Про організацію та зміст науково-методичної роботи в 2013-2014 н рСторінка6/6
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6№ пп

Навчальний заклад (КП)

Керівник

Предмет

ТематикаСЗШ № 1

Плотник О.М.

Початкові класи

Розвиток загально навчальних умінь і навичок учнів. Виховання інтересу учнів до знань. Удосконалення сучасного уроку. Використання цікавих новаторських

методів і прийомів, які сприяють якісному засвоєнню програмового матеріалу. Творче використання елементів експерименту, нових педагогічних технологій унавчально-виховному процесі початкової ланки. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій.
СЗШ № 2

Волохова В.А.СЗШ № 2

Мартиненко Л.В.СЗШ № 2

Оберемок М.П.СЗШ № 2

Ошкало С.М.СЗШ № 2

Черненко В.М.СЗШ № 2

Литвин Л.В.СЗШ № 2

Петренко І.В.ЗШ № 3

Калашник І.М.ЗШ № 3

Костюченко Л.В.ЗШ № 3

Єлєзєва Н.К.

  1. З

ЗШ № 3

Брусенцова І.В.ЗШ № 3

Кальмуцька Л.В.ЗШ № 3

Кавковська Ю.М.ЗШ № 3

Фенько Н.О.ЗШ № 3

Лукіяненко І.М.ЗШ № 5

Ковальчук Т.Ю.ЗШ № 5

Царенок О.М.ЗШ № 5

Денисова А.П.

ЗШ № 11

Мельсітова Л.М.ЗШ № 11

Лісовська Н.С.ЗШ № 11

Кушнірук В.Ф.СЗШ № 12

Дорошенко О.І.СЗШ № 12

Шавловська Н.М.СЗШ № 12

Олійник Н.О.СЗШ № 12

Галай Г.Д.СЗШ № 12

Бойченко Г.А.ЗШ № 13

Нікітіна В.В.ЗШ № 13

Тарган К.К.ЗШ № 13

Біляк К.М.ЗШ № 13

Пархоменко Л.П.ЗШ № 13

Уховська Л.М.ЗШ № 13

Левченко І.В.ЗШ № 14

Бехтерева В.В.ЗШ № 14

Дедю В.В.ЗШ № 15

Зузанська С.В.ЗШ № 15

Чумак С.Б.ЗШ № 15

Дегода О.Г.ЗШ № 16

Рог Н.М.ЗШ № 17

Грицай Л.К.ЗШ № 17

Климова Н.М.ЗШ № 17

Андрущенко І.Г.ЗШ № 18

Главацька Л.В.ЗШ № 18

Терещук Р.П.ЗШ № 18

Кравченко В.Г.ЗШ № 18

Чернікова О.В.ЗШ № 18

Кицько В.М.ЗШ № 18

Шайдецька О.О.№ пп

Навчальний заклад (КП)

Керівник

Категорія

ТематикаСЗШ № 2

Бєлова І.Г.

Директори шкіл

Створення та функціонування конкурентноспроможного спеціалізованого загальноосвітнього закладу освіти з поглибленим вивченням економіки та права.ЗШ № 3

Пальніков О.Г.

Творчий підхід до всебічного розвитку юної особистості шляхом вдосконалення методичної культури вчителя, застосування інноваційних підходів до формування в учнів здорового способу життя.ЗШ № 5

Волга Т.Г.

Діяльність оптимальної системи виховної роботи з учнями.СЗШ № 12

Антоненко В.С.

Сучасні основи управлінської діяльності спеціалізованою школою з вивченням іноземних мов, школою лінгвістики.ЗШ № 13

Захлюпаний В.М.

Директори шкіл

Творче впровадження нових інформаційних технологій в управлінській діяльності та в навчально-виховному процесі на основі використання сучасних ком’пютерно-діагностичних комплексів.НВО «Освіта»

Тюріна Л.Г.

Впровадження системи розвивального навчання в навчально-виховний процес всіх структур закладу.ДЮСШ

Тарасов В.З.

Створення творчої системи організації та функціонування педагогічного колективу щодо підтримки здорового способу життя вихованців.


№ пп

Навчальний заклад (КП)

Керівник

Категорія

ТематикаЗШ № 3

Пономаренко О.Г.

Заступники директорів з НВР

Організація навчальної діяльності на основах творчої співпраці керівників та педагогів навчального закладу, моніторингу навчально-виховного процесу.СЗШ № 12

Гнедюк Н.А.

Організація діяльності педагогів початкової ланки на діагностичній основі.ЗШ № 13

Колесник Н.А.

Діяльність заступника директора щодо спрямування педагогів на успішне вирішення проблеми школи шляхом творчого використання матеріалів шкільного інформаційно-аналітичного центру.ЗШ № 18

Шкіря С.М.

Організація діяльності учнівського наукового товариства МАН.ЗШ № 18

Кравченко В.Г.

Основи проектної діяльності з учнями початкової ланки.НВК

Баран В.П.

Формування мотиваційної системи пізнавальної активності ліцеїстів.№ пп

Навчальний заклад (КП)

Керівник

Категорія

ТематикаСЗШ № 1

Соловей В.І.

Заступники директорів з ВР

Основи родинного виховання в умовах школи художнього профілю.ЗШ № 5

Мальцева І.О.

Науково-методичне забезпечення виховної роботи в навчальному закладі.СЗШ № 12

Крилова О.А.

Творча діяльність дитячої організації в школі.

Додаток 12

Опорні школи міста з питань якісної організації та творчого втілення новаторських педагогічних ідей у навчально-виховний процес.


№ пп

Навчальний заклад

Директор

ПроблемаСЗШ № 2

Бєлова І.Г.

Створення умов для розвитку здібностей

талановитих, обдарованих учнів шляхом диференціації навчання, створення різнорівневих профільних класів з поглибленим вивченням економіки та права.

ЗШ № 3

Пальніков О.Г.

Система роботи навчального закладу щодо формування в учнів навичок здорового способу життя.ЗШ № 5

Волга Т.Г.

Оптимальна система виховної роботи з учнями.СЗШ № 12

Антоненко В.С.

Творче спрямування діяльності педагогічного колективу на виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої і соціально активної юної особистості, здатної до саморозвитку і самовдосконалення, на розвиток творчих здібностей учнів, їхньої обдарованості у світлі нових соціальних ініціатив Президента України В.Ф.Януковича «Діти – майбутнє України» та в умовах функціонування школи лінгвістики.ЗШ № 13

Захлюпаний В.М.

Управління педагогічним та учнівським

колективами на основах нових інформаційних технологій.

ЗШ № 18

Лошицький І.І.

Організація діяльності сучасного навчально-

виховного комплексу для вивчення іноземних мов з його оптимальним науково-методичним забезпеченням.

НВО «Освіта»

Тюріна Л.Г.

Управлінська технологія впровадження освітніх

інновацій в загальноосвітній навчальний заклад. Впровадження психолого-педагогічної системи розвивального навчання Д.Б.Ельконіна-В.В.Давидова в навчально-виховний процес.
МЕТОДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ НМЦ:

(готується до 20 числа кожного місяця)
№ 1: «Сучасний керівник навчального закладу». (КНМ, ст.125).

Шкарпітко Н.О.

№ 2: «Плекаймо обдарованість».(«Управління школою» №25-27,

2011 р. ст. 34).

Мошковська І.І.

№ 3: «Методичні поради щодо роботи за новими Державними стандартами в початковій ланці».

Пастушенко К.А.

№ 4: «Орієнтовна тематика бібліотечних уроків для загальноосвітнього навчального закладу».

Зубенко О.В.

№ 5 «Пріоритетні напрямки розвитку освіти дітей з особливими освітніми потребами.

Тимошенко-Ушакова Д.Б.

№ 6: «Психологічна адаптація дітей з особливими освітніми потребами до умов інклюзивного навчання».

Набок О.В.

№ 7: «Компетентності сучасного вчителя. Рівень та діагностика професійної компетентності» («Завучу усе д/р», 11-12-13, с.18).

Шкарпітко Н.О.

№ 8: «Сучасний навчальний заклад як соціально-педагогічна система».

Мошковська І.І.

№ 9: « Організація читацької діяльності учнів молодшого шкільного віку: сучасні аспекти».

Пастушенко К.А.

№ 10: «Педагогічні заходи з формування комунікативної поведінки дітей із ДЦП.

Тимошенко-Ушакова Д.Б.

№ 11: «Діти «групи ризику» як об’єкт соціально-психологічної роботи».

Набок О.В.

№ 12: «Культурно-просвітницька робота шкільного бібліотекаря».

Зубенко О.В.

№ 13: «Актуальні проблеми виховання відповідальної поведінки у сучасних підлітків».

Мошковська І.І.

№ 14: «Методичні поради щодо оформлення та презентації шкільного кабінету з основ здоров’я».

Антонюк Ю.О.

№ 15: «Менеджерська освіта керівника навчального закладу» (КНМ, с.127)

Шкарпітко Н.О.
№ 16: «Адаптація дітей до навчання у школі» (Ж. «Методист», № 5 -13, с. 40).

Пастушенко К.А.

№17: «Методичні поради учителям, які викладають курс «Київщинознавство».

Янченко А.С.

№ 18: «На допомогу практичному психологу навчального закладу: сучасні аспекти».

Набок О.В.

№ 19: «Тиждень шкільного підручника в навчальному закладі: методика, практика, досвід»

Зубенко О.В.

№ 20: «Практичні поради методиста щодо підготовки до ЗНО». Ярильченко Н.В.

№ 21: «Спільна виховна робота школи, сім’ї, громадськості у сучасних умовах».

Мошковська І.І.

№ 22: «Поради завідуючої ПМПК керівникам навчальних закладів щодо вдосконалення системи роботи з учнями з особливими освітніми потребами».

Тимошенко-Ушакова Д.Б.

№ 23: «На допомогу вчителю-словеснику: Нові Державні стандарти у середній ланці».

Янченко А.С.

№ 24: «Методичні рекомендації щодо планування роботи сучасного навчального закладу на навчальний рік»

Шкарпітко Н.О.

№ 25: «Методичні поради щодо оформлення краєзнавчих матеріалів у шкільному музеї»

Ярильченко Н.В.

«Круглий стіл» директорів навчальних закладів


    1. н.р.)

24.10.2013 р. «Створення інноваційного середовища – шлях до успіху» («Директор школи», № 2 – 13, с.5)

12.12.2013 р. «Школа становлення успішного керівника» (ж. «Методист»,

№ 3,с. 41).25.02.2014 р. «Партнерство школи і сім’ї в ім’я дитини» («Дир.школи, № 1-13, с.29).

17.04.2014 р. «Стратегічне планування та його основні переваги» («Упр.школою», 16-18-13, с. 94).

16.05.2014 р. «Особливості проведення ЗНО у 2014 році».
Тренінг заступників директорів

з навчально-виховної та навчально-методичної роботи.

05.11.2013 р. «Методичний проект «Організація та проведення Декади проектної діяльності в навчальному закладі» (НМЦ) ( «Директор школи», № 2-13, с. 28).

17.12.2013 р. Тренінг для заступників директорів з НВР: «Майстер-клас як ефективна форма передачі авторської педагогічної системи» (ж. «Методист», № 4, с. 55).

18.02.2014 р. «Шкільне методичне об’єднання: сучасні аспекти» («Методист», № 5-13, с. 7).

22.04.2014 р. «Структура портфоліо вчителя» (Ж. «Упр.школою», №28-30-11, с.63)

НАРАДИ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ

З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

1. Серпень 1. Планування курсової перепідготовки педкадрів на 2013-2014 навчальний рік. Пастушенко К.А.

2. Огляд ІМЗ департаменту освіти і науки КОДА та КОІПОПК. Зубенко О.В.

3. Ознайомлення з матеріалами міського ІМЗ “Планування методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами закладів освіти на 2013-2014 навчальний рік”.

Шкарпітко Н.О.

4. Про Всеукраїнський конкурс “Учитель року – 2014”.

Шкарпітко Н.О.

2. Вересень 1. Визначення об’єктів ППД.

Заступники з НВР та НМР

2. Про підготовку та видання друкованої продукції:

- «Педагогічна скарбниця Приірпіння», випуск 4;

- статті від н/з в Ірпінський вісник під рубрикою «Інновації наших педагогів».

Шкарпітко Н.О.

3. Коментар «Анотованого каталогу обласної педагогічної виставки «Сучасна освіти Київщини-2013». Шкарпітко Н.О.

4. Про роботу міського університету майбутнього вчителя.

Пастушенко К.А.

5. Про викладання базових дисциплін та ведення шкільної документації у 2013-2014 навчальному році.

Балашова Т.А.

6. Про профілактику дитячого травматизму.

Білецька Т.В.

7. Про атестацію педкадрів – 2014.

Шкарпітко Н.О., Можарівська О.Ф.

9. Календар експертної оцінки діяльності н/з; моніторинг якості освіти у н/з на 2013-2014 навчальний рік.

Шкарпітко Н.О.

10. Про роботу міських ТГ, ШППД, консалтингових центрів, майстер-класів, шкіл вищої пед. майстерності, авторських та творчих лабораторій. Робота ООЗО, ОШППД – у 2013-2014 навчальному році.

Шкарпітко Н.О.

11. Про міський конкурс-захист Web-сайтів.

Загодіренко Л.В.

3. Жовтень 1. Про організацію та проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських

олімпіад з базових дисциплін.

Шкарпітко Н.О.

2. Про організацію та проведення Всеукраїнської акції «Живи, книго!». Зубенко О.В.

3. Особливості діяльності шкільного психолога та соціального педагога у 2013-2014 навчальному році.

Набок О.В.

4. Про організацію та проведення міського конкурсу на кращий кабінет біології, хімії(Положення).

Шкарпітко Н.О.

5. Ознайомлення з картою інноваційної діяльності в регіоні на 2013-2014 навчальний рік.

Шкарпітко Н.О.

6. Про Всеукраїнські лінгвістичні конкурси з:

- українознавства; - російської мови; - англійської мови;

- німецької мови; - французької мови.

Шкарпітко Н.О.

7. Про функціонування та діяльність міського центру дистанційного навчання.

Загодіренко Л.В.

4. Грудень 1. Підготовка до міської науково-практичної конференції: “Діяльність методичного, творчого об’єднання педагогів щодо налагодження високопрофесійного, наукового, аналітичного, інформаційного супроводу – основа модернізації сучасної освіти, що сприяє підвищенню якості НВП та розвиткові творчого потенціалу вчителя” (КНМ № 2, с. 36-37).

Шкарпітко Н.О.

2. Огляд ІМЗ ДОН КОДА та КОІПОПК.

Зубенко О.В.

3. Про міський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України та масові освітянські заходи на ІІ семестр.

Мошковська І.І.

4. Графік атестації педкадрів – 2014 Шкарпітко Н.О.

5. Про створення музею методичної служби освіти міста Ірпеня.

Шкарпітко Н.О.

5. Січень 1. Про наслідки ІІ етапу олімпіад з базових дисциплін.

Мошковська І.І.

2. Презентація портфоліо учителів та учнів ЗШ №№ 2, 3, 14, 17, НВО «Освіта».

Шкарпітко Н.О.

3. Обговорення нарисів до «Педагогічної скарбниці» № 4.

Шкарпітко Н.О.

4. Огляд ІМЗ ДОН КОДА та КОІПОПК, новин педагогічної та методичної преси.

Зубенко О.В.

5. Про підготовку творчого звіту ММО вчителів математики.

Лошицька О.Л.

6. Про творчу зустріч з колегами Київщини (Фастівський район).

Шкарпітко Н.О.

7. Творча зустріч з науковцями Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.

Шкарпітко Н.О.

6. Березень 1. Про організацію та проведення міської педагогічної сесії «Втілюємо нові державні стандарти: пошук, досвід, авторські напрацювання, перспективи» та педагогічної виставки «Освіта Приірпіння – 2014».

Шкарпітко Н.О.

2. Про наслідки ІІІ етапу олімпіад з базових дисциплін.

Мошковська І.І.

3. Огляд ІМЗ ДОН КОДА та КОІПОПК, новин педагогічної та методичної преси. Зубенко О.В.

7. Квітень 1. Про підсумки атестації педагогічних кадрів-2014.

Шкарпітко Н.О.

2. Про підсумки предметних декад у школах міста.

Мошковська І.І.

3. Про діяльність міського УМВ.

Пастушенко К.А.

4. Оформлення документів на підтвердження та присвоєння педагогічного звання “учитель-методист”.

Шкарпітко Н.О., заступники з НВР

5 . Про підготовку до міського свята “Освіта Ірпеня – 2014”.

Шкарпітко Н.О., Мошковська І.І.

6. Про підготовку матеріалів до обласної педагогічної виставки “Сучасна освіта Київщини”.

Шкарпітко Н.О.

7. Стан виконання плану підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за 2013-2014 навчальний рік.

Пастушенко К.А.

8. Про моніторинг методичної діяльності педагогів міста, які мають педагогічне звання “учитель-методист”, “старший учитель”, “вихователь-методист”.

Методисти НМЦ8. Червень 1. Планування на новий навчальний рік. Захист структури МР.

Шкарпітко Н.О., заступники з НВР
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка