Право на зайняття підприємницькою діяльністю як одне із основоположних конституційних прав громадянСкачати 58.42 Kb.
Дата конвертації28.03.2016
Розмір58.42 Kb.
Право на зайняття підприємницькою діяльністю як одне із основоположних конституційних прав громадян
Конституція в кожній державі – це не просто документ, не просто закон, а національна гордість, державний оберіг, яка закріплює та гарантує основоположні засади державного устрою та права, обов’язки і демократичні свободи людини і громадянина.

Історія конституційного творення України дуже терниста і сягає глибоко в давнину. Так, ще у 18 столітті (1710 рік) була прийнята Конституція Пилипа Орлика… Чинна Конституція України прийнята 28 червня 1996 року, за оцінками Венеціанської комісії ради Європи є однією з найпрогресивніших в Європі.

В Основному законі нашої держави відображені основоположні права і свободи людини і громадянина, серед яких чільне місце займає право на заняття підприємницькою діяльністю.

Відповідно до ст. 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Це право озна­чає, що кожний сам вільний вибирати, орієнтуючись на свої бажання і можливості, чим займатися: стати підпри­ємцем, менеджером або розпочати індивідуальну трудову діяльність. Людина мо­же визначитися, що вигідно для неї особисто, і зазда­легідь вирішити, коли і що треба робити, що від кого і в якому обсязі й на яких умовах вимагати для реалізації своїх економічних прав та інтересів. Проте приватна ініціатива не може суперечити суспільній користі та мо­ралі, завдавати шкоди особистій безпеці, правам людини та її гідності, порушувати норми економічної безпеки.

Це право базується на свободі підприємницької діяльності, тобто на реальній можливості здійснення особою на власний розсуд і ризик господарської діяльності, не забороненої законом, з метою одержання прибутку.

Проте, при здійсненні громадянами права на підприємницьку діяльність встановлюються певні обмеження і заборони. Основний Закон України окрім того, що закріплює за кожним право на підприємницьку діяльність, ще і встановлює відповідні умови, з дотриманням яких можна без перешкод на практиці реалізувати зазначене право.Умови, що висуває держава до особи, яка має намір займатися підприємницькою діяльністю, включають наступні основні елементи:

1. Дотримання конституційних обов’язків – вимог, які висуваються до кожної людини:

 • додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (ст. 68 Конституції України);

 • не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки (ст. 66);

 • сплачувати податки і збори (ст. 67).

2. Виконання вимог господарського та цивільного законодавства України, а саме:

 • наявність повної дієздатності особи, яка наступає з 18 років, а у виняткових випадках (складення шлюбу, робота за трудовим договором або заняття підприємницькою діяльністю з відома батьків, усиновлювачів або опікуна) – з 16 років;

 • дотримання встановлених державою обмежень щодо здійснення підприємницької діяльності в Україні (за колом осіб, за дієздатністю і правоздатністю, за вироком суду, за видом діяльності тощо);

 • проходження легалізації (державної реєстрації) підприємницької діяльності;

 • здійснення підприємницької діяльності у будь-яких організаційних формах, що передбачені законом,

 • самостійна і ініціативна підприємницька діяльність, а саме самостійне формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріальнотехнічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону;

 • представництво своїх інтересів від свого імені;

 • несення ризику від підприємницької діяльності за рахунок свого майна;

 • самовідповідальність за результати своєї праці.


Коло осіб, яким заборонено займатися підприємницькою діяльністю:

 • народні депутати;

 • посадові і службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

 • військовослужбовці;

 • судді, працівники прокуратури, правоохоронних органів;

 • особи, яких суд обмежив у праві займати певні посади чи займатися певною діяльністю (протягом строку такого обмеження);

 • особи, засудженим за корисливі злочини (до зняття чи погашення судимості).Підприємництво можуть здійснювати:

 • фізичні особи (підприємці);

 • юридичні особи, створені відповідно до законодавства України.


Підприємницька діяльність здійснюється відповідно до загальних принципів господарювання в Україні та спеціальних принципів підприємництва. Загальними принципами господарювання є:


 • забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб'єктів господарювання;

 • свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом;

 • вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України;

 • обмеження державного регулювання економічних процесів у зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві;

 • екологічний захист населення, захист прав споживачів та безпеки суспільства і держави;

 • захист національного товаровиробника;

 • заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.


Спеціальними принципами підприємницької діяльності є:


 • право підприємців вільно вибирати види підприємницької діяльності, які не заборонені законом (перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також перелік видів діяльності, підприємництво в яких забороняється, встановлюються виключно законом);

 • право самостійно формувати програми діяльності, вибір постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону;

 • право вільного найму підприємцем працівників на підставі укладеного з ними трудового договору, при цьому обов'язком підприємця є забезпечення належних і безпечних умов праці, її своєчасна оплата на рівні не нижчому від мінімального розміру встановленого законом, а також забезпечення соціальних гарантій, включаючи соціальне і медичне страхування;

 • право комерційного розрахунку та власного комерційного ризику - суб'єкт підприємництва самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями, пов'язаними із підприємницькою діяльністю;

 • право вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом;

 • право самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.


Достатньо широкий перелік видів підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню (ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»):


 • виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;

 • торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин);

 • транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;

 • медична практика;

 • ветеринарна практика;

 • туроператорська діяльність;

 • діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств та ін.


Слід пам’ятати і про те, що на деякі види господарської діяльності законом встановлена заборона, а за зайняття ними передбачена відповідальність, в тому числі, і кримінальна. До таких видів незаконної діяльності належать:


 • контрабанда;

 • виготовлення або збут підроблених грошей чи пінних паперів;

 • незаконне проведення абортів;

 • виготовлення міцних спиртних напоїв з метою збуту;

 • спекуляція;

 • виготовлення, придбання, зберігання або збут отруйних і сильнодіючих речовин;

 • незаконне сіяння або вирощування снотворного маку чи конопель та ін.

Основним способом захисту права на підприємницьку діяльність є судовий захист.
Заступник начальника Полтавського

міського управління юстиції Л.С. Єлізарова


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка