Програма для 5 класу складається з розділівСторінка1/5
Дата конвертації05.03.2016
Розмір0.8 Mb.
  1   2   3   4   5
5 клас «Дорогою Віри, Надії, Любові» (34 години).

Програма для 5 класу складається з розділів:

Вступ до курсу. Християнська етика – відображення найвищих чеснот християнства ( 3 години).

РОЗДІЛ 1. Віра в житті людини.(8 годин).

РОЗДІЛ 2. Надія на Бога як основа християнського життя ( 6 годин).

Розділ 3. Християнська любов як основа гуманістичних стосунків людей у сучасному світі (17годин).
№ з/п

к-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

Вступ до курсу. Християнська етика – відображення найвищих чеснот християнства ( 3 год.)

1

1


Тема1 .

Християнська етика – наука про християнську мораль.

Добро і зло у морально-етичних системах різних народів світу. Релігійна етика: поняття «церква», «релігія», «віра» і «Бог». Визначення поняття сакрального. Адаптація до сприйняття учня поняття «religare». Любов як сутність Бога у різних релігіях.

Василь Симоненко,

«Ти знаєш, що ти - людина?»


Учень/учениця:

 • ознайомлюється з категоріями етики, моралі та їх виявів у різних культурно-історичних традиціях (на прикладі порівняння західної етики людини та східної етики природи).

- знає про різні віросповідання;
 • розрізняє поняття світської та релігійної етики, розмежовує категорії церкви як організації, релігії як системи поглядів, віри як стану душі та Бога як втілення сакрального.
 • вміє визначати поняття «сакральне» (священне» та розпізнає його символи (ікона, молитва, ритуал тощо).

.


2

1

Тема 2.

«Віра», «Надія», «Любов» - найголовніші християнські чесноти.
Віра як стан переконання та надія як стан сподівання. Любов як спільний знаменник усіх християнських чеснот.

Любов Яскал-Лосицька,

«Свідчення Віри, Надії, Любові».

Учень/учениця:

- осягає поняття «віри». « надії», «любові» та «мудрості» як вищі християнські чесноти, інтегратором яких є « любов»;
 • навчається на початковому рівні декодувати християнські символи;

 • -розуміє образ Софії на прикладі ікони Марії-Оранти;

 • усвідомлює жертву дітей Софії.
3

1

Тема 3.

Християнські чесноти в

символах.

Серце – символ Любові, хрест – символ Віри, якір – символ Надії.

Петро Романенко,

« Віра, Надія, Любов»

Учень/ учениця:

 • розуміє смисл зображень та правильно їх відтворює;

 • використовує знання з інших навчальних предметів для доведення власних міркувань;

 • усвідомлює роль християнських чеснот.


РОЗДІЛ 1.

Віра в житті людини


4

1

Тема 4.

Віра як стан душі релігійної та нерелігійної людини.. Відмінність віри у Бога від інших різновидів віри (у себе, у природу, у Батьківщину). Віра і сумнів: робота над збереженням віри. Органічність віри як власне людської якості. Віра в культурі і суспільстві.
Євангельські приклади віри як основи чуда.

Святі і праведні люди (на прикладі подвигів святих з агіографічної літератури, зокрема діянь Віри, Надії, Любові та їх матінки Софії).

Аналіз вірша:
Надія Гуменюк, «Віра, Надія,

Любов»;


Учень/учениця:

- розуміє та коментує зміст поняття віри та її символів: «серце», «хрест»;

- розрізняє й порівнює різні види віри та усвідомлює переваги релігійної віри як основи ціннісного становлення особистості;


 • усвідомлює значення подвигу як героїчного вчинку, здійсненого з метою захисту віри в ідеал;

- знає напам’ять « Віра, Надія, Любов» Надії Гуменюк.5

1

Тема 5.

Символічне зображення віри – хрест.
Суть цього символу «Діла Віри, сповнені Любові».

Визначення змісту вислову «Віра без діл – мертва». Хрест як символ ідеї жертви (поняття спокутування та висновок про необхідність жертвувати собою заради Іншого).

Хрест як символ спасіння. Різні форми хреста.
Аналіз твору:

Лідія Дяченко,«Мій скарб».


Учень/учениця:

- розуміє зв'язок між зображенням хреста та християнською вірою;

- вміє знайти і пояснити художні засоби, з допомогою яких письменники втілюють образи християнських чеснот у літературі;

- володіє навиками висловлювати власні роздуми про щастя і шляхи до нього, про цінності, які потрібно берегти в сучасному світі;

- усвідомлює роль почуття дружби, допомоги, самопожертвування в житті людини;

- усвідомлює необхідність дієвої віри.

- використовує знання з історії й літератури про Хрещення Русі,

- розуміє значущість сили натільного хреста;

- вміє виразно читати й коментувати поезії, характеризувати образи-символи.


6

1

Тема 6.

Нести свій хрест.

Значення вислову « нести свій хрест». Як розуміння цього вислову допомагає людині в житті.

Леонід Полтава,

« Охрестилась Україна».


Учень/учениця:

- розуміє, що хрест – то Божий дар і вміє прокоментувати цей вислів;

- вміє вдумливо читати й аналізувати притчі з урахуванням їх жанрової специфіки;

- усвідомлює особливе призначення на землі кожної людини, формування і збереження індивідуальних особливостей людини як важливих чинників її майбутньої максимальної самореалізації;

- навчається позбавлятися самовпевненості та самозакоханості.


7

1

Тема 7.

Віра без діл мертва.

Значення змісту висліву « Віра без діл мертва».

Діла віри сповнені любові.

Якою має бути віра і в чому вона проявляється. Чи можна вважати людину віруючою тільки тому, що вона носить хрест, ходить до храму, молиться?

Микола Сингаївський,

« Все починається з малого».


Учень/учениця:

- розуміє звۥязок між зображенням хреста та християнською вірою;

- володіє навиками висловлення власних роздумів про щастя і шляхи до нього, про цінності, які потрібно берегти в сучасному світі;

- усвідомлює роль почуття дружби в житті людини, вміння бачити красу навколо, цінувати доброту;

- усвідомлює необхідність дієвої віри.8

1

Тема 8.

Талант людини як Божий дар.

Відмінність віри в себе від самовпевненості і гордині.

Значення висліву «закопати талант в землю».

Грицько Дойка,

« Хвастунець»

Учень/учениця:

 • розуміє, що талант – то дар Божий;

 • вміє коментувати цей вислів;

 • вміє вдумливо читати і коментувати прочитані твори;

 • Знає вірш « Хвастунець» напамۥять.9


1

Тема 9.

Віра і марновірство.

Поняття заборони як морального припису. Страх як основа дії заборони. Страх у собі, але не за себе. Види страху. Сором і провина: порівняння станів. Сором перед Іншим та вина перед собою. Зовнішнє і внутрішні є. Страх Божий як внутрішня провина й трепет , але не боязнь. Відмежування боязні від трепету як сакрального стану. Заборона не як зовнішній примус, а як внутрішнє табу. Розмежування наміру і вчинку: християнська етика про перевагу наміру над вчинком у системі оцінювання добрих і поганих дій.Учень/учениця:

- усвідомлює відмінність сорому як почуття ніяковості від вини як почуття мук совісті; почуття боязні перед фізичним покаранням від почуття трепету як синтезу благоговіння і довіри до Бога;

- усвідомлює й уміє прокоментувати значення Страху Божого;

- пояснює вплив Божого слова на поведінку людини;

- характеризує стани людської душі;

- наводить приклади з художніх творів і власного життя принагідно до теми уроку;

- усвідомлює відповідальність за власне життя та неприйнятність здійснення ганебних вчинків не тільки в умовах зовнішніх заборон, але й внутрішнього цензору.

1

Узагалюнюючий урок розділу1


РОЗДІЛ 2

Надія на Бога як основа християнського життя10

1

Тема 10.

Християнська надія як дар Божий.

Якір – символ надії.

Тлумачення поняття «надія» у Святому Письмі.

Меланія Павленко-Кравченко,

« Зірка Надії».


Учень/учениця:

- розуміє суть поняття «житєйське море» та походження символу

«корабля»;

- знає, чому символом надії для людини вважається «якір»;

- усвідомлює потребу надії та вміє пояснити значення цієї чесноти;

- вміє визначати прямий і метафоричний зміст символічних образів.

11

1

Тема 11.

Надія як чеснота, що дає спасіння.

Життя кожного в руках Божих.

Псалом 90 ( 1, 698).

Учень/учениця:

- вміє аналізувати вірш;

- знає, чому надія на Бога є провідною зорею життя,

- вміє розрізняти символи гріха і знаки спасіння12

1

Тема 12.

Сила молитви як прояв надії та любові.

Поняття про молитву.

Сила молитви та її місце в житті кожної людини.

Культ Покрови в Україні.
Юрій Бабенко, « Подячна молитва», Олеся Коваль

« Молитва».

Учень/учениця:

 • використовує знання з історії України, української та світової літератур, для доведення власних міркувань щодо « сили молитви»;

 • розуміє значущу силу молитви в житті людини;

 • уміє аналізувати, характеризувати вчинки національних героїв і проводити аналогії з сучасним життям;

 • прагне пізнавати історичне минуле українського народу, виявляє шанобливе ставлення до заповітів наших предків та осмислює їх.


13

1

Тема 13.

Церква як « корабель спасіння».

Церква як обۥєднання громадян..

Що таке «Дім Божий»?

Раїса Обшарська « Церква».Учень/учениця:

 • закріплює попередні знання про Оранту як символ церкви;

 • знає чому церква є « кораблем спасіння»;

 • знає про церкву як суспільний осередок ( обۥєднання громадян);

 • усвідомлює, що храм – це Дім Божий;

14

1

Тема 14.

Образ і поняття храму.

Особливості внутрішнього простору храму.

Юрій Павліш, « Вірою в Тебе».

Учень/учениця:

 • знає призначення головних частин внутрішнього простору храму;

 • знайомиться з канонічним розташуванням ікон в храмах;

 • усвідомлює для чого в храмах запалюють свічки , де їх ставлять і що при цьому промовляють;

 • знає правила поведінки в храмі.
1

Узагальнюючий урок розділу 2.

РОЗДІЛ 3.

Християнська любов як основа гуманістичних стосунків людей у сучасному світі


15

1

Тема 15.

Основна християнська чеснота – любов.

Види любові: до Бога, до батьків і ближніх.

Любов і відповідальність за Іншого.

Б. Ганаго, « Подарунок».


Учень/учениця:

 • розуміє зміст любові як

універсальної духовної сили та основи активності людини у світі собі подібних;

- розуміє і вміє пояснити зміст поняття «ближній»;

- тлумачить поради Євангелія щодо ставлення людини до свого

оточення;

- вміє виразно і вдумливо читати поезії, коментувати відчуття, висловлені в цих творах; співвідносити їх із власними, пережитими особисто;

- осмислює роль родини в житті людини, важливість відповідальності

за Іншого.


16

1

Тема16.
Братерська любов як вищий вид любові.

Ознаки братерської любові: повага, довіра, відповідальність, знання, турбота. Самопожертва як сутність любові: здатність давати, а не брати.
Любов і самореалізація: віддати себе Іншому як спосіб набути себе.
«Любов до ближнього» у сучасному світі

Аналіз творів:

Дмитро Білоус, «Треба ближнього любити»;

Галина Кирпа, « Я бачила»..

Учень/учениця:

- вміє класифікувати види любові з виокремленням братерської як найвищої; • усвідомлює важливість порятунку індивідуальності через відмову від егоїзму заради Іншого.

 • усвідомлює актуальність християнської етики любові у світлі сучасних конфліктних громадянських ситуацій.
17

1

Тема 17.

Любов до Батьківщини.

Що таке патріотизм.

Готовність на самопожертву заради свого народу і країни.

Василь Симоненко,
«Лебеді материнства».


Учень/ учениця:

 • знає приклади з української літератури та історії про подвиги захисників Вітчизни в різні часи;

 • усвідомлює чому герої жертвують своїм життям заради Батьківщини;

 • висловлює своє відношення до героїв і знає, що захищати Батьківщину – це обовۥязок.

18

1

Тема 18.

Матір Божа як прояв Божої любові до нас.

«Оранта – Нерушима Стіна». Образ Пресвятої Богородиці у храмі Софії Київської.

Характеристика ікон Образу Пресвятої Богородиці у храмах міста (на ілюстраціях, мультимедійних слайдах) та вдома

Аналіз вірша Надії Гуменюк,

« Матуся».

Леонід Полтава, « Три матусі».

.

Учень/учениця:

- знає і розуміє значення поняття «Оранта»;

- висловлює враження від сприйняття поезії та від почуттів. що виникли у перебігу уроку;

- виразно читає вірш;


- спроможний провести аналогії із сьогоденням;

- виховує в собі почуття обов’язку і відповідальності;

- розуміє символічний зв'язок між

Софією, Любов'ю та Орантою.19

1

Тема 19.

Нагірна проповідь Ісуса Христа

Євангельські слова Ісуса Христа про любов. Тлумачення любові у християнській традиції.

Заповіді блаженств.

Аналіз вірша Богдана Стельмаха «Не обминай Христа»

Учень/учениця:

- знає і розуміє значення поняття «нові заповіді Ісуса Христа»;

- вміє розрізняти старі заповіді і нову заповідь Любові;

- знає, що таке закон і розуміє необхідність його існування в суспільстві;

- розрізняє любов людську і любов Божу;
- виявляє актуальний зміст і естетичну цінність поезії Б. Стельмаха; аргументує власну оцінку прочитаного;

- виявляє ставлення до власної поведінки й поведінки інших з точки зору християнських , норм заповідей Ісуса Христа;

- відчуває відповідальність перед законом , виховує в собі бажання виконувати заповіді Божі.20

1

Тема 20.

Послання апостола Павла та його гімн любові.

Виокремлення й аналіз усіх сенсів тексту послання.

Розділ 13 Першого послання до Коринфян . Вірш

Івана Франка «Любов».

Учень/учениця:

- знає основний зміст апостольського визначення любові,

- вміє його використовувати принагідно до аналізу творів української художньої літератури;

- володіє вмінням сприймати, аналізувати та інтерпретувати літературний твір у широкому культурному контексті;

- виховує в собі почуття власної гідності, поваги до прав людини, гуманістичних традицій та загальнолюдських цінностей;

- вміє пояснювати християнське уявлення про любов та висловлювати власні міркування про зміст творів, у яких відображено цю чесноту.
21

1

Тема 21.

.

Любов як почуття й основна християнська заповідь.

Значення вислову: «Любові треба навчатися» .

Про любов до друга та любов до ворога. Кого любити легше?

Ірина Савекіна, « Навчи мене».

Учень/учениця:

- поглиблює розуміння ролі та значення любові як основної християнської заповіді, висловлює власне ставлення до цієї християнської чесноти;

- вміє пояснити зміст заповідей та інтерпретувати сенси їхнього змісту, закладені в творах на релігійну тематику;

- усвідомлює важливу потребу уважного ставлення до ближнього, любові до нього;

- уміє пов'язати попередньо засвоєне

апостольське визначення любові зі змістом основної заповіді.
22

1

Тема 22.

Слово Боже як духовна зброя.

Любов як мужність і витривалість у боротьбі.

Образ торговців, вигнаних з храму: за яких обставин віруючий християнин може докладати силу?
Витривалість та войовничість, жорсткість і жорстокість: порівняльний аналіз понять.

Митрополит Іларіон ( Огієнко)

« Над світом Бог».


Учень/учениця:

- використовує знання з історії України про Запорізьке Військо та шанування ним образу Покрови Божої Матері;

- вміє розповідати про вчинки козаків, висловлювати власні оцінки

та міркування, аргументовано їх доводити;

- усвідомлює ключові ознаки лицарських чеснот українських козаків, заповідані як духовний спадок нащадкам;

- осмислює духовний зв’язок із історичним минулим рідного народ;

- розуміє значення виразів «любов не бажає свого, не мислить зла, милосердствує, довготерпить» -. у зв'язку з темою дискусії.


23

1

Тема 23.

Форми любові.

Любов і милосердя.

Любов як основа милосердя у ситуаціях боротьби. Поняття прощення та співчуття. Образи та світоглядні інтерпретації Любові.

Олена Плавенчук, « Проста істина».


Учень/учениця:

 • усвідомлює милосердну природу любові та її універсальний характер;

 • навчається прощати;

 • позбавляється від бінарної опозиції «свої – чужі» та - усвідомлює необхідність ставати на позицію Третього у ворожих стосунках, виявляючи позитивні та негативні сторони кожної із конфліктних сторін.

24

1

Тема 24.

Любов до світу Божого,

світу природи та правильного ставлення до них з боку людини

як важливого прояву діяльної

любові.

Правила поводження людини у світі природи.

Володимир Чубенко,

« Як ми природу захищали».

А. Качан, « Крихта хліба».Учень/учениця:

- розмірковує про гармонійні взаємини з природою та про покликання людини любити світ;

- використовуючи життєвий досвід, - уміє розповідати про домашніх тварин та правила догляду за ними з використанням мультимедійних слайдів;

- наводить уривки з художніх творів,

у яких описано любов людини до природи;

- дає власну оцінку зображуваному; вміє висловлювати свої думки про великий світ природи і місце людини в ньому, висловлювати аргументовані твердження про любов і милосердя;

-усвідомлює турботу про світ природи і рідних людей як неодмінну рису гуманної, гідної поведінки;

- пов'язує найсерйозніші екологічні

проблеми сучасності з порушенням основних норм християнської етики.


25

1

Тема 25.

Боже творіння – природа.

Чи вміємо ми любити природу?

Володимир Чубенко, « Як ми природу захищали».

А Качан, « Крихта хліба».

Учень/учениця:

- розуміє значення світу природи для людини та суспільства;

- вміє вдумливо читати поезії,

знаходити та пояснювати в них художні засоби;

- висловлює своє розуміння іронічного зображення «захисників» природи у вірші В. Чубенка;

- вміє висловлювати міркування про способи вираження любові до рідної землі, дискутує про це;

- розвиває спостережливість,уміє

доводити власну думку;

- знає напам’ять вірш « Липка».


26

1

Тема 26.

«Краса Божої любові – у красі Божого світу».

Аналіз творів:

Тарас Шевченко, «Ой діброво – темний гаю…» ;

Галина Кирпа, « Ну й гарно все придумав Бог».

Учень/учениця:

- вміє образно відтворювати світоглядні уявлення про природу, знає кольори веселки, вміє кольористично описати кожну пору року;

- висловлює міркування про способи відображення краси природи у різних видах мистецтва;

- прагне зберігати й помножувати красу світу природи27

1

Тема 27.

Любов до світу Божого , світу природи в творах українських поетів.

Ліна Костенко, « Усе моє, все зветься Україна».

Марія Шевчук, «Все , що дихає, - славить Бога».

Учень/ учениця:

 • уміє виразно читати поезію;

 • розуміє значення і зміст художніх творів;

 • висловлює своє відношення до Божого світу;

 • уміє милуватися красою природи і відтворювати її у власних малюнках.

28

1

Тема 28.

Віра, Надія, Любов у вашому житті.

Підсумок знань, які одержали впродовж навчального року.

Думки і почуття учнів від вивченого.

Б. Ганаго, « Марічка».

Учень/учениця:

 • усвідомлює чому треба жити і діяти морально;

 • розуміє чому провідниками в житті людей стали високі духовні якості;

 • знає визначення псалмів і вміє пояснити надію на Бога в псалмі 90;

 • усвідомлює, що живе гідно той, хто любить Бога і Людей.
1

Узагальнюючий урок розділу 3.


1

Тестовий контроль навчальних досягнень.
1

Регіональна екскурсія до храмів Києва.
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка