Програма : Українська мова (авт. Вашуленко М., Ґудзик І., Пономарьова К., Прищепа О., МартиненкоВ.), 2006рСкачати 109.49 Kb.
Дата конвертації19.02.2016
Розмір109.49 Kb.
Календарно – тематичне планування з української мови

2013 – 2014 н.р.

ІІ семестр (3 години на тиждень)

Програма : Українська мова (авт. Вашуленко М., Ґудзик І., Пономарьова К., Прищепа О., МартиненкоВ.), 2006р.

Підручник: Вашуленко М.С., Дубовик С.В., Мельничайко О.І., Скуратівський Л.В. Рідна мова:Підруч. для , 4 кл. – К.: Освіта, 200

(у двох частинах)

з

Дата

Зміст уроку

Дом.

завд.

Примітка


Прикметник (продовження)

65

14.01

Відмінювання прикметників у множині. Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників у множині, Вимова і написання слова юннати

с.5,

впр. 5


Числівник (4 год.)

66

15.01

Числівник як частина мови. Вимова і написання слів футбол, футболіст

с.11, впр.15
67

17.01

Спостереження за функціональною роллю числівників у мовленні. Написання оголошення. Вимова і написання слів п’ятсот, фонтан

с.13, впр.19
68

21.01

Урок розвитку зв’язного мовлення. Власна оцінка поведінки героїв прочитаного тексту. «Каїн і Авель» (Легенда)


69

22.01

Практичне ознайомлення з формами родового відмінка числівників 50, 60, 70, 80. Складання усного опису ластівки за малюнком. Вимова і написання слів тонна, температура

с.18, впр.27

Частини мови. Займенник (8 год.)

70

24.01

Займенник як частина мови.

с.21 впр.3371

28.01

Особові займенники. Вживання особових займенників у текстах. Складання речень за малюнками.

с.25 впр.40
72

29.01

Займенники 1-ї особи однини і множини. Написання займенників з прийменниками.

с.30 впр.51
73

31.01

Займенники 2-ї особи однини і множини.

Зошит

с.ЗЗ, впр.57
74

04.02

Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір за зачином.


75

05.02

Займенники 3-ї особи однини і множини. Вживання особових займенників у текстах.


с.37, впр.65
76

07.02

Повторення та узагальнення вивченого про займенник.

с.41, впр.76
77

11.02

Перевірка знань з мови №3. ( « Прикметник. Числівник. Займенник»)

Тематичне оцінювання.
Частини мови. Дієслово (21 год.)

78

12.02

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про дієслово як частину мови. Роль дієслів у реченні.

с.44, впр.80
79

14.02

Зв'язок дієслова в реченні з іншими частинами мови. Написання частки не з дієсловами, Вимова і написання слова дисципліна

с.47, впр.87
80

18.02

Урок розвитку зв’язного мовлення . Стислий переказ тексту


81

19.02

Неозначена форма дієслова.

с.49, впр.91
82

21.02

Змінювання дієслів за часами і числами. Дієслова, вжиті у прямому і переносному значенні

с.52, впр.96
83

25.02

Дієслова, які означають незавершену і завершену дію.

с.55, впр.102
84

26.02

Дієслова теперішнього часу. Визначення числа і особи дієслів теперішнього часу.

с.58, впр.109
85

28.02

Дієслова майбутнього часу. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами. Зошит

с.61, впр.113
86

04.03

Урок розвитку зв’язного мовлення . Вибірковий переказ тексту.

87

05.03

Перевірна робота. Текстовий диктант

Тематичне оцінювання88

07.03

Аналіз перевірної роботи. Перша і друга дієвідміни дієслів. Особові закінчення дієслів.

с.63, впр.11889

11.03

Правопис особових закінчень у дієсловах першої особи.

с.66, впр.122
90

12.03

Правопис особових закінчень у дієсловах другої особи.

с.69, впр.129
91

14.03

Правопис особових закінчень у дієсловах третьої особи.

с.72, впр.136
92

18.03

Урок розвитку зв’язного мовлення . Детальний переказ тексту.

93

19.03

Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів минулого часу за родами і числами. Складання усного твору.

с.74, впр.140
94

21.03

Вправи на визначення роду дієслів минулого часу.

Зошит

с.75, впр.144
95

01.04

Значення дієслівна –ся (-сь) . Складання розповіді за малюнком.

с.78, впр.148
96

02.04

Вимова і правопис дієслів на –ся. Складання речень за схемами. Розбір дієслова як частини мови.


с. 79, впр.151
97

04.04

Повторення вивченого про дієслово. Розбір дієслова як частини мови.

С.81

Впр.155

98

08.04

Перевірка знань з мови №4 («Дієслово»).

Тематичне оцінювання.
Частини мови. Прислівник (10 год.)

99

09.04

Аналіз перевірної роботи. Поняття про прислівник як частину мови. Порівняльна характеристика прислівників і прикметників. Основна граматична ознака прислівників. Правопис найуважніших прислівників Вимова і написання слів учора, вчора, сьогодні, завтра. післязавтра

с.85, впр.161
100

11.04

Урок розвитку зв’язного мовлення .

Контрольний детальний переказ.

101

15.04

Аналіз перевірної роботи. Прислівник - незмінна частина мови. Прислівники - антоніми, їхня роль у мовленні.

с.87, впр.166
102

16.04

Практичне ознайомлення з формами ступенів порівняння прислівників, без уживання термінів Утворення прислівників за допомогою суфіксів -о, -е

с.89, впр.171
103

18.04

Роль прислівників - синонімів і прислівників – антонімів у мовленні. Складання письмової розповіді про веселку.

с.93, впр.181
104

22.04

Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками. Усне продовження казки. Вимова і написання слів щовечора, щоранку, щоночі, щохвилини

с.96, впр.186

105

23.04

Роль прислівників у художніх та науково – популярних текстах, Вимова і написання слів спереду, ззаду

с.98, впр.191
106

25.04

Урок розвитку зв’язного мовлення . Складання казки за серією малюнків .


107

29.04

Перевірна робота. Текстовий диктант.

108

30.04Аналіз перевірної роботи. Узагальнення вивченого про прислівник. Колективне складання письмових описів ( художнього і наукового) ранньоквітучої рослини. Зошит

Тематичне оцінювання

с.103, впр.199Повторення вивченого в 1-4 класах (11 год.)

109

06.05

Повторення вивченого про текст, основну думку тексту, заголовок. Повторення вивченого про звуки мовлення, позначення їх буквами.

с.104

впр.202


110

07.05

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про спільнокореневі слова,будову слів. Складання розповіді за поданими словами.

с.106

впр.208

111

13.05

Державна підсумкова атестація з української мови.112

14.05

Аналіз перевірної роботи. Спостереження за інтонацією та змістом речень, різних речень за метою висловлювання. Речення, ускладнені однорідними членами речення . Встановлення зв'язків слів у реченні.

с.110

впр.217

113

16.05

Урок розвитку зв’язного мовлення . Складання тексту-опису .

114

20.05

Спостереження за роллю дієслів у реченнях. Граматичний аналіз дієслівних форм різних часів

с.112

впр.223115

21.05

Перевірна робота. Списування116

23.05

Аналіз перевірної роботи. Конструктивні вправи на нормативне вживання в мовленні граматичних форм вивчених частин мови.

с.112

впр.226117

27.05

Повторення вивченого про функціональне значення в мовленні різних частин мови. Перевірна робота. Аудіювання № 2

с.115

впр.232


118

28.05

Урок розвитку зв’язного мовлення . Твір з обґрунтуванням власної думки «Моя мрія»

с.116

впр.235


119

30.05

Колективне складання усної розповіді на тему «Наш рідний край» Підсумковий урок за рік.

Зошит

Тематичне оцінювання

ІІ семестр

Річна


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка