Програма гуртка "Екологічна варта"Скачати 98.66 Kb.
Дата конвертації06.03.2016
Розмір98.66 Kb.
Програма гуртка "Екологічна варта"

Пояснювальна записка

          Программа гуртка «Екологічна варта» складена для учнів 5 – 7 класів та розрахована на виховання екологічної свідомості у особистості через організацію цікавої екологічної роботи з дітьми, їх участь у дослідницькій роботі та природоохоронних акціях, допомога новому поколінню в усвідомленні себе частинкою світу в якому ми живемо.

Зміст програми гуртка спрямований на організацію праці з гуртківцями, допомогти задовольнити інтереси дітей до природи та кращому засвоєнню програмного матеріалу. В процесі занять велика увага приділяється заходам для захисту та відновлення довкілля, акції по впорядкуванню територій, проводиться просвітницька робота серед учнів школи та жителів села, вирощуванню рослин, проведенню спостережень та досліджень, активна участь гуртківців в охороні земельних насаджень, птахів, участь у роботі зелених патрулів, Всеукраїнських природничих конкурсах, акціях та інше. Ці методи повинні сприяти вихованню свідомого і бережливого ставлення до природи.

Заняття у гуртку не тільки повторюють матеріал шкільного курсу природознавства, але й систематично його доповнюють та збагачують конкретними матеріалами. Для розвитку інтересів та допитливості гуртківців на заняттях проводиться загадування загадок, вікторин, проведення ігрових занять, виконання практичних занять, екскурсії у природу, екологічні ігри, тренінги та інше.Мета гуртка:

- забезпечення вільного творчого інтелектуального розвитку дітей;

- виховувати любов до природи;

- навчати дітей розуміти і знати природу;

- сприяти естетичному вихованню учнів;

- формувати в учнів екологічну культуру;

- надати та розширити знання про компоненти природи і деякі процеси, що відбуваються в ній, про зміни, спричинені діяльністю людини, про особливості охорони атмосфери, води, грунтів, надр, ландшафтів, рослинних і тваринних ресурсів.

Актуальність гуртка викликана тим, що у зв’язку із зникненням природи та складною екологічною ситуацією, яка склалася у країні, та і в світі в цілому, необхідно, щоб в школах працювали гуртки на екологічну тематику, так , як наша Земля просить допомоги. Знайомство учнів з проблемами довкілля, дозволяє:


  • сприяти формуванню активної позиції особистості;

  • сприяти розвитку екологічної культури учнів, відповідального ставлення до природи;

  • прищеплювати учням уміння виконувати певну практичну роботу з вивчення, збереження та відтворення природи;

  • поєднувати природоохоронні заходи з трудовою діяльністю учнів.

Завдання гуртка:

- виховати справжніх любителів і захисників природи;  • навчати учнів певних знань про природу;

  • розвивати пізнавальний інтерес до природничих наук;

  • виховувати творчу особистість;

  • розвивати уміння працювати з науково – методичною та довідковою літературою, порівнювати, виділяти головне, узагальнювати, систематизувати матеріал, робити висновки;

  • розвивати навички спостерігати та експериментувати, самостійності, працелюбства, творчого підходу до роботи;

  • підготовка учнів до олімпіад, конкурсів, науково – практичних конференцій.

Матеріал гуртка сприяє підвищенню інтересу до природничих наук та розвитку внутрішньої мотивації вчення. Практична та дослідницька робота сприяють формуванню спеціальних умінь і навиків роботи з живими об’єктами та поводженням у навколишньому середовищі. Створення проектних робіт, робота над рефератами дозволять сформувати в учнів уміння самостійно набувати та застосовувати знання, а також розвивати їх творчі здібності. Творчі роботи розвивають дослідницьуі навички, вчать відбирати та систематизувати матеріал.

Вичерпавши програму даного гуртка гуртківці повинні знати:

- рослиннй і твариннй світ рідного краю та їхнє значення у природі та житті людини;

- представників рослин і тварин, занесених до Червоної книги України;

- структуру природоохоронної організації України;

-  як зимують птахи;

- життєдіяльність рослин в різні пори року;

- єдність людини і навколишнього середовища;

- моніторинг стану довкілля.

 

Гуртківці повинні вміти:

- розрізняти отруйні, культурні, лікарські рослини;

- вести спостереження за сезонними явищами у природі;

- спостерігати за сезонними змінами у житті тварин;

- доглядати за кімнатними рослинами.


Навчально-тематичний план


 

№ заняття


Тема заняття
Кількість годин
Всього
Теорія
Практика

   1.

2.

 3.

4.

5.6.

7.

 8.

9.

10.11.

12.


 

Вступне заняття. Засідання гуртківців «Екологічної варти» та ознайомлення з перспективним планом гуртка.

Зелені рослини – основне джерело органічного життя на Землі.

Осінні сільгоспроботи на ділянці.
Осінні зміни у природі.
Тварини – частина живої природи.

Зимові зміни у природі.

Питання охорони природи. Червона книга України.

Весняні зміни у природі.

Кімнатні квіти.
Багатство природи.
Природа рідного краю.

Підсумкове заняття.


Всього

1

 

22

3

34

3

63

2

23

34


1

12

1

21

2

21

1

-15

-

 1

11

2

22

4

11

1

319

1.Вступне заняття.

1. Набір дітей у гурток. Ознайомлення з планом.

Бесіда «Чому треба охороняти природу і піклуватися про збереження її ресурсів».  

2.Зелені рослини – основне джерело органічного життя на Землі..

1. Що таке природа. Явища живої та неживої природи. Значення рослин у природі, житті людей, народного господарства.

2. Будова та розмноження рослин. Харчові, лікарські та отруйні рослини. Дерева, кущі та трави.

3. Практичне заняття:  збір насіння квіткових рослин. Екскурсія до парку «Моя земля – мій рідний дім».

3.Осінні сільгоспроботи на ділянці.

1. Як дикоростучі рослини стали культурними. Значення овочевих та їстівних культур в житті людини.2. Практичне заняття: збір насіння овочевих культур.

4.Осінні зміни у природі.

1. Життя рослин восени. Життя птахів восени.

2. Значення спостережень за сезонними явищами у природі для народного господарства. Фенологічні спостереження за розвитком рослин.

3. Практичне заняття:  Екскурсія до парку. Рейд по охороні зелених насаджень.

 

5.Тварини – частина живої природи.

1. Птахи. Розглядання та затвердження плану проведення акції допомоги зимуючим птахам. 

2. Практичне заняття: проведення операції «На кращу годівничку для зимуючої пташки».

3. Практичне заняття: збір пташиного меню «Кормові ресурси для птахів у природі».

Поробка «Букет замість ялинки».

6.Зимові зміни у природі.

1. Рослини взимку. Особливості хвойних дерев та вічнозелених кущів.

2. Життя птахів взимку. Знайомство з птахами нашої місцевості. Поведінка зимуючих птахів. Охорона птахів узимку. Їжа для птахів.

3. Практичне заняття: вікторина «Зимуюча пташка».

4. Практичне заняття: екскурсія в природу «Зимуючі птахи рідного краю»7. Питання охорони природи. Червона книга України.

1. Ознайомлення з масовими державними заходами, що стосуються охорони природи. Заповідники України. Червона книга України (Херсонська область). Рослини місцевої флори, що знаходяться під охороною. Охорона оточуючого середовища.2. Практичні заняття: складання проектів озеленення пришкільної території. 

3. Практичне заняття: захід – мандрівка «Екологічними стежками рідного краю».8. Весняні зміни у природі.

1.Життя рослин весною. Первоцвіти. Спостереження за розкриттям бруньок.

2. Птахи навесні. Життя тварин навесні.

3. Практичне заняття: екскурсія у природу «Весняне пробудження природи»

4. Практичне заняття:  «Як правильно посадити дерево».

5 -6. Практичне заняття: «Підготовка насіння до посіву, підготовка грунту, висів насіння квітково – декоративних рослин та догляд за ними».

9. Кімнатні квіти.

1. Ознайомлення з кімнатними рослинами, які використовують для озеленення. Значення правильного догляду за кімнатними рослинами. Розміщення рослин відносно світла.

2. Суміш грунту та його приготування. Правила та норми поливу кімнатних рослин, їх харчування. Період їх росту, спокою. Засівання та посадка кімнатних рослин, пересадка та перевалка. Шкідники кімнатних рослин.

3. Практичні заняття:  Робота з природним матеріалом.

10. Багатство природи.

1. Проведення бесід про охорону зелених насаджень (для проведення їх в літній період серед населення).

2. Практичне заняття: розподіл завдань на літо по охороні насаджень та догляд за ними.

11. Природа рідного краю.

1. Життя в степах.2. Практичні заняття: конкурс малюнків «Зелений світ», обговорення книг про природу «Подорож у країну книжок».

12. Підсумкове заняття.

1.Свято: «Природа – наш дім».

1 – 2. Практичне заняття: Оформлення стенду «Екологічний патруль».

 

Прогнозований результат. Вивчаючи цей курс поглиблюються знання гуртківців про різноманітності рослинного і тваринного світу. Виховує любов та бережне ставлення до всього живого. Допомагає задовольнити інтерес дітей до природи.

 

 

Гуртківці повинні знати:-          Значення рослин у природі та житті людини;

-          роль тварин в житті людини;

-          як зимують птахи;

-          життєдіяльність рослин в різні пори року.

 

Гуртківці повинні вміти:

-          розрізняти отруйні, культурні, лікарські рослини;

-          вести спостереження за сезонними явищами у природі;

-          складати календар погоди;

-          спостерігати за сезонними змінами у житті тварин;

-          доглядати за кімнатними рослинами.

 

 

Література:Журнали «Розкажіть онуку», «Юний натураліст», «Позакласний час».

Методика фенологічних спостережень у школі. Н.І. Пшеничний – К.: - 1972г.

Рослини Червоної книги. Б.В.Заверуха – К. «Урожай», 1985

Биологические экскурсии: - книга для учителя/ И.В. Измаилов.- М.: Просвещение, 1983г.

В мире растений. Б.В.Заверуха – К. «Урожай», - 1980

Лучшие поделки оригами для детей. И.Агапова, М.Давыдова – М., 2007Природоведение для начальных классов: учебное пособие. А.А. Фарощук, Н.Е.Фарощук. – 1999


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка