Природознавство 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Загальна характеристика навчального предметаСторінка2/4
Дата конвертації22.02.2016
Розмір1.17 Mb.
1   2   3   4


ПРОГРАМА
1 клас

(68 год., 2 год. на тиждень, резерв – 2 год.)
з/п

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги

щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

ВСТУП (1 год.)

1.

1

Що вивчає природознавство.

Природа та її значення для людини. Для чого вивчати природознавство.Учень має уявлення про:

природу та її значення для людини;

навчальний предмет природознавство, його зміст та мету;

для чого треба вивчати природознавство.РОЗДІЛ І. СВІТ, У ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ (14 год.)

2.

1

Поняття про неживу і живу природу. Природні та рукотворні об’єкти. Взаємозв’язок живої та неживої природи. Єдність між природою та рукотворним світом.

Учень:

наводить приклади:

об’єктів неживої природи;

об’єктів живої природи;

об’єктів створених руками людини;

об’єктів живої і неживої природи;

рослин суходолу, водойм;

наземних та водяних тварин;

зв’язків між рослинам і тваринами; рослинами і неживою природою, тваринами і живою природою;

перетворення природи людиною;

природних матеріалів, з яких людина виробляє предмети вжитку;

ставлення до природи;

має уявлення про:

навколишній світ;

обмеженість можливостей органів чуття;

спостереження як метод дослідження природи;

про Сонце, Місяць, зорі як тіла неживої природи;

про різноманітність живої природи;розповідає про:

зв’язок між природою і рукотворним світом;

роль органів чуття у пізнанні навколишнього світу;

називає органи чуття;

ознаки живих організмів;досліджує природні об’єкти й об’єкти, створені людиною, за допомогою різних відчуттів;

за допомогою вчителя може спостерігати за певними об’єктами природи;

уміє користуватися лупою;

розрізняє спостереження та досліди;

характеризує об’єкти неживої природи за розміром, кольором, розташуванням у просторі;

розуміє значення рослин для природи та життя людини;

порівнює об’єкти (тіла) неживої та живої природи;

рослини водойм і суходолу;пояснює належність рослин до живих організмів;

значення рослин для живої природи;

належність тварин до живих організмів;

значення тварин для людини;знає і прагне дотримуватися правил поведінки в природі.

3.

1

Як людина пізнає світ живої та неживої природи.

Сприйняття людиною навколишнього світу. Роль органів чуття в пізнанні навколишнього світу (зір, слух, нюх, смак, дотик). Обмеженість можливостей органів чуття.4.

1

Методи вивчення природи. Спостереження та досліди.

Прилади, які допомагають людині вивчати природу. Дослідження дрібних предметів та деталей поверхонь тіл за допомогою лупи. Дослідження віддалених об’єктів за допомогою бінокля.5.

1

Різноманітність неживої природи. Різноманітність об’єктів неживої природи та їхні ознаки (колір, форма, розмір, розташування в просторі).

6.

1

Сонце, Місяць і зорі – тіла неживої природи. Сузір’я Великий Віз (Велика Ведмедиця).

7.

1

«Зелений клас». Ознайомлення з об’єктами (тілами) неживої та живої природи під час екскурсії на пришкільну ділянку, парк.

8.

1

Різноманітність живої природи.

Частини живої природи: люди, рослини, тварини. Ознаки живих організмів: ріст, розвиток, живлення, дихання, розмноження.9.

1

Умови, необхідні живим організмам для життя.

Практична робота. Порівняння об’єктів (тіл) неживої та живої природи.

10.

1

Рослини – частина живої природи. Рослина – живий організм. Різноманітність рослинного світу. Наземні та водяні рослини. Рослини рідного краю. Значення рослин (для людей, тварин та природи).

11.

1

Тварини – частина живої природи. Різноманітність тваринного світу. Наземні, водяні тварини та тварини, які опанували повітряний простір. Значення тварин для людини і природи.

12.

1

Взаємозв’язки в природі. Організми та навколишнє середовище. Встановлення зв’язків: рослини – тварини; рослини – нежива природа; тварини – нежива природа; жива природа – нежива природа.

13.

1

Людина – частина живої природи. Перетворення природи людиною. Бережливе ставлення до природи. Правила поведінки у лісі, парку, біля річки, озера.

14.

1

«Зелений клас». Природні матеріали, які використовують для створення рукотворних об’єктів. Вироби з каменю, глини, деревини та ін. у твоїй оселі в місті чи селі.

15.

1

Урок узагальнення

Обладнання: бінокль, лупа; зображення зоряного неба, Сонця, Місяця.

Спостереження за об’єктами живої, неживої природи, рукотворними об’єктами.

Дослідження: віддалених об’єктів (бінокль); дрібних предметів (лупа), органів чуття та обмеженості їхніх можливостей.

Фотополювання: об’єкти живої, неживої природи, рукотворні об’єкти.

Створення запасів насіння овочевих та інших рослин для підгодовування птахів узимку.

РОЗДІЛ ІІ. БАГАТСТВА НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ (6 год.)

16.

1

Сонце – джерело світла і тепла на Землі. Значення Сонця для живої природи. Вплив Сонця на сезонні зміни у природі та працю людей.

Учень:

має уявлення про зміну положення Сонця впродовж року та значення Сонця для живої природи (людей, рослин і тварин);

називає властивості повітря, води, склад ґрунту;

відмінності піску, каміння, глини;

складові ґрунту;пояснює:

досліди, які демонструють властивості повітря, води та ґрунту;

чому повітря, воду, ґрунт треба охороняти від забруднення;

чому треба економно використовувати воду;розуміє, що сніг, лід та водяна пара – також вода;

значення повітря, води, ґрунту для життя рослин, тварин, людини.
17.

1

Повітря. Властивості повітря. Значення повітря для живої природи. Охорона повітря від забруднення.

Практична робота. Вивчення властивостей повітря.

18.

1

Вода. Властивості води. Сніг і лід як вода. Водяна пара. Охорона води від забруднення. Економне використання води в побуті.

Практична робота. Вивчення властивостей води.

19.

1

«Зелений клас». Ознайомлення з об’єктами неживої природи на поверхні землі: камінням, піском, глиною. Складання колекції з невеликих уламків каміння та зразків глини і піску. Спостереження за природою восени.

20.

1

Поняття про ґрунт. Склад ґрунту. Значення ґрунту для життя рослин і тварин, господарської діяльності людини.

Практична робота. Встановлення складу ґрунту.

21.

1

Урок узагальнення

РОЗДІЛ ІІІ. БАГАТСТВА ЖИВОЇ ПРИРОДИ (18 год.)

22.

1

Рослини навколо нас. Дикорослі та культурні рослини. Значення рослин для природи та життя людини.

Учень:

називає органи (квіткових) рослин; умови необхідні для нормального росту та розвитку рослин;

умови, потрібні для життя тварин;

спільні ознаки у комах;

спільні ознаки у птахів;

основні ознаки звірів;

наводить приклади:

культурних рослин (зернових, овочевих, садових, квітково-декоративних);

перелітних та осілих птахів своєї місцевості;

тварин, занесених до Червоної книги України;розпізнає органи рослини;

найпоширеніші (листяні та хвойні) дерева, кущі, трав’янисті рослини своєї місцевості;

представників комах;

найпоширеніших птахів своєї місцевості;

найпоширеніших звірів;

порівнює дерева, кущі, трав’янисті рослини;

будову різних видів риб, птахів, звірів;має уявлення про Червону книгу України;

про рослини своєї місцевості, які потребують охорони;

про тварин, занесених до Червоної книги України;

пояснює:

поділ тварин за способом живлення;

пристосування риб до життя у воді;

пристосування птахів до польоту;причини відльоту птахів;

усвідомлює необхідність охорони тварин;

прагне допомагати птахам узимку.


23.

1

Різноманітність рослинного світу. Спільні ознаки будови рослин. Органи (квіткових) рослин: корінь, стебло, листки, квітка, плід та насіння.

Практична робота. Вивчення будови рослин.

24.

1

Дерева, кущі та трав’янисті рослини. Їхні відмінності. Приклади найпоширеніших представників різних форм рослин.

Практична робота. Розпізнавання дерев (листяних та хвойних), кущів та трав на пришкільній ділянці, в парку; виділення головних спільних та відмінних ознак будови дерев, кущів та трав’янистих рослин.

25.

1

Вирощування кімнатних рослин. Умови, необхідні для нормального росту та розвитку (світло, тепло, вода, повітря, ґрунт).

Міні-проект. Що треба рослинам для життя.

26.

1

Охорона рослин. Рослини рідного краю, яким загрожує зникнення. Червона книга України.

27.

1

Тварини навколо нас. Дикі та свійські тварини. Різноманітність диких тварин. Походження свійських тварин. Значення диких і свійських тварин у природі та житті людини.

Практична робота. Розпізнавання диких і свійських тварин на малюнках та фотографіях.

28.

1

Умови, необхідні для життя тварин. Залежність способу життя тварин від неживої природи. Умови, необхідні для життя тварин.

29.

1

Способи живлення тварин. Розподіл тварин за способом живлення (рослиноїдні, м’ясоїдні, всеїдні). Миролюбні рослиноїдні тварини та хижаки.

30.

1

Різноманітність тваринного світу (комахи, риби, птахи, звірі). Пристосування тварин до різних умов життя.

31.

1

Комахи. Характерні ознаки в будові комах. Розпізнавання представників комах: бджола медоносна, лісова мураха, колорадський жук. Значення комах у природі та їхня охорона.

32.

1

Риби. Характерні ознаки в будові риб. Пристосування риб до життя у воді. Риби місцевої водойми.

33.

1

Птахи. Характерні ознаки в будові птахів. Пристосування птахів до польоту. Птахи лісу, водойм, садів і парків.

34.

1

Розпізнавання птахів своєї місцевості взимку. Осілі та зимуючі птахи. Допомога птахам узимку.

35.

1

«Зелений клас». Спостереження за птахами. Турбота про птахів узимку.

36.

1

Звірі. Основні ознаки звірів. Розпізнавання найпоширеніших звірів рідного краю.

37.

1

Охорона тваринного світу. Тварини Червоної книги України. Зникаючі тварини рідного краю.

38.

1

Екскурсія до краєзнавчого музею (будинку природи, шкільного живого куточка, зоопарку).

39.

1

Урок узагальнення

Обладнання: надувні іграшки, повітряні кульки, зразки піску, глини, ґрунту, уламки граніту, колекції насіння, плодів, натуральні зразки рослин, колоски зернових культур, муляжі плодів, таблиці, малюнки, фотографії з зображенням рослин, тварин, репродукції пейзажних творів видатних художників.

Індивідуальні та колективні спостереження за змінами у природі; життям птахів узимку; свійськими тваринами.

Досліди з надувною кулькою, м’ячем, водою, ґрунтом.

Демонстраційний експеримент: демонстрація властивостей повітря, води, ґрунту.

Домашні спостереження: танення льоду, замерзання води, утворення водяної пари.

Створення колекцій каміння своєї місцевості та насіння культурних рослин.

Планування діяльності: виготовлення годівничок для птахів, заготівля насіння для підгодовування птахів узимку.

Робота з джерелами інформації: читання оповідань і розповіді про тварин і рослини, які занесені до Червоної книги України, опис за фотографіями тварин та рослин.

РОЗДІЛ ІV. ЗАПИТАННЯ ДО ПРИРОДИ (10 год.)

40.

1

Міні-проект. «Що потрібно рослинам для життя?». Дослідження впливу води, тепла і світла на проростання насіння квасолі.

Учень:

працює у групі;

ставить запитання;

висловлює здогади;

пояснює мету дослідження;

висловлює власну думку про результати дослідження;

представляє результати проекту.


41.

1

Міні-проект. «Домашні улюбленці». Домашні тварини, догляд за ними.

42.

1

Міні-проект. «Назви». З’ясування походження назв рослин і тварин (мати-й-мачуха, подорожник, сон-трава, жук-носоріг, жук-олень тощо).

43.

1

Міні-проект. «Корисні чи шкідливі?». Розповіді про значення тварин (жаби, павуки, мухи, змії та ін.).

44.

1

Міні-проект. «Життя медоносної бджоли». Взаємозв’язок бджоли як запилювача і рослин.

45.

1

Міні-проект. «Чи розуміють тварини одне одного?» Розповіді про поведінку тварин.

46.

1

Міні-проект. «Як малює олівець?». Методи вивчення природи: спостереження та досліди.

47.

1

Міні-проект. «Вода в моїй оселі». Вода, її властивості та раціональне використання в побуті.

48.

1

Міні-проект. «Нитковий телефон». Спостереження і досліди. Як виникають і передаються звуки?

49.

1

Міні-проект. «Чому підстрибує м’яч?». Спостереження і дослідження, властивості повітря.

Спостереження: за кімнатними рослинами, проростанням квасолі при різній вологості ґрунту, температурі.

Дослідження: як виникають і передаються звуки; пружних властивостей повітря; як малює олівець.

Моделювання: модель ниткового телефону.

Планування діяльності: робота в групі над створенням проектів.

Фотополювання: домашні улюбленці, домашні кімнатні рослини.

РОЗДІЛ V. МОЯ КРАЇНА – УКРАЇНА (17 год.)

50.

1

Україна – моя Батьківщина. Київ – столиця України. Місто (село), в якому я народився і живу.

Учень:

має уявлення про

карту України;

позначення на карті рівнин, гір, річок, морів;

знає:

назву Батьківщини, столицю України, назву свого міста (села); домашню адресу;

назви морів, гір та найбільших річок України;

що вирощують на городах, полях і в садах своєї місцевості;

диких тварин рідного краю;

які рослини і тварини свого краю потребують охорони;порівнює листяні, мішані та хвойні ліси;

пояснює:

господарське значення лісів, культурних рослин, свійських тварин своєї місцевості;

чому зникають тварини і чому їх треба охороняти;

де береться папір;

де береться побутове сміття, чим воно небезпечне для живої природи;

уміє спостерігати за поведінкою домашніх тварин.


51.

1

Україна на карті. Рівнини і гори, річки, озера, моря на карті України.

Показ на карті міста, села, де ти живеш.52.

1

Водойми України (річки, озера, моря). Найбільші річки України. Водойми твоєї місцевості. Господарське значення водойм.

53.

1

Озера України. Найбільші озера України. Господарське значення.

54.

1

Чорне та Азовське моря. Рослинний і тваринний світ Чорного й Азовського морів. Значення морів.

55.

1

Гори Україні. Кримські та Карпатські гори. Господарська діяльність людей у гірській місцевості.

56.

1

Ліси – багатство України. Ліси листяні, мішані та хвойні. Рослини і тварини лісів твого краю. Господарське значення лісів.

57.

1

Міні-проект. «Зелена аптека». Вивчення лікарських рослин.

58.

1

Культурні рослини рідного краю. Рослини поля, саду, городу. Праця людини на городі, в полі і в саду. Господарське значення культурних рослин.

59.

1

«Зелений клас». «Посади рослину». Розмноження рослин для озеленення класу, пришкільної території.

60.

1

Свійські тварини рідного краю. Господарське значення.

Практична робота. Встановлення, які продукти на твоєму столі мають рослинне, а які тваринне походження.

61.

1

Червонокнижні рослини і тварини рідної місцевості.

62.

1

Споживання та відходи. Утворення відходів. Звідки береться побутове сміття, яке забруднює природу, та куди воно дівається?

63.

1

Міні-проект. «З чого виробляють папір та охорона лісів».

64-65.

2

Моделювання виникнення екологічних проблем забруднення довкілля, водойм, повітря та пошук шляхів їхнього розв’язання.

66.

1

Урок узагальнення

Спостереження: за поведінкою домашніх тварин.

Моделювання: екологічних проблем та пошук шляхів їхнього розв’язання.

Дослідження: звідки береться сміття?

67-68.

2

РЕЗЕРВ
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка