Програма навчальної дисципліни з мікробіології, вірусології та імунології для студентів вищих медичних закладів освітиСторінка5/7
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Аудиторна робота – 66,67%, СРС – 33, 33%

Тематичний план лекцій 3 курс

№ з.п.

ТЕМА

Кількість годинЗбудники дифтерії та туберкульозу.

2Збудники анаеробних інфекцій.

2Звивисті форми патогенних мікроорганізмів.

2Екологія мікроорганізмів.

2Основи клінічної та санітарної мікробіології.

2
РАЗОМ

10


Тематичний план практичних занять 3 курс


№ з.п.

ТЕМА

Кількість годинВібріони. Мікробіологічна діагностика холери.

3Коринебактерії. Мікробіологічна діагностика дифтерії

3Мікобактерії. Мікробіологічна діагностика туберкульозу

3Збудники анаеробних інфекцій. Мікробіологічна діагностика анаеробних інфекцій.

3Збудники зоонозних інфекцій. Мікробіологічна діагностика зоонозних інфекцій.

3Рикетсії, хламідії, мікоплазми. Мікробіологічна діагностика рікетсіозів, хламідіозів та мікоплазмозів.

3Спірохети. Мікробіологічна діагностика спірохетозів.

3Клінічна мікробіологія.

3Санітарна мікробіологія.

3

10.

Підсумковий модульний контроль №2:

3
практичної підготовкитеоретичної підготовкиРАЗОМ

30


Види самостійної роботи студентів (СРС) та її контроль

№ з.п.

ТЕМА

Кількість годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

9

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:Анаеробні неклостридіальні бактерії

1

Підсумковий модульний контроль

Збудник кашлюку

1

Підсумковий модульний контроль

Грамнегативні неферментуючі бактерії

1

Підсумковий модульний контроль

Інші патогенні бактерії

1

Підсумковий модульний контроль

Патогенні гриби та актиноміцети

1

Підсумковий модульний контроль

Патогенні найпростіші

1

Підсумковий модульний контроль

3.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модулю 2

5

Підсумковий модульний контроль
РАЗОМ

20

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ

за порядком

Модуль 2

(поточне тестування)Кількість балів
Змістовий модуль 12.
1.

Тема 1

8

2.

Тема 2

8

3.

Тема 3

8

4.

Тема 4

8

5.

Тема 5

8

6.

Тема 6

8

7.

Тема 8

8

8.

Тема 9

8

9.

Тема 10

8

10.

Тема 11

8

11.

Тема 12

8

12.

Тема 13

8

13.

Тема 14

8
Змістовий модуль 13
14.

Тема 22, 23, 24

8
Змістовий модуль 14
15.

Тема 26, 27

8

РАЗОМ змістові модулі

120

Підсумковий контроль засвоєння модулю 2, в тому числі:

80

практичної підготовки
теоретичної підготовки
РАЗОМ сума балів

200

Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: «5» - 8 балів, «4» - 6 балів, «3» - 4 бали, «2» - 1 бал.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 56 балів (14х4=56).

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав не менше 50 балів з 80 балів.


4. Тематичний план лекцій з дисципліни


№ з.п.

ТЕМА

Кількість годин

Модуль 1. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет.

Загальна і спеціальна вірусологія.Значення медичної мікробіології в практичній діяльності лікаря. Історія мікробіології. Оригінальні методи мікробіологічного дослідження. Морфологія мікроорганізмів.

2Фізіологія мікроорганізмів. Хімічний склад і метаболізм у мікробів.

2Ріст і розмноження мікроорганізмів. Еволюція і класифікація мікроорганізмів.

2Генетика бактерій і вірусів. Основи біотехнології і генної інженерії.

2Хіміотерапевтичні препарати. Антибіотики.

2Вчення про інфекцію.

2Історія розвитку імунології. Неспецифічні фактори захисту.

2Імунна система організму. Антигени, властивості. Антигени мікроорганізмів.

2Антитіла, структура. Класи імуноглобулінів. Закономірності імунної відповіді. Взаємодія клітин імунної системи в імунній відповіді.

2Імунопатологічні реакції. Імунопрофілактика та імунотерапія.

2

11.

Загальна вірусологія. Морфологія і ультраструктура вірусів. Культивування вірусів.

2

12.

РНК-геномні віруси. Загальна характеристика. Ортоміксовіруси. Параміксовіруси

2

13.

Пікорнавіруси. Загальна характеристика. Поліовіруси

2

14.

ДНК-геномні віруси. Загальна характеристика. Адено- і герпесвіруси.

2

15.

Ретровіруси, загальна характеристика. Онковіруси. ВІЛ.

2

16.

Віруси гепатитів.

2

17.

Пріони.

2

18.

Патогенні гноєтворні коки (стафілококи, стрептококи, менінгококи, гонококи)

2

19.

Патогенні ентеробактерії (ешеріхії та сальмонели)

2

20.

Збудники дизентерії та холери.РАЗОМ

40Модуль 2. Спеціальна, клінічна та екологічна мікробіологія.


Дифтерія та туберкульоз.

2Збудники анаеробних інфекцій.

2Звивисті форми патогенних мікроорганізмів.

2Екологія мікроорганізмів.

2Основи клінічної та санітарної мікробіології.

2
РАЗОМ

10
Кількість годин з дисципліни

50

5. Тематичний план практичних занять з дисципліни

№ з.п.

ТЕМА

Кількість годин

Модуль 1. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет.

Загальна і спеціальна вірусологія.Організація бактеріологічної лабораторії. Барвники і прості методи фарбування мікроорганізмів. Мікроскопія.

3Фарбування бактерій за Грамом.

3Морфологія і структура бактерій.

3Морфологія спірохет, актиноміцет, грибів.

3Поживні середовища для культивування мікроорганізмів. Стерилізація.

3Ріст і розмноження мікроорганізмів. Виділення чистих культур бактерій (1 заняття).

3Ріст і розмноження мікроорганізмів. Виділення чистих культур бактерій (2 заняття).

3Виділення чистих культур бактерій (3 заняття).

3Хіміотерапевтичні препарати. Антибіотики.

3Фактори неспецифічного захисту організму від мікроорганізмів.

3Серологічні реакції (1 заняття).

3Серологічні реакції (2 заняття).

3Серологічні реакції з мітками.

3Вакцини та імунні сироватки.

3

15.

Сучасні методи діагностики інфекційних захворювань

3

16.

Морфологія і ультраструктура вірусів. Культивування вірусів (1 заняття).

3

17.

Культивування вірусів. Індикація вірусної репродукції. (2 заняття).

3

18.

Серологічні реакції в вірусології.

3

19.

Ортоміксовіруси. Лабораторна діагностика грипу.

3

20.

Пікорнавіруси. Лабораторна діагностика ентеровірусних інфекцій.

3

21.

Герпес віруси, аденовіруси. Лабораторна діагностика герпесу та аденовірусних інфекцій.

3

22.

Збудники вірусних гепатитів. Лабораторна діагностика вірусних гепатитів.

3

23.

Ретровіруси. ВІЛ. Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції.

3

24.

Підсумковий модульний контроль:

3
практичної підготовкитеоретичної підготовки
25.

Стафілококи і стрептококи. Мікробіологічна діагностика захворювань, спричинених стафілококами і стрептококами.

3

26.

Менінгококи і гонококи. Мікробіологічна діагностика захворювань, спричинених менінгококами і гонококами.

3

27.

Ешеріхії. Мікробіологічна діагностика захворювань, спричинених кишковою паличкою.

3

28.

Сальмонели. Мікробіологічна діагностика черевного тифу і паратифів.

3

29.

Сальмонели. Мікробіологічна діагностика сальмонельозних гастроентеритів.

3

30.

Шигели. Мікробіологічна діагностика дизентерії.

3
РАЗОМ

90

Модуль 2. Спеціальна, клінічна та екологічна мікробіологіяВібріони. Мікробіологічна діагностика холери.

3Коринебактерії. Мікробіологічна діагностика дифтерії

3Мікобактерії. Мікробіологічна діагностика туберкульозу

3Збудники анаеробних інфекцій. Мікробіологічна діагностика анаеробних інфекцій.

3Збудники зоонозних інфекцій. Мікробіологічна діагностика зоонозних інфекцій.

3Рикетсії, хламідії, мікоплазми. Мікробіологічна діагностика рікетсіозів, хламідіозів та мікоплазмозів.

3Спірохети. Мікробіологічна діагностика спірохетозів.

3Клінічна мікробіологія.

3Санітарна мікробіологія.

3
Підсумковий модульний контроль:

3
практичної підготовкитеоретичної підготовкиРАЗОМ

30
Разом кількість годин практичних занять з дисципліни,

120
в тому числі підсумковий модульний контроль 2-х модулів

6


  1. Тематичний план самостійної роботи студентів (СРС).
Модуль 1. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет.

Загальна і спеціальна вірусологія.

№ з.п.

ТЕМА

Кількість годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

39

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:


Етапи розвитку мікробіології

1

Підсумковий модульний контроль
Імунопатологія. Оцінка імунного статусу організму

1

Підсумковий модульний контроль
Генетика вірусів. Бактеріофаги, практичне використання.

1
.

Інші РНК-геномні віруси

1Екологічна група арбовірусів

1
3.

Індивідуальна самостійна робота: створити схему клітинної кооперації в імунній відповіді

1

Поточний контроль

4.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модулю 1

5

Підсумковий модульний контроль
РАЗОМ

50
Модуль 2. Спеціальна, клінічна та екологічна мікробіологія.

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

9

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:Анаеробні неклостридіальні бактерії

1

Підсумковий модульний контроль

Збудник кашлюку

1

Підсумковий модульний контроль

Грамнегативні неферментуючі бактерії

1

Підсумковий модульний контроль

Інші патогенні бактерії

1

Підсумковий модульний контроль

Патогенні гриби та актиноміцети

1

Підсумковий модульний контроль

Медична протозоологія

1

Підсумковий модульний контроль

3.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модулю 3

5

Підсумковий модульний контроль
РАЗОМ

20Кількість годин СРС з дисципліни,

70в тому числі підготовка до підсумкового модульного контролю 2-х модулів

101   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка