Програма формування здорового способу життяСкачати 269.54 Kb.
Дата конвертації19.02.2016
Розмір269.54 Kb.

Валеологія в дитячому садку і вдома


Авторська програма формування здорового способу життя

Л.В. Калуська

Вченими доведено, що здоров'я людини лише на 7-9 % залежить від стану охорони здоров'я в країні, а більш ніж на половину - від її способу життя, який впливає на фізичний стан і духовне здоров'я, на ціннісні орієнтації, моральні, вольові якості.


Здоровий спосіб життя для дітей дошкільного віку визначається такими па¬раметрами:
дотримання режиму дня;
належне володіння культурно-гігієнічними навичками;
раціональне харчування та культура споживання їжі;
руховий та повітряний режими;
режим активної діяльності та відпочинку;
профілактичні заходи щодо збереження здоров'я;
духовний розвиток і гармонійні стосунки з довкіллям та самим собою;
душевний комфорт і психічна рівновага.
Орієтиром для складання поданої програми слугували державні базові стандарти, програми "Малятко", "Дитина" та інші, що в них цьому питанню відведе¬но значне місце.
Метою цієї програми є формування мотиваційної установки на здоровий спосіб життя, навчити дитину змалку дотримуватися відповідних правил.
Якщо розглядати здоров'я у контексті його чотирьох складових: фізичного, психоемоційного, морального та соціального, то всі вони взаємопов'язані і впливають на загальний стан особи. Саме це лягло в основу програмового змісту. В межах кожної вікової групи визначено конкретні завдання щодо названих складових здоров'я.

ПРОГРАМИ

Третій рік життя
Тема 1. Фізичне здоров'я.
1. Гігієна
Формувати умалят елементарні уявлення про частини людського тіла, закріпити їхні назви.
Навчати елементарних навичок самостійного вмивання.
"Любомира Калуська, Наталя Щулькіна. Валеологія в дитячому садку і вдома. Івано-Франківськ: Лілея - НВ, 1999. - 56 с.
"Любомира Калуська. Бережи здоров'я змалку: Здоровий спосіб життя. Проект ав¬торської програми для дошкільників // Палітра педагога. - К., 2002.- №2.
Використовувати ігрові ситуації з метою вироблення позитивної мотивації та установки щодо водних процедур.
Навчати правил користування рушником та елементів рушникового маса¬жу тіла.
Виробляти елементарні навички користування носовою хустинкою.
2. Режим дня
"Хто лягає вчасно спати, буде швидко підростати". Спрямовувати дітей на позитивну установку щодо дотримання режиму денного (нічного) сну.
3. Харчування
Навчати охайно їсти, ретельно пережовувати їжу, користуватися серветкою. 0 Ознайомити з овочами, фруктами та стравами з них, користю різних плодів для організму.
4. Рухова активність
Активізувати самостійну рухову діяльність.
Привчати до самостійних занять ранковою, а також ритмічною та коригу¬вальною гімнастикою.
Вправляти в основних рухах: ловінні, коченні, повзанні, виконанні вправ на рівновагу, в різних видах ходьби та бігу. (Див. програму "Малятко").
5. Профілактичні заходи
Ознайомити з гартувальними процедурами та їхнім впливом на здоров'я.
Дотримуватися повітряного режиму в приміщенні.
Загартовувати організм сонцем, водою, повітрям.

Тема 2. Емоційний комфорт
Створювати комфортне середовище для дітей в умовах дошкільного зак¬ладу і сім'ї.
Забезпечувати природну потребу дитини в емоційній безпеці.
Налаштовуватися на гуманне ставлення до дитини, прийняття її такою, якою вона є. Адекватно реагувати на негативні емоційні прояви.
Тема 3. Моральне здоров'я
Формувати уявлення про моральні якості людини.
Виховувати почуття радості й гордості за самостійне досягнення пози¬тивного результату своєї діяльності.

Четвертий рік життя
Тема 1. Фізичне здоров'я
1. Гігієна
Продовжувати ознайомлення з частинами тіла.
Формувати початкові навички догляду за власним тілом: навчати прави¬лам миття рук і обличчя, користування рушником, полоскання порожнини рота.
2. Режим дня
Дотримуватися режиму дня.
Формувати усвідомлення важливості сну, прогулянки, режиму харчуван¬ня, користі від занять гімнастикою.
3. Харчування
Формувати в дітей уявлення про доцільність і користь страв, що їх вони споживають.
Привчати до культури споживання їжі. Підкреслити необхідність добре пережовувати їжу, не вживати надто гарячої чи холодної страви, не відкушувати великими шматками, жувати із закритим ротом, користуватися ложкою, видел¬кою та іншими столовими приборами, серветкою.
4. Рухова активність
Формувати стійкий інтерес до проведення ранкової гімнастики.
Забезпечувати рухову активність на повітрі, моторну щільність занять з фізкультури. Домагатися якісного виконання основних рухів (ходьби, бігу, стрибків тощо). Розкрити важливість руху для здоров'я.
5. Профілактичні заходи
Забезпечувати повітряний та руховий режими як важливі чинники збере¬ження на здоров'я.
Використовувати природні засоби оздоровлення та загартування.
Навчати елементарних прийомів загартування, точкового масажу, вправ для попередження плоскостопості, сколіозу та інших відхилень у здоров'ї.

Тема 2. Емоційний комфорт
Забезпечувати потребу дитини одержувати нові враження в ігрових ситу¬аціях та режимних моментах.
Розвивати комунікативні вміння та навички через емоційний характер спілкування.
Формувати у дитини відчуття захищеності.
Вчити дотримуватися порядку як одного із засобів збереження позитив¬них емоцій.

Тема 3. Моральне здоров'я
Виховувати любов до самого себе, до довкілля. 0 Формувати уявлення про добро і зло.

Тема 4. Соціальна адаптованість
Навчати розуміти чужі настрої, емоції, почуття.
Формувати навички доброзичливих стосунків з дорослими та однолітками.

П'ятий рік життя
Тема 1. Фізичне здоров'я 1.
1. Гігієна
Продовжувати знайомити з органами людського тіла.
Допомогти усвідомити поняття "стать".
Чистота - запорука здоров'я. Розвивати вміння та навички догляду за тілом.
Привчати правильно чистити зуби.
Ознайомити з цілющими властивостями води.
2. Режим дня
Домогтися розуміння дітьми установки: всьому свій час. Привчати дотри¬муватися рухового і повітряного режимів, одного і того самого часу приймання їжі та сну.
Розкрити важливість дотримання таких правил.
Регулювати активні та пасивні форми діяльності дитини.
3. Харчування
Виробляти стійкі навички гігієни харчування (не брати їжі брудними ру¬ками, не споживати немитими овочі та фрукти та ін).
Формувати культуру поведінки за столом. Навчати правильно користува¬тися серветкою, столовими приборами, охайно споживати їжу.
4. Рухова активність
Забезпечувати оволодіння різними видами ходьби та бігу, основними ру¬хами та усвідомлення важливості якісного виконання їх для зміцнення здоров'я.
Розучувати народні та спеціальні ігри і вправи рухливого характеру для зміцнення органів та систем.
Проводити щодня фізкультурні заняття, динамічні перерви та фізкультхвилинки між заняттями та під час них.
Влаштовувати спортивні свята та розваги.
5. Профілактичні заходи
Використовувати різні види загартування. Формувати стійке бажання за¬гартовувати організм, використовуючи природні чинники.
Формувати самостійні навички виконання вправ для попередження сколіозу, плоскостопості та ін., навчати точкового масажу.
Проводити коригувальну та ритмічну гімнастику.
Здійснювати профілактичні заходи для запобігання сутулості, сколіозу та плоскостопості.

Тема 2. Емоційний комфорт
Створювати умови для позитивних емоцій дитини. Запобігати виникнен¬ню депресивних станів.
Проводити психогімнастику, спрямовану на вироблення навичок керування емоційними реакціями.

Тема 3. Моральне здоров'я
Ознайомити з правилами ввічливості.
Формувати добрі звички.
Ознайомити з мовним етикетом.

Тема 4. Соціальна адаптованість
Формувати вміння ставити перед собою мету і підпорядковувати їй власні дії.
Навчати доводити розпочату справу до кінця, долати перешкоди. 0 Формувати вміння встановлювати контакти з дорослими та дітьми.

Шостий рік життя
Тема 1. Фізичне здоров'я
1. Гігієна
Розширювати знання про органи людського тіла та їхні функції. 0 Формувати усвідомлення важливості дбайливого ставлення до свого тіла. 0 Виробляти навички постійно чистити зуби, полоскати рот після прийман¬ня їжі.
2. Режим дня
Домагатися розуміння дітьми важливості для здоров'я дотримання режи¬му сну, ігор, праці, харчування.
3. Харчування
Ознайомити з поняттям "культура приймання їжі", виробляти вміння ко¬ристуватися столовими приборами.
Роз'яснити залежність стану здоров'я від продуктів харчування, користь овочів та фруктів для організму.
4. Рухова активність
Розвивати рухові якості: швидкість, спритність, загальну витривалість, силу, гнучкість, рівновагу тощо.
Забезпечувати моторну щільність фізкультурних занять, гігієнічної та ко¬ригувальної гімнастики.
Активізувати рухову діяльність під час проведення спортивних свят та розваг.
Домагатися усвідомлення важливості для організму якісного виконання фізкультурно-оздоровчих вправ.
5. Профілактичні заходи
Привчати самостійно виконувати вправи ранкової гімнастики, виробляти стійку звичку та потребу щодо цього.
Ознайомити з різними видами загартування. Використовувати оздоровчі сили природи.
Допомогти оволодіти елементарними навичками масажу (зокрема точко¬вого).
Роз'яснити доцільність відповідного одягу та взуття для певної погоди та
пори року.

Тема 2. Емоційний комфорт
Розширювати коло емоцій, властивих дитині, ускладнювати характер її переживань.
Формувати у дітей відчуття власної досконалості (усвідомлення образу "Я", самооцінка, рівень домагань, особистісні очікування), потребу постійного самовдосконалення!

Тема 3. Моральне здоров'я
Формувати моральні якості з урахуванням особливостей статі (у хлопчи¬ків - витримку, мужність, уміння захистити, допомогти, підтримати; у дівчаток -співчуття, доброту, ніжність, відчуття краси і гармонії власного тіла).

Тема 4. Соціальна адаптованість
Формувати установку на досягнення бажаного результату.
Виробляти вміння рангувати мотиви вчинків, діяти свідомо, самостійно, відповідно до суспільно значущих вимог.
Формувати уявлення про стать та відповідне ставлення до дівчаток і хлопчиків з урахуванням їхніх особистісних якостей і статевих відмінностей.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПОРАДИ
1. Формування валеологічного світогляду має відбуватися постійно, систе¬матично як на заняттях, так і в різних режимних процесах.
2. Дуже добре, коли тема, що розглядалася на занятті, логічно продовжуєть¬ся в іграх та інших видах діяльності, щоденному постійному спілкуванні дорос¬лого й дитини.
3. Запропоновані теми занять та інші форми роботи стосуються всіх дошкіль¬ників. Однак кожний педагог підбирає матеріал, форму проведення відповідно до віку дітей.
Користуючись запропонованою орієнтовною тематикою, вихователь може спланувати місячну (квартальну) роботу з валеологіїза запропонованою схемою.

Тематика занять

Блок І. Про тебе самого
1. Ознайомлення з органами людського тіла: загальне поняття про всі орга¬ни, а потім про кожний зокрема. (Розділ програми "Дитина і навколишній світ".)
2. Читання оповідання К.Ушинського "Органи людського тіла". (Розділ про¬грами "Художня література".)
3. Малювання, аплікація, ліплення людини. (Розділ програми "Зображуваль¬на діяльність".)
4. Бесіди про органи людського тіла у повсякденному житті.

Блок II. Значення режиму дня для здоров'я
1. Ранкова гімнастика як запорука бадьорості й здоров'я.
2. Прогулянка. Чому ми ходимо на прогулянку?
3. Рух - це здоров'я.
4. Наші найкращі друзі: сонце, повітря і вода.
5. Наймиліший сон людині.

Блок III. Виховання культурно-гігієнічних навичок
1. Щоб не йти до Айболита, треба руки добре мити.
2. Щоб кусався зубок.
3. Зуби у звірят, зуби у малят.
4. В гостях у Чистюлі.
5. Мій товариш - гребінець.
6. Дружба носика з хусточкою.

Блок IV. Харчування
1. Хліб - усьому голова.
2. Цілющі диво-овочі.
3. Хто в літак бажає сісти, нехай сам навчиться їсти.
4. Пийте, діти, молоко, будете здорові.
5. Дидактична гра "Погодуємо ляльку".

Блок V. Позитивні емоції
1. Ввічливий і чемний - усім приємний.
2. Умій подружитись.
3. На гостину до бабусі.
4. День народження Оксанки.
5. Життя дається для добрих справ.
6. Людина без друзів, як дерево без коріння.

Примітка. Питання II, III, IV, V блоків реалізуються під час бесід у повсяк¬денному житті й при виконанні практичних завдань.Дослідно-пошукова робота
Дослід 1. Чим ми дихаємо?
а) Робота легень: стискання і розтискання губки. Проводиться аналогія з легеня¬
ми: коли вдихаємо повітря, легені розширюються, коли видихаємо — згортаються.
б) Ми дихаємо повітрям (закривають пальцями ніс і переконуються у важли¬
вості повітря для людського організму).
в) Повітря є скрізь: в організмі (діти видихають повітря на дзеркальце; но¬
сом видихають повітря на паперових метеликів, підвішених на штативі), у грудці
землі, цеглі (їх кидають у воду і на поверхні з'являються бульбашки), надувають
кульки, через соломинки дмухають у склянку з водою.
Дослід 2. Переконання у важливості кожного органу.
а) Заплющити очі. Що можна побачити заплющеними очима?
б) Стрибки і ходьба на одній нозі. Чи можна довго стрибати, бігати, ходити
на одній нозі?
в) Пограти в м'яч, виготовити витинанку, застелити ліжко (виконати будь-
які дії, запропоновані вихователем) однією рукою. Чи зручно так працювати?
г) Затулити вуха. Що ви чуєте?
Дослід 3. Наша шкіра
а) На прогулянці протягнути руки вперед. Що відчувають ваші руки (тепло,
холод, сніг, дощ, вітер та ін.)?
б) Пригадайте, що відчували, коли ненароком під час бігу розбили коліно?
Що сталося зі шкірою на коліні?

Ігрова діяльність
1. Драматизація та інсценізація казок з відповідним змістом.
2. Дидактичні ігри: "Впізнай за описом", "Почастуємо ведмедика", "Одяг¬немо ляльку на прогулянку", "Перукарня", "Що Барвінок забув узяти для купан¬ня?", "Впізнай на смак", "Вершки і корінці, "Зелена аптека", "Збери букет цілю¬щих трав", "Зайчик сірий умивається", "Веселі і сумні очі", "Водичко, водичко, помий мені личко".
3. Рухливі ігри: "Подоляночка", "Де були, що робили?", "Ходить гарбуз по городу", "Хто швидше збере урожай".
4. Сюжетно-рольові ігри: "Сім'я", "Лікарня".

Робота у повсякденному житті
1. Ранкова гімнастика. Бесіда на тему "Ранкова гімнастика - запорука здоров'я".
2. Дотримання правил особистої гігієни.
3. Загартовувальні процедури. Бесіда про їхню користь для організму.
4. Читання творів та розгляд ілюстрацій з валеологічним змістом.
5. Використання фольклорних творів для формування валеологічного світогляду.
6. Організація дослідно-пошукової роботи з дітьми, що стосується органів людського тіла, їхнього збереження та чинників, що впливають на здоров'я.
7. Ознайомлення з лікарськими рослинами (ромашка, липа, деревій, подо¬рожник, кропива та ін.).
8. Ознайомлення з профілактичними заходами збереження і зміцнення здо¬ров'я. Навчання дітей елементарних вправ для очей, точкового масажу та ін.

Свята і розваги
1. Подорож у Країну Чистоти.
2. Уроки здоров'я у лікаря Айболита.
3. Бережи здоров'я змалку.
4. День апетиту.
5. Вітаміни, вітаміни для дорослих і дитини.
6. Вечір гумору "В гостях у Івасика-Усміхасика".
7. Бабусині ліки.
8. Дні здоров'я.
9. В гостях у Невмивайка.
10. Свято Мийдодіра.

ОРІЄНТОВНІ МОДЕЛІ ЗАНЯТЬ
ЧАСТИНИ ТІЛА
Програмовий зміст. Ознайомити дітей з частинами людського тіла. Дати зро¬зуміти їхню важливість і органічний взаємозв'язок. Ознайомити з найпростіши¬ми правилами збереження свого організму.
Словник: назви частин тіла, орган, міцний, здоровий.
Матеріал: навколишні предмети, олівці або фломастери, аркуш білого папе¬ру, нарізані з наперу різноколірні геометричні фігури для викладання зображен¬ня людини.

Варіант І
1. Розгляд 1-2 предметів із навколишнього оточення (наприклад, стола). З чого вони складаються?
2. З чого складається тіло людини? Діти дивляться один на одного, дають відповіді на запитання.
3. Завдання на уяву: чи можуть ноги самостійно ходити, руки щось робити, тулуб існувати без рук і ніг?
4. Розгляд частин тіла. Бесіда про кожний орган зокрема та його функцію в організмі людини загалом.
5. Гра-танок "Лобода". Вона може проводитися з музичним супроводом або без нього (музика на вибір музичного керівника). Танець веселий наш - тра-ля-ля-ля... Танець веселий наш зветься "Лобода":

- Наші ручки дуже гарні, а в сусіда кращі. 2 р.


- Наші очка дуже гарні, а в сусіда кращі. 2 р.
- Наші вушка дуже гарні, а в сусіда кращі. 2 р.
- Наш носик дуже гарний, а в сусіда кращий... 2 р. (і так далі з усіма частина¬ми тіла).
Діти відтворюють рухами зміст проспіваного рядка. Кожен новий рядок починається з повторення перших двох рядків першої строфи: Танець веселий наш - тра-ля-ля-ля, танець веселий наш зветься "Лобода".
6. Дидактична вправа "Що для чого потрібне?" Для чого потрібні очі (руки, ноги, голова, зуби, вуха та ін.)?
7. Підсумкова бесіда про догляд за тілом, профілактику збереження органів.
8. Дидактична вправа "Можна, треба - не можна". Вихователь називає дії, діти відповідають можна чи не можна це робити. Наприклад, стрибати з великої висоти: можна, треба чи не можна і чому?

Варіант II
1. Запропонувати намалювати улюбленого персонажа казки. Розглянути ма¬люнок. Описати, з чого складається тіло людини. Інший варіант виконання зав¬дання: скласти зображення людини, використовуючи різні геометричні фігури (круг, квадрат, трикутник, овал та ін.).
Примітка. Ці малюнки можна використати у подальшій роботі для психоло¬гічного аналізу.
2. Загадки про органи людського тіла.
3. Читання оповідання К.Ушинського "Органи людського тіла".
4. Бесіда за змістом оповідання. Акцентування уваги на взаємозв'язках усіх органів людського тіла.
5. Розвиток монологічного мовлення. Розповіді дітей з власного досвіду "Як я бережу свої очі (руки, ноги, вуха та ін. органи)?"
6. Бесіда про користь щоденної зарядки для кожного органу тіла. Виконання комплексу вправ гігієнічної гімнастики.

ШКІРА
Програмовий зміст. Розширити знання про власний організм, а саме про шкіру як захисний орган м'язової системи. Сприяти усвідомленню дитиною не¬обхідності самопізнання, важливості дбайливого ставлення до свого тіла й тіла товаришів. Виховувати потребу дбати про чистоту своєї шкіри.
Словник: шкіра гладенька, ніжна, м'яка, пружна, шорстка.
Матеріал: мікроскоп або збільшувальне скло; предмети для розгляду під мікроскопом; предметні картинки та ілюстрації, що стосуються шкіри, м'язів; папір і кольорові олівці.

Варіант І
1. Читання вірша
Вибігла Ганнуся з хати Й ну хутчіш собі стрибати. Стриб! Стриб! Стрибунці! Ой! Забила колінці!
2. Бесіда за змістом вірша: Що сталося з Ганнусею? Що вона відчувала, коли розбила колінця? Хто з вас був у Ганнусиній ситуації? Що стається, коли розби¬ваєш коліно?
3. Висновок за змістом вірша. Все тіло людини покрите тоненькою плівкою, яка називається шкірою.
4. Запитання і завдання.
а) Що було б, якби у нас не було шкіри? Погляньте на свою шкіру, доторк¬
ніться, погладьте шкіру на своїй руці, руці товариша. Яка вона (гладенька, біла,
шорстка та ін.)? Що робиться зі шкірою, коли ви дуже довго влітку перебуваєте
на сонці? А що буває, коли ненароком доторкаєтеся до чогось гарячого? Якою
стає шкіра, коли ви миєтесь або перебуваєте під дощем? Що робиться зі шкірою,
коли надворі мороз і дуже холодно?
Підсумок. Наша шкіра захищає тіло від пошкоджень. Вона здатна відчувати тепло, холод, вітер, сніг, дощ.
б) Дослідницька робота. Порівняйте шкіру свою і товариша (поняття про колір та відтінки шкіри у різних людей); чи однакова шкіра у бабусі і у вас? (у бабусі - зморшкувата, у дитини - пружна, молода).
в) Розгляд картини із зображенням дитини з гнійничками на шкірі. Що на руках у дівчинки? Чи гарна у неї шкіра? Чому захворіла шкіра у дівчинки? Як треба доглядати за нею?
5. Дидактична гра "Можна - не можна".
Може бути два варіанти проведення гри: 1-й - словесний, усний; 2-й - з ви¬користанням малюнків. Вихователь сам встановлює правила гри.
У другому варіанті всім роздають сюжетні малюнки, на яких зображені різні дії дітей: одні - загрожують пошкодженню шкіри, інші - ні.
5. Підсумок заняття.

Варіант II
1. Дидактична вправа "Впізнай на дотик". Діти визначають на дотик власти¬вості предметів (гладкі, шорсткі, м'які, тверді, мокрі, сухі та ін.). Що допомогло впізнати властивості предметів у торбинці?
2. Розповідь вихователя про шкіру та її захисну функцію.
3. Дослідницько-пізнавальна діяльність.
а) Відтягнути пальцями шкіру руки. Що ви відчуваєте (вона розтягується)?
Підсумок. Наша шкіра м'яка, пружна, має властивість розтягатися, тому вона
не заважає нам рухатися.
б) Розгляньте шкіру на руках. Що ви там бачите?
Підсумок. На шкірі багато дрібненьких отворів, дірочок. Крізь них на повер¬хню шкіри виділяються жир і піт, які, випаровуючись, охолоджують наше тіло і не дають йому перегріватися.
в) Чи може шкіра відчувати зміни у погоді, наприклад, коли надворі дощ,
сніг, вітер, холодно, тепло? Дається конкретне завдання відповідно до погоди.
Підсумок. Вихователь підсумовує уявлення дітей про термореґулювальну фун¬кцію шкіри.
ґ) Чи може шкіра бачити? Проводиться гра "Хто я?" Одній дитині зав'язу¬ють очі. Вона на дотик (обмацуючи) повинна впізнати свого товариша.
Підсумок. От вам і шкіра! Вона неначе очі має і багато що може побачити.
д) Чи може шкіра відчувати біль? Легенько стукніть себе по колінах. Що ви відчули (біль)?
Підсумок. На нашій шкірі є багато таких умовних точок, що посилають сиг¬нали тривоги: "Мені боляче!" "Ой, як холодно!" "Ой, пече!" та ін.
4. Виховання турботливого ставлення до своєї шкіри. Для чого треба часто
купатися, мити руки? Що може статися, коли шкіра буде погано доглянута і бруд¬
на? Розглядання брудних предметів під мікроскопом або через збільшувальне
скло. Поняття про мікроби, які є причиною захворювання шкіри.
Підсумок. Жир, піт, пил забруднюють шкіру, і на ній з'являються шкідливі мікроби. Крізь подряпини вони проникають в організм і викликають різні хвороби. На чистій шкірі мікроби гинуть, бо ми змиваємо їх водою з милом. Ось чому наша шкіра має бути завжди чистою.

Водичко, водичко, умий моє личко (Дидактична гра)
Мета. Закріпити звичку до чистоти й охайності, викликати в дитини бажан¬ня вмиватися і подружитися з водою.
Ігрове завдання. Допоможи ляльці бути охайною.
Правила гри. Вчити ляльку бути охайною, піклуватися про неї.
Матеріал. Лялька, іграшкове обладнання умивальної кімнати, предмети ту¬алету: мило, рушничок, гребінець.

Хід гри
До початку гри спільно з вихованцями обладнати лялькову їдальню й накри¬ти стіл. Запропонувати ситуацію: лялька, повернувшись з прогулянки (чи встав¬ши після сну), побачивши стіл, поспішає сісти за нього. Діти самі (або за допо¬могою дорослих) виправляють поведінку ляльки. Виховуючи культурно-гігієнічні навички в неї, вони вправляються у дотриманні гігієни, засвоюють правило: нео¬хайними, непричесаними, невмитими, з брудними руками за стіл не сідають.
Лялька не знає, як треба митися, причісуватися. Діти пропонують відвести її в умивальну кімнату, розглядають все, що там є. Практично показують, як кори¬стуватися милом, рушником, гребінцем.
Закріплення одержаних умінь проходить в ігровому центрі: ляльковій уми¬вальній кімнаті, ігрових діях з лялькою та у щоденному вправлянні.

НАШІ РУКИ
Програмовий зміст. Закріпити знання про руки як про невід'ємну частину людського організму. Формувати культурно-гігієнічні навички й правила догля¬ду за руками. Виховувати дбайливе ставлення до свого здоров'я.
Словник: руки ласкаві, ніжні, добрі, білі, чорні, чисті, брудні; пестливі фор¬ми: рученька, ручка.
Матеріал: художні й фольклорні тексти про руки, набір ілюстрацій, папір, олівці.

Варіант І
1. Загадка
На світ разом народились
І ніколи не різнились,
Однакові на вид:
Одна другу доглядає,
Одна другу обмиває
Так, як добрим сестрам слід.
Де одна, там друга буде.
І усюди добрі люди
Звикли бачить їх обох: Як одна чогось не вдіє, Зразу ж друга підоспіє -І пороблять діло вдвох. (Руки)
2. Скільки людина має рук?
3. Скільки пальців на руці? Розглядання пальців та ознайомлення з їхньою функцією. Пояснення назв кожного пальця.
4. Гра-потішка.
- Пальчик-пальчик, де ти був?
- Я з цим братом в ліс ходив,
А з цим братом борщ варив.
З цим я кашки скуштував,
А з найбільшим заспівав.
5. На кожному пальчику є такі місця, як крапочки, які можуть допомогти бути здоровим. Але для цього їх треба вміло масажувати. Навчання дітей точко¬вого пальчикового масажу.
6. Читання оповідання Є. Перм'яка "Для чого руки потрібні?
7. Як треба берегти свої руки? Бесіди-розповіді дітей.

Варіант II
1. Читання оповідання В.Сухомлинського "Чорні руки". Бесіда за змістом
оповідання.
2. Якими можуть бути руки? Як ласкаво й ніжно говорять про руки?
3. Які добрі справи роблять руки мами, бабусі та інших членів родини?
4. Весела фізкультхвилинка
Щось не хочеться сидіти, Треба трохи відпочити. Руки - вгору, руки - вниз, На сусіда подивись. Руки вгору, руки - в боки І зробіть чотири кроки. Плесніть, діти, кілька раз Й за роботу всі. Гаразд?!
5. На аркуші паперу відмалюйте свою руку. Розкажіть про добрі справи, які зробили ваші руки.
6. Пригадайте прислів'я та приказки про руки.
7. Проблемне запитання. Чи може людина захворіти через свої руки?
8. Бесіда про дотримання культурно-гігієнічних навичок і правил догляду за руками.

НАШІ ОЧІ
Програмовий зміст. Допомагати дітям робити відкриття щодо самих себе. Ознайомити з оком як важливим органом людського тіла. Навчити визначати стан людини по очах. Ознайомити з елементарними правилами збереження зору. Виховувати бережне ставлення до очей, доброзичливість до людей з вадами зору.
Словник: око, зір, зрячий, дивитися, придивлятися, райдужна оболонка, зіни¬ця, окуляри.
Матеріал: дзеркальця для кожної дитини, картинка "Що погано, а що доб¬ре?", аркуші паперу, олівці; ведмедик, лялька, ліжко, стілець, мед, чай.

Варіант І
1. Загадка
Були собі два брати І обидва Кіндрати. Через дорогу живуть, А один одного не бачать. (Очі)
2. Дидактична вправа "Що ти бачиш із заплющеними очима?"
3. Прихід ведмедика з перев'язаним оком.
Діалог з ведмедиком:
Вихователь: Що з тобою сталося, Ведмедику?
Ведмедик. Я йшов лісом, задивився вгору на білочку і мені в око впав, ма¬буть, шматочок якогось сміття. Ох, як болить!
Вихователь. Ось, Ведмедику, чай. Промий собі очі кілька разів і біль пройде. А на майбутнє запам'ятай: бережи очі від різного пороху та сміття, щоб не було біди. А щоб у тебе були здорові очі, навчися робити щоденно гімнастику для очей.
4. Гімнастика для очей: не рухаючи головою, водити очима вгору, вниз, вправо, вліво, повторюючи вправу кілька разів.
5. Ігрова ситуація "Лялька Оксанка хоче спати".
6. Вивчення вірша П. Воронька "Доня хоче спати".

Варіант II
1. Робота з дзеркальцями. Вправа "Розкажи про свої очі" (якого кольору, ве¬ликі чи малі, круглі чи подовгуваті, веселі чи сумні та ін.).
2. Дидактичне завдання "Якого кольору очі у вашого товариша?" Пригадай¬те колір очей у мами, тата, брата, сестрички та інших родичів.
3. Малювання. Перед кожною дитиною лежить круг. Дидактичне завдання: круг оживе, коли ви намалюєте у ньому очі. Розгляд малюнків.
4. Гра "Що змінилося?" (Діти заплющують очі, а вихователь у цей час змінює порядок предметів, малюнків або забирає кілька з них).
5. Бесіда "Для чого людині очі?"
6. Розгляд малюнка. Бесіда про збереження зору.
Примітка. На малюнку повинно бути зображено хлопчика, який стріляє з рогатки або кидає палиці чи камінці, і дівчинку, яка стоїть поруч.
7. Розв'язання проблемної ситуації за сюжетом малюнка.
8. Бесіда про людей із вадами зору.

Варіант III
1. Дидактичне завдання. Поверніться в різні сторони і скажіть, хто що поба¬чив. Чим ви це все побачили?
2. Бесіда про очі як важливий орган людського тіла.
3. Читання оповідання О. Вуличного "Темна дівчинка" і бесіда за його змістом.
Примітка. Оповідання "Темна дівчина" (див. у кн. "Золотий колосок"). - К.:
Освіта, 1994.-с. 580-583.
4. Дидактична вправа "У кого які очі?"
5. Бесіда на тему "Чому в нас різні очі?". Використання прийому аналогії й порівняння з райдугою: багато кольорів має райдуга, райдужна оболонка ока надає забарвлення нашим очам, і тому вони всі різні.
6. Бесіда про гігієну очей.
7. Вивчення правил збереження зору.
Не можна брудними руками терти очі.
Не можна гратися гострими предметами.
Не можна довго дивитися телевізор на близькій віддалі від екрана.
Не можна лежачи читати книжку.
7. Гімнастика для очей.

Примітка. На занятті можна використати такі форми роботи:
1. Запитання: Що можуть наші очі? Як вони нам допомагають?
2. Дослід: дитині пропонується пройти по мотузці, покладеній на підлозі з розплющеними, а потім із заплющеними очима.
3. Використання прислів'їв про очі з наступним роз'ясненням їх змісту:
Очам страшно, а руки роблять. Бачить око, та зуб не йме. Збреше і оком не
моргне. Не бачила оком, то не бреши язиком. Очі - дзеркало душі.

НАШІ ВУХА
Програмовий зміст. Показати дітям розмаїття і складність навколишнього світу, що сприймається на слух. Ознайомити з органом слуху - вухом. Дати по¬няття про важливість цього органу. Допомогти впізнавати різні звуки, вчити при¬слухатися. Виховувати потребу дбати про чистоту вух, бережно ставитися до
органу слуху.
Словник: вухо, звук, дзвінкий, тихий, голосний, глухий, дзюркотливий, шумний, перетинка, слухати, чути, прислухатися, цвірінькання, свист, дзижчання, квакання.
Матеріал: предмети, виготовлені з різного матеріалу, дві склянки з водою, аркуш паперу, дзеркала, "Голоси лісу" (грамзапис), картинки із зображенням жаби, джмеля, мухи, коника; оповідання В. Танасійчука "Хто бачить вухами?"

Варіант І
1. Дидактична гра-медитація "Голоси лісу". Голови дітей лежать на столі. Очі заплющені. Звучить грамзапис "Голоси лісу".
2. Бесіда "Що почули наші вуха?" (цвірінькання горобця, свист дрозда, ку¬вання зозулі, квакання жаби, гудіння бджоли та ін.).
3. Бесіда "Вуха і пам'ять". (Пригадайте, які ще звуки ви колись чули?)
4. Проблемні запитання: Чи можуть тварини слухати? Чи можна в лісі про¬жити без вух? Чи можуть вуха допомогти тваринам знайти друзів? Чому у тва¬рин різні вуха?
5. Проблемне завдання: допоможи тваринам знайти свої вуха. (На роздаваль¬них малюнках окремо намальовані тварини й окремо їхні вуха).
Підсумок. У світі все живе має здатність слухати й чути, щоб жити, існувати.

Варіант II
1. Дидактичне завдання. Затулити вуха руками. Що ви чуєте? Розтулити вуха. Що можна почути в групі (вдома, на вулиці, у лісі, на річці)?
2. Дидактична гра "Впізнай за голосом". Об'єктом впізнавання можуть бути однолітки або записи голосів тварин.
3. Дидактична вправа "Впізнай за звуком". Об'єктом слугують вироби з різних видів матеріалів.
4. Дидактичне завдання "Відгадай, що роблю" (Переливання води з однієї склянки в іншу, розривання паперу та ін. Очі у дітей заплющені).
Підсумок. Хто допоміг почути голоси, різні звуки?
5. Розглядання вух. Бесіда про вуха.
6. Розглядання картини "Пригода в лісі" (або будь-якої на вибір вихователя). Бесіда за змістом. Розповіді дітей.
7. Узагальнення знань. Для чого потрібні вуха людині, тварині? Які звуки вони можуть почути?
8. Бесіда про гігієну вух і збереження слуху.

Варіант ІІІ
1. Загадка
Дві дірочки голови Усе чують навкруги. А нам треба відгадати, Як їх будемо називати?
(Вуха)
2. Дидактична гра "Кого покликали?"
3. Дидактична гра "Вушка, вушка". Вихователь неодноразово запитує: "Вуш¬ка, вушка ви мої, що чуєте вдалині?" Діти відповідають: "Це шумить водичка" (шумить вітерець, шарудять листочки, співають пташки та ін.).
Практичне проблемне завдання "Допоможи зайчикові Вухастику поліку¬вати вушка". Діти розповідають, як їм мама лікувала вушка: капала теплою кам форною олійкою й зав'язувала хустинкою, наводять інші приклади лікування вух та профілактики вушних захворювань. 5. Розглядання власних вух у дзеркальці.

ОРГАН ТІЛА-НІС
Програмовий зміст. Підвести до розуміння, що ніс - важливий орган людсь¬кого тіла. Ознайомити з його функцією. Сприяти усвідомленому засвоєнню пра¬вил догляду за носом. Навчити елементарних правил попередження нежитю.
Словник: носик, нежить.
Матеріал: дзеркало, борошно, квіти, хліб, спалена вовняна нитка, щітка, ар¬куш паперу, олівці або фломастери.

Варіант І
1. Загадка
Між двох вогників - один горбочок. (Ніс)
2. Робота із дзеркальцями. Розглядання своїх носів. Описові розповіді дітей про свій ніс.
3. Дидактична гра "У кого який ніс?". Розповіді дітей за власними спостере¬женнями у природі.
4. Дидактична вправа "Знайди, кому належить цей ніс". На окремих розда¬вальних картках зображено голови різних тварин і птахів, на інших - різноманітні носи. Ігрове завдання: підібрати відповідний ніс до голови і пояснити, чому тій чи іншій тварині або птахові підходить саме такий ніс.
5. Проблемне запитання. "Для чого потрібний ніс людині?"
6. Дослідницька робота.
а) Вихователь бере в руки щітку. З другої долоні дме на неї борошно. На ворсин¬
ках залишається борошно. Розгляд ворсинок у дзеркалі. Яку роль виконують вор¬
синки у носі? (Захисну, очищувальну. Ніс - санітар. Знищує і затримує бактерії).
б) Діти дмухають на долоню. При цьому рот закритий. Що відчувають? (Теп¬
ло). Розкриття терморегулювальної функції носа.
в) Діти нюхають квітку, хліб та ін. Визначення функції носа, що реагує на
запахи.
7. Бесіда про ніс, його значення, функції та правила догляду за ним.

ЗУБИ
Програмовий зміст. Поглиблювати знання про правила догляду за зубами, закріпити культурно-гігієнічні навички. Формувати бажання самому без нагаду¬вання дорослих дотримуватися правил гігієни.
Словник: зуби білі, здорові, діряві, чорні.
Матеріал: предмети особистої гігієни, вірші, загадки.

Варіант І
І. Загадки про зуби.
2. Розглядання зубів у дзеркальці.
3. Проблемні запитання: У кого які зуби? Чому в звірів різні зуби? Чи чис¬тять звірі зуби? Якщо так, то яким чином? Для чого людині зуби? Бесіда з дітьми.
5. Читання літературних текстів і казок про зуби.
6. Бесіда про збереження зубів та правила догляду за ними. Варіант II
1. Інсценівка літературних текстів із вищезазначеної теми (на вибір вихователя).
2. Розв'язання проблемних ситуацій, розроблених на основі літературних текстів або життєвих ситуацій.
3. Дидактична вправа "Які бувають зуби?" (Міцні, здорові, хворі, білі, жовті, діряві, чорні та ін.).
4. Як треба доглядати за зубами? Висловлювання дітей і підсумок вихователя.
Бесіда на тему "Щоб здорові зуби мати, треба овочі з'їдати".

РОСЛИНКИ - ЗДОРОВИНКИ
Програмовий зміст. Розкрити дітям значення рослин для організму людини; закріпити назви лугових рослин, формувати пізнавальний інтерес до рослин та їхні лікувальних властивостей. Навчити розрізняти їх, дати знання про правила збору та використання деяких із них. Розвивати інтерес до природи, вміння пра¬вильно користуватися її дарами. Виховувати любов і бережне ставлення до неї.
Словник: назви лікарських рослин, берегти, шанувати, доглядати, гербарій.
Матеріал: набір лікарських рослин, гербарії, ілюстрації; атрибути і костю¬ми, характерні для деяких із них; халат і окуляри для лікаря Айболита.

Варіант І
Ігрова ситуація "У лікаря Айболита"
На прийом до лікаря прийшли "звірята" (на вибір вихователя) із різноманіт¬ними захворюваннями. Вихователь показує дітям лікарські рослини, розповідає про їхні цілющі властивості, правила збору, демонструє на "звірятах" їхню дію.

Варіант II
1. У групову кімнату заходить Лісовичок. Вітається з дітьми і розповідає про
себе та свої обов'язки.
- Я Лісовичок - господар лісу. Дуже його люблю, доглядаю і бережу.
- А чи знаєте, що росте в моєму господарстві? (Ростуть різні дерева, кущі, трави, гриби, ягоди та ін.).
- Чи бували ви у моєму чудовому лісі?
- Можливо, хтось назве рослинки-здоровинки, які бачив?

2. Загадування загадок про лікарські рослини.


Декілька дітей у відповідному одязі представляють деякі лікарські росли¬ни. Вихователь проводить бесіду про їхні лікувальні властивості, правила збору, бережне ставлення до них.
Я маленька липка Виросту велика -Не ламай мене. Я медовим цвітом Зацвіту над світом -Бережи мене.
Малина:
Я солодка, запашна, Я малина лісова. На кущі я виростаю. В мене ягідки червоні Смачні, солоденькі, Дуже люблять їх дорослі Й діточки маленькі.
Хто малинку поїдає -Від застуди утікає.
Конвалія:
Цвіте вона в травневий час У лісовій тіні. На стебельці - намиста ряд, Квіточки запашні.
Калина: Калино весела,
Калино червона. Люблю твоє листя Та грона червоні. Примітка. Аналогічно до другого варіанту можна провести бесіду про фрукти і овочі. Замість Лісовичка може бути дійовий персонаж Фруктогородник (Тра¬вознай або інший, придуманий вихователем).

ВАЛЕОЛОГІЧНИЙ ПОРАДНИК ДЛЯ ДИТИНИ
1. Стати організованою людиною можна лише тоді, якщо змалку дотримува¬тися розпорядку дня.
2. Вирости міцним і здоровим може кожний. Для цього слід загартовуватися, тренувати свій організм. Взагалі, день буде веселішим і бадьорішим, якщо почи¬нати його з фізичної зарядки.
3. Подружися з водою. Вона - справжнє джерело насолоди: зранку бадьо¬рить, ввечері заспокоює, впродовж дня змиває мікроби.
4. Коли людина вміє поводитися за столом, то це справляє гарне враження.
Треба виробити звичку під час приймання їжі добре прожовувати її, їсти не по¬спішаючи, не плямкаючи, користуватися серветкою.
5. Щодня вмивайся, сонцю, травам, квітам і всім людям усміхайся.
6. Виконуй ці поради з почуттям міри і не перевантажуй тіло надмірними вправами, надмірною кількістю їжі.
Запам'ятай!
Правило 1. Як мити руки Мий руки після гри, туалету, прогулянки й обов'язково перед прийманням їжі.
1. Закоти рукави.
2. Намочи руки водою.
3. Візьми мило й намили руки до появи піни.
4. Потри не лише долоні, а й їхню зовнішню сторону.
5. Змий піну.
6. Перевір, чи добре вимив руки.
7. Витри руки.
8. Перевір, чи добре витер руки. Для цього зовнішню сторону долоні при¬клади до обличчя.
Правило 2. Як користуватися носовою хустинкою
1. При кашлі й чханні хвора людина розбризкує до 40 тисяч маленьких кра¬
пельок з мікробами і може заразити багатьох інших.
Якщо тобі захочеться чхнути або кашляти, скористайся хусточкою, прикрив¬ши нею ніс і рот. Цим ти вбережеш інших від захворювання.
2. Дуже неохайною виглядає інколи дитина, коли в неї нежить і постійно "плаче" носик. Зарадити цьому може тільки хусточка-чарівниця. Тож ніколи не розлучайся з нею.
3. Скористайся хусточкою й тоді, коли ніс і рот раптом виявляться в морозиві або в інших ласощах.
Правило 3. Як доглядати за волоссям
1. Голову мити раз на тиждень.
2. Причісуватися треба тільки своїм гребінцем.
Правило 4. Як сидіти за столом
1.Сиди за столом прямо, не клади ліктів на нього.
2. Не плямкай.
3. Коли їси виделкою, то тримай її тільки в правій руці. Якщо користуєшся виделкою з ножем, то ніж тримай у правій руці, а виделку в лівій.
4. Не піднось їжу до рота на ножі. Це негарно й небезпечно.
5. Сіль не бери пальцями. Для цього має бути спеціальна ложечка або вико¬ристай кінчик ножа.
6. М'ясні й рибні кості, кісточки від фруктів клади на окрему тарілку або на край своєї.
Стеж, щоб крихти й залишки їжі не падали на підлогу.
8. Не читай під час їди.
9. Перед прийманням їжі вимий руки, після неї прополощи рот.
10. Приймай їжу не поспішаючи. Добре прожовуй страву.

Домашні завдання
1. Прокинувшись, потягнись у ліжку, а вставши - побажай собі й усім добро¬го ранку і доброго дня. Прокидайся вчасно в один і той самий час.
2. Кожний день починай із зарядки.
3. Умивайся холодною водою, використовуючи мило. Добре насухо розти¬рай своє тіло.
4. Потурбуйся про свої зуби. Почисть їх уранці. Після обіду прополощи від залишків їжі. Увечері згадай, що вони багато працювали впродовж дня, атому їх треба добре почистити.
5. Твій шлунок - твоє здоров'я і твоя сила. Тому все, що пропонують мама або кухар у дитсадочку, треба з'їдати.
6. Твої чисті руки, помиті овочі і фрукти допоможуть уникнути хвороби шлунку.
7. Більше рухайся, перебувай на свіжому повітрі.
8. Не розглядай малюнків лежачи і не дивись довго телепередачі (доцільно диви¬тись по 15 хв 4 рази на тиждень, сидячи на віддалі 2-2,5 м від екрана). Це зашкодить твоїм очам. Роби зарядку для очей разом із мамою, татом та іншими членами родини.
9. Щоб було здорове горло, дихай носом, особливо в осінню та зимову пору. Вмій користуватися носовою хусточкою.
10. Перевір, чи правильно сидиш за столом. Між тобою і столом має вміщу¬ватися твій кулачок, ноги повинні бути на підлозі.
11. Лягай вчасно спати. Під час сну твій організм відпочиває, росте, міцніє.
12. Добре стався до всіх і до всього, що тебе оточує. Кожного вечора підсу¬мовуй свої добрі справи. Це теж твоє здоров'я.

ФОРМИ РОБОТИ З БАТЬКАМИ
Дуже часто родинне виховання й виховання у дошкільних закладах існують як дві окремі ланки: вдома інколи дитина дістає одні настанови, зразки поведін¬ки, у дитячому садку - інші. Батьки хочуть бачити своїх дітей здоровими. Однак не всі розуміють і знають, як це зробити. Переконані, що тільки єдність вимог здорового способу життя в родині і в дитячому садку сприятиме формуванню у дитини свідомого ставлення до свого здоров'я.
Валеологічний порадник для батьків
1. Будьте добрим і гарним прикладом для своїх дітей у ставленні до свого здоров'я.
2. Ведіть здоровий спосіб життя.
3. Займайтеся фізичною культурою, виконуйте вранці гімнастику.
4. Загартовуйтеся разом із дитиною.
5. Більше бувайте на свіжому повітрі.
6. Не паліть і не розпивайте спиртні напої у присутності дітей. Пам'ятайте! Вони повторюють ваші дії в дитячому садку.
7. Дотримуйтеся режиму харчування. Зумійте переконати сина чи доньку споживати всі страви, навіть ті, які вони не люблять, але які є для них необхідни¬ми й корисними.
8. Дотримуйтеся завжди правил гігієни і привчайте до цього дитину.
9. Наповніть свою душу і серце любов'ю до всіх і до всього. Передайте це дітям. Більше усміхайтеся. Це запорука здорової сім'ї, особистого здоров'я ва¬шого і ваших дітей.
Робота вихователів із батьками з цієї проблеми може проводитися за такими напрямками:
1. Вивчення рівня валеологічних знань батьків, способу життя в родині, де¬яких спадкових хвороб (анкетування, опрацювання анкет, питальників та ін.).
2. Надання теоретичної допомоги (бесіди, Дні відкритих дверей, усні та ру¬кописні методичні журнали, конференції, лекторії та ін.).
3. Система практичної допомоги (щоденні консультації, дискусії, диспути, діалоги, практичні заняття з розв'язанням батьками педагогічних задач, проблем¬них завдань, що стосуються здоров'я дитини).
Пропонуємо орієнтовну тематику різних форм роботи з батьками.
Лекторій
1. Здоров'я дітей - здоров'я нації.
2. Медико-біологічні фактори здоров'я дитини.
3. Екологічні аспекти здоров'я дошкільника. Екологія дитини.
Конференція
Проблеми формування здорової дитини в сучасних умовах.
Дискусія
1. Здоровий спосіб життя. Що це?
2. Взаємозв'язок людини з природою, Всесвітом, їхній вплив на здоров'я маленької людини.
3. Емоційне і психічне здоров'я. Ваше розуміння?
"Круглий стіл"
1. Здоров'я у контексті української народної філософії (народні страви, по¬сти, загартування, методи профілактики і лікування та ін.).
2. Дитина. Довкілля. Здоров'я.
Семінар-практикум
1. Нетрадиційні методики оздоровлення дитячого організму.
2. Розучування комплексів гімнастики (в тому числі дихальної) для дошкільників.
3. Масаж (у тому числі точковий) в оздоровленні дитини.
4. Оволодіння практичними навичками проведення гімнастик та масажів, ок¬ремими методиками оздоровлення організму.
Цикл радіопередач (або усний журнал)
1. Загартування.
2. Раціональне харчування.
3. Рухова активність.
4. Режим дня.
5. Ліки для дитини.
Консультації
1. Росте донька, росте син. Особливості статевого виховання.
2. Як уберегти дитину від кишково-шлункових захворювань?
3. Як провести вихідний день із дитиною?
4. Рекомендації щодо організації рухової активності.
5. Раціональне харчування вашої дитини. Апетиті корисні страви.
6. Сезонний одяг для дитини.
Бесіди
1. Загартування дитини вдома.
2. Раціональне харчування.
3. Перша допомога дітям.
4. Рух - це життя.
5. Емоції і здоров'я.
Папки-пересувки
1. Поговоримо про плоскостопість.
2. У вашої дитини - сколіоз.
3. Якщо у дитини - застуда.
4. Рослинки-здоровинки та рослини отруйні.
5. Увага: отруйні гриби! Перша допомога при отруєнні.
6. На лоні природи. Правила поведінки в довкіллі.
7. Ваша усмішка, ніжність, доброзичливість і розуміння стану дитини - за¬порука її психічного здоров'я.

Інші форми роботи
Спортивні розваги спільно з батьками. Дні здоров'я з участю батьків.
Анкети для батьків

№1. Оцініть свої знання з валеології як науки і стану здоров'я вашої дити¬ни за 10-бальною шкалою.№2.
1. Що таке валеологія і валеологічне виховання?
2. Головна мета валеологічного виховання.
3. Чи доцільно вводити валеологію в дитячому садку?
4. Які напрями валеологічного виховання зреалізовуються вами вдома?
5. Які фактори найбільше впливають на здоров'я дитини?
№3.
1. Чи є вдома якась система оздоровлення всіх членів родини, в тому числі й дитини?
2. Чи налагоджений у сім'ї активно-динамічний відпочинок?
3. Як здійснюєте загартування і які маєте результати?
4. Який режим харчування панує в сім'ї? Які страви переважають у щоден¬ному раціоні?

Проблемні завдання
№1. У розпорядку дня дошкільного закладу є різні форми фізкультурно-оз¬доровчої роботи. Це і ранкова гімнастика, і заняття з фізкультури, рухливі ігри, загартовувальні процедури з коригувальними вправами та ін.
Завдання
1. Проаналізуйте руховий режим дитини вдома. Визначте, скільки часу ди¬тина рухається.
2. Подумайте про шляхи підвищення рухової активності.
№2. У родині росте квола, бліда дитина, яка часто застуджується. Батько намагається заохотити до занять спортом, залучити до ранкової гімнастики, по¬ступового загартування. Мама виступає категорично проти. "Не чіпай дитини, -говорить вона. - Бачиш, яка вона слабенька."
Завдання
1. Дайте оцінку позиціям батька і матері.
2. Як би ви діяли в подібній ситуації?
№3. У родині двоє дітей. Старша дівчинка займається спортом. Молодша прагне у всьому наслідувати старшу.
Завдання
Як у вашій сім'ї приклад старших впливає на залучення до спорту молодших?
№4. Вранці вихідного дня батько звертається до семирічного сина: "Вста¬вай! Пора робити ранкову гімнастику!" Сам у цей час продовжує лежати на ди¬вані або ліжку.
Завдання
1. Оцініть подану ситуацію.
2. Чи виникають у вашій родині аналогічні?
3. Який вплив на дитину матиме така поведінка батька?
№5. Ваша дитина не любить їсти ті чи інші страви, але ви знаєте про їх необхідність для дитячого організму.
Завдання
Як ви вчините в такій ситуації?
№6. Буває у дитини поганий апетит. Не все, запропоноване вами, вона з'їдає.
Завдання
Які ваші дії в цьому випадку?
№7. Дитина боїться холодної води і не любить умиватися.
Завдання
Якими будуть ваші дії?
№8. Трапляється, що діти погано засинають. Дехто говорить: "Спи, а то за¬раз Бабайку (Бабу-Ягу, домовика та ін.) покличу". Дехто стукає в стінку або ще щось вигадує, щоб налякати дитину.
Завдання
1. Оцініть ситуацію.
2. Як ви вирішуєте цю проблему?

ЛІТЕРАТУРА
Амосов М. Роздуми про здоров'я. - К.: Здоров'я, 1990.
Багачук В. Підхід - цілісний. Концептуальні засновки до розвитку здорової дитини/ / Дошкільне виховання - 1994. - №10.
Болтарович 3. Народна медицина українців. - К.: Наукова думка, 1990.
Ви, зорі-зоряниці... Українська народна магічна поезія. - К.: Молодь, 1991.
Ґонтар Т. Традиційне харчування українців. // Рад. гак. - 1990. - №10.
Дорога в Країну здоров'я: Збірник нарисів і порад юним фізкультурникам. - К.: Ве¬селка, 1984.
Зубицька Н. Пракоріння народної медицини // Берегиня. - 1993. - №2-3.
Калуська Л., Мишаста Г., Бабій Н., Новицька Т. Рости здоровою, дитинко. Івано-Франківськ, 1996. -121с.
Стельмахович М. Народне дитинознавство. — К., 1991. Шкільний курс "Валеологія": 36. матеріалів. - К: Освіта, 1994.
Язловецький В. С. Дітям про здоров'я. - Кіровоград, 1995. - 99 с.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка