Презентація педагогічного досвіду вчителя початкових класівСкачати 50.47 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір50.47 Kb.
Презентація педагогічного досвіду

вчителя початкових класів

НВК «Бобринецька гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1»

Федоренко Тетяни Миколаївни

Працюю над проблемою «Вміння вчитися як одна із провідних компетентностей молодших школярів».

Серед ключових компетентностей школярів провідна – уміння вчитися. Зі вступом дитини до школи навчальна діяльність вперше стає провідною. Саме уміння вчитися видатний педагог В. О. Сухомлинський вважав обов’язковою умовою успішного навчання.

Наявність цього вміння програмує індивідуальний досвід успішної праці учня, запобігає перевантаженню, сприяє пізнавальній активності, раціональному використанню часу. Це дає змогу людині, яка звикла самостійно вчитися, не губитися в новій пізнавальній ситуації, не чекати підказки, а самій шукати джерело інформацій, шляхи розв’язання, бо вміння вчитися змінює мислення і життя особистості.

Щоб навчання на уроці було ефективним, починаючи з першого класу, привчаю своїх учнів організовувати своє робоче місце, самостійно приготуватися до уроку, вільно користуватися підручниками, визначати тему уроку чи завдання за допомогою умовних позначень. Велику увагу звертаю на формування у дітей вмінь працювати за зразком і за вказівкою вчителя, навчаю працювати з коментуванням своїх дій, формування вмінь самостійно застосовувати правило, формування пізнавальної самостійності. Спочатку колективно виконуємо різні види завдань, а потім поступово переходимо до самостійності.

Привчаю дітей працювати встановленим режимом дня, берегти кожну хвилину, цінувати свою працю та працю інших, берегти зошити, підручники, шкільне майно, бути організованим та охайним.

Особливе значення у формуванні вміння вчитися відводиться рідній українській мові, так як вона є найважливішим засобом навчання, виховання і розвитку особистості.

Щоб забезпечити ключову комунікативну компетентність в учнів необхідно сформувати готовність до спілкування з іншими людьми. З цією метою школярі повинні оволодіти різними видами мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письмо.

На уроках використовую дидактичні ігри, які сприяють формуванню у молодших школярів загальнонавчальних умінь та навичок. Адже граючись, діти вчаться.

Це такі ігри: «Будь уважним», «Добери риму», «Знайди пару», «Віднови прислів’я», «Будівельник» та інші.

На уроках читання для розвитку комунікативних вмінь теж використовую цікаві ігрові завдання та вправи.

Наприклад, для розвитку уваги під час читання тексту «Хто найбільш уважний?», на розвиток читацьких навичок «Чи є в оповіданні такі речення?»

На розвиток фонетичного слуху можна провести вправу – гру «Впіймай на гачок»

На підсумковому уроці вивчення теми використовую гру «Знавці назв творів та їх авторів».

Отже, коли проводити урок-гру чи використовувати елементи дидактичної гри на уроці (загадки, кросворди, цікавинки), то ефективніше проходить процес формування загальнонавчальних умінь і навичок, а навчання перетворюється на захоплюючий процес.

У формуванні ключової компетентності вміння вчитися, особливе значення має креативний розвиток, забезпеченню якого сприяє вивчення математики. Саме математична галузь формує і розвиває:


  • Здатність логічно міркувати, обґрунтовувати свої ідеї, використовувати їх за алгоритмом;

  • Уміння застосовувати обчислювальні навички у практичних ситуаціях.

На уроках намагаюся вибирати оптимальні форми і методи роботи. Спонукаю учнів працювати в парах, групах.

Ефективним методом колективного обговорення проблеми чи завдання є «Мозковий штурм». Привчаю дітей до самоконтролю: «Обмін зошитами (взаємоконтроль під час роботи в парах).

Зібрала та упорядкувала дидактичний матеріал «Дидактичні ігри на уроках», «Екологічні диктанти», «Задачі екологічного змісту», «Усна лічба», «Малі жанри українського фольклору»

Виховання молодших школярів здійснюю у процесі навчання та в позаурочний час. Проводжу з учнями бесіди, класні години, виховні заходи.

Учні беруть участь в конкурсах:


  • Міжнародний конкурс з української мови П. Яцика;

  • Всеукраїнський природничо-інтерактивний конкурс «Колосок»;

  • Всеукраїнський конкурс «Соняшник»;

  • Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру».

Беру участь в громадські роботі школи. Є керівником природничого гуртка «Паросток».

У школі є керівником шкільного «Університету педагогічних знань для батьків», планую роботу університету.

Беру участь у шкільному методичному об’єднані, де виступаю з доповідями, обмінюємось досвідом.

Є керівником РМО вчителів 2-х класів


Висновки

У процесі аналізу психолого-педагогічної літератури встановлено, що уміння вчитися як володіння сукупністю провідних, загальнонавчальних умінь і навичок визнано ключовою компетентністю учнів загальноосвітньої школи загалом і початкової.

Отже, основною метою початкової загальноосвітньої освіти є всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися, формування повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок, уміння й навичок здорового способу життя. За роки навчання в початковій школі учні мають набути достатній власний досвід культури спілкування і співпраці у різних видах навчальної діяльності, самовираження у творчих видах завдань.

Набуття загальнонавчальних та цільових компетентностей діяльності є фундаментом подальшого успішного навчання школяра в основній школі

Тому вважаю, що на уроці повинно бути якнайбільше завдань, які б спонукали дитину до улюбленої діяльності. І якщо, дитина буде навчатися з бажанням, відчувати себе маленькою частинкою всього процесу навчання, разом з усіма працювати з радістю над новим відкриттям, вміти користуватися довідковою літературою, довідниками, то вона, закінчивши школу не розгубиться у вирі життя.

Список використаної літератури

1. Життєва компетентність особистості: від теорії до практики. Науково-методичний посібник / За наук. ред., І. Г. Єрмакова. – Запоріжжя: Центріон, 2005.

2. Ібряшкіна Н. Формування у дитини емоційно-позитивного ставлення до шкільного навчання // Початкова освіта. – 2007. - №42.

3. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики /Під заг. ред. О.В. Овчарук.– К.: «К.І.С.», 2004. – 112с.

4. Можаєва О. М. Формування і розвиток основних компетентностей особистості в початковій школі // Початкова освіта. – 2009. - №32.

5. Новікова Т. Розвивальне навчання та формування ключових компетентностей учнів // Початкова освіта. – 2008. - №41.

6. Паламарчук В. Ф. Як виростити інтелектуала. – Тернопіль: «Навчальна книга–Богдан», 2000.

7. Пономарьова К.Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів української мови.// Початкова школа. – 2010. - №12Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. – К.: Генеза, 1999. –165 с.

8. Савченко О.Я. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. – К., 2004. –34 с.

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка