Програма «Інтелектуальнамозаїк а» для дітей старшого дошкільного вікуСкачати 459.21 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації10.03.2016
Розмір459.21 Kb.
  1   2   3
Відділ освіти

Іванківської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет

Корекційно-розвивальна програма
«І н т е л е к т у а л ь н а м о з а ї к а»

(для дітей старшого дошкільного віку

з високим рівнем розумового розвитку)

Автор програми:

Прищепа Тетяна Іванівна

практичний психолог

Іванківського ДНЗ №1

«Сонечко»

Схвалено науково-методичною радою

Київського обласного інституту

післядипломної освіти педагогічних кадрів

Протокол № 4 від 29.04.2010 року

2010

Пояснювальна записка

Умови сьогодення ставлять перед особистістю багато завдань та вимог. Вже у першому класі вчорашній дошкільник знайомиться з величезною кількістю нової для нього інформації, яку слід сприйняти, осмислити і засвоїти. Адаптація до навчальної діяльності легко проходить для дітей, у яких вже розвинені базові інструменти активного пізнання навколишнього світу - пам’ять, увага, мислення, сенсорні та пізнавальні здібності.

З метою підвищення рівня інтелектуального потенціалу дітей старшого дошкільного віку була розроблена програма корекційно-розвивальної „Інтелектуальна мозаїка” (для дітей з високим інтелектуальним потенціалом).

Особливістю програми є те, що завдання подаються в ігровій формі. Кожна гра має пізнавальний та виховний зміст, спрямована на розвиток саморегуляції. Ігри та вправи підібрані за принципами варіативності та різноманітності, «від простого до складного», що дає змогу підготувати дітей до виконання завдань достатньо високого рівня складності.

Дана програма складається з 28 занять, які проводяться з групою дітей. Саме групова робота дає можливість використовувати ігри, які побудовані на основі взаємодії дітей, що активізує психічні процеси, виховує навички групової взаємодії (активне слухання, аналіз роботи інших, допомога другові, прийняття спільного рішення), стимулює швидкість мислення. Завдання в ході заняття можуть бути як індивідуальні, але з обов’язковим залученням всіх дітей до обговорення їх вирішення, так і групові – діти одночасно виконують спільну роботу (наприклад, складання спільної розповіді, слухання художніх творів та виправлення помилок у них, запам’ятовування та називання слів по пам’яті, римування слів, пригадування розташування предметів, рухливі хвилинки тощо), а також завдання для роботи в парах (наприклад, ігри на розвиток пам’яті та уваги).

Завдання програми:

  1. Розвивати у дітей:

- візуальне, аудіальне, кінестетичне сприйняття;

- уяву, наочно-образне, логічне, творче мислення;

- увагу, пам'ять;

- саморегуляцію, мовлення;

- навички групової взаємодії.

  1. Сформувати вміння виконувати завдання за зразком та без нього.

  2. Вчити робити аналіз, синтез, класифікацію явищ та предметів, розуміти причинно-наслідкові зв’язки, знаходити різні шляхи виконання творчих завдань.

Етапи реалізації програми.

1. Проведення індивідуальної психодіагностики дітей старших груп (Додаток 1). Отримані результати фіксуються у зведеній таблиці вхідної діагностики (Додаток 2) (вересень-жовтень).

2. Ознайомлення з результатами діагностування педпрацівників ДНЗ з метою розробки плану спільних дій щодо проведення занять (жовтень).

3. Індивідуальне консультування батьків за результатами діагностики, надання рекомендацій щодо розвитку та виховання дітей (протягом року).

4. Формування групи дітей для проведення занять за програмою (вересень-жовтень).

5. Проведення занять (жовтень - квітень).

6. Повторне діагностування дітей з метою відстеження динаміки їхнього розвитку і результативності проведеної роботи (травень).

Структура занять. Заняття проводяться з групою дітей (5-6 осіб) 1 раз на тиждень. Тривалість заняття – 25-30 хвилин. Період проведення занять: жовтень – квітень.

Програма корекційно-розвивальних занять„Інтелектуальна мозаїка”

заняття

Психічні процеси

Сприйняття

Уява

Логічне

мислення

Образне

мислення

Творче

мислення

Пам'ять

Увага

Саморегуляція

1

+
+

+


+

2

++
+

+
3

+
+

+
+
+

4+

+
+
+

5
+
+
+

+

+

6

+
++
+

7

+
+

+
+8+

+

++

9

+

+

+
+
+

+

10

++
+

+

+

11

+

+

+

+

++

12
+
+

+
+

+

13++

+

+

14

+

+

+

+


+

15+

+
+

+

+

16

+

+

+

+


+

17

++
+

+

+

18
+

++

+

+

19
++

+20

++
+

+
21

+

+

++

+

+

22
+

+

+
+23+
+

+
+

24
+

+
+
+

+

25

++

+

+
+

26

+

+

+
++

27
+

+

+


+

28
+

+

+

+

+

+
«+» - позначення тих процесів, які розвиваються на даному занятті
Заняття №1

Мета: створити емоційний комфорт, вчити класифікувати предмети за їх призначенням, вміти знаходити протиріччя, розвивати зорове сприйняття та дрібну моторику рук; виховувати доброзичливе ставлення до інших та впевненість в собі.

Обладнання: малюнки з лабіринтами, предметні малюнки, графічні зображення (додатки №1-2).

Хід заняття

І. Вітання

Діти стоять у колі, по черзі вклоняються один до одного і кажуть з посмішкою «Вітаю». Спочатку вітаються до сусіда з лівого боку, потім – з правого.

ІІ. Знайомство

Кожна дитина називає своє ім’я та розповідає про себе (яка вона, що любить, чим любить займатись).

ІІІ. Гра «Назви правильно предмети»

Психолог називає узагальнюючу назву предметів, а діти називають по черзі один предмет, який відповідає назві. Наприклад:

Овочі – картопля, морква, цибуля і .т.д.

Меблі – ліжко, диван, стілець, стіл….

Дерева – клен, липа, дуб, ялина……

А також «транспорт», «взуття», «фрукти», «одяг», «іграшки».

IV. Гра «Лабіринт»

Кожній дитині пропонується правильно намалювати доріжку, по якій пройде янголятко до свого будиночку, як найбільше назбиравши суничок та не проходячи двічі по одній і тій самій стежині.

V. Рухлива хвилинка

Діти виконують рухи, промовляючи такі слова:

Мама є (плеснути, підстрибнути)

Ось тато йде (походити на місці)

Я за ним добігаю (біг на місці)

Мама – сонце (руки вгору)

Тато – небо (руки в сторони)

Я – квітонька в гаю (присісти, руки до обличчя).(повторити 2-3 рази.)

VІ. Гра «Добре-погано»

Психолог показує ілюстрації із зображенням, наприклад, яблука. Запитує:

Яблуко – це добре? Коли?

Добре, тому що смачно і тому, що у ньому багато вітамінів.

Погано? Коли?

Коли їсти його немитим, коли їсти недозрілим тощо.

Можна запропонувати зображення пір року, сонця, хмари, морозива.

VІІ. Вправа «Геометричні фігури»

Кожній дитині потрібно обвести контури геометричних фігур та назвати їх.

VІІІ. Прощання

Діти стають у коло, беруться за руки. Плавно похитуючи їх, промовляють: «Усім, усім – до побачення!»
Заняття №2

Мета: створити атмосферу доброзичливості; комфорту; розвивати зорову та слухову пам’ять, образне мислення; формувати поняття «система», «підсистема» ; виховувати самоповагу та повагу до інших.

Обладнання: розрізні картинки, рахівні палички, схематичні зображення фігур з рахівних паличок, графічні зображення ( додатки № 3-4 ).

Хід заняття

І. Вітання .

ІІ. Гра «Назви імена друзів». Діти стають в ряд. Перша дитина називає своє ім’я, друга дитина називає своє ім’я та ім’я першої дитини, третя дитина називає своє та імена першої та другої дитини і т.д. Остання дитина повинна назвати своє ім’я та імена всіх дітей по порядку. Потім ця гра проводиться у зворотному напрямку.

ІІІ. Гра «Склади картинку». Кожній дитині пропонується скласти картинку із фрагментів (пазлів) якомога швидше.

ІV. Дидактична гра «Частина – ціле». Психолог називає предмет, а діти називають будь-яку його частину. Наприклад: стілець – ніжка, спинка, сидіння….; каструля – ручка, кришка… Потім навпаки: психолог називає частини предмета, а діти – ціле. Наприклад: дверцята, полиці, ніжки – шафа.

V. Рухлива хвилинка. Діти стоять довільно. На промовлене психологом слово «зайчики» діти починають стрибати, на слово «коники» - бити ногою об підлогу, на слово «раки» - задкувати, на слово «птахи» - махати руками, «лелеки» - стояти на одній нозі.

VІ. Вправа «Чарівні палички» . Кожній дитині пропонується викласти з рахівних паличок різноманітні зображення. Спочатку геометричні фігури -за командою психолога, а потім – за схемою. Роботу потрібно виконати швидко.

VІІ. Вправа «Веселі павучки». Серед 4-х павучків дитина повинна знайти 2-х однакових та їх розфарбувати.

VІІ. Прощання.
Заняття №3

Мета: створити психологічний комфорт; розвивати увагу, сприйняття форми, пам’ять; виховувати доброзичливість, охайність у роботі.

Обладнання: геометричні фігури, сюжетні малюнки, графічні зображення ( додаток №5 ).

Хід заняття

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка