тощо, монтаж фото та

відеоматеріалів.

Прогнозований результат:

Учні повинні знати:


 • основні історичні, археологічні, природні, літературні пам’ятки краю;

 • краєзнавчі обєкти рідного краю;

 • краєзнавчу та спеціальну літературу з історії рідного краю;

 • схему опису маршруту краєзнавчої експедиції;

 • кінофотодокументи та інші джерела про історію рідного краю;

 • туристські можливості регіону.

Учні повинні вміти:

 • класифікувати джерела краєзнавства;

 • працювати з краєзнавчою та спеціальною літературою в архівах та інших наукових установах;

 • визначати краєзнавчі обєкти рідного краю;

 • організовувати та проводити краєзнавчий пошук за конкретною темою;

 • організувати дослідницьку роботу в краєзнавчій експедиції;

 • розподіляти обов’язки по підготовці та проведенню краєзнавчої експедиції;

 • систематизувати та описувати зібраний краєзнавчий матеріал;

 • працювати у фондах музею, відбирати, обліковувати і

зберігати експонати, проводити екскурсії в шкільному краєзнавчому музеї;

 • розробляти анкети та запитальники, брати інтерв’ю;

 • складати текст екскурсії;

 • оформляти звіт про краєзнавчу експедицію, виступати з доповідями, рефератами, пропагувати роботу гуртка.

 • записувати спогади старожилів, учасників історичних подій, працювати в архівах, бібліотеках, установах;

 • оформляти звіт про краєзнавчу експедицію, виступати з доповідями, рефератами, пропагувати роботу гуртка, проводити презентацію роботи гуртка;

 • робити висновки з проведеної дослідницької роботи;

 • писати наукові статті для виступу на краєзнавчих конференціях та участі в краєзнавчих конкурсах;

 • оцінювати власні досягнення та досягнення інших гуртківців;

 • співпрацювати з ровесниками під час колективної роботи;

 • учні повинні взяти участь в краєзнавчій експедиції.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про позашкільну освіту» м. Київ, 22 червня 2000 р. № 1841-ІІІ із змінами і доповненнями.

2. Личак І. С. Організація музейної справи в закладі освіти. – Біла Церква, 2007.

3. Жванко Л. М. Краєзнавство Слобожанщини: навч. посібн. – Х., 2011.

4. Костриця М. Ю. Обозний В. В. Шкільна краєзнавчо-туристична робота. - К.« Вища школа ». 1995. – 224 с.

5. Серебрій С. Туристсько-краєзнавча робота: проблеми і перспективи //Краєзнавство. Географія. Туризм.– 2008. – № 24 – С. 6 – 8 .

6. Навчальна програма «Київщинознавство» для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів.

7. Крачило М.П. Краєзнавство і туризм: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1994. – 191 с.

8. Шляхи організації фольклорно-пошукової роботи учнів: Метод. реком.– К., 1999.– 47 с.

9. Життєва компетентність особистості: від теорії до практики: Науково-методичний посібник / За ред. Г. Є. Є р м а к о в а. – Запоріжжя: Центріон,2005. – 640 с.

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка