Про підсумки розвитку галузі освіти Любешівського районуСторінка2/4
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.56 Mb.
1   2   3   4

Структура 2015-2016 н.р.

Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" та листа МОНу від 22.05.2015 № 1/9-253 структуру 2015-2016 навчального року та строки проведення канікул встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з відповідними органами управління освітою. У цьому навчальному році навчальними закладами з погодженням відділу освіти затверджено структуру 2015-2016 навчального року Любешівського району відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2015/2016 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.


Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 2 вересня по 29 грудня,

ІІ семестр - з 11 січня по 31 травня.
Вручення документів про освіту рекомендуємо провести для випускників 9-х класів – 10 червня, 11-х класів –1 червня.
Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

орієнтовно,

осінні з 24 жовтня по 01 листопада;

зимові з 26 грудня по 11 січня;

весняні з 28 по 03 квітня.


Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів проводиться відповідно до рішень педагогічних рад загальноосвітніх навчальних закладів.

Начальні заклади району працюють за п’ятиденним робочим тижнем.

Державна підсумкова атестація учнів 4, 9 та 11 класів проводиться відповідно до вимог чинного законодавства України у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.
Варіант Типового навчального плану навчальні заклади обирають самостійно в залежності від типу закладу, його спеціалізації, освітніх запитів учнів і їхніх батьків та з урахуванням кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Робочі навчальні плани розробляються у такій же формі та за тими ж рекомендаціями, як і минулого року (лист МОН України від 11.06.2014 № 1/9-303). При цьому, частина навчального навантаження з фізичної культури (до 1 години на тиждень) може використовуватися на вивчення окремих навчальних предметів, що забезпечують рухову активність учнів (хореографія, ритміка, тощо), за наявності відповідних умов, педагогічних кадрів та навчальних програм, які мають гриф Міністерства освіти і науки України.


Щодо обов’язкової документації, то Міністерство освіти і науки дозволяє, як виняток, використовувати зазначені зразки обов’язкової ділової документації у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів 2015-2016 н.р. зробивши правки відповідно до Інструкції щодо заповнення Класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Всі види обов’язкової ділової документації, що були виготовлені раніше і мають чинні Свідоцтва про визнання відповідності педагогічним вимогам Міністерства освіти і науки України на 01.06.2015 (Крім Класного журналу 1-4 класу і Табеля навчальних досягнень учнів 2-4 класів), можуть бути використані у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів України у 2015-2016 н.р. лише після подовження терміну дії зазначених Свідоцтв.


Біб фонди

Шкільним бібліотекам належить ключова роль у розвитку в учнів уявлення про пошук інформації та формуванні в них навичок поводження й роботи з інформаційними джерелами.

Шкільна бібліотека сприяє розвитку навчально–виховного процесу, забезпеченню базового рівня освіти, вихованню в учнів відповідальності, національної свідомості, формуванню в них потреб саморозвитку і вдосконалення. У сучасних умовах завданнями шкільної бібліотеки є не тільки бібліотечно–інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямків навчально–виховного процесу у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог, у самоосвіті та дозвілевій діяльності, а і виховання в учнів інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел.

Сучасній школі потрібен бібліотекар із новим, якісним баченням проблем освіти, бібліотекар-творець, професіонал, невтомний дослідник-новатор, здатний швидко перебудувати напрям і зміст діяльності відповідно до змін технологій та вимог часу, бібліотекар, який допоможе юному користувачеві сформувати потребу у самостійності, реалізації себе як усебічно розвиненої особистості.

Головна роль у налагодженні нової системи інформаційного забезпечення відводиться шкільній бібліотеці як підрозділу, що вже нині виконує інформаційні функції.

Сучасна шкільна бібліотека – це структурний підрозділ навчального закладу, покликаний накопичувати, обробляти, зберігати й поширювати інформацію для забезпечення освітнього процесу. Саме бібліотека навчального закладу знаходиться в центрі педагогічного процесу, тому що об’єднує вчителів, учнів, батьків та вирішує важливі педагогічні завдання.

Одним із засобів привернення уваги учня до науки є використання підручників, які б відповідали цьогорічним освітянським вимогам. На сьогодні Міністерство освіти і науки України спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти відповідно до нових Державних стандартів освіти поетапно забезпечує підручниками учнів початкової та середньої школи.

Упродовж 2012-2014 років нові підручники отримали стовідсотково учні 1-3-х та 5-6-х класів. Учні 8 класів забезпечені також стовідсотково навчальною літературою відповідно до контингентів. Учні 9-х класів забезпечені на 99,6% у зв'язку з недостатньою наявністю у бібліотечних фондах шкіл району підручників з художньої культури. Учні 10-х та 11-х класів забезпечувалися новим підручниками протягом 2010-2012 років. Згідно очікуваного контингенту в новому навчальному році старшокласники забезпечені підручниками за профілями навчання на 95 % (в цілому за предметами - на 99%). Забезпеченість школярів 1-11 класів ЗНЗ району становить загалом 98,7%.

Цьогоріч упродовж березня-травня кожен загальноосвітній навчальний заклад України мав можливість вибрати і замовити на Репозитарії Міністерства освіти і науки України ті підручники, за яким будуть навчатися у 2015-2016 н.р. школярі 4-х та 7-х класів.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 28.07.2015 №1/9-360 «Про забезпечення підручниками учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», доручення Прем’єр-міністра України А. Яценюка від 28.07.2015 №173 державним бюджетом України на 2015 рік передбачено 87,3 млн.грн. для видруку підручників для учнів 4-х та 7-х класів. Проте відповідно до ухваленого 17 липня цього року Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2015 рік» фінансування забезпечення підручниками має збільшитися на 180 млн.грн.

У зв’язку зі зміною контингенту учнів та з метою якісного забезпечення учнів району підручниками в 2015-2016 н.р. в червні було здійснено їх перерозподіл в кожному освітньому окрузі в межах наявних фондів, на даному етапі згідно наказу відділу освіти завершується перерозподіл навчальної літератури серед шкіл району в цілому. У вересні буде проведено перерозподіл навчальної літератури в межах шкіл області, що дасть змогу забезпечити стовідсотково учнів 1-11 класів тими підручниками, яких не вистачає на даний час.

Станом на серпень 2015 року на балансі шкільних бібліотек налічується 116 973 примірники навчальної літератури на суму 1 476 343 грн. В розрізі кожного навчального закладу визначено забезпеченість підручниками на 2015-2016 н.р. згідно очікуваного контингенту учнів.

Слід зазначити, що шкільні бібліотекарі району проводять значну роботу по вихованню в учнів бережливого ставлення до підручників, дбають про докомплектування бібліотечних фондів. Упродовж минулого навчального року знову була належно підтримана педагогічними колективами шкіл, учнями, батьками, громадськістю доброчинна акція «Подаруй бібліотеці книгу», що сприяло поповненню бібліотечних фондів ЗНЗ району 683 примірниками художньої літератури та 20 примірниками підручників на суму 24 219 грн. Найактивнішу участь у цій акції взяли учнівські та педагогічні колективи Угриничівського, Хоцунського, Цирського, Щитинського навчальних закладів.


Шановні освітяни!

Кадри

Давно доведена істина про те, що не можна досягнути результату без належного кадрового ресурсу.

Навчальні заклади району в 2014-2015 навчальному році були повністю забезпечені педагогічними кадрами. Ведеться цілеспрямована робота із зменшення числа вчителів, які працюють не за фахом. Сформовані дієві, творчі, з високим кваліфікаційним рівнем та відповідною освітньою підготовкою педагогічні колективи.

СЛАЙД 19Проаналізувавши кадровий потенціал загальноосвітніх шкіл, НВК, слід відмітити, що дещо зріс освітній рівень педагогів району. Так, на сьогоднішній день з 877 педагогів вищу освіту мають 87,5% педагогічних працівників ( проти 86,5% у 2013-2014н.р.).

СЛАЙД 20

З них: учителів-предметників – 96.7% (проти 95.8% у 2013-2014 н.р.), вчителів музики, образотворчого мистецтва, фізичної культури – 71.4% (проти 71.3 % у 2013-2014 н.р.)., вчителів 1-4 класів – 75.6% (проти 72.4% у 2013-2014н.р.). У зв’язку з відсутністю спеціалістів широкого профілю 34% педагогічних працівників працюють з неповним тижневим навантаженням.

СЛАЙД 21

За кваліфікаційним рівнем серед вчителів ЗНЗ маємо:

  • спеціаліст вищої категорії - 276 чол. (31.5%);

  • спеціаліст першої категорії – 203 чол.(23.1%);

  • спеціаліст другої категорії – 136 чол. (15,5%);

  • спеціаліст – 143 чол. (16,3%);

  • відповідають займаній посаді – 119 чол. (13.6%).

СЛАЙД 22

У навчальних закладах району працюють: 1 Заслужений учитель України, 11 вчителів-методистів, 61 старший вчитель, 5 вихователів-методистів, 1 старший вихователь. Нагороджено знаком «Відмінник освіти України» 11 педагогічних працівників, 1 педагог – знаком Василя Сухомлинського, 1 педагогові вручено премію Й.Гошовського.

СЛАЙД 23

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників та унесених до нього змін відбулась в 2015 році атестація педагогічних працівників навчальних закладів району. В основному дотримано загальні вимоги до кваліфікаційних категорій та педагогічних звань. В 2015 році атестовано 207 педагогів, з них: 176 вчителів, 17 вихователів ДНЗ, 4 педагогів-організаторів, 2 соціальних педагоги, 5 керівників гуртків БДЮТ, 1 методист РМК, 2 шкільних бібліотекарі. Атестаційна комісія відділу освіти в цьому році 20 педагогам присвоїла кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 9 педагогам – педагогічне звання «старший вчитель», що свідчить про високу результативність професійної діяльності вчителів та вихователів ДНЗ району.

СЛАЙД 24

СЛАЙД 25

Вартує на увагу те, що вже в більшості ЗНЗ створена система атестаційної роботи, розроблені відповідні заходи, які спрямовані на всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності працівників, за якою визначаються відповідність педагога займаній посаді, рівень його кваліфікації. Заслуговує на увагу досвід роботи з даного питання в Любешівському НВК (Дубко В.О., Курганович М.С.), Залізницькому НВК (Кутинець С.Г., Бринчук Г.П.), ЗОШ І-ІІІ ст. с. Седлище (Оліфірук Н.К., Панасюк Л.І.), ЗОШ І-ІІІ ст. с. Любязь (Кух М.В., Олішкевич В.П.), ЗОШ І-ІІІ ст. с. Великий Курінь (Кундік С.П., Крисько Л.Г.)), ЗОШ І-ІІІ ст. с. М-Глуша (Харчик Ю.П., Хвесик А.Є.), ЗОШ І-ІІ ст. с. Дольськ (Корець В.В., Міцкевич С.В.), ЗОШ І-ІІ ст. с. Любешівська Воля (Приймак М.П., Максимчук Н.А.), ЗОШ І-ІІ ст. с. Мукошин (Колтунович Н.М., Кравчук Т.Г.), БДЮТ (Оласюк І.В.), Любешівському ДНЗ №3 (Матейчик Н.М.). Результати вивчення звітних матеріалів, аналіз на місцях роботи дали змогу зробити висновок, переважна частина педагогів, що атестувалися, досягли високих результатів у навчанні і вихованні школярів, знайшли ефективні форми, методи,новітні технології проведення уроків, виховні заходи, збагатили власним надбаннями передовий педагогічний досвід освітян району. Також слід відмітити, що в цьому році в багатьох ЗНЗ були проведені творчі звіти вчителів, що атестувались, з використанням мультимедійних засобів, а окремі вчителі виступили з презентацією власного педагогічного досвіду роботи. Відрадно й те, що в усіх навчальних закладах створено умови для своєчасного проходження курсової перепідготовки.

Поряд з цим, в окремих ЗНЗ недостатньо опрацювали Типове положення про атестацію педагогічних працівників, вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогів при присвоєнні кваліфікаційних категорій та педагогічних звань. Хотілося б, щоб в наступному навчальному році дирекції навчальних закладів більш відповідально, принципово відносились до питання проходження атестації педагогічних працівників, та щоб атестація стала стимулом їх професійного росту.

Відповідно до наказу МОН України від 08.08.2013 року № 1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та з метою підвищення ефективності управлінської діяльності була проведена атестація керівників та їх заступників, завідувачів ДНЗ на відповідність займаній посаді. В цьому році проатестовано 6 директорів шкіл, 11 заступників директорів, 5 завідувачів ДНЗ та директор БДЮТ. Всі керівники, заступники директорів навчальних закладів підтвердили високий рівень їх професійної компетентності і фахової майстерності, здатність організувати педагогічні колективи для досягнення поставлених завдань, вміння приймати відповідальні рішення.

Щорічно в район після закінчення педвузів прибувають молоді спеціалісти. У 2014 році прибуло для працевлаштування 30 молодих спеціалістів з освітньо-кваліфікацйними рівнями: «магістр», «спеціаліст», «бакалавр», «молодший спеціаліст». Всі навчались у педагогічних вузах за цільовими направленнями або на державній формі навчання, тому всі молоді педагоги були працевлаштовані у навчальні заклади району, з 27 з них укладено тристоронні угоди. В цьому році вже прибуло 42 молодих спеціалістів для працевлаштування, переважно випускники педагогічних коледжів. Відповідно до поданих керівниками ЗНЗ вакансій частина з них буде працевлаштовано, а решта буде поставлено на чергу для поступового працевлаштування в навчальні заклади району.

І вже сьогодні в цій залі присутні молоді спеціалісти, які в цьому році започатковують свою трудову діяльність, роблять свої перші кроки по великій дорозі, яка обов’язково приведе їх до визнання, до успіху, до слави.

Дорогі наші молоді колеги! Прийміть найщиріші вітання з початком трудової діяльності. Ми бажаємо всім міцного здоров’я, творчого пошуку, натхнення, успіхів у роботі. Нехай повага, доброта і любов дітей будуть завжди з Вами! Завжди пам’ятайте: жодна професія не приділяє людині стільки вимог, як учительська. Найголовнішим у вчителя має бути зацікавленість у долі кожної дитини, вмінні виділити в ній неповторні сторони натури. Бажаємо Вам успіхів на педагогічній ниві!

Зробивши аналіз бази даних кількісно-якісного складу педагогічних працівників у 2014-2015 навчальному році та врахувавши потребу на перспективу, відділом освіти в цьому році було виділено 2 цільових направлення у Київський національний лінгвістичний університет для навчання за спеціальністю «англійська мова та друга мова», 2 цільових направлення для навчання за спеціальністю «хімія» у СНУ ім. Лесі Українки та 4 направлення у Луцький педколедж. Як і в минулому році при виділенні цільових направлень враховувалась рекомендація педагогічної ради навчального закладу та рівень навчальних досягнень випускників згідно результатів зовнішнього незалежного оцінювання (не менше 170 балів), вступу в педколедж високий рівень знань. Перевага надавалась тим випускникам, які отримали свідоцтво з відзнакою, були нагороджені золотою чи срібною медалями, сиротам, дітям учасників АТО та з багатодітних сімей.

У відділі освіти сформовано кадровий резерв на посади директорів, їх заступників з навчально-виховної та виховної роботи. Щорічно склад резерву оновлюється. При районному методкабінеті працює Школа резерву керівних кадрів.

Стимулюючи працю педагогів району, сьомий рік поспіль районна рада та районна державна адміністрація присуджують премії педагогічним працівникам за заслуги в галузі освіти району. В цьому році така премія була вручена до Дня Незалежності п’яти педагогам: Дишко Мирославі Валеріївні, вчителю історії ЗОШ І-ІІІ ст. с. Ветли, Кушнерик Вірі Миколаївні, вчителю української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ст.

с. Люб’язь, Кух Ользі Василівні, вчителю української мови та літератури ЗОШ І-ІІ ст. с. Підкормілля, Ковальчук Олені Петрівні, вчителю біології Залізницького НВК, Шукалович Наталії Улянівні, методисту РМК. Щиро вітаємо нагороджених наших колег за виску оцінку їх учительської праці і бажаємо й надалі роки отримати ще кращі результати своєї педагогічної діяльності.
Методична робота

Освіта сьогодення має складну місію. І полягає вона в тому, що, орієнтуючись на завтрашній день, треба мати гарантію – якісну освіту. Важливу роль у вирішенні даного питання та в організації діяльності навчальних закладів у плані вдосконалення професійної майстерності вчителя відіграє методична служба.

СЛАЙД 26

З цією метою районним методичним кабінетом було організовано роботу так, щоб постійно підтримувати та підвищувати професійний рівень педпрацівників, удосконалювати інформаційно-аналітичне забезпечення, інноваційну діяльність закладів освіти.Набула якісних змін різнорівнева структура методичної роботи, яка забезпечує систему безперервного навчання через майстер-класи, школи педагогічної майстерності, передового досвіду, авторські школи, творчі майстерні та групи і, звичайно, через методичні об`єднання. Постійно забезпечується підвищення кваліфікаційного рівня педагогів через їх участь у семінарах, конференціях, педчитаннях, тренінгах районного та обласного рівнів, через проходження вчителями курсової перепідготовки при Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти, організовується методичний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання. Упродовж навчального року було забезпечено моніторингове дослідження якості навчальної літератури для учнів 2 та 5 класів з української, німецької та російської мов.

Приємно зазначити, що у районі є вчителі, які відчувають потребу у додаткових знаннях, апробують нове та мають результати, а в межах школи, освітнього округу та району результативно запроваджують і поширюють інформаційні, мультимедійні, інтерактивні, проектні технології.

Про творчий потенціал вчителів та впровадження сучасних освітніх технологій свідчать участь педагогів у конкурсі «Вчитель року» та матеріали, подані на щорічну району й обласну виставку педагогічних технологій «Творчі сходинки педагогів Волині».

СЛАЙД 27

На обласному конкурсі «Вчитель року - 2015» наш район гідно представила вчитель української мови та літератури ЗОШ І-ІІ ст. с.Підкормілля Кух Ольга Василівна, котра не просто стала учасником методичних змагань, а й виборола району третє місце.

І вже сьогодні запрошуємо талановитих педагогів до участі у конкурсі «Учитель року - 2016» та сподіваємося на високі досягнення.

СЛАЙД 28

На обласну виставку «Творчі сходинки педагогів Волині» у попередньому навчальному році було подано 27 робіт. Серед них на обласному рівні відзначено роботи Корця Володимира Васильовича – вчителя історії ЗОШ І-ІІ ст. с.Дольськ, Петрішеної Світлани Федорівни, вчителя історії НВК смт Любешів, Криська Юрія Івановича – вчителя початкових класів ЗОШ І ст. с.Проходи, Олішкевич Валентини Петрівни – заступника директора ЗОШ І-ІІІ ст. с.Любязь, Панасюк Любові Іванівни - заступника директора ЗОШ І-ІІІ ст. с.Седлище, Шукалович Наталії Улянівни – методиста РМК відділу освіти та Радкевич Людмили Анатоліївни – завідувача РМК.

СЛАЙД 29

Невід`ємною складовою методичної роботи є інноваційна діяльність, яка включає дослідно-експериментальну та проектну діяльність. Організація інноваційної діяльності освіти району здійснюється в рамках методичної проблеми районного методичного кабінету «Сприяння самореалізації і самовдосконаленню вчителя шляхом упровадження інновацій у системі особистісно орієнтованої освіти».

СЛАЙД 30

На сьогодні проходить результативно-узагальнюючий етап дослідно-експериментальної роботи у Залізницькому НВК з теми «Створення освітнього середовища НВК для формування лідерської компетентності учнів». До проектної діяльності долучаються керівники навчальних закладів та педагоги-предметники, що дозволяє вивести навчальні заклади на новий рівень розвитку освіти.

На сьогодні головним завданням районного методичного кабінету була і залишається організація науково-методичної та науково-дослідної педагогічної діяльності на шляху формування конкурентноспроможного фахівця в умовах оновленого формату методичної служби.

СЛАЙД 31


Інформатизація

Суспільство знаходиться в тій стадії розвитку, коли інформація є головною продуктивною силою. Інформаційні та телекомунікаційні технології відкривають нові можливості для вчителів та учнів. Впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально – виховну й управлінську діяльність навчального закладу дозволяє значно підвищити ефективність і результативність його роботи й підготувати учнів та педагогів до життєдіяльності в умовах принципово нового соціального середовища. Відділ освіти та керівники ЗНЗ працюють на забезпечення використання в навчально-виховному процесі програмних засобів навчального призначення, комп’ютеризацією установ та закладів освіти, зміцнення матеріальної бази, придбання навчально-комп’ютерних комплексів та комп’ютерної техніки для організації навчально-виховного процесу та управлінням закладом.

На сьогоднішній день усі загальноосвітні школи I–ІІІ, І–ІІ ст., НВК забезпечені навчально-комп’ютерними комплексами. А ЗОШ I–ІІІ ст. с. Бірки, с. Великий Курінь, НВК с. Залізниця та НВК смт. Любешів мають їх по два.

Чотири ЗНЗ (НВК смт. Любешів, Залізниця, ЗНЗ с. Великий Курінь, с. Ветли) забезпечені мультимедійними комплексами.

Школи підключені до мережі Інтернет.Разом із можливістю вивчати роботу шкіл України з’явилась потреба представлення діяльності шкіл району у всесвітній мережі Інтернет. На даний момент проводиться робота щодо створення в усіх ЗНЗ І–ІІ, I–ІІІ ст. шкільних сайтів. Добре ця робота поставлена у НВК с. Залізниця, смт Любешів, ЗОШ І – ІІІ ст. с. Великий Курінь, Бірки, Деревок, Люб»язь, ЗОШ І – ІІ ст. с. Підкормілля.

Створення шкільних сайтів дає можливість реалізації інших цікавих ідей комп’ютеризації навчально-виховного процесу, інформаційно-аналітичної діяльності закладів освіти.

Варто відзначити, що використання інформаційно-комуніка-ційних технологій (ІКТ) під час викладання предметів шкільного курсу стало вже нормою для НВК с. Залізниця, Любешів, ЗОШ I–ІІІ ст. с. Ветли, Судче, Великий Курінь, Деревок, Любязь, ЗОШ І – ІІ ст. с. Б. Воля, Дольськ, Щитинь

Учителі-предметники на своїх уроках використовують програмне забезпечення з навчальних предметів, які рекомендовані МОН України.

В усіх загальноосвітніх закладах району організована робота щодо здійснення самооцінювання закладом рівня комп’ютерної грамотності всіх педагогів. Добре ця робота поставлена у НВК


с. Залізниця, ЗОШ І–ІІІ ст. с. Великий Курінь, Деревок, Мала Глуша, ЗОШ І–ІІ ст. с. Любещівська Воля, Підкормілля, Шлапань.

СЛАЙД 32Обдарованість

Сьогодні успішність наших учнів визначається багатьма чинниками, однак своєрідним лакмусовим папірцем, який якнайкраще свідчить про навчальні успіхи учнів є результати їхньої участі в олімпіадах із начальних предметів. Цей показник якості освіти впливає на загальний імідж те тільки навчального закладу, а й району в цілому.

В районі проводиться ряд заходів, спрямованих на вдосконалення системи роботи щодо пошуку і відбору обдарованих дітей, стимулювання даної категорії учнів і педагогічних працівників, які з ними працюють. Важливим показником роботи з обдарованими дітьми є результативність виступів учнів на обласних предметних олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН, турнірах.

Протягом 3-х останніх років переможцями обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад стали 64 школярі.

У 2014-2015 н.р. у загальнокомандному рейтингу школярі району вибороли 6 місце в області (у 2013-2014 н.р. – 8 місце).

СЛАЙД 33

Щорічно проходить вшанування обдарованої учнівської молоді. У 2014-2015 н.р. проведено нагородження переможців олімпіад, конкурсів, змагань, для якого виділено 11050 грн..

На належному рівні в районі проводиться науково-дослідницька робота. Традиційно сильними залишаються виступи слухачів Любешівської філії МАН на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Протягом 3 останніх років на конкурс подано 18 робіт, з яких 6 визнано кращими в області.

У 2014-2015 році школярі Любешівщини здобули 23 перемоги на обласних предметних олімпіадах (у порівнянні з минулим роком - 18). У підсумку район посів 6 загальнокомандне місце. В підсумковому наказі обласного управління відмічено підготовку учнів нашого району до предметних олімпіад. Слід відмітити виступ команд школярів з біології, що здобули чотири перемоги, команду школярів з іноземних мов - п’ять перемог, з історії - три перемоги. Вперше порадували нас виступом математики, здобувши дві перемоги на обласній олімпіаді. Це вихованці Любешівського НВК (Гладіч Олег та Хомич Богдан), які вибороли треті місця, керівники - учителі математики Петровська Тетяна Петрівна та Гаврилюк Любов Яківна. Приємно відмітити, що в цьому році на обласних олімпіадах про себе заявили школярі ЗОШ І-ІІ ст. с. В’язівне Корх Наталія - ІІ місце на обласній олімпіаді з географії, учитель - Оласюк Ярослав Васильович, учень ЗОШ І-ІІ ст. с. Лахвичі Казбан Назарій здобув ІІІ місце на обласній олімпіаді з хімії, учитель - Мацько Наталія Вікторівна, учениця ЗОШ І-ІІІ ст. с.Гірки Кратік Юлія виборола ІІІ місце на обласній олімпіаді з біології, учитель - Абрамович Надія Миколаївна.

Підсумовуючи виступи школярів району на обласному етапі конкурсу-захисту при Волинській обласній Малій академії наук, варто відмітити, що у 2015 році у порівнянні з 2013-2014 роком зросла кількість учасників обласного етапу конкурсу-захисту. Дев’ять школярів району брали участь в обласному етапі, троє стали переможцями. Учениця 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Люб’язь Бубало Тетяна виборола ІІІ місце у секції «Етнологія» (керівник - Корець Віра Василівна, вчитель історії), Скупейко Іванна, учениця 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Ветли, здобула ІІІ місце у секції «Історичне краєзнавство» (керівник - Дишко Мирослава Валеріївна, вчитель історії), Кисіль Альона, учениця 11 класу НВК с. Залізниця здобула ІІІ місце в секції «Ботаніка»(вчитель Андрусик Віта Степанівна). Слід відмітити, що всі дев’ять учасників справились з написанням контрольної роботи з базової дисципліни.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка