Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України 10 11 класи Профільний рівень Суспільно-гуманітарний напрям, історичний профіль зі змінамиСторінка3/4
Дата конвертації16.03.2016
Розмір0.71 Mb.
1   2   3   4

Скасування примусовості праці для


робітників і службовців.

Перехід на грошову оплату праці колгоспників.

Ліквідація державних пози

Пенсійна реформа.

Послаблення паспортного режиму в містах внаслідок прискореної урбанізації.

Масштаби житлового будівництвНародження опозиційного руху Політична та ідеологічна реакція в першій половині 60-х рр.

Придушення проявів визвольного руху в західних областях.

Дисидентство в Україні.
Розвиток культури

Національні аспекти реформи освітньої системи. Посилення русифікації.

Політехнізація освіти. Вища освіта. Наукові досягнення.

Ідеологізація культурного життя.

Пожвавлення літературно-мистецького життя.

Шістдесятники в літературі і мистецтві.

Парадокси “відлиги”.

Посилення контролю держави за діяльністю церкви. Закриття храмів. Переслідування релігійних громад. Боротьба з катакомбною церквою.

Зміни у повсякденному житті.

Побутова техніка.

Культурне дозвілля жителів міста і села.

Повторювально - узагальнювальний

урок

Резерв

Тема 3. Україна у період загострення кризи радянської системи
Україна і світ

Економічні відносини з країнами Західної Європи, Азії й Африки.

Україна в ООН і світових спеціалізованих організаціях.

Співробітництво в рамках РЕВ. Кризовий стан у країнах “соціалістичної співдружності “ та його вплив на українське суспільство.

Діяльність північноамериканської діаспори.
Суспільно-політичне життя

Прихід Л.Брежнєва до влади в СРСР.

Зміни в системі влади. Неосталінізм і Україна.

П.Шелест та його книга «Україно наша радянська».

Прихід до влади В.Щербицького. Конституція СРСР 1977 р. Конституція УРСР 1978 р.

Основні засади суспільно-політичного життя.


Соціально-економічні проблеми Чехословацькі події 1968 р. та їхній вплив на економіку СРСР. Провал економічної реформи.

Енергетична криза 70-х рр.

Світовий ринок і розвиток радянської економіки.

Орієнтація радянської економіки на екстенсивні чинники зростання. Зміни в структурі промислового виробництва.. Посилення техніко-економічної залежності від країн Заходу.

Економічне становище УРСР в кінці 70-х –на початку 80-х р. Особливості індустріального розвитку України. Наростання бюрократичного централізму. Розвиток атомної енергетики

Стан колгоспно-радгоспної системи. Продовольча проблема та продовольчий імпорт.Демографічні і соціальні зміни

Урбанізаційні та міграційні процеси в Україні. Національна динаміка народонаселення за переписами 1959, 1970, 1979, 1989 рр.

Наростання проблем у соціальній сфері.

Товарний дефіцит.

Житлове будівництво в умовах стрімкого зростання міського населення. .

Стан медичного обслуговування в місті і селі..


Дисидентський рух

Причини активізації опозиційного руху, його основні напрямки і форми.

Політичні процеси 60-х рр.

Л.Лук’яненко, І.Кандиба, А.Горська, В.Чорновіл, І.Дзюба.

“Інтернаціоналізм чи русифікація”.

Дисиденти першої половини 70-х рр. Поширення “самвидаву”.

Репресії проти правозахисників в 1972-1973 рр.

Утворення та діяльність Української Гельсінська групи (УГГ). . Посилення переслідувань опозиції в кінці 70-х на початку 80-х рр.

Релігійне дисиденство. Боротьба за легалізацію Української греко-католицької церкви.


Ідеологія доби ”застою “

Ідеологічний чинник у зміцненні стабільності радянського ладу. Виховна функція держави організації . Громадські, профспілкові та ветеранські . Дитячі та юнацькі організації.

Причини появи та зміст концепцій “розвинутого соціалізму “ та «радянського народу як нової історичної спільноти“ .
Культурне життя

Основні тенденції в розвитку освіти.

Реформа загальноосвітньої і професійної школи. Новий етап в русифікації школи. Розвиток мережі позашкільних дитячих установ.

Вища школа. Основні тенденції вузівської підготовки. Мережа вищих навчальних закладів.

Розвиток наукових досліджень. Система управління наукою. Розвиток

організаційних форм зв’язку науки з виробництвом. Діяльність провідних інститутів АН УРСР.

Умови розвитку та суперечливі тенденції в розвитку літератури і мистецького життя. Українське поетичне кіно . Розвиток музейної справи.

Моральні та духовні цінності суспільства.

Держава і церква.

Рівень життя населення та його динаміка з два десятиліття “застою“.

Книга в житті людини.

Повторювально - узагальнювальний урок.

Резерв
Тема 5. Розпад Радянського Союзу і проголошення незалежності України (1985 – 1991)

Прихід до влади в СРСР М.Горбачова.

Пошуки виходу з системної кризи. Перші кроки нового керівництва на міжнародній арені.

“Нове мислення “.

Запровадження політики гласності та її вплив на національне відродження.

Роль шестидесятників в осмисленні пройденого історичного шляху.

Поява осередків “Меморіалу“ в Москві, Києві, Львові.

Загострення уваги громадськості до “білих плям “ у вітчизняній історії. Конституційна реформа Горбачова 1988 р.. Втрата КПРС статусу державної партії. Результати виборів 1989 р.

Перший з’їзд народних депутатів СРСР та його рішення.

Вибори до Верховної Ради УРСР 1990 р.

Наростання протидії процесам оновлення

суспільства.

Економічні реформи

Україна в умовах перебудови. Гасло “прискорення“.

Антиалкогольна кампанія.

Чорнобильська катастрофа та її наслідки. Закон “Про індивідуальну трудову діяльність “.

Програма реформ 1987 р. (самостійність, самофінансування, самоврядування). Спроба переходу до ринкових методів регулювання виробництва.

Розгортання національно-визвольного руху

Культурницький етап національного руху. Утворення Товариства української мови ім. Т.Шевченка.

Закон УРСР “Про мови “.

Перехід до політичного етапу національного руху.

Поширення “неформальних “ молодіжних організацій – Українського культурологічного клубу, “Товариства Лева”, “Спадщини”, “Громади”.

Відновлення діяльності Української Гельсінської групи і перетворення її в Гельсінську спілку (УГС).

Утворення Народного руху України.

Лібералізація церковної політики Кремля. Кардинал М. Любачівський.

Поява перших автокефальних громад.
Суверенізація Української РСР Створення Демократичного блоку України. Мітинги як форма протесту мас.

”Живий ланцюг “ 21 січня 1990 р.

Вибори до Верховної Ради УРСР 4 березня 1990 р. Влада і опозиція в парламенті.

Криза однопартійної системи.

Скасування 6-ої статті Конституції СРСР. Становище в Компартії України.

Декларація про державний суверенітет України 16 липня 1990 р.Утворення незалежної України

Формування багатопартійності. Політична структуризація суспільства. Парламентсько-президентська форма правління.

Загострення протистояння між загальносоюзним і російським політичними центрами в Москві

Референдум 17 березня 1991 р.

Переговори в Ново - Огарьово.

Спроба державного перевороту в СРСР 19-21 серпня 1991 р. Події в Києві.

Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. Припинення діяльності Компартії України. Заснування посади Президента України.

. Референдум 1 грудня 1991 р.

Л.Кравчук – Президент України. Утворення Співдружності Незалежних Держав.
Повторювально - узагальнювальний урок.

Резерв
Тема 6. Становлення незалежної України( 1991-1994)
Європейський вибір України

Незалежна Україна –правонаступниця УРСР. Міжнародне визнання незалежності України.

Правові засади зовнішньої політики. Розбудова дипломатичної служби.

Україна в СНД. Відносини з Російською Федерацією.

Реалізація курсу на без’ядерний статус України.

Відносини з Європейським співтовариством ( НБСЄ, РЄ, ЄС). Україна і НАТО.Державотворчий процес

Символи незалежної України. Закон України” Про державний кордон”(1991). Передання атрибутів державності урядом УНР в екзилі Президенту України.

Трансформація державної влади.“ Партія влади “.

Затвердження концепції нової Конституції.

Створення Збройних Сил. Прийняття воєнної доктрини (1993).

Проблема Чорноморського флоту.
Політичні процеси

Взаємовідносини між президентською і парламентською гілками влади.

Спроба заснування Державної думи України. Прийняття Закону “Про представників Президента України “.

Взаємовідносини між Президентом і урядом.

Прийняття Закону “Про об’єднання громадян“ (1992). Зростання чисельності політичних партій. Перетворення Народного руху України в політичну партію.

Відновлення Компартії України (1993).

Дострокові вибори до Верховної Ради України. Слабкий вплив партій на виборчий процес.

Вибори Президента України (1994). Л.Кучма – Президент України. Шляхи формування президентсько-парламентської моделі управління державою.


Економічні проблеми

Вплив розпаду СРСР на українську економіку. Економічна криза та її причини.

Входження в ринок . Лібералізація цін (1992).

Початок формування прошарку власників: підприємців, банкірів, посередників. Створення Національного банку, митної і податкової служби.

Вихід України з рубльової зони.

Колгоспно-радгоспна система. Акціонування(паювання) колгоспного майна. Розвиток фермерських господарств. Вітчизняний виробник і зовнішній ринок. Економічні зв’язки України з країнами СНД.

Проблема енергоносіїв. Вплив світового ринку на економіку України.
Соціальна сфера

Соціальні наслідки економічної кризи. Демографічна ситуація.

Активізація міграційних процесів.

Наростання заборгованості по заробітній платі. Розбалансування споживчого ринку. Різке падіння життєвого рівня населення. Соціальне розшарування. Становище соціально незахищених верств населення. Проблеми охорони здоров’я. Екологічні аспекти Чорнобильської катастрофи.


Культурне життя

Суперечливі тенденції в культурному житті.

Закон України ”Про освіту“ (1991). Державна національна програма “Освіта “ (Україна ХХІ ст..) (1992).

Відкриття Національного університету “Києво-Могилянська академія.

Різке зниження наукового потенціалу України. Становище фундаментальної науки. Відкриття нових наукових установ.

Культурний процес в Україні. Мистецтво і ринок. Роль представників української діаспори в культурному житті.

Нова роль церкви в житті суспільства.

Конфесії і релігійні громади. Проблема національної помісної церкви.
Повторювально - узагальнювальний урок

Резерв
Тема 7. Україна в сучасну добу (1994 - 2010)
Зовнішньополітичні орієнтири

Реалізація курсу на без’ядерний статус України.

Приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (1994 ). Утилізація ядерного потенціалу.

Проблема міжнародного визнання державних кордонів України. Укладення Договору про відносини добросусідства і з Румунією. (1997).

Укладення і введення в дію Договору про дружбу, співробітництва і партнерство з Російською Федерацією (1997, 1999).

Російський вектор зовнішньополітичного курсу. Ставлення України до міждержавних об’єднань на пострадянському просторі ( СНД , ГУУАМ, ЄЕС).

Економічні, наукові і культурні зв’язки з Росією.

Євроатлантичний вектор зовнішньополітичного курсу. Вступ України у Раду Європи. Укладення Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО (1997).

Економічні, наукові і культурні зв’язки з країнами ЄС і Північної Америки. Роль

української діаспори у зміцненні контактів між Україною і Заходом.

Вихід ЄС на кордони з країною (2004). Українська громадська думка та ставлення ЄС і НАТО до можливості входження України в європейські і євроатлантичні структури.
Боротьба політичних сил

Конституційний договір 1995 р.

Прийняття Конституції України 28 червня 1996 р.

Поява партій центристського типу.

Парламентські вибори 1998 р. за змішаною системою.

Президентські вибори 1999 р.

Утворення пропрезидентської більшості у Верховній Раді.

Референдум 2000 р. “Касетний скандал“.

Вибори до Верховної Ради у 2002 р. Розпад пропрезидентського блоку “За єдину Україну“.

Формування Партії регіонів.

Партійний блок “Наша Україна“.

Президентські вибори 2004 р.

В.Ющенко – Президент України.

Політична реформа. Парламентські вибори 2006 р. Президентські вибори 2010 р. В. Янукович – Президент України.


Формування ринкової економіки

Фінансова криза 1998 р. та її вплив на економіку України.

Програма роздержавлення і приватизації. Стимулювання підприємницької діяльності. Економічна свобода як головна вимога ринку.

Відсутність прозорості в економічних процесах.

Фінансово-промислові групи. Виникнення олігархічного капіталу.

Олігархи і владні структури.

Розвиток середнього і малого бізнесу. Аграрні реформи 1994 і 1999 рр. Проблеми сільського господарства.

Економічна стабілізація на початку 2000-х рр.

Економічні зв’язки з Російською Федерацією, ЄС, США, країнами Азії. Вступ до СОТ.

Економічна криза 2008 р. та шляхи її подолання.

Сучасний стан економіки.
Соціальне життя

Соціальна політика держави.

Соціальні наслідки ринкових реформ.

Пенсійні реформи. Соціальний захист. Державна політика в сфері сім’ї та молоді.

Соціальне розшарування. Динаміка і структура доходів населення.

Охорона здоров’я. Демографічна ситуація в Україні;

Житлові умови

Трудова міграція.


Культура і освіта

Здобутки і прорахунки в культурній політиці державних органів. Фінансування культури. Культурно-освітні заклади. Держава і меценати.

Реформа загальноосвітньої школи.

Європейські стандарти у вищій освіті. Приватні навчальні заклади.

Комп’ютеризація середньої і вищої школи.

Становище науки і наукових досліджень. Наукові здобутки в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук. Академічна і вузівська наука.

Проблема української книги.

Література і мистецтво.

Телебачення, кіно, радіо. Засоби масової інформації. Масова культура. Спорт.

Церква і держава. Вплив церкви на соціальні процеси в суспільстві..

Соціальні наслідки ринкових реформ. Повсякденне життя .Наш край в 1939-2010 рр.

Події Великої Вітчизняної і Другої світової воєн на території краю. Внесок жителів у визволення регіону.

Повоєнна розбудова краю. Розвиток промисловості й сільського господарства.

Особливості регіональних процесів в 1985-1991 рр.

Участь жителів краю у подіях, що сприяли суверенізації та проголошенню незалежності України. Особливості процесу суспільно-політичних перетворень краю.

Соціально-економічний розвиток регіону на сучасному етапі.

Особливості культурного розвиток краю.

Розвиток освіти, науки, культури.

Повсякденне життя.

Повторювально - узагальнювальний урок

Повторення
РезервУчень/учениця:

- розуміє основні причини і наслідки кризи комуністичної політики 1919-1920 рр.;

- визначає об’єктивні причини і наслідки голоду 1921-1923 рр. в південних губерніях України;

- виявляє вміння вести дискусію, відстоювати загальнолюдські та гуманістичні цінності;- розуміє сутність непу та його відмінності від політики воєнного комунізму;

- визначає особливості процесу застосування непу в Україні;

- аналізує причини ставлення до непу різних верств українського населення;

- усвідомлює причини та механізм змін територіального устрою країни ;

- уявляє договірну федерацію радянських республік як конкретну організацію державного життя;

- розуміє відмінності між договірною федерацією і проектом «автономізації»;

- аналізує карту як джерело інформації під час вивчення питання змін в адміністративно-територіальному устрої УСРР на початку 20-х рр..;

- аналізує національну політику УСРР на прикладі утворення і діяльності Кримської АСРР та Молдавської АСРР;
Учень/учениця:
- характеризує загальний стан політичного та соціально-економічного розвитку України в 1921-1928 рр.;

- усвідомлює штучний характер «кризи» непу;

- висловлює альтернативні погляди на проблеми економічного розвитку України в 1921-1928 рр.;

- усвідомлює вплив і роль комуністичної ідеології на соціально - політичне життя Україні;- характеризує перебіг змін у суспільно-політичному житті країни;

- визначає суть партійної диктатури та основні причини її зміцнення в ССРР в другій половині 20-х рр.;

- самостійно виділяє причини повернення до ідеї колективізації та індустріалізації країни;

- порівнює та аналізує політику воєнного комунізму і непу, формулює відповідні висновки;

- критично оцінює діяльність провідних російських та українських історичних осіб періоду непу, висловлює оцінки їхньої діяльності;Учень/учениця:

- характеризує здобутки УСРР у сфері культури, формулює власні оцінки;

- розуміє суть кампанії з ліквідації неписьменності;

- називає причини ставлення влади до «буржуазних» вчених;

- співставляє та аналізує поняття коренізація та українізація;

- характеризує розвиток літератури і мистецтва в 1921-1928 рр.;

- визначає вплив ідеології на розвиток освіти , науки і культури;

- набуває знання з теми шляхом самоосвіти;

- застосовує набуті знання на під час вивчення всесвітньої історії, основ філософіє, літератури;

- характеризує та порівнює є стан релігійного життя в Україні в 1900-1913 рр., 1917-1920 рр. та 1921-1928 рр., робить відповідні висновки;

- відстоює загальнолюдські та гуманістичні цінності;

- усвідомлює причини змін в повсякденному житті людей.Учень/учениця:

- характеризує процес внутріпартійної боротьби за владу в ЦК ВКП(б) та його наслідки;

- розуміє значення поняття сталінська «революція зверху»;

- характеризує процес індустріалізації

в Україні;

- розуміє суть директивного господарювання та його наслідки;

- називає причини виникнення ГУЛАГУ;

- описує мету та шляхи організації «соціалістичне змагання»;

- порівнює , спираючись на знання із всесвітньої історії, процес створення індустріального суспільства в СРСР та аналогічні процеси в розвинутих країнах Європи, формулює власні висновки;

- розуміє відмінність між кооперуванням і колективізацією;- описує причини та мету розкуркулювання заможного селянства ;

- визначає місце і роль колгоспів в системі командної економіки та причини деградації виробництва в одержавлених колгоспах;

- усвідомлює особливості колективізації в Україні;
- визначає причини, масштаби і наслідки Голодомору 1932-1933 рр.;

- усвідомлює різницю між голодом і голодомором;

- співвідносить події голоду 1921-1923 рр. і Голодомору 1932-1933 рр.;

- визначає соціальні наслідки Голодомору;- орієнтується в сучасній історіографії з питань Голодомору, має і висловлює власну точку зору з цього питання;

- уявляє структуру та механізм дії політичної системи Радянського Союзу 30-х рр.;

-аналізує, спираючись на знання із всесвітньої історії, основні риси тоталітарного режиму, розуміє місце і роль ВКП(б) в політичній системі держави;

- характеризує культ особи;

- пояснює причини одержавлення

партійного апарату;

- порівнює і тлумачить основні положення Конституцій 1924 р. і 1937 р., формулює власні висновки;

- визначає причини і наслідки ідеологізації суспільства;

- усвідомлює причини і і соціально-психологічні наслідки терору 30-х рр..;

- описує зміни в соціальній структурі українського суспільства;

- пояснює причини виникнення радянської систем пільг і привілеїв;

- характеризує процес формування радянської інтелігенції, її роль і місце в суспільстві;

- визначає причини ідеологічного контролю за розвитком освіти і культури;

- уявляє місце і роль дитячих та юнацьких політичних організацій в суспільстві;

- описує систему роботи закладів освіти і науки;

- характеризує розвиток літератури і мистецтва 1930-х рр.;

- розуміє і свідомо оперує поняттями «соціалістичний реалізм», «розстріляне відродження»;

- висловлює власні судження з приводу розвитку культури, науки і освіти в 1930 рр,. толерантно вести дискусію;;

- розглядає історичних осіб як джерело соціальної пам’яті суспільства;

- розуміє «культурну революцію» як суспільне явище;

- характеризує антицерковну політику держави;

- описує повсякденне життя людей;
Учень/учениця:

- розуміє причини зміни правового статусу Східної Галичини;

- аналізує причини ненадання автономії українським землям у складі Польщі,;

--характеризує політичний та соціально-економічний стан українських земель у складі Польщі, Румунії, Чехо - Словаччини; - аналізує розвиток західноукраїнської кооперації; - орієнтується в особливостях діяльності українських політичних партій на території Польщі;

- оцінює наслідки українсько-польського діалогу;

- називає причини виникнення українських націоналістичних організацій;

- свідомо оперує поняттями «пацифікація», «осадництво»;


- характеризує процес і наслідки захоплення Румунією українських земель;

- співвідносить діяльність політичних і громадських організацій в Польщі та Румунії, робить висновки;- називає особливості політичної боротьби в Закарпатті;

- порівнює діяльність політичних і громадських організацій в Польщі, Румунії та Закарпатті, робить висновки;

- характеризує діяльність Карпатської України та її наслідки;

- пояснює причини поглинення західноукраїнських земель Польщею, Румунією, Угорщиною;


- характеризує стан освіти на західноукраїнських землях;

- описує культурні досягнення

української громади в Польщі, Румунії, Чехо - Словаччині;

- співставляє місце і роль церкви в українському суспільстві на західно- і східноукраїнських землях;

- характеризує повсякденне життя;
- визначає на карті місцевий регіон, описує його особливості;

- характеризує на основі аналізу історичних джерел та особистої дослідницько-пошукової діяльності вплив Першої світової війни на життя регіону:-знаходить, систематизує та аналізує

різні види джерел з історії рідного краю періоду 1900-1938 рр.;- називає характерні ознаки суспільно-політичних рухів на території краю;

- висловлює власні судження про окремі події та їхні наслідки для життя населення регіону;

- презентує власне бачення подій у регіоні, робить висновки та обґрунтовує їх.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка