Програма гуртка "Юний журналіст"Скачати 104.22 Kb.
Дата конвертації04.03.2016
Розмір104.22 Kb.

Програма гуртка "Юний журналіст"

Джерело: http://osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/5713

Автор: Левітова Олена Миколаївна

Різновіковий гурток "Юний журналіст" є однією з форм навчання основ журналістики учнів 6-11-х класів. На його засвоєння відводять 106 навчальних годин (1 година теоретичних та 2 години практичних занять на тиждень)


Мета програми:

 • Створити умови для оптимальної соціальної та творчої самореалізації особистості, інтелектуального самовдосконалення;

 • Формувати медіа культуру у профільній орієнтації учнів та стимулювати їх активність у пошуках професії;

 • Вивчити основи журналістської майстерності.

Перспективна мета - підготовка учнів до співпраці з міськими, обласними, державними періодичними виданнями та можливому обранню журналістики як майбутньої професії.

У процесі реалізації мети програми вирішуються наступні завдання:І. Навчальні:

 • Озброєння учнів сукупністю знань про принципи журналістської діяльності, особливості  журналістської професії, а також про професії що мають безпосереднє чи опосередковане відношення до медіа сфери;

 • Вивчення історії журналістики, етапів її розвитку;

 • Вивчення основ соціології та журналістської творчості;

 • Формування навичок журналістської майстерності, комунікативної компетентності та придбання первинного професійного досвіду та початкової професійної орієнтації;

 • Формування практичного досвіду створення шкільного друкованого видання;

 • Формування практичних умінь та навичок у вирішенні екологічних, здоров'язберігаючих та інших завдань, набуття відповідних знань.

ІІ. Виховні:

 • Формування навичок колективної діяльності та діалогового спілкування, сучасного світосприйняття, активної життєвої позиції;

 • Формування толерантності, культури міжнаціонального спілкування у багатонаціональному соціумі;

 • Формування уявлення про журналістику як професію, що відіграє специфічну роль у житті суспільства;

 • Прищеплення культури спілкування зі світом ЗМІ;

 • Пробудження інтересу до преси та формування свідомого ставлення до журналістики як виду суспільної діяльності;

 • Формування потреби в постійній підвищеній інформованості;

 • Формування почуття відповідальності за природу, екологію, у тому числі про власне здоров'я;

 • Формування в учнів та їх батьків розуміння необхідності використання оздоровчих заходів для відновлення та збереження здоров'я;

 • Виховання культури поведінки та мовлення.

ІІІ. Розвиваючі:

 • Всебічний розвиток творчих здібностей, індивідуального мислення, інтересів, схильностей, фізичного стану організму учня та на цій основі формування професійної спрямованості;

 • Розширення загальної обізнаності.

Форма подання матерілу - практико-орієнтована.

Форма організації - модульна.

За метою навчання - прикладна, оскільки орієнтована на професійну освіту випускника в галузі журналістики, а також на вироблення актуальних навичок та вмінь.

Прогнозований результат навчання за програмою - створення шкільного періодичного видання з можливим його використанням  у навчально-виховному процесі; створення учнями свого портфоліо; засвоєння учнями теоретичних та практичних знань, умінь та навичок журналістської діяльності.

Програма курсу «Основи журналістики» складається з чотирьох розділів.

Навчання здійснюється з урахуванням вікових та особистісних властивостей учнів.

До занять можна залучити й молодших школярів, які ма­ють добрі літературні здібності й інтерес до журналістської професії.Розгорнуте календарно-тематичне планування програми

№ п/п

Зміст

Кількість годин

Форма роботи

Дата

Лекційні

Практичні

І. Введення в історію журналістики

1

Вступ. Знайомство з поняття „Журналістка".

 Газетний світ1

2

Реферат, евристична бесіда,

творча робота №1, тести 

2

Як і чому виникла журналістика

1

2

Евристична бесіда, творча робота, „круглий стіл"

 

3

З історії дитячої преси

1

2

Творча робота, евристична бесіда

 

4

Знайомство з дитячими та підлітковими ЗМІ

1

2

Творча робота з виданнями, евристична бесіда. екскурсія

 

5

Знайомство з законами про ЗМІ

1

2

Творча робота, екскурсія

 

6

Підсумкове заняття

1

2

Посвята  у  юнкори

 

ІІ. Основи журналістики

7

Знайомство із деревом жанрів

1

2

Евристична бесіда

 

8

Майстерня жанрів. Інформація.

1

2

Семінар-лекція, творча роботи

 

9

Замітка.

1

2

Творча робота, евристична бесіда

 

10

Звіт

1

2

Творча робота, евристична бесіда

 

11

Репортаж

1

2

Творча робота, евристична бесіда

 

12

Інтерв'ю

1

2

Творча робота, евристична бесіда

 

13

 Прес-реліз. Опитування

1

2

Практика, акція, евристична бесіда. екскурсія

 

14

Огляд, коментарі

1

2

Евристична бесіда, робота з виданнями

 

15

Стаття

1

2

Творча робота, евристична бесіда

 

16

Нарис

1

2

Творча робота, екскурсія

 

17

Фельєтон, памфлет

1

2

Творча робота, робота з текстами

 

18

Есе

1

2

Творча робота

 

19

Соціологія як складова частина журналістських знань

1

2

Самостійна робота, „круглий стіл", робота з анкетами

 

20

Культура мовлення

1

2

„Круглий стіл", творча робота, евристична бесіда

 

21

Підсумкове заняття

1

2

Конкурс проектів

 

ІІІ. Художньо-технічне оформлення видання

22

Структура видання

1

2

Евристична бесіда, майстер-клас, екскурсія

 

23-24

Робимо газету

2

4

Екскурсія, екскурсія, майстер-клас, „круглий стіл"

 

25-26

Заголовки та ілюстрації

2

4

Творча робота, евристична бесіда

 

27

Типи та види шкільних газет

1

2

Творча робота, евристична бесіда

 

28

Підсумкове заняття

1

2

Захист проектів

 

ІV. Редакційно-видавнича діяльність

29-30

Особливості журналістської праці, редакція

2

4

Евристична бесіда, ділова гра, прес-коктейль

 

31-32

Редагування матеріалів різних форм та жанрів

2

4

Евристичний семінар, практика

 

33

Реклама у видавничій діяльності

1

2

Творча робота, „круглий стіл", проект, акція

 

34

Підсумкове заняття

1

2

Захист проектів нагородження „Золотою плямою"

 


Автор: Левітова Олена Миколаївна

Заняття гуртка "Юний журналіст"

"Професія - журналіст", створення літературного вісника "Відкрий, мово, свої скарбниці золоті..."


Очікувані результати:

1.     Професійна орієнтація учнів старших класів, розширення  знань гуртківців та членів шкільної громади про професію журналіста.

2.     Набуття практичних навичок створення інформаційного видання (літературного вісника), професіями журналісти, художника-дизайнера, коректора, головного редактора.

3.     Набуття навичок роботи в малих групах.

4.     Глибше усвідомити роль мови в житті людини.

5.     Втілювати в життя народну практику спілкування.

6.     Слідкувати за чистотою своєї мови та мови однолітків.

Обладнання: дошка, мультимедійний проектор, бейжики, комп'ютери,екран, слайд-памятка «Розподіл ролей у групі», макет «Літературного вісника», роз даткові матеріали для груп, ножиці, клей, маркери, фломастери.

Форма роботи: заняття з елементами тренінгу та презентацією.

Хід заняття

І.Мотивація

1. Знайомство (створення бейджиків, представлення)

2. Вільний мікрофон (очікування)


 • Чи цікава для вас професія журналіста?

 • Що ви очікуєте від сьогоднішнього заняття?

ІІ. Представлення теми та очікуваних результатів

1.Повідомлення теми (Тиждень української мови →День української мови та писемності →відкрите засідання гуртка→Яка ж тема?(Українська мова у світі)

2.Проведення заняття

План


1.   Презентація «Професія журналіст»

2.   Робота в групах по створенню вісника.

3.   Презентація групами своїх сторінок у ЗМІ.

ІV.Надання необхідної інформації

1.   Презентація «Професія: журналіст» (Гончарук А. 10-А кл.- Додаток 1)

2.   Обговорення та прийняття правил роботи.

3.   Об'єднання в групи (за алфавітом-цукерками)

4.   Розподіл ролей у групах

Журналісти (відбирають та систематизують матеріали, пишуть статті, вірші...),

художник-дизайнер (підбирає ілюстрації, працює над оформленням сторінки),

коректор (перевіряє та коригує написане),

каліграфіст-набірник (пише/набирає тексти),

редактор (слідкує за часом виконання завдання, коригує взаємовідносини в групі, презентує роботу групи)

V.Робота в групах

1. Інструктаж до роботи (інформаційні джерела та ресурси).

2. Заповнення розділу вісника.

VІ.Презентація роботи груп

VІІ.Підбиття підсумків (рефлексія)


 • Чи цікаво вам було працювати в редакції?

 • Яка професія вам більше сподобалась?

 • Чи хотіли б ви в майбутньому працювати в журналістиці?

 • А що для цього потрібно?

Я бажаю вам добре знати українську мову, і нехай ваші мрії здійсняться.

 

Джерела інформації

1.     http://www.journalist-virt.ru/

2.     http://www.feb-web.ru - Літературна енциклопедія

3.     http://www.pedsovet.org - про журналістику

4.     http://www.school-szvestia.ru - «Школа журналістики»5.     Бовин А. Профессия - журналіст /А.Бовін//Журналист.-2001.-№3

6.     Журналистика в школе. 8-11 классы: программа, материалы к занятиям/ авт.сост. Н.А.Спирина.- Волгоград: Учитель, 2009. - 207с.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка