Проект «Обдарований дошкільник»Скачати 211.41 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір211.41 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Головне управління освіти і науки України Дніпропетровської облдержадміністрації

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ освіти виконкому Жовтоводської міської радиПроект

«Обдарований дошкільник»

Методист з психологічної та корекційної освіти

Климчук Альбіна Анатоліївна

Практичний психолог комунального

дошкільного навчальному закладі

(ясла - садок) комбінованого

типу №35 «Кульбабка»

Вороніна Тетяна Василівна

м. Жовті Води

2014 р


Актуальність проекту

Пріоритетним напрямком державної політики в галузі освіти, як зазначено в Національній доктрині розвитку освіти, є створення умов для всебічного розвитку дітей як особистостей, розвитку їхніх талантів. Суспільство зрозуміло й усвідомило те, наскільки важливо виявити обдарованих дітей на ранньому етапі їхнього розвитку, забезпечити їм можливості для повноцінного навчання, виховання та самовдосконалення.

Обдарована дитина – національне надбання держави, запорука матеріального, культурного та морального прогресу будь – якого суспільства. Тому в закладах освіти необхідно створювати цілісну систему психологічного супроводу виявлення, навчання та виховання обдарованої дитини. К.Д. Ушинський стверджував: «Якщо хочеш виховати людину всебічно розвинену, то треба, перш за все, пізнати іі всебічно».

Обдарована дитина – рідкісне явище. Але такі діти є, і вони заявляють про себе вже у дошкільному віці.

Проблема розвитку здібностей розглядалися науковцями у вітчизняній психології : Б.Г.Ананьєва, Н.Є. Веракси, Є.О.Голубєвої, В.Н. Дружиніна, О.М. Дяченко, Є.А.Клімова, В.О.Крутецького, Н.С.Лейтеса, В.С. Мерліна, В.М.Мясищева, Б.М.Теплова, С.Л.Рубінштейна, В.Д.Шадрікова, та ін.. Вони стверджують,що багато обдарованих людей не реалізували своїх можливостей через несприятливе виховання саме в дитинстві.

Вивченням даної проблеми займаються наукові співробітники лабораторії психології дошкільного інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України: С.Є. Кулачківська, Т.О. Піроженко, Л.Г.Подоляк, С.О.Ладивід і багато інших науковців і педагогів – практиків, зокрема : Р.В.Павелків, О.П. Цигипало, С.М.Пазиненко, В.А.Суржанська, О.М.Дяченко.

З метою забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих дітей в дошкільному навчальному закладі комбінованого типу (ясла - садок) №35 «Кульбабка» було розроблено проект роботи з обдарованами та здібними дітьми «Обдарований дошкільник».

Даний проект сприяє ефективному впровадженню системи роботи з розвитку обдарованої дитини, забезпечує морально-психологічні умови для її навчальної діяльності та позитивно орієнтовної популярності, пробуджує внутрішні імпульси для інтелектуальної роботи, а також створює необхідні умови для самостійного вдосконалення майстерності практичного психолога та педагога.

Даний проект не є догмою, він може змінюватися залежно від обставин роботи у конкретному випадку.

Мета проекту: всебічне сприяння розвитку здібних і обдарованих дітей дошкільного віку, формування творчої особистості; створення єдиного інформаційного – навчального простору для розвитку і підтримки обдарованих і здібних дошкільників.

Проект спрямована на створення системи роботи із здібними та обдарованими дітьми в комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) комбінованого типу №35 «Кульбабка» в м. Жовті Води Дніпропетровської області.Завдання проекту:

 1. Створення системи цілеспрямованого виявлення , підтримки, розвитку, навчання та виховання обдарованих дошкільників.

 2. Удосконалення основних напрямків роботи із здібними і обдарованими дошкільниками, впровадження інноваційних методів роботи.

 3. Об'єднання зусиль дошкільного навчального закладу, батьківської громади у створенні оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих і здібних дошкільників.

 4. Підвищення рівня науково – методичного забезпечення роботи зі здібними і обдарованими дітьми.


Термін реалізація проекту – 5 років.

Очікуванні результати:

 1. Розробити та запровадити ефективні форми і методи роботи з обдарованими дітьми.

 2. Реалізувати право дітей на творчий пошук та самореалізацію.

 3. Сприяти розвитку інтелектуальних здібностей.

 4. Сприяти успішному інтегруванню обдарованих дітей в навчально – виховному середовищі, соціумі.

 5. Підвищити психолого – педагогічний супровід навчання та виховання обдарованих дошкільників.

 6. Надавати допомогу вихователям у створенні та реалізації індивідуальних програм розвитку обдарованих дітей.

 7. Надавати батькам рекомендації з розвитку обдарованості дитини дошкільного віку.


Етапи роботи:

 1. Діагностично-консультативний етап.

 2. Практично-виконавчий етап.

 3. Прогностичний етап

І блок – «Педагог»

ІІ блок – «Батьки». 1. Заключний етап.


Програма створена на виконання:

 1. Закону України «Про освіту»;

 2. Закону України «Про дошкільну освіту» № 2628-111, із змінами від 01.01.2009 р.;

 3. Закону України «Про дошкільну освіту» № 2628-111, із змінами від 01.01.2009 р.;

 4. .Національна доктрина розвитку освіти;

 5. Конвенція про права дитини (ратифікована Постановою верховної Ради України від 27.02.1991р. №789);

 6. Концепції державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 р.р.;

 7. Державної програми роботи з обдарованими молоддю на 2007-2010 роки (Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. №1016);

 8. Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року ( схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.08. 2010 р. № 1721 –р);

 9. Конвенція виховання дітей та молоді у національній системі освіти (затверджена колегією МОН України 28.12.1996р.);

 10. Концепція громадянського виховання особистості;

 11. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в дітей та молоді;

 12. Концепція родинно-сімейного виховання;

 13. Національної доктрини розвитку освіти (затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. №347/2002);

 14. Указу Президента України № 1013 від 4 липня 2005 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»;

 15. Базовий компонент дошкільної освіти в України;

 16. Базова програма розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі»;

 17. Програма «Українське дошкілля»;

 18. Програма «Впевнений старт».


I ЕТАП: Діагностично-консультативний етап.

Завдання:

 1. Вивчення дитячого колективу з метою виявлення обдарованих дітей.

 2. Формування та щорічне оновлення банку даних обдарованих дошкільників.

 3. Поглиблена психологічна діагностика виявлення обдарованих дітей для визначення категорій, сфер та типів обдарованості.

 4. Консультування та надання методичних рекомендацій учасникам навчально-виховного процесу.

І блок – вивчення пізнавальної сфери інтелектуальних здібностей дітей на основі широкого спектру характеристик за допомогою різних методів дослідження.

п/п


Діагностичний мінімум

Назви груп в ДНЗ

1.

Анкета для батьків «Чи готова ваша дитина до вступу в ДНЗ?»

Група раннього віку

(2-3)роки


2.

Адаптаційний лист

3.

Анкета оцінки темпераменту

4.

Кольоровий гнозис

5.

Форма

6.

Предметний гнозис

7.

Пам'ять

8.

Методика «Зоровий диктант»

9.

Реакція на заохочення та догану

10.

Методика «Кольорові килимки»

Молодша група

(3-4 роки)


11.

Методика «Кола»

12.

Методика «Конструювання за зразком»

13.

Анкета для батьків (ознаки нервово-психячної напруги)

14.

Методика «Два будиночки»

15.

Методика «Коробочка форм»

Середня група

(4-5 років)


16.

Методика «Пірамідка»

17.

Анкета для батьків (тривожність, агресивність)

18.

Методика «Капітан коробля»

19.

Методика «Включення ряду»

Старша група

( 5-6 років)


20.

Методика «Розрізні картинки»

21.

Методика «Домалювання фігур»

22.

Проективна методика «Неіснуюча тварина»

23.

Анкета для батьків (страхи)

24.

Методика вербальних виборів

25.

Методика «Піктограма»

26.

Методика «Класифікація за заданим принципом»

27.

Методика «Рибка»

28.

Методика «Копіювання письмових літер»

29.

Опитувальник «Відношення дитини до школи»

Інструментарій

Психологічний мінімум за методичним посібником /за ред.. В.П.Мушинського, Н.В.Савельевою

І І блок – передбачає поглиблену діагностику дітей дошкільного віку, в яких виявлено ознаки обдарованості, з цією метою створена картотека діагностичних методик.п/п


Картотека діагностичного інструментарію

Мета діагностичного обстеження

1.

«Яка іграшка?»

Розвиток креативність

2.

Склади казку?

3.

Вигадай гру

4.

Методика «Картинки Давидова»(інтерпретація Е.Д.Клапареда)

Методика «Творча оригінальність» (за Симоновським А.Е.)5.

6.

Короткий тест творчого мислення (П. Торренс, адаптація О.І. Щебланвої, І.С.Аверінової)

7.

Тест «Зроби малюнок»

8.

Фігурний тест Торренса:

 • 1 субтест «Намалюй картинку»;

 • 2 субтест «Завершення фігури»;

 • 3 субтест «Лінії, що повторюються»

9.

Методика «Домалювати фігуру» (за О.М. Дяченко)

10.

Модифікований тест Гілфорда (Є.Тунік):

 • 1 субтест «Використання предметів»: назвати якомога більше незвичайних способів використання предметів, н-д, газета;

 • 2 субтест «Модифікація слів»: назвати якомога більше слів, що починаються чи закінчуються на певний склад;

 • 3 субтест «Словесна асоціація»: назват якомога більше прикметників, що часто використовуються;

 • 4 субтест «Склади малюнки»: намалювати задані об’єкти, користуючись певним набором фігур;

 • 5 субтест «Ескізи»: створити малюнки з однакових фігур, н-д, коло

11.

Тест «Сни тварин» (Краснощокова Н.В.)
12.

Тест «Подолання обмежено – звичних уявлень про світ і себе» (Краснощокова Н.В.)

13.

Тест «Де чи є місце?»

Розвиток уява

14.

Тест «Придумай розповідь»

15.

Тест «Творча уява» (Лаврентьєва Г.П., Титаренко Т.М.)

16.

Тест «Геометричні фігури» (Лаврентьєва Г.П., Титаренко Т.М.)

17.

Тест «Мовне малювання» (Лаврентьєва Г.П., Титаренко Т.М.)

18.

Тест «Намалюй що - небудь»

19.

Тест «Придумай гру»

20.

Тест «Незакінченні малюнки»

21.

Тест «Зроби малюнок»

22.

Тест «проби моторної обдарованості» (Ш.Ш.Озерецьким, 4- 6 років)

Розвиток моторна обдарованість

23.

Тест «Пози тіла» (за Т.В.Чередніковою, 3-6 років)


ІІ ЕТАП : Практично-виконавчий етап.

Завдання :

 1. Розвиток психічних процесів, інтелектуального потенціалу, креативності та особистісної сфери обдарованого дошкільника.

 2. Формування позитивної «Я - концепції».

 3. Формування соціальної компетентності обдарованого дошкільника.

 4. Розвиток емоційно – вольової сфери та корекції деструктивних форм поведінки.

На основі аналізу психолого-педагогічної та науково-методичної літератури (Г. С. Альтшуллер, В. А. Бухвалов, А.А. Гін, М. А. Данилов, А. М. Матюшкін та ін) були виділені наступні вимоги до творчих завдань:

  • відповідність умов обраним методам творчості;

  • можливість різних способів рішення;

  • облік актуального рівня рішення;

  • врахування особливостей дітей.

Враховуючи ці вимоги розроблено каталог творчих завдань, в яких упорядковано безліч взаємопов'язаних вправ, орієнтованих на пізнання, створення, перетворення в новій якості об'єктів, ситуацій, явищ спрямованих на розвиток креативних здібностей дошкільнят в освітньо-виховному процесі.

Даний каталог ігор, вправ, етюдів, завдань не є догмою, він може змінюватися залежно від особливостей розвитку дитини та обставин роботи у конкретному випадку.п/п


Вікова періодизація

Ознаки обдарованості в дошкільному віціКаталог творчих завдань(ар терапія, казкотерапія, пісочна терапія, кольоротерапія, ігротерапія, психогімнастика )

1.

Раннє дитинство

( 1-3 роки )Невгамовна цікавість, нескінченні запитання, вміння стежити за декількома подіями одразу, великий словниковий запас, розвинута мова. Підвищення концентрації уваги на чомусь одному, завзятість у досягненні результату в сфері, якою

«Чарівна торбинка», «Будівельники», «Малюємо доріжки», «Попливе чи потоне»,

«Хто в будиночку живе?», «Зернятко для курчат», «Намотаємо клубочки», «Квіти на галявині», «Гостинці для гостей», «Відгадай хто прийшов», «Веселі м’ячики», «Питання - відповідь», «Друзі сонечка», «На що схожа хмаринка?», «Розфарбуй»,


Раннє дитинство

( 1-3 роки )цікавиться, здібності до малювання, музики, лічби; нетерплячість і поривчатість; винахідливість і багата фантазія.

«Подарунок від ведмедика», «Кульки і кубики», «хто швидше?», «Помічники», «Кубикидля звірят», «Склади мотрійку», «Великий - маленький», «Піжмурки», «Який я спритний», «Це тобі, а це мені», «Перейди струмочок», «Заховай листочок», «Повітряні кульки», «Намисто з прищіпок», «Чого не вистачає», «Велика горка», «По якій доріжці їхать», «Будь уважним», «Збудуєм башню», «Покатаємо машинки», «Чей шарф длінший», «Побудуєм сходинки», «Покажи по різному», «Знайди сюрприз», «Картинка», «Знайди скарби», «Роби як я», «Виклади узор», «Лабіринт», «Чарівні перетворення».

2.

Молодший дошкільний період

(4-5 років)Чудова пам'ять, яскрава уява, нечіткість у розмежуванні реальності й фантазії, перебільшенні страхи, егоцентризм, тонка моторна координація. Надаються переваги старших дітей та дорослих.

«Відгадай загадку, намалюй відгадку», «Круглий малюнок», «Чарівний прямокутник», «Домалюй», «Вільна гра», «Назви одним словом», «Моє ім’я», «З’єднай точки», «Якби я…», «Казковий портрет», «Слухай і малюй», «А разом це…», «Знайди хибне», «Доповни гру», «Вгадай про кого я кажу»,
Молодший дошкільний період

(4-5 років)Доброта, відкритість, величезна допитливість, схильність до активного дослідження навколишнього світу, гостре реагування на несправедливість.

«Одна зайва», «Що корисно?», «Об’єднай», «Що спільного?», «Хто де живе?», «їстівне - неїстівне», «Готуємо разом», «Ліжка для мишка й ведмедика», «Живе - неживе», «Впізнай тварину», «Збери квіту», «Що плаває?», «Коли це буває?», «Покотились!», «Запам’ятай рух», «Продовж логічний ланцюжок», «Кому що потрібне», «Запам’ятай предмет», «Що було цікавим», «Танок емоцій», «Лабіринт», «Зайві елементи», «Тиша», «Дитинство казкових героїв», «Розповідь за картинками», «Для чого ці предмети?», «Хатинка для рибки», «Цікава історія». «Підводне царство», «Цікаві предмети»,»На що схожа хмаринка?», «Зображуємо предмети», «Хто ти?», «На що схожі букви?», «Незвичайна пляма», «Відповідай швидко», «Намалюй відгадку», «Дитинство казкових героїв», «Малюнок по колу», «Перевтілення», «Веселі яблучка», «Казковий ліс», «Збираємось у подорож», «Аплікація з пряжі», «Космічна подорож», «Розкажи що знаєш», «Наслідки», «Автобус», «Пять слів», «Цікавий малюнок»,»Розрізні картинки», «Зєднай крапочки», «Розташуй фігури», «Моє імя», «Чарівники»,


«Чудотварини», «Віночок».

3.

Старшій дошкільний період

(6 -7 років)Успіх у багатьох починаннях, високі результати, потреби в колекціонуванні, класифікації. Із задоволенням сприймають складні й довгострокові завдання.

Розвинута оперативна пам'ять, виражена спрямованість на творче виконання завдань.«Пантоміма», «Веселі перевертні», «Казки по новому», «Що було б. якби?», «Плутанина», «Наші казки», «Жива картина», «Мій власний календар», «Придумай сам», «Відповідай та передай далі», «Наш винахідник», «Намалюємо віршик», «Коли я був», «раз лінійка, два лінійка», «Хатинка для рибки», «Я чарівник», «Загадкова скринька», «Світ в якому я живу», «Жива долонька», «Маленька ніжка», «Емоційні казки», «Камінці», «А що далі», «Що за створіння», «Кольорові ґудзики», «Незвичайна ковдра», «Чарівні окуляри», «Мій робот», «Назва для картини», «Заголовок віршика», «З чого складається дія?», «Солодка казка», «Впіймай невидимку», «Обід для комахи », «Моя вулиця», «Носики - курносики», «Вушка на макушці», «Крокодил».Вище зазначений каталог ігор є системою ускладнених завдань згідно віку дітей.

Наприкінці стимулюючих занять проводиться вихідна діагностика для визначення ефективності проведеної роботи. Для діагностики використовуються методики вивчення креативності. Стимулюючі заняття краще будувати за двома напрямами: вправи, які розвивають креативність, та вправи, які сприяють особистісному росту дитини.ІІІ ЕТАП. Прогностичний етап.

I блок «Педагог»

Мета: стимулювання і підвищення педагогічної майстерності та творчості вихователя, систематизація та узагальнення цілеспрямованої роботи психологічної служби дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу №35 «Кульбабка» з формування креативності.

Завдання:

 1. Проведення психологічного дослідження вихователів «Який Ваш творчий потенціал?».

 2. Підготовка та проведення семінарів для педагогів з проблеми:

 • «Подорох у країну обдарованих»;

 • «Від творчості педагога – до творчості дитини»;

 • «Креативність дошкільників та методи її розвитку»;

 • «Арттерапія в розвитку творчих здібностей дошкільників»;

 • «Творчість – для обраних або необхідність існування».

3. Психологічна просвіта : «Роль педагога у створенні сприятливих умов для розвитку обдарованих дітей», «Готовність вихователя до роботи з обдарованими дітьми», «Вікові особливості психологічного розвитку обдарованих дітей», «Організація роботи вихователя під час навчально – виховного процесу з обдарованими дітьми», «Дитячі таланти та обдарованість», «Причини чому обдарована дитина не може реалізуватися», «Творчий потенціал педагога – важлива умова розвитку креативності дошкільників».

4. Проведення тренінгу «Казкотворча діяльність» (розвиток творчого мислення), «Діти раннього віку: спостерігаємо, вивчаємо, розуміємо, розвиваю» та заняття з елементами тренінгу «Креативність педагога як запорука творчості дітей».

5. Створення психологічної скарбнички пам’яток, порад та рекомендацій для педагогів:


 • Пам’ятки : «Модель особистісних якостей обдарованих дітей», «Модель ОБДАРОВАНІСТЬ»

 • Поради: «Напрямки роботи з обдарованою дитиною», «Враховуємо параметри обдарованої дитини при її розвитку»

6. Організація психолого – педагогічного супроводу здібних та обдарованих дошкільників .

7. Надання психологічної допомоги вихователям у створенні та реалізації

індивідуальних програм розвитку обдарованих дітей.

8. Проведення моніторингу «Стан роботи ДНЗ з розвитку креативності

вихованців».

9. Наступність у роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу.


ІІ блок. Батьки.

Мета: ознайомити батьків з методами і формами розвитку креативності дітей дошкільного віку, надати їм психолого - педагогічні поради щодо організації дозвілля з метою розвитку креативності у дітей. Познайомити батьків вихованців з методичними рекомендаціями щодо розвитку обдарованості дітей на різних вікових етапах.

Завдання:

 1. Проведення психологічного дослідження «Який Ваш творчий потенціал?», «Креативна дитина : здібна, обдарована, талановита?».

 2. Організація роботи батьківського всеобучу «Родинне сонцеколо» з теми: «Обдарована дитина» .

 3. Залучення батьків до тренінгових форм роботи «Перший шлях до серця власної дитини», «Що потрібно обдарованій дитині?», «Розвиваємо здібності своєї дитини», «Щастя батьківства не виникає саме по собі».

 4. Психологічна просвіта батьків та педагогів: «Вивчення ранньої обдарованості дитини та створення умов для її розвитку», ««Організація дозвілля в сім’ї», «Врахування вікових особливостей обдарованих дітей», «Що заважає єфективно розвивати здібності своєї дитини» та ін..

 5. Створення психологічної скарбнички пам’яток, порад та рекомендацій для батьків:

 • «Обдарована дитина», «Я найкраща, я талант», «Як творчо розвивати дошкільників», «Успішна взаємодія з обдарованою дитиною».

 1. Співпраця батьків, дітей у різноманітних виставках, концертах, змаганнях.

 2. Інформування батьків, щодо можливостей залучення дітей до гурткової роботи за їх здібностями та уподобаннями.


ІV ЕТАП. Заключний етап.


 1. Впровадження ефективних форм і методів роботи з обдарованими дітьми

 2. Здійснення ефективного психолого – педагогічного супроводу навчання та виховання обдарованих дошкільників.

 3. Реалізація індивідуальних програм розвитку обдарованих дошкільників.

 4. Постійний моніторинг індивідуальної траєкторії розвитку обдарованої дитини.


Використані літературні джерела:
1. Белова Е. С. Одаренность малыша: раскрыть, понять, поддержать : пособие для воспитателей и родителей / Е. С. Белова. – М. : Моск. психол-соц. ин-т: Флинта, 2001. – 144 с.

2. Гільбух Ю. З. Розумово обдарована дитина. Психологія, діагностика, педагогіка / Ю. З. Гільбух. – К. : РОВО „Укрвузполіграф”, 1992. – 84 с.

3. Демченко В. В. Виховання обдарованої дитини в сучасному навчальному закладі. Організаційно-управлінський аспект. / В. В. Демченко, Т. С. Рабченюк. – Рівне : Ліста – М, 2004. – 180 с.

4. Демченко В. В. Виховання обдарованої дитини в сучасному навчальному закладі. Організаційно-управлінський аспект. / В. В. Демченко, Т. С., Рабченюк. – Рівне : Ліста – М, 2004. – 180 с.

5. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2009. – 448 с.

6. Казкотерапія в роботі з дошкільниками. /Упор. Шик Л.А., Гаркуша Г.В., Тур Л.В., Рудик О.А. – Х.: Вид. група «Основа», 2012. -204с.: іл.. – (Серія «Творчому педагогу»).

7. Кравцова А., Кукуруза Г., Міхановська Н. Розвивальні ігри та вправи для дітей від народження до року. Посібник для батьків/ Переклад із рос. Н.Мачужак, Д.Мохно.-К.:Дерсоцслужба, 2007.-52с.

8. Макридіна Л. О. Формування професійної готовності педагогів до роботи з обдарованими та здібними дітьми : [наук.-метод. посіб.] / Л. О. Макридіна. – Запоріжжя : КПУ, 2009. – 136 с.

9. Моляко В. А. Психология детской одаренности / В. А. Моляко, Е. И. Кульчицкая, Н. И. Литвинова. – К. : Знание, 1995. – 83 с.

10. Музика О. Л.Розвиток творчої спрямованості особистості в дошкільному віці / О. Л. Музика, Н. Ф. Портницька // Обдарована дитина. – 2007. – № 7. – С. 50-55.

11. Одаренный ребенок: особенности обучения / Под ред Н. Б. Шумаковой. М. : Просвещение, 2006. – 239 с.

12. Острогорська Н. А. Розвиток творчих здібностей дітей у зображувальній діяльності – важлива умова соціального становлення зростаючої особистості / Н. А. Острогорська // Обдарована дитина. – 2009. – № 2. – С. 29-34.

13. Развивающие игры для малышей/ Ирина Сухомлинова; худож. Е.Кравцова. – Харьков: книжний Клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород:ООО «Книжный клуб семейного досуга», 2012. – 128с.:ил.

14. Рибалка В. В. Психологія розвитку творчо обдарованої особистості: [наук.-метод. посіб.] / В. В. Рибалка. – К. : НАПН України : Ін-т обдарованої дитини, 2010. – 442 с.

15. Розвиток креативних здібностей у дітей дошкільного віку / упор. Молодушкіна І.В. – Х.: Вид. група «Основа», 2012. -204с.: іл.. – (Серія «Творчому педагогу»).

16. Розвиток уяви у дітей старшого дошкільного віку/ Упор. І.В.Молодушкіна – Х.: Вид. група «Основа», 2012. -204с.: іл.. – (Серія «Творчому педагогу»).

17. Савенков А. И. Путь к одаренности: исследовние поведение дошкольников / А. И. Савенков. – СПб. : Питер, 2004. – 272 с.

18. Серилко Л. Б. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку / Л. Б. Серилко // Обдарована дитина. – 2008. – № 6. – С. 36-42.

19. Шумакова Н. Б. Обучение и развитие одаренных детей / Н. Б. Шумакова. – М. : МПСИ ; Воронеж : НПО „МОДЭК”, 2004. – 336 с.

20. Якимова Т. В. Особенности детско-родительского взаимодействия и структуры семьи интеллектуально одаренных детей / Т. В. Якимова // Психолог. наука и образование. – 2007. – № 3. – С. 87-96.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка