Про підсумки І всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті»Скачати 65.07 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір65.07 Kb.


Про підсумки І Всеукраїнської

науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю

«Інноваційна діяльність та

дослідно-експериментальна робота

в сучасній освіті»


На виконання наказу Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області № 26 від 27.03.2013 «Про проведення І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» 18 квітня 2013 року на сайті Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області проведено І Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію з міжнародною участю «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті».

Метою конференції була презентація досягнень та ідей, об’єднання зусиль науковців і педагогічних працівників, які ведуть науковий і практичний пошук в руслі вироблення підходів і стратегій здійснення інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи в сучасній системі освіти.

У конференції взяли участь близько 70 науковців та педагогів з Донецька, Євпаторії, Івано-Франківська, Києва, Кіровограда, Луцька, Рівного, Сум, Тернополя, Харкова, Херсона, Донецької, Запорізької, Хмельницької, Чернівецької областей та Архангельської області Російської Федерації.

Під час роботи конференції працювало десять секцій: «Сучасний стан та напрями розвитку інновацій у системі освіти України», «Зарубіжний досвід організації інноваційної діяльності закладів освіти», «Методологічні та методичні основи впровадження інновацій у діяльність навчального закладу», «Дослідно-експериментальна діяльність у навчальних закладах різних рівнів: досвід роботи, проблеми та перспективи», «Компетентнісний підхід та його місце у роботі навчальних закладів», «Роль інформаційно-комп’ютерних технологій у організації інноваційної діяльності закладів освіти», «Інклюзивна освіта як потреба сучасного суспільства», «Психологічний супровід освітньої діяльності», «Управлінські аспекти інноваційної діяльності», «Інновації в управлінні освітою».

До початку роботи Інтернет-конференції на сайті Інституту були розміщені матеріали учасників конференції, обговорення яких з 08.04.2013 до 17.04.2013 відбувалося на форумі, а 18.04.2013 з 14.00 до 16.00 – у режимі чату.

За результатами роботи І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» розроблено рекомендації органам управління освітою, інститутам післядипломної педагогічної освіти, загальноосвітнім навчальним закладам. У зв’язку з вищезазначеним

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити рекомендації І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті», що додаються.

2. Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області:

2. 1. Забезпечити виконання затверджених п. 1 цього наказу рекомендацій.

2. 2. Узагальнити представлений у матеріалах конференції досвід щодо інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи в системі сучасної освіти та опублікувати матеріали Інтернет-конференції у науково-методичному журналі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області «Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти» рпдо 30 червня 2013 року

2. 3. Відзначити роботу працівників Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області за успішне проведення конференції:

Тетяни Василівни Мороз, завідувача кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, кандидата філологічних наук.

Олександра Євгеновича Сахновського, завідувача кафедри методики викладання базових дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, кандидата історичних наук;

Ольги Дмитрівни Ватаманюк, методиста науково-методичного центру інформаційних технологій навчання Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.

3. Наказ розмістити на інформаційному сайті Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.


4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Г.І. Білянін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області від 22.04.2013 36РЕКОМЕНДАЦІЇ

І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції


з міжнародною участю

«Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота

в сучасній освіті»

За підсумками обговорення проблем і перспектив проведення інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи в освіті учасники конференції прийшли до висновку, що перетворення в країні, нові стратегічні орієнтири, відкритість суспільства, його швидка інформатизація й динамічність кардинально змінюють вимоги до сучасної школи. Це зумовлює необхідність й актуальність здійснення інноваційної діяльності в контексті сучасних реформ, що відкриває шлях до досягнення високого рівня якості усіх ланок освіти. Водночас, реалізація освітніх інновацій є серйозною структурною перебудовою, що зачіпає цілий комплекс важливих складових навчального процесу і ставить перед управлінцями, вченими і педагогічними працівниками масштабні завдання. З огляду на це, вкрай важливим і необхідним є відпрацювання і забезпечення розвитку гнучкої системи впровадження інноваційних технології та повного використання для цього можливостей регіональних освітніх систем. Успішна інтеграція інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи в освітніх закладах значною мірою залежить також від розуміння відповідальності і професійного рівня керівників та педагогів, їх особистої приналежності до вирішення актуальних завдань.Беручи до уваги основні пропозиції учасників конференції, було прийнято так рекомендації:

 1. Органам управління освітою:

  1. Створити необхідні організаційні умови для реалізації інновацій в управлінні освітою.

  2. Забезпечити реалізацію державних програм, спрямованих на реалізацію інклюзивної освіти, інформатизацію, комп’ютеризацію та оновлення матеріально-технічної закладів освіти.

  3. Сприяти організації мережевої взаємодії та співпраці освітніх установ у галузі здійснення інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи.

  4. Продовжити роботу щодо оновлення матеріально-технічної бази, забезпечення якісного кадрового складу та науково-методичних умов для впровадження інноваційних технологій навчання у закладах освіти.

  5. Забезпечити оновлення форм та методів підвищення кваліфікації, пов’язані із реалізацією завдань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи в міжатестаційний період.

  6. Враховувати під час атестації педагогічних працівників їх готовність до проектування та реалізації інноваційних технологій навчання зі свого предмета.

  7. Запровадити оптимізацію моделей моніторингу ефективності інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи.

2. Інститутам післядипломної педагогічної освіти:

  1. Забезпечити належне висвітлення на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників теоретико-практичних питань з методологічних і методичних основ впровадження інновацій та інформаційно-комунікаційних технології у навчальний процес.

  2. Виробити методи впливу і сприяння професійної компетентності та адаптації молодого вчителя з питань здійснення інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи.

  3. Сприяти модернізації психолого-педагогічного забезпечення впровадження інновацій у діяльність навчального закладу.

  4. Здійснювати науково-методичне забезпечення інклюзивної освіти.

  5. Забезпечити належне висвітлення шляхів інтеграції науково обґрунтованих і практично виправданих інноваційних технологій навчання у навчальний процес.

  6. Створити умови для розробки, впровадження і проведення незалежної експертної оцінки інноваційних педагогічних проектів, спрямованих на підвищення якості освіти.

  1. 3. Загальноосвітнім навчальним закладам:

  1. Вдосконалити систему науково-методичної роботи педагогічних працівників з питань, пов’язаних із реалізацією інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи, адаптації молодого вчителя в умовах оновлення школи.

  2. Забезпечити психологічний супровід навчально-виховного процесу за принципами інноваційної діяльності.

  3. Активізувати використання ІКТ, електронних підручників та опорних схем під час вивчення базових дисциплін та комп’ютерних форм контролю і оцінки якості освіти.

  4. Розвивати базу науково-методичної літератури для забезпечення освітніх потреб педагогічних працівників з питань впровадження інноваційних технологій навчання.

  5. Забезпечити умови для самоосвіти вчителів на основі використання сучасних інформаційних технологій, в тому числі дистанційної форми навчання, медіа- та Інтернет-освітніх ресурсів.

  6. Створювати умови для виявлення здібностей і талантів учнів через їх максимальну участь в різних формах проектної, творчої і дослідницької діяльності.

  7. Враховувати в процесі навчання запити учнів, батьків і громадськості.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка