Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладівСторінка12/12
Дата конвертації16.03.2016
Розмір1.77 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

(Код КП - 3340)

Завдання та обов’язки. Старший черговий з режиму забезпечує загальний нагляд на протязі доби за поведінкою вихованців з метою недопущення з їх боку правопорушень дисципліни та встановленого порядку, загальнообов’язкових правил поведінки; здійснює контроль і нагляд по недопущенню псування вихованцями матеріальних цінностей, устаткування, шкільного майна; відповідає за дотримання умов безпеки дітей у нічний час, святкові, вихідні та канікулярні дні; здійснює перевірку і вилучення заборонених речей і предметів; проводить роботу з профілактики правопорушень вихованцями; виконує обов’язки старшого в наряді служби режиму і є першим помічником адміністрації школи в організації нагляду за вихованцями школи; у разі самовільного залишення вихованцем або групою вихованців території школи - приймає необхідні заходи до їх розшуку і повернення до школи; супроводжує вихованців за межі території школи; організує роботу чергових з режиму; веде встановлену документацію; настановленням та особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших добро чинностей; приймає участь у роботі педагогічних консиліумів, педагогічних рад та інших педагогічних заходах.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; нормативно-правові акти, які регламентують діяльність шкіл соціальної реабілітації; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики; основи соціології, економіки, фінансово-господарської діяльності загальноосвітніх навчальних закладів; законодавства про працю; форми роботи з громадськими організаціями; правила і норми охорони і безпеки праці, правила виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Старший черговий з режиму у закладах соціальної реабілітації: повна (базова) вища педагогічна або юридична освіта. Без вимог до стажу роботи.

14. ЧЕРГОВИЙ З РЕЖИМУ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДЛЯ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ І РЕАБІЛІТАЦІЇ
(Код КП - 3340)

Завдання та обов’язки. Здійснює цілодобовий нагляд за вихованцями на території школи та за її межами; контролює виконання вихованцями режиму дня, правил поведінки, збереження шкільного майна. Захищає вихованців від будь-яких форм фізичного, психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, виявляє вихованців, схильних до втеч та порушень дисципліни; здійснює перевірку і вилучення заборонених речей та предметів, приймає участь у розшуку вихованців, які скоїли втечу; допомагає вчителям, вихователям уорганізації виходу вихованців на прогулянки, екскурсії тощо; в нічний час забезпечує безпечний сон вихованців; приймає відповідні заходи до наведення порядку і дисципліни; під час чергування на вахті здійснює перевірку всіх транспортних засобів і предметів, що перевозяться через прохідну школи, слідкує за додержанням встановлених правил під час побачень вихованців з батьками, під час телефонних розмов вихованців; веде облік вихованців, що знаходяться за територією школи.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; нормативно-правові акти, які регламентують діяльність шкіл соціальної реабілітації; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики; основи соціології, економіки, фінансово-господарської діяльності загальноосвітніх навчальних закладів; законодавства про працю; форми роботи з громадськими організаціями; правила і норми охорони і безпеки праці, правила виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Старший черговий з режиму (у спеціальних та спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо): повна або базова вища педагогічна освіта (спеціаліст, бакалавр) відповідного напряму підготовки або іншого напряму підготовки та спеціальна педагогічна підготовка. Стаж роботи за професією черговий з режиму (у спеціальних та спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо - не менше 2 років.

Черговий з режиму (у спеціальних та спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо): повна або базова вища педагогічна освіта (спеціаліст, бакалавр) відповідного напряму підготовки або іншого напряму підготовки та спеціальна педагогічна підготовка. Без вимог до стажу роботи.

15. ВИХОВАТЕЛЬ


(Код КП - 3340)

Завдання та обов’язки. Здійснює діяльність по вихованню дітей в освітніх установах і їх структурних підрозділах (інтернаті при школі, гуртожитку, групах, групах продовженого дня тощо), інших установах і організаціях. Сприяє створенню сприятливих умов для індивідуального розвитку і морального формування особи тих, які навчаються, вихованців, вносить необхідні корективи в систему їх виховання.  Здійснює вивчення особи тих, які навчаються, їх схильностей, інтересів, сприяє зростанню їх пізнавальної мотивації і становленню їх навчальної самостійності, формуванню компетентностей; організовує підготовку домашніх завдань. Створює сприятливе мікросередовище і морально-психологічний клімат для кожного вихованця. Сприяє розвитку спілкування вихованців. Допомагає вихованцеві вирішувати проблеми, що виникають у спілкуванні з товаришами, учителями, батьками (особами, які  їх заміняють). Здійснює допомогу вихованцям в навчальній діяльності, сприяє забезпеченню рівня їх підготовки державного освітнього стандарту, що відповідає вимогам, державним освітнім вимогам. Сприяє здобуттю додаткової освіти вихованцям через систему гуртків, клубів, секцій, об'єднань, організованих в установах, за місцем проживання. Відповідно до індивідуальних і вікових інтересів тих, які навчаються, вихованців удосконалює життєдіяльність колективу тих, які  навчаються, вихованців. Дотримується прав і свободи тих, які навчаються, вихованців, несе відповідальність за їх життя, здоров'я і безпеку в період освітнього процесу. Проводить спостереження (моніторинг) за здоров'ям, розвитком і вихованням тих, які навчаються, вихованців, у тому числі за допомогою електронних форм. Розробляє план(програму) виховної роботи з групою тих, які навчаються, вихованців. Спільно з органами самоврядування тих, які навчаються, вихованців веде активну пропаганду здорового способу життя. Працює в тісному контакті з учителями, педагогом-психологом, іншими педагогічними працівниками, батьками (особами, які їх заміняють) тих, які навчаються, вихованців. На основі вивчення індивідуальних особливостей, рекомендацій педагога-психолога планує і проводить з тими, які навчаються, вихованцями з обмеженими можливостями здоров'я корекційно-розвиваючу роботу (з групою або індивідуально). Координує діяльність помічника вихователя, молодшого вихователя. Бере участь в роботі педагогічних, методичних рад, інших формах методичної роботи, в роботі по проведенню батьківських зборів, оздоровчих, виховних і інших заходів, передбачених освітньою програмою, у організації і проведенні методичної і консультативної допомоги батькам (особам, які їх заміняють). Вносить пропозиції по вдосконаленню освітнього процесу. Забезпечує охорону життя і здоров'я тих, які навчаються, вихованців під час освітнього процесу. Виконує правила по охороні праці і протипожежної безпеки. При виконанні обов'язків старшого вихователя разом з виконанням обов'язків, передбачених за посадою вихователя, здійснює координацію діяльності вихователів, педагогічних працівників в проектуванні розвиваючого освітнього середовища освітньої установи. Надає методичну допомогу вихователям, сприяє узагальненню передового педагогічного досвіду, підвищенню кваліфікації вихователів, розвитку їх творчих ініціатив. Підвищує фаховий і кваліфікаційний рівень.

Повинен знати: закони України щодо розвитку освітньої галузі, інші нормативно-правові акти, що регламентують освітню діяльність; пріоритетні напрями розвитку освітньої галузі України; Конвенцію про права дитини; педагогіку, дитячу, вікову і соціальну психологію; психологію стосунків, індивідуальні і вікові особливості дітей і підлітків, вікову фізіологію, шкільну гігієну;методи і форми моніторингу діяльності тих, що навчаються, вихованців; педагогічну етику; теорію і методику виховної роботи, організації вільного часу тих, що навчаються, вихованців; методи управління освітніми системами; сучасні педагогічні технології продуктивного, диференційованого, розвиваючого навчання, реалізації компетентнісного підходу; методи переконання, аргументації своєї позиції, встановлення контактів з тими, що навчаються, вихованцями різного віку, їх батьками (особами, які їх заміняють), колегами по роботі; технології діагностики причин конфліктних ситуацій, їх профілактики і дозволу; основи екології, економіки, соціології; трудове законодавство; основи роботи з текстовими редакторами, електронними таблицями, електронною поштою і браузерами, мультимедійним устаткуванням; правила внутрішнього трудового розпорядку освітньої установи; правила по охороні праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Вихователь І категорії: базова вища педагогічна освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Стаж роботи за професією вихователя ІІ категорії - не менше 1 року.

Вихователь ІІ категорії: базова вища педагогічна освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Стаж роботи за професією вихователя - не менше 2 років.

Вихователь: базова вища педагогічна освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Без вимог до стажу роботи.

16. МАЙСТЕР ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ


(Код КП - 3340)

Завдання та обов’язки. Проводить виробниче навчання. Бере участь у проведенні роботи по професійній орієнтації учнів, слухачів, використовуючи сучасні освітні технології, включаючи інформаційні, а також цифрові освітні ресурси. Організовує навчальну практику, спираючись на досягнення в області педагогічної і психологічної наук, а також сучасних інформаційних технологій. Готує устаткування і відповідне оснащення до занять, удосконалює матеріальну базу. Завідує майстернею, лабораторією  і здійснює заходи щодо їх своєчасного забезпечення устаткуванням, інструментами, матеріалами, запасними частинами і засобами навчання. Забезпечує дотримання безпеки праці, опанування передових методів праці, сучасної техніки і технології виробництва. Організовує виконання практичних робіт, а також робіт по виготовленню якісної продукції та надання послуг населенню. Бере участь в укладанні договорів з організаціями, господарствами та установами про проведення навчальної (виробничої) практики і здійснює контроль за їх виконанням. Готує учнів, слухачів до виконання кваліфікаційних робіт і складання кваліфікаційних іспитів. Сприяє професійному розвитку учнів, слухачів, залучає їх до технічної творчості. Підвищує фаховий і кваліфікаційний рівень. Забезпечує охорону життя і здоров'я учнів, слухачів під час практичного навчання. Забезпечує дотримання правил з охорони праці та пожежної безпеки.

Повинен знати: закони України та інші нормативно-правові акти, що регламентують освітню діяльність навчальних закладів, правила техніки безпеки охорони праці та протипожежного захисту; навчальні програми з виробничого навчання; технологію виробництва за профілем навчання; правила технічної експлуатації виробничого устаткування; основи педагогіки, психології; методики професійного навчання; методи розвитку майстерності; розвиваючого навчання, реалізації компетентнісного підходу; основи роботи з персональним комп'ютером (текстовими редакторами, електронними таблицями), електронною поштою і браузером.

Кваліфікаційні вимоги. Майстер виробничого навчання: базова або неповна вища освіта за напрямом підготовки «Професійна освіта (за профілем)» або «Технологічна освіта», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» або «молодший спеціаліст». Без вимог до стажу роботи.

17. ЛАБОРАНТ (ОСВІТА)
(Код КП- 3340)

Завдання та обов’язки. Забезпечує роботу навчальних лабораторій, навчально-методичних кабінетів, фільмотек тощо. Перевіряє стан лабораторних приладів та забезпечує їх справність та робото дієвість. Сприяє забезпеченню лабораторій, навчально-методичних кабінетів, фільмотек необхідною наочністю, навчальним обладнанням, відповідними речовинами, хімічними реактивами та посудом, що використовується при проведенні лабораторних занять. Дотримується правил зберігання хімічних реактивів, отруйних і вибухонебезпечних речовин. Забезпечує безпечність електромеханічного обладнання, що використовується в лабораторіях, навчально-методичних кабінетах та фільмотеках під час занять. Відповідає за збереження обладнання, майна та навчально-методичної документації. Створює особливі необхідні умови для безпечного проведення лабораторних занять, що пов’язані з використанням горючих, отруйних та агресивних речовин. Надає кваліфіковану допомогу щодо використання обладнання, матеріалів та речовин. Приймає участь у розробленні та виготовленні навчально-наочного матеріалу, навчально-методичної документації відповідно до профілю лабораторії, навчально-методичного кабінету, фільмотеки навчального закладу. Надає першу долікарську допомогу у випадку травмування учнів, студентів. Вивчає спільно з педагогічним працівником (завідувачем ) відповідність змісту лабораторних занять сучасному рівню розвитку науки і техніки. Приймає участь в оновленні і поповненні матеріально-технічної бази, в постановці нових лабораторних робіт. Сприяє своєчасному забезпеченню лабораторії, навчально-методичного кабінету, фільмотеки навчальними матеріалами та сучасним обладнанням, естетичного оформлення робочих місць учнів та студентів. Забезпечує необхідну дисципліну з боку учнів та студентів під час занять. Здійснює контроль за дотриманням правил протипожежної безпеки, робочим станом вентиляційної системи, водо та газопостачання, дотриманням правил і вимог щодо проведення лабораторних робіт. Підвищує фаховий і кваліфікаційний рівень.Повинен знати: закони України та інші нормативно-правові акти, що регламентують освітню діяльність навчальних закладів, правила техніки безпеки охорони праці та пожежного захисту, основні програмні матеріали загальноосвітніх шкільних предметів та (або) навчальних дисциплін, основні властивості речовин та правила їх використання, методику проведення лабораторних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Лаборант (освіта): базова або неповна вища педагогічна освіта відповідного напряму (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка