Пріоритет процесу над результатомСкачати 64.51 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір64.51 Kb.
Педагогічна майстерня як освітня технологія. Модельне заняття зі світової літератури в технології майстерні

У педагогічній майстерні, що прийшла з Франції і несла ідеї Міжнародного руху «Нова освіта», викладені такі положення, як • ціннісно-змістова рівність учителя та учня;

 • відповідальність кожного учасника за свій вибір, процес та результат діяльності;

 • пріоритет процесу над результатом;

 • мінімізація насилля в навчальному процесі, атмосфера партнерства, співпраці та співтворчості.

За роки існування технології майстерень накопичений багатий досвід, який говорить про те, що саме «проживання», активна взаємодія зі змістом майстерні та її учасниками дозволяє створити умови для вирішення багатьох проблем в освіті. У чому ж сутність даної технології?

Педагогічна майстерня - це така форма навчання дітей і дорослих, котра створює умови для сходження кожного учасника до нового знання та нового досвіду шляхом самостійного або колективного відкриття, основою якого в будь-якій сфері знань, включаючи самопізнання, у майстерні є творча діяльність кожного й усвідомлення закономірностей цієї діяльності (І.А.Мухіна). У майстерні побудова знань може бути представлена так: творчий процес - творчий продукт - усвідомлення його закономірностей - співвіднесення отриманого з досягненнями культури - корекція своєї діяльності - новий продукт і т. д. Ця діяльність імітує метод «проб і помилок», але реалізується за суворими правилами майстерні та гарантує морально-валеологічну охорону кожного. В середині ж встановлених рамок усім учасникам надається право вільного вибору. Це і створює умови, необхідні для творчості.

У майстерні кожний учасник усвідомлює свою значущість для інших і себе в процесі зіставлення власного індивідуального світу зі світом інших людей. Відбувається збагачення індивідуального досвіду однієї людини індивідуальним досвідом іншої, їх об’єднання, спрямоване на подолання відчуженості, страху спілкування, корекції самооцінки тощо. Участь дітей у педагогічних майстернях в освітньому процесі сприяє розвитку особистості, тому що співпраця та співтворчість – основа проведення майстерень, в яких всі учасники активно разом «проживають» певну проблему, що досліджується в кожній конкретній ситуації. Саме в такий момент кожний учень усвідомлює свою власну позицію, стикається з відношенням своїх ровесників та з інформацією, що вивчається. Тільки в процесі спілкування та завдяки спілкуванню дитина здатна стати повноцінною людиною для підтримки досягнутого рівня свого психічного розвитку. М.М.Бахтін підкреслював, що думка не народжується і не знаходиться в голові окремої людини, вона народжується між людьми, які разом шукають істину. Позитивний бік використання педагогічних майстерень у практиці педагога дозволяє стверджувати, що вона, педагогічна майстерня, є ефективною технологією розвитку особистості всіх її учасників і націлена на осмислення, усвідомлення, самокорекцію, особистісну позицію та самовизначення. Головна діюча особа в майстерні – людина, яка росте, рівень досягнень якої визначається під час контролю, який має два взаємопов’язаних компонента:


 • контроль і самоконтроль вчителя;

 • контроль і самоконтроль учня.

Головна мета контрольно-оцінювальної діяльності – визначити рівень досягнень учня: що вийшло, чого вже навчився. Кожний має право на помилку, яка розглядається як початок пошуку. Центральним моментом в будь-якій майстерні є рефлексія. Результативність навчання зростає завдяки спеціальному етапу усвідомлення учасниками дій власної та колективної діяльності ( труднощів, удач, помилок…). Отже, в майстерні важлива не тільки і не стільки динаміка пізнання учнями оточуючої дійсності, скільки динаміка їх самопізнання. Саме тому, напевно, і діти, і дорослі сприймають процес у майстерні як шматочок живого життя. Творці авторських майстерень кажуть: майстерня - не урок, у майстерні відбувається «проживання».

Майстерня «Таке знайоме прізвище»

Дане заняття надає учням можливість проявити отримані уміння: на основі розуміння

інформаційного матеріалу, художнього тексту робити висновки, узагальнення. Водночас відбувається перевірка: який рівень розуміння учнями прочитаного твору. Учням надається можливість вибору та самореалізації на різних етапах роботи, створюється середовище взаємодії та взаємодопомоги.

Хід майстерні

І ЕТАП


 • Що ви можете сказати про людину, яка носить таке знайоме прізвище – Ахматова?

Оформлення заняття: портрети А.А.Ахматової, фотографії
Її ім’я: Анна

По батькові: Андріївна

Вона народилась 1889

У місті Одеса

Освіта: Київський національний університет імені Т.Шевченка

Вона померла 1966

У місті Москва

Похована в с-щі Комарово Ленінградської обл.

Запитання та завдання


 • Ваші гіпотези: що це була за людина?

 • Заповніть таблицю

Походження

 

Дитинство

 

Школа

 

Юність

 

Значущі люди

 

Суспільні події та ставлення до них

 

Ідеали, цінності

 
 • Відштовхуючись від власних  здогадок та передбачень, складіть запитання, відповіді на які нададуть достатньо повне уявлення про А.А.Ахматову          


ІІ ЕТАП

Елементи оформлення заняття    

  

 • Прочитайте запропоновані вам твори Анни Ахматової.

 • Складіть психологічний портрет ліричної героїні прочитаних творів.

 • Дайте історичний коментар до тексту поеми «Реквієм», використовуючи довідкову літературу і ресурси Інтернету.

 • Знайдіть відповіді на поставлені вами запитання.

 • Нові запитання, що виникли під час читання, та припущення зафіксуйте.

 • Узагальнивши результати попередніх завдань, напишіть роботу «Моє відкриття Анни Ахматової».

 • Продивіться зміст збірок А.А.Ахматової. Що ви можете додати до своїх уявлень про цього поета?

 • Який твір вам хотілося б прочитати? Знайдіть його і прочитайте.

 • Прокоментуйте слова Юлія Айхенвальда:

«…Эта законная наследница Пушкина, уловившая в своих стихах шелест его шагов…»

«… Творческий лик её навевает воспоминания о русских иконах…»

Про яку особливість творчості Ахматової так метафорично висловився відомий критик початку ХХ століття?


 • Додайте до свого твору «Моє відкриття Анни Ахматової» нові спостереження та висновки.

ІІІ ЕТАП
Вам представлені сучасники, друзі і близькі Ахматовій люди. Вони знали її в різні роки, бачили в різних ситуаціях. Знайдіть в їхніх спогадах те, що, на ваш погляд, є характерною рисою А.А.Ахматової, допомагає зрозуміти її світогляд, ідеали, систему життєвих цінностей.  

       


Елементи оформлення заняття – галерея портретів сучасників поета
Н.Я.Мандельштам Л.К.Чуковська Актриса Фаїна Раневська Актор О.Баталов

Підсумкове заняття

Напишіть твір в одному з жанрів (за вибором):

А) Стаття до бібліографічного словника про А.А.Ахматову;

Б) Передмова до збірки поезій А.А.Ахматової;

В) Моє відкриття А.А.Ахматової. Твір-роздум.

Н.Г.Коляденко, учитель світової літератури

Скадовської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Херсонської обл.

Література

1. Мухіна І. А. Що таке педагогічна майстерня? Майстерні з літератури: інтеграція инноваційного та традиційного досвіду: Книга для учителя. СПБ. – 2002.

2. Загоруй Н. А. Новые педагогические технологии. Технология «Творческая мастерская» http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fmethods.ucoz.ru%2Fzagorui2.doc&ei=R5kCUfK3McnbtAaxkYGYAw&usg=AFQjCNGVUXuLKfXJhduOuCNYhZTkmSJgUA&bvm=bv.41524429,d.Yms&cad=rja

3. Еремина Т.Я. Еще раз о педагогической мастерской http://lelien.org/spip.php?article87&lang=fr

4. Мухина И.А. Что такое педагогическая мастерская? http://www.lelien.org/spip.php?auteur1

5. Богосвятська А.І. Сучасні педагогічні технології у практиці вчителя світової літератури

// Зарубіжна в школах України: Методичний журнал. – 20136. Богосвятська, А.І. Уроки-майстерні: технологія і практика / А.І. Богосвятська

// Зарубіжна література в школах України. – 2012. – No 3.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка