Пріоритети та перспективи розвитку дошкільної освіти Дунаєвецького районуСкачати 83.38 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір83.38 Kb.
Пріоритети та перспективи розвитку

дошкільної освіти Дунаєвецького району
Пріоритети та перспективи розвитку системи дошкільної освіти Дунаєвецького району визначені :

 • Державною цільовою програмою розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року,

 • новими соціальними ініціативами Президента України Віктора Януковича “Діти – майбутнє України”

 • Національним планом дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава”

 • наказом МОН України від 04.07.13 №894 “Про підготовку до 2013/2014 навчального року”

 • Інструктивно-методичними рекомендаціями “Про організацію роботи в ДНЗ у 2013/2014 навчальному році”.

Упродовж останніх років дитинство і дошкільна освіта здобули істотну законодавчу підтримку, що створило правове підгрунтя для функціонування системи дошкільної освіти . Виховання здорової та компетентної особистості, забезпечення прав дитини на здобуття якісної дошкільної освіти є головним пріоритетом дошкільної освіти.

Вагомою складовою державної освітянської політики в Україні є модернізація системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу.
Нова редакція Державного стандарту (2012р) спрямовує педагогічні колективи на виконання пріоритетних напрямів розвитку дошкільної освіти а саме:


 • Модернізацію змісту дошкільної освіти, забезпечення її якості через впровадження чинних комплексних та парціальних програм та організацію підготовки педагогічних працівників до роботи за оновленими стандартом та програмами.

 • Охорону життя та здоров’я дітей, формування у дошкільників навичок безпеки життєдіяльності.

 • Розвиток духовного світу, формування соціально-комунікаційних компетенцій дітей різних вікових груп.

 • Актуалізацію питань предметно-практичної діяльності дошкільників відповідно вимог оновленого стандарту дошкільної освіти.

 • Реалізацію принципу наступності, перспективності та спадкоємності в роботі дошкільної та початкової ланок освіти.

 • Здійснення Інтернет-підтримки професійного розвитку педагогів, забезпечення створення інформаційного освітнього простору дошкільної галузі.

У Дунаєвецькому районі у 2012-2013 навчальному році функціонувало 49 ДНЗ. З них 1 - Центр розвитку дитини.

На сьогодні мережа складає 48 дошкільних закладів (закрито Малокарабчиївський НВК). У ДНЗ виховувалося 1938 дітей, що становить 96 %. Діти п´ятирічного віку охоплені дошкільною освітою на 100%. Основним завданням надання освітніх послуг є створення рівних стартових умов для дітей п’ятирічного віку до майбутнього навчання в школі. Цьому сприяють варіативні форми здобуття дошкільної освіти: група короткотермінового перебування дітей “Майбутній школяр” (ЦРД), групи соціально-педагогічного патронату (ДНЗ №3, №1, ЦРД), групи при ЗОШ.

Організація роботи ДНЗ Дунаєвецького району зосереджена на максимальному охопленні дітей дошкільною освітою та наданні їм якісних освітніх послуг.

В 2013-2014 навчальному році планується охопити дошкільною освітою всіх дітей від 3-х до 6-ти років. З цією метою будуть використовуватися варіативні форми її здобуття. З 1 вересня відкриється короткотермінова група у Балинському ДНЗ, група соцпатронату у Маківському ДНЗ, групи розвитку у міських ДНЗ, дистанційна група для дітей старшого дошкільного віку у Гутояцьковецькій ЗОШ.

Крім того почне працювати з 1 вересня група цілодобового перебування дітей у ДНЗ № 5. У ДНЗ смт. Дунаївці на місці першого класу відкриється старша дошкільна група. Додатково освітніми послугами буде охоплено майже 100 дітей.

На перспективу планується відкриття у одному із міських ДНЗ групи вихідного дня, вечірньої групи.
ДНЗ району гарантують надання дітям якісних освітніх послуг у будь-якій формі здобуття дошкільної освіти.

Одним із компонентом цих гарантій є забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. З цією метою укладено угоди про співпрацю між ДНЗ та школами, затверджено спільні плани дій, розробляються спільні заходи по адаптації дітей до умов шкільного навчання.

Активізовується впровадження в практику роботи педагогів дошкільних навчальних закладів та вчителів перших класів загальноосвітніх шкіл системи діагностики рівня психологічної готовності дитини до навчання, вивчати ефективність її впровадження, що сприяяє реалізації принципу наступності, перспективності та спадкоємності в роботі дошкільних навчальних закладів та початкової школи, результативній співпраці педагогічних працівників дитячих, батьківських колективів з метою забезпечення єдності підходів до розвитку, виховання та навчання дітей.

Більшого поширення має набувати робота Консультативних центрів для батьків на базі ДНЗ як одна із форм надання державної психолого-педагогічної допомоги батькам та особам, які їх замінюють, спільно з органами соціальної медичної підтримки родин. Такий Консультативний Центр діє на даний час лише в ЦРД “Пролісок”. Відповідальною складовою змісту його діяльності є робота з молодими батьками, підготовка їх дітей до вступу в ДНЗ. Проте стоїть завдання спрямувати роботу Центрів на роботу з молодими сім”ями, у яких лише готуються до появи немовлят, на підвищення їх психолого-медико-педагогічної культури в питаннях пренатології.

Максимальне охоплення дітей дошкільною освітою досягається шляхом ефективного використання наявного організаційного, фінансового, кадрового потенціалу ДНЗ.

Дошкіллям району опікується 206 педагогів: завідуючі, вихователі-методисти, вихователі, музичні керівники, вчителі-дефектологи, логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з фізичного виховання.

Багато ДНЗ району привело свої штати у відповідність до нових штатних нормативів. Введено посади медичних сестер у сільських ДНЗ (Тиннянський, Томашівський, Міцівецький ), посади медичних сестер з дієтичного харчування у ЦРД, ДНЗ №3, ст.Дунаєвецькому ДНЗ, посаду інструктора з фізкультури у всіх міських ДНЗ, Ст.Дунаєвецький ДНЗ, посаду соціального педагога у міських ДНЗ, Маківський ДНЗ (з 01.09). Але, на жаль, у районі ще в 11 ДНЗ освітній процес організовує завідуюча та вихователь в одній особі. У більшості сільських ДНЗ не обладнано методичний кабінет, що значно знижує якість освітніх послуг.

Знаходить своє місце в освітянській діяльності району питання інклюзивної освіти, яка забезпечує рівний доступ до якісної дошкільної освіти, включення дітей з особливими потребами до навчання в найближчих за місцем проживання ДНЗ загального типу. Для надання фахової психолого-медико-педагогічної допомоги родинам у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку з особливими потребами у районі з працює 7 вчителів логопедів (міські ДНЗ, ДНЗ с.Маків, з 01.09.планується ввести в штат посаду вчителя-логопеда у Ст.Дунаєвецький ДНЗ), 1 медична сестра- ортоптистка. Інклюзивною освітою охоплено 128 дітей. Для роботи з ними обладнано логопедичні кабінети, у ЦРД офтальмологічний кабінет.

Для надання підтримки діяльності ДНЗ у підготовці та перепідготовці педагогічних працівників з питань використання інформаційно-комунікаційних технологій, сприяння створенню Інтернет-сайтів,

забезпечення інноваційної діяльності дошкільних навчальних закладів, центрів розвитку дитини, спрямованої на формування у дітей дошкільного віку елементів комп’ютерної грамотності необхідно забезпечити ДНЗ комп”ютерною технікою з підключенням до мережі Інтернет. На нинішній день 16 дошкільних закладів оснащені комп´ютерною технікою (всього 20 комп´ютерів, один придбано в Томашівський ДНЗ в серпні 2013 року), 3 ДНЗ мають власні сайти, 4 – підключені до мережі Інтернет. У ЦРД проводяться заняття за варіативною складовою Базового компоненту «Сходинки до інформатики». З 1 вересня гурток «Комп´ютерні мишенята» буде діяти у ДНЗ смт. Дунаївці.


Урізноманітнення форм організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах здійснюється шляхом створення мережі гурткової, студійної, секційної роботи. Передбачається максимальне охоплення нею дітей з метою задоволення їх потреб, виявлення та розвитку загальних та спеціальних здібностей. На даний час у районі діють 28 гуртків та студій художньо-естетичного, фізкультурного, пізнавального напрямків. З метою впровадження у практику роботи ДНЗ інваріантної складової Державного стандарту дошкільної освіти планується у ДНЗ району ввести посади керівника гуртка (комп”ютерного (Балинський, ДНЗ №3), хореографічного (ЦРД), іноземної мови (ДНЗ №1, №4, Маківського ДНЗ), шахів (ЦРД).
На постійному контролі залишається питання харчування дітей в ДНЗ. Щомісячно і щоквартально управлінням освіти, молоді та спорту здійснюється аналіз харчування, дотримання норм виконання натурального продуктового набору. Протягом липня-серпня було здійснено перевірку організації харчування в дошкільних закладах району і міста. Було виявлено що норми харчування у ІІ кварталі 2012 року виконуються на 89 % (село – 84%, місто – 92%) через незбалансованість щоденного меню у міських ДНЗ, низьку вартість дітодня по окремих сільських дитячих садках. Завідуючим ДНЗ, сільським головам управління освіти, молоді та спорту рекомендувало організовувати харчування дітей дошкільного віку згідно вимог чинного законодавства.

Щодо медичного обслуговування дітей дошкільного віку, то більшість ДНЗ району, де не введено посаду медичної сестри, уклали угоди з ФАПами про надання медичних послуг. Але в них не облаштовано медичні кабінети, відсутнє медичне обладнання і медикаменти.

Реформи завжди супроводжуться підйомом руху новаторства, пошуком інноваційних технологій. Зернята цікавого досвіду завжди пробиваються урізь асфальт стандартів. Адже педагог- професія творча.

Для педагогів району організовано 10 форм методичної роботи. Окрім того, творчі педагоги-дошкільники беруть активну участь в усіх конкурсах, що проводяться МОН України та фаховими виданнями.

Ефективним засобом формування інноваційної культури педагогів є щорічна обласна педагогічна виставка «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування».

Експонати виставки відображають досягнення та перспективи подальшої модернізації системи дошкільної освіти. У цьому році педагоги-дошкільники здобули 5 призових місць .

На обласному етапі конкурсу “Сузір”я талановитих дошкільнят” дитячий танцювальний колектив Слобідорахнівського ДНЗ “Калинка” став лауреатом. Педагоги ЦРД “Пролісок” отримали нагороду від Міжнародного журналу “Жирафа-Рафа” за представлені роботи на конкурс “Безпечне довкілля очима дитини”. Триває голосування за перемогу у республіканському конкурсі на кращий ігровий майданчик. На цей конкурс подали свої матеріали педагоги ДНЗ №1. Крім цього педагоги активно співпрацюють з республіканськими педагогічними виданнями “Дитячий садок”, “Дошкільне виховання”, “Вчитель-логопед”, районною газетою “Дунаєвецький вісник”. Публікують свої доробки на інформаційному сайті ХОІППО.
Сьогодні зусилля влади, органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу направлені на зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ. По підготовці до 2013-2014 навчального року у ДНЗ району було встановлено 83 металопластикових вікна (планується ще 30 у ДНЗ № 1,) 9 дверей. У Держанівському ДНЗ здійснено капітальний ремонт покрівлі, у Маківському ДНЗ ремонт опалювальної системи та системи водопостачання харчоблоку, ремонт підлоги в Рахнівському ДНЗ, у ДНЗ № 3 капітальний ремонт харчоблоку, ДНЗ № 1 капітальний ремонт групової та санітарної кімнати за підтримки депутата Верховної ради Олександра Гереги.

У Пільномукарівському ДНЗ при допомозі спонсорів зроблено капітальний ремонт санітарної кімнати та харчоблоку.

Проводиться капітальний ремонт другої половини приміщення Тиннянського ДНЗ, ремонт санітарної кімнати Слобідорахнівського ДНЗ. Планується перекриття даху у Смотрицькому та Станційнодунаєвецькому ДНЗ, капітальний ремонт другої половини приміщення у Чаньківському ДНЗ з подальшим відкриттям другої вікової групи, капітальний ремонт системи водовідведення ДНЗ № 5, заміна системи опалення у Лисецькому ДНЗ. Виготовляється ПКД на реконструкцію Миньковецького та Гірчичнянського ДНЗ.

Крім цього суттєво поповнилася матеріально-технічна база ДНЗ. Придбано: • корпусні меблі (ЦРД «Пролісок», ДНЗ № 4 м. Дунаївці, ДНЗ смт.Дунаївці, Залісецький, Іванковецький, Слобідорахнівський, Маківський ДНЗ);

 • килимове покриття (ЦРД «Пролісок», ДНЗ № 4, № 1 м. Дунаївці, Воробіївський ДНЗ, ДНЗ смт. Дунаївці);

 • комп´ютер (Томашівський ДНЗ);

 • електроплиту, електром´ясорубку (Воробіївський ДНЗ);

 • електроводонагрівач (Малієвецький НВК);

 • пральну машину (Чечельницький ДНЗ);

 • замінено мийні ванни на харчоблоці Малопобіянського, Іванковецького ДНЗ, ДНЗ № 4 м. Дунаївці.


Запорукою успішної реалізації ключових завдань організації роботи ДНЗ району є самоорганізація педагогічних колективів, творчий потенціал їх кадрового складу, орієнтація на дітей як центр освітнього процесу та сім”ї вихованців – основних партнерів у психолого-педагогічній взаємодії кожної дитини.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка