Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України 10 11 класи Профільний рівень Суспільно-гуманітарний напрям, історичний профіль зі змінамиСторінка2/4
Дата конвертації16.03.2016
Розмір0.71 Mb.
1   2   3   41

1


Повторювально - узагальнювальний урок.

Резерв

18

1

116

1
1
10

4

1


2
5


2

12

1


1

10

1


1

12

1


1

20

1


1

20

1


1

18

1


1

20

41

4


5Тема 6. УСРР в період нової економічної політики (1921-1928)
.Криза «воєнного комунізму».

Господарська розруха.

Робітничі страйки.

Селянський рух. “Куркульський бандитизм”.

Причини і масштаби голоду 1921-1923 рр. в південних губерніях України. Діяльність радянських і зарубіжних організацій допомоги голодуючим Півдня України.

Формування нової економічної політики

Перехід до нової економічної політики. В.Ленін. Суть непу. Ставлення до непу різних верств населення і політичних сил. Особливості впровадження непу в Україні.Входження Української СРР до складу СРСР

Договірна федерація. Державний статус України в 1921-1922 рр. Вихід УСРР на міжнародну арену.

Спроба “автономізації” УСРР. Утворення і юридичне оформлення Союзу РСР.

Фіктивність права виходу із складу СРСР.Автономні республіки

Утворення Кримської АСРР у складі РСФРР. Характер кримської автономії. Нова економічна політика в Криму, її особливості. Зв’язки Кримської АСРР з УСРР. Становище українців в Криму.

Утворення Молдавської АСРР у складі УСРР. Територія і національний склад молдавської автономії. Причини її утворення.

Відродження народного

господарства УСРР.

«Ринкова змичка» міста і села.

Відбудова сільського господарства. Кооперативне і колгоспне будівництво.

Відбудова промисловості і

транспорту . Організація управління державною промисловістю.

Грошова реформа 1922-1924 рр.Суспільно-політичне життя

Зміцнення партійної диктатури.

Взаємовідносини Кремля і

Харкова.

Профспілки в системі

влади.


Роль органів безпеки в

суспільно-політичному житті.Криза непу

Боротьба в партійному керівництві щодо подальшого розвитку країни.

Причини проголошення курсу на індустріалізацію.

Повернення до ідеї колективізації сільського господарства.

Штучне створення так званої «кризи» непу. Перша хлібозаготівельна криза зимою 1927-1928 рр. Вихід з кризи за допомогою надзвичайних заходів;

Занепад приватного підприємництва.Культура і духовне життя в роки непу

Українізація (коренізація) та її мета. Г.Гринько, О.Шумський, М.Скрипник. Політика більшовиків у галузі культури. Початок створення «нової інтелігенції». «Філософський пароплав». Пролетарська культура.

Розширення сфери вживання української мови. Опір коренізації.

Народна освіта. Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих та її підсумки. Становище загальноосвітньої школи.

Вища освіта. Ліквідація університетів. «Оробітничення» вищої школи. Мета радянської системи вищої освіти.

Розвиток науки.. Ставлення влади до «буржуазних» вчених. . Наукові товариства. Аграрна і медична наука.

Література і мистецтво Українське національне відродження в літературі. . Літературно-художні об»єднання. Літературна дискусія 1921 -1928 рр.

Здобутки образотворчого мистецтва. Кіно. Світове значення кіномистецтва О.Довженка.

Релігійне життя в Україні. Повсякденне життя. Побут і психологія людей 1920- х рр.


Повторювально - узагальнюваний урок

Резерв

Тема 7. Соціально-економічні та політичні перетворення (1929 – 1938)


Утвердження диктатури Й.Сталіна

Завершення внутріпартійної боротьби в ЦК ВКП(б). Причини перемоги сталінської лінії. Соціально-політична підготовка «великого перелому». Курс на «розгорнуте будівництво соціалізму по всьому фронту».


Сталінська індустріалізація

Проблема темпів і джерел індустріалізації. Дискусія з приводу плану першої п’ятирічки. Директивне господарювання. Репресії проти господарників і спеціалістів.

Спецконтингент ГУЛАГ як структурний підрозділ радянської економіки. “Соціалістичне змагання”. Ізотовський рух. Стахановський рух..

Результати розвитку промисловості України в роки першої і другої п’ятирічок. Товари групи «А» і групи «Б».

Підсумки “великого стрибка”.

Суцільна колективізація сільського

господарства

Хлібозаготівельна криза 1928-1929

рр. Кооперування або колективізація? Поворот до суцільної колективізації.

Розкуркулювання. Опір заможного селянства колективізації. Завершення колективізації основної частини селянських господарств у 1931 -1932 рр. Деградація сільськогосподарського виробництва в одержавлених колгоспах. Доля розкуркулених селян.Голодомор 1932-1933 рр.

Причини голодомору. Голодомор 1932—1933 рр. – геноцид українського народу. Надзвичайна хлібозаготівельна комісія В.Молотова в Україні і Л.Кагановича на Кубані. “Закон про п’ять колосків”. Масштаби та наслідки Голодомору.

Сучасна історіографія про голодомор 1932-1933 рр.

Політвідділи МТС і радгоспів.

Колгоспи в системі командної економіки в 1934 -1938 рр.


Політична система

Основні риси тоталітарного режиму. Комуністична партія – ядро тоталітарної системи. Одержавлення партійного апарату. Ідеологізація суспільного життя . Контроль за засобами масової інформації. Культ вождя.

Конституція СРСР 1936 р. Фіктивний характер конституційних прав і свобод людини.

Конституція УСРР 1937 р. Обмеження політичних і громадянських прав.

Монопольне становище ВКП(б)- КП(б)У в суспільстві.

Система масових організацій. Уніфікація суспільного життя. Дитячі та юнацькі політичні організації.

Масові репресії – невід»ємний елемент сталінської системи управління. «Шахтинська справа», «Спілка визволення України». Ідеологія на службі терору. Соціально-психологічні наслідки терору. 1930-х рр.
Зміни в соціальній сфері

Зміни в соціальному складі населення. Становище робітничого класу. Соціальна диференціація.

Формування партійно-державної номенклатури. Система пільг і привілеїв Матеріальне становище робітників і службовців.

Зміни в соціальній психології селян.

Інтелігенція. Винищення старих кадрів. Формування »пролетарської» інтелігенції.
Стан культури в 1930 - ті рр.

Ідеологічний наступ на культуру.

Освіта. Згортання діяльності національних шкіл. Політизація шкільного життя. Розширення мережі вузів. Відновлення роботи університетів.

Діяльність Академії наук України. Видатні досягнення українських учених.

Згубний вплив сталінщини на розвиток науки.

Література і мистецтво. “Розстріляне відродження”.

“Соціалістичний реалізм” як соціально-психологічний феномен.

Театральне мистецтво.

Політика влади щодо церкви. Ліквідація УАПЦ. Закриття і знищення храмів, культового майна і споруд.

“Культурна революція” та її підсумки.

Повсякденне життя людини в 1930-х рр. Психологічний стан українського суспільства.

Становище церкви в атеїстичній державі.Повторювально - узагальнювальний урок

Резерв

Тема 8. Західноукраїнські землі у міжвоєнний період (1921-1938)

Українські землі у складі Польщі

Правовий статус Східної Галичини. Становище північно - західних земель.

( Волинь, Полісся, Підляшшя). Спроби денаціоналізації українського населення. Еміграція і її масштаби.

Характер розвитку промисловості.

Західноукраїнська кооперація. Аграрні відносини.

Погіршення економічного становища населення під час кризи 1929 -1933 рр.

Створення Української військової організації, її діяльність. Є.Коновалець. “Пацифікація”.

Політичні партії у Східній Галичині. Українське національно-демократичне об’єднання. Спроби україно-польського діалогу.

Компартія Західної України.

Утворення Організації українських націоналістів (ОУН). Методи діяльності ОУН. С.Бандера. Інтегральний націоналізм.Українські землі у складі Румунії

Анексія Румунією українських

земель. Характер політики румунського уряду щодо українців. Татарбунарське повстання.

Діяльність політичних партій. Українська національна партія. Діяльність радикальних національних груп.


Закарпаття у складі Чехо – Словаччини

Входження Закарпаття до складу

Чехо - Словаччини. Український національно-культурний рух.

Особливості політичної боротьби в Закарпатті; русофільство, русинство, українофільство.

Надання автономії Карпатській Україні. Створення Карпатської Січі. Проголошення незалежності Карпатської України. А.Волошин.

Вторгнення угорських військ у Закарпаття.Культурне життя

Стан освіти на західноукраїнських

землях.

Наукове товариство ім. Т.Шевченка. Розвиток літератури і мистецтва. Українське суспільство і

церква.

Повсякденне життя.Наш край

( 1900-1938 рр.)

Адміністративно-територіальний поділ.

Розвиток промисловості та сільського господарства.

Перша світова війна. Життя на фронті і в тилу.

Події Української революції на території краю 1917-1921 рр..

Діяльність політичних партій.

Ставлення місцевого населення до політичних та соціально-економічних подій.

Життя населення краю в період індустріалізації, колективізації.

Суспільно-політичний рух.

Особливості культурних процесів. Культурні здобутки.

Зміни у повсякденному житті населення краю.

.

Повторювально - узагальнювальнийурок

Повторення
Резерв

11 клас

(140 годин)

Вступ

Періодизація курсу.

Загальна характеристика історичного періоду 1939-2010 рр.

Поняття про інформаційне суспільство.

Україна в умовах європейських та світових інтеграційних процесів після розпаду СРСР.

Місце і роль України в сучасному геополітичному просторі.

Організація навчальної діяльності учнів. Основні вимоги до оцінювання знань учнів. Державна підсумкова атестація.


Тема 1.Україна в Другій

світовій війні (1939-1945)
Міжнародні відносини у 1939-першій половині 1941 рр.

Агресивний курс гітлерівської Німеччини.

Пакт Молотова - Ріббентропа. Розподіл сфер інтересів між СРСР і Німеччиною .

Початок німецько-польської війни, її перетворення в Другу світову війну.

Включення до складу СРСР анексованої у Польщі території Західної України. “Золотий вересень“.

Ідеологічне оформлення радянського вторгнення в Польщу як возз’єднання братніх народів.

Радянсько-німецький договір про дружбу і кордон.

Встановлення німецької окупаційної влади на території Холмщини, Підляшшя, Лемківщини. Політика нацистської адміністрації щодо українців і поляків.

“Визвольний похід“ Червоної армії в Бессарабію і Північну Буковину.

Включення цих територій і

новоутвореної Молдавської РСР до складу УРСР.

Ліквідація автономної Молдавської республіки у складі України.
УРСР напередодні агресії (1939- перша половина 1941 рр.)

Встановлення радянської влади в Західній Україні. Утворення нових областей. Масові репресії органів державної безпеки.

Соціально-економічна політика радянської влади в новоутворених областях.

Підготовка СРСР до війни. Заходи по зміцненню обороноздатності. Посилення потенціалу військових округів на території України.

Мілітаризація економіки.

Особливості економічного розвитку УРСР.

Заходи щодо посилення трудової дисципліни.
Перший етап німецько-радянської війни

Розрахунки А.Гітлера на «бліцкриг» на Східному фронті. План “Барбаросса “. Україна в планах окупантів.

Німеччина та її союзники у війні проти Радянського Союзу. Сили сторін.

Вторгнення військ Німеччини та її союзників в СРСР.

Створення нового співвідношення сил у Другій світовій війні. СРСР у складі антигітлерівської коаліції. Денонсація радянсько-німецьких договорів 1939 р.

Приєднання СРСР до Атлантичної хартії.Перші невдачі Червоної армії. Трагедія Південно-Західного фронту. М.Кирпонос. Оборона Одеси, Харкова, Донбасу, Керченського півострова та Севастополя. Воєнні дії в Україні в першій половині 1942 р.

Причини катастрофічних поразок і невдач 1941-1942 рр. Доля військовополонених.

Евакуація матеріальних цінностей і населення на Схід. Організація роботи оборонних підприємств.

Україна в роки окупації

Поділ України на німецьку, румунську і угорську окупаційні зони. Плани Гітлера щодо включення українських земель до складу Великої Німеччини.

Нацистський “новий порядок”. Винищення населення за планом «Ост». Початок ліквідаційних акцій. Бабин Яр 29 – 30 вересня 1941 р.

Український Голокост: винищення 1,6 млн. євреїв – громадян України.

Терор голодом в містах. Спалені села.

Економічне пограбування України. Остарбайтери.

Проблема колабораціонізму. Дивізія СС «Галичина».
Визвольний рух

Формування визвольного руху.

Партійне підпілля. Формування партизанських загонів і з’єднань регулярного типу. Створення Українського штабу партизанського руху. С.Ковпак. С.Руднєв. ”Рейкова війна». Проголошення у Львові Акту відновлення Української держави і реакція Німеччини.

Спроби Організації українських націоналістів налагодити співробітництво з німецькою окупаційною адміністрацією та, їхній крах. Перехід ОУН у підпілля.

Утворення Української повстанської армії.

Боротьба УПА з радянськими партизанами, Армією Крайовою і німецькою окупаційною адміністрацією. Трагедія Волині.


Визрівання корінного перелому в ході війни

Вплив Сталінградської битви на перебіг воєнних дій.

Початок наступальних дій Червоної армії.

Зміна орієнтирів у національній політиці Кремля. Українці в Червоній Армії.

Курська битва. Воєнні дії в Донбасі й на Лівобережній Україні. Визволення Києва.

Конференція глав урядів СРСР, США і Великої Британії в Тегерані.


Україна на завершальному етапі війни

Звільнення Правобережжя і Півдня. Військові операції в західних областях. Цілковите визволення території України

Відбудова залізниць і промислового потенціалу України в ході війни.

Внесок українських громадян у перемогу над ворогом у тилових регіонах СРСР.

Депортація кримських татар, вірменів і греків з Криму.

Внесок громадян України в розгром ворога. Матеріальні і людські втрати українців у Другій світовій війні.

Кримська конференції глав урядів СРСР, США і Великої Британії. Розв’язання проблем східного кордону польської держави.

Берлінська (Потсдамська) конференція глав урядів СРСР, США і Великої Британії. Вирішення питання про Закарпатську України.

Завершальний етап Другої світової війни.

Культурне життя в роки війни

Евакуація культурних цінностей. Діяльність представників культури і науки в тилових регіонах СРСР.

Українська культура на окупованій нацистами території.

Відновлення роботи середньої і

вищої школи після звільнення від

окупації.

Релігійне життя в роки війни. Зміна ставлення Кремля до православної церкви.

Побутові умови життя населення.


Повторювально - узагальнювальний урок

Резерв
Тема 2. Україна в першому

повоєнному десятилітті

(1946-1955)
Вихід УРСР на міжнародну арену

Міжнародне становище після закінчення Другої світової війни. Початок «холодної війни».

Створення і характер діяльності Міністерства закордонних справ УРСР. Участь України в діяльності ООН та інших міжнародних організацій.

Економічні і культурні зв’язки України з країнами Східної Європи.

Реалізація угоди між Україною і Польщею про обмін населенням. Масштабні переселення українських поляків і польських українців в 1944-1946 рр.

Підписання мирного договору з Румунією.Політичні процеси в СРСР і Україна

Система влади на переламі 1940-х і 50-х рр.

Розгортання ідеологічних та антисемітських кампанії в Україні: «жданівщина», боротьба з «космополітами».

Викриття «помилок та перекручувань» в працях українських істориків. «Виправлення помилок» в оцінці творчості українських композиторів.

Гоніння на «українських буржуазних націоналістів».

Повоєнна відбудова економіки

Повоєнна відбудова, її особливості в Україні.

Докорінні відмінностей шляхів повоєнного розвитку СРСР і країн Заходу.

Демілітаризація економіки. Використання праці військовополонених.

Відбудова важкої промисловості.

Проблеми відбудови сільського господарства. Голод 1946-1947 рр., його причини, масштаби й наслідки.

«Сталінський план перетворення природи».

Грошова реформа.

Ліквідація карткової системи.
Становище в західних областях

Відновлення радянської влади. Індустріалізація: масштаби і результати. Колективізація сільського господарства. Національно - визвольний рух 1944 - 1945 рр.

Розгром української греко-католицької церкви.

Становище України після смерті Сталіна

Боротьба за владу в Кремлі. Прихід до влади М.Хрущова.

Лібералізація політики Кремля щодо України та її причини.

Передача УРСР Кримської області.


Культурне життя

Стан освіти і культури в повоєнній Україні.

Відновлення мережі освітніх закладів. Впровадження семирічного

навчання.

Розвиток вищої і середньої спеціальної освіти.

Діяльність Академії наук. Наукові дослідження.

Релігійне життя.

Труднощі повоєнного життя населення. Забезпечення продуктами харчування та промисловими товарами. Житлові умови.


Повторювально - узагальнювальний урок

Резерв
Тема 3. Україна в умовах десталінізації (1956-1964)
Міжнародне становище

«Холодна війна». Спроби радянського керівництва налагодити діалог з провідними країнами Заходу.

Економічні зв’язки України з країнами РЕВ і «третім світом».

Міжнародні зв’язки України.

Діяльність постійного представництва УРСР в ООН.
Лібералізація суспільно-політичного життя

ХХ з’їзд КПРС - початок офіційної десталінізації. Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах 1953-1954 рр.

Розформування ГУЛАГу. Третя програма КПРС.

Ліквідація антихрущовської опозиції в Кремлі.

Центр і українське керівництво.

Наростання опору десталінізації. Державний переворот 1964 р.

Роль українських політичних діячів у поваленні М.Хрущова. Прихід до влади Л.Брежнєва.

Спроби економічних реформ

Особливості економічної політики в добу «відлиги».

Участь України в освоєнні цілинних і перелогових земель.

Децентралізація управління промисловістю. Ради народного господарства та їхній вплив на економічний розвиток України.

Політика М.Хрущова в сфері промисловості.

Курс на хімізацію господарства. Підприємства воєнно-промислового комплексу.

Нові тенденції в розвитку сільського господарства. Кампанія укрупнення колгоспів. Реорганізація МТС.

Економічні дискусії.


Соціальна політика
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка