Природознавство 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Загальна характеристика навчального предметаСторінка4/4
Дата конвертації22.02.2016
Розмір1.17 Mb.
1   2   3   4


ПРОГРАМА
4 клас

(68 год., 2 год. на тиждень, резерв –3 год.)


з/п

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги

щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Вступ (1 год.)

1.

1

Вступ.

Різноманітність тіл та явищ у природі. Цілісність природи. Єдність людини та природи.Учень:

характеризує тіла живої та неживої природи;

називає явища у живій та неживій природі;

розуміє цілісність природи;

усвідомлює зв’язок людини і природи.

РОЗДІЛ І. ЛЮДИНА І МІКРОСВІТ (16 год.)

Тема 1. Будова і властивості речовини – 8 год.

2.

1

Тіла та речовини. Агрегатні стани речовин.

Учень:

наводить приклади фізичних тіл та речовин, з яких вони складаються;

має уявлення про різноманітність речовин у природі;

називає і розпізнає агрегатні стани речовин;

називає:

- 3–4 речовини та вказує сферу їхнього застосування;

- кристалічні та некристалічні речовини;

характеризує властивості твердих тіл, рідин і газів;

готує в групах розповіді про речовини та їхні властивості;

описує речовини за їхніми властивостями;

наводить докази:

- існування молекул та атомів;

- руху та взаємодії молекул та атомів;

аргументує, опираючись на досліди, що між молекулами є проміжки;

моделює у групі:

- тепловий рух молекул;

- розпад молекули на атоми;

- з’єднання атомів у молекули;шукає інформацію про речовини,

готує розповідь про властивості речовин;

відповідає на запитання;

задає запитання;

висловлює своє враження від виступів однокласників;

презентує результати власних досліджень і спостережень.

3.

1

Властивості твердих тіл, рідин і газів.

4.

1

Молекули й атоми. Молекулярні та атомарні речовини. Кристалічні та некристалічні речовини. Поняття про перетворення і збереження речовин у природі.

Моделювання молекул води, кисню, водню, азоту, вуглекислого газу.

Демонстраційні досліди, які підтверджують те, що всі тіла складаються з молекул і атомів, між якими є проміжки.

5.

1

Тепловий рух молекул.

Дидактична гра «Атоми і молекули».

Демонстраційні досліди, які підтверджують рух молекул та атомів.

6.

1

Взаємодія молекул.

Демонстрація дослідів які підтверджують, що між частинками, з яких складаються тіла, є взаємодія молекул та атомів.

7.

1

Різноманітність речовин у природі та їхні властивості.

8.
«Речовини навколо нас», інформаційно-пізнавальний проект (на вибір учителя):

  • Речовини, з яких будують будинок, та їхні властивості.

  • Речовини, які літають у космос, та їхні властивості.

  • Речовини у твоєму портфелі та їхні властивості.

  • Речовини у на кухні та їхні властивості.

  • Речовини на городі та їхні властивості.

  • Речовини у ванні та їхні властивості.

9.

1

Урок узагальнення

Моделювання молекул води, кисню, водню, азоту, вуглекислого газу.

Моделювання в групі: тепловий рух молекул, розпад молекули на атоми, з’єднання атомів у молекули.

Демонстрація кристалічних (граніту, солі, мідного купоросу) та некристалічних речовин (глина, пластилін, скло, пластмаса).

Робота з джерелами інформації: пошук інформації у додаткових джерелах для реалізації проектів (у довідниках, енциклопедіях, періодичних виданнях, мережі Інтернет).

Тема 2. Прилади та вимірювання – 8 год.

10.

1

Вимірювання. Поняття про точність вимірювань. Шкала приладу. Ціна поділки. Прилади для вимірювання лінійних розмірів: лінійка, метр, кравецька стрічка, мікрометр, штангенциркуль. Таблиця вимірів.

Учень

називає:

- прилади для вимірювання лінійних розмірів тіл;

- одиниці вимірювання довжини, площі, об’єму;

визначає ціну поділки лінійки;

має уявлення про точність вимірювання;

записує результати вимірювань у таблицю;

аналізує і порівнює результати, записані у таблиці;

наводить приклади необхідності вимірювань довжини, площі, об’єму в побуті та техніці;

визначає ціну поділки мензурки, циліндра;

вимірює за допомогою мензурки об’єм рідини, об’єм твердого тіла;

встановлює співвідношення між одиницями вимірювання об’єму;

знає:

- правила зважування тіл;

- основні співвідношення між одиницями вимірювання маси;

має уявлення про різну точність вимірювання;

шукає інформацію у додаткових джерелах;

систематизує інформацію (складає таблиці, малює схеми);

виступає з повідомленнями за темою проекту.


11.

1

Вимірювання лінійних розмірів тіл за допомогою лінійки. Одиниці вимірювання довжини та співвідношення між ними. Поняття про середнє значення величини. Визначення середніх розмірів дрібних тіл (дробу, насіння, зерна) методом ряду. Схема досліду.

12.

1

Місткість посудини та об’єм тіла. Мензурка. Вимірювальний циліндр. Ціна поділки мензурки та циліндра. Одиниці вимірювання об’єму та співвідношення між ними. Приготування розчинів та вимірювання їхніх об’ємів за допомогою мензурки або циліндра.

13.

1

Визначення об’єму твердих тіл за допомогою мензурки.

14.

1

Маса тіла. Одиниці вимірювання маси та співвідношення між ними. Будова важільних терезів. Правила зважування.

15.

1

Вимірювання маси твердих тіл та рідин за допомогою важільних терезів.

16.

1

Проектна діяльність (за вибором учителя).

Дослідницький проект «Виготовлення саморобних важільних терезів та різноваг» або інформаційно-пізнавальний проект «Ми вимірюємо Сонячну систему!» (порівняння відстаней планет до Сонця, порівняння їхніх розмірів, мас).17.

1

Урок узагальнення

Обладнання: лінійка, метр, кравецька стрічка, мікрометр, штангенциркуль, мензурка, циліндр, важільні терези та різноваги.

Вимірювання: лінійних розмірів тіл, середніх розмірів дрібних тіл, об’єму та маси тіл.

Дослідження: виготовлення саморобних важільних терезів та різноваг; порівняння відстаней, розмірів та мас у Сонячній системі.

Робота з джерелами інформації: пошук інформації у додаткових джерелах для реалізації проектів (у довідниках, енциклопедіях, періодичних виданнях, мережі Інтернет, робота з таблицями, схемами.

РОЗДІЛ ІІ. ЛЮДИНА НА ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ (34 год.)

Тема 1. Людина – 12 год.

18.

1

Людина – частина живої природи. Організм людини. Основні системи органів тіла людини та їхнє значення в житті людини.


Учень

пояснює:

- належність людини до живої природи;

- відмінність людини від інших тварин;

- значення системи органів у житті організму;

- значення шкіри для організму;

- виділення шкірою поту і жиру;

- значення м’язів;

- необхідність харчування;

- необхідність поживних речовин і вітамінів для людини;

- дихальні рухи і газообмін в легенях;

- значення крові для організму;

називає:

- основні системи органів тіла людини;

- частини скелета;

- органи травлення;

- органи дихання;

- органи кровообігу;

- органи чуття;

характеризує:

- призначення частин скелета;

- функції органів чуття;

дотримується правил гігієни;

уміє:

- надавати першу допомогу при переломах і вивихах;

- надавати першу допомогу при різних ушкодженнях шкіри (порізах, опіках, обмороженнях);

- вимірювати пульс;

- надавати першу допомогу при кровотечах;знає про:

- важливість тренування м’язів;

- необхідність берегти зуби;

прагне:

- дотримуватися правил харчування;

- уникати харчових отруєнь;

- піклуватися і зміцнювати нервову систему;

має уявлення про:

- необхідність попередження захворювань органів дихання;

- профілактику інфекційних і простудних захворювань;

- функцію нервової системи;усвідомлює:

- шкідливість куріння;

- необхідність дбайливого ставлення до серця і необхідності його тренування;

- необхідність дбати про власну поставу;

- необхідність загартування;

називає складові нервової системи;

знає:

- чинники, які шкодять нервовій системі;- чинники, які негативно впливають на органи чуття.

19.

1

Шкіра. Будова шкіри. Її значення для організму людини. Правила гігієни. Засмага і захист від сонячних променів. Перша допомога при різних ушкодженнях шкіри.

Практична робота. Тренування у наданні першої допомоги собі й іншим при різних ушкодженнях шкіри.


20.

1

Рух людини. Кістки. Основні частини скелета, їхнє призначення. Як бути струнким. Перша допомога при переломах.

Практична робота. Надання першої допомоги при переломах; перевірка власної постави.


21.

1

М’язи. Їхнє призначення. Робота м’язів: скорочення і розслаблення. Важливість тренування м’язів.


22.

1

Травлення. Харчування і склад їжі. Поживні речовини. Вітаміни. Органи травлення. Зуби і язик. Стравохід, шлунок, кишечник (12-типала кишка, тонкий та товстий кишечник, пряма кишка), печінка, підшлункова та слинні залози. Попередження захворювань органів травлення. Джерела харчових отруєнь.


23.

1

Органи дихання: носова порожнина, гортань, трахея, бронхи, легені. Дихальні рухи і газообмін у легенях. Попередження захворювань органів дихання. Інфекційні та простудні захворювання; шкідливість куріння та дихання забрудненим отруйними газами повітрям.


24.

1

Кров, її значення для організму. Органи кровообігу: кровоносні судини, серце. Пульс і його вимірювання. Дбайливе ставлення до серця та його тренування. Перша допомога при кровотечах.

Практична робота. Надання першої допомоги при різних ушкодженнях кровоносних судин; вимірювання пульсу у стані спокою й після навантаження.


25.

1

Мозок – орган управління. Нервова система: мозок і нерви. Функція нервової системи. Головний і спинний мозок. Нерви – «провідники» в нервовій системі. Керування диханням, серцебиттям, перетравлюванням їжі. Що шкодить нервовій системі і як її берегти.


26.

1

Органи чуття. Око – орган зору. Вухо – орган слуху. Ніс – орган нюху. Язик – орган смаку. Шкіра – орган дотику. Гігієна органів чуття; попередження їхніх захворювань.

Практична робота. Вивчення залежності розмірів зіниці ока від яскравості освітлення.

27.

1

Урок узагальнення

Обладнання: муляжі, малюнки, таблиці, фотографії про будову тіла людини, бинти для перев’язок при ушкодженнях, ліхтарик, зубна щітка для демонстрації правильного чищення зубів, лупа.

Дослідження: частоти пульсу, будови шкіри за допомогою лупи.

Спостереження та погодою, щоб вдягатися відповідно до погоди.

Тема 2. Наша Батьківщина – Україна – 12 год.

28.

1

Україна на планеті Земля. Київ – столиця України. Карта України. Мій рідний край на карті України. Символіка України.

Практична робота. Уявна подорож до столиці України. (розповідь про Київ).

Учень:

знає символіку держави;

розрізняє:

- форми поверхні Землі;

- види корисних копалин;

класифікує гори за висотою;

наводить приклади (2–3) корисних копалини рідного краю;

пояснює:

- значення корисних копалин для господарської діяльності людини;

- схему будови річки;

відмінності господарської діяльності людини від рельєфу;

- значення лісів для людини;

- особливості пристосування тварин і рослин до життя в умовах степу;розуміє значення ґрунту в житті живої природи;

досліджує причини забруднення ґрунту;

працює з атласом і контурною картою;

характеризує:

- зону лісостепу;

- зону мішаних лісів;

називає:

- штучні та природні водні об’єкти;

причини пожеж та їхній вплив на ґрунти;

- природні зони України;

- заповідні території (1) зони мішаних лісів;

- представників рослинного і тваринного світу зони мішаних лісів;- заповідні території (1) зони лісостепу;

- представників рослинного і тваринного світу степів;

- представників рослинного і тваринного світу гір;

називає і показує на карті:

- Україну та її столицю;

- найбільші річки України;

- Чорне та Азовське моря;

- свою область;

- найбільші гори, рівнини і височини світу й України;

- природні зони;

- Кримські гори і Карпати;заповідники і національні парки.

29.

1

Форми земної поверхні України. Рівнини. Височини. Утворення та зміни на поверхні рівнин. Гори. Відмінність гір за висотою. Особливості господарської діяльності людини на рівнинах і у гірській місцевості.

30.

1

Корисні копалини рідного краю, їхні види (2–3 приклади), та значення в господарстві, дбайливе ставлення до корисних копалин.

Практична робота. Характеристика корисних копалин та з’ясування їхнього значення для господарської діяльності людини.

31.

1

Водойми України. Природні та штучні водні об’єкти. Чорне й Азовське моря. Найбільші річки України.

32.

1

Будова річки, притоки. Рівнинні та гірські річки. Водосховища, ставки. Водойми рідного краю. Значення водойм та їхня охорона.

33.

1

Ґрунт, його значення. Значення ґрунту в житті рослин, тварин і людини. Охорона ґрунтів. Яри та боротьба з ними. Роль людини у збереженні і покращенні ґрунтів.

Дослідницький проект. «Що забруднює ґрунт?». (Експеримент).

34.

1

Природні зони України. Зона мішаних лісів (Полісся), лісостеп, степ. Карта природних зон.

Практична робота. Нанесення на контурну карту меж природних зон.

35.

1

Мішані ліси. Рослинний і тваринний світ. Значення лісів для людини. Господарська діяльність людини в зоні мішаних лісів. Заповідні території зони мішаних лісів.

36.

1

Лісостеп. Рослинний і тваринний світ зони. Господарська діяльність людини в лісостепу. Заповідні території зони лісостепу.

37.

1

Степи. Багатство й різноманітність рослин та тварин у степах. Пристосування живих організмів до життя у степах. Охорона тварин і рослин степу. Господарська діяльність людини в зоні мішаних лісів.

38.

1

Гори. Кримські та Карпати. Уявна подорож до Українських Карпат. Рослинний та тваринний світ у горах. Господарська діяльність людей у гірській місцевості. Зникаючі тварини і рослини Кримських і Карпатських гір.

39.

1

Заповідники, національні парки, їхня роль в охороні природи. Червона книга України, її значення, окремі представники рослин і тварин Червоної книги.

40.

1

Урок узагальнення знань

Моделювання проблемних ситуацій щодо використання природи та знаходження шляхів їхнього розв’язання.

Дослідження причин забруднення ґрунту.

Робота з джерелами інформації: пошук інформації в додаткових джерелах (у довідниках, енциклопедіях, періодичних виданнях, мережі Інтернет; з картами.

Тема 3. Населення Землі – 5 год.

41.

1

Заселення людиною Землі. Чисельність населення Землі, її зміна. Раси. Зовнішні ознаки людей різних рас.

Практична робота. Складання порівняльної характеристики ознак людей різних рас.

Учень:

знає чисельність населення світу і України;

розрізняє людські раси за зовнішніми ознаками;

називає причини, які вплинули на розселення людей;

перші поселення у рідному краї;пояснює залежність господарської діяльності людей від природних умов;

відмінності міста і села за зовнішніми ознаками;показує на карті найбільші міста світу і України (3–4).

42.

1

Розміщення людей на Землі. Причини розселення людей. Найдавніші поселення у рідному краї.

Міні-проект. «Як виникла назва мого міста (села)?».

43.

1

Господарська діяльність людини в різних природних умовах. Пристосування людини до різних природних умов (зовнішній вигляд, житло, одяг, праця, їжа).

44.

1

Види поселень людей: міські, сільські. Їхня відмінності за зовнішніми ознаками і зайнятістю населення. Найбільші міста світу й України.

Практична робота. Позначення на карті найбільших міст світу й України.

45.

1

Урок узагальнення

Обладнання: карта світу, карта населення світу, фотографії (картини) людей різних рас.

Робота з джерелами інформації: пошук інформації у додаткових джерелах для реалізації проектів (у довідниках, енциклопедіях, періодичних виданнях, мережі Інтернет, робота з таблицями, схемами, картами .

Тема 4. Енергоносії та їхнє використання людиною – 5 год.

46.

1

Енергоносії. Відновлювані та не відновлювальні енергоносії. Сонце як невичерпне джерело енергії. Вітер – найдоступніше відновлюване джерело енергії. Інші відновлювальні джерела енергії (енергія річок, морів та океанів, енергія зі сміття та гниття залишків рослин, енергія Землі).


Учень:

характеризує Сонце як невичерпне джерело енергії;

розрізняє відновлювальні та не відновлювальні джерела енергії;

пояснює діаграму запасів природного палива на Землі;

має уявлення про перетворення енергії Сонця в інші види енергії;

готує в групах:

- розповідь про шляхи втрати тепла у будинку;

- розповідь про способи заощадження тепла й електроенергії в будинку (квартирі);

виготовляє плакат, презентує і захищає його зміст,

знаходить спосіб його практичного застосування;

висловлює власну думку щодо збереження тепла та електроенергії.


47.

1

Використання енергоносіїв людиною. Природне паливо. Запаси природного палива на Землі. Перетворення енергії Сонця в інші види енергії.


48.

1

Дослідницький проект «Коли? відбуваються втрати тепла у будинках?».


49.

1

Дослідницький проект «Як заощадити тепло й електроенергію в своїй оселі?».

50.

1

Узагальнюючий урок. Творчий проект «Захисники природи» Підготувати малюнки, рекламні плакати для пропагування енергозбереження в нашій країні. Розмісити плакати у школі, в будинках, на вулицях міста чи села.

Дослідження: яким чином відбуваються втрати тепла у будинках? Як заощадити тепло й електроенергію в твоїй оселі?

Робота з джерелами інформації: пошук інформації у додаткових джерелах для реалізації проектів (у довідниках, енциклопедіях, періодичних виданнях, мережі Інтернет, робота з таблицями, схемами.

РОЗДІЛ ІІІ. ЛЮДИНА І ВСЕСВІТ (16 год.)

Тема 1. Земля – наш космічний дім – 10 год.

51.

1

Оболонки Землі. Тверда оболонка Землі –літосфера. Гірські породи і мінерали, їхнє значення для людини. Внутрішня будова Землі: ядро, мантія, земна кора.

Учень:

називає:

- оболонки Землі;

- приклади гірських порід і мінералів;

- природні зони світу;

- представників рослинного і тваринного світу;

розпізнає форми рельєфу;

розуміє значення:

- гірських порід для людини;

- атмосфери для життя на Землі;

- вплив клімату і погоди на здоров’я людини;

- гідросфери для формування клімату Землі;пояснює:

- вплив людини на біосферу;

- як відбувається нагрівання атмосфери;

висловлює оцінні судження про ставлення інших і своє власне до природи;

стисло характеризує природні зони за планом;

показує:

- на фізичній карті найбільші гори, річки, моря, рівнини, височини;

- на карті природних зон, їхні межі;моделює життєві ситуації, вибирає допустимі форми поведінки, які не шкодять природі;

висловлює свою думку про неповторність планети Земля.


52.

1

Рельєф і форми рельєфу. Гори, рівнини, височини. Найбільші гори, рівнини і височини світу.

Практична робота. Нанесення на контурну карту гір (2), рівнин (2) і височин (2).

53.

1

Повітряна оболонка Землі – атмосфера. Значення атмосфери для життя на Землі. Нагрівання атмосфери. Розподіл тепла на Землі.

54.

1

Погода і клімат. Атмосферні опади. Вітер. Буревії. Вплив клімату і погоди на господарську діяльність та здоров’я людини.

Практична робота. Оцінка впливу погодних умов на самопочуття людей (опитування членів родини).

55.

1

Водна оболонка Землі – гідросфера. Розподіл прісної води на Землі. Малий і великий кругообіг води та його роль у природі. Значення гідросфери для формування клімату Землі (здатність води розподіляти тепло і пом’якшувати клімат). Споживання води в сім’ї, Україні та світі.

56.

1

Жива оболонка Землі – біосфера. Життя на Землі. Різноманітність живих організмів на суходолі та в Світовому океані.

57.

1

Природні зони, їхня характеристика. Вплив людини на біосферу.

Спостереження за живою природою як спосіб визначення якості навколишнього середовища.

58.

1

Як людина пізнавала Землю. Пригоди Марко Поло. Христофор Колумб. Навколосвітні подорожі. Фернан Магеллан. Сучасні методи дослідження природи Землі.

59.

1

Неповторність Землі. Охорона водних ресурсів, атмосфери Землі, земних надр. (Узагальнюючий урок).

Спостереження за живою природою як спосіб визначення якості навколишнього середовища.

Дослідження впливу погодних умов на самопочуття людей (опитування членів родини).

Робота з джерелами інформації: пошук інформації у додаткових джерелах (у довідниках, енциклопедіях, періодичних виданнях, мережі Інтернет, робота з таблицями, схемами; портрети Марко Поло, Христофора Колумба, Фернана Магеллана.

Тема 2. Наша адреса у Всесвіті – 6 год.

60.

1

Земля, Місяць і Сонце. Рухи Землі та Місяця. Сонячна система та її склад. Вивчення небесних тіл за допомогою телескопів та міжпланетних станцій.


Учень

пояснює:

- зміну дня і ночі, зміну пір року на Землі, добове обертання зоряного неба рухом Землі навколо осі;

- необхідність вивчення Сонця та тіл Сонячної системи;

- як відрізнити неозброєним оком планету від зорі;знає склад Сонячної системи та місце Землі у ній;

характеризує:

- Сонце як одну з багатьох зір;

- Молочний Шлях як нашу Галактику;

називає:

- відмінності зір за температурою, розмірами, розташуванням у просторі;

- 2–3 сузір’я зоряного неба;

- складові Всесвіту;

- 1–2 природодослідників Всесвіту та їхні відкриття;знає:

- призначення телескопа;

- власні назви 1–2 зір (Полярна, Сиріус);

- уявлення стародавніх людей про Землю та Всесвіт;має уявлення:

- про дослідження Сонячної системи;

- про форму Галактики;

- про карту зоряного неба;

- про розширення Всесвіту;

пояснює добове обертання зоряного неба рухом Землі навколо осі;

- розташування зір у просторі за допомогою моделі сузір’я;

- місце Землі у Всесвіті;розпізнає 3–4 сузір’я (Великої та Малої Ведмедиці, Оріон, Лебідь, Кассіопею);

моделює розширення Всесвіту за допомогою надувної кульки;

презентує своє дослідження;

відповідає на запитання;

задає запитання;

висловлює своє враження від виступів однокласників.

Визначає напрямок на північ за допомогою Полярної зорі.

61.

1

Сонце та зорі. Зорі. Їхня різноманітність за розмірами, температурою, розташування у просторі. Сонце – жовтий карлик.


62.

1

Зоряне небо. Сузір’я зоряного неба. Добове обертання зоряного неба. Велика та Мала Ведмедиці (Великий та Малий Віз). Полярна зоря. Молочний (Чумацький) Шлях. Галактики. Молочний Шлях – наша Галактика.

Моделювання: виготовлення моделі сузір’я.


63.

1

Розвиток поглядів на Землю і Всесвіт. Уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт. Всесвіт за Аристотелем. Микола Коперник та геліоцентрична система світу. Перші телескопічні дослідження Всесвіту Галілео Галілея.

Дидактична гра «Суперечка Аристотеля з Коперником і Галілеєм, або Як довести, що Земля обертається навколо Сонця?».


64.

1

Сучасні уявлення про Всесвіт. Будова Всесвіту. Розширення Всесвіту. Моделювання розширення Всесвіту за допомогою надувної кульки.


65.

1

Узагальнюючий урок. Написання есе на тему (за вибором): «Земля і Всесвіт», «Майбутнє Землі і людства», «Людина – неповторна», «Земля – неповторна».


Демонстрація: телурія.

Робота з джерелами інформації: таблиці, міжпланетних станцій, фотографій Землі з космосу та інших небесних об’єктів (або діапозитиви), карти зоряного неба, портрети вчених, малюнки з ілюстраціями їхніх наукових поглядів.

66-68.

3

РЕЗЕРВ

Науковий керівник творчого колективу з розроблення проекту програмиГільберг Тетяна Георгіївна, завідувач кафедри методики навчальних дисциплін Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка