Природознавство 5 класСкачати 294.67 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір294.67 Kb.

ПРИРОДОЗНАВСТВО 5 клас


п/п

Дата

Зміст уроку

Державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів

Наочність

Домашнє завдання

1/1
Науки, що

вивчають


природу

Учень називає природничі науки (біологію, фізику, хімію, географію, астрономію, екологію) та їх внесок у вивчення природи; пояснює прикладне значення досягнень у галузі природничих наук

Обладнання: рисунки, фотографії, слайди з об'єктами живої та неживої природи; каміння, рослина в горщику, цеглина, цвях, тощо; презентація «Науки, що вивчають природу»

§1

2/2
Методи

вивчення


природи

Учень називає методи вивчення природи (спостереження, експеримент, вимірювання); імена вчених- натуралістів (2-3) та їхній внесок у вивчення природи; наводить приклади використання різних природничо-наукових методів під час вивчення природи

Обладнання: візки, вологі серветки, сіль, розчинна кава, крохмаль тощо; поверхні різної шорсткості

§2

Спост.: за тілами живої та неж.

природи; за змін у прир прот певн часу


З/З
Обладнання для вивчення природи. Практичне заняття ознайомлення з простим обладнанням для

природничо- наукових спостережень та дослідівУчень називає обладнання для вивчення природи (лабораторне обладнання, збільшувальні та вимірювальні прилади); наводить приклади лабораторного обладнання, вимірювальних і збільшувальних приладів; описує призначення простого обладнання (лупи, термометра, лінійки, мірного циліндра) для природничо-наукових спостережень та дослідів;

розрізняє в описі досліду або спостереження мету, умови його проведення та отримані результати дотримується правил безпечного використання лабораторного обладнання

Обладнання: лупа, бінокль, терези, годинник, секундомір, термометр, лінійка, мірний циліндр, хімічний стакан тощо. Демонстрація вимірювальних і збільшуваних приладів, лабораторного обладнання

§3

Досл. пр:

складання

переліку

побутових

вимірюва

льних


приладів

та

здійсненн явимірюва ння за допомого ю одного з них

4/4
Практичне заняття ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів

Учень уміє знаходити необхідну інформацію у довідкових виданнях із природничих наук; використовує додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; вивчену природничо- наукову лексику в самостійних усних повідомленнях

Обладнання: енциклопедії, словники, довідники, атласи географічних карт, атласи- визначники рослин і тварин, науково- популярна література, хрестоматії з природознавства, інтернет-ресурси

Повт. § 1- 3 Робота над

проектом


«Визначні

вчені-

натураліс

ти»
5/5
Узагальнюючий урок: Захист проектів та дослідницького практикуму

Учень використовує вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях

Презентації
6/1
Тіла навколо нас.

Характеристики тіла, їх вимірюванняУчень називає характеристики тіла (форма, розміри, маса, об'єм); прилади та інструменти для вимірювання розмірів та маси тіл; наводить приклади тіл, що оточують людину;

описує за запропонованим планом тіла; порівнює тіла за 3-4 ознаками

Обладнання: терези, лінійки, мензурка, куб, паралелепіпед, природні та штучні тіла.

Демонстрація зразків природних та штучних тіл

§4

7/2
Практична робота: вимірювання маси та

розмірів різних тілУчень уміє користуватись приладами для вимірювання маси й розмірів тіла; дотримується правил безпечного використання лабораторного обладнання;

розрізняє мету, умови проведення досліду та отримані результати

Обладнання: терези, лінійки, мензурка, куб, паралелепіпед, природні та штучні тула

Поет §4, завд с. 23- зріст

8/3
Речовини.

Фізичні


властивості

речовин.


Властивості

твердих тіл,

рідин та газів


Учень називає фізичні властивості речовин (колір, блиск, запах, агрегатний стан), властивості газів (не зберігають форму, займають весь наданий простір), рідин (не зберігають форму, зберігають об'єм, текучі), твердих тіл (зберігають форму та об'єм);

наводить приклади речовин, що оточують людину; порівнює речовини за 3-4 ознаками/ пояснює відмінність між агрегатними станами речовин

Обладнання: мідь, вугілля, алюміній, сіль кухонна, сода питна, оцет, олія; вода, лійки, скляні палички, хімічні стакани; слайди (відео) процесів зміни агрегатних станів речовин

§ 5, завд 1- (дівч), завд 2 - (хлопч) с.27

9/4
Атоми й хімічні елементи. Молекули.

Учень називає найпоширеніші у природі хімічні елементи (2-3); пояснює причини дифузії, особливості дифузії в газах, рідинах та твердих тілах

Демонстрація: дифузія в газах та рідинах; моделей молекул, слайди (відео) на тему «Дифузія у твердих тілах»

§ 6, дослід дифузія

10/5
Поняття про

прості та

складні

речовини,неорганічні та

органічні

речовини.


пояснює відмінності простих речовин від складних;

описує за запропонованим планом речовини (2-3);

порівнює речовини за 3-4 ознаками

Обладнання: таблиця знаків і назв найбільш поширених хімічних елементів, зразки простих і складних речовин.

Демонстрація моделей молекул

§7

11/6
Чисті речовини й суміші.

Учень

наводить приклади чистих речовин й сумішей (2-3), розчинних та нерозчинних;

пояснює відмінність чистих речовин від сумішей

Обладнання: сіль, цукор, залізні ошурки,

Демонстрація чистих речовин, сумішей

§8


12/7
Способи розділення

сумішей


Практичне

заняття:

розділення

сумішей

фільтруваннямУчень уміє розділяти суміш фільтруванням;

дотримується правил безпечного використання лабораторного обладнанняОбладнання:забруднена кухонна сіль, склянка з водою, скляна паличка, фільтр, лійка, колба або склянка Демонстрація способів розділення сумішей

§9

13/ 8
Явища природи. Фізичні явища, їхня

різноманітністьУчень наводить приклади природних явищ;

описує за запропонованим планом явища природи (2-3)

Обладнання: фотографії, малюнки природних явищ, лабораторні моделі природних явищ

§10 (крім

повторюв

аність

явищ у

природі)

Спостере

ження за

явищами

природи

14/9

Фізичні явища. Механічні та теплові

Учень наводить приклади природних явищ;

описує за запропонованим планом явища природи (2-3)

Демонстрація механічних та теплових явищ

§11

15/ 10
Дослідницький практикум: дослідження залежності швидкості випаровування рідин від температури та площі поверхні

Учень дотримується правил безпечного використання обладнання; розрізняє в описі мету, умови проведення та отримані результати

Обладнання: вода, спирт, скляні або металеві пластинки, скляні палички або піпетки

Виконати експерим. с.52

16/ 11
Фізичні явища.

Магнітні,

електричні,

світлові,

звукові


Учень наводить приклади природних явищ;

описує за запропонованим планом явища природи (2-3)

Демонстрація магнітних, електричних, світлових та звукових явищ

§12,13

17/ 12
Хімічні явища, їх ознаки. Горіння. Гниття

Учень називає ознаки хімічних явищ, умови, за яких відбувається горіння; наводить приклади природних явищ; характеризує горіння як приклад хімічних явищ; розрізняє явища;

пояснює значення горіння та гниття

Обладнання: скріпка, свічка, активоване вугілля, сода, оцет, цвях, розчин мідного купоросу

Демонстрація хімічних явищ§14

18/ 13
Повторюваність явищ. Взаємозв'язки явищ у природі

Учень наводить приклади явищ природи, пов'язаних із зміною сезонів, явищ природи, що повторюються; розрізняє явища природи; пояснює значення органічних речовин для живої природи, значення горіння та гниття

Обладнання: малюнки, репродукції пейзажів, природних явищ, аудіо- записи музичних творів, які відображають явища природи

С.45-46, повт. § 4- 14

19/ 14
Узагальнюючи й урок із теми «Тіла,

речовини та явища навколо нас». Захист проектуВсесвіт
20/ 1
Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил

Учень називає точки й лінії небесної сфери;

пояснює причину видимих рухів небесних світил та зміну вигляду зоряного неба впродовж року використовує додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання, вивчену природничо- наукову лексику в самостійних усних повідомленнях

Обладнання: фотографії (відео) небесних тіл, глобус Землі, телурій, модель небесної сфери, фотографії та моделі руху світил, фаз Місяця, зоряного неба у різні пори року

§15,

досліди.

практ

«Спостер

еження за

зоряним

небом

впродовж

календарн

ого року

21/ 2
Поняття сузір'я, значення зоряного неба в історії людства

Учень називає сузір'я (2-3); Пояснює значення поняття сузір'я, причину видимих рухів світил та зміну вигляду зоряного неба впродовж року; Оцінює значення зоряного неба в історії людства

Обладнання: зоряна карта, зображенні сузір'їв, астрономічні таблиці, інтернет- ресурси

§17 (крім «відмінно сті між зорями»)

22/ 3
Практична робота: визначення найвідоміших сузір'їв на карті зоряного неба

Учень показує на карті зоряного неба Полярну зорю, сузір'я Великої та Малої Ведмедиці; використовує додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання, вивчену природничо- наукову лексику в самостійних усних повідомленнях

Обладнання: карти зоряного неба, атлас «Природознавство» для 5 класу
23/ 4
Небесні тіла. Зоря — самосвітне небесне тіло. Відмінності між зорями. Міжзоряний простір.

Учень наводить приклади небесних тіл;

порівнює Сонце з іншими зорями; розрізняє типи зір; використовує додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання

Обладнання: фотографії зір, астрономічні таблиці найяскравіших зір

§16, 17(с. 75), 18

24/5
Планети та планетні системи. Сонячна система

Учень описує відмінності між планетою та зорею, загальну будову Сонячної системи;

розрізняє планети та зорі, типи планет, зорі та планети на небесній сфері; пояснює значення поняття «система»; використовує додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання, вивчену природничо- наукову лексику в самостійних усних повідомленнях

Обладнання: фотографії планет Сонячної системи, їхніх супутників, малих тіл,

Демонстрація моделі Сонячної системи§19

25/ 6
Відмінності між планетами

Учень порівнює планети різних типів; розрізняє небесні тіла, типи планет, зорі та планети на небесній сфері

Обладнання: модель Сонячної системи, фотографії планет та їхніх супутників, Місця, Землі з космосу

§2026/ 7
Зоряні системи - галактики. Відмінності між

галактиками.

Скупчення

галактик.Учень описує відмінності між туманностями різних типів, галактиками різних типів; розрізняє типи туманностей, галактик

Обладнання: карти зоряного неба, фотографії галактик та інших об'єктів Всесвіту Демонстрації фотографій галактик

§21

27/ 8
Всесвіт та його складові. Людина і Всесвіт.

Учень

наводить приклади впливу космічних чинників на Землю, небесних тіл у Всесвіті;

характеризує місце людини у Всесвіті; виявляє ставлення до потреби пізнання Всесвіту;

оцінює значення астрономії в історії людства, вивчення Всесвіту для потреб людини
§22

28/ 9
Астрономія - наука, що вивчає Всесвіт. Методи та засоби

астрономічних дослідженьУчень називає найвідоміших астрономів (Птолемей, Коперник, Галілей, Хаббл); дослідників космосу (Гагарін, Армстронг, Каденюк); характеризує особливості астрономічних досліджень; виявляє ставлення до розвитку астрономічних та космічних досліджень;

оцінює значення телескопічних спостережень

Обладнання: портрети

найвідоміших

астрономів,

зображення

старовинних та

сучасних


астрономічних

інструментів,

обсерваторій,

космічних апаратів длядослідження космосу

§ 23-24

29/ 10
Міні-проект «Космос далекий і близький»
Обладнання за вибором вчителя та учасників проекту
30/ 11
Узагальнюючи й урок з теми «Всесвіт»
Презентація «Подорож у Всесвіт»
31/12
Контрольна роботап/п

Дата

Зміст уроку

Наочність

Домашнє завдання

Державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів

ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

Земля як планета

32/1
Гіпотези та сучасні уявлення про виникнення Землі. Форма і розміри Землі. Внутрішня будова Землі

Фотографії Землі з орбітальних станцій і космічних апаратів

§25

Учень (учениця):

називає: учених, які пояснювали походження Землі (Ж. Бюффон, І. Кант, Д. Джинс, О. Шмидт) та відмінності між їхніми гіпотезами; сучасні погляди на виникнення Землі;

форму і розміри Землі; рухи Землі; фази Місяця; способи зображення Землі; материки та частини світу; склад ґрунту, повітря; властивості ґрунту, повітря, води;наводить приклади: розчинних і нерозчинних речовин; розчинів у природі; використання води людиною;

описує внутрішню будову Землі; результати власних спостережень і дослідів;

пояснює: зміну дня і ночі; зміну пір року; зміни фаз Місяця; нерівномірність розподілу сонячного світла і тепла на поверхні Землі; причини сонячного і місячного затемнення; значення масштабу в створенні карт; утворення ґрунту; кругообіг води у природі; значення води, повітря, ґрунту; значення сонячного світла і тепла для живої природи;

розрізняє: фази місяця на зображеннях; способи зображення об’єктів на географічних картах;

показує на глобусі та географічній карті: материки і частини світу; найбільші географічні об’єкти (гори, річки, рівнини, моря, океани); екватор, півкулі, полюси, паралелі і меридіани;

використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях;

оцінює власний внесок у діяльність малої групи співробітництва, прагне аргументовано висловлювати власні судження.

33/2
Місяць - супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення.

Фотографії Місяця у різні фази, місячного і сонячного затемнення.

§26

34/3
Розробка міні проекту «Чому ми бачимо тільки один бік Місяця?»35/6
Способи зображення Землі. Масштаб.
§27

36/7
Практичні заняття. Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, меридіанів, півкуль. Знаходження на карті та глобусі материків і частин світу; географічних об'єктів.37/8
Рухи Землі. Пори року.

Обертання Землі навколо осі; обертання Землі навколо Сонця за допомогою телурія; залежність освітлення від кута падіння сонячних променів; дослідів, які ілюструють зміну освітлення півкуль Землі впродовж року.

§28

38/9
Ґрунт, його значення. Утворення ґрунту.

Досліди, що демонструють властивості ґрунту.

§29

39/10
Властивості ґрунту. Догляд за ґрунтом.
§30

40/11
Повітря - суміш газів. Значення повітря. Властивості повітря.

Досліди, що демонструють властивості та рух повітря.

§31

Спостереження «Нагрівання тіл променями Сонця»41/12
Вода на Землі. Властивості води. Три стани води. Кругообіг води.
§32

Дослідницький практикум «Дослідження нагрівання тіл (різних за кольором і прозорістю) променями Сонця»42/13
Вода - розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини.

Досліди, що

демонструють розчинність речовин.§33

Дослідницький практикум «Вивчення розчинності речовин: глини, олії, лимонної кислоти»43/14
Розчини в природі. Значення води у природі. Використання води людиною.
§34

Дослідницький практикум «Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі)у воді»44/15
Узагальнення з теми «Земля - як планета». Звіти про міні- проекти та дослідницький практикум.
Повт. §25 - 34
45/16
Тестові завдання. Корекція знань


Планета Земля як середовище життя організмів

46/1
Організм і його властивості. Клітинна будова організмів.

Клітинна будова організмів

§35

Спостереження «Основні

властивості живих організмів»


Учень(учениця):

називає: властивості організмів; відмінності рослин, тварин, грибів, бактерій; умови життя на планеті Земля; чинники середовища; основні середовища життя; склад екосистеми;

наводить приклади: пристосування організмів до періодичних змін умов середовища (листопад, зимова сплячка, зміна забарвлення хутра, перельоти птахів;); співіснування організмів; природних і штучних екосистем;

описує: пристосування організмів до чинників неживої природи; пристосування організмів до середовища життя; результати власних спостережень і дослідів;

пояснює: як відрізнити живий організм від неживого природного тіла; вплив чинників середовища на живі організми; зв’язок грибів, бактерій, рослин, тварин у природі; роль рослин, тварин, грибів, бактерій у екосистемах;

розпізнає найпоширеніші рослини і тварини своєї місцевості; отруйні рослини, гриби, тварини своєї місцевості;

уміє визначати назви рослин, тварин, грибів за допомогою атласів-визначників;

оцінює значення природних і штучних екосистем у природі та житті людини;

використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання, вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях.


47/2
Різноманітність організмів: Рослини.

Гербарії,

фотографії,

електронні і

зображення рослин§36

Повідомлення «Без верби і калини нема України»48/3
Тварини.

Фотографії, електронні зображення тварин

§37

Міні-проект «Тварини минулого»49/4
Гриби.

Фотографії, електронні зображення грибів

§38

50/5
Практичне заняття. Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів- визначників.

Атласи- визначники рослин, тварин, грибів

Повт.§ 35-38

51/6
Бактерії.

Робота над міні-проектом «Бактерії корисні та шкідливі»Фотографії, електронні

зображення бактерій§39

52/7
Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Чинники середовища.
§40

Спостереження «Повертання листя і квітів рослин до Сонця»53/8
Вплив на організми чинників неживої природи. Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища.
§41

54/9
Різноманітність середовищ життя. Наземно-повітряне середовище, пристосування живих організмів до життя у ньому.
§42

55/10
Водне середовище. Пристосування організмів до життя у воді.
§43

56/11
Ґрунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у грунті.
§44

Міні-проект. «Професія» дощового черв'яка.57/12
Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв'язки між організмами.
§ 45 (199-202)

58/13
Угруповання організмів. Екосистема.
§ 45 (с.203-204), 46

59/14
Рослинний і тваринний світ своєї місцевості. Практичне заняття. Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами,грибами і тваринами своєї місцевості.
Завд. «Стор. Природодослідника» (с. 211)

60/15
Узагальнення з теми «Планета Земля як середовище життя організмів». Звіт про роботу над міні-проектами та дослідницьким практикумом.
Повт. § 35-45

61/16
Екскурсія.62/17
Контрольна робота.Людина на планеті Земля

63/1
Аналіз к.р. Людина - частина природи. Зв'язок людини з природою. Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини.
§47

Учень (учениця):

називає: джерела забруднення навколишнього середовища; наслідки забруднення навколишнього середовища; важливі екологічні проблеми своєї місцевості; природоохоронні об’єкти й території свого регіону;

наводить приклади: впливу людини на природу і природи на людину; рослин і тварин своєї місцевості, що їх занесено до Червоної книги України;

пояснює зв’язок людини з природою; зміни в природі, що викликані природними чинниками і діяльністю людини; призначення Червоної книги і природоохоронних територій;

висловлює судження щодо необхідності охорони природи і раціонального використання природних ресурсів;

виявляє бережливе ставлення до природи;

дотримується екологічних норм поведінки у природі.


64/2
Екологічні проблеми та їх розв'язування (збереження біологічного різноманіття, боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів).

Відеоматеріали про екологічні проблеми та шляхи їх розв'язування

§48

Дослідницький

практикум

«Дослідження

екологічних

проблем своєї

місцевості»


65/3
Охорона природи. Червона книга України.

Червона книга України.

Відеоматеріали про охорону природи§49

Міні-проект «Чи не перетвориться Земля на пустелю?»66/4
Практична робота. Складання Червоної книги своєї місцевості.

Зображення рідкісних рослин та тварин своєї місцевості, що їх занесено до Червоної книги України

Міні-проект «Будь природі другом!»

67/5
Заповідники, заказники, національні парки та їх. значення для збереження природи Землі.

Відеоматеріали про Природоохоронні території України

§50

Спостереження «Природоохоронна діяльність людей у своїй місцевості»68/6
Звіт про роботу над міні- проектами та дослідницьким практикумом.
Повт. §1-50

69
Підсумковий урок, гра «Еврика»
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка