Програма : Математика (авт. Богданович М., Кочина Л., Листопад Н., Шпакова В.), 2006р. ПідручникСкачати 210.34 Kb.
Дата конвертації19.02.2016
Розмір210.34 Kb.
Календарно-тематичне планування з математики

І семестр (4 години на тиждень)

Програма :Математика (авт. Богданович М., Кочина Л., Листопад Н., Шпакова В.), 2006р.

Підручник: Богданович М.В. Математика:Підруч. для , 4 кл. – К.: Освіта, 2004

уроку

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Мета і завдання

Матеріал у підручникуПовторення матеріалу і вивчення письмового множення та ділення у межах 1000

1Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення і ділення.
Задачі на знаходження четвертого пропорційного і на зменшення числа в кілька разів


Ознайомити учнів з підручником;повторити нумерацію трицифрових чисел,зв'язок дій додавання і множення,таблицю множення;удосконалювати вміння розв’язувати задачі на зведення до одиниці

№1-9

2Нумерація трицифрових чисел. Множення і ділення з числами
1 та 0. Множення і ділення суми на число та ділення числа на
добуток. Розв'язування задачі двома способами


Повторити способи читання і записування трицифрових чисел,значення цифри залежно від її місця у запису числа,розкладання чисел на розрядні доданки,таблицю ділення;розвивати уміння розв’язувати задачі двома способами.

№ 10-18

3Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Ознайомлення з розміщенням відрізків на площині, у просторі


Удосконалювати вміння знаходити значення буквених виразів, розв’язувати задачі на знаходження третього доданка; закріпити поняття про вертикальне і горизонтальне положення відрізків.

№ 19-26

4Письмове множення на одноцифрове число. Задачі, обернені до
задач на знаходження суми двох добутку

Повторити прийоми письмового множення трицифрового числа на одноцифрове;удосконалювати обчислювальні навички,вміння розв’язувати складені задачі

№ 27-34

5Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число. Дії з іменованими числами. Задачі на зведення до одиниці


Формувати навички ділення з остачею;закріплювати знання табличного ділення;вправляти у письмовому діленні на одноцифрове число,розв’язуванні задач на застосування письмового ділення на одноцифрове число

№ 35 -44

6Письмове ділення на одноцифрове число. Знаходження частини числа. Задачі на знаходження частини числа

Формувати вміння розв’язувати задачі,які включають знаходження частини числа;закріплювати навички ділення трицифрового числа на одноцифрове


(№ 45-53).

7Знаходження числа за його частиною. Перевірка письмового
ділення множенням

Формувати вміння розв’язувати задачі,які включають знаходження числа за його частиною;закріплювати навички ділення на одноцифрове число

(№ 54-63).


8
Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі, що містять
знаходження частини числа або числа за його частиною


Вправляти учнів у розв’язуванні задач,які включають знаходження частини числа або числа за його частиною;закріплювати навички ділення та множення трицифрових чисел на одноцифрові

(№64-71).


9Письмове множення на двоцифрове число. Вправи з нерівностями. Розв'язування задач


Ознайомити з письмовим множенням на двоцифрове число;формувати уміння розв’язувати задачі,нерівності

(№ 72-88).

10Письмове ділення на двоцифрове число. Складені задачі з різницевим і кратним порівнянням чисел

Ознайомити учнів з письмовим діленням на двоцифрове число;вправляти у розв’язуванні задач на різницеве і кратне порівняння чисел

(№ 89—98).


11Письмове ділення на двоцифрове число. Ділення з остачею.
Складені задачі, що містять знаходження частини числа


Вправляти учнів у письмовому діленні на двоцифрове число, розв’язуванні задач з методом складання виразу

(№ 99-106).

12Контрольна робота

Перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом
13
Аналіз контрольної роботи.Узагальнення та систематизація знань. Тематичне оцінювання

Проаналізувати виконану роботу
Нумерація

Багатоцифрових чисел

Чотирицифрові числа

14Утворення, називання і читання чотирицифрових чисел у межах 2 000. Розв'язування задач

Ознайомити з утворенням називанням і читанням чотирицифрових чисел у межах двох тисяч;повторити правило множення двоцифрових чисел на одноцифрове число та розв’язування задач,які включають збільшення(зменшення)числа в кілька разів або на кілька одиниць

(№ 107-117).

15Читання і записування чотирицифрових чисел у межах 2 000.
Лічба тисячами до 10 000. Розв'язування задач

Утворення і читання чотирицифрових чисел. Розкладання чи¬сел на розрядні доданки. КутОзнайомити учнів із записом чотирицифрових чисел у межах двох тисяч;навчити лічити тисячами до 10 тисяч; повторити способи поза табличного ділення двоцифрових чисел на одноцифрове число;формувати вміння складати задачі

(№ 118-135).


16Читання і записування чотирицифрових чисел. Утворення чотирицифрових чисел із розрядних доданків. Розв'язування за
дач двома способами Побудова кола. Вимірювання радіуса. Задачі з буквеними данимиОзнайомити з правилом записування будь-якого чотирицифрового числ;закріплювати вміння учнів читати чотирицифрові числа;повторити знаходження частини числа і числа за його частиною,розв’язувати задачі двома способами

(№ 136-155).


17Читання і записування п'ятицифрових чисел у межах 20 000. Письмове додавання трицифрових чисел. Нерівності


Ознайомити з утворенням,називанням,читанням і записуванням п’ятицифрових чисел у межах 20 тисяч;повторити правило письмового додавання трицифрових чисел;вправляти учнів у розв’язуванні задач на знаходження третього доданка

(№156-166).

П'ятицифрові числа

18Читання і записування чисел у межах 20 000. Утворення числа
20 000. Лічба десятками тисяч до 100 000. Письмове віднімання
трицифрових чисел. Обчислення периметра трикутникаФормувати уміння читати і записувати числа в межах 20 тисяч;лічити десятками тисяч до 100000 і навпаки;повторити прийоми письмового віднімання трицифрових чисел;удосконалювати обчислювальні навички

(№167-175).

19Читання і записування п'ятицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Письмове додавання і віднімання трьох компонентів . Порівняння чисел. Перетворення іменованих чисел. Розв'язування задач

Формувати уміння читати і записувати п’ятицифрові числа,менші від 100 000;виконувати дії над круглими числами;удосконалювати обчислювальні навички і вміння учнів розв’язувати задачі .Формувати уміння порівнювати багатоцифрові числа в межах 100 000;

(№176-193).


Шестицифрові числа


20Нумерація шестицифрових чисел у межах 200 000. Повторення
письмового ділення на одноцифрове число

Формувати уміння читати і записувати шестицифрові числа у межах 200 тисяч,розкладати їх на розрядні доданки;закріплювати обчислювальні навички і вміння розв’язувати задачі;провести роботу над помилками,допущеними під час тематичного опитування

(№ 194-203).


21Читання і записування чисел у межах 200 000. Утворення числа
200 000. Лічба сотнями тисяч. Мільйон. Перетворення іменованих чисел. Нумерація шестицифрових чисел.

Клас. Таблиця розрядів і класів. Розв'язування задач).Навчити учнів лічити сотнями тисяч до 10 сотень тисяч;ознайомити із новою лічильною одиницею – мільйоном;повторити перетворення одиниць вимірювання довжини,усні прийоми обчислень множення і ділення;удосконалювати вміння розв’язувати задачі

(№ 204-228).


22

23
Читання і записування шесгицифрових чисел. Множення і ділення
на 10,100,1000. Розв'язування складених задач .Задачі, що розв'язуються
за допомогою відношення

Закріплювати уявлення учнів про класи одиниць і тисяч,їх розрядну структуру,вміння читати,записувати числа в межах мільйонів;формувати вміння множити і ділити числа на 10,100,1000. розв’язувати задачі способом відношення

(№229-249)


24Десяткова система числення. Збільшення (зменшення) числа у
10,100,1000 разів

Узагальнити уявлення про десяткову систему числення ,правила читання і запису багатоцифрових чисел;повторити способи розв’язування рівнянь;формувати вміння розв’язувати задачі

(№ 250-258).


25Контрольна робота.


Перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом
26
Аналіз контрольної роботи Узагальнення та систематизація знань

Тематичне оцінювання

Проаналізувати виконану роботу
Одиниці вимірювання величин

27Одиниці вимірювання довжини.
Перетворення одиниць вимірювання довжини


Систематизувати знання учнів про основні одиниці вимірювання довжини;формувати обчислювальні навички учнів та вміння розв’язувати задачі способом відношення

(№ 259-268).

28Одиниці вимірювання маси. Перетворення одиниць вимірю
вання маси. Задачі, що розв'язуються за допомогою відношення


Систематизувати знання учнів про одиниці вимірювання маси;формувати уміння замінювати одиниці вимірювання маси іншими;вправляти у розв’язуванні задач способом відношення

(№ 269-279).

29Заміна одних одиниць вимірювання величин іншими. Розв'язування задач на дві дії та складання обернених задач

формувати уміння замінювати одні одиниці вимірювання довжини та маси іншими;вправляти у розв’язуванні задач,знаходженні значень виразів

(№280-
289).


30Одиниці вимірювання часу. Перетворення одиниць вимірювання часу. Задачі, що розв'язуються за допомогою відношенняСистематизувати уявлення учнів про одиниці вимірювання часу;закріплювати уміння учнів переходити від одних одиниць вимірювання до інших

(№ 290-300).

Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

Додавання і віднімання натуральних чисел

31Дія додавання. Закони додавання. Табличне і поза табличне додавання


Узагальнити уявлення учнів про дію додавання та її закони,а також задачі на додавання та способи їх розвязання

(№301-308).

32Дія віднімання. Властивості дії віднімання та їх використання для обчислень


Узагальнити уявлення про дію віднімання,закріпити розв’язувати задачі на віднімання;повторити прийоми письмового віднімання трицифрових чисел

(№ 309-316).

33Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел.
Розв'язування рівнянь

Ознайомити учнів з прийомами письмового додавання і віднімання багатоцифрових чисел у межах мільйона; закріплювати вміння учнів розв’язувати задачі та рівняння

(№317-323).

34Перевірка віднімання додаванням і додавання відніманням Складені задачі на знаходження невідомого доданка

Розв'язування рівняньОзнайомити учнів з випадком віднімання багатоцифрових чисел,коли зменшуване містить кілька нулів;закріплювати уміння виконувати перевірку дій,розв’язувати задачі

(№ 324-337).

35Знаходження різниці, якщо зменшуване містить кілька нулів.
Додавання кількох доданків. Задачі на обчислення периметра
трикутника


Закріплювати вміння учнів застосовувати сполучний і переставний закони додавання для зручних обчислень та виконувати додавання і віднімання багатоцифрових чисел письмово;вправляти у розв’язуванні задач

(№338—346).

36Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня.
Задачі з буквеними даними

Самостійна робота..Тематичне оцінювання

Закріплювати вміння учнів виконувати дії додавання івідніманя над багатоцифровими числами;навчати узагальнених прийомів розв’язування задач

(№ 347-355).


Додавання і віднімання іменованих чисел

37Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях
довжини і маси. Задачі на зведення до одиниці


Ознайомити із прикладами письмового додавання і віднімання іменованих чисел,виражених в одиницях вимірювання довжини та маси;закріплювати вміння розв’язувати задачі вивчених видів

(№356-363).

38Круглі числа. Складання виразів за задачами з буквеними даними. Периметр прямокутної ділянки

Ознайомити учнів з круглими числами;узагальнити прийоми розв’язування задач;закріплювати вміння знаходити периметр прямокутних ділянок за планом

(№364—371).

39Застосування способу округлення чисел при додаванні та відніманні. Задачі на дві дії, що містять знаходження невідомого множника. Побудова кола, поділ його на частини


Ознайомити з прийомом округлення при додаванні і відніманні;закріплювати навички письмового додавання і віднімання багатоцифрових чисел,вміння розв’язувати задачі

( № 372-380).

Швидкість. Час. Відстань

40Швидкість. Одиниці швидкості. Задачі на знаходження швидкості руху

Ознайомити учнів з поняттям «швидкість руху»,простими і складеними задачами на знаходження швидкості

(№ 381-388).

41Задачі на знаходження відстані за даними швидкістю і часом.
Ускладнені задачі на зведення до одиниці

Ознайомити учнів зі способом визначення відстані за відомими швидкістю і часом;формувати вміння розв’язувати задачі на основі творчих видів роботи;розвивати обчислювальні навички

(№ 389-397).


42Задачі на знаходження часу за відомими відстанню і швидкістю. Дії з іменованими числами

Ознайомити учнів зі способом визначення часу за відомими швидкістю і відстанню;повторити виконання дій над іменованими числами

(№ 398—407).


43Об'ємні геометричні тіла та їх назви. Розгортка куба.1 Прості й
складені задачі на знаходження швидкості, часу і відстані. Дії з іменованими числами


Узагальнити зв’язки між відстанню,часом і швидкістю;закріплювати вміння учнів розв’язувати задачі на обчислення згаданих величин,виконувати дії над іменованими числами;ознайомити з назвами геометричних тіл

(№ 408-418).

44Контрольна робота.


Перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом
45Аналіз контрольної роботи. Узагальнення та систематизація знань

Тематичне оцінювання

Проаналізувати виконану роботу
Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число

Множення на одноцифрове число

46Дія множення. Закони множення та
їх застосування. Розв'язування задач на рух


Узагальнити уявлення про дію множення;повторити взаємозв’язки між величинами «відстань», «швидкість», «час»;перевірити обчислювальні навички та вміння розв’язувати задачі,рівняння,нерівності.

(№ 419-429).

47Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові (алгоритм множення). Розв'язування задач на рух


Ознайомити учнів з письмовим множенням багатоцифрових чисел на одноцифрові,формувати уміння розв’язувати задачі

(№430-438).

48Множення у випадку кількох нулів у першому множнику.
Розв'язування задач із двома буквеними даними


Ознайомити учнів з випадком письмового множення,коли всередині першого множника є нулі;формувати уміння розв’язувати задачі двома способами

(№ 439-446).

49

50
Множення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями.
Задачі на спільну роботу

Самостійна робота.
Ознайомити учнів із способом письмового множення круглих чисел; підготувати учнів до тематичного опитування; провести підготовчу роботу до розв’язування задач на спільну роботу

(№ 447-464).

Площа фігури. Одиниці вимірювання площі

51Площа фігури. Квадратний сантиметр. Задачі, аналогічні до за
дач на спільну роботу

Ознайомити учнів із поняттями «площа фігури», «квадратний сантиметр». Закріплювати вміння учнів знаходити значення виразів на сумісні дії. Вчити розв’язувати задачі на спільну роботу

(№ 465-471).


52Правило обчислення площі прямокутника та його застосування.
Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу


Ознайомити учнів із правилом обчислення площі прямокутника. Закріплювати вміння учнів розв’язувати задачі на спільну роботу,знаходити значення невідомого у нерівностях, записувати вирази та знаходити їх значення

(№ 472-481).

53

54
Обчислення площі прямокутника. Розв'язування задач, пов'язаних із площею прямокутника

Одиниці вимірювання площі. Задачі, які містять дії над величинами, вираженими в одиницях площіВчити учнів розв’язувати задачі на обчислення площі прямокутника.Закріплювати вміння знаходити значення площі прямокутника. Закріплювати вміння знаходити значення виразів на сумісні дії,розв’язувати задачі на спільну роботу

(№482—497).


55Обчислення площі прямокутних ділянок за планом. Розв'язування задач


Вчити учнів обчислювати площі прямокутних ділянок,розв’язувати прості і складені задачі на знаходження площі прямокутника.вправляти учнів у складанні виразів та знаходженні їх значень.

(№ 498-505).

56Знаходження довжини сторони прямокутника за даною площею та відомою стороною

Закріплення вивченогоОзнайомити учнів із знаходженням однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною.Вправляти учнів у розв’язуванні задач,аналогічних до задач на спільну роботу. Вчити учнів ділити іменоване число на іменоване.

(№506-513).


57Обчислення площі фігур за допомогою палетки. Задачі, пов'язані

з площею прямокутника. Площа поверхні кубаДати поняття про обчислення площі фігур за допомогою палетки,вчити користуватися нею для обчислення площі невеликих фігур. Вправляти учнів у розв’язуванні задач,пов’язаних з площею прямокутника, удосконалювати вміння знаходити значення виразів на сумісні дії

(№514—522).

58Контрольна робота

Перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом
59
Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація

знань учнів. Тематичне оцінюванняПроаналізувати виконану роботу


Ділення на одноцифрове число

60Дія ділення. Властивості частки. Задачі, що розв'язуються дією ділення


Дати поняття про дію,обернену до множення.Повторити назви чисел при діленні. Ознайомити учнів з тим,що у множині натуральних чисел дія ділення не завжди виконується. розкрити властивості частки

(№523-533).

61Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові числа (загальний
випадок). Ускладнені задачі на зведення до одиниці


Ознайомити учнів із діленням багатоцифрових чисел на одноцифрове. Закріплювати вміння учнів розв’язувати задачі та знаходити значення виразів на сумісні дії

(№534—543).

62Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Дії з іменованими числами. Задачі на зведення до одиниці


Закріплювати вміння учнів ділити багатоцифрові числа на одноцифрові, удосконалювати вміння учнів розв’язувати задачі на зведення до одиниці. Вправляти учнів у діленні іменованих чисел

544-552).

63Перевірка ділення множенням. Розв'язування рівнянь. Усклад
нені задачі на зведення до одиниці


Закріплювати вміння ділити багатоцифрові числа на одноцифрові. повторити способи перевірки дії ділення. Вправляти учнів у розв’язуванні задач на зведення до одиниці

(№553-561).

64Підсумковий урок за семестр

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка