Програма дослідно-експериментальної роботи за темою «Проектування моделі школи-родини «Від роду до роду» як соціокультурного центру села»Скачати 117.67 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір117.67 Kb.
Відділ освіти Новгород-Сіверської районної державної адміністрації

Дігтярівський навчально-виховний комплекс
Програма дослідно-експериментальної роботи за темою «Проектування моделі школи-родини «Від роду до роду» як соціокультурного центру села»


п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Очікувані результати

І. Підготовчий етап (січень 2014 року- серпень 2014 року)

1.

Визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи

Січень

2014 рокуАдміністрація

Наукове обґрунтування, визначення проблем та основних напрямів дослідно-експериментальної роботи

2.

Здійснення нормативно-правового забезпечення експерименту

Січень-травень

2014 рокуАдміністрація

Пакет документів

3.

Вивчення теоретичних засад упровадження ідей В.Сухомлинського з питань родинного виховання

Січень-серпень

2014 рокуАдміністрація

Методична база для експерименту

4.

Вивчення теоретичних засад родинної педагогіки за методикою

М. Г. Стельмаховича, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена АПН УкраїниСічень- серпень

2014 рокуАдміністрація

Методична база для експерименту

5.

Вивчення передового педагогічного досвіду навчальних закладів України за темою дослідження

Січень- серпень

2014 рокуАдміністрація

Методична база для експерименту

6.

Вивчення потенційних можливостей суб’єктів дослідно-експериментальної роботи

Січень-квітень

2014 рокуАдміністрація

Аналітичні матеріали для створення моделі школи-родини

7.

Складання переліку рекомендованої літератури з проблеми

Січень-квітень

2014 рокуАдміністрація

Список рекомендованої літератури

8.

Аналіз стану реального соціокультурного оточення, в якому працює школа.

Січень-березень 2014 року

Адміністрація

Аналітичні матеріали для створення моделі школи-родини

9.

Створення творчої групи педагогів-дослідників «Розвиток творчих здібностей школярів в умовах школи-родини» за напрямами експериментальної роботи

Січень-лютий

2014 рокуАдміністрація

Плани роботи творчих груп

10

Дослідження родин учнів, шкільних династій і зв’язку поколінь

Січень-серпень

2014 рокуКласні керівники

Родинні дерева

11

Педагогічні читання «Впровадження ідей В.Сухомлинського з питань родинного виховання та родинної педагогіки за методикою М.Г.Стельмаховича в навчально-виховному процесі»

Лютий

2014 рокуЗаступник директора з навчально-виховної роботи

Матеріали педагогічних читань, вироблення практичних рекомендацій, використання їх у педагогічній практиці вчителів.

12

Педрада. Конференція «Партнерство родини та школи у формуванні творчого потенціалу та розвитку обдарованої дитини в умовах становлення інноваційного суспільства»

Травень

2014 рокуАдміністрація

Матеріали педради, рішення

13

Методична рада «Підсумки роботи над методичною проблемою «Створення оптимальних умов для індивідуального розвитку творчого потенціалу вчителів та учнів, вивчення творчих здібностей, інтересів шляхом впровадження інноваційних технологій» та нові підходи до модернізації науково-методичної роботи через інноваційну діяльність педагогічного колективу в школі-родині

Січень

2014 рокуЗаступник директора з навчально-виховної

Матеріали методичної ради

14

Діяльність опорної школи-родини «від роду до роду»

З січня

2014 рокуАдміністрація

План роботи опорної школи, засідання опорної школи

15

Підведення підсумків І (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи

Серпень

2014 рокуДиректор

Звіт

ІІ. Діагностично-концептуальний етап (серпень 2014 року - грудень 2015 року)

1.

Розробка моделі родинного виховання

Вересень 2014 року -березень 2015 року

Заступник директора з виховної роботи

Модель родинного виховання

2.

Розробка моделі управління школою-родиною

Вересень 2014 року -березень 2015 року

Директор

Модель управління школою-родиною

3.

Розробка функціонально-прогностичної моделі школи-родини

Серпень

2014 року -березень 2015 рокуАдміністрація

Функціонально-прогностична модель формування та розвитку школи-родини

4.

Підготовка критеріального та діагностичного інструментарію досліджуваної проблеми

Січень-травень

2015 рокуМетодична рада

Інструментарій дослідження

5.

Методична рада «Відбір методик і технологій дослідження моніторингу експерименту»

Січень-травень

2015 рокуЗаступник директора з навчально-виховної роботи

Методична та моніторингова база дослідження

6.

Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів з визначеної проблеми

З січня

2014 рокуЗаступники директора

План самоосвітньої роботи, підвищення професійного рівня вчителів

7.

Організація роботи постійно-діючого психолого-педагогічного семінару з визначеної проблеми

З січня

2015 рокуЗаступник директора з виховної роботи

План засідання психолого-педагогічного семінару

8.

Організація наставництва, консультації для молодих вчителів з визначеної проблеми

З січня

2015 рокуЗаступники директора

План роботи з молодими вчителями, підвищення професійного рівня молодих вчителів

9.

Підготовка та випуск методичних матеріалів з проблеми

З січня

2015 рокуЗаступники директора

Методичні матеріали

10

Оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з вивченої проблеми в шкільному методичному куточку та його поповнення

На всіх етапах роботи

Заступники директора

Методичний куточок

11

Обмін досвідом, організація взаємовідвідування уроків вчителями- предметниками для обміну напрацюваннями з проблеми

На всіх етапах роботи

Заступники директора

Журнал взаємовідвідування

12

Розробка та узгодження планів спільної діяльності суб’єктів дослідно-експериментальної роботи

Січень-травень

2015 рокуАдміністрація

Плани роботи спільної діяльності

13

Педагогічні читання «Формування та реалізація виховної мети на уроках та позакласних заходах, спрямованої на реалізацію науково-методичної проблеми школи-родини»

Травень

2015 рокуАдміністрація

Обмін досвідом, самоосвіта

14

Розробка тематики подальших класних годин з родинного виховання

Січень-травень

2015 рокуЗаступник з виховної роботи

План роботи класних керівників

15

Педрада. Круглий стіл «Консолідація зусиль вчителів, батьків та громадськості у створенні виховного середовища для розвитку інноваційної особистості»

Травень

2015 рокуЗаступник директора з виховної роботи

Матеріали педради, рішення

16

Підведення підсумків ІІ (діагностичного-концептуального) етапу

Грудень

2015 рокуДиректор

Аналітичний звіт

ІІІ. Формувальний етап (січень 2016 року - грудень 2017 року)

1.

Експериментальне впровадження дослідження, внесення корективів, доповнень у розроблену функціонально-прогностичну модель школи-родини як соціокультурного центру села

З січня

2016 рокуАдміністрація

Аналітичні матеріали, методичні рекомендації

2.

Розробка системи факультативів, спецкурсів, програм гуртків

Травень -серпень 2014-2018 років

Адміністрація

Навчальний план

3.

Відвідування етнографічних, краєзнавчих музеїв міста і регіону, виставок різної спрямованості, підтримка творчих взаємин з місцевими культурними національними громадами.

Постійно

Заступник директора з виховної роботи

Досвід, фотовиставка

4.

Участь в інтелектуальних і творчих конкурсах різного рівня

Постійно

Заступники директора

Розвиток творчих здібностей учнів, підвищення рейтингу школи-родини

5.

Проведення круглих столів, дискусій, конференцій з даної проблематики

Протягом експерименту

Заступники директора

Обмін досвідом

6

Планування і затвердження заходів родинного виховання: День відкритих дверей, родинні свята, батьківські зустрічі та ін..

Січень-березень

2016 рокуАдміністрація

Виховний план роботи

8.


Засідання методичної ради «Організація самоосвітньої роботи педагогів за індивідуальними темами з проблеми»

Серпень

2016 рокуЗаступник директора з навчально-виховної роботи

Протокол засідання методичної ради, план роботи методичної ради

9.

Педрада. Конференція «Про хід виконання шкільної Програми «Творча обдарованість»: творчі надбання, реалії, перспективи.

Травень

2016 рокуЗаступник директора з навчально-виховної роботи

Протокол засідання, матеріали педради, рішення педради

10

Семінар. Теоретичний семінар «Сучасні психолого-педагогічні підходи до розвитку обдарованості школярів в умовах школи-родини»

Травень

2017 рокуЗаступник директора з навчально-виховної роботи

Протокол засідання, матеріали педради, рішення педради

11

Підведення підсумків ІІІ (формувального) етапу

Грудень

2017 рокуДиректор

Аналітичний звіт

ІV. Контрольно-узагальнюючий етап (січень – червень 2018 року)

1.

Вироблення рекомендацій щодо запровадження моделі школи-родини як соціокультурного центру села.

Березень-червень

2018 рокуАдміністрація

Методичні рекомендації

2.

Педрада «Про підсумки діяльності школи-родини щодо реалізації Програми «Проектування моделі школи-родини «Від роду до роду» як соціокультурного центру села»

Травень

2018 рокуДиректор

Протокол засідання, рішення педради

3.

Методична рада

«Підсумки моніторингу навчально-виховного процесу в школі-родині – результат діяльності над методичною проблемою»Квітень

2018 рокуЗаступник директора з навчально-виховної роботи

Рішення, методичні матеріали

4.

Науково-практична конференція «Школа і сім’я: партнерство всерйоз і надовго»

Червень

2018 рокуАдміністрація

Рішення, методичні матеріали

5.

Проведення порівняльного аналізу даних вхідної, поточної та вихідної діагностики ефективності системи роботи школи-родини «Від роду до роду»

Квітень

2018 рокуАдміністрація

Порівняльний аналіз

6.

Підготовка методичного матеріалу (статей, конспектів занять) для друку у фахових періодичних виданнях з досвіду роботи

За експериментальною програмоюСічень-червень

2018 рокуАдміністрація

Методичні матеріали

7.

Підготовка звіту за результатами науково-дослідної роботи.

Травень

2018 рокуДиректор

Звіт

8.

Написання наказу «Про підсумки організації й проведення експериментального дослідження з проблеми «Проектування моделі школи-родини «Від роду до роду» як соціокультурного центру села»

Червень

2018 рокуАдміністрація

Наказ


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка