Про організацію та зміст науково-методичної роботи в 2013-2014 н рСторінка1/6
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ


08200, Київська область, м.Ірпінь, вул.Шевченка, 3а.

тел 67-000, факс 67-244, http://www.osvita.irpin.com, e-mail: osvita@irpin.com


25.06.2013 р. № 155-О

Н А К А З

Про організацію та зміст

науково-методичної роботи в 2013-2014 н. р.


З метою виконання Закону України “ Про освіту”, законів про дошкільну та позашкільну освіту, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, успішної реалізації завдань реформування освітньої системи, оптимізації навчально-виховного процесу, розвитку творчої активності педагогів, результативного впровадження в практику роботи освітніх закладів міста досягнень психолого-педагогічної науки, новітніх технологій, керуючись Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр), завданнями нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з базових дисциплін,

н а к а з у ю :

1. Спрямувати діяльність методичної служби відділу освіти, шкіл, дошкільних і позашкільних закладів на виконання проблеми: «Діяльність педагогічного колективу міста щодо оптимального задоволення освітніх потреб учасників навчально-виховного процесу шляхом сучасного інноваційного розвитку та інформаційно-методичного забезпечення професійного зростання педагогів» та на вирішення таких пріоритетних завдань:1.1.Удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу на засадах гуманізації освіти на основі:

 • належної координації діяльності міської методичної служби щодо підготовки педагогів до реалізації сучасних нововведень в галузі освіти;

 • створення належних умов для якісної освіти у 2-х та 5-х класах навчальних закладів міста згідно з новими Державними стандартами;

 • якісної реалізації Президентської програми для найталановитіших дітей «Інтелектуальне майбутнє України»;

 • забезпечення умов для якісної освіти учнів старшої ланки у відповідності з їх індивідуальними нахилами, здібностями і потребами, професійної орієнтації і самовизначення старшокласників – згідно з новою Концепцією профільного навчання у старшій школі;

 • розширення зайнятості підлітків у різних формах позакласної діяльності;

 • здійснення моніторингу освітнього поступу учнів у тісному зв’язку з потребами соціально-економічного розвитку регіону, згідно з соціальними ініціативами Президента України та губернатора Київщини;

 • оновлення персоніфікованого інформаційного банку даних про дітей та охоплення їх різними формами освіти, розширення доступності позашкільної та запровадження інклюзивної освіти;

 • поліпшення інформаційно-комунікаційної системи управління освітою;

 • творчої співпраці з Київським ОІПОПК, вищими навчальними закладами міста Києва, міста Ірпеня щодо піднесення змісту науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;

 • розробка інноваційної моделі діяльності НМЦ як центру неперервного професійного вдосконалення педагогічних і керівних кадрів на засадах менеджменту та маркетингу;

 • надання кваліфікованої допомоги педагогам міста в опрацюванні сучасних науково-методичних, психолого-педагогічних концепцій, інноваційних технологій, в формуванні нового педагогічного мислення.

У дошкільній освіті:

 • запровадити альтернативні форми дошкільного виховання;

 • охопити дошкільною освітою 100% дітей п’ятирічного віку;

 • сприяти зміцненню здоров’я дітей шляхом поліпшення харчування;

 • поліпшувати умови для збереження здоров’я дітей та створення розвивального середовища;

 • продовжити створення груп розвивального характеру та здійснення дошкільної освіти за пріоритетними напрямами - художньо-естетичним, фізкультурно-оздоровчим, музичним, гуманітарним тощо, забезпечити варіативні форми здобуття дошкільної освіти з урахуванням призначення закладу, режиму роботи, інноваційних підходів щодо змісту, форм та методів виховання, роботи з батьками та громадськістю;

 • забезпечувати готовність дітей до навчання в школі та їх соціальну адаптацію;

 • створювати консультативні пункти для батьків при дошкільних навчальних закладах, запроваджувати постійно діючі лекторії, залучати громади до виховання та оздоровлення дітей;

 • продовжити роботу щодо забезпечення дошкільних навчальних закладів комп’ютерною технікою та надати допомогу у створенні сайтів ДНЗ.

У загальній середній освіті:

 • оптимізувати мережу навчальних закладів відповідно до потреб споживачів;

 • забезпечити кожній дитині рівний доступ до якісної освіти;

 • здійснювати допрофільну підготовку та профільне навчання з урахуванням наступності;

 • передбачити можливість використовувати систему дистанційної освіти у процесі допрофільного та профільного навчання учнів;

 • здійснити якісну підготовку педагогічних кадрів до реалізації нових Державних стандартів у 2-му та 5-му класах;

 • продовжити підготовку та підвищення кваліфікації керівних кадрів і вчителів для роботи в профільній школі;

 • продовжити розробку власних інноваційних моделей навчальних закладів;

 • спрямувати навчальний процес на формування в учнів компетентності та вміння вчитися;

 • продовжувати та підтримувати інноваційні педагогічні проекти, авторські та адаптовані програми і проекти освітян Приірпіння;

 • системно вивчати запити учнів та їхніх батьків, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потреб місцевого ринку праці;

 • прискорити процес обладнання шкільних бібліотек комп’ютерною технікою, забезпечити відповідне навчання спеціалістів-бібліотекарів;

 • провести комплексний аналіз стану використання комп’ютерної техніки, ліцензійного програмного забезпечення, застосування інформаційно-комунікаційних технологій в діяльності кожного навчального закладу, рівня готовності працівників до їх використання, застосування Інтернет-технологій у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності, їх впливу на зростання ефективності роботи;

 • працювати над створенням авторських ЕЗНП (за прикладом ЗШ № 13);

 • сприяти організованій та якісній діяльності обласних ШППД на базі ЗШ № 13 (керівник Оксьоненко З.В.) та ДНЗ № 1 «Лісова пісня» (керівник Нельзіна М.Д.);

 • виховну роботу в навчальних закладах організовувати та проводити на основах традицій і звичаїв українського народу, рідного краю, вивчення його історичної та культурної спадщини, формування у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України;

 • створити систему міських моніторингових досліджень, спрямованих на виявлення якісних показників навчальних досягнень та ефективності управління навчально-виховним процесом у навчальних закладах і науково-методичною роботою в НМЦ – з метою надання компетентної методичної допомоги;

 • сприяти забезпеченню здійснення ЗНО та моніторингу якості освіти загальнодержавного та міжнародного рівнів;

 • з органами учнівського та батьківського самоврядування сприяти здійсненню розроблених спільних планів дій щодо формування у дітей та молоді толерантної поведінки на основі організації громадянського діалогу, активної життєвої позиції, принципів патріотичного виховання;

 • сприяти методичному забезпеченню роботи психолого-медико-педагогічної консультації та розвиткові психологічної служби у навчальних закладах, де посиленої уваги потребують питання впровадження інклюзивного навчання дітей з особливими потребами на основах психолого-педагогічних особливостей розвитку дитини, зокрема, в підлітковому віці;

 • визначити шляхи профілактики випадків явищ соціального сирітства і його причини; запобігання фізичному і психічному насильству, випадкам недбалого і жорстокого поводження з дітьми, їх експлуатації;

 • пожвавити Web-сайти ЗШ № 1, 5, 17, ДНЗ, МНВК, ЦТДЮ, ЕТЦ.


У позашкільній освіті:

 • продовжити роботу щодо удосконалення освітньої інфраструктури позашкільної освіти, сприяти розвитку позашкільних навчальних закладів;

 • забезпечити розвиток мережі гуртків та творчих об’єднань за основними напрямами позашкільної освіти для задоволення потреб, інтересів, здібностей, нахилів дітей та учнівської молоді регіону;

 • забезпечити доступність освітніх послуг для дітей соціально незахищених категорій та дітей з особливими освітніми потребами;

 • оптимізувати пошук нових форм підтримки обдарованих дітей і талановитої учнівської молоді в системі освіти регіону;

 • забезпечити зайнятість кожного учня у гуртку, студії або спортивній секції;

 • розробити практичні заходи щодо організації цілісного освітнього простору, який створив би умови для наповнення внутрішнього світу підлітка ціннісним змістом;

 • координувати співробітництво позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, громадських організацій, сім’ї;

 • розвивати учнівське самоврядування як підготовку дитини до самостійного дорослого життя, вироблення навичок ділового спілкування та імунітету до шкідливих звичок та протиправних дій, соціально-правового захисту, розвитку та підтримки ініціативи.

1.2. Удосконалення системи національного виховання учнівської молоді утвердження учнівського самоврядування, учнівських об`єднань як необхідної форми громадянського виховання шляхом:

 • удосконалення діяльності шкільних дитячих організацій, учнівських товариств, інтелектуальних клубів;

 • удосконалення системи позанавчальної діяльності школярів з урахуванням відповідних умов кожного освітнього закладу;

 • координації творчої співпраці з позашкільними закладами міста, створення різнопрофільних навчальних програм, відповідно до освітніх потреб старшокласників, зумовлених орієнтацією на майбутню професію.

1.3. Розвиток творчої активності педагогів, керівників закладів освіти: підвищення кваліфікаційного та професіонального рівня, компетентності, духовності та відповідальності працівників освіти за результати своєї праці, вироблення системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи.

 1. Затвердити структуру науково-методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами на основі діагностування та моніторингу (додаток 1).

 1. Затвердити склад ради науково-методичного центру (додаток 2) та циклограму роботи НМЦ (додаток 3).

 2. Призначити керівників міських методичних об`єднань (періодичність засідань – 3 рази на рік) – додаток 4.
 1. Призначити керівників міських постійно діючих семінарів-практикумів (з періодичністю засідань – 2-3 рази на рік) – додаток 5.

6. Затвердити керівників міських шкіл перспективного педагогічного досвіду з центрами на базі творчих лабораторій учителів-методистів, старших учителів (додаток 6).

 1. Затвердити керівників міських творчих груп з центрами діяльності на базі творчих лабораторій учителів-новаторів, авторів ППД (додаток 7).

 2. Затвердити керівників консалтингових центрів на базі учителів-методистів, майстер-класів (додаток 8).

 3. Затвердити керівників міських творчих лабораторій на базі педагогів-новаторів, носіїв перспективної творчої думки (додаток 9).

 4. Затвердити керівників міських шкіл вищої педагогічної майстерності (додаток 10).

 5. Затвердити консультаційні пункти та їх керівників з питань удосконалення навчально-виховного процесу та творчого використання елементів і зерен перспективного педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій – для молодих, малодосвідчених учителів, для педагогів міста, які цікавляться творчими здобутками колег (додаток 11).

12. Затвердити опорні школи міста з питань якісної організації та творчого втілення новаторських педагогічних ідей у навчально-виховний процес (додаток 12).

13. Науково-методичному центру:

13.1. Спланувати, організувати та провести міські семінари-практикуми для керівників навчальних закладів, керівників ММО, ШМО, ТГ, ШППД, інших педагогічних працівників у 2013-2014 навчальному році за циклограмою (Додаток 13).

13.2. Організувати та провести міську методичну сесію з педагогічною виставкою “Освіта Приірпіння - 2014”: березень – на базі ліцею.

13.3. Протягом 2013-2014 н.р. вивчити та узагальнити ППД роботи шкіл, педпрацівників згідно з визначеними об`єктами та тематикою (Додаток 14).

13.4. Організувати та провести шкільні та міські конкурси педагогічної майстерності: = «Учитель року» = «Класний керівник року»

= «Вихователь року» = «Майстер-клас»

= «Педагогічний дебют»

13.5. Видати по 2-3 методичні посібники на кожного працівника НМЦ – до травня 2014р.


 1. Керівникам навчальних закладів:

14.1.Забезпечити системний підхід до організації науково-методичної роботи, дбати про її результативність, координувати діяльність шкільних МО, семінарів, творчих, динамічних та проблемних груп, кафедр, враховуючи діагностичні показники, диференціювати науково-методичну роботу з педагогами, спрямувати її різні форми і методи на надання адресної дієвої практичної допомоги кожному педагогу.

14.2. Забезпечити активну та своєчасну участь педагогів школи, ДНЗ, позашкільного закладу в загальноміських та обласних методичних заходах.

14.3. Спланувати і систематично проводити методичну роботу в закладі, незалежно від наявності МО (самоосвіта, атестація, підвищення кваліфікації у КОІПОПК, творчі, динамічні групи, робота над проблемою, проблемні семінари, практикуми, психолого-педагогічні семінари; тренінги, майстер-класи, навчання у школі методичного активу, школі резерву керівних кадрів, творчі звіти педагогів, МО, інших об`єднань; педагогічні читання; випуск методичних інформаційних бюлетенів, мультимедійні презентації, випуск друкованої продукції з авторськими та інноваційними матеріалами з досвіду роботи педагогів, керівників освітніх установ; творчі відрядження, творчі зустрічі з науковцями, з колегами міста, Київщини, творча співпраця з вузами тощо).

14.4. Використовувати атестацію, професійні конкурси та інші засоби і форми для заохочення росту педагогічної майстерності й результативності праці педагога, розвитку його творчої активності.

15. Про виконання даного наказу інформувати відділ освіти до 01.06.2014 року.

16. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора науково-методичного центру Шкарпітко Н.О.


Начальник відділу освіти Я.О.Маляренко
Проект наказу підготувала: Н.О.Шкарпітко тел. 63-588

Додаток 1

С Т Р У К Т У Р А


науково-методичної роботи з педагогічними кадрами

в освітніх закладах м. Ірпеня на 2013-2014 н.р.
 1. Міжшкільні методичні об`єднання учителів початкових класів:

п/п

Навчальний заклад, керівник

Проблема МО


ЗШ №№ 5, 11

Ковальчук Т.Ю.Творча реалізація завдань навчально-виховного процесу у зв’язку з новим Державним стандартом початкової освіти.ЗШ № 13, 16

Уховська Л.М.Творче спрямування діяльності колективу початкової ланки на всебічний розвиток юної особистості, формування її базових компетенцій з основ наук з оптимальним використанням сучасних інформаційних технологій.ЗШ №№ 14, 15

Бехтерева В.В.Формування і розвиток творчих здібностей та можливостей учнів на уроці та в позанавчальний час на основі інтеграції змісту навчального матеріалу, початків інформаційно-комп’ютерних технологій.
 1. Шкільні методичні об`єднання учителів початкової ланки:

п/п

Навчальний заклад, керівник

Проблема МОСЗШ № 1

Плотник О.М.Виховання творчої, інтелектуальної юної особистості на основі використання інтерактивних технологій в умовах навчального закладу художнього профілю.СЗШ № 2

Мартиненко Л.В.Активізація креативно-пізнавальної діяльності молодших школярів. Удосконалення роботи з обдарованими дітьми шляхом залучення до системи науково-дослідницького пошуку.ЗШ № 3

Фенько Н.О.Забезпечення ефективності організації навчально-виховної діяльності молодших школярів шляхом творчого впровадження інтерактивних форм і методів навчання, їх творчого втілення в навчально-виховний процес.СЗШ № 12

Шавловська Н.М.Створення сприятливо-стимулюючих умов

для розвитку творчої особистості молодшого школяра; використання в навчально-виховному процесі сучасних інформаційних технологій.

ЗШ № 17

Куліш А.І.Розвиток творчого потенціалу і виховання загальнолюдських потенціальних цінностей молодшого школяра на основі використання інноваційних технологій.ЗШ № 18

Терещук Р.П.Творча взаємодія вчителя та учня в процесі розвитку здібностей, обдаровань, творчого мислення молодших школярів на основах використання новітніх педагогічних технологій.НВО «Освіта»

Іосько О.Г.Учбова діяльність учнів початкової школи в системі розвивального навчання Д.Б.Ельконіна-В.В.Давидова. 1. Шкільні методичні об`єднання вчителів-словесників ( українська мова і література, світова література, російська мова та література):
п/п

Навчальний заклад, керівник

Проблема МОСЗШ № 2

Бібік Л.О.Впровадження інноваційних технологій та розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури.СЗШ № 2

Сухомлинова Л.Г.Оптимізація процесу літературного розвитку

школярів на основі поєднання особистісно зорієнтованого, комунікативно-діяльнісного та соціокультурного підходів, використання інтерактивних технологій у практиці проведення уроків, формування комунікативних, читацьких умінь в умовах творчої співпраці учнів і вчителів, перетворення уроків та позакласної роботи на сходинки духовного зростання учнів.

ЗШ № 13

Чернюк М.І.Робота над розвитком творчих здібностей

учнів та культурою їх мовлення.

ЗШ № 18

Поліщук Т.П.Впровадження новітніх технологій

викладання рідної мови та літератури в системі індивідуально-зорієнтованого навчання.

 1. Шкільні методичні об`єднання вчителів гуманітарного та естетично-оздоровчого циклу (учителі-словесники, іноземні мови, суспільні дисципліни, естетично-оздоровчі дисципліни):
п/п

Навчальний заклад, керівник

Проблема МОСЗШ № 1

Безбородько Л.П.Удосконалення навчально-виховного процесу предметів гуманітарного циклу шляхом оптимального поєднання форм і методів в умовах навчального закладу художнього профілю.СЗШ № 2

Лісовська В.О.

(сусп. дисц.)


Удосконалення уроків суспільних дисциплін шляхом особистісно орієнтованої технології навчально-виховної діяльності. Інтерактивні методики навчання, їх ефективність у розвитку творчості вчителя та учнів.СЗШ № 2

Сорочинська Л.М.

(іноз. мови)


Проектні технології як засіб спонукання учнів до самостійності та пошукової діяльності на уроках англійської мови.ЗШ № 3

Міц В.Л.


Моніторинг сформованості національно свідомої, духовно багатої особистості.ЗШ № 5

Шидяєва Л.І.

(уч.-слов., істор., ін.мов, ест.)


Творче впровадження мультимедійних технологій у практику викладання предметів з використанням сучасних інформаційних технологій.
СЗШ № 12

Чешко Т.І.

(іноземні мови)


Створення та творче використання оригінальних зразків наочності для індивідуальної та групової роботи учнів в умовах сучасного навчального кабінету.СЗШ № 12

Галаган О.Д.

(сусп., гум.)


Творче поєднання інноваційних технологій та класичних методів у роботі вчителів суспільно-гуманітарного циклу в умовах школи лінгвістики.ЗШ № 13

Турбаєва Т.М.

(англ. мова)


Творче опрацювання лексичного, мовного та граматичного матеріалу навчальних програм з використанням допоміжної літератури та сучасних комп’ютерних технологій.ЗШ № 14

Березуцька В.М.

(гум.-ест. цикл)


Формування юної особистості та її самореалізації на уроках предметів гуманітарного циклу.ЗШ № 17

Пискун О.П.Інноваційні методи і засоби вдосконалення грамотності учнів, розвиток юної обдарованості, підвищення ефективності уроку в світлі сучасних вимог і програм.ЗШ № 17

Зоря М.С.

(сусп.-природн.)


Розвиток особистості учня, його творчого потенціалу та пізнавальної активності шляхом впровадження інноваційних, інтерактивних технологій та розвитку критичного мислення.ЗШ № 18

Пєвнєва Л.К.

(спілка «Елегія»)


Розвиток духовності учнів на уроках суспільно-гуманітарного циклу на засадах особистісно зорієнтованого підходу у навчальній та позанавчальній діяльності.ЗШ № 18

Віштак Н.Б.

(творча майстерня)


Впровадження інноваційних та мультимедійних технологій у НВП з іноземних мов щодо активізації інтересу учнів до вивчення предмета, формування умінь міжкультурного спілкування.НВК

Волга Т.О.

(сусп.-гум., ест.)


Розвиток і самореалізація юної особистості

шляхом впровадження інтерактивних технологій на уроках суспільно-гуманітарного та естетичного циклів.

НВО «Освіта»

Тодавчич Л.С.Складові учбової діяльності в системі РН

при викладанні предметів гуманітарного циклу.

ВЗШ

Кучеренко Г.М.Формування пізнавальної і творчої

самостійності, рис українського характеру в учнів вечірньої школи.

 1. Шкільні методичні об`єднання вчителів природничо-математичного циклу:
п/п

Навчальний заклад, керівник

Проблема МОСЗШ № 1

Зимовська Т.П. (прир.-мат. цикл)Активізація пізнавальної діяльності учнів;

формування вмінь застосовувати знання,

здобуті на уроках природничо-математичного циклу, у практичній діяльності.
СЗШ № 2

Андрієвський Р.П.

(фіз., мат., ОІОТ, економ.)


Впровадження нових прогресивних

технологій навчання в процесі викладання

предметів, технології створення ситуації успіху на уроках фізико-математичного циклу та економіки.
СЗШ № 2

Пиріг Г.М.

(природн. цикл)


Формування основ екологічної культури школярів; пошукові дослідницькі методи навчання як основа високого рівня проблемності на уроках та в позакласній роботі.ЗШ № 3

Мазай М.М.

(прир. дисципл.)


Теоретико-методологічні засади формування цілісної системи понять у школярів при вивченні предметів природничого циклу.ЗШ № 5

Яковенко В.М.

(прир.-мат. цикл)


Створення умов для формування життєвих компетенцій учнів на уроках та в позаурочний час з використанням мультимедійних технологій.СЗШ № 12

Піскун О.Б.

(матем., фізика)


Творче спрямування діяльності учителів фізики та математики на всебічний розвиток учнів з максимальним урахуванням їх здібностей та можливостей.СЗШ № 12

Давиденко Т.Ю.

(прир. дисципл.)


Використання сучасних ефективних методів та нетрадиційних підходів до проведення уроків природничого циклу, що сприяють розвитку та саморозвитку творчої особистості.ЗШ № 14

Кисляк О.В.

(природ.-мат., оздор.)


Творче використання різновидів сучасних технологій навчання на уроках природничо-математичного та оздоровчого циклу, умінь їх оптимально реалізувати з метою підвищення активності та пізнавального інтересу учнів.ЗШ № 17

Ліхоузова Н.Б.

(фіз., мат., ОІОТ)


Впровадження та адаптація нових програм;

індивідуалізація навчання з використанням нових інформаційно-комп’ютерних технологій щодо підвищення ефективності НВП.

ЗШ № 18

Тимощук Л.Ю.

(фіз., мат., ОІОТ, труд.)


Удосконалення творчої діяльності вчителів,

спрямування її на активізацію в учнів розумової діяльності під час навчання та самопідготовки з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

ЗШ № 18

Писаренко І.А.

(прир. дисципл.)

«Біологічний дивосвіт»Формування життєвих компетентностей учнів шляхом впровадження інноваційної та

дослідно-експериментальної діяльності під час вивчення природничих дисциплін.

НВК

Баран В.П.

(прир.-мат., оздоровч.)


Розвиток комплексу якостей, які забезпечують успішність діяльності особистості в сучасних умовах шляхом методів активного навчання та використання сучасних освітніх технологій.ВЗШ

Вдовцова О.С.

(природ.-мат.)


Формування практичної компетентності природничо-математичної освіти учнів вечірньої школи.
НВО «Освіта»

Степова Н.О.Формування учбових дій учня в системі РН. 1. Шкільні методичні об`єднання вчителів художньо-естетичного, оздоровчого циклів:
п/п

Навчальний заклад, керівник

Проблема МОСЗШ № 1

Чернятинська О.Д.

(худ.-естет. цикл)


Гуманістичний підхід до формування творчої

особистості засобами образотворчого мистецтва; використання нетрадиційних, форм роботи, спрямованих на розвиток уяви, фантазії, образного мислення учнів.

ЗШ № 3

Розумовська М.В.

(ест.-оздор. цикл)


Творче використання потенціалу предметів естетично-оздоровчого циклу щодо формування юної особистості.ЗШ № 17

Чиренко О.В.

(ест.-оздор. цикл)


Використання інноваційних форм і методів роботи з учнями на уроці та в позаурочний час з метою виявлення обдарованості дитини та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.ЗШ № 18

Олійник Т.А.

(ест.-оздор. цикл)


Формування в учнів системи естетичних цінностей як інтегральної основи світогляду, виховання потреби в духовному та фізичному самовдосконаленні.
 1. Шкільні методичні об`єднання класних керівників:
п/п

Навчальний заклад, керівник

Проблема МОСЗШ № 1

Соловей В.І.Творче використання педагогіки співробітництва

щодо формування активного громадянина в умовах школи-родини.

СЗШ № 2

Петренко Л.О.Соціально-виховні проекти як засіб виховання суспільно-активної особистості.ЗШ № 3

Пальнікова Н.Л.Виховання любові до рідного краю, ставлення до

себе як до частини великого народу, формування прагнення до саморозвитку, самовдосконалення, виявлення індивідуальних особливостей дитини. Виховання здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я.

ЗШ № 5

Мальцева І.О.Створення сприятливих умов для самореалізації творчої особистості учня на основах гуманістичного вихованняСЗШ № 12

Вінцик Н.А.Удосконалення системи учнівського самоврядування в умовах особистісно орієнтованого навчання і виховання.ЗШ № 13

Павленко К.М.Робота класного керівника щодо спрямування зусиль школи, сім’ї та громадськості на формування сучасного громадянина.ЗШ № 14

Дедю В.В.Творче спрямування діяльності педагогічного колективу на формування у дітей активної життєвої позиції, культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві.ЗШ № 17

Дерев’янко В.Д.Формування цілісної особистості, виховання таких

гуманістичних рис, як: доброта, чуйність, милосердя, увага, толерантність, повага, любов до людей, правдивість, скромність, сміливість і мужність.

ЗШ № 18

Вишинська О.Л.Створення сприятливих умов для розвитку духовно-моральних якостей особистості щодо здатності до самореалізації, самоствердження, самореалізації.НВК

Дзевульська Т.Я.Формування творчої юної особистості, розвиток її морального, емоційно-естетичного творчого потенціалу на засадах національної духовності.НВО «Освіта»

Карбань О.М.Формування виховної системи навчального закладу на основі технології розвивального навчання.ВЗШ

Копилаш Д.ЄРозвиток життєвих компетенцій учнів вечірньої школи у процесі виховної діяльності. 1. Шкільні творчі групи:

п/п

Навчальний заклад, керівник

Проблема МОСЗШ № 2

Старостенко З.С.

(труд. навч.)


Розвиток творчих здібностей учнів на уроках та в

позакласній роботі на основі співпраці

індивідуальностей.
СЗШ № 2

Вишневська С.О.

(естет. цикл.)


Розвиток духовності учнів на уроках естетичного циклу та в позакласній роботі.
СЗШ № 2

Федорова О.В.

(фізкультура, ЗВ)


Важливість фізичного розвитку учнів як складової

частини всебічного, гармонійного розвитку

особистості. Підготовка юнаків до захисту Вітчизни.
СЗШ № 12

Коденець М.Є.

(оздор.-ест. цикл)


Використання різновидів форм і методів навчання на уроках фізичного виховання, музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, спрямованих на формування в учнів здорового способу життя, формування в них естетичного ставлення до оточуючого, вчити бачити і творити прекрасне.ЗШ № 13

Захлюпана Н.П.

(прир.-мат. цикл)


Використання нових інформаційних технологій

на уроках з метою підвищення ефективності навчання.


ЗШ № 17

Климова Н.М.

(поч. кл. «Росток»)


Розвиток творчого потенціалу і виховання

загальнолюдських і національних цінностей у

молодшого школяра на основі використання

інноваційних технологій.

ЗШ № 18

Церковняк Т.І.

(англ. мова)


Створення та захист проекту як засіб виховання та підтримання інтересу до вивчення іноземної мови.


9. Динамічні групи педагогів:

п/п

Навчальний заклад, керівник

Проблема МОЗШ № 13

Щербина Н.І.

(оздор.-ест. цикл)


Виховання інтересу в учнів до навчання на основі творчого використання активних форм роботи на уроці та в позанавчальний час.ЗШ № 13

Філіпчук В.І.

(сусп.-природн.)


Вивчення особливостей природи, історії і побуту рідного краю.


10. Інші форми методичної роботи з педагогами (групові та індивідуальні):

п/п

Навчальний заклад, керівник, форма МР

Проблема МОСЗШ № 2

Литвин Л.В.

(школа молодого вчителя)


Педагогіка співробітництва та діалогічне навчання як умова ефективної організації НВП.
НВК

Оробчук О.В.

(творча лабораторія)


Психолого-педагогічний супровід учнів в умовах профілізації навчання.
НВК

Городиська Л.Р.

(школа педагогічної майстерності)


Розвиток творчої особистості, високої мовної культури ліцеїстів.

11. Обласні школи передового педагогічного досвіду (2013-2016 р.р.):

1. № 13 Оксьоненко З.В. Організація дозвіллєвої діяльності користувачів бібліотеки.

2. ДНЗ № 1 Нельзіна М.Д. Формування життєвої компетентності дитини засобами народознавства.

12. Науково-методична робота у позашкільних закладах:


п/п

Навчальний заклад, керівник, форма об’єднання

Проблема МОНВО «Освіта»

Творче об’єднання керівників гуртківРозвиток творчих здібностей особистості дитини, реалізація її індивідуальних запитів шляхом використання психолого-педагогічної системи розвивального навчання в роботі відділу позашкілля.ЦТДЮ

Литвиненко І.Л.

Творче об’єднання гуманітарного напрямку


Література рідного краю.ЦТДЮ

Коваленко Л.С.

Творче об’єднання розважального напрямку


Створення освітньо-виховної системи культурологічного, етнографічного напрямків на основі місцевого матеріалу.ЦТДЮ

Жовнір О.М.

Творче об’єднання естетичного напрямку


Виготовлення оздоблювальних виробів з бісеру.
ЦТДЮ

Дмитрук Д.М.

Творче об’єднання туристсько-краєзнавчого напрямку


Стежками рідного краю.ЦТДЮ

Осецька Л.Т.

Салон педагогічної майстерності


Шляхи формування інтелектуальних здібностей дітей, заохочення до творчої активності, самовдосконалення і саморозвитку.ЕТЦ

Ромашко Л.В.

МО керівників гуртків еколого-натуралістичного відділу


Формування екологічної культури, особливості набуття навичок і досвіду розв’язання

екологічних проблем.

ЕТЦ

Корчовна Л.С.

Творче об’єднання ДУМ


Використання інтерактивних технологій у проведенні занять з ДУМ.
ЕТЦ

Кривенко О.І.

Творче об’єднання юних техніків


Розвиток у школярів інтересу до транспортної техніки у процесі її макетування і конструювання на заняттях гуртків науково-технічного напрямку.ЕТЦ

Шатернікова А.В.

Школа педагогічної майстерності


Технологія та особливості виготовлення оберегів.
МНВК

Карпенко С.А.

Методичне об’єднання


Спрямування творчої діяльності вчителів та майстрів виробничого навчання на допомогу учнівській молоді у життєвому самовизначенні, виборі професії.МНВК

Гомон В.І.

Семінар-практикум


Майстерність педагога: його творча ініціатива, удосконалення методів, форм роботи з учнями.МНВК

Клименко В.О.

Семінар-практикум


Навчально-методичне забезпечення занять з діловодства з використанням комп’ютерних технологій.МНВК

Бєлий В.Д.

Семінар-практикум


Творче використання різновидів інноваційних форм і методів навчання на заняттях різних напрямів профільного навчання. 1. Психолого-педагогічні семінари з питань: ознайомлення, вивчення новин та досягнень психолого-педагогічної науки, теоретичної спадщини відомих педагогів, новаторських ідей у методиці викладання основ наук:
п/п

Навчальний заклад, керівник

ПроблемаСЗШ № 1

Ілляшенко О.Д.Психологічна готовність вчителя-предметника та класного керівника до педагогічної діяльності.СЗШ № 2

Троценко К.М.Психолого-педагогічні аспекти формування успішної особистості педагога.ЗШ № 3

Бобир А.Г.Система діагностики й моніторингу щодо визначення стартового рівня й подальшого відстеження розвитку навчальних компетенцій учнів.ЗШ № 5

Буйницька Н.О.Створення умов для розвитку сучасних особистісних якостей педагога та учня.СЗШ № 12

Гапич Г.В.Діагностика діяльності педагога, її роль у становленні професійної майстерності вчителя.ЗШ № 13

Процан І.В.Створення умов для розвитку особистісних якостей педагога та учня, можливостей для самореалізації особистості.ЗШ № 14

Сокор Н.М.Утвердження ідей гуманізму і толерантності, взаєморозуміння, шанобливого ставлення до культур і традицій інших народів.ЗШ № 17

Соболь О.Г.Спрямування діяльності пед. колективу на виявлення обдарованостей дитини та відповідного педагогічного впливу.ЗШ № 18

Манташова О.Д.

Тюх Л.В.


Творча співпраця учасників навчального процесу. Сучасні педагогічні технології – у практику роботи кожного вчителя.ВЗШ

Поліщук О.О.Психологічні основи навчання дорослих учнів.НВО «Освіта»

Мачулко Л.С.Творча майстерня педагога-науковця з проблем розвивального навчання.НВК

Оробчук О.В.Професійні якості та психологічна готовність вчителя до роботи з обдарованими дітьми.ЦТДЮ

Хожай Н.В.Методи та методики виявлення та виховання обдарованих школярів.ЕТЦ

Митянський В.І.Особистісний потенціал та оптимальне

використання особистих ресурсів в духовному саморозвитку вихованця.

МНВК

Гончарук О.О.Розвиток навичок саморегуляції та самомоніторингу розвитку учнів.
 1. Майстер-класи
п/п

Навчальний заклад, керівник

Предмет

ПроблемаСЗШ № 12

Рубан С.А.
Українська мова та література

Авторські здобутки в роботі з обдарованими учнями.СЗШ № 2

Хвостик М.І.Російська мова та література

Авторські театралізовані постановки російських класиків.
СЗШ № 2

Сухомлинова Л.Г.Світова література

Творче використання шедеврів світового мистецтва при вивченні світової літератури.СЗШ № 2

Сорочинська Л.М.Англійська мова

Авторська система швидкісного

оволодіння англійською мовою.

ЗШ № 18

Церковняк Т.І.

Віштак Н.Б.


Англійська мова

Проектна робота з обдарованими учнями.

СЗШ № 2

Лісовська В.О.Суспільні дисципліни

Апробація та втілення в навчально-виховний процес навчальних програм з нових спецкурсів.ЗШ № 5

Яковенко В.М.Математика

Творче використання інтерактивних

форм роботи на уроках щодо виховання в учнів інтересу до предмета.

СЗШ № 12

Туташинська О.А.Математика

Використання сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій при викладанні математики.СЗШ № 2

Пиріг Г.М.Хімія

Моделювання хімічного експерименту з використанням інформаційних технологій та елементами дистанційного навчання.ЗШ № 3

Гончаренко В.П.Біологія

Створення та творче використання сучасного кабінету біології в н/з.ЗШ № 5

Мальцева І.О.Виховна робота

Оптимальне використання ігрової діяльності у виховній роботі з учнями.ЗШ № 13

Захлюпаний В.М.Комп’ютерні технології

Використання сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій в управлінській діяльності та НВП.НВК

Оробчук О.В.Психологія

Професійні якості та психологічна готовність вчителя до роботи з обдарованими дітьми.СЗШ № 12

Антоненко В.С.Керівництво н/з

Інноваційний підхід до управління сучасним загальноосвітнім навчальним закладом.ЦТДЮ

Жовнір О.М.ДУМ

Технологія виготовлення оздоблювальних виробів з різних матеріалів.

Директор НМЦ Н.О.Шкарпітко
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка