Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Буча Київської областіСкачати 345.34 Kb.
Дата конвертації26.02.2016
Розмір345.34 Kb.


БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


СОРОК ШОСТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

« 28 » листопада 2013 р. 1498 – 46 - VI
Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Буча Київської області

З метою встановлення на території міста Буча Київської області єдиного функціонального механізму розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, відповідно до статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, керуючись Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Буча Київської області (додаток 1).

  2. Затвердити форму типового договору про встановлення особистого строкового сервітуту на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Буча (додаток 2).

  3. Затвердити Книгу реєстрації договорів про встановлення особистого строкового сервітуту на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Буча (додаток 3).

  4. Затвердити форму типового паспорту прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Буча Київської області (додаток 4).

  5. Зобов'язати фінансове управління Бучанської міської ради проводити відповідну реєстрацію укладених договорів про встановлення особистого строкового сервітуту на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Буча Київської області.

  6. Організаційно-кадровому відділу Бучанської міської ради дане рішення з додатками оприлюднити в засобах масової інформації та розмістити на веб- сторінці Бучанської міської ради.

  7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань містобудування та природокористування.


Секретар ради В.П.Олексюк

Додаток 1

до рішення Бучанської міської ради від« __ » листопада 2013 р. №______

ПОРЯДОК

розміщення тимчасових споруд для здійснення

підприємницької діяльності на території міста Буча Київської області
Порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста Буча (надалі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», а також відповідно до « Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності », затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, з метою впорядкування розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, раціонального використання територій та підтримки малого та середнього бізнесу .


  1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у м. Буча та розроблений з метою наповнення дохідної частини міського бюджету м. Буча за рахунок внесення плати за користування земельними ділянками для здійснення підприємницької діяльності.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, для реалізації функціональних та власних потреб яких виникає необхідність встановлення особистого строкового сервітуту на земельні ділянки, які знаходяться у комунальній власності Бучанської міської ради, якщо такі потреби не можуть бути реалізовані в інший спосіб.

1.3. Терміни у цьому Порядку застосовуються у такому значенні:тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності (надалі – ТС) – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з врахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово без влаштування фундаменту;

замовник – суб’єкт господарювання, який має намір розмістити ТС на підставі паспорта прив’язки ТС;

комплексна схема розміщення ТС – схема розміщення ТС на території міста або його частині;

паспорт прив’язки ТС – комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС на топографо-геодезичній основі М 1:500 та схему благоустрою прилеглої території;

схема благоустрою ТС – схема, виконана замовником у довільній формі в масштабі 1:500 на топографо-геодезичній основі М 1:500 із зазначенням заходів

щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до ТС (розташування квітників, під’їздів, сміттєвих урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами тощо);пересувна ТС – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;

стаціонарна ТС – споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30,0 кв. м;

сервітуарій – землекористувач, в інтересах якого встановлюється особистий строковий сервітут;

сервітутне землекористування – обмежене право користування земельною ділянкою, власником якої є Бучанська міська рада, на платній або безоплатній основі, що виникає на підставі договору встановлення особистого строкового сервітуту, укладеного між сервітуарієм та розпорядником земель;

особистий сервітут – земельний сервітут, який встановлюється в інтересах конкретно визначеної особи.

1.4. Самовільне розміщення ТС (групи ТС) забороняється.

1.5. При розміщенні ТС (групи ТС) враховуються всі наявні планувальні обмеження, передбачені державними будівельними нормами.

1.6. Розміщення ТС здійснюється при наявності вільної від забудови та інженерних мереж території без створення перешкод у функціонуванні іншим об’єктам містобудування, без порушення правил благоустрою, пішохідного та транспортного потоків.

1.7. Розміщення ТС (групи ТС) здійснюється на підставі паспорта прив’язки ТС на земельних ділянках, що використовуються замовником відповідно до вимог Земельного кодексу України, у тому числі у разі наявності права власності, постійного користування земельною ділянкою, договору встановлення особистого строкового сервітуту щодо земельної ділянки.


2. Порядок оформлення права особистого строкового

сервітуту для розміщення тимчасових споруд
2.1. Замовник, який має намір встановити ТС, звертається до виконавчого комітету Бучанської міської ради із відповідною заявою довільної форми про можливість розміщення ТС.

2.2. До заяви додаються:

2.2.1. Графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, на топографо-геодезичній основі М 1:500 з кресленнями контурів ТС з прив’язкою до місцевості.

2.2.2. Реквізити замовника (найменування, прізвище, ім’я, по батькові, адреса, контактна інформація).

2.3. Цей перелік документів є вичерпним.

2.4. Відповідність намірів щодо місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам, архітектурному типу ТС, визначає відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Бучанської міської ради протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви.


2.5. Про відповідність намірів замовника щодо місця розташування ТС Комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам, відділ містобудування та архітектури письмово, повідомляє протягом трьох робочих днів з дня такого визначення або замовнику надається аргументована відмова щодо реалізації намірів розміщення ТС.

2.6. У разі відповідності намірів замовника щодо місця розташування ТС, вимогам будівельних норм, типовому архітектурному типу ТС, відділ містобудування та архітектури заяву з доданими графічними матеріалами та позитивним висновком готує проект рішення щодо можливості розташування ТС для провадження підприємницької діяльності та подає на розгляд виконавчого комітету Бучанської міської ради.

2.6.1. Якщо архітектурний тип ТС, відмінний від типового (наприклад відповідає логотипу підприємства або інше), за бажанням замовника, відділ містобудування та архітектури подає заяву замовника з документами на розгляд виконавчого комітету Бучанської міської ради.

2.7 При позитивному рішенні виконавчого комітету Бучанської міської ради замовник звертається до Бучанської міської ради з заявою щодо встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку.

2.8. Така заява з графічними матеріалами та позитивним рішенням виконавчого комітету Бучанської міської подається на розгляд комісії з питань містобудування та природокористування (надалі – комісія), яка розглядає та надає пропозиції щодо надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж особистого строкового сервітуту або відмову у наданні такого дозволу.

2.9. За результатами опрацювання заяви та доданих до неї документів земельний відділ виконавчого комітету Бучанської міської ради готує проект рішення Бучанської міської ради.

2.10. Бучанська міська рада розглядає проект рішення у порядку, встановленому чинним законодавством України, на пленарному засіданні відповідно до регламенту.

2.11. Після отримання рішення міської ради про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж особистого строкового сервітуту зацікавлена особа замовляє розроблення такої документації у землевпорядній організації, яка має ліцензію на виконання робіт із землеустрою.

2.12. Умови і терміни розроблення документації визначаються договором, укладеним між замовником і суб’єктом господарювання, який буде виконувати ці роботи.

2.13. Згідно розробленої у встановленому порядку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж особистого строкового сервітуту укладається договір встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку під тимчасовою спорудою для здійснення підприємницької діяльності (додаток 2).

2.14. За встановлення особистого строкового сервітуту сервітуарій сплачує плату, розмір якої становить 12 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, на яку встановлюється сервітут.

2.15. Фінансування робіт із виготовлення технічної документації для встановлення земельних сервітутів здійснюється за рахунок коштів зацікавлених

осіб.


3. Порядок отримання паспорта прив’язки тимчасової споруди
3.1. Підставою для розміщення ТС є паспорт прив’язки ТС (додаток 4).

3.2. Після укладання договору встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку під тимчасовою спорудою для здійснення підприємницької діяльності замовник звертається до відділу містобудування та архітектури з відповідною заявою, для оформлення паспорта прив’язки ТС до якої додається:

3.2.1. Схема розміщення ТС, виконана на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500;

3.2.2. Ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС), згідно затвердженого архітипу ТС, які виготовляє суб’єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

3.2.3. Схему благоустрою прилеглої території, складену суб’єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, відповідно до Закону  України «Про благоустрій населених пунктів України».

3.2.4. Технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.

3.2.5.Рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради щодо можливості розташування ТС.

3.2.6.Договір про встановлення особистого строкового сервітуту на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м.Буча.

3.3. Зазначені документи в п.3.2.1-3.2.6 отримуються замовником самостійно.

3.4. Паспорт прив’язки ТС оформлюється відділом містобудування та архітектури за відповідною формою протягом десяти робочих днів з дня подання заяви та повного пакета докуметів.

3.5. Для підготовки паспорта прив’язки ТС містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки не надаються.

3.6. Паспорт прив’язки ТС включає:

3.6.1. Схему розміщення ТС, виконану на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500, а також схему благоустрою прилеглої території.

3.6.2. Ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС).

3.6.3. Технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж .

3.6.4. Реквізити замовника (найменування, прізвище, ім’я, по батькові, адреса, контактна інформація).

3.7. Паспорт прив’язки ТС підписує керівник відділу містобудування та архітектури на безоплатній основі та він підлягає реєстрації у журналі реєстрації паспортів прив’язки ТС або в електронному журналі з подальшим внесенням інформації про ТС до містобудівного кадастру.

3.8. Поряд з ТС може бути розміщене холодильне та інше обладнання, необхідне для забезпечення дотримання санітарних норм.

3.9. Площа, що займає таке обладнання, не може перевищувати 25 відсотків площі ТС, а обладнання має розміщуватись у межах земельної ділянки, щодо якої укладено договір встановлення особистого строкового сервітуту.

3.10. Строк дії паспорта прив’язки ТС визначає відділ містобудування та архітектури відповідно до генерального плану, плану зонування та детального плану територій та з врахуванням строків реалізації їх положень, але не може бути

меншим за строк дії земельного сервітуту.

3.11. Продовження строку дії паспорта прив’язки ТС здійснюється за заявою замовника, способом зазначення нової дати, проставлення підпису керівником відділу містобудування та архітектури та печатки у паспорті прив’язки ТС після укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту на новий термін.

3.12. У разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні в будівельних нормах, в розташуванні існуючих будівель, споруд та інженерних мереж, або з ініціативи власника земельної ділянки - паспорт прив’язки ТС може переоформлюватись на термін , встановлений в попередньо оформленому паспорті ТС.

3.13. У разі, коли власник (користувач) ТС має намір змінити її естетичний вигляд, він звертається з письмовою заявою щодо внесення змін до паспорта прив’язки ТС у частині ескізів фасадів до відділу містобудування та архітектури, який впродовж десяти робочих днів з дня подання такої заяви розглядає нові ескізи фасадів ТС.4. Умови встановлення, експлуатації та дії паспорта

прив’язки ТС
4.1. Встановлення ТС здійснюється відповідно до паспорта прив’язки ТС.

4.1. 1. Відновлення благоустрою замовником є обов’язковим.

4.1.2. Після розміщення ТС замовник подає до виконавчого комітету Бучанської міської ради письмову заяву за формою, наведеною у (додатку 5) цього Порядку, у якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив’язки.

4. 2. Відхилення від паспорта прив’язки ТС не допускається.4.3. Дія паспорта прив’язки ТС призупиняється за таких умов:

4.3.1. Необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, з обов’язковим попередженням власника ТС за один місяць та наданням тимчасового місця для розміщення такої ТС( в разі технічної можливості).

4.3.2. Необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, без попередження.

4.4. Дія паспорта прив’язки ТС анулюється за таких умов:

4.4.1. Недотримання вимог паспорта прив’язки ТС при її встановленні.

4.4.2. Невстановлення ТС протягом шести місяців з дати отримання паспорта прив’язки ТС.

4.4.3. Надання недостовірних відомостей у документах під час підготовки паспорта прив’язки ТС.

4.4.4. В разі містобудівних потреб.

4.5. У разі проведення балансоутримувачем планових або аварійних ремонтних робіт на інженерних комунікаціях, поблизу яких знаходиться ТС, Бучанська міська рада за зверненням власника (балансоутримувача) інженерних мереж визначає тимчасове місце для перенесення та розміщення ТС.   

4.6. Перенесення ТС можливе також у разі внесення змін до передбачених законодавством норм і правил, містобудівної документації, державних будівельних норм, змін у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд, що унеможливлюють розташування ТС у певному місці, про що суб’єкт підприємницької діяльності попереджається Бучанською міською радою за десять робочих днів до настання події.

4.7. Нове розміщення ТС визначає Бучанська міська рада за умови оформлення документів, відповідно до даного Порядку.

4.8. Роботи з благоустрою ТС, які проводяться біля інженерних мереж та технічних засобів телекомунікації, повинні виконуватися з дотриманням умов та нормативів щодо їх безпечної експлуатації.

4.9. Власники (користувачі) ТС зобов’язані підтримувати належний експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС, а також забезпечувати збереження та відновлення зовнішнього вигляду ТС у відповідності до паспорту прив’язки ТС.

4.10. Власник (користувач) ТС обов’язково повинен передбачити заходи щодо запобігання пошкодженню об’єктів благоустрою, укладення угод на вивезення твердих побутових відходів, забезпечення контролю за прибиранням закріпленої і прилеглої територій, забезпечення догляду за газонами та зеленими насадженнями (у разі їх наявності), своєчасного вивезення вмісту контейнерів та урн для сміття.

4.11. Благоустрій ТС полягає у проведенні робіт з влаштування (відновлення) твердого покриття доріг і тротуарів, озелененні, забезпеченні зовнішнього освітлення, а також здійсненні інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території.

4.12. До ТС повинен бути передбачений зручний під’їзд автотранспорту для розвантаження або завантаження товарів, що не створює перешкод для проходу пішоходів, посадки та висадки пасажирів громадського транспорту.

4.13. У разі самовільного встановлення, закінчення строку дії, анулювання паспорта прив’язки ТС така ТС підлягає демонтажу, за рахунок власника (користувача) ТС в термін трьох робочих днів, після настання події.

4.14 У разі анулювання паспорту прив’язки, договір встановлення особистого строкового сервітуту втрачає свою силу.


5. Прикінцеві та перехідні положення
5.1. Тимчасові споруди що розташовуються в межах червоних ліній вулиць і доріг погоджуються з власником автомобільних доріг та ДАІ.

5.2. На суб’єктів господарювання, за заявою яких прийнято рішення Бучанської міської ради про внесення змін до Комплексної схеми розміщення ТС до вступу в дію цього Порядку, останній поширюється лише у частині, а саме відповідно до пунктів 5.3-5.7 цього Порядку.

5.3. Відповідно до пункту 2.13 цього Порядку укладається договір щодо встановлення меж особистого строкового сервітуту.

5.4 Після укладення договору щодо встановлення меж особистого строкового сервітуту суб’єкт господарювання відповідно до розділу 3 цього Порядку отримує паспорт прив’язки ТС.

5.5. При надходженні до Бучанської міської ради двох і більше заяв від різних суб’єктів господарювання на розміщення ТС на одному і тому ж місці пріоритет при розгляді заяви надається тому суб’єкту, заява якого зареєстрована раніше.

5.6 Договори про встановлення особистого строкового сервітуту, договори оренди земельних ділянок, договори оренди конструктивних елементів благоустрою, укладені до моменту прийняття цього Порядку, діють до закінчення строку, на який їх укладено.

5.7.На ТС, що були оформлені відповідно до діючого законодавства, та встановлені на території міста Буча, розробити паспорт прив’язки ( в разі його відсутності), відповідно до діючого Порядку, в термін 3 місяці, після введення в дію даного порядку.

5.8 Продовження строку дії паспортів прив’язки таких ТС та укладення нових договорів про встановлення особистого строкового сервітуту здійснюється у порядку, затвердженому наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22.11.2011 № 244 “Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності“.
Секретар ради В.П.Олексюк

Додаток 2

до рішення

Бучанської міської ради

від ______________ 2013 року №_______

ДОГОВІР
про встановлення особистого строкового сервітуту на
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м.Буча


Цей договір укладено між Бучанською міською радою Київської області в особі міського голови Федорука Анатолія Петровича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі - ВЛАСНИК, з однієї сторони та ________________________________________________________________, що мешкає в ________________________________________________________________, ідентифікаційний номер _________________, надалі – СЕРВІТУАРІЙ, з другої сторони, уклали цей договір про нижче наведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Особистий строковий сервітут встановлюється відносно земельної ділянки: площею ____ м2 з цільовим призначенням ____________________________________, яка розташована за адресою: ___________________________________ в інтересах СЕРВІТУАРІЯ на право особистого строкового сервітуту для _________________________________________________ згідно рішення сесії Бучанської міської ради №______ від_____

1.2. Власник (користувач) повинен попередити іншу сторону про права третіх осіб на земельну ділянку, в тому числі про укладений договір оренди земельної ділянки.

1.3. У випадку, коли земельна ділянка, відносно якої встановлюється сервітут, надана в оренду, то укладання даного договору можливе виключно з письмової згоди орендаря на умовах цього договору з обов'язковим попереднім внесенням змін та доповнень до договору оренди земельної ділянки. Зміни та доповнення до договору оренди повинні відповідати умовам цього договору.2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Цим Договором встановлюється строковий сервітут терміном на _______ роки з ______________ року до ____________________ року.

2.2. По закінченню терміну даного Договору його дію може бути продовжено за домовленістю сторін, про що сторони не пізніше як за 60 днів до закінчення строку дії договору повинні повідомити письмово власника про намір продовжити його дію. Продовження терміну дії договору оформляється додатковою угодою на підставі рішення Бучанської міської ради про продовження терміну розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

3. РОЗРАХУНКИ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Річна плата по договору встановлюється у розмірі ____% (________ відсотків) від нормативної грошової оцінки землі.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно з довідкою відділу Держземагентства в м.Буча

_____від _______________ року складає в сумі ___________ (_________ гривень, ______ коп.)Плата вноситься СЕРВІТУАРІЄМ у грошовій формі в сумі:

_________ (____________гривень, ______коп.) в рік в тому числі місячна - _________ (_____________ гривень, _____ коп.) при цьому вказана сума може змінюватись при умові проведення індексації нормативної грошової оцінки землі

на рахунок Власника:Одержувач: ______________________________, р/р : ___________, Банк: __________________, МФО: _____________, ЄДРПОУ: ___________________
3.2. Річна плата по договору уточнюється щороку станом на 1 січня на коефіцієнт індексації грошової оцінки земельної ділянки без внесення змін та доповнень до цього договору.

3.3. Плата по договору вноситься СЕРВІТУАРІЄМ щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

3.4. Форма плати – за безготівковим розрахунком.

3.5. Умови договору про розмір плати можуть переглядатися у випадках:

• погіршення стану земельної ділянки не з вини СЕРВІТУАРІЯ, що підтверджено документально;

• зміни умов господарювання, передбачених договором;

• підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

• в разі прийняття рішення Бучанською міської ради щодо розмірів річної плати за розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності в м.Буча;

• в інших випадках, передбачених законом.

3.6. У випадку визнання договору недійсним, одержана ВЛАСНИКОМ плата за фактичний строк дії договору, не повертається.

3.7. За порушення строків сплати по договору стягується пеня у розмірі 0,1% від нарахованої суми за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної суми.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. ВЛАСНИК має право:

• вимагати своєчасного внесення плати СЕРВІТУАРІЄМ;

• відвідувати земельну ділянку з метою контролю за використанням та станом земельної смуги, на яку встановлено сервітут;

• вимагати відшкодування збитків, завданих встановленням тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, у розмірі їх фактичної вартості.

4.2. ВЛАСНИК зобов'язаний:

• не перешкоджати використанню земельної ділянки в межах встановленого сервітуту;

• не втручатися у господарську діяльність СЕРВІТУАРІЯ;

• у разі вилучення земельної ділянки, з підстав і в порядку, передбачених чинним законодавством, відшкодувати виникаючі при цьому збитки СЕРВІТУАРІЮ.

4.3. СЕРВІТУАРІЙ має право:

• приступати до розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності після реєстрації цього договору та отримання паспорту прив’язки ТС;

• здійснювати діяльність згідно цільового призначення;

• користуватися на умовах платності та у відповідності з інженерними комунікаціями ВЛАСНИКА.

4.4. СЕРВІТУАРІЙ зобов'язаний:

• своєчасно вносити плату за договором;

• належно використовувати встановлений сервітут відповідно до цільового призначення;

• не чинити дій, що можуть привести до погіршення якісних характеристик та екологічного стану землі;

• дотримуватися умов користування сервітутом, встановлених цим Договором;

• не передавати будь-яким способом земельний сервітут іншим фізичним і юридичним особам;

• відшкодувати ВЛАСНИКУ збитки в зв'язку з погіршенням якості земель в результаті своєї господарської діяльності;

• після закінчення терміну договору припинити використання і повернути земельну ділянку в попередньому стані;

• гарантувати, що виконавчі державні органи та органи місцевого самоврядування, санітарні, протипожежні, землевпорядні органи, а також органи екологічної безпеки та архітектури не будуть обмежуватись стосовно доступу до земельної ділянки для виконання їх обов'язків в межах їх повноважень.

4.5. Сторони зобов'язані дотримуватися правил добросусідства.

4.6. Предмет сервітуту не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом СЕРВІТУАРІЄМ іншим фізичним та юридичним особам.

4.7. Особистий строковий сервітут не позбавляє ВЛАСНИКА земельної ділянки прав володіння користування та розпорядження нею.

5. УМОВИ ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1 Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв’язується у судовому порядку.

5.2. Дія договору припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- ліквідації юридичної особи — СЕРВІТУАРІЯ.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

5.3. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

- взаємною згодою сторін;

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню,

- інших підстав, визначених законом.

5.4. Договір строкового сервітуту з послідуючим вилученням земельної ділянки може бути розірвано без згоди СЕРВІТУАРІЯ за рішенням власника (міської ради) в разі:

- систематичної несплати плати за цим договором протягом 90 (дев’яносто) календарних днів;

- не укладання СЕРВІТУАРІЄМ угоди про внесення змін до договору строкового сервітуту на виконання рішень Бучанської міської ради.6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

6.2. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по даному договору, якщо це невиконання з'явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не могла ані передбачати, ані подолати розумними заходами.8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Право особистого строкового сервітуту виникає після підписання, реєстрації цього Договору сторонами з дати взяття на облік в у фінансовому управлінні Бучанської міської ради.

8.2. Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в власника – Бучанська міська рада, другий — в СЕРВІТУАРІЯ, третій у фінансовому управлінні Бучанської міської ради.

8.3. Невід'ємною частиною цього договору є:

- паспорт прив’язки тимчасової споруди, згідно додатку 1;

- план меж особистого строкового сервітуту.

- довідка про нормативну грошову оцінку

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВЛАСНИК

Бучанська міська рада

м.Буча , вул.Енергетиків,12

_______________________А.П.Федорук

М.П.


СЕРВІТУАРІЙ:

____________________________

_____________________________

Ідентифікаційний номер _________________

_______________________
Договір зареєстрований у Бучанській міській раді, про що у Книзі реєстрації договорів про встановлення особистого строкового сервітуту вчинено запис 

від „_____” ________________ 20_____ за № _________

М. П. ________________________________________________________(підпис) (ініціали та прізвище посадової особи, яка провела реєстрацію)

Секретар ради В.П.Олексюк

Додаток 3

до рішення

Бучанської міської ради

від ______________ 2013 року №_______

Книга реєстрації договорів про встановлення

особистого строкового сервітуту
Книга реєстрації договорів про встановлення особистого строкового сервітуту

Зареєстровано

Власник землі

Сервітуарій, адреса, ідентифікаційний код

Земельна ділянка, на яку встановлений сервітут

номер

дата

Місце розташування

Площа (кв.м)

Цільове призначення

1

2

3

4

5

6

7Строк дії договору

Підстава для встановлення сервітуту

Прізвище та підпис посадової особи, яка внесла запис

Примітки

8

9

10

11
Книга реєстрації договорів про зміни (додаткових угод) до договорів про встановлення особистого строкового сервітутуЗареєстровано 

№ договору, до якого вносяться зміни

Сервітуарій, його адреса, ідентифікаційний код

Земельна ділянка, на яку встановлений сервітут

№ договору про зміни

Дата реєстрації договору про зміни

місце розташування

площа (кв.м) 

цільове призначення 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 до рішення

Бучанської міської ради

від« __ » _______ 2013 р. №_______ПАСПОРТ ПРИВ'ЯЗКИ

_______________________________


(назва ТС)

Замовник ________________________________________________________


(найменування, П.І.Б., реквізити замовника)

Примірник N * ______________

Реєстраційний N _____________

Паспорт прив'язки виданий

____________________________________________________________________________
(Завідувач відділом містобудування та архітектури виконавчого комітету Бучанської міської ради)

Паспорт прив'язки дійсний до "__" _____ 20___ року

Паспорт прив'язки продовжено до "__" _____ 20___ року

_________________ _______________ ____________________


(посада) (підпис) (прізвище, ініциали)

М.П.


Дата видачі ____ ____________ 20____ року

ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС


у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС)

М 1:50---------------------------------

| |

| |


| Місце креслення |

| |


| |

---------------------------------СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС

Площа земельної ділянки згідно з документами на


землекористування ____ га

М 1:500

---------------------------------

| |

| |


| Місце креслення |

| |


| |

---------------------------------

Експлікація:

1) місце розташування ТС;

2) червоні лінії;

3) лінії регулювання забудови;

4) місця підключення до інженерних мереж.

Умовні позначення:

__________________________________________________________________

_______________

* Паспорт прив'язки складається у 2-х примірниках. Перший
примірник надається замовнику, другий примірник зберігається в
відділі містобудування та архітектури виконавчого комітету Бучанської міської ради.

------------------------------------------------------------------

|________ _____________________________________________ |

|(підпис) (прізвище, ініціали керівника (заступника) |

| підприємства, установи, організації |

| розробника) |

| |

|М.П. |


| |

|Дата складання ____ ____________ 20____ року |

------------------------------------------------------------------

Додаток 5 до рішення

Бучанської міської ради

від« __ » _______ 2013 р. №_______ЗАЯВА


Заявник (суб'єкт господарювання) ____________________________

Цією заявою повідомляю, що вимоги паспорта прив'язки
тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності,
виданого ______________ від _____ N _____, виконані у повному обсязі.

_________________________________________________________________


(П.І.Б. керівника підприємства, установи,
організації або П.І.Б. фізичної особи - підприємця,
підпис, дата, печатка (за наявності))

                     


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка