Програма ХVIII міжнародної Науково-практичної конференціїСторінка1/10
Дата конвертації11.03.2016
Розмір1.44 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»


Академія педагогічних наук України
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)
Академія наук вищої школи України

Присвячується 125-річчю

Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут»


Програма

ХVIII Міжнародної
Науково-практичної конференції

Інформаційні технології:
Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

12-14 травня

Харків 2010

Шановний колега!
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі
ХVIII міжнародної науково-практичної конференції
Інформаційні технології:
Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

Конференція проводиться 12-14 травня 2010 р.
у Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут»
Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»


Академія педагогічних наук України
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)
Академія наук вищої школи України

Заїзд учасників - 11 травня, вівторок

Реєстрація - 12 травня, середа, з 9-30

Пленарне засідання - 12 травня, середа, з 10-00

Робота секцій - 12 травня, середа, з 14-30

- 13 травня, четвер, з 10-00

- 14 травня, п’ятниця, з 10-00

Від’їзд учасників - 15 травня, субота


Робочі мови – українська, російська, англійська, німецька
Адреса організаційного комітету конференції:

Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,


Відділ науково-технічної та патентно-ліцензійної інформації

Телефон: (057) 707-64-11; (057) 707-61-36; (057) 707-68-89

Факс: (057) 706-32-12; (057) 700-40-34

E-mail: microCAD@kpi.kharkov.ua

Web-site: http://users.kpi.kharkov.ua/science

Співголови конференції

ТОВАЖНЯНСьКИЙ Л.Л. – ректор НТУ «ХПІ», Україна

ПАТКО Д. – ректор Мішкольцького університету,

Угорщина


ПОП Е. – ректор Петрошанського університету,

Румунія


КАРПУШЕВСЬКИЙ Б. – директор Інституту техніки

виготовлення та забезпечення якості

Магдебурзького університету,
Німеччина

ХАМРОЛ А. – ректор Познанської політехніки,
Польща

ІЛЧЕВ І. – ректор Софійського університету,
Болгарія
ПРОГРАМНиЙ КОМіТЕТ

Марченко А.П. - проректор НТУ «ХПІ», голова

Лісачук Г.В. - завідувач НДЧ НТУ «ХПІ», заст. голови

Грабченко А.І. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Весткемпер Е. - професор Штутгартського університету

Внуков Ю.М. - проректор Запорізького національного
технічного університету

Доброцені А. - декан машинобудівного факультету

Мішкольцького університетуКавалець М. - завідувач кафедри Познанської політехніки

Клепіков В.Б. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Ковач Ф. - професор Мішкольцького університету

Мамаліс А.Г. - завідувач кафедри Афінського національного
технічного університету

Мовшович О.Я. - заступник директора по науковій роботі

Харківського науково-промислового


підприємства «Техоснастка»

Романовський О.Г. - проректор НТУ “ХПІ”

Сокол Є.І. - проректор НТУ “ХПІ”

Турманідзе Р.С. - проректор Грузинського технічного

університетуШнайдер Д. - професор Клагенфуртського університету

організаційний комітет

Кравець В.О. - проректор НТУ «ХПІ», голова

Гринь Г.І. - проректор НТУ «ХПІ»

Сакара Ю.Д. - проректор НТУ «ХПІ»

Чеботарьов О.К. - проректор НТУ «ХПІ»

Лісачук Г.В. - завідувач НДЧ НТУ «ХПІ», заступник голови

Грабченко А.І. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Білявцев М.І. - генеральний директор ЗАТ «Укрверстатінпром»

Березуцький В.В. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Буденний М.М. - генеральний директор ДП «Харківський регіональний

науково-виробничий центр стандартизації, метрології

і сертифікації»

Бреславський Д.В. - декан інженерно-фізичного факультету НТУ «ХПІ»

Воінов В.В. - декан електромашинобудівного факультету

НТУ «ХПІ»

Гаврись О.М. - декан факультету бізнесу і фінансів НТУ «ХПІ»

Гамаюн І.П. - декан факультету інформатики і управління

НТУ «ХПІ»

Гапон А.І. - декан факультету автоматики та приладобудування

НТУ «ХПІ»

Домнін Ф.А. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Дюбнер Л. - доцент Магдебурзького університету

Єпіфанов В.В. - декан факультету транспортного машинобудування

НТУ «ХПІ»

Зайцев Ю.І. - вчений секретар НТУ «ХПІ»

Заполовський М.І. - декан факультету комп’ютерних та інформаційних

технологій НТУ «ХПІ»

Землянська С.П. - редактор газети «Політехнік»

Кіпенський А.В. - декан факультету інтегрованої підготовки

Космачов С.М. - декан фізико-технічного факультету НТУ «ХПІ»

Кравченко В.І. - директор НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»

Кундрак Я. - професор Мішкольцького університету

Лазуренко О.П. - декан електроенергетичного факультету НТУ «ХПІ»

Лещенко С.А. - декан факультету технології неорганічних речовин

НТУ «ХПІ»

Любієв А.Г. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Міцай Ю.Н. - завідувач кафри Республіканського вищого

навчального закладу «Кримський гуманітарний

університет»

Некрасов О.П. - декан факультету технології органічних речовин

НТУ «ХПІ»

Николаєнко В.І. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Перерва П.Г. - декан економічного факультету НТУ «ХПІ»

Погребний М.А. - декан механіко-технологічного факультету

Приходько В.М. - директор НДІ мікрографії

Пуляєв В.О. - заступник директора з наукової роботи

НДІ Іоносфери НТУ «ХПІ»

Рассоха О.М. - декан факультету інтегрованих технологій і хімічної

техніки НТУ «ХПІ»

Русанов В.В. - доцент НТУ «ХПІ»

Сєрков О. А. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Соболь О. М. - завідувач кафедри Національного університету

цивільного захисту України

Степанов М.С. - декан машинобудівного факультету НТУ «ХПІ»

Тарасенко М.О. - декан енергомашинобудівного факультету

НТУ «ХПІ»

Тижненко Л.П. - начальник відділу НТІ НТУ «ХПІ»

Гончаров О.А. - начальник ВМЗ НТУ «ХПІ»СЕКРЕТАРіАТ

Кривобок Р.В. - заступник завідувача НДЧ НТУ «ХПІ»,


відповідальний секретар

Гуцаленко Ю.Г. - старший науковий співробітник НТУ «ХПІ»

Кубрак Е.М. - інженер НТУ «ХПІ»

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

12 травня 2010 р., середа

10.00 – 13.00

Керівник – проф. Товажнянський Л.Л., ректор Національного технічного

університету «Харківський

політехнічний інститут»
Вступне слово та привітання учасників конференції ректора НТУ «ХПІ»

проф. Товажнянського Л.Л.


Доповіді1. Товажнянський Л.Л., Україна, Харків

Удосконалення фундаментальної освіти студентів в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»


2. Хамфріс Х., Великобританія, Бермінгем

Програмні продукти фірми Delcam в техніці і медицині


3. Кундрак Я., Угорщина, Мішкольц

Нові напрямки фінішної обробки труднооброблювальних матеріалів


4. Клепіков В.Б., Україна, Харків

Роль електроприводу у вирішенні проблеми енергоресурсозбереження в Україні

5. Мамалуй А.О., Україна, Харків

Концепція фізичної освіти в дослідницькому університетіСЕКЦІЯ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТА УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ
Керівник – проф. Гамаюн І.П., декан факультету інформатики і управління

Секретар – ст. викл. Лютенко І.В.
1. Alimova A.A., Ukraine, Kharkiv

Principles of education quality assessment

2. Бабак І.М., Ільїнов А.О., Олейніков Є.О., Україна, Харків

Автоматизована система підтримки віддаленої взаємодії виконавців і менеджера IT-проектів

3. Белоус Н.В., Куцевич І.В., Белоус І.А., Україна, Харків

Інформаційна система мобільного навчання

4. Гапон В.І., Шендрик В.В., Україна, Суми

On-line система обробки інформації

5. Глушко В.М., Україна, Харків

Синтез математичної моделі системи керування складним технологічним процесом (на прикладі технологічного процесу випалу клінкера)

6. Горбач Т.В., Шубін І.Ю., Україна, Харків

Про методи адаптивної гіпермедіа

7. Годлевський М.Д., Абабілов О.О., Україна, Харків

Застосування grid-технології та генетичних алгоритмів для задачі складання розкладу в вузі

8. Горченок О.В., Україна, Харків

Моделі й інформаційні технології управління якістю проектування програмного забезпечення

9. Кадигроб С.В., Каткова Т.І., Сіра О.В., Україна, Харків

Оцінювання стану систем за нечіткими вихідним даними

10. Лютенко І.В., Україна, Харків

Визначення важливості показників якості ресурсного забезпечення навчального процесу

11. Малінін В.М., Україна, Харків

Автоматизація обліку заборгованості абонентів оператору мобільного зв’язку

12. Мельник К.В., Україна, Харків

Особливостi обробки даних для медичної експертної системи

13. Мельников А.Ю., Будина О.А., Україна, Краматорськ

Система підтримки прийняття рішень для торгового підприємства при визначенні ринку збуту

14. Мельников А.Ю., Пустовая Е.В., Україна, Краматорськ

Автоматизована інформаційна система для торгової компанії по продажу комп’ютерів та комплектуючих

15. Мельников А.Ю., Пустовая Е.В., Україна, Краматорськ

Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень для відділу маркетингу торгової компанії

16. Мельников А.Ю., Шумейко М.С., Україна, Краматорськ

Система підтримки прийняття рішень для планово-економічного відділу малого виробничого підприємства

17. Нікітчук С.С., Рубін Е.Ю., Україна, Харків

Проблеми управління функціонуванням та розвитком холдингу

18. Орєхов С.В., Черенков І.О., Україна, Харків

Вирішення задачі прогнозування зміни ціни на полімери за допомогою аналізу потоку новин

19. Орєхова О.Л., Україна, Харків

Аналіз постановки задачі управління ціновою політикою на прикладі ринку полімерів

20. Отдєльнов В.А., Піротті Є.Л., Україна, Харків

Оптимізація кількості розсіювачів електромагнітного поля в антенній решітці

21. Парфененко Ю.В., Галайко Р.В., Україна, Суми

Підвищення надійності інформаційних систем моніторингу споживання енергоносіїв

22. Погудіна О.К., Криживець Є.А., Україна, Харків

Методи підтримки прийняття рішень підключення активного устаткування локальної обчислювальної мережі

23. Поморцева Е.Е., Україна, Харків

Використання інформаційних систем у розробці бізнес-плану

24. Рябчиков О.М., Україна, Харків

Проблеми комп’ютерного моделювання і оптимізації співвісних валів газотурбінних двигунів

25. Святкін Я.В., Шубін І.Ю., Україна, Харків

Метод класіфікації неструктурованих даних в мультимедіа-системах

26. Скляр А.А., Москаленко В.В., Україна, Харків

Система підтримки прийняття рішень по формуванню портфеля інвестиційних проектів

27. Станкевич О.А., Годлевський І.М., Україна, Харків

Аналіз основних проблем управління розвитком логістичних систем

28. Чередніченко О.Ю., Україна, Харків

Формування опорної траєкторії розвитку системи вищої освіти

29. Шаронова Н.В., Хайрова Н.Ф, Україна, Харків, Тарловский В.А., Україна, Херсон

Використання предикатної інтерпретації категорії в якості єдиної мови представлення знань

30. Шевченко Н.Ю., Вареник В.В., Україна, Донецьк

Інформаційна підтримка процесу інвестування з метою енергозбереження на промисловому підприємстві

31. Ямшанов І.С., Україна, Харків

Реалізація структурної оптимізації технологічного процесу складання

32. Бондаренко Н.Ю., Україна, Харків

Програмне забезпечення 1С, як управляюча система для підприємства

33. Мальков Ю.А., Танянский С.С.

Використання логічних правил для забезпечення обмежень цілісності в дедуктивних базах данихДискусія


СЕКЦІЯ 2. Математичне моделювання В механіці

і системах управління
Керівник – проф. Бреславський Д.В., декан інженерно-фізичного

факультетуСекретар – доц. Грищенко В.М.
1. Автономова Л.В., Бондар С.В., Шергін С.Ю., Україна, Харків

Розрахунок напружено-деформованого стану багатокомпонентної обмотки електрофізичної установки  2. Адашевський В.М., Україна, Харків

  Визначення біомеханічних характеристик бігу

  3. Андрєєв А.Г., Белостоцький В.О., Звонарьова А.П., Щепкін О.В., Україна, Харків
  Дослідження напружено-деформованого стану гайки зі стопорним посадочним кільцем


4. Андрєєв Ю.М., Ларін П.А., Україна, Харків

Динаміка дискретно-континуальної моделі мікросупутника при вільному русі

5. Аніщенко Г.О., Бабич Т.В., Україна, Харків

Вплив повзучості з урахуванням пошкоджуваності на затягування шпильок фланцевого з'єднання високотемпературного хімічного апарату

6. Аніщенко Г.О., Ромашов Ю.В., Україна, Харків

Дослідження динамічної повзучості лопатки ГТД внаслідок крутильних коливань ротору

7. Анциферов А.В., Комарова И.В., Днепропетровск, Украина

Ударное взаимодействие тел через слой порошка

8. Артьомов С.Л., Степченко О.С., Україна, ХарківДослідження впливу різних типів бандажа на міцностні характеристики двохбандажних лопаток парових турбін

9. Бєломитцев А.С., Україна, ХарківДослідження нелінійних коливань дискретних систем

10. Бойко Т.С.,Україна, Харків

Забезпечення проектного ресурсу регулярної зони крила створюваного літака

11. Бондарь С.В Україна, Харків

Визначення граничного тиску при магнітно-імпульсному деформуванні тонких круглих пластин

12. Борисюк О.В., Аврамов К.В. Україна, Харків

Гармонічні автоколивання несиметричного однодискового ротору у підшипниках ковзання

13. Брижко С.М., Красніков С.В., Україна, ХарківРозробка автоматизованого програмного засобу для дослідження вібрацій багатокорпусної турбіни

14. Булигін А.В., Гранін В.Ю., Гурова О.С., Тюріна М.Л., Україна, Харків

Інтегроване середовище для створення інтелектуальних САПР об’єктів механіки


  15. Водка О.О., Степченко О.С., Трубаєв О.І., Україна, Харків

  Розробка комп’ютерної системи для оцінки напружено-деформованого стану типових болтових з’єднань гідротурбін16. Воробйов Ю.С., Приймаков Г.О., Україна, Харків

Припрацьовуваність зубчастих коліс хвильової передачі  17. Воропай Н.І., Янютін Є.Г., Україна, Харків
  Математичне моделювання імпульсного впливу на пружну циліндричну оболонку

  18. Горєлова С.О., Україна, Харків


  Створення системи управління ракетою-носієм «Енергія» на НВО «Хартрон»

19. Гудзенко О.В. ;Успенський В.Б., Україна, Харків
Методи і алгоритми управління орієнтацією пружного мікросупутника

20. Дарязаде С., Іран, Тегеран

Дослідження концентрації напружень навколо безкінечних рядів однакових отворів в пластинках з однонаправлених композитів

21. Дружинін Є.І., Калашніков Ю.О., Україна, Харків
Моделювання динаміки силових передач машин

22. Завістовська Є.І., Ларін А.О., Україна, Харків


Професор А. В. Дабагян (до дев’яностоліття з дня народження)

23. Зенкевич Ю.А., Сімсон Е.А, Україна, Харків


Аналіз та оптимізація підшипника кочення з короткими циліндричними роликами

24. Зорченко В.В., Шмигарьов Ю.М., Степук О.В., Україна, Харків Особливості деформування багатошарових контактних поверхонь в обмотках електрофізичних установок

25. Ісаєв А.О., Ромашов Ю.В., Хижняк В.О., Україна, Харків
Дослідження вимушених поздовжніх коливань лопатки турбіни, що виникають внаслідок зміни кутової швидкості ротору

26. Ісаков О.С., Ісаков С.М., Україна, Харків


Про метод розрахунку коливань ВЧ СЗС

27. Конохов В.І., Пивоваров Д.Б., Хавін В.Л., Україна, Харків


Врахування геометричної нелінійності при розрахунках переміщень у гідравлічній гарматі

28. Коритко Ю.М., Україна, Харків


Розв’язок практичних задач довготривалої міцності при циклічній термоповзучості

29. Костромицька О.А., Львов Г.І., Україна, Харків


Комп’ютерне проектування оболонкових конструкцій при формоутворенні на дискретному пуансоні

30 .Кочуров Р.Є., Аврамов К.В., Україна, Харків


Асимптотичний аналіз нелінійних параметричних коливань циліндричної оболонки з початковими невірностями

31. Лавінський Д.В., Україна, Харків


Розрахунки напружено-деформованого стану при створенні технологічної операції з’єднання тонкостінних труб

32. Ларін А.О., Подгаєцький О.О., Україна, Харків
Засоби для математичних розрахунків до винаходу електронно-обчислювальних машин

33. Ларін О.О, проф. Ларін О.М, Україна, Харків, Субочев О.М, Арефін Ю.В., Україна, Горлівка


Дослідження власних коливань пневматичної шини як циклічно симетричної системи

34. Лук’янов І.М., Хавін В.Л., Україна, Харків


Методика оцінювання циклічної міцності прямокутних прес-форм

35. Львов Г.І., Лисенко С.В., Україна, Харків


Континуальна механіка пошкоджуваності в задачах довготривалої міцності елементів конструкцій

36. Мартиненко Г.Ю., Ульянов Ю.М., Пригорнєв О.М., Україна, Харків


Особливості вимірювання вібропереміщень роторів в активних і пасивних магнітних підшипниках за допомогою комп'ютерної системи зборання й обробки даних

37. Моваггар Алі, Львов Г.І., Україна, Харків


Енергетична модель втомної міцності композитів

38. Морачковська І.О., Любицька К.І., Україна, Харків


Задачі геометрично нелінійного згину оболонок, які взаємодіють з пружною основою

39. Морачковський О.К., Адашевський В.М., Україна, Харків


Історико-хронологічний погляд на 85-річну історію кафедри теоретичної механіки за 125- річну історію розвитку НТУ «ХПІ»

40. Морачковський О.К., Соболь В.М., Україна, Харків


Анізотропна повзучість пластин та оболонок

41. Назаренко С.О., Україна, Харків

Розробка методів аналізу елементів структурно зв’язаних систем

42. Наумов І.В., Україна, Харків Розв’язок задачі руйнування диска накопичувача при наскрізному пробиванні циліндричним ударником

43. Ожога-Масловська О. О., Україна, Харків

Дослідження процесів автофретування товстостінних циліндрів з урахуванням пошкоджуваності матеріалу

44. Осетров А. О., Україна, Харків
Застосування сплайн апроксимації та методу R функцій при дослідженні власних коливань лопаток

45. Плаксій Ю.А., Міракіна Т.В., Україна, Харків


Апроксимаційні еталонні моделі обертання твердого тіла на основі тригонометричних представлень кватерніона орієнтації

46. Решетнікова Р.Ю., Україна, Харків


Дослідження напружено-деформованого стану монолітних суцільнофрезерованих панелей пасажирських і транспортних літаків

47. Ромашов Ю.В., Україна, Харків


Дослідження необоротного деформування та прихованого руйнування елементів конструкцій для обґрунтування ресурсу

48. Солохін М.О., Україна, Харків


Локальний удар по пластині в пружно-пластичній постановці

49. Соляннікова Ю.В., Україна, Харків


Дослідження впливу вітрового навантаження на вітрогенераторну установку USW 56-100

50. Степченко О.С., Дудкіна О.М., Україна, Харків


Побудова параметричної се-моделі типового ряду корпусів циліндрів низького тиску потужних парових турбін

51. Сукач С.О., Ковальова Т.А., Грищенко В.М., Україна, Харків


Побудова динамічних моделей машин на основі ANSYS-моделей окремих частин

52. Счастливець К.Ю., Погорілов С.Ю., Марусенко С.І., Україна, Харків


Чисельне розв´язання задачі керованого руху для стержневої моделі космічного апарата

53. Тарсіс К.Ю., Україна, Харків


Використання точних аналітичних розв’язків у контактній задачі теорії пружності

54. Тарсіс Ю.Л., Україна, Харків


Визначення небезпечних коливань колінчастого валу двигуна внутрішнього згоряння

55. Тарсіс Ю.Л., Україна, Харків


Дослідження руху матеріальної точки по сферичній поверхні

56. Тимченко Г. М., Будніков М. А., Україна, Харків


Застосування теорії R-функцій для дослідження нелінійних коливань жорстко закріплених багатошарових оболонок

57. Тиртишніков К.Д., Україна, Харків


Розрахунки напружено-деформованого стану рами-площадки 16-ти вісного транспортера

58. Третяков О.С., Україна, Харків


Метод розрахунку довговічності елементів авіаційних конструкцій, навантажених спільним циклічним розтягненням-стисканням та згинанням

  59. Трубаєв О.І., Демидов П.М., Україна, Харків
  Прогнозування залишкового ресурсу пошкоджених трубопроводів АЕС

60. Школьний С.М., Україна, Харків
Особливості розробки великих скінченно-елементних моделей за допомогою системи ANSYS

61. Кривенко А.Ю., Україна, Кривій Ріг

Управління якістю продукту при гравітаційному гідравлічному збагаченні

62. Клименко А.О., Міхлін Ю.В., Україна, Харків

Нелінійна динаміка маятникового віброгасника

63. Богданов О.О.

Рішення задачі зневоднення при проникності середовища, залежного від часу

64. Ленюк М.П., Україна, Чернивці

Моделювання процесів дифузії в кусково-однорідному середовищі з м’якими межами

65. Жихаревич В.В., Остапов С.Е.Клітково-автоматне моделювання процесів самоорганізації та еволюції систем

66. Воробйов Ю. С., ОвчароваН. Ю., Евченко Т. Ю.

Аналіз швидкісного деформування елементів конструкцій під дією локального ударного навантаження

67. Хацько Н.Є., Україна, Харків

Вибір оптимальної структури мінімально-надлишкової системи нерівно точних вимірювачів

68. Рябова К.С., Львов Г.І., Україна, Харків

Модель Власних та вимушених коливань ортотропної пластинки

Дискусія


Секція 3. Технологія та автоматизоване

проектування в машинобудуванні
Керівник – проф. Степанов М. С., декан машинобудівного

факультетуСекретар – асс. Гречка І. П.

1. Абдурайімов Л.Н., Україна, Харків

Особливості збереження інформації про колір 3D моделі виробу при її матеріалізації генеративними методами

2. Акілов О.І., Кирюшко Д.О., Україна, Суми

Шліфування шийок колінчастих валів торцем шліфувального круга

3. Андренко П.М., Крикун Г.В., Україна, Харків

Врахування пружних властивостей рідини при математичному моделюванні проточних частин елементів об’ємних гідроагрегатів

4. Андренко П.М., Панамарьова О.Б., Україна, Харків

Вплив протитиску в гідроагрегаті живлення на динамічні характеристики виконавчих механізмів гідроагрегатів

5. Андренко П.М., Пєвнєв І.О., Україна, Харків

Аналіз характеристик гідророзподільників

6. Андренко П.М., Свинаренко М.С.,Україна, Харків

Експериментальні дослідження гідравлічних гасителів пульсацій тиску

7. Бабенко Є.О., Федорович В.О., Україна, Харків

Підвищення ефективності алмазного шліфування

8. Величко О.В., Україна, Харків

Особливості фізичних процесів пошарової матеріалізації 3D електронного образу виробів

9. Гайдамака А.В., Україна, Харків

Теорії подібності в додаток до дослідження підшипників кочення

10. Гайдамака А.В., Алефіренко В.Ю., Україна, Харків

Планування експерименту по вибору оптимальної геометрії поверхонь тертя склополіамідних сепараторів роликопідшипників

11. Гайдамака А.В., Немчік В.В., Україна, Харків

Планування експерименту в дослідах зносостійкості торцевого контакту роликових підшипників

12. Гапонов В.С., Гайдамака А.В., Гладищева Є.Ю., Україна, Харків

Про конструктивне забезпечення динамічної стійкості високошвидкісних роторних систем

13. Гаращенко Я.М., Белов С.В., Україна, Харків

Створення 3D моделі гвинта насосу з використанням зворотного
інжинірінгу

14. Гаращенко Я.М., Борзов В.С., Вітязев Ю.Б., Україна, Харків

Вивчення можливостей створення моделей на основі томографічних зображень

15. Гладкий П. М., Мамон Ю. М., Україна, Харків

Багатокритеріальна оптимізація гідравлічних машин та агрегатів

16. Грабченко А.І., Величко О.В., Україна, Харків

Розподілення способів пошарової матеріалізації 3D САD моделей за фізичною сутністю процесів

17. Грабченко А.І., Пижов І.М., Федорович В.О., Україна, Харків

Методологія вирішення проблеми формоутворення лезових інструментів
із ПНТМ на базі використання потенціалу різних процесів обробки

18. Григоров О. В., Стрижак В. В., Зайцев Ю. І., Україна, Харків

Моделювання динамічних та енергетичних характеристик приводів вантажопідйомних машин

19. Дмитрієнко О.В., Гречка І.П., Україна, Харків

Робочий процес в гідравлічному вібраційному контурі гідроапарата

20. Доброскок В.Л., Гаращенко Я.М, Воронков В.І., Україна, Харків

Визначення геометричних характеристик тріангульованих моделей, одержаних з використанням оптико-цифрової вимірювальної установки

21. Доброскок В.Л., Чернишов С.І., Наконечний М.Ф., Україна, Харків

Особливості морфологічного аналізу тріангульваної моделі при підготовці технологічного процесу виготовлення деталей з використанням RAPID PROTOTYPING

22. Дудукалов Ю.В., Торяник С.А., Україна, Харків

Підвищення ефективності алгоритмів функціонування ремонтних технологій

23. Іванов В.О., Карпусь В.Є., Україна, Харків

Аналітичне визначення похибок базування валів в універсально-збірних переналагоджувальних пристроях

24. Іванова М.С., Карпусь В.Є., Україна, Харків

Дослідження пружних деформацій двоступінчастого свердла

25. Іващенко Є. В., Добротворський С. С., Україна, Харків

Теоретична геометрія закономірних нерівностей при обробці
складних поверхонь високошвидкісним фрезеруванням кінцевим інструментом

26. Laszlo Kalmar, Hungary, Miskolc

Calculation of the real performance curve of radial flow fan impeller

27. Ковальова Я.А., Україна, Харків

Подрібнення матеріалів для будівельної галузі

28. Ferenc Kovács, Hungary, Miskolc

Technological and economic parameters of CO2 capture from power plant flue gases

29. Кононенко А. П., Карпушин М. Ю., Україна, Донецьк

Підвищення енергетичної ефективності ерліфта в умовах змінних приток рідини (гідросуміші)

30. Котляр О.В., Карпусь В.Е., Україна, Харків

Вибір оптимального варіанту технологічного процесу обробки тіл
обертання

31. J. Kundrak, C. Felho, Hungary, Miskolc

Theoretical surface roughness of surfaces machined by single point cutting tools

32. S.N. Lavrynenko, M. Rucki, P. Andralojc, A.G. Mamalis, Ukraine, Kharkov; Poland, Poznan; Greece, Athens

Investigation and modelling of wear of natural monocrystalline diamond cutting tool

33. Лавриненко С.М., Сіренко О.В., Україна, Харків

Про прецизійну обробку сферичних поверхонь штучних суглобів

34. Латиш Т.Ю., Україна, Харків

Використання трибридного моделювання у підготовці виробів для матеріалізації інтегрованими технологіями

35. Майбулат К.А., Україна, Харків

Реверсивний інжинірінг на базі цифрових фотографій

36. Малиняк А.М., Україна, Харків

Дослідження 3D напружено-деформованого стану системи
«зерно-металофаза-зв’язка» при виготовленні алмазних композитних матеріалів

37. Mamalis A.G., Chuiko A.N., Vakulenko I.J., Yakymenko R.O., Lavrynenko S.N., Greece, Athens; Ukraine, Kharkov 

3D modelling of individual dental implants

38. Морокко І. І., Україна, Харків

Технологічний процес вакуумного просочення та актуальність його застосування

39. Олексин В.І., Україна, Харків

Безтраншейна прокладка комунікацій

40. Онищенко А.М., Україна, Харків

Про натікання струменя рідини обмеженої стінками на нескінчену плоску пластину

41. Пономаренко М. Г., Крутиков Г. А., Україна, Харків

Оптимізація конструктивних параметрів електропневматичних перетворювачів

42. Ромашов Д.В., Україна, Харків

Дослідження 3D напружено-деформованого стану зони шліфування при дії ударного навантаження

43. Руднєв О.В., Стрельчук Р.М., Узунян М.Д., Україна, Харків

Деякі особливості оброблюваності інструментальних матеріалів для нанотехнологій

44. Севідова О.К., Симонова А.А.

Покращення поверхневих характеристик біоінженерних виробів із субмікро- та нанокристалічного титану МДО-покриттями, Україна, Харків

45. Сидорчук Д.П., Україна, Харків

Оптико-цифрове сканування виробів при вирішенні питань промислового комп’ютерного дизайну на установці об’ємного сканування IMETRIC ISCAN II

46. Тітаренко О.В., Севідова О.К., Україна, Харків

Підвищення надійності прогнозування експлуатаційної стійкості полімерних оптичних виробів

47. Федоренко Д.О., Україна, Харків

Забезпечення ефективності використання лезвійного інструменту з НТМ

48. Фролов В.В., Україна, Харків

Оптимізація параметрів технологічної системи на основі генетичних алгоритмів

49. Хавін Г.Л., Україна, Харків.

Закономірності зносу інструменту при обробці полімерних композиційних матеріалів

50. Холодов А.П., Україна, Харків

Особливості застосування в гідросистемах бульдозерів гідроакумуляторів

51. Шаргуленко А.О., Україна, Харків

Створення 3D зображень методом анагліфа при комп’ютерному дизайні виробів

52. Карпусь В.Є., Україна, Харків, Іванов В.О., Україна, Суми


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка