Програма: Математика (авт. Онопрієнко О. В., Скворцова С. О., Листопад Н. П.) 2012рСкачати 306.78 Kb.
Дата конвертації03.03.2016
Розмір306.78 Kb.
Математика (136 годин)

  1. Програма: Математика (авт. Онопрієнко О.В., Скворцова С.О., Листопад Н.П.) 2012р.

  2. Підручник: Рівкінд Ф.М., Оляницька Л.В. Математика: підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.

  3. Робочий зошит: Оляницька Л.В., Рівкінд Ф.М. Зошит з математики №1 і №2. : навчальний посібник для учнів 2 класу . – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

Основними видами перевірки в кожному семестрі є контрольні роботи. Їх кількість на семестр є орієнтовною і залежить від кількості годин:

І семестр – 4 контрольні роботи;

ІІ семестр – 5 контрольних робіт (з них одна робота – річна).

Можливо провести ще одну контрольну роботу на початку навчального року – вхідний контроль.


уроку

Тема уроку

Додатковий

матеріал

Дата


1

2

3

4

Розділ

«Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 1 клас»Лічба чисел в межах 20. Порядкова і кількісна лічба. Одноцифрові та двоцифрові числа.

Підручник, №№ 1-3

Зошит, с.1


Нумерація чисел в межах 20.Складання рівностей на додавання і віднімання. Розв’язування задач за коротким записом. Виділення із множини її частини за певною ознакою.

Підручник, №№ 4-10.

Зошит, с.2


Лічба чисел в межах 100. Збільшення та зменшення чисел. Порівняння чисел та виразів. Розв’язування задач за коротким записом.

Підручник, №№ 11-19

Зошит, с.3


Утворення двоцифрових чисел з десятків і одиниць. Порівняння виразів. Додавання й віднімання на основі десяткової нумерації. Розв’язування задач.

Підручник, №№ 20-26

Зошит, с.4


Позиційний принцип запису числа. Рівності істинні та хибні. Поняття «доба» і «тиждень». Задачі на дві дії.

Підручник, №№ 27-36

Зошит, с.5


Додавання і віднімання на основі десяткового складу чисел. Задачі на різницеве порівняння. Рік. Місяць.

Підручник, №№ 37-43

Зошит, с.6


Додавання і віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд. Пряма. Промінь. Відрізок. Творча робота над задачею (доповнення задачі різними запитаннями).

Підручник, №№ 44-51

Зошит, с.7


Позначення відрізків буквами латинського алфавіту. вимірювання довжин відрізків. Одиниці вимірювання довжини: 1 сантиметр, 1 дециметр, 1 метр. Складання задач за малюнком і запитанням. Істинні та хибні висловлювання.

Підручник, №№ 52-60

Зошит, с.8


Назви компонентів та результату дії додавання. Рівняння. Задачі на знаходження невідомого доданка. Побудова відрізків заданої довжини.

Підручник, №№ 61- 69

Зошит, с.9


Переставний закон додавання. Порівняння числових виразів. Задачі на знаходження суми, невідомого доданка.

Підручник, №№ 70-78

Зошит, с.10


Дія віднімання. Назви компонентів та результату дії віднімання. Рівняння. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного. Многокутники.

Підручник, №№ 79-85

Зошит, с.11


Одиниця вимірювання маси – кілограм. Рівняння. Задачі на знаходження невідомого від’ємника. Істинні та хибні висловлювання.

Підручник, №№ 86-93

Зошит, с. 12


Взаємозв’язок дій додавання і віднімання. Розв’язування і порівняння простих задач. Одиниці вартості – копійка, гривня. Співвідношення між одиницями вартості.

Підручник, №№ 94-101

Зошит, с.13


Додавання і віднімання в межах 100. Складання та розв’язування задач за коротким записом. Розпізнавання геометричних фігур. Літр – одиниця вимірювання місткості.

Підручник, №№ 102-109

Зошит, с.14


Контрольна робота №1.

Аналіз контрольної роботи. Порівняння іменованих чисел. Розв’язування рівнянь. Виділення підмножини геометричних фігур. Перетворення одиниць вимірювання довжини.

Підручник, №№ 110-117

Зошит, с.15
Розділ 2

«Табличне додавання і віднімання чисел у межах 20 з переходом через розряд»Додавання і віднімання числа 2 з переходом через десяток. Додавання і віднімання числа частинами. Прямі і обернені прості задачі. Побудова відрізків заданої довжини.

Підручник, №№ 118-124

Зошит, с.16


Додавання і віднімання числа 3 з переходом через десяток. Знаходження довжини ламаної. Прості задачі в прямій і оберненій формі.

Підручник, №№ 125-134

Зошит, с.17


Додавання і віднімання числа 4 з переходом через десяток. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі. Істинні та хибні висловлювання.

Підручник, №№ 135-143

Зошит, с.18


Додавання і віднімання чисел 2, 3, 4 з переходом через десяток. Вираз зі змінною. Залежність результатів арифметичних дій додавання і віднімання від зміни одного з компонентів при сталому іншому. Прямий та непрямі кути. Побудова прямого кута на аркуші паперу в клітинку.

Підручник, №№ 144-152

Зошит, с.19


Додавання і віднімання числа 5 з переходом через десяток. Ознайомлення зі складеною задачею.

Підручник, №№ 153-161

Зошит, с.20


Додавання і віднімання числа 5 з переходом через десяток. Складена задача, що містить збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Многокутник та його елементи: вершини, сторони, кути. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Периметр многокутника. Розпізнавання геометричних фігур.

Підручник, №№162-169

Зошит, с.21


Додавання і віднімання числа 6 з переходом через десяток. Застосування переставного закону при додаванні виду 5+6. Обчислення значень виразів зі змінною. Прямокутник та його елементи. Властивість протилежних сторін прямокутника. Розв’язування задач на знаходження суми трьох доданків.

Підручник, №№ 170-179

Зошит, с.22


Додавання і віднімання числа 7 з переходом через десяток. Застосування переставного закону додавання. Скла­дання та розв’язування задач за графічними схемами. Побудова прямокутника за даними сторонами.

Підручник, №№ 180-188

Зошит, с.23


Повторення вивчених випадків додавання і віднімання чисел з переходом через десяток. Розв’язування і порівняння задач. Квадрат. Побудова квадрата за даними сторонами. Порівняння іменованих чисел.

Підручник, №№189-198

Зошит, с.24


Додавання і віднімання числа 8 з переходом через десяток. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного.

Підручник, №№199-208

Зошит, с.25


Перевірка правильності виконання дій додавання і віднімання. Складені задачі. Обчислення значень виразів зі змінною на одну дію.

Підручник, №№209-219

Зошит, с.26


Додавання і віднімання числа 9 з переходом через десяток. Периметр прямокутника.

Підручник, №№220-227

Зошит, с.27


Додавання і віднімання чисел у межах 20 з переходом через десяток. Узагальнена таблиця додавання і віднімання одноцифрових чисел. Складені задачі. Периметр квадрата.

Підручник, №№228-236

Зошит, с.28


Розв’язування складених задач двома способами (ознайомлення). Додавання і віднімання іменованих чисел.

Підручник, №№237-245

Зошит, с.29


Застосування дужок для запису виразів. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки. Розв’язування складених задач. Задачі з двома запитаннями. Складені задачі.

Підручник, №№246-255

Зошит, с.30


Додавання числа до суми. Віднімання числа від суми. Порядок виконання дій у виразах без дужок і з дужками. Розв’язування задача на дві дії виразом.

Підручник, №№256-264

Зошит, с.31


Додавання суми до числа. Віднімання суми від числа. Порядок виконання дій у виразах без дужок і з дужками. Розв’язування задач на дві дії виразом.

Підручник, №№265-273

Зошит, с.32


Контрольна робота №2.

Аналіз контрольної роботи. Читання, запис і обчислення значень виразів, що містять дії 1-го ступеня, без дужок і з дужками. Складені задачі.

Підручник, №№274-283

Зошит, с.33
Розділ 3

«Усне додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд»Додавання одноцифрового числа до двоцифрового (загальний випадок: 37+6). Задачі на дві дії (додавання і віднімання), які є комбінаціями простих задач вивчених видів.

Підручник, №№284-291

Зошит, с.35


Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел у процесі обчислень. Округлення чисел. Задачі на дві дії (додавання і віднімання), які є комбінаціями простих задач вивчених видів.

Підручник, №№292-300

Зошит, с.36


Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел способом округлення. Задачі на дві дії (додавання і віднімання), які є комбінаціями простих задач вивчених видів.

Підручник, №№301-308

Зошит, с.37


Додавання двоцифрового числа до одноцифрового з переходом через розряд. Розв’язування задач різними способами.

Підручник, №№309-317

Зошит, с.38


Віднімання одноцифрового числа від круглого (40-8). Задачі на знаходження невідомого доданка. Задачі на дві дії.

Підручник, №№318-326

Зошит, с.39


Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового (35-7). Задачі на дві дії (додавання і віднімання), які є комбінаціями простих задач вивчених видів.

Підручник, №№327-335

Зошит, с.40


Застосування прийомів усного додавання і віднімання двоцифрових чисел у процесі обчислень та розв’язування задач.

Підручник, №№336-345

Зошит, с.41


Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового способом округлення. Порівняння виразу і числа. Творча робота над задачею.

Підручник, №№346-350

Зошит, с.42


Додавання і віднімання одноцифрового числа до двоцифрового з переходом через розряд. Розв’язування задач різними способами.

Підручник, №№351-360

Зошит, с.43


Контрольна робота №3.

Аналіз контрольної роботи. Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд (27+15). Задачі, які містять пряме і непряме збільшення або зменшення числа на кілька одиниць.

Підручник, №№361-369

Зошит, с.45


Додавання двоцифрових чисел різними способами. складені задачі, які містять непряме збільшення або зменшення числа на кілька одиниць.

Підручник, №№370-377

Зошит, с.46


Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Додавання іменованих чисел. Творча робота над задачею. Задачі на знаходження периметра прямокутника.

Підручник, №№378-386

Зошит, с.47


Додавання двоцифрових чисел. Перевірка правильності виконання дії додавання. Порівняння іменованих чисел. Задачі на знаходження суми трьох доданків.

Підручник, №№387-395

Зошит, с.48


Віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд (45-27). Різні способи віднімання. Дії з іменованими числами. Складені задачі, які містять непряме збільшення або зменшення числа на кілька одиниць.

Підручник, №№396-404

Зошит, с.49


Додавання і віднімання двоцифрових чисел. Перевірка правильності виконання дії віднімання. Складені задачі, які містять збільшення або зменшення числа на кілька одиниць.

Підручник, №№405-414

Зошит,с.50


Одиниця вимірювання маси – центнер. Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Вимірювальні прилади. Додавання і віднімання іменованих чисел.

Підручник, №№415-424

Зошит, с.51


Віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд (40-27). Різні способи віднімання. Складені задачі, що містять збільшення (зменшення) числа або суми двох чисел на кілька одиниць.

Підручник, №№425-433

Зошит, с.52


Закріплення прийомів усного додавання і віднімання двоцифрових чисел. Взаємозв’язок між діями додавання і віднімання. Розв’язування задач вивчених видів. Конструювання геометричних фігур з інших фігур.

Підручник, №№434-442

Зошит, с.53


Закріплення прийомів додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд. Складання плану розв’язання задачі.

Підручник, №№443-451

Зошит, с.54


Закріплення прийомів додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд. Заміна складеного іменованого числа простим, і простого – складеним. розв’язування задач вивчених типів.

Підручник, №№452-459

Зошит, с.55


Коло, круг та їх елементи. Творча робота над задачею.

Підручник, №№460-467

Зошит, с.56


Розпізнавання геометричних фігур. Істинні та хибні висловлювання. Розв’язування задач на дві дії вивчених видів.

Підручник, №№468-484

Зошит, с.57


Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Обчислення значень виразів із змінною на одну та дві дії. Розпізнавання кола і круга за істотними ознаками. Розв’язування простих і складених задач вивчених видів.

Підручник, №№485-492

Зошит, с.58


Закріплення прийомів додавання і віднімання чисел у межах 100. Задачі на знаходження периметра прямокутника. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць.

Підручник, №№493-500

Зошит, с.59


Закріплення прийомів додавання і віднімання чисел у межах 100. Порівняння іменованого числа та суми або різниці іменованих чисел. Задачі на знаходження третього числа за сумою двох інших.

Підручник, №№501-508

Зошит, с.60


Додавання і віднімання чисел у межах 100. Розпізнавання геометричних фігур. Складені задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць.

Підручник, №№509-515

Зошит, с.61


Контрольна робота №4

Аналіз контрольної роботи. Урок-подорож. Математичні цікавинки від королеви Математики.

Зошит, с.64
Розділ 4

«Множення і ділення. Табличне множення і ділення»Сутність дії множення. Знак множення. Заміна суми однакових доданків дією множення та множення додаванням. Прості задачі на множення.

Підручник, №№516-521


Назви компонентів та результату дії множення. Складання виразів на множення за малюнками. Читання рівностей на множення різними способами. Множини.

Підручник, №№522-530


Переставний закон множення. Задачі на розкриття змісту множення.

Підручник, №№531-539


Складання таблиці множення числа 2. прості задачі на множення. Задачі на знаходження периметра квадрата.

Підручник, №№540-547


Закріплення табличних випадків множення числа 2. Збільшення числа в кілька разів. Задачі на збільшення числа в кілька разів.

Підручник, №№548-557


Сутність дії ділення. Знак ділення. Прості задачі на розкриття змісту ділення.

Підручник, №№558-566


Взаємозв’язок між множенням і діленням. Складання рівностей на ділення з рівностей на множення. Задачі на розкриття змісту ділення.

Підручник, №№567-573


Складання таблиці ділення на 2. Прості задачі на ділення.

Підручник, №№574-582


Порядок виконання дій у виразах, що містять дії різних ступенів. Застосування таблиці множення і ділення на 2 для обчислень, розв’язування задач на ділення на рівні частини та ділення на вміщення.

Підручник, №№583-592


Назви компонентів і результату дії ділення. Зменшення числа у кілька разів. Розв’язування простих задач на застосування ділення на 2.

Підручник, №№593-599


Табличні випадки множення і ділення на 2. Порівняння виразів, які містять табличні випадки множення і ділення числа 2. Прості задачі на множення і ділення.

Підручник, №№600-610


Табличні випадки множення і ділення на 2. Задачі на дві дії різних ступенів.

Підручник, №№611-619


Контрольна робота №5.

Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого.

Множення на 1 і ділення на 1. Ділення рівних чисел. прості задачі на множення і ділення.

Підручник, №№620-627


Складання таблиці множення числа 3. Задачі на дві дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів.

Підручник,№№628-635


Вправи та задачі на застосування таблиці множення числа 3. Порядок виконання дій у виразах без дужок і з дужками.

Підручник, №№636-644


Взаємозв’язок між множенням і діленням. Складання рівностей за малюнками. Творча робота над задачею.

Підручник, №№645-655


Складання таблиці ділення на 3. Складання задач за малюнком, за даним розв’язанням.

Підручник, №№656-663


Закріплення вивчених табличних випадків множення і ділення.

Підручник, №№664-673


Повторення таблиць множення та ділення на 3. Обчислення значень виразів зі змінними на дві дії різних ступенів. Розв’язування задач з буквеними даними.

Підручник, №№674-


Контрольна робота №6

Аналіз контрольної роботи. Закріплення табличних випадків множення і ділення на 2, на 3.

Складання таблиці множення числа 4. Розв’язування задач на дві дії, які є комбінаціями простих задач вивчених видів.

Підручник, №№693-700


Складання таблиці ділення на 4. Знаходження значень виразів і розв’язування задач на застосування таблиць множення і ділення на 4.

Підручник, №№701-708


Закріплення таблиць множення і ділення на 4. Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого множника. Розв’язування задач на 2 – 3 дії різних ступенів, задач на конструювання геометричних фігур.

Підручник, №№709-718


Закріплення таблиць множення і ділення на 4. Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого діленого і дільника. Розв’язування простих задач на розкриття змісту множення, ділення арифметичним способом та способом складання рівняння.

Підручник, №№719-728


Закріплення вивчених таблиць множення і ділення. знаходження значень виразів на дві дії різних ступенів без дужок і з дужками. Розв’язування задач на дві дії різних ступенів, які є комбінацією простих задач вивчених видів.

Підручник, №№729-735


Складання таблиці множення числа 5. Розв’язування простих і складених задач, що містять випадки множення на 5.

Підручник, №№736-743


Складання таблиці ділення на 5. Знаходження значень виразів і розв’язування задач на застосування таблиць множення і ділення на 5.

Підручник, №№744-752


Закріплення таблиць множення і ділення на 5. Читання і запис виразів, які містять дії різних ступенів. Обчислення значень виразів зі змінними. Розв’язування задач, що містять табличні випадки множення і ділення на 5.

Підручник, №№753-761


Обчислення значень виразів та розв’язування задач на застосування таблиць множення і ділення на 4 і 5.

Підручник,№№762—772


Контрольна робота №7.

Аналіз контрольної роботи. Складання таблиці множення числа 6. Одиниці вимірювання часу - доба, година, хвилина, секунда. Визначення часу за годинником.

Підручник, №№773-781


Визначення часу за годинником. Одиниці часу, пов’язані з обертанням небесних тіл, - доба, місяць, рік.

Підручник, №№782-789


Співвідношення між одиницями часу. Табель-календар.

Підручник, №№790-799


Складання таблиці ділення на 6. Знаходження значень виразів і розв’язування задач на застосування таблиці ділення на 6.

Підручник, №№800-809


Закріплення таблиці ділення на 6. Розв’язування задач двома способами.

Підручник, №№810-816


Кратне порівняння чисел. Задачі на кратне порівняння чисел.

Підручник, №№817-825


Складання таблиці множення числа 7. Розв’язування вправ та задач на застосування таблиці множення числа 7.

Підручник, №№826-834


Закріплення вивчених таблиць множення і ділення. обчислення значень числових виразів, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів без дужок і з дужками. Розв’язування рівнянь.

Підручник, №№835-845


Складання таблиці ділення на 7. Знаходження значень виразів і розв’язування задач на застосування таблиці ділення на 7.

Підручник, №№846-854


Знаходження значень виразів і розв’язування задач на застосування таблиці ділення на 7.

Підручник, №№855-864


Залежність результату множення і ділення від зміни одного з компонентів при сталому другому. Закріплення вивчених табличних випадків множення і ділення.

Підручник, №№865-877


Розв’язування вправ та задач на застосування вивчених таблиць множення і ділення.

Підручник, №№878-887


Контрольна робота №8.

Аналіз контрольної роботи. Складання таблиці множення числа 8. Розв’язування вправ та задач на застосування таблиці множення числа 8.

Підручник, №№888-896


Розв’язування вправ та задач на застосування таблиці множення числа 8. Знаходження значень виразів, що містять дії різних ступенів.

Підручник, №№897-904


Складання таблиці ділення на 8. Розв’язування вправ і задач на застосування таблиці ділення на 8.

Підручник, №№905-914


Розв’язування вправ і задач на застосування вивчених таблиць множення і ділення. Задачі з буквеними даними.

Підручник, №№915-923


Складання таблиці множення числа 9. Розв’язування вправ та задач на застосування таблиці множення числа 9.

Підручник, №№924-931


Розв’язування вправ та задач на застосування таблиці множення числа 9. Перевірка правильності виконання дії множення.

Підручник, №№932-941


Складання таблиці ділення на 9. Розв’язування вправ і задач на застосування таблиці ділення на 9.

Підручник, №№942-948


Властивості множення на нуль, нуля на число. Неможливість ділення на нуль. Розв’язування вправ і задач на застосування таблиці ділення на 9.

Підручник, №№949-957


Властивості множення і ділення на 10. Розв’язування вправ і задач на застосування вивчених таблиць множення і ділення.

Підручник, №№958-967


Розв’язування вправ та задач на застосування вивчених таблиць множення і ділення.

Підручник, №№968-976


Контрольна робота №9.

Аналіз контрольної роботи. Сторінки для допитливих. Розв’язування цікавих задач.

Підручник, №№968-976
Розділ 5.

«Повторення вивченого у 2 класі»

  1. Н

Нумерація чисел у межах 100. Додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування задач на 2-3 дії різних ступенів.

Підручник, №№1-7


Повторення прийомів додавання і віднімання чисел у межах 100. Розв’язування задач на 2-3 дії різних ступенів.

Підручник, №№8-16


Повторення прийомів додавання і віднімання чисел у межах 100. Розв’язування задач на 2-3 дії різних ступенів.

Підручник, №№17-26


Повторення прийомів додавання і віднімання чисел у межах 100. Розв’язування задач на 2-3 дії різних ступенів.

Підручник, №№27-34


Закріплення прийомів додавання і віднімання, множення і ділення чисел у межах 100. Розв’язування задач на 2-3 дії різних ступенів.

Підручник, №№35-43


Підсумкова контрольна робота №10.

Аналіз контрольної роботи.

Повторення і систематизація знань.

Повторення і систематизація знань.

Повторення і систематизація знань.

Повторення і систематизація знань.

Узагальнюючий урок.

Повторення і систематизація знань.

Підсумковий урок за рік.
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка