Правила прийому до Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова у 2016 роціСторінка1/7
Дата конвертації19.03.2016
Розмір1.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Правила прийому до Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова у 2016 році / Відп. за випуск В. Є. Постовік. – Житомир : ЖВІ, 2016. – 60 с.

У виданні викладено правила прийому та програми вступних випробувань.

Відповідальний за випуск В. Є. Постовік

Провадження освітньої діяльності в Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова (далі – військовий інститут) здійснюється відповідно до Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра, та ліцензованого обсягу.Правила прийому до Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова у 2016 році (далі – Правила прийому) розроблені приймальною комісією Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова (далі – Приймальна комісія) відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2015 за № 1351/27796, Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 05.06.2014 № 360 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 26.06.2014 за № 704/25481, Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки військових фахівців тактичного рівня, затверджених наказом Міністра оборони України від 05.01.2015 № 4 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції 22.01.2015 за № 74/26519.
1. Загальні положення

  1. У Правилах прийому терміни вживаються у такому значенні:

військовозобовязаний – особа, яка перебуває в запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

військовослужбовець – особа, яка проходить військову службу;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) - автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

ліцеїст – випускник поточного року військового ліцею, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою;

призовник – особа, приписана до призовної дільниці;

цивільна молодь – призовники, ліцеїсти та особи жіночої статі, які відповідають вимогам Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

  1. Військовий інститут оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста і спеціальностями, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

  2. До військового інституту приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту та виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом до військового інституту для здобуття вищої освіти за ступенями бакалавра та магістра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста здійснюється за конкурсом.

  3. Вступникам за їх бажанням може надаватись місце для проживання.

Студенти, які потребуватимуть поселення в гуртожитку, вказують про це у заяві на вступ.

  1. Військовий інститут має сучасну навчально-матеріальну базу, основу якої становлять діючі зразки та макети техніки, навчальний та обчислювальний центри, бібліотеки з читальним залом, навчальні лабораторії та комп’ютерні класи з підключенням до мережі Інтернет та Української науково-освітньої мережі URAN, мультимедійні лекційні аудиторії, класи, обладнані технічними засобами навчання та відображення інформації.

  2. Військовий інститут здійснює підготовку:

 • фахівців для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України та інших міністерствах і відомствах на посадах осіб офіцерського складу за окремим конкурсом для кожного міністерства чи відомства за схемою навчання "курсант" за денною формою навчання (далі – схема навчання "курсант");

 • фахівців для інших галузей економіки України (далі – схема навчання "студент") за кошти фізичних та юридичних осіб:

за денною формою навчання;

за заочною формою навчання; • осіб з числа військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу для здобуття ступеня бакалавра за заочною формою навчання.

  1. Курсантам і студентам військового інституту надаються всі можливості для отримання якісної освіти, здобуття навичок наукової та раціоналізаторської роботи, духовного зростання, підвищення свого культурного та фізичного рівня. Бібліотеки військового інституту забезпечені достатньою кількістю суспільно-політичної, науково-технічної та художньої літератури. При клубі військового інституту діють гуртки художньої самодіяльності, естрадно-спортивного та народного танцю, хор, студія вокалу, створена команда клубу веселих та кмітливих, є Народний музей бойової слави. У розпорядженні майбутніх фахівців знаходиться добре обладнаний спортивний комплекс зі стадіоном, тенісним кортом, плавальним басейном, є спортивні майданчики для проведення змагань з ігрових видів спорту, тренажерні зали. Постійно діють спортивні секції з баскетболу, волейболу, гирьового спорту, армреслінгу, аеробіки, міні-футболу, рукопашного бою, настільного тенісу, шахів, дзюдо.

  1. Курсанти військового інституту разом з основною спеціальністю набувають теоретичних знань, практичних навичок з експлуатації автомобільної техніки та отримують посвідчення водія на право керування автомобілем.

  2. Під час навчання курсанти забезпечуються безкоштовним житлом, обмундируванням, харчуванням і одержують грошове забезпечення. У казармах є необхідне побутове обладнання та забезпечені умови для повноцінного відпочинку. Для студентів у військовому інституті є гуртожиток. Харчування студентів організовано в кафе за доступними цінами.

  3. Курсанти, які навчаються на "добре" та "відмінно", отримують збільшене грошове забезпечення.

  4. Студенти військового інституту мають не менше 8 тижнів канікулярної відпустки за навчальний рік. Курсантам щорічно надається зимова канікулярна відпустка тривалістю 14 діб та літня тривалістю 30 діб.

  5. Медичне обслуговування курсантів проводиться в поліклініці військового інституту, яка забезпечена сучасним медичним обладнанням та апаратурою.

  6. Випускникам військового інституту з числа курсантів відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008, присвоюється військове звання "лейтенант" та видається диплом Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова державного зразка. Випускникам інституту з числа студентів видається диплом Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова державного зразка.

  7. Щорічно у військовому інституті проводяться дні відкритих дверей, під час яких усі бажаючі можуть ознайомитися з навчально-матеріальною базою військового інституту, спеціальностями підготовки військових і цивільних фахівців, умовами навчання і проходження служби.


2. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра.

  1. Для підготовки на посади осіб офіцерського складу до військового інституту приймаються за власним бажанням громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту, відповідають установленим вимогам проходження військової служби та успішно пройшли вступні випробування:

особи з числа цивільної молоді та ліцеїсти віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;

військовослужбовці, резервісти та військовозобов’язані, які мають повну загальну середню освіту та не мають військових звань офіцерського складу, у разі зарахування їх на перший та наступні курси навчання, віком до 23 років;

особи віком до 25 років, які мають базову вищу освіту, у разі зарахування їх на випускний курс навчання.


  1. До військового інституту на заочну форму навчання для отримання ступеня бакалавра за цивільними спеціальностями приймаються на місця державного замовлення, що визначається наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України у 2016 році, військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського (старшинського) складу, які бездоганно прослужили у Збройних Силах України не менше одного терміну контракту, а також військовослужбовці з числа осіб рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, та отримали поранення при виконанні службових обов’язків в зоні проведення антитерористичної операції (бойових дій).

  2. Особи жіночої статі приймаються до військового інституту для навчання за схемою "курсант" за переліком спеціальностей, за якими жінки можуть проходити підготовку для проходження військової служби на посадах офіцерського складу, відповідно до граничних показників прийому на навчання до військового інституту осіб жіночої статі, які щорічно затверджуються Міністром оборони України.

  3. Військовий інститут має право приймати на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс у військовому інституті за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу. Фінансування такого навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

  4. Військовий інститут здійснює прийом на старші курси в порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць державного замовлення і ліцензованого обсягу відповідно до Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 24.12.1997 № 490, та Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996 № 245. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише в разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


3. Фінансування підготовки фахівців

  1. Фінансування підготовки у військовому інституті здійснюється:

за державним замовленням:

– громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, а також осіб з числа військовослужбовців військової служби за контрактом за ступенем вищої освіти бакалавр, що визначається Міністерством оборони України та Міністерством освіти і науки України;

– осіб з числа військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу для здобуття ступеня бакалавра за заочною формою навчання;

за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб – фахівців для національної економіки України денної та заочної форм навчання.  1. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту у військовому інституті на конкурсній основі, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету.

  2. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту у військовому інституті за другою спеціальністю, якщо за станом здоров’я він втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

  3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти у військовому інституті лише за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб.

  4. Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.


4. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання


  1. Порядок роботи Приймальної комісії:


з 01 листопада 2015 року до 19 липня 2016 року
та з 02 серпня по 31 жовтня 2016 року

Понеділок – п’ятниця
Початок роботи – 09.00.

Кінець роботи – 18.00.

Перерва на обід – 13.30–15.00;
з 19 липня до 01 серпня 2016 року

Понеділок – неділя
Початок роботи – 08.30.

Кінець роботи – 18.00.

Перерва на обід – 13.30–15.00.

Засідання Приймальної комісії – за необхідності в четвер о 12.00.  1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до військового інституту на основі повної загальної середньої освіти, а також освітнього ступеня молодший бакалавр, освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

(військової служби)Початок прийому заяв та документів від вступників за схемою “курсант”

За надходженням
з військових комісаріатів та оперативних командувань у 2016 роціПочаток прийому заяв та документів від вступників за схемою “студент”

11 липня 2016 року

25 липня

2016 рокуЗакінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить військовий інститут:

за схемою “курсант”,


за схемою “студент”

О 18.00 годині 20 липня


2016 року;

О 18.00 годині 20 липня


2016 року


15 серпня 2016 рокуЗакінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань:

за схемою “курсант”,


за схемою “студент”

О 12.00 годині 27 липня 2016 року;

О 18.00 годині 27 липня 2016 року
О 12.00 годині 19 серпня 2016 року

Початок проведення військовим інститутом вступних випробувань:

за схемою “курсант”,

за схемою “студент”

21 липня 2016 року;

21 липня 2016 року

16 серпня 2016 рокуЗакінчення проведення військовим інститутом вступних випробувань:

за схемою “курсант”,


за схемою “студент”

Не пізніше 30 липня 2016 року;

не пізніше 28 липня 2016 року


Не пізніше

19 серпня 2016 року


Строки оприлюднення рейтингового списку вступників:

за схемою “курсант”,


за схемою “студент

Не пізніше

01 серпня 2016 року;

не пізніше 12.00 години

01 серпня 2016 року;
Не пізніше

15.00 години 19 серпня 2016 року


Строки виконання вимог до зарахування за схемою “студент

Не пізніше 10 серпня 2016 року

Не пізніше

24 серпня

2016 року


Строки зарахування вступників:

за схемою “курсант”,


за схемою “студент

Не пізніше

01 серпня 2016 року;

не пізніше

12 серпня 2016 року;


Не пізніше

26 серпня 2016 року

За рішенням Міністра оборони України для військовослужбовців з числа осіб рядового та сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації або військову службу за контрактом та цивільної молоді можуть бути встановлені додаткові строки прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на денну форму навчання, але не пізніше 23 серпня року вступу на навчання.  1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступеня бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра проводиться в такі строки:Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва (військової служби)

Початок прийому заяв та документів

11 липня

2016 року25 липня

2015 рокуЗакінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра за схемою “курсант”

25 липня

2016 року

Строки проведення військовим інститутом екзамену з іноземної мови для осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра за схемою “курсант”

26 липня – 28 липня

2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за схемою “курсант”, “студент”

29 липня

2016 року19 серпня

2016 рокуТермін оприлюднення рейтингового списку вступників

Не пізніше 30 липня

2016 рокуНе пізніше

19 серпня

2016 року


Терміни зарахування вступників

Не пізніше

01 серпня

2016 року


Не пізніше

26 серпня

2016 року


  1. Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити на навчання до військового інституту за схемою навчання "курсант", в період з 01 січня до 01 червня року вступу подають особисто заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації.


5. Порядок прийому заяв і документів для вступу у військовий інститут

  1. Порядок прийому документів для вступу на навчання за схемою "курсант" з числа цивільної молоді та ліцеїстів

   1. Попередня професійна діагностика і відбір, оформлення документів з числа цивільної молоді та ліцеїстів проводяться у військових комісаріатах, оформлення документів здійснюється до 10 червня року вступу.

   2. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, особисто подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання в терміни, вказані в пункті 4.4 цих Правил.

У заяві зазначаються:

 • прізвище, ім’я, по батькові;

 • рік, місяць і день народження;

 • поштовий індекс, адреса місця проживання та номер телефону;

 • обрана спеціальність;

 • перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

До заяви додаються:

 • автобіографія;

 • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, та додатка до нього (випускники навчальних закладів року вступу на навчання додають довідку про поточну успішність);

 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України), військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

 • чотири кольорові фотокартки (без головного убору) розміром 3 х 4 см;

 • медичні документи, оформлені у військових комісаріатах;

 • копія посвідчення про приписку до призовної дільниці;

 • копії документів, які встановлюють право на пільги відповідно до чинного законодавства та вказані в Умовах прийому;

 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

 • два поштових конверти з марками і заповненими особисто адресою проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку;

Усі копії документів засвідчуються районним (міським) військовим комісаріатом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку.

5.1.3. Після прибуття до військового інституту вступники пред’являють особисто: • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");

 • військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці;

 • свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 • сертифікат відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання.

5.1.4. Перед направленням до військового інституту всі кандидати проходять первинний медичний огляд у районному (міському) військовому комісаріаті, а повторний – в обласному військовому комісаріаті із заповненням картки медичного огляду тих, хто вступає до вищого військового навчального закладу Міністерства оборони України чи військового навчального підрозділу вищого навчального закладу України (додаток № 12 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402).

На кандидатів для вступу до військового інституту оформляються медичні документи, а також протокол засідання комісії з попередньої професійної діагностики, іменний список і картка професійного відбору (для цивільної молоді), які заповнюють комісії, що здійснюють професійний відбір кандидатів.   1. Документи на відібраних кандидатів, оформлені згідно з Правилами прийому, а також довідку про результати спеціальної перевірки районні (міські) військові комісаріати подають в обласні військові комісаріати, а останні – до військового інституту в міру надходження до 20 червня, але не пізніше 20 липня року вступу на навчання.

   2. Якщо у військовому комісаріаті рознарядка до військового інституту відсутня або вона вже виконана, кандидат може подати заяву безпосередньо начальнику військового інституту до 01 травня року вступу, у якій додатково вказує поштову адресу районного (міського) військового комісаріату, у якому він перебуває на обліку.

   3. У разі звернення вступників з числа цивільної молоді безпосередньо до Приймальної комісії, оформлення особових справ вступників здійснюється безпосередньо у військовому інституті.

   4. Вступники з числа цивільної молоді направляються до місця складання вступних випробувань районними (міськими) військовими комісарами.
  1. Порядок прийому документів для вступу на навчання за схемою “курсант” з числа військовослужбовців строкової служби та військовослужбовців військової служби за контрактом на посадах рядового, сержантського та старшинського складу

5.2.1. Військовослужбовці, які бажають вступити до військового інституту, з 01 лютого до 01 квітня року вступу на навчання подають рапорт за підпорядкованістю.
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка