Практикум по курсу «Методика трудового обучения»: Учеб пособ для учащихся педучилищ. ― М.: Просвещение, 1980Скачати 420.19 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.03.2016
Розмір420.19 Kb.
  1   2   3
Волинська обласна рада

Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»Володимир-Волинський
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Конспекти повинні мати такий зміст:

 1. Назва теми.

 2. План конспекту.

 3. Використана література.

 4. Основний зміст матеріалу у відповідності з планом.


Реферати повинні мати такий зміст:

1.Титульний лист.

2. Зміст.

3. Основна частина

4. Використана література.

Вступ. Тема 1. Методика трудового навчання як педагогічна наука, її предмет та завдання.

Література:

 1. Тхоржевский Д.А. Практикум по курсу «Методика трудового обучения»: Учеб. пособ. для учащихся педучилищ. ― М.: Просвещение, 1980.

 2. Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін. ― К.: Вища школа, 1992.

 3. Тхоржевський Д.О. Методика трудового навчання у восьмирічній школі.—К.:Рад.школа, 1967.

 4. Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання. Ч.І. Теорія трудового навчання. ― К.: РННЦ «ДІНІТ», 2000.

 5. Тхоржевський Д.О. Методика трудового професійного навчання. Ч.ІІІ. Методика технічної праці у 5-9 класах. ― К.: НПУ, 2001.

 6. Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання. Ч.ІІ. Загальні засади методики трудового навчання. ― К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000.

 7. Тхоржевський Д.О., Гетта В.Г. Проблемне навчання на уроках праці. ― К.: Вища школа, 1980.

 8. Казакевич В.М. Основы методики трудового обучения.—М.: Просвещение, 1983.

 9. Дидактика средней школы. /Под ред. М.Н. Скаткина. ― 2-е изд. ― М.: Просвещение, 1982.

 10. Трудова підготовка в закладах освіти. Науково-методичний журнал. Комплект журналів.

 11. Мельникова Л.В. Методика трудового обучения.—М.: Просвещение, 1985.

Завдання для самостійного опрацювання:

 1. Проаналізувати навчальну і науково-методичну літературу з трудової і професійної підготовки, користуючись бібліотеками майстерні, коледжу, міста, району і т.д. та оформити у вигляді таблиці.

 2. Оформити в зошит для самостійних робіт

Назва

Автор

Видавництво

Короткий зміст

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Трудове навчання 5-9 класи.К. :”Шкільний світ”, 2000.Перелік навчального матеріалу, який необхідно висвітлявати учням при проведенні занять з т/н.


Методика трудового навчання у восьмирічній школі.

Тхоржевський Д.О.

К.:Рад.школа, 1967.

Загальна і часткова методика вивчення трудового навчання

Дати відповіді на запитання

 1. Чому «Методика трудового навчання» вважається профілюючою навчальною дисципліною?

 2. Що дає підставу розглядати методику трудового навчання як галузь педагогічної науки?

 3. Які основні завдання вирішуються методикою трудового навчання?

 4. Дайте характеристику основних методів дослідження процесу трудового навчання.

 5. Які вимоги пред'являються до вчителя праці?

 6. Назвіть основну методичну допомогу для вчителів обслуговуюої праці.

 7. Які міжпредметні зв’язки використовують при викладанні методики навчання трудового навчання.

 8. Назвіть теоретичні основи методики трудового навчання.

Підготувати реферат аба презентацію:

 • „Сучасні підходи до методичної діяльності педагога”.

 • „Методика трудового навчання як педагогічна наука.”

 • „Методика викладання трудового навчання – сутність, основні поняття, завдання та методологія.”

 • „Методика аналізу професійної діяльності з метою формування змісту освіти”

 • .„Вихідні положення теорії професійного навчання у ВНЗ”.

 • Методи наукового дослідження.

 • Значення трудового навчання у вихованні дітей.


Тема №2 Історико-педагогічний огляд розвитку проблеми трудової підготовки учнів.

Література:

 1. Тхоржевский Д.А. Практикум по курсу «Методика трудового обучения»: Учеб. пособ. для учащихся педучилищ. ― М.: Просвещение, 1980.

 2. Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін. ― К.: Вища школа, 1992.

 3. Тхоржевський Д.О. Методика трудового навчання у восьмирічній школі.—К.:Рад.школа, 1967.

 4. Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання. Ч.І. Теорія трудового навчання. ― К.: РННЦ «ДІНІТ», 2000.

 5. Тхоржевський Д.О. Методика трудового професійного навчання. Ч.ІІІ. Методика технічної праці у 5-9 класах. ― К.: НПУ, 2001.

 6. Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання. Ч.ІІ. Загальні засади методики трудового навчання. ― К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000.

 7. Тхоржевський Д.О., Гетта В.Г. Проблемне навчання на уроках праці. ― К.: Вища школа, 1980.

 8. Казакевич В.М. Основы методики трудового обучения.—М.: Просвещение, 1983.

 9. Дидактика средней школы. /Под ред. М.Н. Скаткина. ― 2-е изд. ― М.: Просвещение, 1982.

 10. Трудова підготовка в закладах освіти. Науково-методичний журнал. Комплект журналів.

 11. Мельникова Л.В. Методика трудового обучения.—М.: Просвещение, 1985.

Завдання для самостійного опрацювання:

 1. Скласти перелік запитань по вивченій темі.

 2. Підготувати реферати по темах:

 • „Історія розвитку трудового і професійного навчання.”

 • „Етапи становлення трудової і професійної підготовки в загальноосвітній школі за роки радянської влади.”

 • „Етапи становлення трудової і професійної підготовки в професійній школі за роки радянської влади”.

 • „Трудова підготовка учнів у сучасній загальноосвітній школі” „Шляхи реформування трудової підготовки учнів у сучасній загальноосвітній школі”.

 • „Зарубіжний досвід здійснення трудової підготовки учнівської молоді”.Тема №3 Сучасний учитель трудового навчання.

Література:

 1. Амонашвілі Ш.О. Педагогічний пошук.—К.: Рад.школа, 1988.

 2. Блонский П.П. Избраннне педагогические произведения. — М.: Изд. АПН РСФСР, 1961. —С. 466.

 3. Гоноболин Ф.Н. Внимание и его воспитание. — Москва: Педагогика, 1972. — С. 133.

 4. Клімов Е. А. Шлях в професію.—Л., 1974.

 5. Макаренко А. С. Вибір професії, — Соч., т. 5.—М.: Вид-во АПН РРФСР, 1958.

 6. Мельникова Л.В. Методика трудового обучения.—М.: Просвещение, 1985.

 7. Макаренко А.С. Твори: В 7-ми т. — К.: Рад. школа, 1953-1955. — Т. 5. — С. 247.

 8. Ж-ли „Трудова підготовка в закладах освіти”.

 9. Ніколенко Д.Ф. Психологія особистості радянського вчителя.—К.: 1973. — С. 73.

 10. Сухомлинський В.О. Школа радості //Вибр.тв. в 5-ти т. — К., 1997.—Т.З.— С 14-15.

 11. Сухомлинський В.О. Методика виховання колективу. — К.: Радянська школа, 1971.

 12. Сухомлинський В.О. Народження громадянина. — К.: Рад. школа, 1970. — С. 212.

 13. Трудова підготовка в закладах освіти. Науково-методичний журнал. Комплект журналів.

 14. Тхоржевський Д.О. Методика трудового навчання.—К.:Рад.школа, 1982.

Завдання для самостійного опрацювання:

 1. Скласти портрет-характеристику сучасного вчителя. (Можна на прикладі улюбленого вчителя)

 2. Виписати найбільш цікаві цитати видатних педагогів про вчителя та його діяльність.

 3. Скласти перелік запитань з вивченої теми.

Підготувати реферат аба презентацію:

  • «Попередня підготовка викладача до навчального року».

  • «Засоби педагогічної майстерності викладача трудового навчання»

  • «Безпосередня підготовка викладача до уроку професійного навчання».

  • „Форми та методи педагогічної підготовки”.

Тема №4 Системи трудового і професійного навчання.

Література:

   1. Мельникова Л.В. Методика трудового обучения.—М.: Просвещение, 1985.

   2. Тхоржсвський Д.О. Методика трудового навчання у восьмирічній школі.—К.:Рад.школа, 1967.

   3. Коберник О. М. Проектування навчально-виховного процесу в школі. — К.: Хрещатик. 1996.

   4. Мадзігон В.М. Продуктивна педагогіка: Політехнічні основи поєднання навчання з продуктивною працею: Монографія. ― К.: „Вересень”, 2004.

   5. Афанасьев В. Г. Научное управление обществом (Опыт системного иследования). — М.: Политиздат. 1973.

   6. Гильбух Ю. 3. О формировании конструкторско-изобретательських умений Школа й производство. — 1964. -№ 1.

   7. Горский Д. П. Обшествои познание. — М.: Мысль. 1985.

   8. Ительсон Л. Б. О системе производственного обучения школьников на предприятиях. Школа й производство. -1960. - № 5.

   9. Казакевич В.М. Основи методики трудового обучения.—М.: Просвещение, 1983.

   10. Милерян Е. А. Опыт технологической системи трудового обучения. Школа й производство. -1961. —№ 12.

   11. Трудова підготовка в закладах освіти. Науково-методичний журнал. Комплект журналів.

   12. Трайнев В.А. Деловые игры в учебном процессе: Методология разработки и практика проведения. ― М.: Дашков и Ко, 2002.

Завдання для самостійного опрацювання:

1.Підготувати виступи до рольової гри «Суд над системами трудового навчання»:  • предметна (речова) система

  • операційною системою

  • предметно-операційну

  • система ЦІП

  • операційно-комплексної

  • конструкторсько-технологічної

  • проектно-технологічна система

2.Законспектувати принципи відбору систем трудового навчання відповідно до Державних стандартів змісту освітньої галузі «Технологія».

Підготувати реферат аба презентацію:

  • Історія виникнення основних систем трудового і професійного навчання

  • Сучасні системи трудового навчання.

  • Системи трудового навчання в сучасній загальноосвітній школі.Тема №5 Дидактичні принципи трудового навчання.

Література:

 1. Атутов П.Р. Политехнический принцип в обучении школьников. ― М.: Педагогика, 1976.

 2. Атутов П.Р. Политехническое образование школьников: Сближение общеобразовательной и профессиональной школы. ― М.: Педагогика, 1986.

 3. Атутов П. Р. Політехнічний принцип в навчанні школярів, — М.: Педагогіка, 1976

 4. Атутов П.Р., Поляков В.А. Роль трудового обучения в политехническом образовании школьников. /Отв. за вып. Ю.П. Аверичев и др. ― М.: Просвещение, 1985. Бугаев А.И. Методика трудового обучения. – М.:Просвещение, 1980.

 5. Воловиченко А.И. Совершенствование организации трудового обучения в школьных мастерских.—К.: Рад.школа, 1987.

 6. Волкова Н.П. Педагогіка (посібник). - К.: Альма Матер

 7. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

 8. Мадзігон В.М. Продуктивна педагогіка: Політехнічні основи поєднання навчання з продуктивною працею: Монографія. ― К.: „Вересень”, 2004.

 9. Мельникова Л.В. Методика трудового обучения.—М.: Просвещение, 1985.

 10. Педагогічний словник

 11. Тхоржевський Д.О. Методика трудового навчання.—К.:Рад.школа, 1982.

 12. Фіцула Педагогіка – К.:Альма

 13. Хорунжий В.І. Методика трудового навчання.—К.: Олександрія, 1996.

 14. Чайка В. Педагогіка (тестові завдання). Навчальний посібник для студ. вищих пед. закладів освіти. – Тернопіль: ТДПУ, 2000. – 168 с.

 15. Поляков В.А. Политехнический принцип в трудовом обучении школьников. ― М.: Просвещение, 1977

Завдання для самостійного опрацювання:

Користуючись додатковою літературою виписати і проаналізувати принципи навчання.Підготувати реферат аба презентацію:

  • „Характеристика використання технологічного підходу до процесу трудового навчання”.

  • „Основні категорії педагогіки та їх реалізація у дидактичному проектуванні”.

  • „Сучасні підходи до вдосконалення трудової підготовки”.

  • Принципи трудового навчання.Тема №6 Методи трудового навчання.

Література:

 1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання у школі. ― К.: Рад. школа, 1981.

 2. Трудова підготовка в закладах освіти. Науково-методичний журнал. Комплект журналів.

 3. Тхоржевський Д.О. Методика трудового навчання.—К.:Рад.школа, 1982.

 4. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. — М.: Московский рабочий, 1973. - 296 с.

 5. Алексеев В.Е. Организация технического творчества учащихся. — М.: Высшая школа, 1984. — 46 с.

 6. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. ― М.: Просвещение, 1985.

 7. Батышев С.Я. Производственная педагогика. 3-е изд., перераб. и доп. ― М.: Машиностроение, 1984.

 8. Столяров Ю.С. Техническое творчество школьников. — М.: Педагогика, 1984. - 160 с.

 9. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навч. посібник. ― К.: Просвіта, 2000.

 10. Королев Б.И. Лекционная пропаганда: вопросы теории, организации и методики.—К.: Вища школа, 1989.

 11. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. ― М.: Педагогика, 1990.

 12. Мельникова Л.В. Методика трудового обучения.—М.: Просвещение, 1985.

 13. Трайнев В.А. Деловые игры в учебном процессе: Методология разработки и практика проведения. ― М.: Дашков и К, 2002.

Завдання для самостійного опрацювання:

 1. Опрацювати додаткові джерела інформації та ознайомитись з поняттями, які входять до пасивних, активних та інтерактивних методик.

 2. Опрацювати з підручника „Педагогіка” тему „Класифікація методів навчально-виховного процесу” і доповнити лекцію.

Дати відповіді на запитання

 1. Як класифікують методи навчання?

 2. Охарактеризуйте методи трудового навчання.

 3. Які фктори впливають на вибір методів викладання і навчання?

Підготувати реферат аба презентацію:

  • Методи, прийоми трудового навчання.

  • Словесні методи навчання.

  • Наочні методи навчання.

  • Практичні методи навчання.

  • Пояснювально-ілюстративні методи навчання.

  • Репродуктивні методи навчання.

  • Частково-пошукові методи навчання.

  • Методу проблемного викладу.

  • Методи самостійної роботи учнів.

  • Інструктаж—як метод трудового навчання.

  • Інтерактивні методи навчання.

  • Самостійна робота учнів на заняттях трудового навчання.

  • Вправи, як метод трудового навчання.

  • Лабораторні роботи, як метод трудового навчання.Тема № 7 Структура та зміст трудового навчання в 5-9 класах загальноосвітньої школи.
Література:

 1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання. 5-9 класи. ― К.: Шкільний світ, 2005.

 2. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Освітня галузь „Технологія”. //Управління школою. ― 2004. ― №4. Лютий.

 3. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання. 5-9 класи. ― К.: Шкільний світ, 2005.

 4. Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. /МОНУ. Науково-методичний центр вищої освіти.

 5. Трудова підготовка в закладах освіти. Науково-методичний журнал. Комплект журналів.

 6. Дидактика средней школы. /Под ред. М.Н. Скаткина. ― 2-е изд. ― М.: Просвещение, 1982.

 7. Лында А.С. Методика трудового обучения. Учеб. пособие для студентов пед. институтов по специальности «Общетехнические дисциплины и труд». ― М.: Просвещение, 1977.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Законспектувати Державні стандарти.

 2. Підготуватись до практичної роботи № 1

Підготувати реферат аба презентацію:

  • Методичний аналіз програми

  • Планування занять з трудового навчання

  • Загальна характеристика освітньої галузі „Технологія”Тема №8 Навчально-матеріальна база трудового, профільного і професійного навчання. Комплекс навчально-методичної літератури з трудового навчання.

Література:

 1. Тхоржевський Д.О. Методика трудового навчання у восьмирічній школі.—К.:Рад.школа, 1967.

 2. Тхоржевський Д.О. Методика трудового навчання.—К.:Рад.школа, 1982.

 3. Хорунжий В.І. Методика трудового навчання.—К.: Олександрія, 1996.

 4. Бугаев А.И. Методика трудового обучения. – М.:Просвещение, 1980.

 5. Боровков Ю.А.Технічний довідник учителя праці.—К.: Рад.школа, 1985.

 6. Мельникова Л.В. Методика трудового обучения.—М.: Просвещение, 1985.

Завдання для самостійного опрацювання:

 1. Ознайомитись з „Положеннями про навчальні майстерні”.

 2. Ознайомитись з основними ергономічними вимогами до робочого місця учнів та вчителя.

 3. Знати як проходить атестація робочих місць учнів.

 4. Скласти перелік необхідного інвентарю та матеріалів для кабінету по обробці тканин.

 5. Скласти перелік необхідного інвентарю та матеріалів для кабінету по обробці кухні-лабораторії.

 6. Замалювати схеми розміщення устаткування швейної майстерні.

 7. Замалювати схеми розміщення устаткування кухні-лабораторії.

 8. Замалювати схеми розміщення устаткування за навчальними зонами.

Дати відповіді на запитання

 1. Які чинники необхідно враховувати при організації і устаткуванні кабінетів обслуговуючої праці?

 2. Які санітарно-гігієнічні вимоги пред'являються до устаткування кабінету обслуговуючої праці?

 3. Які обов'язки вчителя обслуговуючої праці, передбачені правилами безпеки праці?

 4. Які вимоги ставлять до оформлення кабінету обслуговуючої праці?

 5. Яку ви знаєте навчально-методичної літератури з трудового навчання?

 6. Які вимоги ставлять до підручників?

 7. Що таке наочність?

 8. Які вимоги ставлять до наочних посібників?

Підготувати реферат аба презентацію:

 • Організація і устаткування кабінету обслуговуючої праці та особливості створення навчально матеріальної бази трудового навчанЗавдання для самостійного опрацюванняня.

 • Вимоги до матеріального обліку кабінету обслуговуючої праці.

 • Правила санітарії, гігієни і безпеки праці у кабінеті обслуговуючої праці.

 • Характеристика навчально-методичної літератури з трудового навчання

 • Характеристика наочності та вимоги до неї.Тема № 9 Урок трудового навчання.

 1. Алексюк А.М. Проблемне навчання на уроках у процесі вивчення нового матеріалу.—К.: Рад.школа, 1971.

 2. Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. /МОНУ. Науково-методичний центр вищої освіти.Королев Б.И.

 3. Онищук В.О. Функції і структура методів навчання.—К.: Рад.школа, 1979.

 4. Остороверхова Н.М. Аналіз уроку: концепції, методики, технології.—К.: Інкос, 2003.

 5. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Навч.-метод. посібник. /За заг. ред. О.І. Пометун. ― К.: „Вид-во А.С.”, 2004.

 6. Тхоржевский Д.А. Практикум по курсу «Методика трудового обучения»: Учеб. пособ. для учащихся педучилищ. ― М.: Просвещение, 1980.

 7. Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін. ― К.: Вища школа, 1992.

 8. Тхоржевський Д.О. Методика трудового навчання у восьмирічній школі.—К.:Рад.школа, 1967.

 9. Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання. Ч.І. Теорія трудового навчання. ― К.: РННЦ «ДІНІТ», 2000.

 10. Тхоржевський Д.О. Методика трудового професійного навчання. Ч.ІІІ. Методика технічної праці у 5-9 класах. ― К.: НПУ, 2001.

 11. Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання. Ч.ІІ. Загальні засади методики трудового навчання. ― К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000.

 12. Тхоржевський Д.О., Гетта В.Г. Проблемне навчання на уроках праці. ― К.: Вища школа, 1980.

 13. Мельникова Л.В. Методика трудового обучения.—М.: Просвещение, 1985.

 14. Лекционная пропаганда: вопросы теории, организации и методики.—К.: Вища школа, 1989.

 15. Онищук В.А. Типы, структура и методика урока в школе.—К.: Рад.школа, 1976.

 16. Онищук В.А. Урок в современной школе. ― М.: Просвещение, 1981.

 17. Охотина Л.Т. Психологические основы урока. В помощь учителю. ― М.: Просвещение, 1977.

Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати необхідну літературу і дати відповіді на запитання

 1. Які дидактичні вимоги ставлять до уроку трудового навчання?

 2. Які форми навчальної роботи, окрім уроку, застосовуються в трудовому навчанні?

 3. Охарактеризуйте основні типи уроків в шкільних майстернях.

 4. З яких основних етапів може складатися урок трудового навчання?

 5. Що таке урок? В чому його особливості?

 6. Які є форми організації занять? В чому їх суть?

 7. Назвіть особливості уроку в майстернях.

 8. Назвіть дидактичні вимоги до уроку трудового навчання.

 9. Які є класифікації уроків.

 10. З яких основних етапів може складатися урок на заняттях у майстернях?

 11. Запишіть структуру різних типів уроку.

 12. Як відбувається підготовка вчителя до занять?

 13. Як відбувається планування роботи?

 14. Що передбачає етап заняття: Організація учнів.

 15. Що передбачає етап заняття: Вивчення нового матеріалу

 16. Що передбачає етап заняття: Вступний інструктаж.

 17. Що передбачає етап заняття: Самостійна (практична) робота учнів

 18. Що передбачає етап заняття: Підведення підсумків (заключний інструктаж).

 19. Що передбачає етап заняття: Повідомлення домашнього завдання.

 20. Що передбачає етап заняття: Прибирання майстерень.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка