Про План проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки на 2014 рік



Сторінка12/22
Дата конвертації09.03.2016
Розмір6.48 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22

Міністерство освіти і науки України, Головне управління юстиції у Полтавській області, Полтавський університет економіки і торгівлі




Культурний контекст - основа творчого саморозвитку особистості

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2,

тел.: (095) 255-72-63,

e-mail: rain_bow@i.ua



Луганськ,

24 квітня



130

Міністерство освіти і науки України, Харківська державна академія культури, Донецький національний університет, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Чернігівський національний технологічний університет, Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського "ХАІ"



Український інформаційний простір у світовому контексті

Київський національний університет культури і мистецтв

01601, м.Київ, вул. Щорса, 36, тел. (044) 529-98-33



Київ,

24 квітня



100

Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України



Мова. Культура. Комунікація: дух нової епохи у слові, тексті, семіосфері

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка,53

тел. (0462) 677-414, e-mail: axli@i.ua


Чернігів,

24 квітня



60

Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича



Актуальні проблеми психологічної науки у вимірах сучасного освітнього простору

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2,

тел. (05322) 2-94-19


Полтава,

24-25 квітня




150

Міністерство освіти і науки України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Східноукраїнський національний університет імені Лесі Українки



Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

25006, м.Кіровоград, вул.Шевченка, 1,

тел. (066) 486-24-19


Кіровоград,

24-25 квітня



60

Міністерство освіти і науки України



Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців


Хмельницький національний університет

29016, м.Хмельницький, вул. Інститутська, 11,



(0382) 70-86-47

e-mail: kafedrapip@ukr.net



Хмельницький,

24-25 квітня




200

Міністерство освіти і науки України, Подільський культурно-просвітницький Центр імені М.К.Реріха, Хмельницька обласна громадська організація "Подільська Спілка психологів-науковців"



Теоретичні та праксеологічні засади дослідження проблем сучасного соціуму в контексті викладання дисциплін соціогуманітарного циклу

Запорізька державна інженерна академія

69006, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 226,

т. (061)236-48-98, (050) 637- 27- 68

е-mail: admin@zgia.zp.ua

valentina-voronkova(a)yandex.ru


Запоріжжя,

24-25квітня




50

Міністерство освіти і науки України, Українська академія політичних наук




Вплив фізичної культури і спорту на функціональний стан організму учнівської та студентської молоді

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

тел. (03422) 4-80-94, sport@nung.edu.ua


Івано-Франківськ,

24-25 квітня



150

Міністерство освіти і науки України



Управління якістю підготовки фахівців

Одеська державна академія будівництва та архітектури

65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4,

тел. (048) 723-33-42, тел./факс: (048) 723-10-52

е-mail: list@ogasa.org.ua

www.http://ogasa.org.ua


Одеса,

24-25 квітня



250

Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Одеська обласна держадміністрація, Одеське відділення Академії будівництва, Південне відділення Академії архітектури, Одеське відділення інженерної академії



Регіональна екологія: сьогодення та напрями розвитку

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

36011, м. Полтава, проспект

Першотравневий, 24,

тел.(066) 998-52-44,

e-mail:eco-pntu@mail.ru


Полтава,

24-25 квітня




100

Міністерство освіти і науки України, Департамент з питань нафтогазового комплексу, промисловості, екології та природних ресурсів Полтавської ОДА, Полтавське обласне управління водних ресурсів, Управління з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Полтавської ОДА, Обласне управління лісового та мисливського господарства, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Полтавський національний педагогічний університет, Полтавська державна аграрна академія, Громадська екологічна рада Полтавщини,Громадська рада при Полтавській ОДА



Сучасні тенденції викладання професійно орієнтованої іноземної мови у вищих навчальних закладах України

Донецький державний університет управління

83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163а,

тел: (095)-388-02-84

e-mail: k_inmov@dsum.edu.ua



Донецьк,

24-25 квітня




100

Міністерство освіти і науки України




Інформаційні технології в освіті

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

72312, Запорізька обл., м. Мелітополь,

вул. Леніна, 20, тел. (0619)440363

e-mail: belchev@ukr.net,

nauka_otdel@mail.ru


Мелітополь,

24-25 квітня




70

Міністерство освіти і науки України, Запорізький інститут післядипломної освіти, Бердянський державний педагогічний університет, Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Кримський гуманітарний університет



Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні

Національний університет «Одеська юридична академія»

65009, м. Одеса, Фонтанна дорога, 23,

тел.:7196432, е-mail: ndch@onua.edu.ua


Одеса,

24-26 квітня




100

Міністерство освіти і науки України, Державна служба інтелектуальної власності, Інститут Інтелектуальної власності НУ ОЮА



Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення

Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова Державного університету телекомунікацій

м. Житомир, проспект Миру,

тел. (0412) 25-04-91, zvir@zvir.zt.ua


Житомир,

25 квітня




200

Міністерство освіти і науки України, Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України, Державний університет телекомунікацій, Управління освіти та науки Житомирської обласної державної адміністрації



Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72

тел. (056) 374-98-82, 760-93-54

e-mail: onti_dnu@mail.ru



Дніпропетровськ,

25-26 квітня



100

Міністерство освіти і науки України, Харківський національний економічний університет, Ішимський державний педагогічний інститут ім. П.П. Єршова, Таврійський національний університет ім.В.І. Вернадського, Класичний приватний університет (Запоріжжя), Санкт-Петербурзький державний економічний університет, Московський державний інститут міжнародних відносин (Російська Федерація)



Актуальні проблеми термінознавства, романо-германської філології та перекладу

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

58012, м. Чернівці, вул.М.коцюбинського, 2,

тел. (0372) 58-47-36

е-mail: kafedratpp@gmail.com


Чернівці,

25-26 квітня




100

Міністерство освіти і науки України



Підбір, оцінка, мотивація персоналу. Сучасні методи роботи

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

03680, Київ, проспект Перемоги, 54/1,

тел. (044) 456-56-10, е-mail: kaf_utr@ukr.net


Київ,

26 квітня



70

Міністерство освіти і науки України, Всеукраїнська асоціація кадровиків, Видавничий дім «Медіа-Про»




Упровадження інтегрованого навчання в загальноосвітній і вищій школах: реалії та перспективи

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2,

тел. (05322) 2-58-11

е-mail: pedmaster@rambler.ru



Полтава,

30 квітня



200

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки НАПН України, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, Науково-методичний центр інтеграції змісту освіти НАПН України



Бібліотеки вищих навчальних закладів: зміст та стратегія розвитку в інформаційному суспільстві


Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 24,

тел. (048) 777-96-92, library@onu.edu.ua

Наукова бібліотека Київського національного університету імені Тараса Шевченка

01601, Київ -33, вул.Володимирська, 58,

(044) 235-70-98, metod@univ.kiev.ua



Одеса,

квітень



220

Мінінстерство освіти і науки України,

Науково-методична бібліотечна комісія






Протиправна поведінка: інструментарій наукового дослідження


Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

16602 Чернігівська область,

м. Ніжин, вул. Кропив’янського, 2

тел. (04631)71978, nizhyn-ist-fak@ukr.net


Ніжин,

квітень



50

Міністерство освіти і науки України, Чернігівський державний технологічний університет,

Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України, Школа «Інтелект» (м.Київ)





Актуальні проблеми фінансово-господарського контролю та його інформаційно-ресурсного забезпечення в умовах глобалізації

Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" Криворізький економічний інститут

50051, м. Кривий Ріг, вул. Семашко, 16,

kaf revizkont@kneu.dp.ua


Кривий Ріг,

квітень


150

Міністерство освіти і науки України, Вінницький фінансово-економічний університет, Житомирська наукова бухгалтерська школа, Дніпропетровська державна фінансова інспекція.



Тарас Шевченко - поет, громадянин, мислитель

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 61,

тел. (03849) 3-12-13, е-mail: post@kpnu.edu.ua


Кам’янець-Подільський,

квітень



100

Міністерство освіти і науки України, Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька гуманітарна педагогічна академія



Інтелект, креативність і мотивація як необхідні складові роботи з обдарованою учнівською і студентською молоддю

Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" Криворізький педагогічний інститут

50086 , м. Кривий Ріг, п-т Гагаріна, 54, 0564715934, e-mail: ostapchuk_elena@i.ua



Кривий Ріг,

квітень



150

Міністерство освіти і науки України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН України, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, Таврійський національний університет імені В. Вернадського



Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а,

тел.(0642)41-80-58


Луганськ,

квітень



140

Міністерство освіти і науки України, Луганська обласна державна адміністрація, Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Донецький національний технічний університет, Донецький національний університет



Україна і Німеччина: мова, культура, освіта

ДВНЗ "Криворізький національний університет" Криворізький педагогічний інститут

50086, м. Кривий Ріг, п-т Гагаріна, 54,

тел. 0564714136, e-mail: k_delang@kdpu.edu.ua


Кривий Ріг,

квітень



100

Міністерство освіти і науки України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Макіївський економічно-гуманітарний інститут, Дніпропетровська академія митної служби України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка



Теорія і практика природничого навчання школярів

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка,53,

тел. (04622) 3-03-66


Чернігів,

квітень



60

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини, Чернігівський регіональний центр Інституту обдарованої дитини



Сучасні технології у гірничо-металургійному машинобудуванні

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» Криворізький металургійний інститут

50006, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 5,

(097) 374-12-13,

e-mail: dmitrypopolov@gmail.com



Кривий Ріг,

квітень



100

Міністерство освіти і науки України, Національна металургійна академія України, Донбаська державна машинобудівна академія, Дніпродзержинський державний технічний університет



Проблеми електрообладнання і автоматики транспортних засобів

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

54021, м. Миколаїв, пр. Леніна, 3,

тел. (0512) 47-70-95,

e-mail: conference@nuos.edu.ua



Миколаїв,

квітень


100

Міністерство освіти і науки України, Академія наук суднобудування України,  Одеська національна морська академія, Одеський національний морський університет, Севастопольський національний технічний університет, Університет науки і технологій (Китай)



Сучасні економічні проблеми розвитку промислового сектору України

Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 4,

Тел.: (056) 374-83-73, е-mail: ecopro@ua.fm


Дніпропетровськ,

квітень



100

Міністерство освіти і науки України



Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» Криворізький економічний інститут

50027, м. Кривий Ріг,вул. ХХІІ Партз’їзду, 11, тел. (0564)74-52-57, kaf_mia@kneu.dp.ua



Кривий Ріг,

квітень


200

Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ "Національний гірничий університет", ВАТ "Південний ГЗК", ПАТ "Кривбасзалізрудком"



Проблеми сучасної педагогічної освіти і розвитку особистості: теорія і практика

Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр Запорізької обласної ради

69017, м. Запоріжжя, вул. Наукове містечко (о. Хортиця), 59,

тел. (061)286-53-04, е-mail: hnnrbc@mail.ua


Запоріжжя,

квітень


115

Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації


ТРАВЕНЬ



Філософія як складова соціогуманітарної підготовки у вищих навчальних закладах

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, корп. 7,

тел. (044) 454-92-71,

e-mail: kafedra_filosofia@ukr.net



Київ,

14-15 травня




75

Міністерство освіти і науки України, Національна музична академія ім. П.І. Чайковського, Київський інститут гендерних досліджень, Українська мережа гендерних досліджень, Український центр гендерної освіти при НТУУ «КПІ»



Сучасні тенденції управління якістю вищої освіти: теорія та практика

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2,

тел.: (050) 767-69-57

e-mail: metelskayvika@mail.ru



Луганськ,

14-15 травня



100

Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наукУкраїни , РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди



Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

54003, м.Миколаїв, Котельникова, 2,

тел. (0512) 55-07-36, interabteilung@ukr.net


Миколаїв,

15 травня



210

Міністерство освіти і науки України



Соціальна робота: історія, теорія, інноватика

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056 м. Київ, просп. Перемоги 37, корп. 7,

тел. (044) 454-94-03,

e-mail: sociopolit@i.ua



Київ,

15-16 травня




120

Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Громадська молодіжна організація «YMCA»



Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку

Вінницький державний педагогічний

університет ім. М.Коцюбинського

21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32

тел. (0432) 27-55-89, info@vspu.net



Вінниця,

15-16 травня




100

Міністерство освіти і науки України, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю Вінницької обласної державної адміністрації



Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення


Львівський державний університет фізичної культури

79007, м. Львів, вул. Костюшка, 11,

тел..(032) 272-75-61, 272-57-02

e-mail: recation@ldufk.edu.ua



Львів,

15-16 травня




140

Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Львівський обласний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”, Інститут туризму і рекреації «Політехніки Опольської» (Польща)



Творчість П.І.Чайковського в контексті музичної культури України: традиції та сучасність

Сумський державний педагогічний

університет ім. А.С. Макаренка,

м. Суми, вул. Роменська, 87,

тел. (0542) 68-59-78

e-mail: muzinstr@sspu.sumy.ua


Суми,

Тростянець,

15-16 травня


100

Міністерство освіти і науки України, Тростянецька міська рада




Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

46001, м.Тернопіль , майдан Волі, 1,

тел. (067)3520743,(050)3774938, (067)9069238,

(0352) 52-04-79, е-mail: vonf_tdmu@ukr.net



Тернопіль,

15-16 травня



250

Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров’я України



Київський університет: минуле і сьогодення (KUMS)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60,

тел. (044) 239-34-26, e-mail: i_patrilyak@ukr.net


Київ,

15-16 травня



100

Міністерство освіти і науки України



Зв’язки з громадськістю в економіці та бізнесі

Маріупольський державний університет

87500, Донецька обл., м. Маріуполь,

вул. Матросова, 5,

тел.: (0629) 52-99-86, е-mail: jour-kaf@mail.ru



Маріуполь,

15-17 травня



100

Міністерство освіти і науки України, Національна спілка журналістів України, Українська PR-ліга



Сучасна економічна наука: нові гіпотези, тенденції та перспективи

Міжнародний гуманітарний університет

м.Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33.

fem.mgu@gmail.com,

manager_mgu@ukr.net




Одеса,

16 травня




100

Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеський національний університет ім. І. Мечникова, Одеський державний аграрний університет, Одеський національний економічний університет, Миколаївський аграрний університет, Львівський державний університет внутрішніх справ



Конференція з нагоди 100-річчя від дня народження академіка НАНУ Пилипенка А.Т.

(NCO100-th ABAATP)



Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13

тел. 239-33-98, e-mail: ozaporozh@ukr.net


Київ,

16-17 травня



100

Міністерство освіти і науки України



Історія Степової України ХVІІ–ХХ ст.


ДВНЗ «Запорізький національний університет»

69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66,

тел. (0612) 764-45-81

e-mаil: vladmilchev@ukr.net,



bilivnenko@ukr.net

Запоріжжя,

17-18 травня



100

Міністерство освіти і науки України, Запорізьке відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України, Запорізьке відділення Інституту історії України НАН України, Запорізьке наукове товариство ім.Я. Новицького



Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми

(Техно Проф Інформ - 2014)



Вінницький державний педагогічний університет

ім. М.Коцюбинського,

21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32

тел. (0432) 27-90-76, 27-69-73,

e-mail: imadvdpu@gmail.com, mfito@i.ua


Вінниця,

19-21 травня




120

Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогічної світи і освіти дорослих НАПН України



Всеукраїнський шевченківський форум «Свою Україну любіть»

(присвячений 200-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка)



Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,

18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81

тел. (0472)35-53-95, e-mаil: kaflit@ukr.net


Черкаси

19-22 травня




150

Міністерство освіти і науки України, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка



Створення системи управління якістю адміністративних, освітніх та соціальних послуг: теорія та практика

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2,

тел.: (0642) 59-04-97,

e-mаil: kаf.dsunsz@gmаil.com



Луганськ,

20 травня




155

Міністерство освіти і науки України, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Бердянський державний

педагогічний університет, Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди





Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах новітніх бігравітаційних процесів

Хмельницький національний університет

29016 , м. Хмельницький, вул. Інститутська 11,

тел. (097) 462-61-77


Хмельницький,

20-23травня



150

Міністерство освіти і науки України, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Всеукраїнська асоціація економістів-міжнародників (м. Київ)



Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді


Львівський національний університет

імені Івана Франка

79014, м. Львів, вул. Черемшини, 31,

тел. (032) 276-83-65, (032) 276-83-67

e-mail: romsikbomsik@rambler.ru

e-mail: sirenko.romana@gmail.com



Львів,

20-23 травня




120

Міністерство освіти і науки України




Практична психологія освіти ХХІ століття: проблеми та перспективи

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

20300, м. Умань, вул. Садова, 28,



    тел. 093-8163175,

е-mail: sunny_town@mail.ru

Умань,

21−22 травня




100

Міністерство освіти і науки України, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Університет «КРОК», Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Т. Г. Шевченка



Народний Рух України: місце в історії та політиці

Одеський національний політехнічний університет

65044, Одеса, пр-т Шевченка, 1,

тел. (048) 705-83-14, е-mail: opu@opu.ua


Одеса,

21-24 травня



150

Міністерство освіти і науки України



Українська література в контексті світової літератури

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені

К.Д. Ушинського»

65020, м. Одеса,

вул. Старопортофранківська, 26,

Тел.: (048) 715-56-82

E-mail: pdpu@pdpu.edu.ua



Одеса,

22 травня




180

Міністерство освіти і науки України



Модернізація структури та змісту підготовки молодших спеціалістів фармацевтичної галузі

Коледж Національного фармацевтичного університету

61140, м. Харків, вул. О. Невського, 18,

тел. (057) 737-22-88, е-mail: collegenfau@ukr.net


Харків,

22 травня



100

Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров’я України



Економічні проблеми розвитку промисловості регіону

Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування

м. Первомайськ, вул. Одеська, 107,

тел. (05161) 4-23-75


Первомайськ,

22-23 травня



80

Міністерство освіти і науки України, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, ТОВ „Первомайськдизельмаш”, Первомайська міська рада та її виконавчий комітет, Первомайська районна державна адміністрація



Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку

Бердянський державний педагогічний університет

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ,

вул. Шмідта, 4

тел.: (06153) 7-09-29

E-mail: inozemna-mova@mail.ru


Бердянськ,

22-23 травня



130

Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Запорізький національний університет»



Теорія та практика управління педагогічним процесом

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К.Д. Ушинського»

65069, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26,

тел.: (048) 734-78-97, е-mail: pdpu@pdpu.edu.ua



Одеса,

22-24 травня



107

Міністерство освіти і науки України



Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

25006, м.Кіровоград, вул.Шевченка, 1,

тел. (0522) 24-33-58, (0522) 24-33-73


Кіровоград,

22-24 травня




70

Міністерство освіти і науки України



Проблеми музеєзнавства, збереження та відновлення історичної пам’яті

Харківська державна академія культури

61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4,

тел. (057) 731-34-97, 731-13-88

www.ac.ic.kharkov.ua


Харків,

23 травня




100

Міністерство освіти і науки України, Харківська державна академія культури, Департамент культури і туризму Харківської облдержадміністрації




Сучасні напрями психологічної допомоги: проблеми та перспективи

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2,

тел.: (050) 531-33-44

e-mail: psykaf@mail.ru



Луганськ,

23 травня




100

Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Інститут соціальної та політичної психології (м.Київ), Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара



Проблеми математичного моделювання

Дніпродзержинський державний технічний університет

51918, м. Дніпродзержинськ,

вул. Дніпробудівська, 2

тел. (0569) 55 13 09, e-mail: matmod@dstu.dp.ua



Дніпродзержинськ,

28-30 травня



140

Міністерство освіти і науки України



Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: доба Тараса Шевченка

Київський університет імені Бориса Грінченка

м. Київ, вул. Воровського, 18/2,

тел./факс 272-19-02, e-mail: kubg@kubg.ua


Київ,

29 травня



150

Міністерство освіти і науки України




Технології та методи економічного піднесення України


Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9, тел.(0512) 709-104

e-mail: relax@trion.mk.ua,

conference@nuos.edu.ua


Миколаїв,

29-30 травня




100

Міністерство освіти і науки України, Академія економічних наук України, Спілка економістів України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Торгово-промислова палата України, Миколаївський обласний фонд підтримки підприємництва



Сучасний стан та шляхи розвитку інформаційних технологій та технологій моделювання програмних та інформаційних систем

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

18031, м. Черкаси, бул. Шевченка, 79,

тел. (0472) 45-04-75, e-mail: іmt2014@mail.ru


Черкаси,

29-31 травня




100

Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Міжнародна академія інформатизації (Українська філія), Національний технічний університет України “КПІ”



Чернігівські методичні читання з фізики - 2014

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53,

тел. (04622) 3-40-82, е-mail: pp_i_mvf@ukr.net


Чернігів,

30 травня-

1 червня

.


100

Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Чернігівський обласний Інститут післядипломної педагогічної освіти



Юридична освіта і компетентнісний підхід: проблеми, шляхи вирішення

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056, м. Київ, просп. Перемоги 37, корп. 19,

тел.: (044) 454-92-29,

e-mail: tsirfa.pravo@gmail.com



Київ,

травень



70

Міністерство освіти і науки України, Національна академія правових наук України, Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій НТУУ «КПІ»



Комп’ютерні технології навчального і наукового призначення з хімії

Донецький національний університет

83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 24

тел.: +38 (062) 302-92-38

e-mail: research.div@donnu.edu.ua




Донецьк,

травень


100

Міністерство освіти і науки України



Фахова мова як динамічний функційний різновид загальнонародної української мови

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а,

тел. (0642) 50-07-33


Луганськ,

травень



100

Міністерство освіти і науки України, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Луганська обласна державна адміністрація, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Донецький національний технічний університет, Донецький національний університет



Наука. Молодь. Екологія-2014


Житомирський національний агроекологічний університет

10008, м. Житомир, Старий бульвар, 7,

ecos@znau.edu.ua


Житомир,

травень



180

Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство екології та природних ресурсів України



Проектування та технологія побудови суден та засобів океанотехніки


Національний Університет кораблебудування імені адмірала Макарова

54025, м. Миколаїв пр. Героїв Сталінграда, 9,

тел.(0512) 709104, факс 42-46-52

e-mail: conference@nuos.edu.ua



Миколаїв,

травень


80

Міністерство освіти і науки України, Академія наук суднобудування України, Севастопольський національний технічний університет, Одеський національний морський університет, Миколаївська облдержадміністрація



Актуальні питання оцінки нерухомості, в тому числі земельних ділянок в Україні

Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

49600, м. Дніпропетровськ,

вул. Чернишевського, 24а,

тел.: (0562) 47-08-88



Дніпропетровськ,

травень


100

Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Фонд державного майна та українське товариство оцінювачів



Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

88000, Ужгород, вул. Університетська, 10,

тел.: (0312) 64-20-67


Ужгород,

травень


60

Міністерство освіти і науки України



Філософські, теоретичні та методологічні проблеми юридичної науки в умовах євроінтеграції України

Львівський державний університет внутрішніх справ

79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26,

тел.: (032) 258-65-72, факс: (032) 233-11-19, vdzr@lvduvs.edu.ua


Львів,

травень


50

Міністерство внутрішніх справ України
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка