Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України 10 11 класи Профільний рівень Суспільно-гуманітарний напрям, історичний профіль зі змінамиСторінка4/4
Дата конвертації16.03.2016
Розмір0.71 Mb.
1   2   3   4

Учень/учениця:
- використовує періодизацію як спосіб пізнання історичного процесу;

- розуміє відмінності між індустріальним та інформаційним суспільством;- характеризує основні процеси внутрішньої і зовнішньої політики України в 1939-2010 рр.

- визначає суть глобалізації світу;- усвідомлює місце і роль сучасної України у європейському та світовому співтоваристві;

-орієнтується, спираючись на картографічні знання, в сучасному історичному просторі і часі;

-характеризує, спираючись на знання з всесвітньої історії, міжнародні відносини 1939-1941 рр.;-аналізує, спираючись на карту, політичні інтереси СРСР в 1939-1940 рр.;

- аналізує основні положення радянсько-німецьких договорів 1939 р., робить висновки;

- розуміє значення виразу «золотий вересень»;

- пояснює причини ідеологічного оформлення вторгнення Червоної Армії в Бессарабію і Північну Буковину як «визвольного походу»;

- описує діяльність історичних осіб в ході політичних подій 1939 –1941 рр.

- характеризує процес встановлення радянської влади в Західній Україні

- визначає причини та наслідки каральних санкцій радянських органів державної безпеки в Західній Україні;

- описує основні шляхи підготовки СРСР до війни;

- узагальнює інформацію про стан обороноздатності СРСР напередодні війни;

- характеризує основні положення плану «Барбаросса», робить висновки;

- висловлює власні судження стосовно причин вторгнення нацистів в Україну, використовує карту як джерело інформації;

- характеризує економічний, соціально-політичний та військовий стан України напередодні нацистської агресії;- описує події на Південно-Західному і Південному фронтах;

- аналізує причини поразок і невдач Червоної Армії в 1941-1942 рр.;- пояснює причини вступу СРСР до антигітлерівської коаліції;

- встановлює синхронність подій історії України і всесвітньої історії в 1941-1942 рр.;

- характеризує нацистський «новий порядок» та його наслідки, використовує дані історичних карт під час характеристики окупованих українських територій;

- розуміє причини введення плану «Ост» в Україні;

- співставляє дію і наслідки окупаційного режиму в Україні з аналогічним режимом в окупованих країнах Європи, робить відповідні висновки;

- характеризує визвольний рух як історичне явище;

- співставляє та аналізує основні течії визвольного руху на території України;

- виявляє тенденційну інформацію про

визвольний рух в Україні під час окупації, вміє пояснювати її необ’єктивність;

- формулює власні судження щодо відновлення Української держави та її наслідків;

- описує процес утворення УПА, її вплив в Західній Україні та Волині;

- виявляє розуміння корінного перелому в ході німецько-радянської і Другої світової воєн та його вплив на подальший перебіг воєнних дій;

- описує діяльність Українських фронтів по визволенню Києва;

- співставляє та аналізує події німецько-радянської і Другої світової воєн в 1941-1943 рр., складає порівняльно - узагальнювальні таблиці;

- описує і узагальнює події завершального етапу визволення України;

--характеризує процес відбудови промислового потенціалу України, виявляє його особливості;

- описує та аналізує національну політику Кремля щодо народів Криму;

- визначає місце і роль України на міжнародній арені на завершальному етапі німецько-радянської та Другої світової воєн;

- усвідомлює внесок народу України

в розгром ворога;- виявляє протиріччя в позиціях різних авторів під час висвітлення подій німецько-радянської і Другої світової воєн, має і відстоює власні переконання;

- характеризує місце і роль освіти науки і культури в роки війни;

- усвідомлює внесок українських вчених у перемогу над ворогом;

- описує стан літератури і мистецтва;

- аналізує державні підходи до релігійного життя в роки Другої світової війни;

- готує доповіді з питань культурного життя в роки війни;


- характеризує процес виходу УРСР на міжнародну арену;

- усвідомлює значення входження України до складу ООН;

- розглядає процес співпраці України з міжнародними організаціями в розвитку;

- критично оцінює події масштабних переселень українців і поляків;

- аналізує процес формування території України в кінці 1940-х початку 50-х рр.;- використовує історичну карту як спосіб пізнання світового історичного процесу;


- описує та аналізує систему влади по завершенню війни;

- визначає особливості ідеологічних

кампаній початку 50-х рр.;- порівнює і узагальнює політичні процеси в СРСР і УРСР, визначає їхні причини і наслідки, узгоджує власні судження з іншими точками зору;

- описує основні напрямки повоєнної відбудови в Україні та її особливості;

- усвідомлює причини, масштаби і наслідки голоду 1946-1947 рр., робить виважені судження;

- характеризує «сталінський план перетворення природи»;

- аналізує вплив реформ кінця 40-х рр. на рівень життя та побут населення;

- аналізує причини радянізації західноукраїнських земель у повоєнний час;

- співставляє довоєнний і післявоєнний процеси радянізації західних областей України;

- аналізує результати економічних та соціально-культурних перетворень на західноукраїнських землях у повоєнний період;- усвідомлює причини розгрому української греко-католицької церкви;


- характеризує боротьбу за владу в Кремлі та її наслідки;

- аналізує і пояснює причини лібералізація політики Кремля щодо України;

- характеризує стан освіти, науки і культурного життя України в першій половини 50-х рр.;- складає розгорнуту характеристику діяльності діячів науки і культури, пише доповіді, реферати з теми;

- розуміє місце і роль повсякденного життя в усвідомленні історичних процесів;- описує вплив визвольної боротьби в Польщі та Угорщині на Україну;

- характеризує та аналізує міжнародну діяльність України;- виявляє розуміння поняття «холодна війна»;

- характеризує суспільно-політичне життя в в 1956-1964 рр. ;

- розуміє суть процесу десталінізації;- узагальнює та критично оцінює події внутрішньополітичного життя України в першій половині 50-х рр.;

- усвідомлює причини опору десталінізації в Україні;

- виявляє протиріччя в оцінках подій періоду десталінізації різних джерел;

- складає характеристику історичних осіб;


- характеризує економічне становище України в першій половини 50-х рр.;

- аналізує спроби реформ в аграрному секторі, будівництві, робить відповідні висновки;

- усвідомлює наслідки процесу децентралізації управління окремими галузями народного господарства;- розуміє причини і наслідки реформ М.Хрущова;

- називає характерні ознаки соціальної політики 1956-1964 рр., виявляє її новизну;

- характеризує процес та наслідки змін в соціальній сфері, формулює власні судження з питання;

- виявляє соціальний інтерес до реального життя;


- описує суть політичної та ідеологічної реакції в першій половині 60-х рр.;

- виявляє розуміння сутності дисидентського руху, його ідеології та причин виникнення;

- характеризує діяльність дисидентських організацій в Україні,

аргументує сформульовані висновків;

- аналізує причини і сутність реформи освітньої системи;

- розуміє причини русифікації освіти і культури в другій половини 50-х рр.;

- описує основні напрями діяльність «шістдесятників» в Україні;- формулює протиріччя процесу освіти;

- розглядає історичну особу як носія історичних традицій;- характеризує антицерковний процес в 1960-хрр., його причини та наслідки;

- характеризує стан повсякденного життя українців в 1953-1964 рр.Учень/учениця

- характеризує економічні відносини з країнами Європи, Азії, Африки;

- оцінює діяльність України в ООН і світових спеціалізованих організаціях з позиції загальносвітових і європейських цінностей;

- описує шляхи співпраці з північноамериканською діаспорою;


- характеризує основні засади суспільно-політичного життя, робить висновки;

- виявляє розуміння понять «неосталінізм», « доба «застою»;

- усвідомлює суть «українського буржуазного націоналізму» та причини його переслідування;

- розуміє причини реанімації сталінської адміністративно-командної системи в УРСР 1965-1985 рр.

- аналізує мету, хід, наслідки і причини провалу реформ О.Косигіна;

- співвідносить економічні й соціальні процеси в Україні в 1965-1984 рр. і країнах Східної Європи.;

- пояснює особливості індустріального розвитку України періоду 1965-1985 рр.;- називає причини наростання бюрократичного централізму в державі;

- характеризує стан колгоспно-радгоспної системи, робить відповідні висновки;

- усвідомлює причини наростання соціальної кризи в Україні;

- аналізує наслідки демографічних проблем в суспільстві;

- співвідносить і взаємоповязує економічні та соціальні процеси в Україні в 1965 -1985 рр.;


- називає причини активізації опозиційного руху в добу «застою»;

- аналізує і співставляє діяльність правозахисників 1970-х і 1980-х рр. та дисидентів 1960 рр., робить висновки;- розуміє причини і наслідки діяльності Української Гельсінської спілки;

- описує розвиток релігійного дисидентства в Україні;

- оцінює діяльність дисидентів з позиції європейських та загальнолюдських цінностей;Учень/учениця:

- усвідомлює причини зниження рівня морально-духовного стану суспільства;

- усвідомлює причини проблем розвитку гуманітарних наук;- характеризує концепції «розвинутого соціалізму» та «радянського народу як нової історичної спільноти“ .

- характеризує стан освіти в Україні 80-х рр.., порівнює його з європейським та світовим рівнем, робить висновки;

-аналізує розвиток науки, наслідки її перетворення в безпосередню виробничу силу;

- розуміє причини виникнення суперечливих тенденцій розвитку

літератури і мистецтва;

- характеризує і аналізує розвиток поетичного кіно, аргументує і толерантно відстоює власну позицію;

- критично оцінює складні взаємовідносини між церквою і державою в радянському суспільстві в 1980-х рр.

- характеризує побут населення, робить висновки;


- характеризує процес приходу М.Горбачова до влади та його політику;

- розуміє суть «гласності»;

- усвідомлює процес демократизації суспільства;

- виявляє причини активізації суспільно-політичного життя;

- визначає завдання діяльності неформальних організацій;- описує наслідки діяльності з’їзду народних депутатів СРСР на політичне життя в Україні;

- розуміє причини наростання протидії процесам оновлення в суспільстві.

- характеризує політичне та економічне життя України в період «перебудови»;

- описує причини та наслідки Чорнобильської катастрофи, усвідомлює її глобальний характер та екологічні наслідки;- розуміє відмінність між ринковою і адміністративно-командною економікою;

- характеризує процес розгортання національно-демократичного руху та національно-культурницького руху;- визначає історичне значення прийняття Закону УРСР «Про мови»;

- аналізує причини і значення утворення молодіжних «неформальних» організацій;

- розуміє суть поняття «легальна опозиція»;

- описує процес формування Народного руху України;

- називає причини лібералізації церковної політики Кремля.


- розуміє причини послаблення впливу і авторитету КПРС і КПУ;

- описує і аналізує процес виборів до Верховної Ради 1990 р.

- розуміє суть і значення «Декларації про державний суверенітет України»;

- визначає хронологічну послідовність процесу суверенізації України;

- характеризує процес формування багатопартійності в Україні;

- розуміє суть парламентсько-президентської форми правління;

- пояснює причини та наслідки державного перевороту 1991 р., враховує наявність протилежних точок зору, висловлює власні судження;

- усвідомлює історичне значення прийняття «Акту проголошення незалежності України»

- характеризує процес і значення виборів першого Президента України;

- характеризує процес визнання незалежності України та її входження

до міжнародних структур;

існування СРСР і утворення СНД;

-аналізує основні принципи зовнішньої політики незалежної України;

- описує, використовуючи знання всесвітньої історії, процес налагодження політичних, економічних та культурних зв’язків України із зовнішнім світом;


- усвідомлює суть державотворчого процесу в Україні в 1991-1994 рр.;

-аналізує труднощі становлення і діяльності державних структур;

- характеризує процес створення Збройних Сил України.

- співставляє парламентсько-президентську і президентсько-парламентської моделі, аргументує власні погляди на їх ефективність;

-аналізує хід політичних процесів в Україні в 1991-1994 р., враховує наявність різних точок зору на питання;

- описує процес формування Верховної Ради ХІІІ скликання та виборів Президента України;

- усвідомлює причини наростання протидії процесам оновлення суспільства

- характеризує і визначає роль особистостей в історії;

-аналізує причини сповзання економіка країни в системну кризу;

- описує пошуки оптимальної економічної системи господарювання в Україні;

- характеризує приватизаційні процеси;

- розуміє причини і наслідки реформування грошово-фінансової та податкової систем;

-аналізує економічні зв’язки України з країнами СНД, дає оцінку їхньої ефективності;

-аналізує причини занепаду аграрного сектора економіки;


- характеризує кризовий стан соціальної сфери України;

-аналізує причини соціального розшарування населення країни;

- описує причини і наслідки закриття ЧАЕС;

- описує та аналізує стан освіти і науки;

- характеризує суперечливі процеси розвитку літератури і мистецтва;

- пояснює причини різкого зниження наукового потенціалу України в 1990-х рр..;

- характеризує розвиток культури в умовах ринкових відносин;- розуміє місце і роль представників української діаспори в умовах ринкових відносин;

- називає причини активізації церковного життя та складних взаємовідносин між конфесіями;

- характеризує багатовекторність зовнішньої політики України на сучасному етапі в контексті європейської та світової історії;

враховує наявність протилежних точок зору, має власні судження з питання;

- описує стосунки з Російською Федерацією;

- аналізує процес вступ України до Ради Європи та особливе партнерства з НАТО як шлях до реалізації інтеграційних процесів в Європі,- характеризує основні напрямки

економічної та культурної співпраці

України з країнами ЄС;

- описує складний перебіг конституційного процесу в Україні;- усвідомлює історичне значення прийняття Конституції України для розбудови незалежної держави;

- характеризує перебіг боротьби політичних сил та виборчих перегонів в 1998-2010 рр., висловлює власне ставлення до подій;

- описує наслідки пропорційних виборів до Верховної Ради 2006 р.;

- розуміє наслідки конституційної реформи в Україні;

-аналізує процес і складнощі виходу України з економічної кризи;

- характеризує процес становлення

ринкових економічних відносин;

- визначає специфіку сучасного капіталізму;

- показує шляхи реалізації фінансово-грошова політика уряду;

- співставляє економічні процеси в Україні та країнах СНД;

- описує процес глобалізації світу на прикладах економічної інтеграції та кризи перевиробництва;


- характеризує державну політику у соціальній сфері;

-аналізує соціальні наслідки ринкових реформ;.

- усвідомлює взаємозв’язок розвитку соціальної сфери і наслідків демографічної ситуації в країні;

характеризує демографічну ситуацію в Україні;

-аналізує причини трудової міграції українців за кордон;

- розуміє місце і роль побутового життя в пізнанні історичного процесу;

- характеризує розвиток нових тенденцій в культурному і духовному житті України;

- описує шляхи розвитку і перспективи освіти в Україні;

- характеризує здобутки і проблеми української науки;- складає характеристику розвитку культури в сучасних умовах;

- усвідомлює роль церкви в житті українського суспільства;

- висловлює власні думки в усній і письмовій форм;

- визначає на карті місцевий регіон, описує його особливості;

-характеризує, на основі аналізу історичних джерел та особистої дослідницько-пошукової діяльності вплив Другої світової війни на життя краю:

- систематизує й аналізує особливості соціально-економічного розвитку регіону;

- називає характерні ознаки суспільно-політичних рухів на території краю;

- вивчає особливості культурного розвитку регіону, презентує власне бачення подій, аргументує власні висновки.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка