Про затвердження федерального переліку підручників, які рекомендовані до використання в освітньому процесі у 2014/2015 навчальному процесі; Закон РФ «Про освіту»Скачати 109.39 Kb.
Дата конвертації24.02.2016
Розмір109.39 Kb.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Українська мова і література

У 2014/2015 навчальному році в освітніх закладах Республіки Крим реалізується федеральний державний освітній стандарт основної загальної освіти (наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 06.10.2009 р. №373) і федеральний компонент державних освітніх стандартів загальної освіти (Наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 05.03.2004 р. №1089).На основі наказу Міністерства освіти і науки Російської Федерації «Про затвердження федерального державного освітнього стандарту основної загальної освіти» №1897 від 17.12.2010 р. введення федерального державного освітнього стандарту основної загальної освіти (далі ФДОС ОЗО) розпочинається з 01 вересня 2015 року.
Нормативно-правове і інструктивно-методичне забезпечення викладання предметів «Українська мова» і «Українська література»
Викладання предметів «Українська мова» і «Українська література» в освітніх закладах загальної освіти визначають наступні нормативні документи:

 1. Федеральний державний освітній стандарт основної загальної освіти / Наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 17.12.2010 р. №1897);

 2. Про затвердження федерального переліку підручників, які рекомендовані до використання в освітньому процесі у 2014/2015 навчальному процесі;

 3. Закон РФ « Про освіту»;

 4. Наказ Міносвіти РФ від 05.03.2004 р. №1089 «Про затвердження федерального компонента державних освітніх стандартів початкової загальної, основної загальної, і середньої (повної) загальної освіти»;

 5. Лист Міносвіти РФ від 20.02.2004 р. №03-51-10/14-03 «Про введення федерального компонента державних освітніх стандартів початкової загальної, основної загальної, і середньої (повної) загальної освіти»;

 6. Наказ Міносвіти РФ від 09.03.2004 р. №1312 «Про затвердження федерального базисного навчального плану і приблизних навчальних планів для загальноосвітніх закладів РФ, які реалізують програми загальної освіти»;

 7. Федеральний компонент державного стандарту загальної освіти, затверджений наказом Міносвіти РФ №1089 від 09.03.2004;

 8. Федеральный базисный учебный план для основного общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 2004;

 9. Наказ Міністерства освіти, науки і молоді Республіки Крим від 28.05.2014 р. №35 «Про використання Методичних рекомендацій із роботи з документами в загальноосвітніх закладах Республіки Крим».

10)  Навчальний план МБЗЗ « Чорноморська середня школа № 1» на 2015/2016 навчальний рік.
Робоча програма курсу українська мова 6 класу розрахована на 34 години ( 1година на тиждень).
Ці лі

Основні цілі та завдання курсу українська мова 6 класу полягають у наступному:

 • Оволодіння системою мовних знань і вмінь,необхідних для використання в практичній діяльності, вивчення суміжних дисциплін, продовження освіти;

 • інтелектуальний розвиток,формування якостей особистості, які необхідні людині для повноцінного життя в сучасному суспільстві: ясність і точність думки, критичності мислення, інтуїції, логічного мислення, здатності до подолання труднощів;

 • формування уяв про ідеї і методи української мови, засоби моделювання явищ і процесів;

 • виховання культури особистості, ставлення до української мови як до частини загальнолюдської культури, яка відіграє особливу роль у суспільному розвитку.


Загально-навчальні вміння, навички і засоби діяльності.

Під час викладання української мови в 6 класі, роботи над формуванням в учнів перерахованих у програмі знань та умінь необхідно звертати увагу на те, щоб вони оволодівали уміннями загально-навчального характеру, різнобічними засобами діяльності, набували досвіду. 1. вироблення стійкої потреби у вивченні української мови;

 2. розвиток умінь і навичок спілкування, вільного вираження думок і почуттів у різних сферах приватного й суспільного життя на основі засвоєння базових мовленнєвих знань, вироблення умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення висловлювань; оволодіння культурою мовлення;

 3. формування в учнів базових орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних умінь і навичок на основі засвоєння норм української літературної мови;

 4. вироблення умінь сприймати мову як мистецьке явище, що має естетичну цінність;

 5. формування гуманістичного світогляду, духовного світу учнів, моральних і естетичних переконань, засвоєння українських національних та загальнолюдських цінностей шляхом прилучення через мову до культурних надбань українського народу в контексті культури світової.

Результати навчання подані у Вимогах до рівня підготовки і надають систему підсумкових результатів навчання, які мають досягти учні, що закінчують 6 клас. Ці вимоги структуровані за трьома компонентами: «знати/розуміти», «вміти», «використовувати надбані знання та уміння в практичній діяльності та повсякденному житті». При цьому останні два компоненти подані окремо за кожним із розділів змісту.

Українська мова

Тема урока

Дата

1.

Краса і багатство української мови

2.

Повторення. Синтаксис і пунктуація. Орфографія
3.

РМ.№1.Повторення вивчення про стилі. Оголошення. Усний переказ
4.

Морфологія. Частини мови. Іменник

5.

Іменники-назви істот і неістот. Загальні і власні

6.

Відмінки та відміни іменників. Незмінні іменники
7.

Контрольна робота №1.Читання мовчки

8.

РМ№2. Переклад тексту з російської українською
9.

Прикметники якісні,відносні

10.

Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників
11.

РМ.№ 3. Загальне уявлення про ситуацію. Діалог
12.

Написання -н- і -нн- у прикметниках. Написання складних прикметників разом і через дефіс
13.

Розбір прикметника як частина мови. Узагальнення і систематизація
14.

Числівник. Загальне значення, морфологічне ознаки, відмінювання
15.

Відмінювання числівників. Розбір числівників як частина мови
16.


Контрольна робота № 2. Диктант
17.

Займенник. Розряди займенників за значенням. Особові та зворотний займенники
18.

Заперечні й неозначені займенники. Дефіс у неозначених займенників
19.

РМ № 4. Докладний усний переказ тексту з елементами оповіді.
20.

РМ № 5. Докладний письмовий переказ тексту

21.

Дієслово, загальне значення. Дієприкметник та дієприслівник.
22.

РМ №6. Твір-опис природи на основі особистого враження
23.

Неозначена форма дієслова. Види дієслів

24.

РМ № 7. Відгук на літературний твір

25.

Перехідні й неперехідні дієслова. Часи дієслів

26.

Дієвідміни дієслів

27.

Контрольна робота № 3.Контрольне тестування. Аудіювання

28.

Способи дієслів: дійсний, умовний, наказовий

29.

РМ № 8. Повторення про текст, його будову. Читання вголос

30.

Безособові дієслова. Способи творення дієслів

31.

Контрольна робота № 4. Диктант

32.

РМ № 9. Твір-оповідання за поданим сюжетом

33.

Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу
34.

Підсумок за рік. Повторення

Українська літератураТема урока

Дата


1.

Календарно-обрядові пісні

2.

Богдан Лепкий « Журавлі». Аналіз вірша

3.

А.Чайковський. Біографія. « В Острозькій школі». Ідейно-художній зміст твору
4.

М.Вінграновський. Відомості про письменника. «Грім», «Що робить сонце..», «Гусенятко»
5.

РМ № 1. Усний твір

6.

Л.Глібов. Короткі відомості про письменника. «Вовк і кіт», «Щука». Образна система
7.

Контрольна робота № 1.Контрольне тестування

8.

Література рідного краю

9.

Яків Щоголів «Листопад». Зміст вірша

10.

С. Черкасенко. Біографія. «Маленький горбань». Характеристика твору
11.

С. Черкасенко «Маленький горбань». Добро і зло в творі
12.

С. Черкасенко «Маленький горбань». Образи в творі
13.

С. Черкасенко «Маленький горбань». Художній зміст твору

14.

М.Вороний - відомості про письменника. «Євшан-зілля». Зміст твору
15.

Б.І.Антонич. «Різдво», «Коляда»

16.

Контрольна робота № 2. РМ № 2.Письмовий твір.
17.

Олександр Олесь. «Печенізька облога Києва»

18.

Дніпрова Чайка. «Дівчина-чайка», «Морське серце»
19.

М.Рильський. «Пісні», «Поради», «Ознаки весни». Аналізування віршів
20.

РМ № 3. Усний твір

21.

В.Кава Біографія. «Пиріжок з калиною». Зміст

твору

22.

Позакласне читання.

23.

О.Вишня. Короткі відомості про письменника. «Перший диктант»
24.

В.Нестайко. Біографія. «Теодори з Васюківки».

25.

В.Нестайко «Теодори з Васюківки». Образи в творі
26.

Контрольна робота № 3. Контрольне тестування
27.

І.Калинець «Писанки», «Дивосвіт»


28.

Я.Стельмах «Химера лісового озера…»

29.

Я.Стельмах «Химера лісового озера…»

30.

Т.Шевченко. Відомості про письменника. «Тече вода з-під явора»
31.

К. Малицька «Чом,чом, земле моя»

32.

Контрольна робота № 4. Контрольний твір(письмово).

33.

Природа у творах українських письменників

34.

Підсумок за рік. Повторення


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка