Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладівСторінка8/12
Дата конвертації16.03.2016
Розмір1.77 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

(Код КП – 2455.2)

Завдання та обов’язки. Планує, організовує та здійснює музично-естетичне виховання дітей із дотриманням вимог Базового компонента дошкільної освіти й чинних освітніх програм та з урахуванням психологічних, фізіологічних та індивідуальних особливостей розвитку дітей на певних вікових етапах розвитку. Керується принципами дошкільної педагогіки і психології, застосовує знання з теорії і методики музичного виховання дітей дошкільного віку, забезпечує реалізацію особистісно-орієнтованого, інтегрованого та диференційованого підходу при організації освітньої роботи з вихованцями. Створює умови для прояву індивідуальних музичних здібностей вихованців, здійснює пошук, розвиток і підтримку творчо обдарованих, талановитих дітей, організовує сприятливе розвивальне середовище. Бере участь у роботі педагогічної ради закладу, методичних об'єднань, творчих груп та інших заходах, вносить пропозиції щодо удосконалення організації освітнього процесу. Впроваджує найбільш ефективні форми, методи і засоби музичного виховання дітей дошкільного віку, застосовує новітні музично-педагогічні технології, вивчає педагогічний досвід музичних керівників інших закладів. Забезпечує організацію та проведення музичних свят, розваг та інших заходів художньо-естетичного напряму. Працює у тісній взаємодії з вихованцями, батьками, надає їм консультативну допомогу з питань музично-естетичного виховання дошкільників. Несе відповідальність за життя і здоров’я дітей під час навчально-виховного процесу. Дотримується правил охорони праці і безпеки життєдіяльності, внутрішнього трудового розпорядку і посадової інструкції; виконує рішення педагогічної ради.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; укази Президента України; постанови та рішення Верховної Ради України; постанови Кабінету міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини, Конвенцію про права дитини та інші нормативно-правові акти з питань дошкільної освіти; Базовий компонент дошкільної освіти та чинні освітні програми;дошкільну педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію, гігієну та основи першої долікарської допомоги; теорію і методику музичного виховання дітей дошкільного віку; сучасні освітні музичні технології, досягнення світової і вітчизняної музичної культури, репертуар музичних творів для дітей дошкільного віку; основи роботи з персональним комп’ютером на рівні користувача; правила внутрішнього трудового розпорядку, пожежної безпеки та порядок оформлення педагогічної документації.

Кваліфікаційні вимоги. Керівник музичний вищої категорії дошкільного навчального закладу: повна вища освіта зі спеціальності «Музичне мистецтво (за видами)»*(магістр, спеціаліст) або повна вища педагогічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та неповна або базова вища музична освіта. Стаж педагогічної роботи не менше 8 років. Вміння грати на музичному інструменті.

Керівник музичний I категорії дошкільного навчального закладу: повна вища освіта зі спеціальності «Музичне мистецтво (за видами)»*(магістр, спеціаліст) або повна вища педагогічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та неповна або базова вища музична освіта. Стаж педагогічної роботи не менше 5 років. Вміння грати на музичному інструменті.

Керівник музичний ІІ категорії дошкільного навчального закладу: повна вища освіта зі спеціальності «Музичне мистецтво (за видами)»*(магістр, спеціаліст) або повна вища педагогічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та неповна або базова вища музична освіта. Стаж педагогічної роботи  не менше 3 років. Вміння грати на музичному інструменті.

Керівник музичний дошкільного навчального закладу: повна вища освіта зі спеціальності «Музичне мистецтво (за видами)»*(магістр, спеціаліст) або повна вища педагогічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та неповна або базова вища музична освіта. Вміння грати на музичному інструменті. Без вимог до стажу роботи.

7. МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК (ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ)


(Код КП – 2455.2)

Завдання та обов’язки. Здійснює розвиток музичних здібностей та емоційної сфери, творчої діяльності вихованців. Формує їх естетичний смак, використовуючи різні види і форми організації музичної діяльності. Бере участь у розробці освітньої програми навчального закладу. Координує роботу педагогічного персоналу та батьків (осіб, які їх замінюють) з питань музичного виховання дітей, визначає напрями їх участі у розвитку музичних здібностей з урахуванням індивідуальних і вікових особливостей вихованців, а також їх творчих здібностей. Визначає зміст музичних занять з урахуванням віку, підготовленості, індивідуальних і психофізичних особливостей вихованців, використовуючи сучасні форми, способи навчання, освітні, музичні технології, досягнення світової і вітчизняної музичної культури, сучасні методи оцінювання досягнень вихованців. Бере участь в організації та проведенні масових заходів з вихованцями в рамках освітньої програми навчального закладу (музичні вечори, розваги, спів, хороводи, танці, показ лялькового та тіньового театру, інші заходи), спортивних заходах з вихованцями, забезпечує їх музичний супровід. Консультує батьків (осіб, які їх замінюють) і вихователів з питань підготовки вихованців до їх участі в масових, святкових заходах. Забезпечує охорону життя і здоров'я вихованців під час навчального процесу. Бере участь у роботі педагогічних, методичних рад, інших формах методичної роботи, в проведенні батьківських зборів, оздоровчих, виховних та інших заходів, передбачених освітньою програмою. Підвищує фаховий і кваліфікаційний рівень. Виконує правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Повинен знати: пріоритетні напрями розвитку освітньої галузі України; закони та інші нормативно-правові акти, що регламентують освітню діяльність; Конвенцію про права дитини; педагогіку і психологію; індивідуальні особливості розвитку дітей, музичного сприйняття, емоцій, моторики і музичних можливостей дітей різного віку; методи переконання, аргументації своєї позиції, встановлення контакту з вихованцями різного віку, їх батьками (особами, які їх замінюють), педагогічними працівниками, музичні твори дитячого репертуару; при роботі з дітьми, що мають відхилення в розвитку, - основи дефектології і відповідні методики їх навчання; сучасні освітні музичні технології, досягнення світової і вітчизняної музичної культури, основи роботи з персональним комп'ютером (текстовими редакторами, електронними таблицями), електронною поштою та браузерами, мультимедійним обладнанням, музичними редакторами; правила внутрішнього трудового розпорядку освітнього закладу; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Керівник музичний вищої категорії загальноосвітнього навчального закладу: повна вища освіта зі спеціальності «Музичне мистецтво (за видами)»*(магістр, спеціаліст) або повна вища педагогічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та неповна або базова вища музична освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією «Керівник музичний (загальноосвітнього навчального закладу) І категорії» – не менше 2 років. Вміння грати на музичному інструменті.

Керівник музичний І категорії загальноосвітнього навчального закладу: повна вища освіта за спеціальністю «Музичне мистецтво (за видами)»*(магістр, спеціаліст) або повна вища педагогічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та неповна або базова вища музична освіта. Стаж роботи за професією «Керівник музичний (загальноосвітнього навчального закладу) ІІ категорії» – не менше 2 років. Вміння грати на музичному інструменті.

Керівник музичний ІІ категорії загальноосвітнього навчального закладу: повна вища освіта зі спеціальності «Музичне мистецтво (за видами)»*(магістр, спеціаліст) або повна вища педагогічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та неповна або базова вища музична освіта. Стаж роботи за професією «Керівник музичний (загальноосвітнього навчального закладу)» – не менше 1 року. Вміння грати на музичному інструменті.

Керівник музичний загальноосвітнього навчального закладу: повна вища освіта зі спеціальності «Музичне мистецтво (за видами)»*(магістр, спеціаліст) або повна вища педагогічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та неповна або базова вища музична освіта. Без вимог до стажу роботи. Вміння грати на музичному інструменті.

8. ІНСТРУКТОР З ПРАЦІ (ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ)


(Код КП - 2359.2)

Завдання та обов’язки. Проводить роботу з навчання дітей відповідно до програми і методики трудового навчання і виховання. Формує в учнів трудові вміння і навички, готовність застосовувати їх на практиці Складає навчальні плани та інші навчальні матеріали з навчання праці, забезпечує їх виконання відповідно до державних стандартів освіти. Організовує суспільно-корисну продуктивну працю, роботу трудових об'єднань учнів в літній період. Розвиває в учнів прагнення до технічної творчості, раціоналізаторства і винахідницької діяльності, проводить профорієнтаційну роботу. Організовує роботу з оснащення навчальних майстерень обладнанням, матеріалами, інструментами, технічними засобами, наочними посібниками; відповідає за їх збереження і раціональне використання. Здійснює або організовує наладку і ремонт верстатів, машин, обладнання, інструментів, пристосувань. Забезпечує дотримання учнями правил техніки безпеки та охорони праці, несе відповідальність за життя і здоров'я дітей. Надає першу долікарську допомогу. Бере участь у роботі методичних об'єднань вчителів. Підвищує фаховий і кваліфікаційний рівень.

Повинен знати: Закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі, Конвенцію про права дитини; основи педагогіки, психології, шкільну гігієну, методику викладання предмета, методику виховної роботи, охорони праці; програми і підручники, обладнання, техніку і діючі правила їх технічної експлуатації; вимоги до оснащення та обладнання навчального кабінету (майстерні).

Кваліфікаційні вимоги. Інструктор з праці вищої категорії загальноосвітнього навчального закладу: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Технологічна освіта» або «Професійна освіта» (за профілем). Стаж роботи за професією інструктора з праці (загальноосвітнього навчального закладу) І категорії – не менше 2 років.

Інструктор з праці І категорії загальноосвітнього навчального закладу: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Технологічна освіта» або «Професійна освіта» (за профілем). Стаж роботи за професією інструктора з праці (загальноосвітнього навчального закладу) ІІ категорії – не менше 2 років.

Інструктор з праці ІІ категорії загальноосвітнього навчального закладу: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Технологічна освіта» або «Професійна освіта» (за  профілем). Стаж роботи за професією інструктора з праці (загальноосвітнього навчального закладу) – не менше 1року.

Інструктор з праці загальноосвітнього навчального закладу: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Технологічна освіта» або «Професійна освіта» (за профілем) без вимог до стажу роботи.

9. МЕТОДИСТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


(Код КП - 2351.2)

Завдання та обов’язки. Відповідає за методичну, дослідно-експериментальну роботу в навчальному закладі. Організовує та координує роботу методичних комісій педагогічних працівників, надає їм консультативну та практичну допомогу за відповідними напрямами діяльності. Здійснює і забезпечує зв'язок з інститутами післядипломної педагогічної освіти, іншими педагогічними установами, фондами тощо. Вивчає, узагальнює, розповсюджує кращий педагогічний досвід. Аналізує результативність і ефективність професійної діяльності педагогів. Організовує педагогічні читання, науково-практичні конференції, виставки тощо. Бере участь у розробленні методичних матеріалів з питань підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників за відповідними напрямами їх діяльності. Узагальнює і поширює інформацію щодо інноваційних технологій навчання у галузі освіти. Здійснює підготовку матеріалів на засідання педагогічних рад. Надає допомогу педагогічним працівникам у розробленні авторських програм з навчальних предметів. Забезпечує організацію проведення оглядів кабінетів, лабораторій, узагальнює підсумки.

Повинен знати: Конституцію України, Закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі, накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України, методику організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесів, основи педагогіки, психології та вікової фізіології, правила внутрішнього трудового розпорядку та вимоги правил з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Методист вищої категорії: повна вища педагогічна освіта або інша повна вища освіта та психолого-педагогічна підготовка (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді методиста І категорії – не менше 2 років.

Методист І категорії: повна вища педагогічна освіта або інша повна вища освіта та психолого-педагогічна підготовка (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді методиста ІІ категорії – не менше 2 років.

Методист ІІ категорії: повна вища педагогічна освіта або інша повна вища освіта та психолого-педагогічна підготовка (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді методиста – не менше 1 року.

Методист: повна вища педагогічна освіта або інша повна вища освіта та психолого-педагогічна підготовка (магістр, спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

10. МЕТОДИСТ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


(Код КП - 2359.2)

Завдання та обов’язки. Організовує методичну роботу позашкільного навчального закладу, методичних, навчально-методичних кабінетів (центрів) закладу. Бере участь у роботі педагогічної ради; вносить пропозиції до плану роботи та вдосконалення навчально-виховного процесу закладу. Здійснює методичний супровід навчально-виховного процесу; розробляє методичні матеріали, рекомендації; організовує рецензування та підготовку до затвердження відповідними органами управління освітою навчальних програм з позашкільної освіти. Надає допомогу педагогічним працівникам у визначенні форм, методів і засобів навчання та виховання; розробленні навчальних програм з позашкільної освіти; організації самоосвіти. Організовує науково-методичні заходи, сприяє участі у них педагогічних працівників закладу. Забезпечує вивчення, узагальнення та впровадження кращого педагогічного досвіду; взаємодію закладу з вищими навчальними закладами, науковими, методичними установами, громадськими та творчими об’єднаннями. Постійно підвищує свій професійний рівень, займається самоосвітою. Веде необхідну документацію за встановленою формою (в межах компетенції) та забезпечує її зберігання.

Повинен знати. Конституцію України; Закони України; укази Президента України; постанови та рішення Верховної Ради України; постанови Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; педагогіку, психологію, вікову фізіологію; досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики; принципи і порядок розроблення навчально-методичної та програмної документації; методику організації навчально-виховного процесу; правила і норми охорони і безпеки праці, правила виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Методист вищої категорії: повна вища педагогічна освіта. Стаж педагогічної роботи не менше 8 років.

Методист І категорії: повна вища педагогічна  освіта. Стаж педагогічної роботи не менше 5 років.

Методист ІІ категорії: повна вища педагогічна освіта. Стаж педагогічної роботи не менше 3 років.

Методист: повна вища педагогічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

11. ПЕДАГОГ – ОРГАНІЗАТОР


(Код КП - 2359.2)

Завдання і обов’язки. Організовує виховну та організаційно-масову роботу з вихованцями, учнями, слухачами; роботу органів учнівського самоврядування; змістовне дозвілля вихованців, учнів, слухачів. Створює умови для розвитку їх здібностей та обдарувань. Надає педагогічним працівникам і дитячим колективам організаційну допомогу в підготовці масових заходів. Здійснює взаємодію закладу з батьківським комітетом, навчальними закладами, дитячими, молодіжними об’єднаннями, громадськими організаціями. Вивчає та впроваджує в навчально-виховний процес нові форми, методи та технології проведення організаційно-масових заходів. Постійно підвищує свій професійний рівень, займається самоосвітою. Бере участь у роботі педагогічної ради. Вносить пропозиції до плану роботи закладу. Веде необхідну документацію за встановленою формою (в межах компетенції) та забезпечує її зберігання.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України; укази Президента України; постанови та рішення Верховної Ради України; постанови Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію про права дитини; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань освіти; педагогіку, психологію, вікову фізіологію; досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики; методику організації масових заходів; правила і норми охорони і безпеки праці, правила виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Педагог-організатор вищої категорії: повна вища педагогічна освіта. Стаж педагогічної роботи не менше 8 років.

Педагог-організатор І категорії: повна вища педагогічна освіта. Стаж педагогічної роботи не менше 5 років.

Педагог-організатор ІІ категорії: повна вища педагогічна освіта. Стаж педагогічної роботи не менше 3 років.

Педагог-організатор: повна або неповна вища педагогічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

12. КОНЦЕРТМЕЙСТЕР ЗАКЛАДУ ОСВІТИ


(Код КП - 2453.2)

Завдання та обов’язки. Забезпечує високий художній та професійний рівень музичного супроводу занять, репетицій, виступів вихованців, учнів, слухачів навчального закладу; добирає, вивчає та зберігає музичний матеріал. Бере участь у навчально-виховній та організаційно-масовій діяльності закладу; здійснює навчально-виховну діяльність у групах, класах, творчих об’єднаннях, обирає ефективні форми та методи роботи. Виявляє музичні здібності вихованців, учнів, слухачів, сприяє їх розвитку. Разом із керівником гуртка, класу, творчого об’єднання організовує набір вихованців, учнів, слухачів, сприяє збереженню контингенту. Залучає до творчої співпраці композиторів, поетів, музикантів, представників творчої громадськості. Постійно підвищує свій професійний рівень, займається самоосвітою. Бере участь у роботі педагогічної ради, художньої ради. Вносить пропозиції до плану роботи закладу. Забезпечує збереження музичних інструментів, обладнання, апаратури тощо.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі освіти; теорію і практику відповідного виду мистецтва; принципи формування репертуару; форми і методи навчально-виховної роботи; правила і норми охорони і безпеки праці, правила виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Концертмейстер вищої категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за спеціальністю «Музичне мистецтво (за видами)», або базова (неповна) вища освіта за спеціальністю «Музичне мистецтво (за видами)» та повна вища педагогічна освіта за відповідною спеціальністю. Стаж педагогічної роботи не менше 8 років.

Концертмейстер І категорії: повна вища освіта за спеціальністю «Музичне мистецтво (за видами)», або базова (неповна) вища освіта за спеціальністю «Музичне мистецтво (за видами)» та повна вища педагогічна освіта за відповідною спеціальністю. Стаж педагогічної роботи не менше 5 років.

Концертмейстер ІІ категорії: повна вища освіта за спеціальністю «Музичне мистецтво (за видами)», або базова (неповна) вища освіта за спеціальністю «Музичне мистецтво (за видами)» та повна вища педагогічна освіта (спеціаліст) за відповідною спеціальністю. Стаж педагогічної роботи не менше 3 років.

Концертмейстер: повна вища освіта за спеціальністю «Музичне мистецтво (за видами)», або базова (неповна) вища освіта за спеціальністю «Музичне мистецтво (за видами)» та повна вища педагогічна освіта за відповідною спеціальністю. Без вимог до стажу роботи.

13. АКОМПАНІАТОР ЗАКЛАДУ ОСВІТИ


(Код КП - 2453.2)

Завдання та обов’язки. Забезпечує високий художній та професійний рівень музичного супроводу занять, репетицій, виступів вихованців, учнів, слухачів навчального закладу; добирає, вивчає та зберігає музичний матеріал. Бере участь у навчально-виховній та організаційно-масовій діяльності закладу; здійснює навчально-виховну діяльність у групах, класах, творчих об’єднаннях, обирає ефективні форми та методи роботи. Виявляє музичні здібності вихованців, учнів, слухачів, сприяє їх розвитку. Разом із керівником гуртка, класу, творчого об’єднання організовує набір вихованців, учнів, слухачів, сприяє збереженню контингенту. Залучає до творчої співпраці композиторів, поетів, музикантів, представників творчої громадськості. Постійно підвищує свій професійний рівень, займається самоосвітою. Бере участь у роботі педагогічної ради, художньої ради. Вносить пропозиції до плану роботи закладу. Забезпечує збереження музичних інструментів, обладнання, апаратури тощо.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі освіти; теорію і практику відповідного виду мистецтва; принципи формування репертуару; форми і методи навчально-виховної роботи; правила і норми охорони і безпеки  праці, правила виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Акомпаніатор закладу освіти: повна вища освіта за спеціальністю «Музичне мистецтво (за видами)». Підвищення кваліфікації. Без вимог до стажу роботи.

14. ВИКЛАДАЧ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(Код КП - 2351.2)

Завдання та обов'язки. Здійснює навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчальної дисципліни. Проводить навчальні заняття в закріпленому за ним кабінеті згідно з розподілом навчального навантаження, використовує різноманітні прийоми, методи й засоби навчання. Відповідає за комплексно-методичне забезпечення навчальної дисципліни, яку він викладає. Розробляє робочі навчальні плани і програми. Забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну. Формує в учнів загальну культуру, готує їх до застосування отриманих знань у практичній діяльності, організовує і контролює їх самостійну роботу. Створює безпечні умови для навчання учнів. Веде в установленому порядку навчальну документацію, здійснює поточний контроль за відвідуванням і успішністю учнів. Підвищує професійну і педагогічну кваліфікацію, вивчає та застосовує у практичній роботі досягнення педагогіки та інформаційних технологій. У встановленому порядку проходить атестацію. Бере участь у роботі педагогічної ради. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.

Повинен знати: Закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі, методику організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесів, основи педагогіки, психології та вікової фізіології, правила внутрішнього трудового розпорядку та вимоги правил з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Викладач вищої категорії професійно-технічного навчального закладу: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Професійна освіта» або інша повна вища освіта та психолого-педагогічна підготовка. Стаж роботи викладачем І категорії у навчальному закладі – не менше 2 років.

Викладач І категорії професійно-технічного навчального закладу: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Професійна освіта»  або інша повна вища освіта та психолого-педагогічна підготовка. Стаж роботи викладачем II категорії у навчальному закладі – не менше 2 років.

Викладач II категорії професійно-технічного навчального закладу: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) «Професійна освіта» або інша повна вища освіта та психолого-педагогічна підготовка. Стаж  роботи викладачем у навчальному закладі – не менше 1 року.

Викладач професійно-технічного навчального закладу: повна вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності «Професійна освіта» або інша повна вища освіта та психолого-педагогічна підготовка. Без вимог до стажу роботи.

15. СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ ПО РОБОТІ З ДІТЬМИ –ІНВАЛІДАМИ

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка