Практичні рекомендації для благодійних фондів 2007 рік Вступ „Принципи ефективної роботи”Скачати 90.66 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір90.66 Kb.
Європейський центр фундацій
Принципи ефективної роботи
Практичні рекомендації для благодійних фондів

2007 рік


Вступ
„Принципи ефективної роботи”, вперше видані Європейським центром фундацій (EFC) в 1994, стали прикладом вдалих рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності практичної роботи, відкритості і прозорості серед представників спільноти благодійних фондів*. Законодавчі бази і види благодійної діяльності різняться в залежності від країни. Також важливими чинниками, що впливають на спосіб організації благодійної діяльності, є види державної підтримки, особисті уподобання засновників та місії організацій.
У цьому виданні ми хочемо висвітлити низку рекомендацій, перевірених на практиці, які могли б допомогти при оптимізації роботи фондів, а також допомагають зрозуміти, як використати „7 принципів ефективної роботи”, розроблених EFC, і узгодити їх ыз ситуацією в країні та обраним індивідуальним методом роботи. Насправді – це завдання періодичної преси відображати ситуацію з благодійною діяльністю. Даний перелік напрямків і способів роботи не є вичерпним і буде доповнюватися. Європейський центр фундацій має ресурсний центр із літературою, присвяченою правилам роботи та саморегулюванню благодійних організацій, яка може сприяти професійному розвитку фондів. Будь ласка, за додатковою інформацією щодо ресурсного центру, завітайте на сайт EFC www.efc.be.
*в даному виданні термін „фонди” стосується також і корпоративних благодійних організацій.
ПРИНЦИПИ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ:

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ БЛАГОДІЙНИХ ФОНДІВ
Запропоновані рекомендації не є прописною істиною і навряд чи підійдуть на всі випадки життя. Конкретна ситуація й чинна законодавча база будуть визначними чинниками при виборі сфери і виду благодійної діяльності і допоможуть визначити, які з наведених рекомендацій вам підходять.
Принцип 1: Відповідність

Благодійні фонди діють відповідно до чинного законодавства країни, на території якої вони розміщені, відповідно до статуту організації, а також відповідно до міжнародних і європейських конвенцій, ратифікованих у цій країні.
Практичне застосування
Законодавча відповідність

 • Ми використовуємо свої ресурси задля суспільної мети, заради якої створено організацію (як це визначено в нашому статуті) шляхом реалізації власних програм або через третю сторону.Інструменти

 • Ми можемо розробити відповідні механізми й інструменти, щоб запобігти зловживанню нашими ресурсами з боку третіх осіб і використанню їх із метою популяризації та здійснення нелегітимної діяльності, як, наприклад, насилля або тероризм.


Принцип 2: Врядування

Врядування благодійним фондом належить визначеному органу, якому делеговано право на прийняття рішень. Члени цього органу обираються відповідно до визначеної процедури згідно з принципами організації та діють згідно з вищими етичними стандартами.
Практичне застосування
Етична поведінка

 • Ми розробляємо зрозумілі й прозорі інструкції стосовно дозволених дій і поведінки членів правління та працівників організації, наприклад „Етичний кодекс”. Ці інструкції визначають, що члени нашого правління та члени організації не мають право використовувати ці позиції для отримання власного фінансового прибутку або інших особистих винагород.

 • Ми надаємо перевагу чітким інструкціям, які допоможуть запобігти/ розв’язати можливий конфлікт інтересів на рівні організації, правління або виконавчого персоналу.

 • Ми розробляємо відкриту політику щодо потенційної винагороди для членів правління та персоналу. Всі види компенсацій та винагород мають бути затверджені всіма членами правління. В нашій організації винагороди чесні й розумні, відповідають статуту організації та інструкціям щодо конфлікту інтересів та оголошеним поза законом особистим прибуткам.


Роль та відповідальність правління

 • Ми чітко визначаємо роль та відповідні обов’язки правління, а також процес прийняття рішення в організації.

 • У разі необхідності ми передбачаємо можливість передання повноважень.

 • Зазвичай наше правління відповідає за наступні процеси:

  • забезпечує відповідність діяльності організації чинному законодавству;

  • сприяє виконанню місії організації;

  • визначає програми й фінансову політику організації, види діяльності, керування діяльністю організації;

  • узгоджує різні інтереси всіх зацікавлених сторін;

  • знаходить необхідні ресурси;

  • контролює управління активами;

  • ознайомлюється з фінансовими звітами;

  • регулює відповідність програм і діяльності організації стратегічним цілям;

  • здійснює моніторинг ефективності діяльності в контексті зовнішнього середовища, в якому працює благодійний фонд;

  • представляє організацію стейкхолдерам (зацікавленим сторонам).Склад правління і термін дії

 • Ми надаємо перевагу чітко продуманій і затвердженій процедурі, яка передбачає періодичний перегляд складу правління.

 • Ми можемо гарантувати, що члени правління обираються з огляду на кваліфікацію та досвід. Також береться до уваги представлення різноманітних кваліфікацій серед членів правління.Робота правління

 • Ми вирішили регулярно переглядати ефективність роботи правління та персоналу благодійного фонду.


Принцип №3: Інформаційна політика, процедури та програми підтримки

Благодійні фонди розробляють зрозумілий набір положень та процедур, які визначають місію, цілі, задачі та відповідні програми. Ці положення регулярно переглядаються.
Практичне застосування
Взаємоповага

- Ми будуємо наші стосунки із зацікавленими сторонами (з приватними особами або грантоотримувачами - організаціями) на принципах взаємоповаги і розуміння необхідності відповідної експертизи, враховуючи місію та обов’язки всіх сторін, залучених до діяльності.Вибір партнерів та бенефіціантів

- Ми завжди ознайомлюємося з доступною інформацією про наших потенційних партнерів і бенефіціантів. Ми ретельно підбираємо партнерів. Це допомагає нам ефективно виконувати місію благодійного фонду.
Конфіденційність

- Під час роботи ми не розголошуємо приватну інформацію наших донорів, партнерів, засновників, персоналу, бенефіціантів, але переконуємося, що вони діють відповідно до законодавства та статуту.
Відкрита і чесна політика для програм надання підтримки

- Ми функціонуємо прозоро, реалізуючи операційну діяльність, програми надання підтримки та висвітлення їх результатів.

- Як благодійний фонд, який надає гранти, ми маємо впевнитись у такому:


  • інформація про наші грантові програми є зрозумілою, коректною і повідомляє про географічні, політичні обмеження та умови фінансування, як, наприклад, подання заяви, вибір, фінансування та звітність;

  • наша процедура прийняття рішення є належною та об’єктивною;

  • ми інформуємо кожного апліканта про рішення, яке стосується його заявки;

  • ми повідомляємо про рішення упродовж певного часу;

  • ми повідомляємо про правила моніторингу, вимоги при оцінюванні й забезпечуємо відповідність вимог до виділених коштів,

  • якщо кошти хоч раз були виділені, ми вже не припиняємо підтримку обраного проекту. Припинення можливе тільки за виняткових обставин і наявності ґрунтовних аргументів.


Принцип №4: Управління: менеджмент і фінанси

Благодійні фонди ефективно працюють за наявності стабільного і ґрунтовного адміністрування, стратегій та процедур інвестування, а також за використання ресурсів для добробуту громади. Організації ведуть бухгалтерію відповідно до законів та вимог країни, в якій розміщено головний офіс.


Практичне застосування
Адміністрування

 • Ми ведемо чітку політику й обираємо заходи, які допомагають досягнути мету, визначену правлінням.

 • Наше правління і виконавчий персонал перевіряють, чи адміністративна діяльність та ресурси відповідають потребам заходів і програм, які ми підтримуємо.

 • Ми завжди використовуємо офіційні канали для перерахунку коштів.


Інвестиційні положення

- Ми досить часто вкладаємо кошти, і тому нам необхідно визначити нашу інвестиційну політику відповідно до місії організації. Положення про інвестування розкриває можливі цілі інвестування, дає поради щодо надання траншів, політики витрат і можливих видів інвестування, як, скажімо, соціально відповідальне інвестування або зберігання коштів донорів.


Внутрішній контроль та зовнішня перевірка

- Ми ведемо бухгалтерію відповідно до стандартів нашої країни. Ми забезпечуємо прозорість фінансової діяльності, що стосується прибутків, витрат та активів.

- Ми забезпечуємо надійний внутрішній контроль за ресурсами та витратами.

- Ми можемо організувати проведення незалежного аудиту, щоб переконатись у належному виконанні фінансових процесів.


Принцип №5: Спілкування з громадою (комунікація)

Благодійні фонди діють прозоро й відповідно до чинного законодавства країни, в якій вони розміщені. Вони можуть діяти згідно з цими рекомендаціями на добровільних засадах із метою підвищення ефективності своєї діяльності.
Практичне застосування
Відкрите спілкування


 • Ми забезпечуємо відкрите спілкування з громадою за допомогою різних можливих заходів. Ми підтримуємо відкриті контакти з авторитетними людьми та з пресою.

 • Ми забезпечуємо доступ до інформації щодо статуту благодійного фонду, складу правління, цілей, процедур, напрямків діяльності, прибутків і витрат.

 • Ми відкрито надаємо інформацію щодо інвестиційної політики на запит громади.

 • Ми розповсюджуємо інформацію про результати наших програм та вплив від нашої діяльності.


Регулярна звітність

Ми надаємо інформацію нашій громаді шляхом оприлюднення регулярних звітів, наприклад, річного звіту або спеціально розробленого інформаційного пакету, який складається з: • порівняльного опису цілей і діяльності благодійного фонду упродовж звітного періоду з попередніми роками;

 • підсумку головних джерел надходження, інформації про прибутки, описового звіту про видатки, наприклад, баланс організації та статті витрат;

 • описового звіту про надані гранти;

 • переліку членів правління;

 • складу персоналу.Принцип №6: Моніторинг та оцінка

Благодійні фонди проводять відповідний моніторинг та регулярну оцінку своєї діяльності та програм.
Практичне застосування


 • Ми проводимо довгострокові планові моніторинг та оцінку відповідно до рівня заходу чи послуги та рівня фінансування та підтримки.

 • Ми використовуємо це оцінювання для покрашення результатів.

 • Ми оприлюднюємо результати моніторингу.


Принцип №7: Співпраця

Благодійні фонди розповсюджують свої ноу-хау та досвід серед рівних собі організацій та інших стейкхолдерів задля просування вдалих прикладів діяльності та співпраці, а також підвищення впливу від впровадженої діяльності в даній сфері.
Практичне застосування

 • Ми регулярно зустрічаємося з рівними собі організаціями під час участі у формальних та неформальних мережах і ділимося досвідом.

 • Ми організовуємо спільні заходи, використовуючи досвід і ресурси з метою посилення впливу.

 • Ми створили ресурсний центр, в якому надається інформація щодо самоврядування, вдалих прикладів діяльності та професійного розвитку. Ми сприяємо створенню таких ресурсних центрів на базі інших організацій.


ПЕРЕДУМОВИ
Видання „Принципи ефективної роботи” Європейського центру фундацій (ЄЦФ) - це ще один крок до процесу розвитку благодійності, започаткованому в 1994 році Щорічною генеральною асамблеєю ЄЦФ та переглянутому у 1995 році на засіданні Асамблеї в Севільї, Іспанія. Ці заходи створили підгрунтя для відкритого діалогу між благодійними фондами та формулюванню на Празькій конференції ЄЦФ (1994) переліку принципів та взаємних зобов’язань для благодійних фондів. Принципи ефективної роботи EFC були переглянуті в 2005\2008 роках під керівництвом робочої групи, яка оновила принципи практичної діяльності, видані в 1996 році. Під час роботи над документом члени групи консультувалися з членами ЄЦФ, національними асоціаціями, донорами тощо. Принципи ефективної роботи разом із прикладами вдалої практичної діяльності, викладеними в цьому виданні, будуть переглядатися та вдосконалюватися.
Європейський центр фундацій хотів би подякувати таким благодійним фондам та їх представникам, які працювали в робочій групі над розробкою даних принципів, а саме:

 • Van Leer Group Foundation, Rien van Gendt (Chair)

 • Bernard van Leer Foundation, Liesbeth Zwitser

 • Bertelsmann Stiftung, Volker Then

 • Fondazione Giovanni Agnelli, Marco Demarie

 • Fundacion ONCE, Ana Sastre Campo

 • The Health Foundation, Robin Stephenson

 • Leopold Kronenberg Foundation, Iwona Jaworska


Примітка: дані про місце роботи спеціалістів дійсні на час роботи в робочій групі і наразі можуть бути іншими.

Про Європейський центр фундацій
Європейський центр фундацій – міжнародна асоціація благодійних і корпоративних фондів, яка працює над створенням сприятливого середовища для діяльності благодійних фондів, зберігає інформацію про фонди, сприяє зміцненню інфраструктури цього сектору й розвитку співпраці як між фондами, так і між фондами та іншими сторонами заради добробуту громадян у Європі та за її кордонами.
Європейський центр фундацій, AISBL
51 rue de la Concorde | 1050 Brussels, Belgium |
t +32.2.512.8938 | f +32.2.512.3265 | efc@efc.be | www.efc.be


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка