Про проведення Акції «Колективна творча справа «Клуб маленьких Добродіїв»Скачати 163.76 Kb.
Дата конвертації06.03.2016
Розмір163.76 Kb.УКРАЇНА

Міністерство освіти і науки


ДЕПАРТАМЕНТ освіти і науки

Вінницької обласної державної адміністрації

Н А К А З
29.03.2013 м. Вінниця № 220


Про проведення Акції «Колективна творча

справа «Клуб маленьких Добродіїв»

На виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28.08.2012р. протокол №8/2-2 «Про впровадження нових стандартів початкової освіти», рішення колегії управління освіти і науки облдержадміністрації від 21.08.2012р. протокол №4 «Про підсумки розвитку освіти області у 2011/2012 навчальному році та завдання на 2012/2013 навчальний рік», наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 24.09.2012р. №501 «Про реалізацію в області Державного стандарту початкової загальної освіти», з метою виховання високоморальної особистості, здатної усвідомлювати найвищі людські чесноти і діяти на засадах альтруїзму, шляхетності, добродіяння; функції природи в житті людини та її самоцінність і гармонійно співіснувати з нею, поводитися компетентно, екологічно безпечно,


НАКАЗУЮ:


 1. Провести з 1 квітня 2013 року по 31 травня 2014 року Акцію «Колективна творча справа «Клуб маленьких Добродіїв» в рамках обласного проекту «Я – першокласник!»
 1. Затвердити Умови проведення та орієнтовний календарно-тематичний план реалізації Акції «Колективна творча справа «Клуб маленьких Добродіїв», що додаються .
 1. Вінницькому обласному інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (Дровозюк С.І.):

  1. Здійснити науково-методичний супровід проведення Акції «Колективна творча справа «Клуб маленьких Добродіїв» (Далі - Акція).

  2. Провести інтернет-конференцію з усіма учасниками Акції.

  3. Результати проведення Акції висвітлити на сайті обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників та в пресі.
 1. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та міських рад:

  1. Сприяти розповсюдженню інформації про Акцію серед керівників, вчителів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів.

  2. Забезпечити участь вчителів, учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів області в Акції.
 1. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Чорну О.А.Директор Департаменту І. Івасюк

Перший заступник директора

О.Чорна

Головний спеціаліст відділузагальної середньої та дошкільної освіти

Т.Бачинська

Юрист

А.А.СтаховаЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора Департаменту

освіти і науки облдержадміністрації

___________ № ____________


Умови проведення колективної творчої справи

«клуб маленьких добродіїв»
І. Загальні положення

1.1. Ці Умови визначають порядок проведення колективної творчої справи молодших школярів «Клуб маленьких добродіїв».
1.2. Колективна творча справа ( далі – КТС) – форма організації виховної роботи з молодшими школярами, що ґрунтується на виховних технологіях колективного творчого виховання, створення ситуації успіху, ігрової діяльності. Сутність цих технологій в організації такого способу життя колективу, коли все ґрунтується на засадах моральності та соціальної творчості; коли між вихователями та вихованцями складаються у процесі діяльності суб’єкт-суб’єктні взаємини, в силу яких і вчитель, і учень рівнозначно почувають себе відповідальними за якісне виконання поставлених завдань; коли формування особистості відбувається у процесі самостійної та колективної творчої діяльності, у взаємозв’язку здійснюється спрямоване виховання різних ланок (виховання та самовиховання учнів і педагогів як особистісне, так і взаємне).
1.3. Організатором КТС «Клуб маленьких добродіїв» є Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників за підтримки Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.
1.4. Емблема КТС «Клуб маленьких добродіїв


ІІ. Мета та завдання колективної творчої справи

2.1. КТС проводиться з метою виховання високоморальної особистості, здатної усвідомлювати найвищі людські чесноти і діяти на засадах альтруїзму, шляхетності, добродіяння; функції природи в житті людини та її самоцінність і гармонійно співіснувати з нею, поводитися компетентно, екологічно безпечно.

2.2. Основними завданнями КТС є:

 • творення необхідних умов для розвитку творчого потенціалу особистості, перспектив її саморозвитку в колективі;

 • самоідентифікація та суспільно-значиме особистісне самовизначення дитини;

 • стимулювання ініціативності та життєвої активності дитини;

 • створення і набуття практичних навичок, необхідних для особистісної гармонізації;

 • інтеграція виховних впливів освітнього середовища;

 • практичне спрямування виховного процесу навчального закладу;

 • культивування цінностей особистості;

 • екологічне виховання молодших школярів, що виявляється в ознаках: почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно безпечно; активній участі у практичних природоохоронних заходах; здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві.

ІІІ. Учасники колективної творчої справи

3.1. Учасниками КТС є учні молодших класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності, їх учителі, батьки, адміністрація ЗНЗ.
ІV. Організація, алгоритм, строки проведення колективної творчої справи

4.1. КТС «Клуб маленьких добродіїв» проводиться з 01.04.2013 р. по 31.05.2014 р.

4.2. Алгоритм організації КТС

 • Учитель пропонує учням організувати в класі «Клуб маленьких добродіїв», навчитися вчиняти добродійно й оформляти «Тижневик добродія».

 • На титульній сторінці альбому для малювання зверху розміщують емблему і напис: Колективна творча справа «Клуб маленьких добродіїв»; нижче - Тижневик добродія …ім’я дитини

 • Учні працюють в тижневиках на інтегрованих уроках та вдома з батьками (окремі записи можуть виконуватися на вклеєних із зошита аркушах).

 • З метою заохочення, стимулювання учнів щодо дотримання графічних навичок письма, культури оформлення, гігієнічних правил письма можна використовувати різні прийоми заохочення.

 • З метою презентації робіт всіх учнів в класі організовується постійно діюча виставка «Галерея добрих справ».

 • На завершення колективної творчої справи проводиться презентація кожним учнем свого творчого доробку та нагородження їх пам’ятними дипломами.

 • Матеріали про проведення КТС «Клуб маленьких добродіїв» (фотоматеріали проведення справи, тощо) надсилаються в електронному вигляді на адресу: вул. Грушевського, 13, каб.19, м. Вінниця до 15.06.2014р.

 • За матеріалами організатори КТС визначають найактивніших учасників (класи), які отримають заохочувальні призи.

 • За творчий підхід в організації та проведенні КТС «Клуб маленьких добродіїв» вчителі початкових класів нагороджуються подяками Вінницького ОІПОПП.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора Департаменту

освіти і науки облдержадміністрації

29.03.2013 № 220
Орієнтований календарно-тематичний план реалізації КТС

«клуб маленьких добродіїв»

1 клас (післябукварний період навчання грамоти), 2-3 класиТематика

Термін / місцеВступна бесіда. «Галерея добрих справ» - описати за малюнками зошита №2 добродійні справи в природі. «Відкриття клубу Добродіїв»

Робота в зошиті №21-ша зустріч – гра «Будемо знайомі». «Дивись, не забудь: Людиною будь!»: етична бесіда за змістом вірша А.Костецького «Не хочу!»; морально-етична вправа «Допиши, як вчиниш» за серією сюжетних малюнків «Тварини – не іграшки!» (Сторінка посібника 4, 5)

Квітень /

позаурочна робота

Проект «Добродійна екологічна стежина». Гіпотеза: «У природі немає «корисних та шкідливих» видів тварин: всі необхідні у живому ланцюжку». Дослідження - «Енергія добродійних рук» на тему: «Рослини малої стежини» та трудова справа «Чорнобривців насіяли ми…»

Квітень / позакласна роботаГра «Майстерня Добродія». Зроби собі іграшку: «Котик». Стратегія поведінки «Добре-погано» - заповнити таблицю, що для кого добре, а що погано: «ЛЮДИНА ДЛЯ ТВАРИНИ і ТВАРИНА ДЛЯ ЛЮДИНИ» (Сторінка посібника 9, 11)

Квітень / інтегровані уроки2-га зустріч – гра «Будемо знайомі». «Дивись, не забудь: Людиною будь!»: етична бесіда за змістом вірша Д.Павличка «Птиця»; морально-етична вправа «Допиши, як вчиниш» за серією сюжетних малюнків «Думай, чи не завадять твої вчинки іншим» (Сторінка посібника 14, 15)

Квітень /

позаурочна робота

Проект «Добродійна екологічна стежина». Гіпотеза: «Місце відпочинку має бути чистим!» Дослідження - «Енергія добродійних рук» на тему «Рослини великої стежини (у парку чи лісі)» та трудова справа «Зупинимо сміттєву повінь».

Травень / позакласна роботаГра «Майстерня Добродія». Зроби собі іграшку: «Рибка». Стратегія поведінки «Добре-погано» - заповнити таблицю, що для кого добре, а що погано: «ЛЮДИНА ДЛЯ ТВАРИНИ і ТВАРИНА ДЛЯ ЛЮДИНИ» (Сторінка посібника 19, 21)

Травень /

інтегровані уроки

3-тя зустріч – гра «Будемо знайомі». «Дивись, не забудь: Людиною будь!»: етична бесіда за змістом вірша У. Кравченка «Поспіши, дитино мила»; морально-етична вправа за серією сюжетних малюнків «Інколи допомогти тваринам під силу тільки тобі…» (Сторінка посібника 24, 25)

Травень /

позаурочна робота

Проект «Добродійна екологічна стежина». Гіпотеза: «Природа потребує дбайливого догляду та використання». Дослідження - «Енергія добродійних рук» на тему «Ландшафтний дизайн » та трудова справа «Квітники біля школи»

Травень / позакласна роботаПідсумкова бесіда. «Галерея добрих справ» - описати за малюнками зошита № 3 добродійні справи в природі влітку. Завдання на літо: підготувати фото-звіт про оздоровлення влітку та добродійні справи.

Робота в зошиті №3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора Департаменту

освіти і науки облдержадміністрації

29.03.2013 № 220
Орієнтований календарно-тематичний план реалізації КТС

«клуб маленьких добродіїв»

2-4 класи

11

«Галерея добрих справ» - фото-звіт про оздоровлення влітку та добродійні справи.

Вересень / позаурочна робота

12

Проект «Добродійна екологічна стежина». Гіпотеза: «Добрій людині буває соромно навіть перед собакою»

Дослідження - «Енергія добродійних рук» на тему: «Мешканці великої стежинки (у парку чи лісі)» та акція «Зупинимо сміттєву повінь».

Вересень / позакласна робота

13

Гра «Майстерня Добродія». Зроби собі іграшку: «Корова». Стратегія поведінки «Добре-погано» - заповнити таблицю, що для кого добре, а що погано: «ЛЮДИНА ДЛЯ ТВАРИНИ і ТВАРИНА ДЛЯ ЛЮДИНИ» (Сторінка посібника 31, 33)

Вересень /

інтегровані уроки14

4-та зустріч – гра «Будемо знайомі». «Дивись, не забудь: Людиною будь!»: етична бесіда за змістом вірша В. Плахотникова «Під парканом»; морально-етична вправа «Допиши, як вчиниш» за серією сюжетних малюнків «Кожній тварині добре лише у своєму домі!» (Сторінка посібника 34, 35)

Вересень /

позаурочна робота15

Добродійні календарні дати.

Жовтень / інтегровані уроки

16

Родинні зустрічі в клубі Добродіїв: «Осінь золота завітала до бабусі й дідуся!»

Жовтень / позакласна робота

17

Гра «Майстерня Добродія». Зроби собі іграшку: «Жабка». Стратегія поведінки «Добре-погано» - заповнити таблицю, що для кого добре, а що погано: «ЛЮДИНА ДЛЯ ТВАРИНИ і ТВАРИНА ДЛЯ ЛЮДИНИ» (Сторінка посібника 39, 43)

Жовтень / інтегровані уроки

18

5-та зустріч – гра «Будемо знайомі». «Дивись, не забудь: Людиною будь!»: етична бесіда за змістом оповідання В.Осєєвої «Погано»; морально-етична вправа «Допиши, як вчиниш» за серією сюжетних малюнків «Не будь байдужим!» (С. 44, 45)

Жовтень / позаурочна робота

19

Проект «Добродійна екологічна стежина». Гіпотеза: «Зима  – суворе випробування для рослин». Дослідження - «Енергія добродійних рук» на тему «Рослини малої стежини» та трудова справа «Підготовка клумб до зими»

Жовтень / позакласна робота

20

Конкурс «Найзручніша годівничка для птахів»

Листопад / позакласна робота

21

Гра «Майстерня Добродія». Зроби собі іграшку: «Сорока». Стратегія поведінки «Добре-погано» - заповнити таблицю, що для кого добре, а що погано: «ЛЮДИНА ДЛЯ ТВАРИНИ і ТВАРИНА ДЛЯ ЛЮДИНИ» (Сторінка посібника 49, 55)

Листопад / інтегровані уроки

22

6-та зустріч – гра «Будемо знайомі». «Дивись, не забудь: Людиною будь!»: етична бесіда за змістом оповідання В.Сухомлинського «Соромно перед соловейком»; морально-етична вправа «Допиши, як вчиниш» за серією сюжетних малюнків «Природа – дім для тварин!» (Сторінка посібника 56, 57)

Листопад / позаурочна робота

23

Добродійні календарні дати.

Листопад/ інтегровані уроки

24

Проект «Добродійна екологічна стежина». Гіпотеза: «Інколи допомогти тваринам під силу тільки тобі…» Дослідження - «Енергія добродійних рук» на тему: «Мешканці великої та малої стежинки» та трудова справа «Годівничка».

Листопад / позакласна робота

25

Гра «Майстерня Добродія». Зроби собі іграшку: «Порося». Стратегія поведінки «Добре-погано» - заповнити таблицю, що для кого добре, а що погано: «ЛЮДИНА ДЛЯ ТВАРИНИ і ТВАРИНА ДЛЯ ЛЮДИНИ» (Сторінка посібника 61,65)

Грудень / інтегровані уроки

26

Добродійні календарні дати.

Грудень / інтегровані уроки

27

7-ма зустріч – гра «Будемо знайомі». «Дивись, не забудь: Людиною будь!»: етична бесіда за змістом оповідання В. Іванова «Найкраща ласка»; морально-етична вправа «Допиши, як вчиниш» за серією сюжетних малюнків «Найкраща ласка – турбота!» (С. 68, 69)

Грудень / позаурочна робота

28

Морально-етична гра «Майстерня Добродія». Зроби собі іграшку: «новорічна ялинка». Стратегія поведінки «Добре-погано» - заповнити таблицю, що для кого добре, а що погано: «ЛЮДИНА ДЛЯ рослин і рослини ДЛЯ ЛЮДИНИ» (Сторінка посібника 75)

Грудень / інтегровані уроки

29

Родинні зустрічі в клубі Добродіїв.


Грудень / позакласна робота

30

Добродійні календарні дати.

Січень / інтегровані уроки

31

8-ма зустріч – гра «Будемо знайомі». «Дивись, не забудь: Людиною будь!»: етична бесіда за змістом оповідання В.Сухомлинського «Петрик, собака й кошеня»; морально-етична вправа «Допиши, як вчиниш» за серією сюжетних малюнків «Тварини – друзі!» (Сторінка посібника 78,79)

Січень / позаурочна робота

32

Морально-етична гра «Майстерня Добродія». Зроби собі іграшку: «Журавлик». Стратегія поведінки «Добре-погано» - заповнити таблицю, що для кого добре, а що погано: «ЛЮДИНА ДЛЯ ТВАРИНИ і ТВАРИНА ДЛЯ ЛЮДИНИ» (Сторінка посібника 83)

Січень / інтегровані уроки

33

9-та зустріч – гра «Будемо знайомі». «Дивись, не забудь: Людиною будь!» Етична бесіда за змістом оповідання М.Пришвіна «Ковток молока. Морально-етична вправа за серією сюжетних малюнків «Тварини не іграшки! Ніколи не зраджуй друзів» (Сторінка посібника 88, 89)

Лютий / позаурочна робота

34

Добродійні календарні дати.


Лютий / інтегровані уроки

35

Конкурс «Найзручніший будинок для птахів»

Лютий / позакласна робота

36

Проект «Добродійна екологічна стежина». Гіпотеза: «Інколи допомогти тваринам під силу тільки тобі…» Дослідження - «Енергія добродійних рук» на тему: «Мешканці великої та малої стежинки» та трудова справа «Шпаківня»

Лютий / позакласна робота

37

Добродійні календарні дати.

Квітень / інтегровані уроки

38

Родинні зустрічі в клубі Добродіїв.

Березень / позакласна робота

39

Морально-етична гра «Майстерня Добродія». Зроби собі іграшку: «Сова». Стратегія поведінки «Добре-погано» - заповнити таблицю, що для кого добре, а що погано: «ЛЮДИНА ДЛЯ ТВАРИНИ і ТВАРИНА ДЛЯ ЛЮДИНИ» (Сторінка посібника 93)

Березень / інтегровані уроки

40

10-та зустріч – гра «Будемо знайомі». «Дивись, не забудь: Людиною будь!»: етична бесіда за змістом казки «Хлопчик, який хотів бути метеликом»; морально-етична вправа за кінцівкою казки «Тільки Людина може захистити від кривди». (с. 97,98)

Березень / позаурочна робота

41

Проект «Добродійна екологічна стежина». Гіпотеза: «Природа потребує дбайливого використання». Дослідження - «Енергія добродійних рук» на тему: «Рослини великої стежини (у парку чи лісі)» та акція «Первоцвіт».

Березень / позакласна робота

42

Добродійні календарні дати.

Квітень / інтегровані уроки

43

11-та зустріч – гра «Будемо знайомі». «Дивись, не забудь: Людиною будь!»: етична бесіда за змістом віршів Л. Іванківа «Ти добро лиш твори повсюди», І. Драча «Добро твориться просто»; морально-етична вправа за серією сюжетних малюнків «Ти добро лиш твори повсюди». (Сторінка посібника 100, 101)

Квітень / позаурочна робота

44

Проект «Добродійна екологічна стежина». Гіпотеза: «Природа потребує дбайливого догляду та використання». Дослідження - «Енергія добродійних рук» на тему «Ландшафтний дизайн » та трудова справа «Квітники біля школи»

Квітень / позакласна робота

45

Театр «Добродій»: П’ЄСА – ГРА: КАЗКА ПРО РОМТОМТОМИКА «ЛІСОВА МУЗИКА»

Всі, всі, всі, хто живе на землі. Хай вас не боїться пташина мала,

Дуже потрібні дорослі й малі. Хай лащаться котики та цуценята,

На всіх, всіх, всіх тримається світ. Метелика з квітки не треба зганяти,

Про це забувати ніколи не слід. Не ображайте дрібної комашки…

Слабким не чиніть і найменшого зла, Добрими бути зовсім не важко!Квітень / позакласна робота

46

Добродійні календарні дати.

Травень / інтегровані уроки

47

Проект «Добродійна екологічна стежина». Гіпотеза: «Місце відпочинку має бути чистим!» Дослідження - «Енергія добродійних рук» на тему: «Рослини великої стежини (у парку чи лісі)» та трудова справа «Зупинимо сміттєву повінь».

Травень / позакласна робота

48

Родинні зустрічі в клубі Добродіїв «МАМА — АНГЕЛ»

Травень / позакласна робота

49

12-та зустріч – гра «Будемо знайомі». «Дивись, не забудь: Людиною будь!»: підсумкова етична бесіда за змістом посібника.

Травень / позаурочна робота

50

Підсумкова бесіда. «Галерея добрих справ» - добродійні справи в житті. Правила Добродія.

Травень / позаурочна робота


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка