Про стан навколишнього природного середовищаСторінка1/35
Дата конвертації16.03.2016
Розмір8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ

РЕСУРСІВ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ

ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2000 РОЦІ

м. МИКОЛАЇВ

2001

З М І С Т


Стор

1. Екологічна ситуація в Миколаївській області

3

2. Антропогенний вплив на природне середовище

4

2.1.Атмосферне повітря

4

2.2. Водні ресурси

8

2.3. Земельні ресурси і ґрунти

24

2.4. Надра

31

2.5. Відходи

32

2.6. Рослинний світ

39

2.7. Тваринний світ

45

2.8. Природні території і об'єкти з особливим статусом охорони

47

3. Мережа державного моніторингу області

54

4. Вплив забруднення навколишнього середовища на здоров’я населення

109

5. Регіональні проблеми

110

5.1. Стан малих річок

110

5.2. Характеристика екологічних проблем Миколаївської області

111

6. Природно-техногенна (екологічна) безпека

114

6.1. Екологічна безпека області

114

6.2. Ядерна та радіаційна безпека

117

6.3. Екологічна безпека оборонної діяльності та конверсії БПК

119

7. Державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища

120

8. Управління в галузі охорони довкілля

123

9. Наукові дослідження в галузі екології

127

10. Екологічна освіта, інформування громадськості, громадські рухи

129

11. Міжнародне співробітництво у сфері екології

131

12. Висновки
Додатки: 1. Перелік природоохоронних програм, що виконувались у 2000 році

135

2. Перелік громадських організацій природоохоронного спрямування, що співпрацюють з управлінням екоресурсів області

135

1. ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

На екологічну ситуацію, що склалася в області на протязі багатьох років і яка відзначається певною сталістю в 2000 р. наклалися дві надзвичайні екологічні ситуації. Перша з них пов‘язана з виникненнями невідомих чинників, які призвели до масових захворювань населення п‘яти сіл Первомайського району Миколаївської області на токсикодермію, друга – із значними втратами лісових насаджень та забруднення довкілля з-за знеструмлення окремих районів на півночі області внаслідок стихійного лиха – ожеледі.

Певні екологічні наслідки мали економічні зрушення, які сталися в 2000 р., а саме: почала працювати до цього часу практично зупинена промисловість. В порівнянні з 1999 р. спостерігались зростання обсягів виробництва як в цілому по області на 8.9%, так і по окремих галузях.

В порівнянні з 1999 р. майже в 7 разів зросли надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища від підприємств Миколаївщини до природоохоронних фондів всіх рівнів

З цієї ж причини на державну експертизу подавалися проекти з значними капіталовкладеннями (будівництво рейдового нафтоперевантажувального терміналу та реконструкція нафтобази, будівництво зерноперевантажувального комплексу в Річковому порту, реконструкція шкіряного заводу, будівництво ливарних виробництв на ряді підприємств та інше), що обумовить зміну екологічної ситуації в недалекому майбутньому.

Хоча в 2000 р. ще не отримано природоохоронного ефекту, але принципово змінилася ситуація з каналізаційним господарством. Розпочато фінансування в об‘ємах, що набагато перевищують рівень минулих років реконструкції та ремонту каналізаційних очисних споруд, головної насосної станції (м. Миколаїв), каналізаційних очисних споруд та мережі (м. Первомайськ), каналізаційних очисних споруд та мережі (м. Снігурівка).

Залишається складною і невирішеною ситуація зі скидом високомінералізованих шахтних вод Кривбасу через р. Інгулець в р. Дніпро. Держуправлінням разом з облдержадміністрацією розроблені і надані пропозиції до КМУ, в Мінпромполітики, в Мінекоресурсів України щодо поліпшення ситуації, але відчутних зрушень у справі не спостерігається.

Почала зростати напруга у вирішенні питання “червоного шламу” на Миколаївському глиноземному заводі (Розроблені заходи збільшення місткості існуючого шламосховища на 2.5 млн. т, пошук місця під нове шламосховище, зневоложення, транспортування та використання червоного шламу в різних галузях) щодо виправлення ситуації.

Продовжує залишатися актуальною проблема добудови Ташлицької ГАЕС. Знайдено певний компроміс між владою, депутатським корпусом (облрада), частиною громадськості стосовно можливості роботи ГАЕС на ізольованих об‘ємах води без гідравлічного зв‘язку з р. П.Буг і поступової реалізації уточненого проекту Ташлицької ГАЕС.

Робота громадських організацій Миколаївщини екологічного спрямування у 2000 р. була значно активізована і розгалужена. У порівнянні з минулими роками значно зросла кількість громадських організацій і розширився спектр їхніх інтересів.


2. АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

2.1. АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ
Незважаючи на зниження валового викиду шкідливих речовин в атмосферу в 2000 році, поліпшення стану атмосферного повітря не відбулося.

В області відсутні підприємства хімічної та вугільної промисловості, тому область не увійшла в перелік регіонів з високим забрудненням атмосфери.

Найбільш розповсюдженими речовинами забруднення атмосферного повітря є пил, сірчаний ангідрид, оксид вуглецю, двооксид азоту, фторид водню.

Середньомісячні концентрації специфічних шкідливих речовин в цілому по м. Миколаєву, де ведуться спостереження, перевищували санітарні норми по діоксиду азоту в 2 рази, формальдегіду - в 4,3 ГДК.

Перевищення по цим речовинам пояснюється викидами від транспорту, які складають у 1996 р. – 60%, в 1997 р. – 65%, у 1998 р. – 63%, у 1999 р. - 66%, у 2000 р. – 70% від загальної кількості викидів в атмосферне повітря.

Динаміка викидів в атмосферне повітря наведена в табл.2.1.1.Табл. 2.1.1. Динаміка викидів в атмосферне повітря


Показники

1996 р.

1997 р.

1998 р.

1999 р.

2000р.

Загальна кількість викидів в атмосферне повітря по області, тис. т.

в т.ч.:


68,87

55,93

52,41

40.70*

38,13

від стаціонарних джерел забруднення, тис. т.

27,72

19,86

19,60

14,00

11,43

від автотранспорту, тис. т.

41,65

36,07

32,81

26.70*

26,70**

* ) - дані відкориговано згідно до статзвітності 1999 року

**)- дані приведено на рівні 1999року в зв‘язку з відсутністю на даний час відомостей статзвітності.

Динаміка викидів в атмосферне повітря наведена в табл.2.1.1.

Порівняно з попереднім роком обсяги викидів промислових підприємств зменшилися на 2,57 тис. т, або на 6,70% від загальної кількості викидів у атмосферу.Аналізуючи дані, наведені в табл. 2.1.2. можна зробити висновок, що найбільш забрудненими районами області є Жовтневий, Миколаївський, Вознесенський райони, а також міста Миколаїв, Вознесенськ, Первомайськ.
Табл. 2.1.2.Динаміка викидів в атмосферне повітря в цілому по області та в розрізі населених пунктів (тис. т)


Населені пункти

1996

1997

1998

1999

2000

Загальна кількість

в т.ч.

Загальна кількість

в т.ч.

Загальна кількість

в т.ч.

Загальна кількість*

в т.ч.

Загальна кількість

в т.ч.

від стаціонарних джерел

від

автотранс

порту

Від стаціонарних джерел

від

автотранс

порту

Від стаціонарних джерел

від

автотранс

порту

від стаціонарних джерел

від

автотранс

порту

від стаціонарних джерел

від

автотранс

порту

Арбузинський

1,48

0,31

1,17

1,16

0,38

0,78

1,15

0,39

0,76

0.93

0,31

0.62

0,71

0,09

0,62

Баштанський

3,01

0,15

2,85

1,45

0,10

1,35

1,39

0,06

1,33

0,36

0,09

0,27

0,33

0,06

0,27

Березанський

1,09

0,08

1,01

1,13

0,14

0,99

1,05

0,08

0,97

0,88

0,09

0,79

0,82

0,03

0,79

Березнігуватський

1,29

0,09

1,2

0,93

0,08

0,85

0,90

0,06

0,84

0,71

0,03

0,68

0,72

0,04

0,68

Братський

1,37

0,04

1,33

1,00

0,04

0,96

0,97

0,03

0,94

0,47

0,03

0,44

0,47

0,03

0,44

Веселинівський

1,24

0,16

1,08

0,93

0,15

078

0,97

0,20

0,77

0,70

0,24

0,46

0,65

0,19

0,46

Вознесенський

1,83

0,68

1,15

1,40

0,62

0,78

1,21

0,44

0,77

1,30

0,67

0,63

1,30

067

0,63

Врадіївський

0,92

0,16

0,76

0,60

0,04

0,56

0,57

0,02

0,55

0,47

0,02

0,45

0,46

0,01

0,45

Доманівський

1,46

0,14

1,32

0,16

0,14

1,02

0,38

0,04

0,34

0,30

0,02

0,28

0,29

0,01

0,28

Єланецький

1,16

0,14

1,02

0,67

0,07

0,60

0,65

0,06

0,59

0,51

0,06

0,45

0,50

0,05

0,45

Жовтневий

4,18

2,22

1,96

2,49

0,85

1,64

2,28

0,88

1,40

1,44

0,43

1,01

1,26

0,25

1,01

Казанківський

1,25

0,14

1,11

0,89

0,08

0,81

0,87

0,07

0,80

0,68

0,05

0,63

0,67

0,04

0,63

Кривоозерський

1,26

0,12

1,14

1,03

0,09

0,94

1,00

0,08

0,92

0,77

0,02

0,75

0,76

0,01

0,75

Миколаївський

6,02

4,55

1,47

4,37

3,07

1,30

5,03

3,75

1,28

3,64

2,70

0,94

3,25

2,31

0,94

Новобузький

1,82

0,41

1,41

1,56

0,27

1,29

1,51

0,24

1,27

1,03

0,11

0,92

1,00

0,08

0,92

Новоодеський

1,67

0,22

1,45

1,69

0,19

1,50

1,12

0,11

1,01

0.90

0,08

0,82

0,88

0,06

0,82

Очаківський

1,75

0,44

1,31

1,76

0,42

1,34

1,70

0,38

1,32

0,96

0,01

0,95

1,24

0,29

0,95

Первомайський

1,71

0,24

1,47

1,49

0,15

1,34

1,47

0,14

1,33

1,09

0,13

0,96

1,07

0,11

0,96

Снігурівський

2,51

0,72

1,79

2,16

0,53

1,63

1,91

0,30

1,61

1,11

0,20

0,91

1,05

0,14

0,91

м. Миколаїв

21,53

10,56

10,97

18,24

8,90

9,34

19,05

9,61

9,44

15,60

6,60

9,00

14,65

5,65

9,00

м. Первомайськ

6,49

4,12

2,37

3,70

2,29

1,41

2,92

1,53

1,39

2,23

1,13

1,10

1,60

0,50

1,10

м. Вознесенськ

1,73

1,1

0,63

2,50

0,86

1,64

2,33

0,72

1,61

2,01

0,72

1,29

1,88

0,59

1,29

м. Южноукраїнськ

2,08

0,41

1,67

3,62

0,40

3,22

3,58

0,41

3,17

2,61

0,26

2,35

2,57

0,22

2,35

Разом по області

68,87

27,22

41,65

55,93

19,86

36,07

52,41

19,60

32,81

40,70

14,00

26,70

38,13

11,43

26,70

*) дані відкориговано згідно до статзвітності 1999 року.

**) дані приведено на рівні 1999року в зв’язку з відсутністю на даний час відомостей статзвітності


Основними забруднювачами цих районів є “ВАТ “Миколаївський глиноземний завод”, ВАТ “Шелтон-Миколаїв”, ВАТ “Південьцемент”, АТЗТ “ВОЗКО”, Миколаївська ТЕЦ, АОВ “Миколаївтеплокомуненерго”, АТЗТ “Пивзавод “Янтар”, ВО “Зоря” та інші.

Держуправлінням екоресурсів в Миколаївській області раніш було установлено перелік підприємств, які віднесені до основних джерел забруднення. В зв’язку зі зниженням виробництва перелік підприємств, які віднесені до основних забруднювачів, переглянуто.

Викиди шкідливих речовин в атмосферу в 1999 - 2000 рр. від основних забруднювачів наведені в табл. 2.1.3.

Обсяг викидів підприємств, приведених в табл. 2.1.3. дорівнює 8,34 тис. т, що складає 73% від обсягу викидів всіх підприємств області.

Зменшення викидів від стаціонарних джерел забруднення в Миколаївській області в першу чергу пояснюється впровадженням природоохоронних заходів. У 2000 році на підприємствах виконано 18 природоохоронних заходів, що призвело до зниження обсягу викидів на 1,20 тис. т.

Серед них 9 заходів по удосконаленню технологічних процесів, включаючи перехід на інші види палива. Природоохоронний ефект склав 1,06 тис. т.

Суттєву частку в цьому зниженні на 1,01 тис. т дало здійснення на підприємствах по виробництву цукру АТЗТ “Гілея” та ВАТ “Шелтон- Миколаїв” переобладнання паливовикористовуючого обладнання на газоподібне паливо.

Заходи по введенню в дію нових пилегазоочисних установок впроваджені на 2 підприємствах, що привело до зниження обсягу викидів на 0,0004 тис. т.

Заходи по підвищенню ефективності існуючих очисних споруд, включаючи модернізацію, реконструкцію, ремонт привели до зниження викидів на 0,13 тис. т.


Табл. 2.1.3. Перелік основних забруднювачів атмосферного повітря у 2000 р.п/п

Підприємство – забруднювач

Відомча приналежність

Валовий викид, т


Зменшення /-

Збільшення /+

Причина зменшення,/ збільшення

1999р.

2000р.

1.

ВАТ “Миколаївський глиноземний завод”

Виробнича політика України

4329,8

3082.5

-1247.3

Виконання природоохоронних заходів

2.

ВАТ “Південьцемент”

Мінвиробництва України

2654,0

2231.1

-422.9

Зменшення обсягів виробництва

3.

Хлібоприймальні та зернопереробні підприємства

АПК, Миколаївське представництво ДАК

“Хліб України”249,7

190.9

-58.8

*

4.

ВАТ “Шелтон –Миколаїв”

Національна асоціація цукерників України

367,3

196.7

-170.6

Виконання природоохоронних заходів

5.

АТЗТ “ ВОЗКО”

у т.ч. дочірнє підприємство “Біологічні очисні споруди”Держкомітет промполітики України

292,5

314.1

+21.6

Піднесення обсягу виробництва

6.

Миколаївська ТЕЦ

Мінпалива та енергетики України

325,0

343.3

+18.3

Піднесення обсягу виробництва

7.

АОВ “Миколаївтеплокомуненерго”

Держкомітет будівництва, архітектури, та житлової політики

241.4

195.8

-45.6

Зменшення обсягів виробництва

8

ВАТ “Суднобудівний завод “Океан “

Мінпромполітики

61,8-5.3

Зменшення обсягів виробництва

9.

АТЗТ “ Миколаївський пивзавод “Янтар””

АТ “Укрпиво”

219,8

225.2

+5.4

Піднесення обсягу виробництва

10.

ДП “Суднобудівний завод ім. 61 комунара”

Мінпромполітики

90,8

42.3

-48.5

Зменшення обсягів виробництва

11.

ВО “ЮУ АЕС”

Мінпалива та енергетики України

239,9

184.4

-55.5

Зменшення обсягів виробництва

12.

ВО “ЧСЗ ”

Мінпромполітики

84,5

212.6

+128.1

Піднесення обсягу виробництва

13.

ВО “Зоря”

Мінпромполітики

171,6

217.1

+45.5

Піднесення обсягу виробництва

14.

НВП “Машпроект”

Мінпромполітики

77.1

151.0

+73.9

Піднесення обсягу виробництва

15.

АТЗТ “Гілея”

Мінагропромполітики

695.6

366.9

-328.7

Виконання природоохоронних заходів

16.

Миколаївський морський торговельний порт

Мінтранспорту

72,5

53.6

-18.9

Зменшення обсягів виробництва

17.

КТП ”Миколаївміськтеплоенерго”

Держкомітет будівництва, архітектури, та житлової політики

24.5

272.7

+248.2

*

*)- у 1999-2000 рр. враховано обсяги викидів від різної кількості підприємств
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка