Проблеми психологічної допомоги учням у старшій школі Основне завдання освіти – дати кожної дитини, з урахуванням її психофізіологічних можливостей, такий рівень освіти та виховання уже, який допоможе їй не загубитися у суспільстві, знайти уСкачати 158.01 Kb.
Дата конвертації26.03.2016
Розмір158.01 Kb.
Проблеми психологічної допомоги учням у старшій школі

Основне завдання освіти – дати кожної дитини, з урахуванням її психофізіологічних можливостей, такий рівень освіти та виховання уже, який допоможе їй не загубитися у суспільстві, знайти у житті, і навіть розвинути свої потенційні можливості.

Настав такий час, коли психологічна допомога повинна супроводжувати особи на одне всі етапи його життєвого шляху. Як найчутливіша частина соціуму – підростаюче покоління найбільше потребує підтримки своєї психолога. Психологічна допомогу відіграє в своєчасному розкритті та розвитку здібностей і схильностей дітей, соціальній та попередженні можливих відхилень у тому психічному і особистісному розвитку. З допомогою кваліфікованого психолога можуть вирішуватися труднощі учнів старшої школи – в самовизначенні особистості, умінні будувати життєві плани.

Аналіз літератури показав, що, попри велику кількість психолого-педагогічних досліджень, питання теорії процесу консультування в ранньому юнацькому віці за умов становлення нової демократичного укладу життя висвітлюються недостатньо: немає глибокі дослідження практичної роботи психолога освіти як засобу становлення особистості старшого школяра.

З актуальності проблеми, її суперечливої теоретичної й методичною розробки, потреби у вдосконаленні роботи психолога освіти, і навіть оптимізації навчально-виховного процесу у старших класах, визначено тема дослідження: «Проблеми психологічної допомоги які навчаються у старшій школі» (з прикладу роботи психолога у неповній середній школі № 4 р.Экибастуза).

Об'єктом дослідження є діяльність учнів старшої школи у процесі професійного і особистісного самовизначення.

Предмет дослідження: процес оволодіння учнями вміння будувати життєві плани з допомогою психологічного консультування.

Мета дослідження: розробка теоретичної моделі методу консультування учнів старшої школи, спрямованої на оптимізацію формування та розвитку з їх особистісних якостей.

При визначенні основний гіпотези ми виходили із наступного: своєчасна психологічна допомога для корекції поведінки учнів у старшій школі допоможе у багатьох проблем, що стосуються моралі, вибору переконань та професії, визначить характер усією їхньою життя.

З гіпотези, було визначено такі дослідження:

1. Вивчити теоретичний аспект змісту проблеми, у психологічної теорії.

2. Розробити теоретичну модель на психологічній системі «практична допомогу які навчаються у старшій школіпедагогам-психологам»; розробити корекційні програми, створені задля формування та розвиток особистості старшокласників; визначити рівні сформованості особистісних якостей у учнів старшої школи.

Для обгрунтування актуальності і з практичної значимості дослідження залучалися документи, котрі розкривають основних напрямів перебудови середньої й вищої освіти і містять завдання її здійсненню.

Теоретичною основою дослідження стали становища, пов'язані з функціонуванням психологічної служби, дозволяють простежити динаміку психічних процесів (ОвчароваР.В.,Болотова О.К., Кон І.С., НємовР.С., Кулагіна І.Ю., Дубровіна І.В.), психологічними концепціями навчання дітей і розвитку дітей у шкільному віці (В.С. Мухіна,Л.М.Фридман), і навіть клінічні методи в психологічному консультуванні дітей (>Н.И.Гуткина).

Суттєвий інтерес представили праці та дослідження, присвячені проблемам психологічної служби (>Р.В. Овчарова, М.М. Толстих, О.К.Болотова,Т.В. Снєгірьова, О.М. Борисова, Є.І.Рогов, Орлов, Н.В.Самоукина)

Діяльність було використано комплексна методика дослідження, куди входять:

1. Методи підготовки й організації дослідження (теоретичний аналіз психолого-педагогічної й методичною літератури з проблемі)

2. Методи збирання цих (анкетування, тестування, розмова, оцінка та самооцінка)

3. Методи обробки (>уровневий та порівняно порівняльний аналіз)

Дослідженням було охоплено учні 9, 10 і 11-х класів середньої школи № 4 р.Экибастуза. У тому числі переважно експеримент у 2003 року взяли участь 34 учня.

Наукова новизна праці полягає у наступному:

1.Виявлена пряма залежність між роботою шкільного психолога у сфері глибокого вивчення особистості, її орієнтації, мотивів, особливостей структури та створенням життєвих планів учнів старшої школи: професійним самовизначенням і особистісним, моральним самовизначенням;

2. розроблено корекційні програми особистісного саморозвитку із єдиною метою оптимізації формування та розвитку стійких життєвих планів у учнів старшої школи;

3. дана психолого-педагогічна характеристика роботи психолога у старшій школі як засобу формування особистості учня.

Практична значимість праці полягає у тому, у результаті дослідження:

1. розроблений науково-практичний інструментарій вивчення формування особистості учнів у старшій школі;

2. складено практичні рекомендації старшокласникам по особистісному і фахової самовизначенню;

3. підібрали комплекс тренінгових ігор й вправ длякоррекционной роботи з старшокласниками у процесі становлення їх особистості.

Натомість на захист виносяться:

- теоретична модель «допомогу психологічної служби у процесі становлення особистості старшокласника», спрямовану оптимізацію формування та розвитку процесу самовиховання.

- Система корекційних ігор й вправ, запроваджувана в виховний процес школи, сприяє інтенсивному формуванню та розвитку особистості старшокласника.

-Психолого-педагогическая характеристика раннього юнацького віку.

Дипломна робота складається з запровадження, двох глав, укладання, списку використовуваної літератури, додатків.

У запровадження обгрунтовується вибір теми, її актуальність, дається коротка характеристика сучасного стану проблеми, розглядаються об'єкт, предмет, мета, гіпотеза, основні завдання, методи, наукова новизна і практична значимість.

У першій главі «Становлення особистості старшокласника» розглядається теоретичний аналіз питання з урахуванням наявних наукових робіт, розкриваються слабко вивчені його аспекти.

У другій главі «Актуальні проблеми шкільного психолога» висвітлюються питання процесу праці Психологічною Служби у шкільництві, дається характеристика експериментальної частини дослідження, виявляється залежність особистісного самовизначення від своєчасної психологічної консультації.

Наприкінці підводиться результати і викладаються висновки проведеного дослідження, намічаються перспективи вивчення проблеми.

У додатку наводяться тексти опитувальників, психологічні тести з вивчення особистості, комплекс корекційних ігор, ігрових вправ.

Розділ I. Становлення особистості старшого школяра

 

Інтелектуальне розвиток виробництва і когнітивні процеси старшокласника

Юність – період її життя людини, розміщенийонтогенетически між отроцтвом і дорослістю, рання молодість. Саме юності відбувається становлення людину, як особистості, коли юнак, пройшовши важкий шляхонтогенетической ідентифікації уподібнення іншим, присвоїв від нього соціально значимі властивості особистості, спроможність до співпереживання, до активної моральному ставлення до людей, перед самим собою і до природи; спроможність до засвоєннюконвенциальних ролей, норм, правил поведінки та інші. У юності отримує нове розвиток механізм ідентифікації – відокремлення. Саме юності загострюються здатність довчувствованию в стану інших, здібності переживати емоційно ці стану як свої. Саме тому юність може бути настількисензитивна, настільки тонка у проявах до інших людей, у своїй переживань вражень від споглядання природи й ідентифікації із нею у своє ставлення і розумінні мистецтва. (19, з 421)

У юнацькому віці продовжує активно йти процес пізнавального розвитку. У цей час воно точиться переважно в інших формах, малопомітних як самої дитини, так зовнішнього спостерігача.

Учні старшої школи вже можуть мислити логічно, займатися теоретичними роздумами та самоаналізом. Розвитокабстрактно-логического мислення знаменує поява як нового інтелектуального якості, а й відповідної потреби. Хлопці готові годинами сперечатися про абстрактних предметах, яких вони не знають. Ці абстрактні міркування як і необхідні зміни і корисні, як нескінченні «чому?» дошкільника. (>15,с 72) Це нова стадія розвитку інтелекту, коли абстрактна можливість здається цікавіше і важливіше дійсності (оскільки він не знає ніяких обмежень, крім логічних), і винахід, та був руйнація «універсальних» законів і теорій стає любимої розумової грою. Діти засвоюють багато наукових поняття, навчаються користуватися ними на процесі розв'язання різноманітних завдань. Це означає сформованість вони теоретичного чи словесно-логічного мислення. Одночасно спостерігається інтелектуалізація решти когнітивних процесів. Прихильність до абстрактного мислення типова, переважно, для юнаків. Пізнавальні інтереси в дівчат менш визначено й диференційовані і вони краще вирішують конкретні, ніж абстрактні завдання.Художественно-гуманитарние інтереси превалюють вони надестественно-научними. Збільшується обсяг уваги, здатність довго зберігати його інтенсивність і переключати його з однієї предмета в інший. Разом про те, увагу стає більш виборчим, залежать від спрямованості інтересів. Підлітки і хлопці часто скаржаться зважується на власну нездатність сконцентруватися чомусь одному, неуважність і хронічну нудьгу. Розвиток інтелекту тісно пов'язані розвитком творчі здібності, які передбачають непросто засвоєння інформації, а прояв інтелектуальної ініціативи й створення чогось нового. Найважливіший інтелектуальний компонент творчості – переважання з так званогодивергентного мислення, коли однією і те ж може бути безліч однаково правильних і рівноправних відповідей. Творчий потенціал особистості не зводиться до якості її інтелекту. (15, з 74) Розумову розвиток старшокласників не стільки у накопиченні умінь і зміні окремих властивостей інтелекту, як у формуванні індивідуального стилю розумової діяльності. Здатність на високому моральний рівень також пов'язані з удосконаленням когнітивних здібностей. Старші підлітки під час винесення суджень про етичності вчинків часто користуються конвенціональними аргументами чи самостійно обраними етичними принципами. Хоча моральні міркування вищого рівня не в завжди ведуть до відповідного моральному поведінці. (13, з 595)Развиток самосвідомості в ранньому юнацькому віці

Головна відмінна риса цього віку – стабілізація особистості. Вона проявляється у емоційно сфері: стає більш рівним і стійким настрій, зникають часті і різкі афективні спалахи. Зниженню емоційної лабільності сприяє розвиток саме регуляції, посилити контроль за проявом своїх емоцій і поведінкою загалом.Самоконтроль у ранній юності обумовлений значною мірою розумінням те, що треба робити зараз заради майбутнього. Головне психологічне придбання підлітковому віці – відкриття внутрішньої злагоди. Набуваючи здатність занурюватись у себе, до своєї переживання, юнак наново відкриває світ нових емоцій, красу природи, звуки музики. Нерідко ці відкриття відбуваються раптово, старшокласник починає сприймати і осмислювати своїх емоцій не як похідні від якихось зовнішніх подій, бо як стан власного «Я». Відкриття своєї внутрішньої злагоди – радісні і хвилюючий подія. Але він викликає і багато тривожних, драматичних переживань. Ранній юнацький вік – цей час менших збурень і потрясінь, ніж підлітковий вік, але де вони якісно інші і пов'язані з труднощами перебування задовільного відповіді питання «Яким бути?» (21, з 243). Цілком природно, що глибинне «Я» сприймається людиною як собі інтимна субстанція, як певна таїнство душі. Тому зрозуміло, чому підліток починає оберігати це таїнство у собі – цю гарантію відчуття своєї автономності, індивідуальності, самоцінності (34, з 187). Перебудова самосвідомості пов'язана з стільки з розумовою розвитком підлітка, як із проявом в нього нових питань себе, нових контекстів та вузлів зору, під яким він себе розглядає. Завдяки формуванню «Я – концепції» - системи стійких, внутрішньо узгоджених образів «Я», у ранній юності стабілізується самооцінка. Сформована чи що складається «Я – концепція» допомагає старшокласнику орієнтуватися у свої здібності і особистісні риси. Зовнішні оцінки, чужі думки не впливають так, як раніше, з його ставлення до собі. Самооцінка стає стійкою тенденцією і її важко, часто неможливо змінити, навіть під тиском справедливих думок і фактів.Рассогласование стабільних поглядів на собі і вони зовнішнього оцінювання чи реального поведінки – завжди болісно. Воно призводить до складним, іноді тяжким переживанням (17, з 91). Суперечливість становища школяра, на зміну структури його соціальних ролей актуалізує питання «Хто я?», «Ким стану?», «Яким хочу і бути?»

Разом з усвідомленням своєї унікальності, неповторності, несхожості інших приходить відчуття самітності.Юношеское «Я» ще невизначено, розпливчасто, воно нерідко переживається як невиразне занепокоєння чи відчуття внутрішню порожнечу, яку треба чимось заповнити. Звідси зростає зі спілкуванням і водночас підвищується його вибірковість, потреба у усамітненні. У ранньому юнацькому віці в багатьох дітей відзначається підвищенаневротичность. Це вік специфічних психологічних контрастів, які характеризують як внутрішній світ людини, і сферу його міжособистісних відносин. У юності більше, ніж у сусідніхвозрастах, зустрічаютьсяакцентуированние типи характеру, спостерігаються швидкі, непередбачені та часті переходи від однієї настрої до іншого: з радості до зневірі, від веселощів до смутку, від ейфорії до пригніченості. Юнаки та дівчата піддаються емоціям, уразливі, імпульсивні, схильні до категоричним судженням, до недостатньо продуманим вчинкам. У юнаків та дівчат можна знайти такі акцентуації характерів, які зустрічаються що не іншому віці, причому між окремими рисами характеру та його проявами є чимало протиріч, гострота яких до закінчення школи зазвичай згладжується (21, з 245).

Самовизначення учнів старшої школи


Старший шкільний вік відрізняє спрямованість у майбутнє. Якщо 15-16 років життя кардинально не змінилася й немовля залишився у школі, він цим відстрочив на двох років вихід у доросле життя і, зазвичай, сам вибір подальшого шляху. У цілому цей щодо стислі терміни необхідно створити життєвий план – вирішити питання, ким бути (професійне самовизначення) і бути (особистісне й моральний самовизначення). Життєвий план – чи саме, що підліткові туманні мрії про майбутнє. Коли плани зводяться до наміру вчитися, проводити дозвілля у майбутньому цікавою роботою, мати вірних на друзів і багато подорожувати, це ще можна назвати життєвої перспективою. старшокласник має просто уявляти собі своє майбутнє яких у найзагальніших рисах його, а усвідомлювати способи їх досягнення конкретних життєвих цілей.

Потреба звертатися до майбутнього вважається вікової особливістю юнацького віку. Не лише планування життя – це «особлива форма життя жінок у теперішньому» (17, з 95).

За деякими даними зараз старшокласники звернені на цей незгірш від, ніж у майбутнє. Така зміна орієнтації, певне, тимчасовий явищем і пояснюється специфікою сучасної ситуації у суспільстві – загостренням соціальних проблем, зниженням життєвий рівень значної частини населення країни, неясністю перспектив економічного розвитку, руйнацією старих ідеалів, давали сподіватися далеке світлу будучину.

У випускному класі діти зосереджуються фаховому самовизначенні.Старшеклассник сидить над вибором сфери діяльності. Але тільки практично, під час самої діяльності з'ясується, чи підходить ця комісія їй чи ні. Якщо будь-коли пробував малювати, звідки довідуюся, чи є в мене талант художника? Але смільчаків як форми діяльності спробувати неможливо. Людина може бути задатки багатьох здібностей і обдарувань. Навіть чимало талановитих людей не відразу знаходили себе, кілька разів змінювали професії. До того ж професійне самовизначення є відмови від багатьох інших напрямів діяльності. І це цілком у порядку речей, зробити відповідальна і саме обмежує вибір дуже непросто. У старшокласників відбувається зміна навчальної мотивації. Вони розглядають навчання як необхідну базу, передумову майбутньому професійному діяльності. Їх цікавить, у основному ті предмети, що їм будуть потрібні подальшому, їх знову починає хвилювати успішність, якщо розв'язали продовжити освіту.

Рівень соціальних домагань школяра і вибір тій чи іншій конкретної професії у значною мірою залежить від об'єктивних умов. Насамперед, то соціальна становище, матеріальний добробут сім'ї та особливо рівень освіти буде батьків. Діти з більш забезпечених сімей зазвичай схильні іти стопами батьків, у разі хочуть залишитися у тієї ж соціально-професійній групі. Інші, навпаки, прагнуть підвищитисоциально-профессиональний статус, отримати високе освіту й кваліфікацію, ніж їхні батьки, і останні самі підштовхують їх нинішнього напрямі. У цьому освітній рівень батьків важливіше, ніж матеріальний добробут. Що рівень освіти буде батьків, тим більша ймовірність, що й діти збираються продовжувати навчання після закінчення школи і що ці плани буде реалізовано (15, з 198). Багато залежить також від соціального престижності професій. У суспільстві однією з важливих чинників орієнтування під час виборів професії стає матеріальний чинник – можливість багато заробляти у майбутньому. У виборі спеціальності дуже важливий професійна консультація. Проте переважна більшість старшокласників вибирають професію більш-менш стихійно. Те, наскільки престижної виявиться обрана професія чи ВУЗ, куди дитина збирається надходити, залежать від міри його домагань. Існує чітка тенденція що виявляється протягом старшої школи: чим ближче шкільний випуск, тим більше перегляди всіх своїх планів, нижчий рівень домагань. Це може випливати з розумного відмовитися від безпідставних надій, але, можливо і проявом малодушності, страху перед рішучим кроком (17, з 96). Вибір фаху - складний і тривалий процес. Проблема й не так у його загальної тривалості, як у послідовності етапів. Тут є небезпека затягування і відкладання старшокласником професійного самовизначення у зв'язку з відсутністю скільки-небудь виражених і стійких інтересів. Не діти роблять вірний професійний вибір, закінчуючи школу. Їм пізніше доведеться займатися нелюбимим справою чи кидати ВУЗ, освоєну професію, і починати все спочатку. Ранній чи пізній вибір професії, зазвичай, позначається на професійних успіхи; є підстави значними чи незначними незалежно від цього, наскільки рано чи пізно відбувається остаточне професійне самовизначення.

З професійним самовизначенням безпосередньо пов'язаний самовизначення особистісне. Питання: «Ким я буду?» - зазвичай зливається з аналогічним запитанням: «Яким я буду?». Описуючи свої пошуки життєвого шляху, старшокласники часто зупиняються у цьому другому аспекті. Самовизначення, як професійне, і особистісне, стає центральним новотвором підлітковому віці. Це нова внутрішня позиція, куди входять самоусвідомлення як члена суспільства, прийняття свого місця у ньому. Самовизначення пов'язані з новим сприйняттям часу –соотнесением минулого й майбутнього, сприйняттям справжнього з погляду майбутнього, усвідомлюється тимчасова перспектива. Але сприйняття часу суперечливо. Відчуття необоротності часу поєднується уявлення про тому, що час зупинилося.Старшоклассник почувається тут ми дуже молодим, навіть маленьким, то, навпаки, зовсім давнім і все які пережили; поступово встановлюється наступність сьогодення й майбутнього. Усвідомлення тимчасової перспективи якої і створення життєвих планів віддзеркалюється в характері юнацької мрії. Мрія про майбутнє тепер тільки більш певна і реальна – воно охоплює основні устремління даного віку – потреби у визнання оточуючих, у коханні й в самовдосконаленні, самореалізації. Дружба і любов, у такому віці найчастіше невіддільні одне від одного й співіснують у міжособистісні стосунки. Дружба може перейти у кохання, але в місці товариських і дружніх стосунків виникатимуть виникатимуть залицяння. Юнаки та дівчата самі активно шукають міжособистісного спілкування, інтимних контактів друг з одним, вони не може тривалий час перебувати самотужки. Іноді старшокласники бувають так заклопотані і поглинені усім тим, що безпосередньо з закоханістю, що забувають все інше. Дані міжособистісні стосунки формують особисті якості вірності, прив'язаності, особисту відповідальність за долю близької людини.

>Устремленность у майбутнє тільки тоді ми дуже впливає формування особистості, коли є задоволеність справжнім. При сприятливі умови розвитку старшокласник прагне до не бо їм у цьому погано, тому, що попереду буде ще краще.


 2.1 Психологічна служба системі освіти

У деяких країн СНД, Великобританії, Бельгії, Голландії, Югославії, Чехословаччини, Франції практична психологія посідає чільне місце у системи освіти. У Казахстані вона лише міцнішає потребує чітке визначення пріоритетних завдань досліджень.

Багато запобігати негативним явищам сучасної школи,дезаптация, низька успішність учнів, незадоволеність соціально-психологічним кліматом школи суб'єктів навчально-виховного процесу супроводжується досить поширеної проблемою для нашого часу взаємодією з так званої категорією важким дітям з «>социализированними формами» антигромадського поведінки підлітків й молоді, схильними до здійснення правопорушень. Причини такого проблеми лежать у основному формалізмі, заорганізованості, нівелювання індивідуальності учня, формальним стимулюванням діяльності - це лише ті гримаси «бездітної» педагогіки. Відомим фактом стало «випадання» дітей, переважно дошкільного і підліткового вікових груп, з умов організованого навчання і виховання. Їх дедалі більше починає залучати позашкільна життя, виявляються абстрактні від навчання заняття й інтереси, окремі знаходять своє місце у соціальнонеодобряемих компаніях. Спостерігається емоційна й особистісна відчуженість школярів. Ці діти гостро потребують допомоги психолога у вирішенні таких проблем. Проте, у сучасній школі коли він має місце порушена система взаємовідносин, то використовується, зазвичай, регулярно працюють з «важкими» педагогами і «важкими» учнями, найчастіше метод каральних санкцій. Причиною таких проблем, що виникають у шкільної середовищі, часто є і психологічна неграмотність самих педагогів. Проблеми асоціального поведінки, неврозів, якими найчастіше страждають діти, криється й у неблагополучної сімейному колі. Часті сварки, негуманні відносини між членами сім'ї впливають на здоров'я дитини.

У вирішенні цих проблем значна роль практичного психолога. Потреба допомоги психологів та розвитку практичної психології освіти у значною мірою впливає гуманізацію всієї системи освіти. Діяльність служби психологічної допомоги дозволить дозволити багато проблем, і навіть сприятиме підвищення ефективності школи вчителів (6, з 29-37). Психологічна служба є органічним компонентом сучасної системи освіти, які забезпечують своєчасне виявлення і максимально повне використання у навчанні й фізичному вихованні дітей їх інтелектуального і особистісного потенціалу, наявних проблем дитини задатків, здібностей, інтересу й схильностей (21, з 507). Проблем у шкільництві справді багато, усі вони «найважливіші» і вимагають негайного рішення, втручання психолога. Аби вирішити проблемииндивидуально-типологических особливостей учнів необхідно глибоке знання шкільного контингенту, що слугує підвалинами забезпечення диференціації і індивідуалізації навчання, організації програм щодопсихокоррекционной роботи з дітьми (23, з 89). На момент закінчення школи старшокласник повинен підійти психологічно готовий до вступу у доросле життя. Поняття «психологічної, готовності» передбачає у разі наявність здібностей та потреб, які дозволяє випускникові школи з можливою повнотою реалізуватися у себе на цивільному терені, у праці, у майбутньому сімейному життя. Це насамперед потреба у спілкуванні володіння способами його побудови, по-друге, теоретичне мислення та вміння орієнтуватися у різні форми теоретичного свідомості, що виступає як сформованих основ наукового і цивільного світогляду, і навіть розвиненою рефлексії, з допомогою якої забезпечується усвідомлене критичну ставлення себе, по-третє, потреба у праці і можливість трудитися, володіння трудовими навичками, що дозволяє включитися у виробничу діяльність, здійснюючи в творчих засадах (11, 30, з 172, 24, з 209). Будучи сформованими, що цими якостями утворюють психологічну базу для самовизначення школярів – центрального новоутворення раннього юнацького віку. Відзначаючи йогомногоаспектность, як головне ознаки цього явища психологи виділяють потреба юнаки зайняти внутрішню позицію дорослої людини, усвідомити себе як члена суспільства, визначити себе у світі, тобто зрозуміти себе і свої можливості поруч із розумінням свого місця та призначення до життя (2, 14, 30, з 172).Знання про внутрішній світі людини, його переживаннях, можливостях творчого розвитку і самореалізації необхідні кожному учневі розуміння своїй природній неповторності та здобутки психологічного комфорту у будь-якій обстановці. Тут від особливої гостротою постає проблема методу консультування. Першочергове завдання консультанта - «намацати» проблему, намітити план рішення наявної проблеми і взятися до його реалізації. Що стосується правильних дій психотерапевтичний ефект не забариться. Отримані дані сприятимуть формуванню свідомого і активної підходи до визначенню свого подальшого життєвого шляху (8, 10)


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка