Правила І закони у суспільстві й твоєму житті урок 2Скачати 48.63 Kb.
Дата конвертації26.02.2016
Розмір48.63 Kb.
Правила і закони у суспільстві й твоєму житті

УРОК 2


Тема. Що таке правила та як вони виникають

Мета: пояснити учням, що таке правила, ознайомити їх із про­цесом виникнення правил у суспільстві: на різноманітних прикла­дах з практичного життя довести, як ці правила діють; розвивати навички роботи з правовими документами; виховувати правильне ставлення учнів до правил співжиття людей та необхід­ності їх дотримання.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: Декларація прав людини.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Значним прогресом у розвитку світового суспільс­тва в XX ст. стало розуміння цінності людської особистості, її гід­ності, честі. Це сприяло усвідомленню необхідності забезпечити хоча б мінімальні гарантії існування та вільного розвитку індивіду­ума. Практичним вираженням цього є прагнення всієї світової спільноти визначити загальнолюдський мінімум прав і свобод, який був би забезпечений кожній людині й в кожній країні. Перед вами важливий міжнародний документ — Декларація прав люди­ни. Відкрийте її та прочитайте першу статтю.Групова робота з документом

Учні вголос читають і коментують статті Декларації прав людини.Еврістична бесіда

Запитання

  1. Як ви розумієте вислів, що «Всі люди народжуються вільними та рівними у своїх правах » ?

  2. А чи завжди так було? Свою відповідь доведіть прикладами з іс­торії людства.

Учитель. Коли ми згадуємо про випадки порушень прав лю­дини в минулому чи сьогодні, ми говоримо, перш за все, про невисокий рівень правової культури людей, а саме — про негативне ставлення людини до права. У минулому такі порушення трапля­лися набагато частіше, бо не було ще власне понять «право», «правило», «закон». Про те, як виникли ці поняття, як сучасна людина дійшла розуміння і необхідності в них, ми дізнаємось на сьогод­нішньому уроці.

Еврістична бесіда

Запитання і завдання


  1. Що вивчає предмет «Практичне право»?

  2. Чому необхідно знати свої права та обов'язки?

'А. Наведіть приклади з життя, де вам їх необхідно зестосовувати.

III. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Люди протягом свого існування завжди прагнули організувати, упорядкувати, врегулювати своє життя. Тому вони постійно вигадували якісь правила, бо без них порядку не має. Так уявляла собі первісна людина, так мислить сьогодні наш сучасник. Яку б сферу нашої життєдіяльності ви не взяли, завжди там існу­ють якісь правила. Вони бувають досить прості й зручні для вико­нання, а інколи — складні, незрозумілі, тому їх важко виконати. Кожна людина обирає для себе: чи діяти за правилами, чи їх пору­шувати. З перших днів існування па Землі люди навчилися перемагати природні негаразди, будувати перші оселі, здобувати їжу. Минали роки й століття, змінювалися історичні епохи. Печеру, вогнище та палицю замінили електрика, комп'ютери й хмарочоси. На місці не­великих людських колективів — людського стада, племені — утво­рилися великі держави. Однак і в малому, і у великому колективах завжди існувала та й нині існує проблема співіснування людей, залаго-джування стосунків між ними.

Уже в первісному суспільстві виникали певні правила поведін­ки. Коли плем'я збиралося на полювання, воно влаштовувало навколо зображення звіра традиційний ритуал. Це було правило, без якого на лови не йшли. Уважалося, що без дотримання цього полювання буде невдалим. Згодом виникли держави, у яких фор­мувалися закони — правила життя суспільства.

Мозковій штурм:

Пригадайте відомі вам закони й правові акти різних держав, які ви вивчали на уроках історії.
Правила супроводжують нас на кожному кроці життя. Зайшов­ши в автобус чи трамвай, вагон потягу чи метро, ви бачите правила користування цими видами транспорту. У школі учні зобов'язані дотримуватися правил поведінки. Щоб запобігти пожежі, маємо дотримуватися правил протипожежної безпеки, а щоб уникнути проблем під час купання — правил поведінки на воді. У кожному магазині ми можемо ознайомитися з правилами обслуговування покупців.

Так само, улаштувавшись у майбутньому на роботу, ви діятиме­те відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, якими визначається час початку та закінчення роботи, перерва, трудові обов'язки тощо.

Без спортивних правил неможливий жоден вид спорту, жодне спортивне змагання. Навіть ігри, якими ви бавилися в дитячому садку, оздоровчому таборі чи молодших класах школи, завжди ма­ють певні правила.

Правилами користуються прибічники релігії, певними прави­лами керуються й звичайні люди, коли визначають свою поведін­ку, — вітають один одного з днем народження чи Новим роком, роблять подарунки тощо.Визначте що таке «правила».

Словарно-тематична робота в зошитах.

Учні визначають сутність понять, записують їх у зошити, наво­дять приклади.Правило — це вираження за певних умов дозволу чи вимоги здійснити або утриматися від здійснення якогось вчинку (мається на увазі певна діяльність чи бездіяльність). Такі правила назива­ють відповідно дозволами чи вимогами (наказами). Це так звані прості правила. З низки простих правил складаються більш склад­ні та структуровані. Правила вивчаються в будь-якій сфері науко­вого знання. Доберіть синоніми до слова «правило»: закон, початок, норма, принцип, положення, статут, постанова, звичай, традиція.

Самостійна робота з підручником, заповнення таблиці.Самостійна робота з документом

Прочитати статті Декларації прав людини. Знайти, що є в них спільного із загальнолюдськими правилами і нормами.IV. Підсумки уроку

Еврістична бесіда1. Як ви зрозуміли, що таке «правило»?

2. Чому в суспільстві виникають правила? Навіщо вони потрібні? Я, Як в історичному просторі та часі змінювалися правила життя людини?

4. Чи важко розробляти «власні» правила? На що при цьому необ­хідно звертати увагу?

5. Як вважаєте, чи можна жити в суспільстві та не виконувати правила проживання в ньому? Чому? Аргументуйте свою точку зору.

Учитель робить висновок Дотримання правил — це одна з важливіших рис людини. Саме вона надає їй можливість відчувати все цінне та по-витивне, що є у світі. Вона формує правову поведінку людини. За­раз важко уявити, що у світі раптом зникнуть всі правила та нор­ми, закони та звичаї. Тому сподіваюсь, що у майбутньому вам, теперішнім учням, доведеться будувати справжню правову держа­ну, в якій ви почуватиметесь не безправними «гвинтиками» чи внутрішніми емігрантами, а повноправними й активними громадя­нами. Це процес поступовий, нелегкий, бо саме так відбувалося ос­мислення усього дійсно цінного та величного в духовному поступі людства.

На наших заняттях ми поступово формуємо особисту правову культуру.V. Коментоване диференційоване домашнє завдання

1 група. Опрацювати 1 параграф підручника.2 група. Пар. 1 + вивчити нові поняття, вміти застосовувати їх при аналізі жит­тєвих та історичних ситуацій.

3 група. Пар. 1 + написати мініатюру «Мої правила життя».


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка