Про організацію та зміст науково-методичної роботи в 2013-2014 н рСторінка5/6
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6Додаток 7
Керівники міських творчих груп з центрами діяльності на базі творчих лабораторій учителів-новаторів, авторів ППД


№ п/п

Навчальний заклад

Керівник ТГ

Предмет

ПроблемаЗШ № 17

Кошова С.Д.

Українська мова та література

Створення та творче використання Шевченкіани в навчальних закладах Приірпіння.ЗШ № 18

Гринечко Ж.М.

Українська мова та література

Розвиток творчих та поетичних здібностей учнів на уроках та в позанавчальній діяльності з рідної мови і літератури.ЗШ № 18

Драбинко Л.М.

Українська мова та література

Реалізація авторської програми

факультативного курсу «Практикум

з української пунктуації» для 9 класу.
СЗШ № 12

Галаган О.Д.

Українська мова та література

Творче поєднання інноваційних

технологій та класичних методів у

роботі вчителя-словесника.
ЗШ № 17

Мацюк Л.Р.

Світова література

Використання різновидів активних форм роботи на уроці. Створення банку даних по творах з предмета.ЗШ № 3

ЗШ № 18


Вадімова С.М., Шиленкова Д.І.

Англійська мова

Різновиди форм активного опрацювання лексичного, мовного та граматичного матеріалу на уроках.СЗШ № 2

Лісовська В.О.

Історія України

Вивчення історії рідного краю. Науково-дослідницька та пошукова діяльність учнів з даного питання.ЗШ № 17

Ліхоузова Н.Б.

Математика

Оптимізація управління творчою діяльністю учнів: використання інноваційних матеріалів НПП «Росток» у НВП.ЗШ № 5

Куриленко В.І.

Географія

Творче використання матеріалів «Географії Приірпіння» в навчально-виховному процесі.СЗШ № 12

Олійник Н.О.

Початкові класи

Використання нетрадиційних уроків як методу стимулювання творчої ініціативи школярів.СЗШ № 12

Главацька І.Л.

Початкові класи

Творчий розвиток молодшого школяра на засадах науково-педагогічного проекту «Інтелект України».СЗШ № 2

Мартиненко Л.В

Початкові класи

Апробація авторської програми “Маленький дослідник”. Психологічні аспекти навчання молодших школярів.ЗШ № 5

Царенок О.М.

Початкові класи

Творче використання мистецтва театру в роботі з молодшими школярами.ЗШ № 13

Захлюпаний В.М.

Директори шкіл

Використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності керівника навчального закладу.ЗШ № 13

Колесник Н.А.

Заступники директорів з НВР

Шкільний інформаційно-аналітичний центр: діяльність педагогічного колективу на основах сучасного моніторингу.ЗШ №18

Шкіря С.М.

Заступники директорів з НВР

Організація активної діяльності первинного осередку МАН НТУ у навчальному закладі.ЗШ № 5

Мальцева І.О.

Заступники директорів з виховної роботи

Авторська система виховної роботи на основах клубної та гурткової діяльності учнів.Додаток 8

Керівники консалтингових центрів на базі учителів-методистів,

майстер-класів


№ п/п

Навчальний заклад

Керівник КЦ

Предмет

ПроблемаЗШ № 18

Поліщук Т.П.

Українська мова та література

Система роботи вчителя-словесника щодо формування та розвитку творчих здібностей та уподобань учнів. Апробація авторської програми факультативу «Мовний етикет українців» для 10 класу.ЗШ № 18

Пєвнєва Л.К.

Світова література

Творче використання інноваційних форм роботи з обдарованими учнями.СЗШ № 2

Сорочинська Л.М.

Англійська мова

Авторська система швидкісного оволодіння англійською мовою. Робота з обдарованими учнями.СЗШ № 12

Колесник О.Л.

Англійська мова

Творче використання альтернативних навчальних посібників у роботі з учнями старшої ланки.ЗШ № 17

Зоря М.С.

Суспільні дисципліни

Апробація та втілення в навчально-виховний процес авторських матеріалів предметів суспільного циклу.ЗШ № 17

Леляк Т.Ф.

Математика

Творче використання інтерактивних форм навчання на уроках математики.ЗШ № 13

Захлюпана Н.П.

Математика

Кабінет математики – центр оптимального використання ІКТ в НВП.ЗШ №18

Болюта С.О.

Фізика

Ефективність і результативність фізичного експерименту при вивченні основних тем курсу.СЗШ № 2

Пиріг Г.М.

Хімія

Моделювання хімічного експерименту з

використанням інформаційних технологій та елементами дистанційного навчання.

ЗШ № 3

Слівінська Н.В.

Хімія

Оптимальне використання навчально-матеріальної бази кабінету хімії в НВП.ЗШ № 3

Гончаренко В.П.

Біологія

Створення авторської творчої лабораторії щодо ефективної роботи з екологічного виховання учнів.СЗШ № 12

Жовтан О.В.

Трудове навчання

Створення та творче використання

матеріально-технічної бази кабінету трудового навчання.

ЗШ № 13

Процан І.В.

Психологія

Кабінет практичного психолога в ЗНЗ - оптимальність та творчі надбання.СЗШ № 12

Антоненко В.С.

Керівники шкіл

Творче спрямування діяльності педагогічного колективу на всебічний розвиток юної особистості з максимальним урахуванням їх здібностей і нахилів в умовах школи лінгвістики.СЗШ № 12

Гнедюк Н.А.

Заступники з НВР

Оптимальне використання інформаційно-комунікаційних технологій у методичній роботі з педагогічними кадрами.НВК

Баран В.П.

Заступники з НВР

Науково-методичне та інформаційне забезпечення шкільного методичного кабінету – основна вимога сьогодення у роботі з педагогічними кадрами.

Додаток 9
Керівники міських творчих лабораторій на базі педагогів-новаторів, носіїв перспективної творчої думки


№ п/п

Навчальний заклад

Керівник

Предмет

ПроблемаСЗШ № 2

Волохова В.О.

Початкові класи

Духовний розвиток учнів початкової школи.ЗШ № 3

Калашник І.М.

Початкові класи

Творче використання авторських

матеріалів про рідний край у роботі з молодшими школярами.

СЗШ № 12

Галай Г.Д.

Початкові класи

Творче використання інновацій та

ППД для ефективного формування

ґрунтовних базових компетенцій учня.
ЗШ № 13

Тарган К.К.

Початкові класи

Використання місцевого та

краєзнавчого матеріалу з метою виховання інтересу в учнів до навчання.

ЗШ № 13

Уховська Л.М.

Початкові класи

Формування в учнів інтересу до знань з оптимальним використанням комп’ютерних технологій.ЗШ № 14

Бехтерева В.В.

Початкові класи

Творче використання місцевого та

краєзнавчого матеріалу з метою виховання інтересу в учнів до навчання.

ЗШ № 17

Андрущенко І.Г.

Початкові класи

Впровадження в навчально-виховний процес науково-педагогічного проекту «Росток».ЗШ № 18

Чернікова О.В.

Початкові класи

Методика опрацювання художніх

оповідань на уроках читання.

СЗШ № 12

Рудик Л.С.

Українська мова та література

Творче використання поетичних творів у навчально-виховному процесі, навчання учнів поетичному слову.СЗШ № 2

Сухомлинова Л.Г.

Світова література

Творче використання творів мистецтва та літератури на уроках щодо формування високих естетичних почуттів та смаків учнів.СЗШ № 12

Чешко Т.І.

Французька мова

Оптимальне використання авторської навчально-методичної бази з предмета у навчально-виховному процесі.ЗШ № 18

Церковняк Т.І.

Англійська мова

Створення необхідної навчально-матеріальної бази, авторської наочності для якісного засвоєння програмового матеріалу.
ЗШ № 3

Пальнікова Н.Л.

Історія

Формування в учнів історичного

мислення, гармонійного поєднання

національних та загальнолюдських

цінностей на основах навчального

матеріалу суспільних дисциплін.
ЗШ № 18

Кравченко В.Г.

Заступники директорів з НВР

Створення та захист учнівських

проектів початкової ланки з

використанням мультимедійних

технологій.

СЗШ № 12

Гнедюк Н.А.

Заступники директорів з НВР

Управлінська діяльність керівника

освітнього закладу на діагностичній основі з педагогами початкової ланки.

ЗШ № 5

Мальцева І.О.

Заступники директорів з ВР

Авторська система організації позанавчальної діяльності учнів.СЗШ № 12

Павліченко Т.С.

Класні керівники

Моральне виховання учнівської молоді.ЗШ № 18

Писаренко І.А.

Класні керівники

Активне використання матеріалів

програми «Майбутнє починається сьогодні» у виховній роботі з учнівською молоддю.

НВК

Оробчук О.В.

Психологи

Роль шкільного психолога у

підвищенні мотивації навчання учнів.
Додаток 10
Керівники міських шкіл вищої педагогічної майстерності


№ п/п

Навчальний заклад

Категорія

Керівник

ПроблемаНВО «Освіта»

Керівники закладів освіти

Тюріна Л.Г.

Впровадження інноваційних педагогічних технологій у

навчально-виховний процес з/о навчального закладу; система

розвивального навчання в н/з.
СЗШ № 2

Керівники закладів освіти

Бєлова І.Г.

Створення та функціонування

конкурентноспроможного спеціалізованого з/о закладу освіти.

СЗШ № 12

Керівники закладів освіти

Антоненко В.С.

Основи управління школою лінгвістики.СЗШ № 12

Керівники закладів освіти

Крилова О.А.

Організація учнівського

самоврядування на засадах школи лідерства.

СЗШ № 12

Керівники закладів освіти

Захлюпаний В.М.

Керівництво сучасним загальноосвітнім закладом на основах комп’ютерно-інформаційних технологій.ЗШ № 13

Керівники МО уч. гум. циклу

Ярильченко Н.В.

Складання та апробація

авторських програм предметів гуманітарного циклу та суспільно-економічних дисциплін.

ЗШ № 5

Керівники МО уч. природн. циклу

Куриленко В.І.

Творче втілення у навчально-виховний процес авторських напрацювань щодо вивчення краєзнавства.СЗШ № 2

Керівники МО уч. поч. класів

Ошкало С.М.

Інноваційний пошук оптимальних форм і методів роботи у поч. ланці з метою формування в учнів інтересу до знань.СЗШ № 12

Керівники МО уч. поч. класів

Дорошенко О.І.

Творче використання сучасних інноваційних технологій щодо всебічного розвитку молодшого школяра.


Додаток 11

Консультаційні пункти та їх керівники з питань удосконалення навчально-виховного процесу та творчого використання елементів і зерен перспективного педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій


№ п/п

Навчальний заклад (КП)

Керівник

Предмет

ТематикаСЗШ № 1

Безбородько Л.П.

Українська мова та література

Розвиток творчих здібностей учнів та культури їх мовлення. Використання краєзнавчих і пошукових матеріалів на уроках.

Інноваційні прийоми роботи з обдарованими учнями. Використання нових інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі.Науково-дослідницька та проектна діяльність з учнями з рідної мови та літератури.СЗШ № 2

Бібік Л.П.СЗШ № 2

Краєвська Т.А.ЗШ № 3

Гриневич Т.Г.ЗШ № 3

Міц В.Л.ЗШ № 5

Мосієнко О.В.ЗШ № 5

Тищенко І.В.СЗШ № 12

Рудик Л.С.СЗШ № 12

Вінцик Н.А.СЗШ № 12

Рубан С.А.СЗШ № 12

Солодка О.В.ЗШ № 13

Чернюк М.І.ЗШ № 14

Вірченко К.О.ЗШ № 17

Пискун О.П.ЗШ № 17

Король О.П.ЗШ № 17

Кошова С.Д.ЗШ № 17

Чувашина О.П.ЗШ № 18

Цибенко Н.І.ЗШ № 18

Гринечко Ж.М.ЗШ № 18

Драбинко Л.М.ЗШ № 18

Поліщук Т.В.ВЗШ

Прядко Н.М.ВЗШ

Кучеренко Г.М.НВК

Городиська Л.Р.СЗШ № 2

Петренко Л.П.

Світова література


Активні і цікаві форми роботи на уроці. Розвиток творчих здібностей учнів, прилучення їх до літературних скарбниць світу. Створення інформаційних даних з предмета на матеріалах преси і допоміжної літератури.СЗШ № 2

Хвостик М.І.СЗШ № 2

Сухомлинова Л.Г.ЗШ № 3

Пальніков О.Г.ЗШ № 3

Баранова Л.Т.ЗШ № 5

Шидяєва Л.І.СЗШ № 12

Мариношенко Л.Р.

ЗШ № 13

Чала Л.М.ЗШ № 13

Конюшок Н.М.

ЗШ № 13

Кошова Т.М.ЗШ № 14

Березуцька В.М.ЗШ № 17

Мацюк Л.Р.ЗШ № 18

Пєвнєва Л.К.ЗШ № 18

Тюх Л.В.НВО

Матвієнко Г.М.НВК

Волга Т.О.№ пп

Навчальний заклад (КП)

Керівник

Предмет

ТематикаСЗШ № 2

Іваницька Г.І.

Іноземні мови

Апробація варіативних підручників, посібників. Робота з країнознавчим матеріалом. Створення та використання візуальних опор при опрацюванні мовного та граматичного матеріалу. Оволодіння спілкуванням іноземною мовою шляхом різновидів позакласної діяльності з предмета. Використання комп’ютерно-інформаційних технологій в НВП. Науково-дослідницька та проектна діяльність з учнями.СЗШ № 2

Сорочинська Л.МСЗШ № 2

Меркулова С.СЗШ № 3

Вадімова С.М.ЗШ № 3

Скуміна Л.О.ЗШ № 5

Ковальчук Т. Ю.СЗШ № 12

Арбузіна Л.В.СЗШ № 12

Чешко Т.І.СЗШ № 12

Колеснік О.Л.СЗШ № 12

Ляшенко В.О.СЗШ № 12

Олійник Н.О.ЗШ № 13

Сич О.І.ЗШ № 13

Турбаєва Т.М.ЗШ № 17

Заєць О.О.ЗШ № 18

Церковняк Т.І.ЗШ № 18

Пилипчук Н.В.ЗШ № 18

Шиленкова Д.І.ЗШ № 18

Горкун С.В.ЗШ № 18

Віштак Н.Б.НВО «Освіта»

Тодавчич Л.С.
№ пп

Навчальний заклад (КП)

Керівник

Предмет

ТематикаСЗШ № 2

Старостенко З.С.

Суспільні дисципліни

Творче використання пошукового, краєзнавчого матеріалу. Організація і створення шкільного музею, комплексу, використання їх бази. Авторське опрацювання програмового матеріалу щодо вивчення історії рідного краю. Використання сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій, нетрадиційних форм вивчення суспільних дисциплін та нових курсів.СЗШ № 2

Ковтун О.А.СЗШ № 2

Лісовська В.О.ЗШ № 3

Пальнікова Н.Л.ЗШ № 3

Ніколенко-Петрович К.І.СЗШ № 12

Скляренко І.І.ЗШ № 13

Ярильченко Н.В.ЗШ № 17

Шпиг В.О.ЗШ № 17

Зоря М.С.ЗШ № 18

Самчук В.В.НВК

Дзевульська Т.Я.ВЗШ

Шаповал О.М.НВО

Тюріна Л.Г.
№ пп

Навчальний заклад (КП)

Керівник

Предмет

ТематикаСЗШ № 1

Мариніна І.М.

Математика

Диференціація та індивідуалізація навчально-виховного процесу. Система роботи над задачею. Різновиди контролю знань учнів. Оптимізація управління творчою діяльністю учнів. Різновиди творчих робіт з обдарованими учнями. Пошукові дослідницькі методи навчання на уроках математики. Організація участі учнів у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру». Науково-дослідницька діяльність з учнями. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій.ЗШ № 3

Мальчевська О.В.ЗШ № 5

Яковенко В.М.ЗШ № 5

Волга Т.ГСЗШ № 12

Туташинська О.А.СЗШ № 12

Мала Л.О.СЗШ № 12

Уварова В.І.СЗШ № 12

Піскун О.Б.СЗШ № 12

Чугуй Л.І.ЗШ № 13

Білоус Г.С.ЗШ № 13

Захлюпана Н.П.ЗШ № 17

Леляк Т.Ф.ЗШ № 17

Ліхоузова Н.Б.

ЗШ № 18

Червона В.Д.ЗШ № 18

Лошицька О.Л.

НВК

Нетяга Т.А.ВЗШ

Вдовцова О.С.


№ пп

Навчальний заклад (КП)

Керівник

Предмет

ТематикаСЗШ № 2

Андрієвський Р.П.

Інформатика

Опрацювання та створення програм з інформатики. Науково-дослідницька діяльність з учнями.
ЗШ № 3

Бондарчук Т.П.ЗШ № 13

Захлюпаний В.М.ЗШ № 13

Овсієнко Л.М.ЗШ № 17

Клименко І.В.ЗШ № 18

Тимощук Л.Ю.№ пп

Навчальний заклад (КП)

Керівник

Предмет

ТематикаЗШ № 3

Аза В.О.

Фізика

Робота з обдарованими учнями. Удосконалення фізичного практикуму, робота над задачею. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій. Проектна та науково-дослідницька діяльність.
СЗШ № 12

Гонцовська Н.М.ЗШ № 13

Смик Т.Р.ЗШ № 17

Дерев’янко В.Д.ЗШ № 18

Лошицький І.І.ЗШ № 18

Болюта С.О.ВЗШ

Лазаренко Т.К.
№ пп

Навчальний заклад (КП)

Керівник

Предмет

ТематикаСЗШ № 2

Пиріг Г.М.

Хімія

Удосконалення сучасного уроку хімії, створення та апробація авторських навчальних посібників. Практикуми з хімії, їх якісне проведення. Використання сучасних інформаційних технологій при викладанні предмета. Складання та розв`язування задач.
ЗШ № 3

Слівінська Н.В.ЗШ № 3

Мазай М.М.СЗШ № 12

Жовтан Л.А.СЗШ № 12

Волотовська Н.В.ЗШ № 13

Водолага Л.І.ЗШ № 14

Цибенко А.П.ВЗШ

Редич Є.П.
№ пп

Навчальний заклад (КП)

Керівник

Предмет

ТематикаСЗШ № 2

Гунько Т.В.

Біологія

Екологічна освіта та виховання учнів. Дослідження та використання місцевого матеріалу. Науково-дослідницька робота з біології. Створення та апробація авторських програм та посібників з біології.ЗШ № 3

Гончаренко В.П.ЗШ № 3

Волянська С.Р.СЗШ № 12

Давиденко Т.Ю.ЗШ № 17

Стаховська Н.Ю.ЗШ № 18

Бондаренко Л.О.ВЗШ

Козакова Т.Г.
№ пп

Навчальний заклад (КП)

Керівник

Предмет

ТематикаСЗШ № 2

Пукса С.І.

Географія

Робота з посібником “Географія Приірпіння”. Науково-дослідницька діяльність учнів з географії. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі з географії.ЗШ № 3

Черниш І.І.ЗШ № 3

Пукса С.В.ЗШ № 5

Куриленко В.І.СЗШ № 12

Янковська Т.П.ЗШ № 13

Філіпчук В.І.ЗШ № 17

Дерев’янко Н.В.НВК

Баран В.П.
№ пп

Навчальний заклад (КП)

Керівник

Предмет

ТематикаСЗШ № 2

Максимук А.І.

Трудове навчання (технічна праця)

Трудове виховання та профорієнтація учнів. Прищеплення трудових та загальнотехнічних навичок учням на уроках та в позакласній роботі з предмета.СЗШ № 12

Жовтан О.В.ЗШ № 13

Замостян С.В.ЗШ № 18

Білий В.Д.
№ пп

Навчальний заклад (КП)

Керівник

Предмет

ТематикаСЗШ № 2

Старостенко З.С.

Трудове навчання (обслуговуюча праця)

Естетичне оформлення виробів, формування естетичних смаків учнів, виховання любові до праці, поваги до людей труда, профорієнтація.
ЗШ № 3

Розумовська М.В.ЗШ № 13

Койда Н.О.ЗШ № 14

Власова Н.М.ЗШ № 17

Красюк Л.Б.ЗШ № 18

Волощук І.В.
№ пп

Навчальний заклад (КП)

Керівник

Предмет

ТематикаСЗШ № 1

Ульянов В.В.

Музика

Естетичне виховання учнів, формування почуття прекрасного засобами музики.ЗШ № 5

Романенко І.М.СЗШ № 12

Малєєв М.А.ЗШ № 13

Дубовецька А.М.ЗШ № 17

Пташник І.М.ЗШ № 18

Олійник Т.А.
№ пп

Навчальний заклад (КП)

Керівник

Предмет

ТематикаСЗШ № 1

Бабійчук О.О.

Фізкультура

Розвиток фізичних даних дитини, зміцнення здоров`я і самопочуття; загартування і пропаганда здорового способу життя.СЗШ № 2

Федорова О.В.ЗШ № 3

Цвіцінський Ю.Я.ЗШ № 3

Белікова Т.В.СЗШ № 12

Паламарчук В.А.ЗШ № 13

Нікітін М.А.ЗШ № 18

Лазаренко Т.І.№ пп

Навчальний заклад (КП)

Керівник

Предмет

ТематикаСЗШ № 1

Сморчков С.О.

Образотвор-че мистецтво

Естетичний розвиток учнів засобами образотворчого мистецтва. Організація та проведення дитячих вернісажів, виставок, презентацій.СЗШ № 1

Блажиєвська О.П.СЗШ № 1

Конаровський А.А.ЗШ № 13

Щербина Н.І.ЗШ № 17

Чиренко О.В.ЗШ № 18

Гранатова О.В.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка